3.3.2 Fra Århus og Grevle til Kvilekvål

MJ/Mai 2012

Anders Knutsen Kvilekvål og Kristi Johannesdatter Grevle er tipp-oldeforeldre til Mads Anders Rongen Jensen født 1953 i København gjennom slektslinjen: Anders Knutsen Kvilekvål – Bertha Andersdatter Kvilekvål – Anders O. Rongen – Bertha Rongen – Mads Jensen

Slekten kom til gården Kvilekvål i Evanger sokn i Voss, da Knut Sjurson Århus, faren til Anders Knutsen Kvilekvål, kjøpte bnr. 1 i 1848 (Evangerboka, Band 2, Kvilekvål, side 188).

Det er interessant å merke seg de boklige interesser og evner som har vært hos flere i denne familien på Kvilekvål. Anders far, Knut Sjurson Århus, var lærer og kirkesanger. Anders var ordfører i Evanger. De to eldste sønnene, Knut og Johannes, ble lærere og kirkesangere, en datter ble utdannet jordmor og den yngste datter Bertha var som ung kvinne en periode lærer.

Innhold

1. Anders Knutson Kvilekvål og Kristi Johannesdotter Grevle

2. Barna til Anders Kvilekvål og Kristi Grevle

3. Foreldene til Anders Knutson Kvilekvål

4. Foreldrene til Kristi Johannesdatter Grevle

1. Anders Knutson Kvilekvål og Kristi Johannesdotter Grevle

Anders Knutson Kvilekvål ble født

på Århus (eller Bjørgo?) i Evanger den 6.november 1841 og døpt i Evanger kirke den 6.desember, foreldre kirkesanger Knud Sjursen Aarhuus og Ragnhild Larsdatter (Ministerialbok, Voss prestegjeld – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1836-1851, side 59, nr. 236)

Anders vokste opp på Århus øverst i Teigdalen, inntil faren i 1848 kjøpte bnr. 1 på Kvilekvål og familien flyttet dit. Da var Anders 7 år gammel. Kvilekvål ligger på nordsiden av elva Vosso et lite stykke opp fra elva og knapt 3 km fra tettstedet Evanger langs veien mot Voss.

Konfirmert i Evanger kirke den i 1856 Anders Knudsen Qvileqval, 15 år, født på Aarhus, foreldre Knud Sjursen og Ragnilde Larsdatter, kristendomskunnskap meget god, flid meget god (Ministerialbok, Evanger sokn, 1855-1864, side 49, nr. 1)

Kristi Johannesdotter Grevle ble født

på bnr. 3 på Grevle i Voss den 1.september 1835. Den 4.oktober ble hun døpt Christie i Vangen kirke, foreldre gardbruker Johannes Knudsen Grævle og Ingebor Mathiasdatter (Ministerialbok, Voss prestegjeld – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1823-1837, side 140, nr. 211)

Konfirmert i Vangen kirke den 6.oktober 1850 ble Christi Johannesdatter, født 1.september 1835, bosted Grævle, foreldre gardbruker Johannes Knudsen Grævle og Ingeborg Mathiasdatter (Ministerialbok, Voss prestegjeld – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1848-1876, side 17, nr. 6)

Ungkar Anders Knutson Kvilekval, 22 år, døpt i Evanger, far Knud Sjursen, og Christi Johannesdatter Grevle, 27 år, døpt i Vangen, far Johannes Knudsen, giftet seg i Voss kirke den 28.mai 1863. Forlovere: Sjur Grevle og Torstein A. Opheim (Ministerialbok, Voss prestegjeld – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1851-1886, side 46, nr. 19)

(Folketellingen 1865 i Voss prestegjeld) bosted Kvilekval, løpenr. 123, hushold nr. 1

 • Gaardbruker og selveier, enke, Ragnilde Larsdatter, 54 år, født i Voss prgj.
 • Sønn, hjelper moderen med gaardsbruk, Sjur Knutsen, 18 år, født i Voss prgj.
 • Utsæd 2 tønner blandkorn og 1 tønne poteter, husdyr 5 kuer, 9 sauer og 1 geit

(Folketellingen 1865 i Voss prestegjeld) bosted Kvilekval, løpenr. 123, hushold nr. 2

 • Bestyrer halvparten av gaarden Anders Knutsen, 25 år, født i Voss prgj.
 • Hans kone Kirsti Johannesdatter, 28 år, født i Voss prgj.
 • Sønn Knut Andersen, 2 år, født i Voss prgj.
 • Sønn Johannes Andersen, 1 år, født i Voss prgj.
 • Lægdebarn Knut Nilsen, 15 år, født i Voss prgj.
 • Utsæd 1 1/2  tønne blandkorn og 1 tønne poteter, husdyr 4 kuer, 9 sauer og 2 geiter

Fra 1838 var det 2 bruk på Kvilekvål. Matrikkelframlegget i 1863 beskriver bnr. 1 slik (bnr. 2 var likt med bnr. 1) (Evangerboka, Band 2, Kvilekvål, side 188/189/190):

 • 8 mål åker, 3 mål god, 1 mål middels og 13 mål ring naturlig eng.
 • Av utslåtter 200 våger høy.
 • Ikke jord skikket til oppdyrking.
 • Sådde 3 1/2 tønne korn, 2 1/2 tønne poteter, avlet 19 tønner korn, 16 1/2 tønne poteter, 664 våger høy.
 • Fønaden var 5 kyr, 2 ungfe, 20 sauer, 1 hest.
 • Ring hamn. Skog til brensel og litt tømmer. Ved til salg for 2 spd årlig. Lauv til 1 sau.
 • Bruket var tungbrukt, men vanlig godt dyrket.
 • Fiske for 1 1/2 spd årlig (i Vosso).

Anders Knutson Kvilekvål overtok bnr. 1 på Kvilekvål etter moren, da han i 1867 fikk skjøte på bruket.

