3.3 ANDERS OLSON RONGEN (1909-1987)

Gå til INNHOLD

MJ/September 2016

Landhandlerfamilien fra strandstedet Evanger i Vassvøre i Voss
Anders Rongen ca. 1928

Anders Rongen ca. 1928

Anders O. Rongen er faren til Bertha Rongen fra Evanger og morfaren til Mads Anders Rongen Jensen, som ble født i København i 1953. Anders var gift med Kari Larsdatter Brunborg.

Anders Rongen var den mellomste av de 3 sønner til Ole (Olav) Brynjulvson Rongen, landhandler, sparebankkasserer og ordfører i det tidligere Evanger herred. Anders drev butikken til faren, inntil den i 1964 gikk konkurs. Faren var døpt Ole, men gikk, da han i 1905 giftet seg med sin første kone Bertha Andersdatter Kvilekvål, over til å bruke fornavnet Olav. Bertha døde i 1923. Ole (Olav) giftet seg 2.gang i 1935 med Svanhild Andersdatter Guddal. De fikk en datter.

Oldefaren til Anders Rongen, Brynjulv Olson Horvei, var født på Horvei 2.tun bnr. 3 i Evanger. I 1846 kjøpte han, 33 år gammel, gården Rongen (Rongo) ved Bolstadelven, som er elva mellom Evangervatnet og Bolstadøyri. Han ble slik opphavet til slektsnavnet Rongen. Rongo er nabogård til brukene på gården Horvei. Han giftet seg xxx med Synneva Johannesdatter Horvei. Hun var fra 1.tun bnr. 4 i gardskomplekset Horvei. Brynjulv og Synneva fikk 8 barn. 2 av barna utvandret til USA, hvor det er en stor etterslekt. Den 29. og 30. juni 1996 ble det avholdt slektstevne på Voss for etterkommere av Brynjulv og Synneva Rongen. Arrangements-komiteen besto av Astrid Rongen, Inger Rongen, Øyvind Teigen, Ole Christian Agerlie og Atle Bolstad. Det var 497 deltakere på stevnet, herav 17 fra USA.

Det femte barnet til Brynjulv og Synneva var Brynjulv Brynjulvson Rongen. Fra 1873 begynte han å arbeide i Evanger Forbruksforening. Året etter giftet han seg med Guri Olsdatter Mestad. I 1886/87, 35 år gammel, etablerte han landhandel (Rongabui) på Evanger strandsted. Han drev også en periode sagbruk på Sageneset på Væle. Sønnen Ole B. Rongen overtok landhandelen i 1918. På Evanger gikk Brynjulv Rongen under oppnavnet Gamle-Rongen.

Oldefaren til Anders Rongen, Ole (Olav) Knutson Mestad, var fra bnr. 2 på Mestad i Teigdalen i Evanger. Han fikk skjøte på bruket av sin far i 1836. Hans far, som var fra Fadnes, hadde fått skjøte på bruket av sin svigerfar i 1809. Ole giftet seg med Ragnhild Nilsdatter Bergo fra fjellgården Bergo i Øvre Eksingedal. Øvre Eksingedal var en del av Evanger herred, men ble i 1964 en del av Vaksdal kommune. Datteren til Ole Knutson og Ragnhild Nilsdatter, Guri Olsdatter Mestad, giftet seg med Brynjulv Brynjulvson Rongen.

Oldefaren til Anders Rongen, Knut Sjurson Århus, var fra bnr. 3 på Århus øverst i Teigdalen i Evanger. Fra 1823 var han lærer og klokker i Evanger, først hjelpekirkesanger og siden fast kirkesanger. Han stod i tjenesten til omkring 1850. Han giftet seg med Ragnhild Larsdatter Bjørgo fra bnr. 1 på Bjørgo. Bjørgo ligger på en hylle 350 m.o.h. på nordsiden av Evangervatnet. Det er ikke bilvei til garden. Gangveien til gården går fra Horvei opp den kjente postveien over Storestigen. Det ser ut til at familien bodde på Århus, inntil de kjøpte bruket på Kvilekvål.

