Fra Århus og Grevle til Kvilekvål

MJ/Mai 2012

Anders Knutsen Kvilekvål og Kristi Johannesdatter Grevle er tipp-oldeforeldre til Mads Anders Rongen Jensen født 1953 i København gjennom slektslinjen: Anders Knutsen Kvilekvål – Bertha Andersdatter Kvilekvål – Anders O. Rongen – Bertha Rongen – Mads Jensen

Slekten kom til gården Kvilekvål i Evanger sokn i Voss, da Knut Sjurson Århus, faren til Anders Knutsen Kvilekvål, kjøpte bnr. 1 i 1848 (Evangerboka, Band 2, Kvilekvål, side 188).

Det er interessant å merke seg de boklige interesser og evner som har vært hos flere i denne familien på Kvilekvål. Anders far, Knut Sjurson Århus, var lærer og kirkesanger. Anders var ordfører i Evanger. De to eldste sønnene, Knut og Johannes, ble lærere og kirkesangere, en datter ble utdannet jordmor og den yngste datter Bertha var som ung kvinne en periode lærer.

Innhold

1. Anders Knutson Kvilekvål og Kristi Johannesdotter Grevle

2. Barna til Anders Kvilekvål og Kristi Grevle

3. Foreldene til Anders Knutson Kvilekvål

4. Foreldrene til Kristi Johannesdatter Grevle

1. Anders Knutson Kvilekvål og Kristi Johannesdotter Grevle

Anders Knutson Kvilekvål ble født

på Århus (eller Bjørgo?) i Evanger den 6.november 1841 og døpt i Evanger kirke den 6.desember, foreldre kirkesanger Knud Sjursen Aarhuus og Ragnhild Larsdatter (Ministerialbok, Voss prestegjeld – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1836-1851, side 59, nr. 236)

Anders vokste opp på Århus øverst i Teigdalen, inntil faren i 1848 kjøpte bnr. 1 på Kvilekvål og familien flyttet dit. Da var Anders 7 år gammel. Kvilekvål ligger på nordsiden av elva Vosso et lite stykke opp fra elva og knapt 3 km fra tettstedet Evanger langs veien mot Voss.

Konfirmert i Evanger kirke den i 1856 Anders Knudsen Qvileqval, 15 år, født på Aarhus, foreldre Knud Sjursen og Ragnilde Larsdatter, kristendomskunnskap meget god, flid meget god (Ministerialbok, Evanger sokn, 1855-1864, side 49, nr. 1)

Kristi Johannesdotter Grevle ble født

på bnr. 3 på Grevle i Voss den 1.september 1835. Den 4.oktober ble hun døpt Christie i Vangen kirke, foreldre gardbruker Johannes Knudsen Grævle og Ingebor Mathiasdatter (Ministerialbok, Voss prestegjeld – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1823-1837, side 140, nr. 211)

Konfirmert i Vangen kirke den 6.oktober 1850 ble Christi Johannesdatter, født 1.september 1835, bosted Grævle, foreldre gardbruker Johannes Knudsen Grævle og Ingeborg Mathiasdatter (Ministerialbok, Voss prestegjeld – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1848-1876, side 17, nr. 6)

Ungkar Anders Knutson Kvilekval, 22 år, døpt i Evanger, far Knud Sjursen, og Christi Johannesdatter Grevle, 27 år, døpt i Vangen, far Johannes Knudsen, giftet seg i Voss kirke den 28.mai 1863. Forlovere: Sjur Grevle og Torstein A. Opheim (Ministerialbok, Voss prestegjeld – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1851-1886, side 46, nr. 19)

(Folketellingen 1865 i Voss prestegjeld) bosted Kvilekval, løpenr. 123, hushold nr. 1

 • Gaardbruker og selveier, enke, Ragnilde Larsdatter, 54 år, født i Voss prgj.
 • Sønn, hjelper moderen med gaardsbruk, Sjur Knutsen, 18 år, født i Voss prgj.
 • Utsæd 2 tønner blandkorn og 1 tønne poteter, husdyr 5 kuer, 9 sauer og 1 geit

(Folketellingen 1865 i Voss prestegjeld) bosted Kvilekval, løpenr. 123, hushold nr. 2

 • Bestyrer halvparten av gaarden Anders Knutsen, 25 år, født i Voss prgj.
 • Hans kone Kirsti Johannesdatter, 28 år, født i Voss prgj.
 • Sønn Knut Andersen, 2 år, født i Voss prgj.
 • Sønn Johannes Andersen, 1 år, født i Voss prgj.
 • Lægdebarn Knut Nilsen, 15 år, født i Voss prgj.
 • Utsæd 1 1/2  tønne blandkorn og 1 tønne poteter, husdyr 4 kuer, 9 sauer og 2 geiter

Fra 1838 var det 2 bruk på Kvilekvål. Matrikkelframlegget i 1863 beskriver bnr. 1 slik (bnr. 2 var likt med bnr. 1) (Evangerboka, Band 2, Kvilekvål, side 188/189/190):

 • 8 mål åker, 3 mål god, 1 mål middels og 13 mål ring naturlig eng.
 • Av utslåtter 200 våger høy.
 • Ikke jord skikket til oppdyrking.
 • Sådde 3 1/2 tønne korn, 2 1/2 tønne poteter, avlet 19 tønner korn, 16 1/2 tønne poteter, 664 våger høy.
 • Fønaden var 5 kyr, 2 ungfe, 20 sauer, 1 hest.
 • Ring hamn. Skog til brensel og litt tømmer. Ved til salg for 2 spd årlig. Lauv til 1 sau.
 • Bruket var tungbrukt, men vanlig godt dyrket.
 • Fiske for 1 1/2 spd årlig (i Vosso).