(Folketelling 1875 i Evanger sokn, Voss) Tellingkrets nr. 5, Evangers, Eljes og Hjørnevigs skolekredse, bosted Kvilekval løpenr. 123

 • Gaardbruker og selveier Anders Knutssøn, født 1841 i Evanger
 • Hans kone Kirsti Johannesdatter, født 1835 i Vangen
 • Sønn Knut Anderssen, født 1864 i Evanger
 • Sønn Johannes Anderssen, født 1865 i Evanger
 • Sønn Lars Anderssen, født 1873 i Evanger
 • Datter Ragnhild Andersdatter, født 1867 i Evanger
 • Datter Ingeborg Andersdatter, født 1869 i Evanger
 • Datter Anna Andersdatter, født 1871 i Evanger
 • Tjenestepige Martha Jacobsdatter, født 1853 i Evanger
 • Husfaderens moder, enke, føderådskvinne Ragnild Larsdatter, født 1810 i Evanger
 • Tilreisende, husfaderens svigerbroder, skomager, Anders Johannessøn, født 1841 i Vangen

(Folketellingen i 1891 i Evanger herred) tellingskrets 7 Evanger, husliste 48a Kvilekvål

 • gårdbruker og selveier Anders Knutsen, født 1841 i Evanger
 • hans hustru Kirsti Johannesdatter, født 1835 på Grævle i Voss
 • deres barn ugift datter jordbruksarbeid hos faderen Anna Andersdatter født 1871
 • ugift sønn gårdsarbeid hos faderen Lars Andersen født 1873
 • sønn Knut Andersen født 1876
 • datter Bertha Andersdatter født 1879.
 • enke, føderådskvinde og pensionistinde Ragnhild Larsdatter født 1810.
 • hustru jordemor Ragnilde Andersdatter født 1867
 • hennes mann fæhandler og bruker av jord Johannes Knutsen født 1859.

Anders Knutson Kvilekvål var venstreordfører i Evanger herred fra 1888 til 1897. I sine tre siste leveår var Anders sjukelig.

Gift kaarmann Anders Knudsen Kvilekval døde den 9.mai 1897,

født 1842 på Bjørgo, bopæl Kvilekval, dødsårsak hjertelammelse (Ministerialbok, Evanger prestegjeld, Evanger sokn, 1877-1899, side 267, nr. 5) Han var 56 år gammel.

(Folketellingen 1900 i Evanger herred) bosted Kvilekval gnr. 48 bnr. 1

 • Føderraadsenke Kirsti Johannesdatter, født 1835 i Voss herred
 • Gaardsbruker S Lars Andersen, født 1873 i Evanger
 • Hans kone Anna Knutsdatter, født 1874 i Evanger
 • Datter Kirsti Larsdatter, født 1896 i Evanger
 • Sønn Anders Larsen, født 1898 i Evanger
 • Sønn Knut Larsen, født 1900 i Evanger
 • Tjenestepige Oline Knutsdatter Mykkeltvedt, født 1885 i Evanger
 • Tjenestepige Brita Knutsdatter, født 1880 i Evanger

(Folketelling 1910 i Evanger herred) bosted Kvilekval gnr. 48 bnr. 1

 • Kårkone, enke Kirsti Johannesdatter, født 8.november 1835 i Voss
 • Gårdbruker Lars Kvilekval, født 16.september 1873 i Evanger
 • Kone Anna Knutsdatter, født 23.oktober 1874 i Evanger
 • Datter Kirsti Larsdatter, født 5.april 1896 i Evanger
 • Sønn Anders Larsen, født 26.mai 1898 i Evanger
 • Sønn Knut Larsen, født 12.oktober 1900
 • Sønn Kristian Larsen, født 1.mars 1903 i Evanger
 • Datter Britha Larsdatter, født 15.september 1905 i Evanger
 • Dater Inger Larsdatter, født 27.juni 1908 i Evanger
Kårenke Kirsti Johannesdotter Kvilekval døde på Kvilekvål den 15.mars 1920,

født 1836 på Voss (Grævle), bopæl Evanger (Kvilekval), dødsårsak magekatarr (alderdomssvakhet) (Ministerialbok, Evanger prestegjeld, Evanger sokn, 1900-1930, side 289, nr. 4) Hun var 85 år gammel og hadde vært enke i 23 år.

2. Barna til Anders Kvilekvål og Kristi Grevle

Ungkar Anders Knutson Kvilekval, 22 år, døpt i Evanger, far Knud Sjursen, og Christi Johannesdatter Grevle, 27 år, døpt i Vangen, far Johannes Knudsen, giftet seg i Voss kirke den 28.mai 1863. Forlovere: Sjur Grevle og Torstein A. Opheim.

Anders og Kristi fikk 8 barn. En gutt druknet 14 år gammel. De 7 andre barna fikk alle barn, til dels store barneflokker. De ga til sammen foreldrene 55 barnebarn.

1. Knut d.e. Andersson Kvilekvål (Kvilekval)

født den 14.februar 1864 i Evanger. Han døde den 19.august 1938. Knut ble lærer og kirkesanger i Dypvåg ved Arendal og giftet seg i xxx med Albertine Kristine Larsen (1865-1940). I folketellingen 1910 er Knut Kvilekval registert som kirkesanger og folkeskolelærer og familien bodde på Dypvåg klokkergård. Fra 1933 bodde de på Nøtterøy.

(Folketelling 1900 i Tromøy herred, Aust-Agder) bosted Solheim 16/31

 • Folkeskolelærer og kirkesanger Knut Kvilekval, født 1864 i Evanger
 • Kone Albertine Kvilekval, født 1865 i Barbu Ned
 • Sønn Anders Kvilekval, født 1894 i Tromøy
 • Datter Kirsten Kvilekval, født 1896 i Tromøy
 • Gustav Kvilekval, født 1898 i Tromøy
 • Søster til husbonden, folkeskolelærerinne Bertha Kvilekval, født 1879 i Evanger

Fra avisen Tvedestrandposten nr. 75, den 23.september 1933, siteres artikkelen:

Lærer og kirkesanger Kvilekval tar avskjed efter 29 års virke i Dybvåg.

Førstkommende xx tar kirkesanger Kvilekval avskjed med Dybvåg skolekrets og Dybvåg menighet, og reiser påfølgende onsdag østover for å bosette seg på Nøtterøy. Vi stusser ved dette og finner det meningsløst, for han synes ennu å ha sin fulle arbeidskraft og sees jo stadig rundt i bygden ved kristelige oppbyggelser og møter. Tungt blir det å miste ham for skolekretsen i Dybvåg, for som lærer var han avholdt bådse av barn og foreldre ……

Knut Kvilekval er født i Evanger ( dengang anneks til Voss) 14.februar 1865 av foreldre gårdbruker Anders Knutsen Kvilekval og hustru Kirsti.

Allerede fra guttedagene hadde han lyst til lærergjerningen og gikk 15 1/2 år gammel inn på Voss lærerskole hvorfra han ble uteksaminert 1881. 17 1/2 år gammel ble han så lærer i Voss og Vossestranden, dels ved omgangsskole dels ved fast skole. 1883-1885 gikk han så på Stord seminarium. Høsten 1885 ble han ansatt som lærer på Tromøy hvor han fra 1891 tillike var kirkesanger. I 1904 forlot han Tromøy for å overta stillingen som han har innehatt inntil han nu faller for aldersgrensen. I alt 50 år i lærergjerningen! En lang tjenestetid, men spør vi ham hvad han vilde bli om han nu kunne begynne livet pånytt, da svarer han: lærer for barn. Han elsket sin lærergjerning og barnene elsket ham.

