3.3.1 Fra Rongen og Mestad til landhandlerfamilie på Evanger

Gå til INNHOLD

Forfedrene til landhandler og ordfører i Evanger Ole (Olav) Brynjulvson Rongen kom til Evanger strandsted fra gårdene Rongen og Mestad i Evanger. Brynjulv O. Rongen og Guri O. Mestad er tipp-oldeforeldre til Mads Anders Rongen Jensen født 1953 gjennom slektslinjen Brynjulv O. Rongen – Ole B. Rongen – Anders O. Rongen – Bertha Rongen – Mads Anders Rongen Jensen.

Innhold:

 1. Opprinnelsen til slektsnavnet Rongen
 2. Familien fra Mestad i Teigdalen
 3. Landhandler Brynjulv Brynjulvsen Rongen og Guri Olsdatter Mestad
 4. Landhandler og ordfører Ole (Olav) Brynjulvsen Rongen og Bertha Andersdatter Kvilekvål

1. Opprinnelsen til slektsnavnet Rongen

Brynjulv Olson Horvei

Brynjulv O. Horvei og Synneva J. Horvei

Brynjulv ble født i 1813 på Horvei 2.tun bnr. 3 i Evanger.

Den 7.februar 1813 ble Ole Brÿnjelsen og Anna Hansdatter Horveis sønn Brünjel døpt i Evanger kirke (Ministerialbok Voss 1810-1821).

Konfirmert 6.juli 1828 i Evanger kirke Brynjel Olson Horvei,

15 år, bosted Horvei, foreldre Ole Brynjelson og Anna Hansdatter (Ministerialbok Voss 1823-1837).

Død kårmann Brynjulf Olsen Rongen, født 1813 på Horvei,

bopel på Rongen, oppgitt dødsårsak urinbesværlighet, død den 21.oktober 1889, begravet den 26.oktober 1889, jordfestet den 21.september 1890 (Ministerialbok Evanger 1877-1899).Synneva

I 1846 kjøpte Brynjulv Olsen, 33 år gammel, gården Rongen (Rongo)

ved Bolstadelva, som er den nederste del av elva Vosso. Han ble slik opphavet til slektsnavnet Rongen.  Rongen er nabogård til brukene på gården Horvei, hvor han og hans kone vokste opp.

Synneva Johannesdatter Horvei

Synneva ble født i 1819.

Hun var fra 1.tun bnr. 4 i gardskomplekset Horvei. Den 31.mai 1819 ble Johannes Anderson og Ragnilde Johannesdatter Horveis sønn Anders og tvillingdatter Britha døpt i Evanger kirke (det er senere anmerket at rett navn skal være Synneva) (Ministerialbok Voss 1810-1821).

Konfirmasjon Synneva Johannesdatter Horvei, 16 år,

fødested Horvei, foreldre Johannes Anderson og Ragnilde Johannesdatter, ble konfirmert i Evanger kirke i 1835 (Residerende kapellans bok Voss 1821-1841).

Død kårenke Synneva Johannesdatter, født 1819 på Horvei,

bopel på Rongen, dødsårsak alderdomssvakhet, død den 24.oktober 1894, begravet den 29.oktober 1894, jordfestet den 30.juni 1895.

Gift Ungkar Brÿnild Olsen Horvej, 25 år, far Ole Brÿnildsen Horvej, og pige Synneva Johannesdatter Horvej, 22 år,

far Johannes Andersen Horvej, giftet seg i Evanger kirke den 15.juni 1841 (Ministerialbok Voss 1836-1851). De fikk 8 barn. 2 av barna utvandret til USA, hvor det er en stor etterslekt.

Den 29. og 30. juni 1996 ble det avholdt slektstevne

for  etterkommerne av Brynjulv og Synneva Rongen. Arrangement-komiteen besto av Astrid A. Rongen, Inger P. Rongen (født Thurmann Moe), Øyvind M. Teigen, Ole Christian K. Agerlie og Atle O. Bolstad. Slektstevnet ble avholdt i idrettshallen på Voss, den andre dagen var det utflukt til Rongo og Bolstad. Det var 497 deltakere på stevnet, herav 17 fra USA. Til slektstevnet ble det utarbeidet en Oversikt over Rongaslekta, hvor hver av slektsgrenene til de 8 barna etter Brynjulv og Synneva er beskrevet av en representant for slektsgrenen. Navna på disse representantene er nevnt nedenfor under hvert av barna. Oversikten ble overordnet administrert av Atle O. Bolstad. Den nåværende eier av Rongo er Astrid Rongen. Hun er tipptippoldebarn etter Brynjulv og Synneva.

(Folketellingen 1865 i Voss prestegjeld) bosted Rongen

Den første folketellingen som ble avholdt, etter at Brynjulv og Synneva giftet seg.

 • Gårdbruker, selveier Brynjel Olessøn, 53 år
 • Hans kone Synneva Johannesdatter, 47 år
  • Datter, daglønner Anna Brynjelsdatter, 23 år
  • Datter, tjenestepike Ragnilde Brynjelsdatter, 20 år
  • Sønn, hjelper faderen med gårdsbruket Johannes Brynjelssøn, 18 år
  • Sønn Brynjel Brynjelssøn, 15 år
  • Datter Synneva Brynjelsdatter, 8 år
  • Sønn Anders Brynjelssøn, 7 år
(Folketellingen 1875 i Voss prestegjeld) Evanger, tellingskrets 2, Rongen skolekrets,

Spesialliste 11, løpenummer 39, Rongen (Oles gaard)

 • Føderådsmann Brynjulf Olsen, født 1813
 • Hans kone Synva Johannesdatter, født 1819
  • Ugift datter, tjenestepike Ingebor Brynjulfsdatter, født 1853, anmerket: Døvstum før det 4 år
  • Ugift sønn, skreddersvenn Anders Brynjulfsen, født 1859
(Folketellingen 1891 i Evanger herred) – Tellingskrets 2, Horveids krets,

husliste nr. 13, løpenr. 4, Rongen

 • Føderådsenke Synneva Johannesdatter, født 1819

De 8 barna til Brynjulv Olson og Synneva Johannesdatter var:

1. Ole Brynjulvsen Rongen,

født den 13.januar 1843 på Horvei.

Kårmann og poståpner Ole Brynjulfsen Rongen døde den 28.januar 1914, gravlagt 7.februar, født 1842 på Horvei, bopel Rongen, under dødsårsak er anmerket: Ulykkestilfelle. Steg ut av jernbanevogn mens den var i fart (Ministerialbok Evanger 1900-1930).

Ungkarl, segeant Ole Brynildsen Rongen, 25 år, giftet seg den 30.april 1867 i Evanger kirke med pigen Anna Larsdatter Hjørnevik, 26.år (Klokkerbok Evanger sokn 1863-1879).

Anna Larsdatter ble født 28.mars 1839.

Kårkone Anna Larsdatter Rongen, født 1939, døde den 14.januar 1914, begravet den 22.januar, oppgitt dødsårsak bronkit.

Ole og Anne ble begge jordfestet på Bolstadørens kirkegård den 26.juli 1914 (Ministerialbok Evanger 1900-1930).

Fra Oversikt over Rongaslekta (Slektsgrenen beskrevet av Atle Olafsen Bolstad): Ole fikk skjøte på Rongo den 4.juni 1869. Han ble uteksaminert fra Bergenske Brigades Underofficiersskole som nr. 1 både i sergeant- og fanejunkerklassene i 1865 og i 1866. Han ble i 1877 beskikket som ”Postaabner ved Bolstadsørens Postaabneri”. Denne stilling hadde han til han i 1914 ved henting av posten på Vossetoget, gle på en issvull og ble skadd av toget. Han døde av skadene den påfølgende dag på Haukeland sykehus i Bergen. Ole var med å etablere Evanger- og Bolstadørens Forbrugsforening og var handelsstyrer i 1872-1876 og fra 1881-1886. Han var også ettersynsmann fra 1877-1880. Ved siden av alt dette drev han gården.

Ole Brynjulvsen og Anna Larsdatter fikk 8 døtre.

Legg merke til at de alle, med unntak av det 3. barnet, er født i løpet av de 3 ukene mellom den 29.august til den 24.september:

1.1 Synneva Olsdatter Rongen, født 22.september 1867, død 1959

1.2 Brita Olsdatter Rongen, født 20.september 1868

1.3 Anna Olsdatter Rongen, født 10.desember 1870, død 1971

1.4 Ragnhild Olsdatter Rongen, født 29.august 1872, død 1950

1.5 Oline Olsdatter Rongen, født 9.september 1874, død 1946

1.6 Torbjørg Olsdatter Rongen, født 24.september 1876, død 1940

1.7 Bertina Olsdatter Rongen, født 16.september 1879 (tvilling med Anna), død 1937

1.8 Anna Olsdatter Rongen, født 17.september 1879 (tvilling med Bertina), død 1952

(Folketellingen 1865 i Bergen) – Bostedsnummer 1908, gårdens eier Det Militaire Sygehuus, sammen med 45 medelever

 • Elev ved Underofficierskolen Ole Brynildsen Horvei, 24 år, født i Voss prestegjeld

(Folketellingen 1875 i Voss prestegjeld) – Evanger, tellingskrets 2, Rongen skolekrets, Spesialliste 11, løpenummer 39, Rongen (Oles gaard)

 • Gårdbruker, selveier Ole Brynjulfsen, født 1841
 • Hans kone Anna Larsdatter, født 1839
  • Datter Syneva Olsdatter, født 1868
  • Datter Britha Olsdatter, født 1869
  • Datter Anna Olsdatter, født 1870
  • Datter Ragnilde Olsdatter, født 1872
  • Datter Oline Olsdatter, født 1872

