Husmannsfamilien fra Møn og Bonderup Old

Gå til INNHOLD

Jacob Pedersen kom fra Møn. Hans forfedre er de eneste i slektshistorien til Holger Jensen og hans søsken, som ikke kom fra et av herredene rundt Roskilde fjord i Frederiksborg amt. Jakob var sønn av een husmann og væver. Han flyttet før 1860 fra Damsholte på Møn til Skibby og ble indsidder og skovhugger i Bonderup.

Jacob Pedersen og hans kone Christiane Pedersdatter fra Bonderup er også de eneste i slektshistorien til Holger Jensen, som ikke ar av bondestanden. De var av husmenn/inderster.

Jacob Pedersen og Christiane Pedersdatter er tippoldeforeldre til Mads Anders Rongen Jensen gjennom slektslinjen Jacob Pedersen – Anne Christine Jacobine Pedersdatter – Ingeborg Kristine Hansen – Holger Jensen – Mads Jensen.

Innhold:

1. Jacob Pedersen 1830-1865

2. Christiane Pedersdatter 1824-1891

3. Ekteskapet til Jacob Pedersen og Christiane Pedersdatter

1. Jacob Pedersen 1830-1865

Folketelling 1801 i Præstø amt, Mønbo herred, Damsholte sogn, Ebbelnes

 • Huusmand og væver Rasmus Andersen, 43 år, (farfaren til Jacob Pedersen)
 • Kone Maren Hansdatter, 38 år, (farmoren til Jacob Pedersen)
  • Deres børn Christopher Rasmussen, 8 år
  • Deres børn Ane Rasmusdatter, 4 år
  • Deres børn Maren Rasmusdatter, 2 år

Peder Rasmussen – Født den 15.desember 1802 i Ebbelnæs i Damsholte sokn i Mønbo herred på Møn i Præstø amt.  Han ble døpt i Damsholte 28.januar 1803.

Konfirmert i Damsholte i 1817 Peder Rasmussen, født 15.desember 1802, foreldre husmand Rasmus Andersen og hustru Maren Hansdatter (Hovedministerialbok Damsholte sogn 1814-1824).

Ane Magrethe Larsdatter – Født i 1804 i Fanefjord sokn i Mønbo herred. Teksten i kirkeboken for Fanefjord sokn, da hun i 1804 er innført ved dåpen, er vanskelig å tyde. Morens navn er uleselig.  Hennes far var Lars Jacobsen.

Konfirmert i Fanefjord i 1818 Ane Margrethe Larsdatter, født 25.mars 1804 (Hovedministerialbog Præstø amt, Fanefjord sogn, 1813-1825).

Viet i Damsholte kirke den 28.november 1822 Peder Rasmussen, søn af Rasmus Andersen, Ebbelnæs, og Ane Magrethe, datter af husmand Lars Jacobsen, ? (Hovedministerialbok Præstø amt, Damsholte sogn, 1814-1824)

Peder og Ane Magrethe hadde barna:

 1. Rasmus Pedersen, f.ca.1824 i Damsholte
 2. Jacob Pedersen, født 3.september 1830 i Damsholte sokn i Mønbo herred i Prestø amt. Ved folketellingen i 1850, da han var 19-20 år gammel, bor Jacob ikke lengre hjemme.  Hvor han bodde da er ennå ikke klarlagt.  Han giftet seg med Christiane Pedersdatter.
 3. Christian Pedersen, f.ca.1833 i Damsholte
 4. Marianne Pedersen, f.ca.1843 i Damsholte

Peder Rasmussen døde den 19.mars 1862 i Ebbelnæs 59 ¼ år gammel.  Han ble gravlagt 26.mars. Peder var husmann og vever som sin far.

Ane Magrethe Larsdatter døde den 28.april 1879 i Ebbelnæs i Damsholte sokn 75 år gammel.  Hun ble gravlagt 2.mai. I kirkeboken er innført at hun var fattiglem og enke etter Peder Rasmussen i Ebbelnæs. Hun hadde vært enke i 17 år.

Folketellingen 1834 i Ebbelnæs by i Damsholte sokn i Mønbo herred i Præstø amt bor i et hus

 • husmann og væver Peder Rasmussen 32 år (faren til Jacob Pedersen)
 • hans kone Anna Magrethe Larsdatter 31 år (moren til Jacob Pedersen)
  • deres barn Rasmus Pedersen 10 år,
  • Jacob Pedersen 4 år og
  • Christian Pedersen 1 år.
 • Sammen med dem bor fattig barn hvorfor betales av fattigkassen Anne Kirstine Jensdtr. 12 år.

Folketellingen 1845 i Ebbelnæs by i Damsholte sokn bor i et hus

 • husmann og væver Peder Rasmussen som er født i soknet og 43 år,
 • hans kone Anne Magr. Larsdtr. son er født i Phanefiord og 42 år og
  • deres barn som alle er født i Damsholte sokn Jacob Pedersen 15 år,
  • Christian Pedersen 12 år og
  • Marianne Pedersen 2 år.