Anders Knutson Kvilekvål overtok bnr. 1 på Kvilekvål etter moren, da han i 1867 fikk skjøte på bruket.

(Folketelling 1875 i Evanger sokn, Voss) Tellingkrets nr. 5, Evangers, Eljes og Hjørnevigs skolekredse, bosted Kvilekval løpenr. 123

 • Gaardbruker og selveier Anders Knutssøn, født 1841 i Evanger
 • Hans kone Kirsti Johannesdatter, født 1835 i Vangen
 • Sønn Knut Anderssen, født 1864 i Evanger
 • Sønn Johannes Anderssen, født 1865 i Evanger
 • Sønn Lars Anderssen, født 1873 i Evanger
 • Datter Ragnhild Andersdatter, født 1867 i Evanger
 • Datter Ingeborg Andersdatter, født 1869 i Evanger
 • Datter Anna Andersdatter, født 1871 i Evanger
 • Tjenestepige Martha Jacobsdatter, født 1853 i Evanger
 • Husfaderens moder, enke, føderådskvinne Ragnild Larsdatter, født 1810 i Evanger
 • Tilreisende, husfaderens svigerbroder, skomager, Anders Johannessøn, født 1841 i Vangen

(Folketellingen i 1891 i Evanger herred) tellingskrets 7 Evanger, husliste 48a Kvilekvål

 • gårdbruker og selveier Anders Knutsen, født 1841 i Evanger
 • hans hustru Kirsti Johannesdatter, født 1835 på Grævle i Voss
 • deres barn ugift datter jordbruksarbeid hos faderen Anna Andersdatter født 1871
 • ugift sønn gårdsarbeid hos faderen Lars Andersen født 1873
 • sønn Knut Andersen født 1876
 • datter Bertha Andersdatter født 1879.
 • enke, føderådskvinde og pensionistinde Ragnhild Larsdatter født 1810.
 • hustru jordemor Ragnilde Andersdatter født 1867
 • hennes mann fæhandler og bruker av jord Johannes Knutsen født 1859.

Anders Knutson Kvilekvål var venstreordfører i Evanger herred fra 1888 til 1897. I sine tre siste leveår var Anders sjukelig.

Gift kaarmann Anders Knudsen Kvilekval døde den 9.mai 1897,

født 1842 på Bjørgo, bopæl Kvilekval, dødsårsak hjertelammelse (Ministerialbok, Evanger prestegjeld, Evanger sokn, 1877-1899, side 267, nr. 5) Han var 56 år gammel.

(Folketellingen 1900 i Evanger herred) bosted Kvilekval gnr. 48 bnr. 1

 • Føderraadsenke Kirsti Johannesdatter, født 1835 i Voss herred
 • Gaardsbruker S Lars Andersen, født 1873 i Evanger
 • Hans kone Anna Knutsdatter, født 1874 i Evanger
 • Datter Kirsti Larsdatter, født 1896 i Evanger
 • Sønn Anders Larsen, født 1898 i Evanger
 • Sønn Knut Larsen, født 1900 i Evanger
 • Tjenestepige Oline Knutsdatter Mykkeltvedt, født 1885 i Evanger
 • Tjenestepige Brita Knutsdatter, født 1880 i Evanger

(Folketelling 1910 i Evanger herred) bosted Kvilekval gnr. 48 bnr. 1

 • Kårkone, enke Kirsti Johannesdatter, født 8.november 1835 i Voss
 • Gårdbruker Lars Kvilekval, født 16.september 1873 i Evanger
 • Kone Anna Knutsdatter, født 23.oktober 1874 i Evanger
 • Datter Kirsti Larsdatter, født 5.april 1896 i Evanger
 • Sønn Anders Larsen, født 26.mai 1898 i Evanger
 • Sønn Knut Larsen, født 12.oktober 1900
 • Sønn Kristian Larsen, født 1.mars 1903 i Evanger
 • Datter Britha Larsdatter, født 15.september 1905 i Evanger
 • Dater Inger Larsdatter, født 27.juni 1908 i Evanger
Kårenke Kirsti Johannesdotter Kvilekval døde på Kvilekvål den 15.mars 1920,

født 1836 på Voss (Grævle), bopæl Evanger (Kvilekval), dødsårsak magekatarr (alderdomssvakhet) (Ministerialbok, Evanger prestegjeld, Evanger sokn, 1900-1930, side 289, nr. 4) Hun var 85 år gammel og hadde vært enke i 23 år.

