3.2 INGEBORG CHRISTINE HANSEN (1891-1943)

Gå til INNHOLD

MJ/September 2016

En landmannfamilie som ble viktualiehandlere i den nye Ølstykke stasjonsby
Ingeborg Christine Hansen

Ingeborg Christine Hansen

Ingeborg Christine Hansen er moren til Holger Jensen fra Ølstykke i Nord-Sjælland og farmor til Mads Anders Rongen Jensen, som ble født i København i 1953. Hun var gift med Jens Nielsenius Jensen.

I hovedministerialbok 1869-1892 for Værløse sokn (Smørum herred) i Københavns amt finner vi at Ingeborg Christine Hansen ble født den 14.mai 1891, døpt den 19.juli, foreldre gårdeier Anders Hansen og hustru Anna Christine Jacobine Pedersen (25 år) i Bringe.

I kirkebok for Hillerød er innført: Død 23.juli 1943 Ingeborg Christine Jensen f. Hansen, 52 år, Cigarhandlerske Helsingørgade nr. 26, enke etter Jens Nielsenius Jensen, Vassingerød. Hun ble gravlagt sammen med sin mann på Ølstykke kirkegård.

I 1906, da familien bodde i Bringe i Værløse, bodde hun fortsatt hjemme. I 1911, da hun var 20 år og foreldrene hadde flyttet til Ølstykke stasjonsby, var hun flyttet hjemmefra. I Politiets registerblade i København er registrert at Ingeborg Christine Hansen den 18.oktober 1910 var flyttet fra Værløse til Vesselsgade 9, stuen, hos Olsen, stilling tjenestepige (Wesselsgade på Nørrebro). Hun arbeidet visstnok på et ismeieri i København (Birgitte).

Hun giftet seg med Jens Nielsenius Jensen på sin fødselsdag i 1915, i et dobbeltbryllup i Ølstykke kirke sammen med sin søster Ane Camilla Hansen. Hun var 24 år og Jens var 30 år. Da ekteskapet er innført i kirkeboken, er Jens Nielsenius oppgitt å være gårdeier i Alsønderup sokn (det har foreløpig ikke vært mulig å verifisere dette).

Ved folketellingen i 1916 er de imidlertid oppført under Ølstykke Udlejre/Ølstykke stasjonsby matr.nr 7. Her bor viktualiehandler Jens Nielsenius Jensen og hans kone Ingeborg Kristine – sammen med Anders Hansen med privat formue og hans kone Anna Kristine og deres sønn karetmagersvenn Hans Peter Nikolaj Hansen. Det er anmerket at Hans Peter arbeider for karetmaker Nielsen i Hillerød.

Matr. 7ø i Udlejre by (Ølstykke stasjonsby) var en parsel utskilt fra Ørnebjerg. Gårdeier og sognefoged Jens Peter Hansen hadde i 1902 solgt parsellen til murmester Lars Hansen. Den 11.desember 1910 solgte Lars Hansen eiendommen til Anders Hansen (Arkivalieronline, Realregistre, skøde- og panteprotokoller, Frederiksborg amt, Retten i Frederikssund, Realregister: 2.rekke: Ølstykke 1870-1950, 1903 Supplement til bd. I II R38, Folio 5 (bilde 7))

De ser altså ut til at de begynte å hjelpe Ingeborg Kristines foreldre i viktualiebutikken ”Pålæget” på hjørnet av Dannebrogsvej og Frederiksborgvej (nu hjørnet av Dannebrogsvej og Rådhus alle) i Ølstykke stasjonsby, kort tid etter at de giftet seg.

Den 27.juli 1931 overtok Jens og Ingeborg eiendommen fra arvingerne etter Ingeborgs foreldre. Den 4.april 1937 solgte de butikken i Ølstykke og kjøpte matr.nr. 8a Holmegården i Vassingerød By i Uggeløse sokn i Lynge-Frederiksborg herred i Frederiksborg amt (i dag Allerød kommune i Region Hovedstaden). De solgte forretningen til mejeribestyrer Anders Larsen. Han solgte i 1940 forretningen til sin svigersønn Helmar Filtenborg: Helmar Filtenborg (1913-1989) blev født i Ålestrup i Himmerland den 3. august 1913 som søn i en købmandsfamilie. Efter realeksamen og handelseksamen kom han i 1934 til Ølstykke som repræsentant for ostefabrikken ”Schweiz”. I Ølstykke mødte han datteren fra Langager Mejeri, Edel Larsen, og de blev gift i 1936. Sammen overtog de slagter- og viktualieforretningen i stationsbyen, som de drev i mere end 25 år. Helmar Filtenborg var i 1969 Ølstykkes sidste sognerådsformand og derpå kommunens første borgmester i 3 perioder fra 1970-82.

Foreldrene solgte altså i juli 1909 sin lille gård i Værløse utenfor København og flyttet sammen med deres yngste sønn til Ølstykke stasjonsby. Ølstykke stasjonsby vokste frem, etter at den nye jernbane mellom København og Frederikssund i Nord-Sjælland (Frederikssundbanen) åpnet i 1879. I desember 1910 kjøpte de eiendommen matr. 7ø i Udlejre by (Ølstykke stasjonsby) og etablerte/overtok viktualiebutikken (slakterbutikken) ”Pålæget”. Eiendommen var en parsel av Ørnebjerg og lå på hjørnet av Dannebrogsvej og Frederiksborgvej (nå Rådhus allé). Familien bodde i det samme hus, en villa, som butikken lå i.