(Folketellingen 1891 i Evanger herred) – Tellingskrets 2, Horveids krets, husliste nr. 13, løpenr. 4, Rongen

 • Gaardbruker, selveier og poståpner Ole Brynjulfsen Rongen, født 1842
 • Hustru Anna Larsdatter, født 1839
  • Ugift datter, gårdsarbeid og husstell Anna Olsdatter, født 1870
  • Ugift datter, assisterende poståpner, betjent hos sin fader Ragnhild Olsdatter, født 1872, midlertidig fraværende antatt oppholdssted Bergen
  • Datter Torbjørg Olsdatter, født 1876
  • Datter Bertina Olsdatter, født 1879
  • Datter Anna Olsdatter d.y., født 1879
 • Agronom og bruker av xxx Anders Gullaksen, født 1866
 • Hustru Synneva Olsdatter, født 1867
  • Sønn Olav Andersen, født 1889
 • Føderådsenke Synneva Johannesdatter, født 1819

(Folketellingen 1900 i Evanger herred) – Bosted Rongen

 • Plassmann med jord, poståpner Ole Brynjulfsen, født 1842 i Evanger
 • Plassmannkone Anna Larsdatter, født 1839 i Evanger
  • Datter, alminnelig husarbeid hos foreldrene Torbjørg Olsdatter, født 1876 i Evanger
 • Dattersønn, pleiebarn Brynjulf Nilsen, født 1897 i Evanger

Folketellingen 1910 i Evanger – Bosted Rongen

 • Gårdbruker, bor i våningshuset, Anders G. Rongen, født 1.mai 1866 i Evanger
 • Gårdbrukerkone Synneve Olsdatter, født 22.september 1867 i Evanger
  • Ugift sønn, gårdsarbeider Olav Andersen, født 2.oktober 1889 i Evanger
 • Føderådsmann og poståpner, bor i kårhuset, Ole B. Rongen, født 13.januar 1842 i Evanger
 • Føderådskone Anna Larsdatter, født 28.mars 1839 i Evanger
  • Ugift datter, gårdsarbeiderske Thorbjørg Olsdatter, født 24.september 1876 i Evanger
  • Ugift datter, strikkerske Anna Olsdatter, født 17.september 1879 i Evanger

2. Anna Brynjulvsdatter Rongen,

født den 29.november 1843, foreldre Brynjulv Olsen Horvei og Synneva Johannesdatter (Ministerialbok Voss 1836-1851).

Anna Brynjulvdatter Rasdal, født 1843 i Evanger, bosted Jernes, døde den 24.april 1912, oppgitt dødsårsak hjertefeil.

Pige Anna Brynildsdatter Rongen, 23 år, giftet seg den 21.juni 1867 i Evanger kirke med ungkar Knut Larsson Rasdal, 35 år (Klokkerbok Evanger sokn 1863-1879).

Knut ble født på en husmannsplass under Øvre Rasdal. Faren var Lars Helgeson Hjørnevik. Han giftet seg 1.gang med en jente fra Øvre Rasdal.

Knut Larsen ble født den 26.november 1830 på Øvre Rasdal i Evanger, far husmann Lars Helgeson Øvre Rasdal, mor Torun Knutsdatter Nedre Rasdalen (Ministerialbok Voss 1823-1837).

Knut Larsen Rasdal, født 1830 i Evanger, bopel Jernes, døde den 29.november 1910 og ble gravlagt den 1.desember (Ministerialbok Voss 1910-1932).

Slektsgrenen er beskrevet av Sigmund Torleif Johan Gjernes i Oversikt over Rongaslekten: Knut begynte som ung med handel og var først skreppekar. Det blir fortalt at startkapitalen hans var konfirmasjonsgaven. Siden var han reisende hestehandler og foretok handelsreiser over hele Norden. Den lengste reise gjorde han til Hviterussland. Der var det ufred og de krigende trengte heste. På denne ferd, som gikk over Sverige og Finland, ble han en natt han slo leir i Finland angrepet av en slagbjørn. Bjørnen slo og drepte en av hestene til Knut. Knut sikret hesteflokken, tok opp jakten på bjørnen, skjøt og flådde dyret. Knut fortalte senere at han fikk like mye for bjørneskinnet somhesten var værd. Senere giftet han seg med Anna B. Rongen og slo seg ned og drev handel på Fadnes. Knut og Anna kjøpte i 1890 Jernes (Gjernes) bruk 3 i Bordal i Voss.

Deres sønn Helge Knutsen Fadnes/Gjernes overtok bruket i 1908 (Vossaboki 4 – Jernes).

Barna til Anna Brynjulvsdatter og Knut Lasson:

2.1 Lars Knutson Fadnes, født 1868, utvandret til USA, død 1891

2.2 Brynjulv Knutson Fadnes, født 1872, utvandret til USA, død 1952

2.3 Helge Knutson Gjernes, født 1874, overtok garden på Gjernes, død 1949

2.4 Johannes Knutson Fadnes, født 1876, utvandret til Sør-Afrika

2.5 Haldor Knutson Gjernes, født 1878, kjøpte gard på Rong, død 1962

2.6 Knut Knutson Fadnes, født 1879, utvandret til USA

2.7 Ole Knutson Fadnes, født 1881, utvandret til USA

2.8 Tomas Knutson Gjernes, født 1884, død 1962, jobbet i NSB, politisk og faglig engasjert

(Folketelling 1875 i Voss Prestegjeld, Evanger sokn) tellingskrets nr. 3 Teidalen, spesialliste nr. 4 (løpenr. 59), Fadnes (Landhandler Knut Rasdal)

 • Landhandler Knut Larsen, født 1831 Evanger
 • Hans kone Anna Brynjulfsdatter, født 1843 Evanger
  • Sønn Lars Knutsen, født 1867 Evanger
  • Sønn Brynjulf Knutsen, født 1871 Evanger
  • Sønn Helge Knutsen, født 1874 Evanger

(Folketelling 1891 i Voss herred, Vangens sokn) tellingskrets nr. 11 Rongves og Renes kretse, husliste nr. 31 (løpenr. 380)

 • Gaardbruker, selveier Knud Larsen Gjernes, født 1830 i Evanger
 • Hustru Anna Brynjulfsdatter Gjernes, født 1843 i Evanger
  • Ugift sønn, hjelper faderen med gaardsbruket Helge Knudsen Gjernes, født 1874 i Evanger
  • Sønn Johannes Knudsen Gjernes, født 1876 i Evanger
  • Sønn Haldor Knudsen Gjernes, født 1878 i Evanger
  • Sønn Knud Knudsen Gjernes, født 1879 i Evanger
  • Sønn Ole Knudsen Gjernes, født 1881 i Evanger
  • Sønn Thommas Knudsen Gjernes, født 1885 i Gjernes

(Folketellingen 1910 i Voss herred) Folketellingen i 1910 ble foretatt fra den 1.desember og et par uker fremover. I denne tellingen finner vi mye av familien til Knut Larson og Anna Brynjulvsdatter samlet på Gjernes, formodentlig i forbindelsen med begravelsen til Knut. Vi finner:

Bosatt på Gjernes, eier av bruket:

 • Gårdbruker Helge Gjernes (Helge Knutson Fadnes), født 15.april 1874 i Evanger, utflyttet fra Norge: 1896, siste bosted i Amerika: Minnesota, stilling i Amerika: Jernbaneverksted, tilbakeflytting til Norge: 1906.
 • Gårdbrukerkone Anna Gjernes (Anna Ivarsdatter Hernes), født 16.mars 1875 i Evanger, utflyttet fra Norge: 1897, siste bosted i Amerika: Minnesota, stilling i Amerika: Husgjerning, tilbakeflytting til Norge: 1904.
  • Sønn Knut Gjernes (Knut Helgeson Gjernes), født 2.januar 1903 i Amerika, siste bosted i Amerika: Minnesota, tilbakeflytting til Norge: 1904.
  • Sønn Arne Gjernes (Arne Helgeson Gjernes), født 23.august 1904 i Evanger
  • Datter Borghild Gjernes (Borghild Helgesdatter Gjernes), født 23.mars 1907 i Voss
  • Datter Maria Gjernes (Maria Helgesdatter Gjernes), født 28.juli 1909 i Voss

Bosatt på Gjernes, moren til Helge:

 • Enke, føderådskone Anna Gjernes (Anna Brynjulvsdatter Rongen), født 19.november 1843 i Evanger, føderådsbolig.

Bosatt på Gjernes, broren til Helge:

 • Jernbanearbeider Haldor Gjernes (Haldor Knutson Fadnes), født 28.september 1879 i Evanger
 • Husmor Marta Gjernes (Marta Nilsdatter Gjerald), født 12.desember 1885 i Voss
  • Sønn Knut Gjernes (Knut Haldorson Gjernes), født 16.oktober 1908

Besøkende, sedvanlig bosted Finse, broren til Helge:

 • Banevokter Tomas Gjernes (Tomas Knutson Fadnes), født 9.desember 1884 i Evanger
 • Banevokterkone Anna Gjernes (Anna Sveinsdatter Hjørnevik), født 9.desember 1884 i Evanger

Besøkende, svoger og svigerinne til Knut Larson, foreldrene til gårdbrukerkone Anna Ivarsdatter Hernes, bosatt i Evanger (på Hernes):

 • Føderådsmann Ivar Hernes (Ivar Rasmusson Bjørneklett), født 1839 i Masfjorden
 • Føderådskone Botilde Hernes (Botilde Monsdatter Haugsdal), født 1843 i Masfjorden

Besøkende, svigerinnen til Knut Larson og mannen, bosatt på Dale fabrikker i Bruvik:

 • Husmor Ingeborg Grov (Ingeborg Brynjulvsdatter Rongen), født 28.august 1843 i Evanger
 • Snekker Jan Grov (John Henrik Johnsen Grov), født 1850 i Lervik (på Stord), det er anmerket at han var død/døvstum

Besøkende, svogeren til Knut Larson, bosatt på Evanger:

 • Landhandler Brynjulf Rongen (Brynjulf Brynjulfson Rongen), født 3.mars 1851 i Evanger

Besøkende, svogeren til Knut Larsson, bosatt på i Evanger (på Rongo):

 • Føderådsmann Ole Rongen (Ole Brynjulfsen Rongen), født 6.januar 1842 i Evanger

Besøkende, svigerinnen til Knut Larsson og mannen, bosatt i Evanger (på Tyssen)

 • Gårdbrukerkone Ragnhilde Tyssen (Ragnhild Brynjulfsdatter Rongen), født 28.juli 1846 i Evanger
 • Gårdbruker Einar Tyssen (Einar Andersson Tyssen), født 1852 i Evanger

3. Ragnhild Brynjulvsdatter Rongen,

født den 29.juli 1846, foreldre gaardbruker Brynnild Olsen Horvej og Synneva Johannesdatter (Ministerialbok Voss 1836-1851).