2. Barna til Anders Kvilekvål og Kristi Grevle

Ungkar Anders Knutson Kvilekval, 22 år, døpt i Evanger, far Knud Sjursen, og Christi Johannesdatter Grevle, 27 år, døpt i Vangen, far Johannes Knudsen, giftet seg i Voss kirke den 28.mai 1863. Forlovere: Sjur Grevle og Torstein A. Opheim.

Anders og Kristi fikk 8 barn. En gutt druknet 14 år gammel. De 7 andre barna fikk alle barn, til dels store barneflokker. De ga til sammen foreldrene 55 barnebarn.

1. Knut d.e. Andersson Kvilekvål

født 14.02.1864 i Evanger. Han døde i 1938. Knut ble lærer og kirkesanger i Dypvåg ved Arendal og giftet seg med Albertine Kristine Larsen. I 1910 var Knut kirkesanger og folkeskolelærer og familien bodde på Dypvåg klokkergård. Fra 1933 bodde de på Nøtterøy. Oppslag av Carsten Schanche i Norske Skulefolk utgitt 1934: Knut Kvilekval hadde eksamen fra Voss lærerskole i 1881 og Stord lærerskole i 1885. Han var vikar i Voss og Vossestrand i 2 år. Fra høsten 1885 var han lærer, fra 1891 også kirkesanger, i Tromøy ved Arendal. Fra høsten 1904 var han lærer og kirkesanger i Dybvåg. Han var skolestyreformann i Tromøy. Han fratrådte som lærer og kirkesanger i 1933. Knut og Albertine fikk barna:

1.1 Anders Kvilekvål f.20.11.1894

1.2 Kirsten Kvilekvål f.08.06.1896

1.3 Gustav Kvilekvål f.03.01.1898 i Tromøy. Han døde i Asker den 04.07.1937. Gustav tok Krigsskolens nederste avdeling i 1917, ble matematisk-naturvitenskapelig adjunkt med fagkrets astronomi, geografi og fysikk i 1925 og tok ped.eksamen i 1926. Var skolebestyrer ved Borøy folkeskole 1920-1924, lærer ved Ljan folkeskole i Asker 1927-1937. Bosted Eilert Sundsgt. 40, Oslo. Gift med Margarethe Lindboe. De hadde to barn. (Norske skulefolk 1952)

1.4 Ester Kvilekvål f.20.08.1902 i Tromøy. Hun var lærerinne i Borøy i Dypvåg. Hun giftet seg med lærer i Borøy Stian Magne Søstrand. (Norske skulefolk 1952)

2. Johannes Andersson Kvilekvål

født 09.09.1865 i Evanger. Han ble lærer og kirkesanger i Klepp og var bosatt i Orre på Jæren. Han giftet seg med Margreta Nilsdtr. Haugland. I 1910 var han enkemann og folkeskolelærer og bodde med barna på Pollestad i Orre. Oppslag av Carsten Schanche i Norske Skulefolk utgitt 1934: Johannes Kvilekval hadde eksamen fra Voss høyere allmueskole og Stord lærerskole. Han var lærer på Orre skole i Klepp og lærer og kirkesanger i Pollestad i Klepp i Rogaland. Han var lærernes representant i skolestyret i 8 år. Johannes og Margreta fikk barna:

2.1 Anders Kvilekvål f.15.05.1891

2.2 Nils Kvilekvål f.15.12.1892

2.3 Magnhild Kvilekvål f.13.05.1894

2.4 Dagny Kvilekvål f.15.08.1895

2.5 Kristine Kvilekvål f.24.11.1898

2.6 Anna Kvilekvål f.18.11.1899

2.7 xxxx

2.8 Ella Kvilekvål f.08.01.1907

3. Ragnhild Andersdotter Kvilekvål

født 14.05.1867 i Evanger, død 06.03.1934 i Vaksdal. Hun ble utdannet jordmor ved Bergen jordmorskole i 1888. Hun var jordmor i Evanger og var gift med husmann, krøtterhandler og slakter Johannes Knutson Bjørgås. I 1910 bodde de på Væle og Johannes var på arbeid i Aurland. De fikk 11 barn:

3.1 Ragnhild Johannesdtr. Bjørgås, f.1891, gift med Svein Johnson Erga fra Orre i Klepp

3.2 Kirsten Johannesdtr. Bjørgås f.26.03.1892, gift med skomaker Anders Jakobson Evanger

3.3 Knut Johannesson Bjørgås f.26.02.1894, 1.fullmektig ved NSB på Nestun, gift med Brita Johannesdtr. Horvei

3.4 Anna Dorthea Johannesdtr. Bjørgås f.19.12.1897, gift med banksjef i Bruvik Sparebank i Vaksdal Johan Kvalvåg

3.5 Ingeborg Johannesdtr. Bjørgås f.12.11.1899, gift med stasjonsmester ved Evanger stasjon Johannes Brynjulvson Fadnes

3.6 Anders Johannesson Bjørgås f.25.01.1901, d.1962, overkonduktør i NSB, gift med Ingeborg Bjarnesdtr. Hernes

3.7 Olaf Johannesson Bjørgås f.18.07.1905

3.8 Bertha Johannesdtr. Bjørgås, f.1903, d.1909

3.9 Olav Johannesson Bjørgås, f.1905, skolestyrer i Vang i Hedmark, gift med Ruth Grønvold

3.10 Ragnvald Johannesson Bjørgås f.05.11.1906, lensmann i Os, gift med Johannes Thomassen

3.11 Birger Johannesson Bjørgås f.30.10.1909, d.1945, gift 1.gang med Julia Andersen. Birger gift 2.gang med Brita Madsdtr. Rokne.

