1. INNLEDNING

MJ/Oktober 2016

Trykk på INNHOLD og se en kort beskrivelse av innholdet i alle de ulike artiklene i slektsboken.
Slektsboken

Dette er et forsøk på å lage en «slektsbok» på nettet. Etter å ha holdt på som hobby-slektsforsker siden midten av 1990-tallet, har det vokst frem et ønske om å kunne presentere slektshistoriene i en form, som gir en oversikt over våre forfedre og til en viss grad over rammene for deres liv.

Under en enkel aneoversikt for henholdsvis Mads Anders Rongen Jensen og Tove Jervidalo, tar strukturen i boka utgangspunkt i besteforeldrene til Mads og Tove.

For Mads er dette Jens Nielsenius Jensen og Ingeborg Christine Hansen fra Ølstykke i Nord-Sjælland og Anders Olavson Rongen og Kari Larsdatter Brunborg fra Evanger i Voss.

For Tove er det Konrad Jervidalo og Ågot Lundlie fra Kirkenes og Anton Nilsen og Andrea Georgine Ovesen fra Ekkerøy ved Vadsø.

Under hver av disse ligger det et varierende antall artikler om personer og familier innen deres slektslinjer. Det presenteres i denne slektsboken ikke tradisjonelle etterkommeroversikter.

Gå til  INNHOLD  og se en kort beskrivelse av innholdet i alle de ulike artiklene i slektsboken.

Merk at alle artikler som omfatter nålevende personer / familier er passordbeskyttet. Personlige opplysninger om nålevende personer skal ikke publiseres offentlig på nettet. Familiemedlemmer, søskenbarn og tremenninger til Mads og Tove får passord ved å ta kontakt via Kontakt-siden.

Konstruksjon av hjemmeside på internettet er en ny øvelse for undertegnede. Dette bærer denne første utgave tydelig preg av. Men etter hvert som en får noe mer øvelse og kanskje gode tips og innspill, vil den forhåpentlig kunne utvikle seg i kvalitet og omfang.

Våre forfedre er mange

Ambisjonen er å vise hele bredden av forfedre, som det er mulig å dokumentere ved primære kilder. Dette betyr i praksis tilbake til, da det var blitt vel etablert å føre kirkebøker, hvilket i det store og hele vil si omkring midten av 1700-tallet. Så vil det å finne forfedre ennå lenger tilbake, hvor slektskap kan dokumenteres i primære kilder, være en bonus.

Generasjonen som levde omkring midten av 1700-tallet var tipptipptipp-oldeforeldrene til Mads og Tove. Dette blir da vår sjette forfedregenerasjon. Den inneholder 32 par, altså 64 forfedre for hver av Mads og Tove.

For våre barn blir det tipptipptipptipp-oldeforeldre generasjonen med 128 par – 246 forfedre, og for våre barnebarn, som er født i perioden 2008 til 2014, blir det tipptipptipptipptipp-oldeforeldre generasjonen med 246 par – 482 forfedre. Dette er da kun fra den ene forelder til barnebarna. Legger en til forfedrene til den andre forelder tilbake til den 5.tipp-oldeforeldregenerasjonen, får barnebarna våre selvfølgelig til sammen 964 forfedre, som levde omkring midten av 1700-tallet. Med anesammenfall, etterkommere etter samme forfedre som i senere generasjoner finner sammen og får barn, blir antallet forskjellige personer selvfølgelig noe færre.

Kilder og hjelpemidler

Etter at vi tidligere måtte bruke timer og dager på arkiver og biblioteker for å lese mikrofilmede kirkebøker, folketellinger og andre kilder, eller bla i de originale kildeskrifter, kan mye i 2016 finnes relativt enkelt som scannet eller digitalisert på internett. Det har skjedd en fantastisk utvikling de siste 20 årene.

Men fortsatt må en, heldigvis, oppsøke arkiver og bla i og lese i de utrolig mange originale dokumentene, som ikke er å finne på internett. Heldigvis, fordi alle slektshistorisk interesserte mennesker bør unne seg å oppleve selve jakten på opplysninger og fakta i de «støvede» arkivene. Og følelsen av å finne og å bla i og å lese og tyde de originale dokumenter – og plutselig se den unike informasjonen en har søkt etter i lang tid.

Samtidig har vi også fått mange forskjellige slektsprogrammer for PC. Selv har jeg brukt det amerikaske programmet TMG (The Master Genelogist) og det norske programmet EMBLA Familie og Slekt. Slektsprogrammene er ypperlige til å samle og strukturere personopplysninger og til å vise slektskapsforhold i alle retninger. Med forskjellig kvalitet og omfang kan de også produsere slektsoversikter og slektsbøker.

Trykk på INNHOLD og se en kort beskrivelse av innholdet i alle de ulike artiklene i slektsboken.