Kårmanns kone Ragnhild B. Tyssen død den 24.desember 1929, født den 29.juli 1846, bosted Tyssen, dødsårsak alderdom (Klokkerbok Evanger 1918-1941).

Pige Ragnhild Bynjulfsdatter Rongen, født 1846, far Brynjulf Olsen Rongen, giftet seg i Evanger kirke den 28.mai 1878 med ungkar, inderst på Tøssen, gardbrukersønn Einar Andersen Tøssen, født 1853, far Einar Andersen Thøssen (Ministerialbok Evanger sokn 1877-1899).

Einar ble født den 25.august 1853 og døpt i Evanger kirke den 4.september, foreldre gaardbruker Anders Einarsen Tøssen og Brita Simonsdatter (Ministerialbok Voss 1849-1863).

Einar Andersen døde den xxx 1943. (Slektsgrenen beskrevet av Inge Ivarson Tyssen).

Einar Andersson var gårdbruker på Tyssen.

Ragnhild Brynjulvsdatter og Einar Andersson fikk barna:

3.1 Anders Einarson Tyssen, født 1879, død 1962

3.2 Brita Bertina Einarsdatter Tyssen, født 1880, død 1880

3.3 Brita Maria Einarsdatter Tyssen, født 1884, død 1977

3.4 Brynjulv Einarson Tyssen, født 1886, død 1968

3.5 Synneva Johanne Einarsdatter Tyssen, født 1887, død 1917

3.6 Anna Einarsdatter Tyssen, født 1889, død 1974

3.7 Ingeborg Andrine Tyssen, født 1897, død 1986

(Folketellingen 1900 i Evanger herred) bosted Tyssen

 • Gaardbruker Einar A. Tyssen, født 1853
 • Gaardmannskone Ragnhild B. Tyssen, født 1849
  • Sønn, ugift gaardarbeider Anders E. Tyssen, født 1879
  • Datter, husgjerning og kreaturstell Marie E. Tyssen, født 1884
  • Sønn Brynjulf E. Tyssen, født 1886
  • Datter Synneva E. Tyssen, født 1887
  • Datter Anna E. Tyssen, født 1889
  • Datter Ingeborg E. Tyssen, født 1892
 • Føderådsenke Britha S. Tyssen, født 1830

4. Johannes Brynjulvson Rongen,

født i Evanger den 9.desember 1848. Han døde i Minnesota den 10.juli 1921.

Den 13.oktober 1870 giftet Johannes Brynildsen Rongen, 22 år, seg i Evanger kirke med Agathe Larsdatter Bjørgo, 25 år.

Agathe var født den 11.mars 1842. Hun døde i Minnesota den 12.januar 1921.

(Slektsgrenen beskrevet av Marlys Adora Rongen Lee). Johannes og Agathe med de 2 barna Synneva og Brynjulv (de andre barn ble født i USA) utvandret til USA den 15.juni 1873 De kom først til Big Canoe, Illinois. Derfra flyttet de til Fertile, Illinois, hvor de bygde en gård. De dro senere videre til Olalla Washington, hvor Johannes opprettet og bygde en kirke.

Johannes Brynjulvson og Agathe Larsdatter fikk barna:

4.1 Synneva Johannesdatter Rongen, født 20.november 1870, død 1940

4.2 ”Brown” Brynjulv Johannesson Rongen, født 5.juli 1873, død 1952

4.3 Lars Johannes Johannessen Rongen, født 1876, død 1875

4.4 ”Lars” Louis Johannes Johannesson Rongen, født 10.februar 1878, død 1959

4.5 Ole Johannes Johannesson Rongen, født 13.april 1878, død 1962

4.6 Inga Larsina Johannesdatter Rongen, født 27.mars 1887, død 1943

5. Brynjulv Brynjuvson Rongen,

født den xxx 1851, død på xxxx den xxx 1937.

Brynjulv giftet seg i Evanger den xxxx 1874 med Guri Olsdatter Mestad,

Guri O. Mestad ble født den xxx 1844, død på Evanger den xxxx 1939.

(Slektsgrenen beskrevet av Øivind Melchiorsen Teigen). Brynjulv var landhandler på Evanger strandsted. Han var først ansatt i Evanger Forbruksforening fra 1878 til 1889, da han startet sin egen forretning.

Brynjulv Brynjulvson og Guru Olsdatter hadde barna:

5.1 Brynjulv Brynjulvson Rongen, født 1875, død 1943

5.2 Olav Brynjulvson Rongen, født 1877, død 1969

5.3 Johannes Brynjulvson Rongen, født 1879, død 1951

5.4 Synneva Brynjulvsdatter Rongen, født 1881, død 1948

5.5 Nils Brynjulvson Rongen, født 1884, død 1971

(Folketelling 1875 i Voss prestegjeld) – Evanger sokn, tellingskrets 5, Evangers, Eljes og Hjørnevigs skolekretser – Bosted spesialliste nr. 51 Evanger Almenning løpenr. 180

 • Hndelsbetjent Brynild Brynildsen, født 1851 i Evanger
 • Hustru Guri Olsdatter, født 1844 i Evanger
  • Sønn Brynild Brynildsen, født 1875 i Evanger

(Folketelling 1891 i Ævanger herred) – Tellingskrets 7 Ævanger – Husliste nr. 25, personsedler 7-13

 • Landhandler og bruker av jord Brynjulf Brynjulfsen Rongen, født 1851
 • Hustru Guri Olsdatter Mæstad, født 1844
  • Sønn, handelsbetjent hos faderen Brynjulf Brynjulfsen Evanger, født 1875
  • Sønn Ole Brynjulfsen Evanger, født 1877
  • Sønn Johannes Brynjulfsen Evanger, født 1879
  • Sønn Nils Brynjulfsen Evanger, født 1884
  • Datter Synneva Brynjulfsdatter Evanger, født 1881

(Folketelling 1900 i Evanger herred) – Bosted Ævanger

 • Landhandler Brynjulf B. Rongen, født 1851
 • Landhandlerkone Guri Olsdatter, født 1844
  • Ugift sønn, handelsbetjent Olav Brynjulfsen, født 1877

(Folketellingen 1910 i Evanger herred) – Bosted Evanger gnr. 41 (feil, skal være 14) bnr. 14, 19, 22

 • Handelsmann, gårdbruker, sagbruker Brynjulv B. Rongen, født 3.mars 1851 i Evanger, antatt oppholdssted Gjernes i Voss (han var i begravelsen til svogeren Knut Larson Rasdal, som hadde vært gårdbruker på Gjernes)
 • Handelsmannskone Guru Olsdatter, født 19.september 1844 i Evanger
  • Ugift datter, butikkjomfru Synnøva Brynjulvsdatter, født 12.oktober 1881 i Evanger
 • Handelsbetjent Olav B. Rongen, født 28.november 1877 i Evanger
 • Handelsbetjentkone Berta Andersdatter, født 21.mai 1879 i Evanger
  • Sønn Bjørn Olavsen, født 24.juli 1906 i Evanger
  • Sønn Anders Olavsen, født 30.mai 1909 i Evanger
 • Besøkende, ingeniør Nils Brynjulvsen, født 19.september 1884 i Evanger, utflytting fra Norge 1904, bosted Minnesota Amerika, stilling i Amerika: Jernbanestikking
 • Svigerdatter, ingeniørkone Lena Nicolaisdatter, født 26.juli 1884 i Iowa Amerika

6. Ingeborg Brynjulvsdatter Rongen,

født den 29.august 1853. Hun døde på Dale i Bruvik den 5.januar 1946.

Pige Ingeborg Brynildsdatter, født 1854, far gårdbruker Brynild Olsen, giftet seg den 4.xx 1885 i Evanger kirke med snekker Jan Henrik Jonsen Grov, født 1846 i Stordøen, bosatt på Dale, far husmann Jon Eliassen (Klokkerbok Evanger sokn 1875-1887).

Jan Henrik var født i Lervik på Stord den 30.mars 1846, død på Dale i Bruvik den 22.desember 1927. Jan Henrik var snekker/snekkermester/snekker i Dale Fabrikker. Både Ingeborg og Jan Henrik er registrert som døvstumme, Ingeborg fra 4 års alder og Jan Henrik som medfødt. (Slektsgrenen beskrevet av Karoline Ingeborg Pedersdatter Rye g. Ravnestad).