Folketellingen 1850 og 1855 bor

 • Peder Rasmussen
 • sammen med sin kone Anne Magrethe Larsdtr. fortsatt i Ebbelnæs by.
  • Ved begge tellingene bor deres datter Mariane Kirstine (Kristine) fortsatt sammen med foreldrene.  I 1955 er hun oppgitt å være 19 år.

Jacob Pedersen – Født den 3.september 1830, døpt den 31.oktober, foreldre husmand Peder Rasmussen og hustru Ane Margrethe Larsdatter i Ebbelnæs (Hovedministerialbok Præstø amt, Damsholte sogn, 1823-1844).

Konfirmert i Damsholte i 1845 Jacob Pedersen af Ebbenæs, født i Ebbelnæs 3.september 1830, foreldre husmand og væver Peder Rasmussen og Ane Margrethe Larsdatter af Ebbelnæs (Hovedministerialbok Præstø amt, Damsholte sogn, 1844-1867).

Folketelling 1845 i Præstø amt, Mønbo herred, Damsholte sogn, Ebbelnæs bye, et hus

 • Huusmand og væver Peder Rasmussen, 43 år, født her i sognet
 • Hans kone Ane Magr. Larsdatter, 42 år, født i Phanefiord sogn
  • Deres børn Jacob Pedersen, 15 år, født her i sognet
  • Deres børn Christian Pedersen, 12 år, født her i sognet
  • Deres børn Mariane Pedersen, 9 år, født her i sognet
  • Deres børn Peter Pedersen, 2 år, født her i sognet

Finner han ikke i folketellingene på 1850-tallet. Han bor ikke med sin familie på Møn. Neste gang vi finner ham er i tellingen i 1860 i Bonderup.

2. Christiane Pedersdatter 1824-1891

Peder Nielsen – Født omkring 1797.

Konfirmert

Hvem som var hans foreldre og hvor han ble født vites ennå ikke. Han er notert som innsidder. Da hans datter Christiane ble døpt, ble Peder i kirkeboken oppgitt å bo i Bonderup i Skibby.

Ingeborg Jensdatter – Født omkring 1797.

Folketelling 1801 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup bye

 • Bonde og huusmand uden jord Jens Jensen, 34 år
 • Kone Dorthe Hansdatter, 37 år
  • Datter Ingeborg Jensdatter, 4 år (moren til Christiane Pedersdatter)

Konfirmert i 1811 Ingeborg Jensdatter, 15 år, Jens Jensens datter af Bonderup, Selsøe gods (Enesteministerialbog Skibby sogn 1745-1815).

Peder Nielsen og Ingeborg Jensdatter giftet seg før 1824. Finner imidlertid ikke vielsen i kirkebok for Skibby sogn i perioden 1815-1824,

Peder og Ingeborg fikk datteren:

 1. Christiane Pedersdatter, født i 1824 i Bonderup i Skibby sokn i Horns herred

Død den 16.august 1825, gravlagt i Skibby den 31.august, Peder Nielsen, 28 år, ?, indsidder Bonderup (Hovedministerialbog Skibby sogn 1814-1846)

Da Peder døde, var datteren Christiane 1 år og enken Ingeborg ca. 28 år.

Viet i Skibby kirke den 21.desember 1825 ungkarl Anders Friderichen af Tørslev sogn og enke Ingeborg Jensdatter af Bonderup (Hovedministerialbog Skibby sogn 1814-1846)

Anders Frederiksen var født ca. 1797 i Tørslev.  Han døde xx etter 1855.  Det er ennå ikke ferdig undersøkt om Ingeborg og Anders fikk barn.  Foreløpig ser det ikke slik ut.

Folketellingen  1834 i Bonderups Old i Skibby sokn i Horns herred bor i et hus

 • husmann og dagleier Anders Frederiksen 37 år
 • hans kone Ingeborg Jensdatter
  • deres datter Christiane Pedersdatter 10 år.

Folketellingen 1840 i Bonderups Old bor i et hus

 • husmann og daglønner Anders Frederiksen 45 år,
 • hans kone Ingeborg Jensdtr. 45 år
  • datter Christiane Pedersen 16 år.
 • Hos dem bor også Anders Pedersen 12 år og Frederikke Andersdtr. 2 år som er ……..

Folketellingen 1845 i Bonderups Old bor i et hus

 • husmann Anders Frederiksen 49 år født i Tørslev
 • hans kone Ingeborg Jensdtr. 49 år født i soknet.
 • Hos dem bor også Kirsten Marie …….. 7 år og Frederikke …….. 7 år som er ……..

Folketellingen 1855 i Bonderups Old bor i et hus

 • husmann og …….. Anders Frederiksen 60 år født i Tørslev
 • hans kone Ingeborg Jensdtr. 60 år født i Bonderup.