4. Ingebjørg Andersdotter Kvilekvål,

født 28.06.1869 i Evanger. Hun ble gift med Knut Knutson Mykkeltveit. Knut ble i 1891 bruker på Mykkeltveit bnr. 1 etter moren. I 1899 solgte han dette bruket. Deretter var han forpakter på Skorve, snekker og bodde på Væle. I 1904 fikk han feste på Stegen under Evanger. I 1907 ble han husmann på Mykkeltveit. I 1910 var han husmann og familien bodde på Evangerhaug. I 1915 kjøpte han gården Liland i Sauherad i Telemark og tok Liland til etternavn. I 1925 solgte han Liland og kjøpte gården Amundrud i Undrumsdal i Vestfold. De ser ut til å ha benyttet Knudsen, og senere Liland, som etternavn. Bosatt i Sauherad i Telemark, senere i Våle i Vestfold. Ingebjørg og Knut fikk 13 barn:

4.1      Mykkeltveit, f.1893, gift med bonde i Stårheim i Nordfjord Samuel Botn

4.2 Kirsten Knutsdtr. Mykkeltveit f.11.09.1894, d.1919

4.3 Anders Knutson Mykkeltveit f.28.12.1895, kjøpmann i Porsgrunn, gift med Signe Marie Lie

4.4 Knut Knutsen Mykkeltveit f.16.09.1897, landhandler i Sauherad i telemark, gift med Bergit Plassene

4.5 Anna Knutsdtr. Mykkeltveit, f.1899, d.1903

4.6 Inger Knutsdtr. Mykkeltveit f.04.09.1901, gift med bonde i Undrumsdal i Vestfold Georg Ragnvald Næss

4.7 Ragnhild Knutsdtr. Mykkeltveit, f.1902

4.8 Ragnvald Knutson Mykkeltveit, f.1903, d.1904

4.9 Johannes Knutson Mykkeltveit f.15.06.1905, kolonialkjøpmann i Oslo, gift med Margareth Langeland

4.10 Harald Knutson Mykkeltveit f.29.11.1907, lastbileier i Sem i Vestfold, gift med Louise Aslaug Sydhagen

4.11 Randi Knutsdtr. Mykkeltveit f.08.08.1909, gift med bonde i Undrumsdal Hans Lefsaker

4.12 Arne Knutson Mykkeltveit, f.1911, bonde på gården i Undrumsdal etter sin far, gift med Ester Johanne Bøe

4.13 Margreta Knutsdtr. Mykkeltveit, f.1914, gift med Peder Holum fra Høyjord

5. Anna Andersdotter Kvilekvål

født 28.08.1871 d.1935 i Evanger. Hun giftet seg i 1895 med skredder Johannes Johnson Ekse. De bodde på Evanger. I 1910 bor skredder familien på Solvik i Evanger. Anna og Johannes fikk 11 barn:

5.1 Elisabeth (Lisbet) Johannesdtr. Ekse f.02.04.1896, gift 1924 med skredder Gulleik Jørgenson Styve

5.2 Kristi (Kistina) Johannesdtr. Ekse f.20.07.1897, gift 1921 med skredder Lars Nilsson Mugås

5.3 Brita Johannesdtr. Ekse f.12.01.1898 d.1929

5.4 Agnes Johannesdtr. Ekse f.08.01.1900, gift med Anders Skogstad

5.5 John Johannesson Ekse f.09.07.1901, gift med Maria Gulleiksdtr. Fadnes

5.6 Anders Johannesson Ekse f.12.06.1903, gift 1932 med Gudveig Sjursdtr. Gjøstein, skredder

5.7 Borghild Johannesdtr. Ekse f.08.02.1906, gift 1943 med Knut Sjurson Gjøstein

5.8 Arne Johannesson Ekse f.06.12.1907, gift 1.gang 1940 med Haldis Ingrid Hovde, gift 2.gang 1951 med Brita Tveite, stasjonsmester på Evanger

5.9 Berta Johannesdtr. Ekse f.03.03.1909, gift med Brynjulv Brynjulvson Nygaard

5.10 Olav Johannesson Ekse f.01.041910, gift med Borghild Nilsdtr. Fenne, skredder

5.11 Astrid Johannesdtr. Ekse f.1911 d.1987, ugift

6. Lars Andersson Kvilekvål

født 16.09.1873 i Evanger, død 1962. Han overtok Kvilekvål bnr. 1 etter faren og var medlem av herredsstyret i Evanger. Han giftet seg i 1895 med Anna Knutsdtr. Mykkeltveit. De fikk 6 barn:

6.1 Kirsti Larsdtr. Kvilekvål f.05.04.1896 d.1966

6.2 Anders Larsson Kvilekvål født 26.05.1898 død 1981. Han overtok Kvilekvål bnr. 1 etter faren. Anders giftet seg i 1935 med Anna Monsdtr. Frønningen.