Ingeborg Brynjulvsdatter og Jan Henrik Jonsen fikk barna:

6.1 Anna Jansdatter Grov, født 1886, død 1956

6.2 Synneva Jansdatter Grov, født 1889

6.3 Ingeborg Jansdatter Grov, født 1891, død 1982

(Folketelling 1891 i Bruvik herred) – Dalekvammen

 • Snekkermester John Henrik Johnsen Grov, født 1846 på Stordøen, anmerket medfødt sykdomstilstand døv/døvstum
 • Hustru Ingeborg Brynjelsdatter Rongen, født 1853 i Evanger, anmerket sykdomstilstand døv/døvstum
  • Datter Anna Maria Johnsdatter Grov, født 1886 i Bruvik
  • Datter Synneve Bertine Johnsdatter Grov, født 1889 i Bruvik

(Folketellingen 1900 i Bruvik herred) – Bosted Dale fabrikk

 • Snekker Jahn Henriksen Grov, født 1846 Stord, døvstum
 • Husmor Ingeborg Brynjelsdatter Grov, født 1853 Evanger, døvstum
  • Datter Anna Jahnsdatter Grov, født 1886 Bruvik
  • Datter Synneva Jahnsdatter Grov, født 1889 Bruvik
  • Datter Ingeborg Jahnsdatter Grov, født 1891 Bruvik

(Folketelling 1910 i Bruvik herred) – Bosted Dale fabrikk

 • Snekker i fabrikken Jahn Grov, født 30.mars 1846 i Levik (Lervik), Stord, sykdomstilstand døv/døvstum
 • Husmor, husgjerning Ingeborg Grov, født 29.august 1853 i Rongen, Evanger, sykdomstilstand døv/døvstum
  • Datter, ugift, husgjerning Maria Grov, født 30.november 1886 i Bruvik
  • Datter, ugift, spinderske i bomuldsfabrikken Synneve Grov, født 6.desember 1889 i Bruvik

7. Synneva Brynjulvsdatter Rongen,

født i Evanger den 10.oktober 1856. Synneva Horvick døde i Winger, Polk County, Minnesota den 26.januar 1946.

Synneva giftet seg i 1886 i USA med Knut Arneson Horvik, født på Horvik i Evanger den 23.september 1854, død den 18.desember 1913.

Synneva utvandret sammen med sin datter til USA den 21.august 1884. Knut utvandret til USA den 29.april 1881. (Slektsgrenen beskrevet av Marlys Adora Rongen Lee).

(www.findagrave.com) Synneva Horvik 1856-1946

Funeral services will be held here tomorrow for one of the early pioneers of Sletten township and long time resident of Fosston, Mrs. Synneva Horvik. She was 89 years, 3 months and 16 days old.
Mrs. Horvik passed away at her home here at 6:40 a.m. Saturday as the result of a heart attack. Although she had been in failing health for sometime, she was not critically ill for any length of time before her passing but helped with dishes the preceding evening and seemed in normal health when she retired Friday evening. Members of her family wee called to her room Saturday morning and she passed away a few minutes later.
Mrs. Synneva Rongen Horvik was born October 10, 1856 at Bolstadoren, Voss, near Bergen Norway.
She came to this country in 1885 and was married to the late Knut A. Horvik in 1868. After coming to this vicinity with her parents. They settled on a homestead in Sletten township and there she made her home until she moved to Fosston in 1920.
Born to this union were Mrs. John Vig, Marle, of Fosston; Deaconess Bertinia Horvik, NLCAA missionary to China 1917-1923; Adolph Horvik, employed in Sletten township; Mrs. Adolph Fadnes, Clara, of Centralie, Washington; Mrsl Henry Hess, Rose, of Red Lake Falls and Oscar at home.
Her husband preceded her in death December 18, 1912. In addition to the above there are 11 grandchildren and one ggreat grandchild.
The funeral services will be held tomorrow afternoon, Saturday, from the Satrin and Carlin Funeral Home at 12:30 and fromHope Lutheran Church at 1 o’clock followed by a short service in Bethel church at 3 p.m. Burial will be made in Bethel cemetery. The Rev. T. H. Megorden will officiate.
Mrs. Horvik was desctibed by those who knew her as a very devoted person. Closely associated with her life was a Norwegian hymn which was much used by the early settlers. It is bublished here at the request of the family.

O at jeg kande min Jesus prese
Some jeg av hjertetdog saa glerrevil;
For di Han vilda slik naade vise,
At byde mi set himmerke til.

Snarter vi hjemmeog staar for tranen.
Hvad gjor det da on solen har as brandt?
Naar hytten falder saa fear vi kromen,
Og at elende er saa dermed enat.

Her eyes light had been failing during the last year of her life and members of the family copied portions of the scripture in black crayon, so that she could read. She would also stand near a windor for hours and knit.

Synneva Brynjulvsdatter Rongen fikk en uekte datter sammen med skredder Lars Knutson Bjørgo:

7.1 Larsina Marie Larsdatter Bjørgo, født 1881

Synneva Brynjulvsdatter Rongen og Knut A. Horvik fikk barna:

7.2 Bertina Knutsdatter Horvik, født 1887

7.3 Adolph Knutson Horvik, født 1889

7.4 Oscar Knutson Horvik, født 1897

7.5 Clara Knutsdatter Horvik

7.6 Rose Knutsdatter Horvik

(Folketelling 1875 i Voss Prestegjeld, Evanger sokn) tellingskrets nr. 3 Teidalen, spesialliste nr. 4 (løpenr. 59), Fadnes (Landhandler Knut Rasdal)

 • Ugift tjenestepike Synneva Brynjulfsdatter, født 1856 i Evanger (tjenestepike hos familien til sin søster Anna som var gift med landhandler Knut Larsen Rasdal).

8. Anders Brynjulvsen Rongen,

født den 12.mai 1859. Han døde i Bergen den 24.januar 1951.

(Slektsgrenen beskrevet av Asbjørn Øvrebø). Det antas at Anders giftet seg i 1897 med Marie Pedersen (ekteskapsinngåelsen er ennå ikke funnet i kirkebok, det vites ikke hvor og når de giftet seg).

Marie ble født i Lærdal den 26.desember 1861, død i Bergen den 15.mars 1936.

Familien bodde i Bergen, hvor Anders først var brannmann, senere oppsynsmann i Vegvesenet.

Barnet til Anders og Marie:

Slekt og Data – Møllendal gravplass, Bergen

8.1 Solveig Margrete Rongen, født 30.oktober 1897, bosted Stølegaden 14, far brandformann Anders Brynjulfsøn Rongen født 1859, mor Marie Pettersen født 1864 (Ministerialbok for Maria prestegjeld i Bergen 1893-1940).

Solveig Margrete giftet seg i 1917 med Brynjulv Asbjørn Øvrebø, født 1885. de fikk 3 barn. Solveig Margrete døde i 1988.

 

 

(Folketellingen 1875 i Voss prestegjeld) – Evanger, tellingskrets 2, Rongen skolekrets, Spesialliste 11, løpenummer 39, Rongen (Oles gaard)

 • Føderådsmann Brynjulf Olsen, født 1813
 • Hans kone Synva Johannesdatter, født 1819
  • Ugift datter, tjenestepike Ingebor Brynjulfsdatter, født 1853, anmerket: Døvstum før det 4 år
  • Ugift sønn, skreddersvenn Anders Brynjulfsen, født 1859

(Folketellingen 1885 i Bergen) – Bosted Ladegaardsgaden 19

 • Brandkonstabel Anders Rongen, født 1859 på Vossevangen

(Folketellingen 1885 i Bergen) – Bosted Store Markevei 11

 • Stuepike Marie Petersen, født 1861 i Lærdal

(Folketellingen 1891 i Bergen) – Bosted Rådstuplassen 9 sammen med resten av brannkorpset

 • Ugift brannkonstabel Anders Brynjulfsen Rongen, født 1859 i Voss

(Folketellingen 1900 i Bergen kjøpstad) – Bosted Musægade

 • Oppsynsmann ved Bergen Veivæsen Anders Rongen, født 1859 i Evanger, uttrått av statskirken ingen trossamfunn
 • Husmor Marie Rongen f. Pettersen, født 1861 i Lærdal, medlem av statskirken
  • Datter Solveig Margrete Rongen, født 1898 i Bergen
  • Sønn Sigur Rongen, født 23.september 1889 i Bergen

Slekt og Data – Møllendal gravplass, Bergen

Den 23.september 1889 fikk Marie Petersen, født 1862, den uekte sønnen Sigurd, døpt den 27.oktober. Faren var ungkarl, styrmann Sigurd Kofoed, født 1858, bosatt i Løken, Nordfjordeid. Moren og barnet er oppgitt å bo i Stølen 13b i Bergen (Ministerialbok Maria prestegjeld, Bergen, 1878-1893).

Vi ser at gutten ved flere anledninger, etter at Marie og Anders Brynjulvson Rongen giftet seg, er nevnt med etternavnet Rongen. Det er ikke klarlagt om Anders adopterte gutten.

Sigurd Koefoed født 1889 giftet seg i 1914 med Anna Hansen født 1889 (Sandviken prestegjeld 1911-1923). Ved folketellingen 1922 i Bergen, bosted Fosswinckelsgate 56, finner vi styrmann Sigurd Koefoed Rongen, født 23.september 1889 i Bergen, hans kone Anna Koefoed Rongen, født 3.november 1889 i Bergen, død 1970 i Bergen og deres sønn Arne Andreas Koefoed Rongen, født 3.desember 1919 i Bergen, død 2009 i Bergen.

Sigurd Rongen døde den 25.mars 1927 (Sandviken prestegjeld). Døde ved DS Verdane`s forlis.

Arne Rongen giftet seg med Bjørg Jorun Handegård.