Ingeborg Jensdatter døde i Bonderup Old d.12.januar 1870 72 11/12 år gammel. Hun ble gravlagt i Skibby 20.januar. Det er i kirkeboken innført at hennes mann var husmann Anders Frederiksen i Bonderup Old.

Christiane Pedersdatter – Født den 29.november 1824, hjemmedøpt den 30.november, i Skibby kirke den 23.januar 1825, foreldre inderst Peder Nielsen og hustru Ingeborg Jensdatter, faddere gårdmendene Hans Jacobsen og Anders Larsen, ? Hendrik Pedersen, alle af Bonderup (Hovedministerialbok Skibby sogn 1814-1846).

Folketelling 1834 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup Old, et huus

 • Husmand og daglejer Anders Frederiksen, 37 år
 • Hans kone Ingeborg Jensdatter, 37 år
  • Hendes datter Christiane Pedersdatter, 10 år

Konfirmert i Skibby kirke i 1839 Christiane Pedersdatter, Bonderup Old, født 29.november 1824, foreldre inderst Peder Nielsen og hustru Ingeborg Jensdatter, hos steffaderen husmand Anders Fredriksen i Bonderup Old (Hovedministerialbok Skibby sogn 1814-1846).

Hun var datter av en innsidder og arbeidsmann i Skibby. I 1845 er Christiane Pedersdtr. 21 år gammel. Hun er flyttet hjemmefra en gang mellom 1840 og 1845 og er formodentlig tjenestepike et sted i soknet.

3. Ekteskapet til Jacob Pedersen og Christiane Pedersdatter

Jacob Pedersen og Christiane Pedersdatter giftet seg før 1860. Har ikke klart å finne hvor og når, finner ikke ekteskapet i kirkeboken for Skibby sogn.

Folketellingen 1860 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup, et hus

 • Indsidder og skovhugger Jacob Pedersen, 30 år, født i Ebbelnæs på Møn
 • Hans kone Christiane Pedersen, 36 år gammel, født i Skibby sokn.

Det ser ut til at familien bodde i Bonderup Old da Jacob døde i 1865.  Fikk de ikke andre barn enn Anne Christine?

Død den 4.desember 1865, begravet i Skibby den 14.desember, Jacob Pedersen, skovhugger og husmand i Bonderup, 35 ¼ år, født i Ebbelnæs, Damsholt sogn, Møn, 3.september 1830, sønn af væver Peder Rasmussen. Skriften i kirkeboken er vanskelig å tyde, den lange forklaringen på hans dødsårsak må studeres nærmere. (Hovedministerialbok Skibby sogn 1846-1869).

Dette var ca. 5 måneder før hans datter ble født.

Jakob og Christianne fikk barnet:

 1. Anne Christine Jacobine Pedersen – Født den 29.juli 1866, døpt i Skibby kirke 23.september 1866, foreldre husmand ? Jacob Pedersen enke Christiane Pedersdatter, Bonderup I kirkeboken er hennes mor oppgitt som Jacob Pedersens enke Christiane Pedersdatter fra Bonderup (Hovedministerialbok Skibby sogn 1846-1869).

Faren døde 5 måneder før hun ble født. Anne Christine giftet seg med Anders Hansen.

Folketellingen i 1870 bor i Bonderup Old

 • enke og husmoder Christiane Pedersen 44 år og
  • barnet Ane Jacobine Pedersen 3 år.
 • Sammen med dem bor også pleiebarn som opholdes av fattigvesenet

Enken Christiane Pedersdtr. giftet seg 2.gang med Peder Caspersen den 19.mai 1871 i Skibby kirke. Peder Caspersen var ungkarl, 32 år gammel og arbeidet på Sælsø mølle.  Christiane var 42 år ?.

I folketellingen 1880 for Bonderup i Skibby sokn bor i et hus

 • arbeidsmann Peder Caspersen, 41 år gammel, født i Sæby sogn i Københavns amt (Her er amtet feil. Sæby sokn ligger i Voldborg herred i Roskilde amt, rett syd for Skibby sogn i Frederiksborg amt)
 • hans kone Christiane Caspersen født Petersen, 55 år gammel, født i Skibby sogn
  • deres datter Anne Christine Jacobine Pedersen, 13 år gammel, født i Skibby sogn

Konfirmert i Skibby kirke søndag etter Mikkelsdag 1880 Ane Kristine Jakobine Pedersen, Bonderup, foreldre afdød Jak. Pedersen og hustru Kr. Pedersen, Bonderup (Hovedministerialbok Skibby sogn 1863-1880).

Folketellingen 1890 for Bonderup i Skibby bor i et hus

 • arbeidsmann i landbruket Peder Kaspersen, 51 år gammel, født i Roskilde
 • hans kone Kristiane Kaspersen, 65 år gammel, født i Skibby sokn

Død den 5.mars 1891, begravet i Skibby 12.mars, Kristiane Pedersen, 66 år, død på sykehuset i Frederikssund, gift med husmann P. Kaspersen i Bonderup Old (Hovedministerialbok Skibby sogn 1879-1891).

Gå til INNHOLD