6.3 Knut Larsson Kvilekvål født 12.10.1900

6.4 Kristian Larsson Kvilekvål født 01.03.1903

6.5 Britha Larsdtr. Kvilekvål født 15.09.

6.6 Inger Larsdtr. Kvilekvål født 27.06.1908

7. Knut d.y. Andersson Kvilekvål

født 1877 i Evanger, død i 1891 14 år gammel.

8. Bertha Andersdtr. Kvilekvål

født 1879, død 1923 i Evanger. Hun giftet seg i 1905 med Olav Brynjulvson Rongen. De fikk 4 barn:

8.1 Bjørn Olavson Rongen f.1906 d.1983. Han giftet seg i 1939 med Charlotte Maria Schanche Olsen. Bjørn var forfatter og bodde i Drøbak.

8.2 Anders Olavson Rongen f.1909 d.1987. Han giftet seg i 1926 med Kari Larsdtr. Brunborg. Anders drev butikken til faren på Evanger, bodde siden i Bergen.

8.3 Gunnar Olavson Rongen f.1913 d.1993. Han giftet seg i 1940 med Gudrun Eitrheim. Gunnar var lege på Hamar.

8.4 Finn Kristian Rongen f.1919 d.1919

Det ser ut til at det kun var ett av barna, Lars Anderson, som overtok bruket etter faren, som benyttet Kvilekvål som etternavn. Alle jentene tok mennenes etternavn da de giftet seg. Etterkommerne etter Knut og Lars ser ut til å ha benyttet Kvilekval som etternavn. Har ikke funnet etterkommere etter Anders og Kristi, som i dag (2011) bruker Kvilekvål som etternavn. I telefonkatalogene er det ingen oppført. Det er imidlertid forholdsvis mange som benytter Kvilekval, i telefonkatalogene finnes (2011) 49 personer.

3. Foreldene til Anders Knutson Kvilekvål

Forfedrene til begge foreldre til Anders var fra Vassvøre, så langt tilbake det er mulig å spore slektene.

Faren til Anders Knutsen Kvilekvål, Knut Sjurson Århus (1799-1859),

var fra bnr. 3 Knutstovane på gården Århus øverst i Teigdalen i Evanger sokn. Hans eldre bror Lars overtok dette bruket (Evangerboka, Band I, Århus bnr. 3, side 461 og bnr. 1, side 457).

Den 17.november 1799 ble Knud, sønnen til Siur Larsen og Brytteva Brynjelsdatter Aarhus, døpt i Evanger sokn (Evanger kirke). Faddere: Siur Gullichsen Brekhus, Johannes Gullichsen Brekhus, Siur ? Langelandslie, Kari Aschelsdatter Aarhus, Kari Brynjelsdatter Aarhus.

Ved folketellingen 1801 i Voss prestegjeld, Evanger sokn, bodde det 4 gardbrukere med deres familier, kårfolk, husmenn og inderster på gården Aarhuus, til samme 52 personer. Familien til Knud Sjurson Århus bestod av:

 • Bonde og gårdbeboer Siur Larsen, 39 år
 • Hans kone Brytteva Brynjelsdatter, 32 år
 • Deres barn
  • Lars Siursen, 11 år
  • Martha Siursdatter, 9 år
  • Brynjel Siursen, 5 år
  • Knud Siursen, 2 år
 • Sammen med dem bodde også
  • konens fader, nyder ophold af gaarden, Brynjel Aschjeldsen, 65 år
  • konens moder Marthe Jacobsdatter, 57 år
  • deres datter Elizabeth Brynjelsdatter, 17 år
 • I tillegg bodde det to tjenestefolk og en inderst på bruket.

Den 28.mai 1815 er Knud Siursen Aarhuus innført i kirkeboken som den første på listen over konfirmerte i Evanger kirke.

Moren til Anders Knutsen Kvilekvål, Ragnhild Larsdatter Bjørgo (1810-1893),

var fra bnr. 1 Heimigarden på Bjørgo (Evangerboka, Band I, Bjørgo bnr. 1, side 214).

Det var 2 bruk på gården. Bjørgo ligger på nordsiden av Evangervatnet 350 moh. Gangveien opp til garden starter på Horvei opp den kjente Homannstigen. Når det var usikker is på Evangervatnet, gikk den gamle postveien mellom Bergen og Voss fra Horvei om Bjørgo og over fjellet til Brunborg og ned i Teigdalen. Det er ikke vei til garden og det er svært bratt på nedsiden av husene. Det har ikke vært vanlig gardsdrift på brukene på mange år. Ved folketellingen i 1801 er det notert at Lars Larson Bjørgo var skoleholder. På gården Bjørgo var det da 3 brukere med familier, kårfolk og tjenere, i alt 29 personer.

Finner ikke innførsel av dåpen til Ragnhild Larsdatter Bjørgo

i kirkeboken for Voss prestegjeld/Evanger. Men ut fra oppgitt alder ved alle senere hendelser, er det klart at hun ble født i 1810. Foreldrene var Lars Larsson Bjørgo (1777-1853) og Anna Andersdatter Horvei (1779-1855). Ragnhild var det 6 av i alt 12 søsken i barneflokken på Bjørgo bnr. 1.