Utenfor skolen har han utført et arbeide så rikt og vidtfavnende at vi ikke skjønner hvordan han kunne makte det.

I flere år var han formann i Arendal og omegns lærerforening, og ca. 10 år formann i Nedenes amts krets av Norges lærerforening.

Også i det kommunale har han deltatt. Medlem av Tromøy skolestyre 0g 1902-1904 skolestyrets formann. Ordfører i Tromøy 1902-1904 og i 1912-1918 medlem av Dybvåg herredstyre.  12 år medlem av Dybvåg forliksråd, hvorav de siste 6 år formann. En rekke ganger har han også vært lagrettens ordfører.

Sin største innsats har han dog gjort i det kristelige arbeide. …… 1894-1904 var han formann i Tromøy kristelige ungdomsforening og i 1905-1933 formann i Dybvåg kristelige ungdomsforening. 1909-1919 formann i Aust-Agder krets av ungdomsforbundet. Med sterke bånd var han også knyttet til Hedningemisjonsarbeidet og sjømannsmisjonen og stod som formann i de respektive foreninger i Dybvåg henholdsvis 1908-1933 og 1909-1933, dessuten formann i Dybvåg indremisjon 1924-1931. Et vidtfavnende virke!

Kirkesanger Kvilekval er gift med Albertine Kristine f. Larsen, som før sitt giftemål var lærerinne på Songe i barbu. Som mannen er hun sterkt kristelig interessert, og har deltatt meget i menighetsarbeidet i Dybvåg.

Kvilekval og frue har 4 barn som alle har vøært knyttet til lærergjerningen. Anders Kvilekval lærer ved sjømannsskolen i Arendal, Knut Kvilekval lærer på Nordstrand i Vestre Aker, fru Kirsten Berntsen, tidligere lærerinne på Askøy, nu gift med lærer Berntsen, Nøtterøy, og fru Ester Søstrand, Borøy. I anledning kirkesanger Kvilekvals fratreden blir det aftensang i Dybvpåg kirke søndag og mange er nok de som da vil møte frem for å ta et siste farvel med den avholdte lærer g kirkesanger.

Fra avisen Tvedestrandposten nr. 78, den 4.oktober 1933, siteres utdrag av artikkelen:

Kirkesanger Kvilekvals avskjed med Dybvåg.

Lørdag den 23.september (1933) holdt Dybvaag skolekrets avskjedsfest for sin lærer, kikesanger Kvilekval. Alle kretsens folk saa aa si var til stede. Lensmann Ellefsen ønsket de fremmøtte velkommen . …..  Kvilekval, som i 29 år har vært iblandt oss. Naar jeg skal forsøke aa tolke kredsens takk så blir ord fattige, med det som sies kommer fra hjertet. Det er saa vemodig aa si farvel. Men det er livet ubøielige lov. Kvilekval har bare venner. Lemsmannen nevnte at han var til stede den første dag Kvilekval var på Dybvaag. Det var som et energisk pust, en ny ild som var kommet. ……….

Oppslag av Carsten Schanche i Norske Skulefolk utgitt 1934: Knut Kvilekval hadde eksamen fra Voss lærerskole i 1881 og Stord lærerskole i 1885. Han var vikar i Voss og Vossestrand i 2 år. Fra høsten 1885 var han lærer, fra 1891 også kirkesanger, i Tromøy ved Arendal. Fra høsten 1904 var han lærer og kirkesanger i Dybvåg. Han var skolestyreformann i Tromøy. Han fratrådte som lærer og kirkesanger i 1933.

Knut og Albertine fikk 4 barn:

1.1 Anders Kvilekval,  født 20.november 1894 i Tromøy. Lærer ved sjømannsskolen i Arendal.

1.2 Kirsten Kvilekval, født 8.juni 1896 i Tromøy. Lærer på Askøy, giftet seg senere med lærer xxx Berntsen, Nøtterøy.

1.3 Gustav Kvilekval, født 3.januar 1898 i Tromøy. Han døde i Asker den 4.juli 1937. Gustav tok Krigsskolens nederste avdeling i 1917, ble matematisk-naturvitenskapelig adjunkt med fagkrets astronomi, geografi og fysikk i 1925 og tok ped.eksamen i 1926. Var skolebestyrer ved Borøy folkeskole 1920-1924, lærer ved Ljan folkeskole i Asker 1927-1937. Bosted Eilert Sundsgt. 40, Oslo. Gift med Margarethe Lindboe. De hadde to barn. (Norske skulefolk 1952)

1.4 Ester Kvilekval, født 20.august 1902 i Tromøy. Hun var lærerinne i Borøy i Dypvåg. Hun giftet seg med lærer i Borøy Stian Magne Søstrand. (Norske skulefolk 1952)

2. Johannes Andersson Kvilekvål (Kvilekval)

født den 9.september 1865 i Evanger. Han døde i Klepp den 25.juni 1941. Han ble lærer og kirkesanger i Klepp og var bosatt i Orre på Jæren. Han giftet seg 1889 med Margreta Nilsdatter Haugland (Margrete Hauge), født 1869 på Nedre Hougland i Time sokn i Lye prestegjeld. Hun døde på Pollestad i Orre den 17.februar 1910. I folketellingen 1910 er Johannes registrert som enkemann og folkeskolelærer og bodde med barna på Pollestad i Orre.

(Folketelling 1900 i Klepp herred, Rogaland) bosted Pollestad skolegård 31/7

 • Folkeskolelærer, kirkesanger Johs. Kvilekval, født 1865 i Evanger
 • Husmor Margrethe Nilsdatter, født 1869 i Lye Sta
 • Datter Kristine Kvilestad, født 1898 i Klepp
 • Datter Anna Kvilestad, født 17.november 1899 i Klepp
 • Tjenestepike Anna Kirstine Salte, født 1881 i Klepp
 • Folkeskolelærerinne Marit Nyhagen, født 1875 i Østre Slidre

Oppslag av Carsten Schanche i Norske Skulefolk utgitt 1934: Johannes Kvilekval hadde eksamen fra Voss høyere allmueskole og Stord lærerskole. Han var lærer på Orre skole i Klepp og lærer og kirkesanger i Pollestad i Klepp i Rogaland. Han var lærernes representant i skolestyret i 8 år.

Fra avisen Rogaland, nr. 207, fredag den 6.september 1935, siteres utdrag av artikkelen:

Lærer i Orre i 47 år

Kyrkjesongar og lærer Johannes Kvilekval Orre, fyller 70 år den 9.september, og har sagt opp posten sin som han no har havt i 47 år.

…….