I 1848, da Knut var 49 år, kjøpte han bnr. 1 på Kvilekvål. Kvilekvål ligger ved elva Vosso øst for Evanger strandsted. Hans sønn Anders Knutson Kvilekvål var da 7 år gammel. Anders Knutson overtok til sin tid bruket på Kvilekvål etter moren. Han var i perioden 1888-1897 venstre-ordfører i Evanger herred. Han giftet seg med Kristi J. Grevle. Deres datter Bertha Andersdatter Kvilekvål var moren til Anders O. Rongen.

Oldefaren til Anders Rongen, Johannes Knutson Raudstad, var fra gården Raudstad på Voss. Han har, som så mange andre på Voss, Miltzow blant sine forfedre. Hans ene tippoldemor var Margreta Klausdatter Miltzow (død 1763). Hun var en av de to døtre etter den beryktede fogden på Voss Klaus Henrikson Miltzow. Han var sønnen til presten på Voss Henrik Gjertsen Miltzow. Johannes hadde først i noen år halve farsgarden Raudstad. Denne solgte han og kjøpte i 1826 bnr. 3 på Grevle. Gården Grevle ligger helt opp mot utmarka 3-4 km nord for Voss sentrum.

Johannes Raudstad giftet seg med Ingebjørg Mattisdatter Mølster. Hennes far, Mattis Bjørneson Mølster, hadde i 1798 overtatt bnr. 1 på Mølster etter sin far. Ingebjørgs farfar og oldefar hadde også vært brukere på Mølster. I 1917 ble husene og tunet på bnr.1 solgt til Voss Folkemuseum. Sammen med husene og tunet på bnr.2 utgjør disse Mølstertunet, som er et eksempel på en gammel Vossegård. Folkemuseet med Mølstertunet ligger et lite stykke ovenfor jernbanestasjonen på Voss.

Anders O. Rongen og Kari L. Brunborg

Anders og Kari 30.september 1926

Anders Olavsen Rongen, handelsbetjent på Evanger, født den 30.mai 1909 på Evanger, far kjøpmann Olav Brynjulvsen Rongen og Kari Larsdatter Brunborg, hjemmeværende på Fadnes, født den 13.juni 1908, far gaardbruker Lars Askildsen Brunborg giftet seg i Evanger kirke den 30.september 1926. Begge fedrene var forlovere. Anders var 17 år og Kari var 18 år. Kari var 4 måneder på vei med deres første barn.

Anders og Kari fikk 2 barn, 6 barnebarn og 7 oldebarn.

 

 

1. Bertha Rongen, født den 26.januar 1927, døpt i Evanger kirke den 6.mars, faddere: Gaardbruker Lars Askildsen Brunborg og kone Anna Nilsine Andreasdatter, kjøpmann Olav Brynjulvsen Rongen, fru Synneva Brynjulvsdatter Skutle (Voss), skredders kone Anna Andersdatter Ekse. Bertha ble altså født 4 måneder etter at foreldrene giftet seg. Bertha giftet seg den 23.juni 1954 med Holger Jensen fra København. Han var født i Ølstykke den 28.september 1927 og døde på Møn den 30.november 2009. Bertha og Holger fikk barna Mads Anders Rongen Jensen, Nille Kari Rongen Jensen, Maja Rongen Jensen og Lotte Rongen Jensen. Bertha døde i Bergen den 26.april 1967.

2. Kjellaug Asfridur Rongen, født den 26.mars 1930, døpt i Evanger kirke den xx. Kjellaug giftet seg den 30.november 1957 med Frantz Didrik Osvaldsen Lind fra Tromsø. Han var født i Tromsø den 24.september 1936 og døde i Bergen den 4.november 1961. Kjellaug og Frantz fikk barna Mona Lind og Kjersti Lind.

Bertha, Anders, Kari, Kjellaug

Den 30.september 1951 feiret Anders og Kari sølvbryllup i hytta Uglereiret på Hosås i Evanger. Den 30.september 1986 feiret de gullbryllup på Nestun i Bergen.

Anders døde i Bergen den 12.september 1987. Kari døde i Bergen den 23.november 1987. De er begge gravlagt i samme gravsted som deres datter Bertha på Storetveit kirkegård i Bergen.

Gå til INNHOLD