Vi finner de nesten nygifte foreldrene, farfaren og den barnløse onkelen til farfaren til Ragnhild på Bjørgo i 1810:

(Folketelling 1801 i Voss prestegjeld) bosted Biørgo

 • Husstand 03, Skoleholder Lars Larsen, 24 år (født 1777), hans 1.ekteskap
 • Husstand 03, Hans kone Anna Andersdatter, 22 år (født 1779), hennes 1.ekteskap
 • Husstand 03, Deres datter Anna Larsdatter, 2 år (født 1799)
 • Husstand 02, Bonde Lars Gullinsen, 52 år (født 1749), 1.gang enkemann
 • Husstand 02, Hans børn Anna Larsdatter, 22 år (født 1779)
 • Husstand 02, Hans børn Gullik Larsen, 20 år (født 1781)
 • Husstand 02, Hans børn Guri Larsdatter, 18 år (født 1783)
 • Husstand 02, Hans børn Randvei Larsdatter, 14 år (født 1787)
 • Husstand 02, Nyder opphold av gaarden Lars Johannessen, 77 år (født 1724)
 • Husstand 02, Hans kone Anna Nielsdatter, 74 år (født 1727)

Den 5.september 1824 ble Ragnhilde Larsdatter Bjørgo, 14 år, konfirmert i Evanger kirke

Den 9.juni 1829 giftet kirkesanger Knud Sjursen Aarhuus, 30 år,

og pige Ragnilda Larsdatter Bjørgo, 19 år, seg i Evanger kirke. Forlovere: ?

Fra 1823 var Knut Sjursen Århus lærer og klokker i Evanger, først hjelpekirkesanger og siden fast kirkesanger. Han stod i tjenesten til omkring 1850. Det ser ut til at familien bodde på Århus, inntil de kjøpte bruket på Kvilekvål. Det er innført i kirkeboken at barna Lars, Sjur, Anna og Anders fikk koppevaksine den 5.des 1843 og at deres oppholdssted da var Århus. Da Anders Knudsen Qvilequal i 1856 ble konfirmert, er det i kirkeboken anmerket at han var født på Århus.

Knut Sjursen og Ragnhild Larsdatter fikk 5 barn som vokste opp (Evangerboka, Band I, Kvilekvål, side 188/189):

1. Lars Knutson Århus,

født i 1832, utvandret til USA hvor han giftet seg og fikk barn. Avskrift fra Vossingen, Organ for Vosselaget, redaktør K.A.Rene, Hefte 29, Madison, Wis., September 1928, side 27-29: …. Lars kom i meget ung alder til Amerika i femtiaarene. Han var søn af Knut Sjurson Aarhus, født 1799, som længe var lærer og kirkesanger i Evanger og boede sidst paa Kvilekval. Lars’s brødre var Anders K. Kvilekval, som i mange aar var ordfører i Evanger, samt Sjur K. Kvilekval, som var skolelærer en tid og siden handelsmand paa Stordøen; desuden Lars d. y., som ogsaa kom til Amerika og har boet i Seattle, Wash. En søster, Anna Ædal, lever endnu, 89 aar gammel, og bor i Chicago. Hun blev gift med John Ædal oe havde en tid handel paa Bolstadøren. Senere bosatte de sig paa Vossevangen, hvor de eiede et stort hus, hvori middelskolen holdtes. Deres syv børn reiste til Amerika. Efter mandens død kom hun ogsaa her. Fire sønner bor i Chicago, to døtre i Brooklyn, N. Y., en datter er død. Lars Aarhus var beskjæftiget med et trælasfirma i Chicago. Han var gift to gange — første gang med Anna Rasdal, med hvem han havde tre sønner, Luth, Martin og Andrew. Kun Martin lever. Anden gang var Aarhus gift med en amerikansk dame, men ægteskabet skulde have været meget uheldigt. Han blev ingen gammel mand; thi han døde allerede i syttiaarene noksaa hastigt. …….

2. Anna Knutsdatter Århus,

født i 1839, giftet seg med Jon O. Edal. Hun emigrerte som enke til USA i 1903. Da hadde allerede 8 av deres 10 barn utvandret.

3. Anders Knutson Århus / Kvilekvål,

født i 1841, overtok Kvilekvål.

4. Lars Knutson Århus,

født i 1844, utvandret til USA hvor han giftet seg og fikk barn. Videre ikke kjent.

5. Sjur Knudsen Århus,

født i 1847, endte opp som kjøpmann i Leirvik på Stord og har en betydelig etterslekt.

Kirkesanger Knud Sjursen Aarhuus døde den 30.juni 1851 51 1/2 år gammel. Det var bare 3 år etter at han kjøpte bruket på Kvilekvål.

Konen Ragnhild var gardbruker og selveier med hjelp av sønnene Anders og Sjur, inntil Anders i 1867 fikk skjøte på bruket 25 år gammel.

Kårenke Ragnhild Larsdatter døde den 13.juni 1893 (83 år gammel), mann kirkesanger Knud Sjursen Aarhus, født 1810 på Bjørgo, bosatt på Kvilekval, dødsårsak alderdomssvakhet. Da hadde hun vært enke i 42 år.