Johannes Kvilekval er fødd i Evanger, som før var anneks til Voss. Han er av gammall god bondeætt. Tidlig synte det seg at guten var lærenem og hadde hug til boka. Etter han var ferdig med folkeskulen gjell han inn på Voss Høiere Almueskole – den gamle lærerskulen på Voss var nett nedlagd då. – Den Høiere Almueskolen var to-årig og gav gode kunnskaper etter tilhøva den tid. Men Kvilekval hadde ikkje fått stetta kunnskapstrongen sin med dette. Etter å ha arbeidt heime eit par år, kom han inn på Stord seminar, der han vart dimitert i 1887. Vitnemålet hans var millom dei beste som vart utskrivne i den tid.

Tida på Stord var rik og utviklande for den lærehuga bondeguten.

Fyrste posten sin fekk han i orre på Jæren. No har han sagt posten frå seg, så det vart altso både den fyrste og den site.

Med sine framifrå vitnemål og attester hadde Kvilekval havt rikt høve til å søkt seg andre postor. t.d. i byen; men han slo seg til på Jæren, vart glad i Jæren, og vart meir og meir Jærbu.

I 1889 vart han gift med Margrethe Hauge frå Time. Ho var ei framifrå husmor, og når mannen vart bunden so fast til Jæren, så var kansje ei av årsakene det at kona var Jærbu. Det var et tungt slag for Kvilekval då kona døyde i 1910.

Ein annan ting som ha bundet Orre-klokkaren til Jæren er jorda. Kommunen kjøpte et stykke jord og la til posten – det var berre to mål dyrka jord den gongen; men Kvilekval tok på med frisk mot. ……. No er det dyrka 16 mål og dei før 3-4 kyr og hest på garden.

………

Kyrkjesongar Kvilekval har alle dagar vore rettlina, ærlig og grei i all sin ferd. Han mange elvar og venes elles vil sikkert minnast han og sende si helsing no på 70 års dagen.

Johannes og Margreta fikk 4 barn:

2.1 Kristine Kvilekval, født 24.november 1898

2.2 Anna Kvilekval, født 18.november 1899

2.3 Målfrid Kvilekval, født xxxx

2.4 Ella Kvilekval, født 8.januar 1907

3. Ragnhild Andersdatter Kvilekvål

født den 14.mai 1867 i Evanger, død den 6.mars 1934 i Vaksdal. Hun ble utdannet jordmor ved Bergen jordmorskole i 1888. Hun var jordmor i Evanger og var gift med husmann, krøtterhandler og slakter Johannes Knutson Bjørgås. I folketellingen 1910 er de registert bosatt de på Væle og Johannes var på arbeid i Aurland.

(Folketelling 1900 i Evanger herred) bosted Oletræet (under matr. 58)

 • Kreaturhandler og husmann med jord Johannes Knutsøn, født 1859 i Evanger
 • Jordemoder Ragnhild Andersdatter, født 1867
  • Datter Ragnild Johannesdatter, født 1891
  • Datter Kirsti Johannesdatter, født 1892
  • Knut Johannessen, født 1894
  • Datter Kristianna Johannesdatter, født 1896
  • Datter Anna Dorthe Johannesdatter, født 1898
  • Datter Ingeborg Johannesdatter, født 1899
  • Tjenestepike Brita Helgesdatter, født 1874

Ragnhild og Johannes fikk 11 barn:

3.1 Ragnhild Johannesdatter Bjørgås, født 1891, gift med Svein Johnson Erga fra Orre i Klepp

3.2 Kirsten Johannesdatter Bjørgås, født 26.mars 1892, gift med skomaker Anders Jakobson Evanger

3.3 Knut Johannesson Bjørgås, født 26.februar 1894, 1.fullmektig ved NSB på Nestun, gift med Brita Johannesdtr. Horvei

3.4 Anna Dorthea Johannesdatter Bjørgås, født 19.desember 1897, gift med banksjef i Bruvik Sparebank i Vaksdal Johan Kvalvåg

3.5 Ingeborg Johannesdatter Bjørgås, født 12.november 1899, gift med stasjonsmester ved Evanger stasjon Johannes Brynjulvson Fadnes

3.6 Anders Johannesson Bjørgås, født 25.januar 1901, død 1962, overkonduktør i NSB, gift med Ingeborg Bjarnesdatter Hernes

3.7 Olaf Johannesson Bjørgås, født 18.juli 1905

3.8 Bertha Johannesdatter Bjørgås, født 1903, død 1909

3.9 Olav Johannesson Bjørgås, født 1905, skolestyrer i Vang i Hedmark, gift med Ruth Grønvold

3.10 Ragnvald Johannesson Bjørgås, født 5.november 1906, lensmann i Os, gift med Johannes Thomassen

3.11 Birger Johannesson Bjørgås, født 30.oktober 1909, død 1945, gift 1.gang med Julia Andersen. Birger gift 2.gang med Brita Madsdatter Rokne

4. Ingebjørg Andersdatter Kvilekvål,

født den 28.juni 1869 i Evanger. Hun ble gift med Knut Knutson Mykkeltveit. Knut ble i 1891 bruker på Mykkeltveit bnr. 1 etter moren. I 1899 solgte han dette bruket. Deretter var han forpakter på Skorve, snekker og bodde på Væle. I 1904 fikk han feste på Stegen under Evanger. I 1907 ble han husmann på Mykkeltveit. I 1910 var han husmann og familien bodde på Evangerhaug. I 1915 kjøpte han gården Liland i Sauherad i Telemark og tok Liland til etternavn. I 1925 solgte han Liland og kjøpte gården Amundrud i Undrumsdal i Vestfold. De ser ut til å ha benyttet Knudsen, og senere Liland, som etternavn. Bosatt i Sauherad i Telemark, senere i Våle i Vestfold.

(Folketelling 1900 i Evanger herred) bosted Skorve 42/1

 • Forpakter og snekker Knut Knutsen, født 1866 i Evanger
 • Forpakterkone Ingeborg Andersdatter, født 1869 i Evanger
 • Datter Brita Knutsdatter, født 1893
 • Datter Kirsti Knutsdatter, født 1894Anna
 • Sønn Anders Knutsen, født 1895
 • Sønn Knut Knutsen, født 1897
 • Datter Anna Knutsdatter, født 1899
 • Jordarbeider Johan Osmundsen, født 1851
 • Inderst, føderådsenke Brita Helgesdatter, født 1846

Ingebjørg og Knut fikk 13 barn:

4.1  Brita Knutsdatter Mykkeltveit, født 1893, gift med bonde i Stårheim i Nordfjord Samuel Botn

4.2 Kirsten Knutsdatter Mykkeltveit, født 11.september 1894, død 1919

4.3 Anders Knutson Mykkeltveit, født 28.desember 1895, kjøpmann i Porsgrunn, gift med Signe Marie Lie

4.4 Knut Knutsen Mykkeltveit, født 16.september 1897, landhandler i Sauherad i telemark, gift med Bergit Plassene

4.5 Anna Knutsdatter Mykkeltveit, født 1899, død 1903

4.6 Inger Knutsdatter Mykkeltveit, født 4.september 1901, gift med bonde i Undrumsdal i Vestfold Georg Ragnvald Næss

4.7 Ragnhild Knutsdatter Mykkeltveit, født 1902

4.8 Ragnvald Knutson Mykkeltveit, født 1903, død 1904

4.9 Johannes Knutson Mykkeltveit, født 15.juni 1905, kolonialkjøpmann i Oslo, gift med Margareth Langeland

4.10 Harald Knutson Mykkeltveit, født 29.november 1907, lastbileier i Sem i Vestfold, gift med Louise Aslaug Sydhagen

4.11 Randi Knutsdatter Mykkeltveit, født 8.august 1909, gift med bonde i Undrumsdal Hans Lefsaker

4.12 Arne Knutson Mykkeltveit, født 1911, bonde på gården i Undrumsdal etter sin far, gift med Ester Johanne Bøe

4.13 Margreta Knutsdatter Mykkeltveit, født 1914, gift med Peder Holum fra Høyjord

5. Anna Andersdatter Kvilekvål

født den 28.august 1871, dødø 1935 i Evanger. Hun giftet seg i 1895 med skredder Johannes Johnson Ekse. De bodde på Evanger. I folketellingemn 1910 bor skredder familien på Solvik i Evanger.

(Folketelling 1900 i Evanger herred) bosted Solvik 41/24

 • Skredder Johannes Johnsen Ekse, født 1862 i Evanger
 • Skredderkone Anna Andersdatter Ekse, født 1871 i Evanger
 • Datter Lisbet Johannesdatter, født 1886
 • Datter Kirstine Johannesdatter, født 1887
 • Datter Brita Johannesdatter, født 1888
 • Datter Agnes Johannesdatter, født 1900
 • Skredderdreng Elias Jakobsen Hernæs, født 1883
 • Skredderdreng Sjur Gullaksen Styve, født 1883

Anna og Johannes fikk 11 barn:

5.1 Elisabeth (Lisbet) Johannesdatter Ekse, født 2.april 1896, gift 1924 med skredder Gulleik Jørgenson Styve

5.2 Kristi (Kistina) Johannesdatter Ekse, født 20.juli 1897, gift 1921 med skredder Lars Nilsson Mugås

5.3 Brita Johannesdatter Ekse, født 12.januar 1898, død 1929

5.4 Agnes Johannesdatter Ekse, født 8.januar 1900, gift med Anders Skogstad

5.5 John Johannesson Ekse, født 9.juli 1901, gift med Maria Gulleiksdtr. Fadnes

5.6 Anders Johannesson Ekse, født 12.juni 1903, skredder, gift 1932 med Gudveig Sjursdtr. Gjøstein

5.7 Borghild Johannesdatter Ekse, født 8.februar 1906, gift 1943 med Knut Sjurson Gjøstein

5.8 Arne Johannesson Ekse, født 6.desember 1907, stasjonsmester på Evanger, gift 1.gang 1940 med Haldis Ingrid Hovde, gift 2.gang 1951 med Brita Tveite

5.9 Berta Johannesdatter Ekse, født 3.mars 1909, gift med Brynjulv Brynjulvson Nygaard

5.10 Olav Johannesson Ekse, født 1.april 1910, skredder, gift med Borghild Nilsdtr. Fenne

5.11 Astrid Johannesdatter Ekse, født 1911, død 1987, ugift

6. Lars Andersson Kvilekvål

født den 16.september 1873 i Evanger, død 1962. Han overtok Kvilekvål bnr. 1 etter faren og var medlem av herredsstyret i Evanger. Han giftet seg i 1895 med Anna Knutsdatter Mykkeltveit.

(Folketelling 1900 i Evanger herred) bosted Kvilekval 48/1

 • Gårdbruker Lars Andersen, født 1873
 • Gårdmannskone Anna Knutsdatter, født 1874
 • Datter Kirsti Larsdatter, født 1896
 • Sønn Anders Larsen, født 1898
 • Sønn Knut larsen, født 1900
 • Tjenestepike Oline Knutsdatter Mykkeltvedt, født 1885
 • Tjenestepike Brita Knutsdatter, født 1880
 • Føderådsenke Kirsti Johannesdatter, født 1835 i Voss

Lars og Anna fikk 6 barn:

6.1 Kirsti Larsdatter Kvilekvål,  født 5.april 1896, død 1966

6.2 Anders Larsson Kvilekvål, født 26.mai 1898, død 1981. Han overtok Kvilekvål bnr. 1 etter faren. Anders giftet seg i 1935 med Anna Monsdatter. Frønningen.

6.3 Knut Larsson Kvilekvål, født 12.oktober 1900

6.4 Kristian Larsson Kvilekvål, født 1.mars 1903

6.5 Britha Larsdatter Kvilekvål, født 15.september xxxx

6.6 Inger Larsdatter Kvilekvål, født 27.juni 1908

7. Knut d.y. Andersson Kvilekvål

født 1877 i Evanger, død i 1891 14 år gammel.

8. Bertha Andersdtr. Kvilekvål

født 1879, død 1923 i Evanger. Hun giftet seg i 1905 med Ole (Olav) Brynjulvson Rongen.

Se også artikkelen: Fra Rongen og Mestad til landhandlerfamilie på Evanger

Bertha var i 1900 folkeskolelærinne og bodde hos sin bror Knut Kvilekval, som også var folkeskolelærer og kirketjener i Tromøy ved Arendal.

Bertha og Ole fikk 4 barn:

8.1 Bjørn Olavson Rongen,  født 1906, død 1983. Han giftet seg i 1939 med Charlotte Maria Schanche Olsen. Bjørn var forfatter og bodde i Drøbak.

8.2 Anders Olavson Rongen, født 1909, død 1987. Han giftet seg i 1926 med Kari Larsdtr. Brunborg. Anders drev butikken til faren på Evanger, bodde siden i Bergen.

8.3 Gunnar Olavson Rongen, født 1913, død 1993. Han giftet seg i 1940 med Gudrun Eitrheim. Gunnar var lege på Hamar.

8.4 Finn Kristian Rongen, født 1919, død 1919

Det ser ut til at det kun var ett av barna etter Anders og Kristi,

Lars Anderson, som benyttet Kvilekvål som etternavn. Han overtok bruket på Kvilekvål etter faren. Alle jentene tok mennenes etternavn da de giftet seg. Etterkommerne etter Knut og Lars ser ut til å ha benyttet Kvilekval som etternavn. Har ikke funnet etterkommere etter Anders og Kristi, som i dag (2011) bruker Kvilekvål som etternavn. I telefonkatalogene er det ingen oppført. Det er imidlertid forholdsvis mange som benytter Kvilekval, i telefonkatalogene finnes (2011) 49 personer.