(Folketellingen 1910 i Bergen) – Bosted C. Sundtsgate 3

 • Oppsynsmann Bergen Veivesen Anders B. Rongen, født 12.mai 1859 i Evanger, uttrått av statskirken intet trossamfunn
 • Hustru Marie Rongen, født 26.desember 1861 i Lærdal, medlem av statskirken
  • Datter Solveig Margrethe Rongen, født 31.oktober 1897 i Bergen
  • Ugift sønn, sjømann ute 18 måneder Sigurd Rongen, født 24.september 1889 i Bergen, antatt oppholdssted Amerika

(Folketelling 1922 i Bergen kjøpstad) – Bosted Gartnergate 2b

 • Oppsynsmann Anders Brynjulfsen Rongen, født 12.mai 1851 i Evanger, arbeidssted Veivesenet Bergen
 • Husmor Marie Rongen f. Pettersen, født 26.desember 1861 i Lærdal

2. Familien fra Mestad i Teigdalen

Mestad i Teigdalen i Evanger 1880

Ole Knutson Mestad

ble født den 11.juni 1810 på Mestad bnr. 2 Olastova i Evanger.

Han fikk skjøte på bruket av sin far i 1836. Hans far, som var fra Fadnes, hadde fått skjøte på bruket av sin svigerfar i 1809.

Ole døde på Mestad den 30.april 1906 95 år gammel.

Hans mor Guri Knutsdatter levde til hun var 102 år.  Da hadde hun vært enke i 38 år.

Ragnhild Nilsdatter Bergo

ble født den 03.november 1814 på fjellgården Bergo i Øvre Eksingedal.

Øvre Eksingedal lå den gang i Evanger herred, men ble i 1964 en del av Vaksdal kommune.

Ragnhild døde på Mestad den 24.november 1889 75 år gammel.

Ole Knutson og Ragnhild Nilsdatter giftet seg i Evanger kirke den 21.juni 1836.

De fikk 9 barn. 2 av barna utvandret til USA.

I 2009 er det tipptippoldebarnet etter Ole og Ragnhild, Heine Mestad som (2009) eier bruket på Mestad. Heine er barnebarn etter Knut Olson Mestad 1889-1936. Knut var bruker på Mestad og en aktiv fotograf. Den store billedsamling etter ham kan sees hos Vassvøre sogelag.

(Folketelling 1865 i Voss prestegjeld) – Bosted Mæstad
 • Gaardbruker, selveier Ole Knutssøn, 55 år
 • Hans kone Ragnilde Nilsdatter, 52 år
  • Ugift handelskarl Johannes Olessøn, 25 år
  • Ugift daglønner Ole Olessøn, 24 år
  • Ugift datter, hjelper moderen med husholdningen Guri Olesdatter, 22 år (giftet seg i 1874 med Brynjulv Brynjulvson Rongen)
  • Ugift sønn, hjelper faderen med gaardsbruket Knut Olessøn, 19 år
  • Sønn Lars Olessøn, 16 år
  • Datter Britha Olesdatter, 14 år
  • Sønn Gullak Olessøn, 11 år
  • Gift sønn, hjelper faderen med gaardsbruket Knut Olessøn, 29 år
  • Hans kone Anna Jørgensdatter (Elgje), 32 år
   • Datter Ragnilde Knutsdatter, 2 år
 • Føderådskone, enke Guri Knutsdatter, 78 år
(Folketelling 1875 i Voss prestegjeld, Evanger sokn) tellingskrets nr. 3 Teidalen,

spesialliste nr. 17 (løpenr. 63), Mæstad (O. Knutsen)

 • Gaardbruker, bruker halvdelen av gaarden Ola Knutssøn d.e., født 1810
 • Hans kone Ragnhild Nilsdatter, født 1814
  • Ugift datter, hjelper faderen med gardsbruket Britha Olsdatter, født 1852
  • Ugift sønn, hjelper faderen med gardsbruket Gullak Olsen, født 1855
 • Enke, husmoder, bruker halvdelen av gaarden Anna Jørgensdatter, født 1834
  • Sønn, har bruket i skjøte men forsørges av moren Ole Knutsøn d.y., født 1866
  • Sønn Nils Knutssøn, født 1872
 • Enke, føderådskone, kårfaderens moder Guri Knutsdatter, født 1783
(Folketellingen 1891 i Evanger herred) tellingskrets nr. 3 Fadnæs krets,

husliste nr. 16 (løpenummer 2) Mæstad, Ola Knutssøn

 • Ernærer seg av sitt gaardsbruk Ola Knutson Mæstad d.y., født 1866
 • Hustru Britha Nilsdatter Sevaldstad, født 1864
  • Sønn Knut Olson Mæstad, født 1889
 • Enkemann, har føderåd hos sønnesønnen Ole Knutson d.y. Ola Knutson Mæstad sr., født 1810
(Folketelling 1900 i Evanger herred) – Bosted Mæstad
 • Gårdbruker Ole Knutson Mæstad, født 1866
 • Gårdmannskone Brita Nilsdatter, født 1864
  • Sønn Knut Olsen, født 1889
  • Datter Anna Olsdatter, født 1892
  • Datter Ragnhild Olsdatter, født 1895
  • Datter Berta Olsdatter, født 1900
 • Føderådsmann, enkemann Ole Knutsen d.e., født 1810

Ole Knutson og Ragnhild Nilsdatter fikk barna:

1. Knut Olson Mestad,

ble født 1837. Han døde den 2.august 1875.

Gift 23.juni 1863 med Anna Jørgensdatter Elgje født 1834.

Hun giftet seg 2.gang i 1881 med lensmann i Evanger Brynjulv N. Mugås.

Knut Olsen var bruker på bruket, men uten tinglyst skjøte. Sønnen til Knut Olson og Anna Jørgensdatter, Ole Knutson jr. født 1866, fikk i 1868, 2 år gammel, skjøte på bruket av sin farfar Ole Knutson sr.

Anna Jørgensdatter drev som enke halvparten av bruket, svigerfaren drev den andre halvpart, inntil Ole Knutson jr. overtok driften av hele bruket. Den nåværende (2010) eier av bruket Heine Mestad er tipptippoldebarn etter Olav Knutsen sr. og Ragnhild Nilsdatter.

Hans Binningsbø: Då Anna Jørgensdatter Elje, Mestad, vart enkja i 1875 gjekk det omlag 3 år so vart ho attgift med lensmann Brynjel Mugås som då budde på Mugås. Ho tok då med seg borni sine Olav og Nils til Mugås. Ragnhild kom til Elje då ho var omlag 2 år i 1866. Olav var på Mugås til han vart konfirmert, då flytte han attende til Mestad. Ca. 1881. Der var då paktar på garden, Jon Brunborg, i 2 år. So pakta Gudleik Brekkhus garden i 1 år, og då tente Olav hjå han. Så tok Olav heile garden då han var 18 år i 1884. So vart han gift i 1888. Far til Olav, Knut O. Mestad, hadde berre halve garden til han døyde i 1875. 

Knut Olson og Anna Jørgensdatter hadde barna:

1.1 Ragnhild Knutsdatter Mestad, født 1864

1.2 Ole (Olav) Knutsen Mestad, født 5.oktober 1866

1.3 Jørgen Knutsen Mestad (død ca 5 år)

1.4 Nils Knutsen Mestad, født 4.mars 1872, utvandret til USA i 1890, bestyrer av et barnehjem.

2. Nils Olson Mestad,

født 1838. Bosatt på Mestad.

Hans Binningsbø: Ungkarl Nils Olsen døde 21 år gammel den 1.april 1860 i Sunnfjord, kom hjem som lik, som dødsårsak oppgitt ”Naturlig død”.

3. Johannes Olson Mestad,

født 1841. Han døde i 1937 på Århus.

Han giftet seg i 1867 med Guri Sjursdatter Århus født 1847. De bodde på bnr. 7 Joansgaren på Århus.

Johannes og Guri fikk barnet:

3.1 Ragnhild Johannesdatter Århus, født 1879, hun var ugift

(Folketelling 1900 i Evanger herred)– Bosted Aarhus

 • Gaardbruker og fårehandler Johannes Olsen, født 1841
 • Gaardbrukerkone Guri Sjursdatter, født 1847

4. Ole Olsen Mestad,

ble født i 1842.

Han druknet ugift 30 år gammel i Evangervatnet den 1.februar 1873.

Hans Binningbø: Olav og Lars Seim frå Voss hadde kjøpt inn varor, ost, smør o.a. og hadde tenkt å setja seg ned som handelsmenn i Bergen. Dei hadde vore til Seim og sagt farvel, og so vilde dei til Mestad og seia farvel. Det var måneskin. Isen var sterk, men der var ei våk på Evangervatnet, og so kom dei ut i våki. Det hadde støyrtt rundt med kniv og halde seg oppe. Dei hadde lagt eit belte opp på isen, so dei kunne sjå kvar det var vorte av dei. Folk hadde høyrt rop men ikkje undersøkt.

5. Guri Olsdatter Mestad,

født 1844.

Hun giftet seg i 1874 med Brynjulv Brynjulvson Rongen, landhandler på Evanger strandsted.

Guri Olsdatter og Brynjulv Brynjulvson hadde barna:

5.1

5.2

5.3

5.4

6. (Vetle) Knut Olson Mestad,

født 1847, utvandret til USA 1869

7. Lars Olsen Mestad,

født 1850, utvandret til California, USA, deretter til Australia, ellers ukjent historie.

8. Brita Olsdatter Mestad,

født 1852, død 1934 i Gjerstad. Hun giftet seg i 1882 med Gulleik Hansson Almelid, født 1854 i Modalen, død 1904 i Gjerstad. I 1876 fikk Gulleik Hansson skjøte på Binningsbø bnr. 1 i Eksingedalen. Her bodde familien til 1899. Da flyttet de til bruket Borgo nordre i Gjerstad i Haus. Brita Olsdatter og Gulleik Hansson fikk 6 barn, hvorav 3 vokste opp:

8.1 Hans Gulleikson Binningsbø, født 1883 i Evanger, død 1973 på Borgo i Osterøy

Vi har en «Ættesoge» som lærer og bonde Hans Binningsbø satte opp i 1970. Her finner vi alle etterkommerne etter Olav Knutson Mestad og Ragnhild Nilsdatter Bergo.