4. Foreldrene til Kristi Johannesdatter Grevle

Forfedrene til begge foreldrene til Kristi, Johannes Knutson Raudstad og Ingeborg Mattisdatter Mølster, var fra Voss hovedsokn (Vangen sokn).

 • Vossaboki 2, Raustad, side 266
 • Vossaboki 2, Mølster bnr. 1, side 280
 • Vossaboki 2, Grevle bnr. 1, side 341 og bnr. 3 side 341/342
Faren til Kristi Johannesdotter ble født i 1798,

den 25.januar 1798 ble Knud Iversen og Marita Olesdatter Roustads barn Johannes døpt i Wangs sokn. Faddere: xxxx.

I folketellingen 1801 for Voss prestegjeld, Wangs hovedsokn, finner vi bosatt på Roustad:

 • Bonde Knud Iversen (Lydvo), 36 år, gift 1.gang
 • Hans kone Marita Olsdatter (Flatekvål), 43 år, gift 2.gang. (Hun var gift 1.gang med Johannes Knutson Raudstad. Han døde i 1795.)
 • Deres barn Johannes Knudsen, 3 år
 • Hans sted-barn Inger Johansdatter 10 år, Kristie Johansdatter 13 år, Guro Johansdatter 16 år, Knud Johansen 18 år.

Den 25.april 1818 ble Johannes Knudsen Raustad konfirmert i Wangen kirke.

Gardbruker Johannes Knudsen Grævle døde

(en naturlig død står det i kirkeboken) den 15.desember 1857 59 år gammel. Da han døde var han bonde på Grevle bnr. 3.

Johannes Knutson Raudstad / Grevle har, som så mange andre på Voss, Miltzow blant sine forfedre. Hans ene tippoldemor var Margreta Klausdatter Miltzow (død 1763), som var den ene  av de to døtre til den beryktede fogd på Voss Klaus Henrikson Miltzow.

Johannes hadde først i noen år halve farsgarden Raudstad (Vossaboki 2 av Lars Kindem). Denne solgte han og kjøpte i 1826 bnr. 3 på Grevle i Voss. Han ble på denne måten opphavet til slektsnavnet Grevle. Garden Grevle ligger rett nord for det store boligfeltet på Borstrondi og helt opp mot utmarka 3-4 km nord for Voss sentrum.

Moren til Kristi Johannesdotter, Ingebjørg Mattisdatter Mølster (1804-1881),

var fra bnr. 1 på Mølster i Gullfjordungen åtting. Faren til Ingebjørg, Mattis Bjørneson Mølster (1769-1851), hadde overtatt bnr. 1 på Mølster etter sin far i 1798.

(Folketellingen 1801 i Voss prestegjeld) under Wangs hovedsokn bosatt på Mølster, finner vi på det ene bruket (det ble registrert to brukere og to husmenn på gården):

 • Bonde og gårdbeboer Matthis Biørnesen, 32 år
 • Hans kone Sigri Andersdatter (Leidal), 23 år
 • Deres barn Biørne Mattisen, 1 år
Den 25.desember 1804 ble Ingeborg døpt

i Wangs sokn, foreldre Mathis Biørnesen og Sigri Leidal. Forlovere: Størk Andersen Leidal, Anders Knudsen Ullestad, Randveg Davidsdatter Midtre Ringheim, Ingeborg Andersdatter Hauge, Ragnilde Biørnesdatter Mølster.

Den 11.juni 1820 er Ingebor M. Mølster, 15 år, far Matias B. Mølster, konfirmert i Wangens kirke av Georg Burchard Jersin.

Død Ingeborg Matthiasdatter, født 1802, bosted Grævle,

den 27.januar 1881 (Ministerialbok, Voss sokneprestembete, 1855-1886)

Ingebjørgs farfar, oldefar og tippoldefar hadde også vært brukere på Mølster. Ingebjørgs søskenbarn Bottolf M. Mølster (1873-) solgte i 1917 husene og tunet på bnr.1 til Voss Folkemuseum. Dette utgjør, sammen med husene og tunet på bnr.2, Mølstertunet som er et eksempel på en gammel Vossegård.

Folkemuseet med Mølstertunet ligger ovenfor boligbebyggelsen ovenfor stasjonen på Voss. Gården er den øverste bebyggelsen før utmarken og Hangurfjellet. Det eldste huset er en årestue, antakelig fra 1500-tallet, og de nyeste husene er fra 1880-årene.

Følgende er i 2012 kopiert fra hjemmesiden til Voss Folkemuseum:

Mølstertunet ligg høgt og fritt med fin utsikt over Vossevangen. Det er eit vakkert gardstun med 16 små og store bygningar. Husa står der dei ein gong vart sette, ingen ting er flytta til eller frå. Dette gjev eit ekte bilete av byggeskikk og levemåte i eldre tid.

Garden er gamal, truleg frå før vikingtida. Me veit ikkje kva tid garden fyrst vart delt, men i 1521 var det to brukarar på Mølster. Husa deira er samla i eit rekkjetun, ein tunskipnad som var vanleg i vossebygdene. Her hadde brukarane kvar sine stovehus, eldhus, loft, buer, fjøs, løer og vedhus. Eine bruket hadde òg ei kårestove.