3. Foreldene til Anders Knutson Kvilekvål

Forfedrene til begge foreldre til Anders var fra Vassvøre, så langt tilbake det er mulig å spore slektene.

Faren til Anders Knutsen Kvilekvål, Knut Sjurson Århus (1799-1859),

var fra bnr. 3 Knutstovane på gården Århus øverst i Teigdalen i Evanger sokn. Hans eldre bror Lars overtok dette bruket (Evangerboka, Band I, Århus bnr. 3, side 461 og bnr. 1, side 457).

Den 17.november 1799 ble Knud, sønnen til Siur Larsen og Brytteva Brynjelsdatter Aarhus, døpt i Evanger sokn (Evanger kirke). Faddere: Siur Gullichsen Brekhus, Johannes Gullichsen Brekhus, Siur ? Langelandslie, Kari Aschelsdatter Aarhus, Kari Brynjelsdatter Aarhus.

Ved folketellingen 1801 i Voss prestegjeld, Evanger sokn, bodde det 4 gardbrukere med deres familier, kårfolk, husmenn og inderster på gården Aarhuus, til samme 52 personer. Familien til Knud Sjurson Århus bestod av:

 • Bonde og gårdbeboer Siur Larsen, 39 år
 • Hans kone Brytteva Brynjelsdatter, 32 år
 • Deres barn
  • Lars Siursen, 11 år
  • Martha Siursdatter, 9 år
  • Brynjel Siursen, 5 år
  • Knud Siursen, 2 år
 • Sammen med dem bodde også
  • konens fader, nyder ophold af gaarden, Brynjel Aschjeldsen, 65 år
  • konens moder Marthe Jacobsdatter, 57 år
  • deres datter Elizabeth Brynjelsdatter, 17 år
 • I tillegg bodde det to tjenestefolk og en inderst på bruket.

Den 28.mai 1815 er Knud Siursen Aarhuus innført i kirkeboken som den første på listen over konfirmerte i Evanger kirke.

Moren til Anders Knutsen Kvilekvål, Ragnhild Larsdatter Bjørgo (1810-1893),

var fra bnr. 1 Heimigarden på Bjørgo (Evangerboka, Band I, Bjørgo bnr. 1, side 214).

Det var 2 bruk på gården. Bjørgo ligger på nordsiden av Evangervatnet 350 moh. Gangveien opp til garden starter på Horvei opp den kjente Homannstigen. Når det var usikker is på Evangervatnet, gikk den gamle postveien mellom Bergen og Voss fra Horvei om Bjørgo og over fjellet til Brunborg og ned i Teigdalen. Det er ikke vei til garden og det er svært bratt på nedsiden av husene. Det har ikke vært vanlig gardsdrift på brukene på mange år. Ved folketellingen i 1801 er det notert at Lars Larson Bjørgo var skoleholder. På gården Bjørgo var det da 3 brukere med familier, kårfolk og tjenere, i alt 29 personer.

Finner ikke innførsel av dåpen til Ragnhild Larsdatter Bjørgo

i kirkeboken for Voss prestegjeld/Evanger. Men ut fra oppgitt alder ved alle senere hendelser, er det klart at hun ble født i 1810. Foreldrene var Lars Larsson Bjørgo (1777-1853) og Anna Andersdatter Horvei (1779-1855). Ragnhild var det 6 av i alt 12 søsken i barneflokken på Bjørgo bnr. 1.

Vi finner de nesten nygifte foreldrene, farfaren og den barnløse onkelen til farfaren til Ragnhild på Bjørgo i 1810:

(Folketelling 1801 i Voss prestegjeld) bosted Biørgo

 • Husstand 03, Skoleholder Lars Larsen, 24 år (født 1777), hans 1.ekteskap
 • Husstand 03, Hans kone Anna Andersdatter, 22 år (født 1779), hennes 1.ekteskap
 • Husstand 03, Deres datter Anna Larsdatter, 2 år (født 1799)
 • Husstand 02, Bonde Lars Gullinsen, 52 år (født 1749), 1.gang enkemann
 • Husstand 02, Hans børn Anna Larsdatter, 22 år (født 1779)
 • Husstand 02, Hans børn Gullik Larsen, 20 år (født 1781)
 • Husstand 02, Hans børn Guri Larsdatter, 18 år (født 1783)
 • Husstand 02, Hans børn Randvei Larsdatter, 14 år (født 1787)
 • Husstand 02, Nyder opphold av gaarden Lars Johannessen, 77 år (født 1724)
 • Husstand 02, Hans kone Anna Nielsdatter, 74 år (født 1727)

Den 5.september 1824 ble Ragnhilde Larsdatter Bjørgo, 14 år, konfirmert i Evanger kirke

Den 9.juni 1829 giftet kirkesanger Knud Sjursen Aarhuus, 30 år,

og pige Ragnilda Larsdatter Bjørgo, 19 år, seg i Evanger kirke. Forlovere: ?

Fra 1823 var Knut Sjursen Århus lærer og klokker i Evanger, først hjelpekirkesanger og siden fast kirkesanger. Han stod i tjenesten til omkring 1850. Det ser ut til at familien bodde på Århus, inntil de kjøpte bruket på Kvilekvål. Det er innført i kirkeboken at barna Lars, Sjur, Anna og Anders fikk koppevaksine den 5.des 1843 og at deres oppholdssted da var Århus. Da Anders Knudsen Qvilequal i 1856 ble konfirmert, er det i kirkeboken anmerket at han var født på Århus.

Knut Sjursen og Ragnhild Larsdatter fikk 5 barn som vokste opp (Evangerboka, Band I, Kvilekvål, side 188/189):

1. Lars Knutson Århus,

født i 1832, utvandret til USA hvor han giftet seg og fikk barn.

Avskrift fra Vossingen, Organ for Vosselaget, redaktør K.A.Rene, Hefte 29, Madison, Wis., September 1928, side 27-29: …. Lars kom i meget ung alder til Amerika i femtiaarene. Han var søn af Knut Sjurson Aarhus, født 1799, som længe var lærer og kirkesanger i Evanger og boede sidst paa Kvilekval. Lars’s brødre var Anders K. Kvilekval, som i mange aar var ordfører i Evanger, samt Sjur K. Kvilekval, som var skolelærer en tid og siden handelsmand paa Stordøen; desuden Lars d. y., som ogsaa kom til Amerika og har boet i Seattle, Wash. En søster, Anna Ædal, lever endnu, 89 aar gammel, og bor i Chicago. Hun blev gift med John Ædal oe havde en tid handel paa Bolstadøren. Senere bosatte de sig paa Vossevangen, hvor de eiede et stort hus, hvori middelskolen holdtes. Deres syv børn reiste til Amerika. Efter mandens død kom hun ogsaa her. Fire sønner bor i Chicago, to døtre i Brooklyn, N. Y., en datter er død. Lars Aarhus var beskjæftiget med et trælasfirma i Chicago. Han var gift to gange — første gang med Anna Rasdal, med hvem han havde tre sønner, Luth, Martin og Andrew. Kun Martin lever. Anden gang var Aarhus gift med en amerikansk dame, men ægteskabet skulde have været meget uheldigt. Han blev ingen gammel mand; thi han døde allerede i syttiaarene noksaa hastigt. …….