Gift, lærer og bonde på Borgo i Gjerstad på Osterøy.

8.2 Nils Gulleikson Binningsbø, født 1890 i Evanger

Ugift skogsarbeider, utvandret til Canada i 1912 og farmer i Britisk Columbia, på asyl.

8.3 Knut Gulleikson Binningsbø, født 1896 i Evanger

Ugift, utdannet jurist, lærereksamen, skogskole, landbrukskurs, etter 2.verdenskrig antikvariatbokhandel i Oslo.

Folketelling 1900 i Haus herred – Bosted Borge nordre

 • Gaardbruker, stenarbeider Gullak Hansen, født 1852 i Hosanger
 • Gaardmannskone Brita Olsdatter, født 1852 i Evanger
  • Ugift tjenestedreng, sønn Hans Gullaksen, født 1883 i Evanger
  • Sønn Ola Gullaksen, født 1887 i Evanger (død 1904)
  • Sønn Nils Gullaksen, født 28.november 1890 på Bindingsbø i Evanger
  • Sønn Knut Gullaksen, født 1896 i Evanger

9. Gulleik Olson Mestad,

født 1855, død 1942 på Brekkhus, gift 1879 med Marta Johnsdatter Brekkhus født 1859. Gulleik var gardbruker på Brekkhus bnr. 5 Olavstovo og bnr. 2 Olavstovo. Han var handelskar og pølsemaker og engasjert i styre og stell i Evanger herred. Gulleik Olsen og Martha Johnsdatter hadde barna, som vokste opp:

9.1 Ragnhild Gulleiksdatter Brekkhus, født 1884

9.2 Berta Gulleiksdatter Brekkhus, født 1886

9.3 Ole Gulleikson Brekkhus, født 1887

9.4 Marta Gulleiksdatter Brekkhus, født 1890

9.5 Johannes Gulleikson Brekkhus, født 1893

Folketelling 1900 i Evanger herred – Bosted Brækhus

 • Gaardbruker og handelskarl Gullak Olsen, født 1855
 • Gaardbrukerkone Martha Johnsdatter, født 1859
  • Datter, husstell, fjøsstell og jordbruksarbeid Bertha Gullaksdatter, født 1886
  • Sønn Ola Gullaksen, født 1888
  • Datter Martha Gullaksdatter, født 1890
  • Sønn Johannes Gullaksen, født 1893

3. Landhandler Brynjulf Brynjulfsen Rongen og Guri Olsdatter Mestad

Brynjulf Brynjulfson Rongen

Guri O. Mestad og Brynjulv B. Rongen

Født den  ble født den 5.mars 1851, døpt den 23.mars i Evanger, Brynild, foreldre Brynild Olsen Rongen og Synneva Johannesdatter (Ministerialbok, Voss prestegjeld, 1849-1863, side 64, nr. 59)

Konfirmert i Evanger kirke den 30.september 1866 Brynild, født 5.mars 1851 på Rongen, foreldre gardbr. Brynild Olsen og Synneva Johannesdatter. (Klokkerbok, Voss prestegjeld, Evanger sokn, 1863-1879, side 112, nr. 3)

Han var sønn nr. 3 i familien og fikk ikke gard.  Fra 1873 arbeidet han i Evanger Forbruksforening. I 1886, 35 år gammel, etablerte han egen landhandel (Rongabui) på Evanger strandsted. Han drev også en periode sagbruk på Sageneset på Væle. Etter at sønnen Olav Rongen overtok landhandelen, gikk han i Evanger under oppnavnet Gamle-Rongen.

Evanger kirkegård – Brynjulf B. Rongen 1879-1923, Guri Rongen 1844-1939, Bertha A. Rongen 1879-1923, Finn Kristian O. Rongen 1919-1919

Død den 2.oktober 1937, begravet i Evanger den 8.oktober, gift rentenist Brynjulv Brynjulvsen Rongen, født 3.mars 1851 (feil, skal være 5.mars) i Evanger, bopæl Evanger, dødsårsak alderdom, død på Røde Kors Klinikk i Bergen (Klokkerbok, Evanger prestegjeld, 1918-1941, side 24, nr. 11)

Det er i kildene brukt fornavnet Brynild, Brynjulv og Brynjulf. Jeg velger å bruke navnet Brynjulf, som på står gravsteinen.

Guri Olsdatter Mestad

Født den 19.september 1844, døpt i Evanger den 20.september, Guri, foreldre gbr. Ole Knudsen Mæstad og Ragnilde Nilsdatter (Ministerialbok, Voss prestegjeld, 1836-1851, side 95, nr. 183)

Konfirmert i Evanger kirke den 10.juli 1859 Guri Olsdatter Mæstad, 15 år, født på Mæstad, foreldre O. Knudson og Ragnilde Nilsdatter (Klokkerbok, Voss prestegjeld, Evanger sokn, 1855-1864, side 54, nr. 29)

Død den 16.januar 1939, gravlagt 24.januar, Guri Olson Rongen, enkje etter rentenist (tidl. kjøpmann), født 19.september 1844 i Evanger, bopæl Evanger (Evanger sokneprestembete, Klokkerbok, 1918-1941, side 27, nr. 2) Guri døde 94 år gammel.

Ungkarl Brynild Brynildsen Rongen, 23 år, og pige Guri Olsdatter Mæstad, 29 år,

giftet seg i Evanger kirke den 29.april 1874 (Klokkerbok, Voss prestegjeld, Evanger sokn, 1863-1879, side 148, nr. 1)

Brynjulv og Guri fikk 5 barn:

1. Brynjulf Brynjulfsen Rongen

født i 1875, død 1943. Landhandler på Bulken, giftet seg i 1899 med Margrete Knutsdtr. Rekve. De fikk 4 barn.

1.1 Brynjulv Brynjulvson Rongen, født 1900

1.2 Guri Brynjulvsdatter Rongen, født 1901

1.3 Ingeborg Brynjulvsdatter Rongen, født 1905

1.4 Signy Brynjulvsdatter Rongen, født 1913

2. Ole (Olav) Brynjulvsen Rongen,

født 1877, død 1969. Landhandler og ordfører i Evanger. Gift 1.gang 1905 med Bertha Andersdatter Kvilekvål, født 1879, død 1923. De fikk barna:

2.1 Bjørn Olson Rongen, født 1906

2.2 Anders Olson Rongen, født 1909

2.3 Gunnar Olson Rongen, født 1913

Gift 2.gang 1935 med Svanhild Andersdatter Guddal, født 1897. De fikk barnet:

2.4 Gro Ingeborg Olsdatter Rongen, født 1936

3. Johannes Brynjulvson Rongen

født i 1879, død 1951. Han ble, som sin storebror, også landhandler på Bulken. Gift i 1901 med Brita Olsdtr. Seim, født 1879. De fikk barna:

3.1 Brynjulv Jihannesson Rongen, født 1902

3.2 Gudrun Johannesdatter Rongen, født 1904

3.3 Anna Johannesdatter Rongen, født 1906

3.4 Olav Johannesson Rongen, født 1913

4. Synneva Brynjulvsdatter Rongen

født i 1881, død 1948. Gift med kontorsjef (bestyrer?) i Voss sparebank Lars Skutle, født 1879 på Skutle i Voss. De fikk barnet:

4.1 Johan Sechmann Skutle, født 1.september 1915 i Voss, død 4.juli 1995 i Oslo. Sosialøkonom, byråsjef i sosialdepartementet. Gift med Ragnhild Rasmusdatter Skåre født 3.august 1908, død 13.februar 2007. Hun var førstesekretær ved statsministerens kontor.

5. Nils Brynjulvsen Rongen

født i 1884, død 1971. Han utvandret i 1904 til USA, hvor han ble veiingeniør i Colorado. Gift 1908 i USA med Magdalena (Lena) M. Schuster, født 1877, død 1962. De fikk ingen barn. Nils giftet seg som enkemann i 1967 i Norge med Margrete Søreng, født 1915. De skilte seg etter få år (1970?). Nels Rongen døde ugift i Denver, Colorado, den 1.desember 1971.

4. Landhandler og ordfører Ole (Olav) Brynjulvsen Rongen og Bertha Andersdatter Kvilekvål

Evanger strandsted, som var kirkested, handelssted og sentrum i Evanger herred,

ligger på den eldgamle ferdselsvei mellom Voss og Bergen, der hvor elva Vosso i øst renner inn i Evangervatnet. De reisende måtte bruke båt over Evangervatnet. Derfra var det vei videre til det andre bygdesentrum Bolstadøyri ved utløpet av elva Vosso (Bolstadelva) i Bolstadfjorden. Herfra til Bergen måtte de reisende bruke båt hele veien.

Det var høye, veiløse fjelloverganger mellom bosetningene i Bergsdalen og Eksingedalen og kommunesenteret Evanger, der også soknekirken var. Det var gangveiene over fjellet og Evangervatnet og fjorden som var ferdselsårene i herredet. Her gikk eller rodde øvrigheten for å utføre sine tjenester ute i bygdene. Motsatt vei gikk og rodde innbyggerne som måtte til Evanger for kirkelige handlinger, for å utføre sine plikter som representanter i herredsstyret og i andre kommunale verv og for å levere varer til og kjøpe nødvendigheter hos Forbruksforeningen eller handelsmannen.