På det meste har det budd om lag 30 personar her. Dei to familiane flytte ut i 1927, ti år etter at Voss Folkemuseum var skipa.

Ungkarl Johannes Knudsen Raudstad, 29 år, og pige Ingeborg Mattiasdatter Mølster, 23 år, giftet seg

i Vangen kirke den 17.april 1827, forlovere Vemund G. Raudstad og Mattias B. Mølster.

Johannes og Ingeborg fikk 12 barn (med støtte i Vossaboki 2 av Lars Kindem, side 342):

1. Knut Johannesen Grevle,

født i 1827, gift 1851 med Kari Torsteinsdatter Kyte,  var i noen år lærer, utvandret til USA med kone og 2 sønner, videre ikke kjent.

2. Marta Johannesdatter Grevle,

født i 1828, gift 1854 seg med Mikkjel A. Veka. Han hadde i mange år mølle i Rekveselva, senere i Rognsfossen. De endte på 1880-tallet opp som brukere på Grevle, hvor han døde på bnr 4. Deres eldste sønn Aslak Mikkjelson Rekve bodde også på Grevle.

3. Sigrid Johannesdatter Grevle,

født i 1830, ugift og bodde på Grevle.

4. Ingebjørg Johannesdatter Grevle,

født i 1833, giftet seg med Knut B. Tjelle i Teigdalen, de utvandret til USA.

5. Kristi Johannesdatter Grevle,

født i 1835, giftet seg i 1863 med Anders Knutson på Kvilekvål på Evanger.

6. Mathias Johannessen Grevle,

født i 1837, gardbruker på Grevle, gift 1870 med Ingeborg Larsdatter Skjerve, født 1841. Mathias/Mattis døde 1887. Enken solgte gården til nevøen Aslak Mikkjelson Rekve (se under nr. 2 (Marta Johannesdatter Grevle) og utvandret til Amerika.

6.1 Sønnen til Mathias og Ingeborg John Mathias Granville (Grevle) født 1871, ugift farm arbeider, utvandret 09.02.1904 med Cunard fra Bergen, reisemål Stanhope Iowa.

Gårdbrukers enke, husmor, Ingeborg Larsdatter, født 1841 på Voss, utvandret med Cunard fra Bergen den 20.10.1908, reisemål Stanhope Iowa. Det er i emigrantprotokollen anført at hun reiste med sin sønn. Dette var ugift farmer John M. Granville, født 1871 på Voss, bosted Iowa, utreisedato 20.10.1908 med Cunard fra Bergen, reisemål Stanhope Iowa, anmerket: Været hjemme i Norge på besøk.

7. Ingjerd Johannesdatter Grevle,

født i 1839, giftet seg i 1874 med Anders Nilsson Ringheim, husmann og murer, de bodde på Grevle.

8. Anders Johannessen Grevle,

født i 1841, gift 1879 med Marta Torgeirsdatter Kvåle, kjøpte gård på Hegle.

9. Brita Johannesdatter Grevle,

født i 1843, utvandret til USA.

10. Olav Johannessen Grevle,

født i 1844, utvandret til USA.

11. Ivar Johannessen Grevle,

født i 1846, ukjent skjebne.

12. Guro Johannesdatter Grevle,

født i 1852, gift 1879 med Arnfinn Nilsson Ringheim, bonde og ljåsmed på Skogstad på Vossestrand.

Ved folketellingen 1865 i Voss prestegjeld finner vi denne beskrivelse av Grævle:

Utsæd: Bygg 3/10, blandkorn 5, poteter 2 – Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 29 får, 1 gjeit, 1 svin

Følgende personer bor på gården:

 • Gardbruker og selveier Mathias Johannesen, 29 år
 • Daglønner Ole (Olav) Johannesen, 22 år
 • Tjenestepike Sigri Johannesdatter, 35 år
 • Tjenestepike Sigri Knudsdatter, 17 år (niese)
 • Skomaker, inderst Anders Johannesen, 25 år
 • Inderst, ugift Inger (Ingjerd) Johannesdatter, 27 år
  • Hennes sønn Johannes Andersen, 4 år
 • Vilkårskone Ingeborg Mathiasdatter, 63 år
 • Hennes datter Guro Johannesdatter, 14 år

(Folketellingen 1875 i Voss prestegjeld) ser vi denne beskriveølse av Grævle:

Utsæd: Bygg 1/2 tønne, blandkorn 1/2 tønne, poteter 3 1/2 tønne

Husdyr: 1 hest, 1 føll, 10 kyr, 2 kalve, 31 får, 2 gjeter, 1 svin

Følgende personer bor på bruket:

 • Gårdbruker, selveier Mathias Johannesen, født 1837
 • Kone Ingeborg Larsdatter, født 1841
 • Deres barn Johannes Mathiasen, født 1871
 • Deres barn Britha Mathiasdatter, født 1874
 • Husfaders moder, føderåd, Ingeborg Mathiasdatter, født 1804
 • Husfaders broder skomaker Anders Johannesen, født 1842
 • Konens fasøster?, føderåd, Soffin Larsdatter, født 1800
 • 1 tjenestegutt og 1 tjenestejente