2. Anna Knutsdatter Århus,

født i 1839, giftet seg med Jon O. Edal. Hun emigrerte som enke til USA i 1903. Da hadde allerede 8 av deres 10 barn utvandret.

3. Anders Knutson Århus / Kvilekvål,

født i 1841, overtok Kvilekvål.

4. Lars Knutson Århus,

født i 1844, utvandret til USA hvor han giftet seg og fikk barn. Videre ikke kjent.

5. Sjur Knudsen Århus,

født i 1847, endte opp som kjøpmann i Leirvik på Stord og har en betydelig etterslekt.

Kirkesanger Knud Sjursen Aarhuus døde den 30.juni 1851

51 1/2 år gammel. Det var bare 3 år etter at han kjøpte bruket på Kvilekvål.

Konen Ragnhild var gardbruker og selveier med hjelp av sønnene Anders og Sjur, inntil Anders i 1867 fikk skjøte på bruket 25 år gammel.

Kårenke Ragnhild Larsdatter døde den 13.juni 1893

(83 år gammel), mann kirkesanger Knud Sjursen Aarhus, født 1810 på Bjørgo, bosatt på Kvilekval, dødsårsak alderdomssvakhet. Da hadde hun vært enke i 42 år.

4. Foreldrene til Kristi Johannesdatter Grevle

Forfedrene til begge foreldrene til Kristi, Johannes Knutson Raudstad og Ingeborg Mattisdatter Mølster, var fra Voss hovedsokn (Vangen sokn).

 • Vossaboki 2, Raustad, side 266
 • Vossaboki 2, Mølster bnr. 1, side 280
 • Vossaboki 2, Grevle bnr. 1, side 341 og bnr. 3 side 341/342
Faren til Kristi Johannesdotter ble født i 1798,

den 25.januar 1798 ble Knud Iversen og Marita Olesdatter Roustads barn Johannes døpt i Wangs sokn. Faddere: xxxx.

I folketellingen 1801 for Voss prestegjeld, Wangs hovedsokn, finner vi bosatt på Roustad:

 • Bonde Knud Iversen (Lydvo), 36 år, gift 1.gang
 • Hans kone Marita Olsdatter (Flatekvål), 43 år, gift 2.gang. (Hun var gift 1.gang med Johannes Knutson Raudstad. Han døde i 1795.)
 • Deres barn Johannes Knudsen, 3 år
 • Hans sted-barn Inger Johansdatter 10 år, Kristie Johansdatter 13 år, Guro Johansdatter 16 år, Knud Johansen 18 år.

Den 25.april 1818 ble Johannes Knudsen Raustad konfirmert i Wangen kirke.

Gardbruker Johannes Knudsen Grævle døde

(en naturlig død står det i kirkeboken) den 15.desember 1857 59 år gammel. Da han døde var han bonde på Grevle bnr. 3.

Johannes Knutson Raudstad / Grevle har, som så mange andre på Voss, Miltzow blant sine forfedre. Hans ene tippoldemor var Margreta Klausdatter Miltzow (død 1763), som var den ene  av de to døtre til den beryktede fogd på Voss Klaus Henrikson Miltzow.

Johannes hadde først i noen år halve farsgarden Raudstad (Vossaboki 2 av Lars Kindem). Denne solgte han og kjøpte i 1826 bnr. 3 på Grevle i Voss. Skjøte 15.juli 1826 fra Knud Steffensen til Johannes Knudsen på Grevle matr.nr. 7 løbe nr. 121b, fra 1886 Grevle gnr. 57 bnr. 3 (Hardanger og Voss sorenskriveri, Voss tinglag, Panteregister 1800-1835, side 165)

Han ble på denne måten opphavet til slektsnavnet Grevle. Garden Grevle ligger rett nord for det store boligfeltet på Borstrondi og helt opp mot utmarka 3-4 km nord for Voss sentrum.

Moren til Kristi Johannesdotter, Ingebjørg Mattisdatter Mølster (1804-1881),

var fra bnr. 1 på Mølster i Gullfjordungen åtting. Faren til Ingebjørg, Mattis Bjørneson Mølster (1769-1851), hadde overtatt bnr. 1 på Mølster etter sin far i 1798.

(Folketellingen 1801 i Voss prestegjeld) under Wangs hovedsokn bosatt på Mølster, finner vi på det ene bruket (det ble registrert to brukere og to husmenn på gården):

 • Bonde og gårdbeboer Matthis Biørnesen, 32 år
 • Hans kone Sigri Andersdatter (Leidal), 23 år
 • Deres barn Biørne Mattisen, 1 år
Den 25.desember 1804 ble Ingeborg døpt

i Wangs sokn, foreldre Mathis Biørnesen og Sigri Leidal. Forlovere: Størk Andersen Leidal, Anders Knudsen Ullestad, Randveg Davidsdatter Midtre Ringheim, Ingeborg Andersdatter Hauge, Ragnilde Biørnesdatter Mølster.

Den 11.juni 1820 er Ingebor M. Mølster, 15 år, far Matias B. Mølster, konfirmert i Wangens kirke av Georg Burchard Jersin.

Død Ingeborg Matthiasdatter, født 1802, bosted Grævle,

den 27.januar 1881 (Ministerialbok, Voss sokneprestembete, 1855-1886)

Ingebjørgs farfar, oldefar og tippoldefar hadde også vært brukere på Mølster. Ingebjørgs søskenbarn Bottolf M. Mølster (1873-) solgte i 1917 husene og tunet på bnr.1 til Voss Folkemuseum. Dette utgjør, sammen med husene og tunet på bnr.2, Mølstertunet som er et eksempel på en gammel Vossegård.

Folkemuseet med Mølstertunet ligger ovenfor boligbebyggelsen ovenfor stasjonen på Voss. Gården er den øverste bebyggelsen før utmarken og Hangurfjellet. Det eldste huset er en årestue, antakelig fra 1500-tallet, og de nyeste husene er fra 1880-årene.