Det er beregnet at folketallet i Evanger i 1665 var på 620 innbyggere. I 1769 var det 1260 innbyggere, i 1801 1330 og i 1865 2090 innbyggere. I 1885 var innbyggertallet gått ned til 2045. Det forklares med en stor utvandring til USA. I 1900 var innbyggetallet på topp med 2120, i 1930 var det 1720 innbyggere og i 1964 bodde det   1326 mennesker i det området som hadde vært Evanger herred. I 1998 bodde det 731 personer i Evanger, Teigdalen og Bolstad.

Vassvøre var et bondesamfunn. Gardene og brukene var små og mange var tungdrevne fjellgarder. I gjennomsnitt var skylden (verdien) av gardene i Evanger omtrent halvparten av gjennomsnittsskylden av gardene i Voss herred.

Vossebanen, jernbanen mellom Bergen og Voss, åpnet i 1883. Jernbanen ble bygget gjennom bygdene ved fjorden og langs Vossovassdraget og skapte nye forutsetninger for næringsliv og bosetning i Evanger. Resten av Bergensbanen fra Voss til Oslo åpnet i 1909. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble det etablert en viss håndverks- og småindustri. På Evanger var det skreddere og skomakere og i Teigdalen og på Tysse var det små trevarefabrikker. Kjøttvareindustrien i Teigdalen vokste i denne perioden. Det var for en stor del nettopp jernbanen, som dannet grunnlag for at alle disse virksomheter kunne vokse fram ved siden av gardsdriften. Produktene kunne transporteres ut av bygda til større markeder. Det samme gjaldt landbruksproduktene som melk, smør og brenneved. Og jernbanen førte med seg at det bosatte seg en del jernbanearbeidere i herredet.

Ole (Olav) Brynjulvsen Rongen var en prominent person i dette merkelige herredet.

Hans far var landhandler og sagbrukseier i Evanger. Hans første svigerfar hadde vært ordfører i Evanger i perioden 1888-1897. Selv ble Ole en betrodd nøkkelperson i herredet. I tillegg til å være landhandler, var han fra begynnelsen av 1920-tallet og fram til 1963 kasserer og eneste ansatte i Evanger sparebank. I perioden 1929-1937 var han venstreordfører i Evanger. I tillegg hadde han flere andre tillitsverv i herredet. Den 1.juli 1952 ble ordfører, kjøpmann Olav B. Rongen tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv (kongehuset.no). Denne ble han senere fratatt.

Hans første kone hadde vært lærerinne, før hun giftet seg. Hans andre kone var lærer på Voss, siden på Evanger. Han hadde evnerike barn og hadde råd til at de fikk gå på skoler. Den eldste sønn Bjørn og den yngste sønn Gunnar gikk på landsgymnaset på Voss. De må ha vært blant de aller første fra Evanger, som gikk på gymnaset og senere studerte. Den mellomste sønn Anders ble gift med den eldste datter til den velstående bondeentreprenøren i bygda Lars Askjelson Brunborg. Anders arbeidet i butikken til faren og hadde på 1930-tallet både motorsykkel og bil og familien reiste på bilferie i Norge og Danmark. Musikk og litteratur ble dyrket i hjemmet og det var malerier på veggene. I bonde- og håndverkersamfunnet i Evanger var nok Olav og familien representanter for det meget fåtallige borgerskapet i Evanger herred.

Det må ha vært en sensasjon og et sjokk, da det i 1963 ble oppdaget

at Ole Brynjulvsen Rongen i mange år hadde begått underslag fra Evanger sparebank. Evanger sparebank skulle fusjoneres med Voss sparebank. Svindelen ble oppdaget, da revisorene gikk gjennom regnskapene.  Det ble da oppdaget at kassereren i Evanger Sparebank i perioden 1929-1963, gjennom 34 år, hadde svindlet banken for 612.000 kroner. Tillagt renter utgjorde beløpet ca. 720 000 kroner. I 2009 tilsvarte dette beløpet omkring 7,0 mill kroner.

Sammendrag av oppslag i lokalavisen Hordaland: Kassererjobben i sparebanken var vel så mye et tillitsverv som en jobb.  Banken hadde åpent hver lørdag, men kassereren kunne også ordne innskudd og uttak i uken, hvis man gikk til ham i butikken.  Underslaget var forholdsvis enkelt gjort. Det ble hevdet at en profesjonell revisjon ville ha oppdaget underslaget på et tidlig tidspunkt.  Det ble aldri slått skikkelig fast hva pengene ble brukt til. Selv hevdet Olav at de for det meste gikk med til å dekke underskudd i butikken som gikk dårlig. Forretningen hadde vært i familiens hender siden 1886. Det har kanskje vært en prestisjesak å holde den gående.

Den 10.september 1963 ble Olav dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder. Han var da 85 år gammel. I skjerpende retning la retten vekt på at underslaget hadde pågått over lang tid, og at den tiltalte hadde misbrukt den tillit han hadde i bygda. I formildende retning la retten vekt på at han var en gammel mann og at han ikke var straffet eller bøtelagt før. Retten fant at norsk rettsfølelse ikke ble styrket, ved at en så gammel mann måtte sone straks.  Det ble derfor satt en prøvetid på 2 år.

Gift den 19.september 1905 i Evanger kirke handelsbetjent Ole Brynjulfsen Rongen

Bertha A. Kvilekval og Ole B. Rongen

 født 1877 på Evanger, far landhandler Brynjulf Rongen, og Bertha Andersdatter Kvilekval født 1879 på Kvilekval, far gårdbruker Anders Kvilekval, forlovere brudgommens fader, Evanger, og skredder Johannes Exe, Solvig (Ministerialbok Evanger 1900-1930).

De bodde på Evanger strandsted i leiligheten over butikken Rongabui. Olav overtok i 1916 butikken etter faren.

Ole ble født på Evanger den 28.november 1877,

døpt den 20.januar 1878, foreldre handelsbetjent Brynjulf Brynjulfsen og hustru Guri Olsdatter, bopæl Evanger, faddere Jacob Knutsen Elje, Gullak Olsson Mæstad, Anders Brynjulfson Rongen, Ragnhild Knutsdatter Evanger, Anna Jørgensdatter Mæstad (Ministerialbok, Evanger prestegjeld, 1877-1899, side 5, nr. 3)

(Folketelling 1891 i Evanger herred) Tellingskrets nr. 7, Evanger Alminning,

husliste nr. 25, personseddel nr. 7 til 13

 • Landhandler og bruker av jord Brynjulf Brynjufsen Rongen, født 1851 i Evanger
 • Hustru Guri Olsdatter Mæstad, født 1844 i Evanger
 • Sønn, handelsbetjent hos faderen, Brynjulft Brynjulfsen Evanger, født 1875 i Evanger
 • Sønn Ole Brynjulfsen Evanger, født 1877 i Evanger
 • Sønn Johannes Brynjulfsen Evanger, født 1879 i Evanger
 • Datter Synneva Brynjulfsdatter Evanger, født 1881 i Evanger
 • Sønn Nels Brynjufsen Evanger, født 1884 i Evanger

Har ikke funnet hvor Ole Rongen oppholdt seg ved folketelligen i 1891.

Konfirmert i Evanger kirke den 2.oktober 1892 Ole Brynhildsen Rongen,

født 28.november 1877 på Evanger, bopæl Evanger, foreldre landhandler Brynhild B. Rongen og hustru Guri Olsdatter (Ministerialbok, Evanger prestegjeld, 1877-1899, side 162, nr. 28)

(Folketellingen 1900 i Evanger herred) bosted Ævanger 41/14
 • Landhandler Brynjulf B. Rongen, født 1851 i Evanger
 • Landhandlerkone Guri Olsdatter, født 1844 i Evanger
 • Sønn, handelsbetjent Olav Brynjulfsen, født 1877 i Evanger
 • Tjenestepike Anna E. Brekhus, født 1880 i Evanger
Bertha A. Kvilekvål ble født på Kvilekvål i Evanger den 25.mai 1879,

døpt den 22.juni, foreldre gbr. Anders Knutsen født 1841 og hustr. Kirsti Johannesdatter født 1835, oppholdssted Kvilekval, faddere lensmann Brynjulf Nilsen Mugås, gbr.enke Ragnhild Larsdatter Bjørgaas, gbr. Størk Nilsen Kvilekval, ? Anna Edal, Inger Johannesdatter Grevle (Ministerialbok, Evanger prestegjeld, 1877-1899, side 12, nr. 15)

Om forfedrene og familien til Bertha Andersdatter Kvilekvål: Se artikkelen Fra Århus og Grevle til Kvilekvål
(Folketelling 1891 i Ævanger herred) bosted Kvilekvål, tellingskrets nr. 7, husliste nr. 48a
 • Gårdbruker, selveier, Anders Knutsen, født 1841 i Evanger
 • Hustru Kirsti Johannesdatter, født 1835 på Grevle i Voss
 • Datter, gårdbruksarbeide hos faderen, Anna Andersdatter, født 1871 i Evanger
 • Sønn, gårdbruksarbeide hos faderen, Lars Andersen, født 1873 i Evanger
 • Sønn Knut Andersen, født 1876 i Evanger
 • Datter Bertha Andersdatter, født 1879 i Evanger
 • Føderådskvinde og pensjonistinde, enke, Ragnhilde Larsdatter, født 1910 i Evanger
 • Fæhandler og bruker av jord Johannes Knutsen, født 1859 i Evanger
 • Hustru, jordemoder Ragnhilde Andersdatter, født xx i Evanger
Konfirmert i Evanger kirke den 1.oktober 1893 Bertha Andersdatter,

født 21.mai 1879 på Kvilekval, oppholdssted Kvilekval, foreldre gbr. Anders Knudsen og h. Kirsti Johannesdatter, kristendomskunnskap m.v.: Nesten meget godt (Ministerialbok, Evanger prestegjeld, 1877-1899, side 167, nr. 8)

Ved folketellingen i 1900 finner vi Bertha Kvilekval

som folkeskolelærerinne i Tromøy i Aust-Agder. Hun bor sammen med sin bror Knut Kvilekval, som var folkeskolelærer og kirkesanger, og hans familie på Solheim 16/31 i Tromøy.