Begge foreldrene til Ingeborg Christine, Anders Hansen og Anna Christine Jacobine Pedersen, var fra Bonderup i Skibby kommune i Hornsherred i Nord-Sjælland. De hadde imidlertid i 1888 kjøpt en liten gård i landsbyen Bringe i Værløse sokn utenfor København. Bringe blir også kalt ”Den forsvundne landsby”. Den lå der, hvor Flyvestation Værløse ble etablert fra 1930 og fremover.

Den 11.august 1888 er det gitt skjøte fra Hans Hansen til Anders Hansen på eiendommen matr. 4b i Bringe i Kirke-Værløse. Den 15.juli 1909 solgte Anders Hansen eiendommen til H.P. Bergmann (Arkivalieronline, Realregistre, skøde- og panteprotokoller, Københavns amt, Københavns amts Nordre Birk, Realregister: Kirke-Værløse 1814-1945, Folio 255 (bilde 267))

Deres eldste sønn ble født i Bonderup, før de flyttet til Bringe. Deres 3 yngste barn ble født i Bringe, hvor de alle vokste opp. Ingeborg Christine var det nestyngste barn.

Anders Hansen var bondesønn fra Bonderup. Hans far, Hans Andersen, farfar Anders Larsen og oldefar Lars Jørgensen var alle gårdmenn/festere på Bonderup gård matrikkel nr. 24 i Bonderup by. Gårdene i Bonderup hørte, før utskiftningen omkring 1781 og overgang til selveie, til Stamhuset Selsø gods.

Moren til Anders Hansen, Karen Poulsdatter, var gårdmannsdatter fra Skibby. Hun døde allerede om vinteren i 1848, da Anders, hennes eneste barn, var 1 ½ år gammel. Karen var fra Kykkergården i Skibby by. Den hadde vært en del av universitetsgodset i Skibby. Hennes foreldre?

Faren til Anders giftet seg igjen i 1853, da han var 46 år gammel, og fikk 5 barn i dette ekteskap. Det ble den eldste sønn fra det andre ekteskap, Lars Peder Hansen, som straks før år 1900 overtok gården i Bonderup. Da hadde hans mor sittet på gården, siden faren til Anders Hansen døde i 1880.

Anna Christine Jacobine Pedersen var fra en husmann-/inderstfamilie i Bonderup Old. Hennes mor, Christianne Pedersen, var fra Bonderup. Hennes far, Jakob Pedersen, var imidlertid sønn av en vever og husmann fra Ebbelnæs i Damsholte sokn på Møn. Morfaren til Ingeborg Christine  er den eneste i denne slektsgren (forfedrene til Ingeborg Christine Hansen) som, så langt tilbake som disse kan spores i kirkebøkene, har aner utenfor Hornsherred – halvøyen mellom Roskilde fjord og Isefjord i Nord-Sjælland.

Ingeborg Christine og Jens Nielsenius fikk 6 barn og 11 barnebarn:

Barna til Jens Nielsenius og Ingeborg Christine i 1996 Bak fra venstre Børge, Ragna, Holger Foran fra venstre Birgitte, Inger, Rigmor

Barna til Jens Nielsenius og Ingeborg Christine i 1996
Bak fra venstre Børge, Ragna, Holger – Foran fra venstre Birgitte, Inger, Rigmor

  1. Anders Peter Børge Jensen – Født den 19.september 1918 i Helligånds sokn i København, døpt den 27.oktober i Ølstykke kirke – død den den 11.juni 2002 på Frederiksberg i København. Han var fondsbørsvekselerer i København. Han giftet seg med Otta Emilie Nielsen i Broager kirke den 24.februar 1924. De bodde på Frederiksberg i København og fikk 2 sønner: Franck Brønnum Jensen og Alex Brønnum Jensen.
  1. Rigmor Jensen – Født den 17.juni 1920 i Ølstykke – død 2.påskedag 2011. Hun giftet seg med Aage Viggo Døssing den 11.oktober 1942. Han var finmekaniker i København og de bodde i Rødovre. De fikk 2 døtre: Lene Døssing og Beth Døssing.
  1. Inger Jensen – Født den 4.juni 1926 i Ølstykke – død den 5.april 2010 i København. Hun var advokatsekretær i København. Hun var ugift og barnløs.
  1. Holger Jensen – Født den 8.september 1927 i Ølstykke – død den 30.november 2009 i Stege på Møn. Han var utdannet cand.merc. Han giftet seg med Bertha Rongen i København den 23.juni 1954. De fikk 1 sønn og 3 døtre: Mads Anders Rongen Jensen, Nille Kari Rongen Jensen, Maja Rongen Jensen og Lotte Rongen Jensen.
  1. Birgitte Jensen – Født den 11.april 1930 i Ølstykke. Hun giftet seg med Jørgen Kellermann den 14.mai 1953. De bor i Virum i København. Han var kontorsjef, hun arbeidet i sosialstyrelsen. De fikk 1 datter og 1 sønn: Annemette Kellermann og Jens Kellermann.
 1. Anna Ragna Jensen – Født den 25.juli 1933 – død den 8.februar 2003 i Virum. Hun var lærer i gymnasiet. Hun giftet seg med Iwan Krasilnikoff den 12.april 1961. De bodde i København og fikk 1 sønn: Søren Krasilnikoff.

Gå til INNHOLD