Følgende er i 2012 kopiert fra hjemmesiden til Voss Folkemuseum:

Mølstertunet ligg høgt og fritt med fin utsikt over Vossevangen. Det er eit vakkert gardstun med 16 små og store bygningar. Husa står der dei ein gong vart sette, ingen ting er flytta til eller frå. Dette gjev eit ekte bilete av byggeskikk og levemåte i eldre tid.

Garden er gamal, truleg frå før vikingtida. Me veit ikkje kva tid garden fyrst vart delt, men i 1521 var det to brukarar på Mølster. Husa deira er samla i eit rekkjetun, ein tunskipnad som var vanleg i vossebygdene. Her hadde brukarane kvar sine stovehus, eldhus, loft, buer, fjøs, løer og vedhus. Eine bruket hadde òg ei kårestove.

På det meste har det budd om lag 30 personar her. Dei to familiane flytte ut i 1927, ti år etter at Voss Folkemuseum var skipa.

Ungkarl Johannes Knudsen Raudstad, 29 år, og pige Ingeborg Mattiasdatter Mølster, 23 år, giftet seg

i Vangen kirke den 17.april 1827, forlovere Vemund G. Raudstad og Mattias B. Mølster.

Johannes og Ingeborg fikk 12 barn (med støtte i Vossaboki 2 av Lars Kindem, side 342):

1. Knut Johannesen Grevle,

født i 1827, gift 1851 med Kari Torsteinsdatter Kyte,  var i noen år lærer, utvandret før 1865 til Illinois, USA med kone og 2 sønner, deres 10 barn brukte etternavnet Granville

2. Marta Johannesdatter Grevle,

født i 1828, gift 1854 seg med Mikkjel A. Veka. Han hadde i mange år mølle i Rekveselva, senere i Rognsfossen. De endte på 1880-tallet opp som brukere på Grevle, hvor han døde på bnr 4. Deres eldste sønn Aslak Mikkjelson Rekve bodde også på Grevle.

3. Sigrid Johannesdatter Grevle,

født i 1830, ugift og bodde på Grevle.

4. Ingebjørg Johannesdatter Grevle,

født i 1833, giftet seg med Knut B. Tjelle i Teigdalen, de utvandret til USA.

5. Kristi Johannesdatter Grevle,

født i 1835, giftet seg i 1863 med Anders Knutson på Kvilekvål på Evanger.

6. Mathias Johannessen Grevle,

født i 1837, gardbruker på Grevle bnr. 3. Den 15.januar 1862 kjøpekontrakt fra Johannes enke til sønnen Matias Johannessen, tinglyst 28.oktober 1864 (Hardanger og Voss sorenskriveri, Voss tinglag, Panteregister 1800-1835, side 165)

Gift 1870 med Ingeborg Larsdatter Skjerve, født 1841. Mathias/Mattis døde 1887. Enken solgte gården til nevøen Aslak Mikkjelson Rekve (se under nr. 2 Marta Johannesdatter Grevle) og utvandret til Amerika. Den 27.november 1888 skjøte fra Mathias Johannessens enke Ingeborg Larsdatter til Aslak Mikkelsen.(Hardanger og Voss sorenskriveri, Voss tinglag, Panteregister 1800-1835, side 166)

6.1 Sønnen til Mathias og Ingeborg John Mathias Granville (Grevle) født 1871, ugift farm arbeider, utvandret 09.02.1904 med Cunard fra Bergen, reisemål Stanhope Iowa.

Gårdbrukers enke, husmor, Ingeborg Larsdatter, født 1841 på Voss, utvandret med Cunard fra Bergen den 20.10.1908, reisemål Stanhope Iowa. Det er i emigrantprotokollen anført at hun reiste med sin sønn. Dette var ugift farmer John M. Granville, født 1871 på Voss, bosted Iowa, utreisedato 20.10.1908 med Cunard fra Bergen, reisemål Stanhope Iowa, anmerket: Været hjemme i Norge på besøk.

7. Ingjerd Johannesdatter Grevle,

født i 1839, giftet seg i 1874 med Anders Nilsson Ringheim, husmann og murer, de bodde på Grevle.

8. Anders Johannessen Grevle,

født i 1841, gift 1879 med Marta Torgeirsdatter Kvåle, kjøpte gård på Hegle.

9. Brita Johannesdatter Grevle,

født i 1843, utvandret til USA.

10. Olav Johannessen Grevle,

født i 1844, utvandret til USA.

11. Ivar Johannessen Grevle,

født i 1846, ukjent skjebne.

12. Guro Johannesdatter Grevle,

født i 1852, gift 1879 med Arnfinn Nilsson Ringheim, bonde og ljåsmed på Skogstad på Vossestrand.

(Folketelling 1900 i Vossestrand herred) bosted Skogstad 53/1

 • Gårdbrukerske, enke Guro Johannesdatter, født 1852 i Voss
 • Datter Britha Arnfindsdatter, født 1885 i Vossestrand
 • Sønn Nisl Arnfindsøn, født 1891 i Vossestrand
Ved folketellingen 1865 i Voss prestegjeld finner vi denne beskrivelse av Grævle:

Utsæd: Bygg 3/10, blandkorn 5, poteter 2 – Husdyr: 1 hest, 9 kyr, 29 får, 1 gjeit, 1 svin

Følgende personer bor på gården:

 • Gardbruker og selveier Mathias Johannesen, 29 år
 • Daglønner Ole (Olav) Johannesen, 22 år
 • Tjenestepike Sigri Johannesdatter, 35 år
 • Tjenestepike Sigri Knudsdatter, 17 år (niese)
 • Skomaker, inderst Anders Johannesen, 25 år
 • Inderst, ugift Inger (Ingjerd) Johannesdatter, 27 år
  • Hennes sønn Johannes Andersen, 4 år
 • Vilkårskone Ingeborg Mathiasdatter, 63 år
 • Hennes datter Guro Johannesdatter, 14 år

(Folketellingen 1875 i Voss prestegjeld) ser vi denne beskriveølse av Grævle:

Utsæd: Bygg 1/2 tønne, blandkorn 1/2 tønne, poteter 3 1/2 tønne

Husdyr: 1 hest, 1 føll, 10 kyr, 2 kalve, 31 får, 2 gjeter, 1 svin

Følgende personer bor på bruket:

 • Gårdbruker, selveier Mathias Johannesen, født 1837
 • Kone Ingeborg Larsdatter, født 1841
 • Deres barn Johannes Mathiasen, født 1871
 • Deres barn Britha Mathiasdatter, født 1874
 • Husfaders moder, føderåd, Ingeborg Mathiasdatter, født 1804
 • Husfaders broder skomaker Anders Johannesen, født 1842
 • Konens fasøster?, føderåd, Soffin Larsdatter, født 1800
 • 1 tjenestegutt og 1 tjenestejente