(Folketelling 1910 i Evanger herred) bosted Evanger 41/14,19,22, hushold nr. 02
 • Handelsbetjent Olav B. Rongen, født 28.november 1877 i Evanger
 • Handelsbetjentkone Bertha Andersdatter, født 21.mai 1879 i Evanger
 • Sønn Bjørn Olavsen, født 24.juli 1906 i Evanger
 • Sønn Anders Olavsen, født 30.mai 1909 i Evanger

På samme sted, i hushold nr. 01, bor foreldrene til Olav Rongen.

Fru Bertha Andersdatter Rongen, født 1879 på Kvilekval, bopæl Evanger, død den 16.mai 1923,

gravlagt den 23.mai, mann Olav Brynjulvsen Rongen, dødsårsak kreft (Klokkerbok Evanger 1918-1941). I Ministerialboken Evanger 1900-1930 er anmerket at hun døde på prestegården. Hun døde altså bare 6 dager etter den store brannen på Evanger tettsted den 10.april 1923.  Da brant alle husene på Evanger, unntatt kirken og skolen, ned til grunnen, herunder også butikken, lagerhus og andre hus som tilhørte Ole Rongen. Bertha var sengeliggende av sykdommen og ble under brannen evakuert til prestegården Væle, hvor hun også døde.

Bertha døde 9 dager før sin 44 års fødselsdag. Barna Bjørn var 16 år, Anders knapt 14 år og Gunnar 9 år.  Det må ha vært en utfordrende og krevende oppgave for faren å organisere husholdet i de 12 årene fra Bertha døde, til han giftet seg andre gang. Oles foreldre, Gamle-Rongen Brynjulv og Guri, levde til i henholdsvis 1937 og 1939 og må ventelig ha spilt en viktig rolle for guttene.

Olav giftet seg 2.gang som enkemann 1935 i Vår Frelsers kirke i Oslo med Svanhild Andersdatter Guddal.

Svanhild A. Guddal og Olav B. Rongen

Han var da 58 år og hun var 38 år. I Klokkerboken for Evanger 1918-1942 er ekteskapet innført slik: Viet den 19.august 1935 handelsmann Olav Rongen, Evanger, født den 28.oktober 1877 i Evanger, konfirmert i Evanger den 2.oktober 1892, far handelsmann Brynjulv Rongen, og lærerinne Svanhild Guddal, Voss, født den 3.september 1897 i Stryn, far lærer Anders E. Guddal, forlovere bakermester Nils Fenne, Evanger, og kone Guri Rongen, Evanger. Det er anmerket at de ble vigde i Vår Frelsers kirke i Oslo.

Svanhild var født i Erdal i Stryn i Sogn og Fjordane.

Født den 3.september 1897, døpt den 25.september, Svanhild, foreldre lærer Anders E. Guddal født 1848 og Ingeborg Iversdatter født 1861, bosted Erdal (Ministerialbok Stryn prestegjeld, Oppstryn sokn, 1878-1907).

Folketelling 1900 i Stryn herred, bosted Erdal
 • Lærer i folkeskolen Anders Erikson Gudal, født 15.april 1848 i Stryn
 • Lærerkone Ingeborg Ivarsdatter, født 14.november 1861 i Stryn
  • Sønn, f.t. hussnekker, Eirik Andersson, født 11.april 1882 i Stryn
  • Datter, f.t. på meieriskole, Sigrid Andersdatter, født 19.desember 1883 i Stryn
  • Sønn Ivar Anderssøn, født 3.oktober 1886 i Stryn
  • Datter Kristianne Andersdatter, født 7.desember 1888 i Stryn
  • Datter Inga Andersdatter, født 10.januar 1892 i Stryn
  • Sønn Alf Anderssøn, født 27.desember 1894 i Stryn
  • Datter Jenny Andersdatter, født 11.januar 1896 i Stryn
  • Datter Svanhild Andersdatter, født 3.september 1897 i Stryn
  • Sønn Finn Andersson, født 14.august 1900 i Stryn
Folketelling 1910 i Stryn, Erdal tellingskrets, Berg gård 
 • Fv. folkeskolelærer, pensjon, gårdbruk Anders E. Gudal, født 15.april 1848
 • Gårdbrukerkone Ingeborg Iversdatter, født 14.november 1861
  • Sønn, snekker S og jordbruksarbeid Ivar Andersson, født 3.oktober 1886
  • Datter, meierske Kristianne Andersdatter, født 7.desember 1888
  • Datter, meierske Inga Andersdatter, født 10.januar 1892
  • Datter Jenny Andersdatter, født 11.januar 1896
  • Datter Svanhild Andersdatter, født 3.september 1897
  • Sønn Finn Andersson, født 14.august 1900

Svanhild er i kirkeboken, da hun giftet seg med Olav, oppgitt å være lærer på Voss. Hun ble senere lærerinne på Evanger skole. Frem til 1966 bodde Olav og Svanhild i leiligheten over butikken på Evanger. I 1966 flyttet de til Levanger i Nord-Trøndelag, hvor de kjøpte et lite hus.

Ole (Olav) døde i Levanger den 8.februar 1969 91 år gammel.
Svanhild døde på Levanger den 27.februar 1978 80 år gammel. Begge er gravlagt i Levanger.

Alstadhaug gravplass, Levanger

Barna til Ole Brynjulvsen Rongen og Bertha Andersdatter Kvilekvål:

Den eldste og den yngste sønn til Ole og Bertha, Bjørn Rongen og Gunnar Rongen, gikk på Voss offentlige landsgymnas. Bjørn var ferdig på gresklinja i 1929 og Gunnar på latinlinja i 1934.

1. Bjørn Olsen Rongen

ble født på Evanger den 24.juli 1906. Døpt den 2.september Bjørn, foreldre handelsbetjent Olav Brynjulvsen Rongen og hustru Bertha Andersdatter, faddere gårdbruker Lars A. Kvilekval, handelsmann B. Rongen, Bulken, handelsbetjent Johannes B. Rongen, kone, jordemoder Ragnhild Bjørgaas og kone Magretha Knutsdatter Rongen (Klokkerbok Evanger 1897-1917).

Bjørn debuterte som forfatter i 1934 og har en omfattende produksjon av romaner, noveller og barnebøker bak seg. Han giftet seg i 1939 med Charlotta Maria Schanche Olsen (1910-19929). De bodde i Drøbak.

Bjørn døde i Drøbak den 26.august 1983 77 år gammel. Charlotte er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Er Bjørn også gravlagt der?

Bjørn og Charlotta har to barn, tre barnebarn og i 2010 er det fire oldebarn etter dem.

2. Anders Olsen Rongen

Storetveit gravplass, Bergen

ble født på Evanger den 30.mai 1909. Døpt den 25.juli Anders, foreldre handelsbetjent Olav Brynjulvsen Rongen og hustru Bertha Andersdatter, faddere gaardbruker Lars A. Kvilekval, Gullak O. Brækhus, skredder Johannes J. Ekse og hustru Anna Andersdatter samt kone Britha Rongen (Klokkerbok Evanger 1897-1917).

Anders giftet seg med Kari Brunborg i 1926, da han var 17 år og hun var 18 år. Kari var også født og oppvokst i Evanger.

De fikk sitt første barn Bertha 4 måneder etter at de giftet seg. Anders ble hjemme og drev butikken til faren. Da butikken i 1964 gikk konkurs, flyttet han og Kari til Bergen.

Anders døde i Bergen den 12.september 1987 78 år gammel.

Anders og Kari har to barn, seks barnebarn og i 2010 er det syv oldebarn og to tippoldebarn etter dem.

3. Gunnar Olsen Rongen

ble født på Evanger den 22.november 1913. Døpt den 11.januar 1914 Gunnar, foreldre handelsbetjent Olav Brynjulvsen Rongen og hustru Bertha Andersdatter, faddere handelsmann Brynjulv B. Rongen, bankkasserer Lars J. Skutle og hustru Synneva Brynjulvsdatter, snekker Knut K. Mykkeltvedt, bakers kone Kari Fenne (Klokkerbok Evanger 1897-1917).

Han giftet seg i 1940 med Gudrun Eitrheim.

Gunnar var lege. De bodde i Seljord og på Hamar. Gunnar flyttet som pensjonist til Drøbak, hvor han døde den 10.september 1993 80 år gammel.

Gunnar og Gudrun har tre barn, fem barnebarn og i 2010 er det ni oldebarn etter dem.

4. Finn Kristian Olsen Rongen

født den 8.mars 1919. Døpt den 9.mars Finn Kristian, foreldre handelsbetjent Olav Brynjulvsen Rongen og hustru Bertha Andersdatter, hjemmedøpt av jordmor Ragnhild Bjørgaas, vidner: skredderkone Anna Ekse og barnets foreldre (Klokkerbok Evanger 1897-1917).

Finn Kristian døde den 18.mars samme år bare 10 dager gammel. Begravet 22.mars barnet Finn Kristian Olavsen Rongen, far handelsbetjent Olav B. Rongen, dødsårsak medfødt svakhet (Klokkerbok Evanger 1897-1917).

Datteren til Olav Rongen og Svanhild Guddal:

5. Gro Ingeborg Olsdatter Rongen

ble født på Evanger den 28.mai 1936.

Hun giftet seg i 1965 med Nils Krogstad.

Gro er håndarbeidslærerinne. De bor på Levanger.

Gro og Nils har tre barn og to barnebarn.

Gå til INNHOLD