3.2.2 Husmannsfamilien fra Møn og Bonderup Old

Gå til INNHOLD

Jacob Pedersen og Christiane Pedersdatter er tippoldeforeldre til Mads Anders Rongen Jensen gjennom slektslinjen Jacob Pedersen – Anne Christine Jacobine Pedersdatter – Ingeborg Kristine Hansen – Holger Jensen – Mads Jensen.

Jacob Pedersen kom fra Møn. Hans forfedre er de eneste i slektshistorien til Holger Jensen og hans søsken, som ikke kom fra et av herredene rundt Roskilde fjord i Frederiksborg amt. Jakob var sønn av en husmann og væver. Han flyttet før 1860 fra Damsholte på Møn til Skibby sokn og ble indsidder og skovhugger i Bonderup. Og her giftet han seg med en husmannsdatter fra Bonderup Old.

Jacob Pedersen og hans kone Christiane Pedersdatter fra Bonderup er også de eneste i slektshistorien til Holger Jensen, som ikke er av bondestanden. De var av husmenn/inderster.

Innhold:

1. Jacob Pedersen 1830-1865

2. Christiane Pedersdatter 1824-1891

3. Ekteskapet til Jacob Pedersen og Christiane Pedersdatter

1. Jacob Pedersen 1830-1865

Besteforeldrene til Jacob Pedersen,

Folketelling 1801 i Præstø amt, Mønbo herred, Damsholte sogn, Ebbelnes

 • Huusmand og væver Rasmus Andersen, 43 år, (farfaren til Jacob Pedersen)
 • Kone Maren Hansdatter, 38 år, (farmoren til Jacob Pedersen)
  • Deres børn Christopher Rasmussen, 8 år
  • Deres børn Ane Rasmusdatter, 4 år
  • Deres børn Maren Rasmusdatter, 2 år
Peder Rasmussen, faren til Jacob Pedersen,

født den 15.desember 1802 i Ebbelnæs i Damsholte sokn i Mønbo herred på Møn i Præstø amt.  Han ble døpt i Damsholte 28.januar 1803.

Konfirmert i Damsholte i 1817 Peder Rasmussen, født 15.desember 1802, foreldre husmand Rasmus Andersen og hustru Maren Hansdatter (Hovedministerialbok Damsholte sogn 1814-1824).

Ane Magrethe Larsdatter, moren til Jacob Pedersen,

født i 1804 i Fanefjord sokn i Mønbo herred. Teksten i kirkeboken for Fanefjord sokn, da hun i 1804 er innført ved dåpen, er vanskelig å tyde. Morens navn er uleselig.  Hennes far var Lars Jacobsen.

Konfirmert i Fanefjord i 1818 Ane Margrethe Larsdatter, født 25.mars 1804 (Hovedministerialbog Præstø amt, Fanefjord sogn, 1813-1825).

Viet i Damsholte kirke den 28.november 1822 Peder Rasmussen,

søn af Rasmus Andersen, Ebbelnæs, og Ane Magrethe, datter af husmand Lars Jacobsen, ? (Hovedministerialbok Præstø amt, Damsholte sogn, 1814-1824)

Peder og Ane Magrethe hadde barna:

 1. Rasmus Pedersen, f.ca.1824 i Damsholte
 2. Jacob Pedersen, født 3.september 1830 i Damsholte sokn i Mønbo herred i Prestø amt. (Ved folketellingen i 1850, da han var 19-20 år gammel, bor Jacob ikke lengre hjemme.  Hvor han bodde da er ennå ikke klarlagt.  Han dukker opp i Bonderup og giftet seg med Christiane Pedersdatter)
 3. Christian Pedersen, f.ca.1833 i Damsholte
 4. Marianne Pedersen, f.ca.1843 i Damsholte

Folketellingen 1834 i Ebbelnæs by i Damsholte sokn i Mønbo herred i Præstø amt bor i et hus

 • husmann og væver Peder Rasmussen 32 år (faren til Jacob Pedersen)
 • hans kone Anna Magrethe Larsdatter 31 år (moren til Jacob Pedersen)
  • Rasmus Pedersen 10 år
  • Jacob Pedersen 4 år
  • Christian Pedersen 1 år
 • Sammen med dem bor fattig barn hvorfor betales av fattigkassen Anne Kirstine Jensdtr. 12 år.

Folketellingen 1845 i Ebbelnæs by i Damsholte sokn bor i et hus

 • husmann og væver Peder Rasmussen som er født i soknet og 43 år
 • hans kone Anne Magr. Larsdtr. son er født i Phanefiord og 42 år
  • deres barn som alle er født i Damsholte sokn
  • Jacob Pedersen 15 år
  • Christian Pedersen 12 år
  • Marianne Pedersen 2 år

Folketellingen 1850 og 1855 bor

 • Peder Rasmussen
 • sammen med sin kone Anne Magrethe Larsdtr. fortsatt i Ebbelnæs by.
  • Ved begge tellingene bor deres datter Mariane Kirstine (Kristine) fortsatt sammen med foreldrene.  I 1955 er hun oppgitt å være 19 år.
Peder Rasmussen døde den 19.mars 1862 i Ebbelnæs 59 ¼ år gammel.

Han ble gravlagt 26.mars. Peder var husmann og vever som sin far.

Ane Magrethe Larsdatter døde den 28.april 1879 i Ebbelnæs

i Damsholte sokn 75 år gammel.  Hun ble gravlagt 2.mai. I kirkeboken er innført at hun var fattiglem og enke etter Peder Rasmussen i Ebbelnæs. Hun hadde vært enke i 17 år.

Jacob Pedersen,

født den 3.september 1830, døpt den 31.oktober, foreldre husmand Peder Rasmussen og hustru Ane Margrethe Larsdatter i Ebbelnæs (Hovedministerialbok Præstø amt, Damsholte sogn, 1823-1844).

Konfirmert i Damsholte i 1845 Jacob Pedersen af Ebbenæs, født i Ebbelnæs 3.september 1830, foreldre husmand og væver Peder Rasmussen og Ane Margrethe Larsdatter af Ebbelnæs (Hovedministerialbok Præstø amt, Damsholte sogn, 1844-1867).

Folketelling 1845 i Præstø amt, Mønbo herred, Damsholte sogn, Ebbelnæs bye, et hus

 • Huusmand og væver Peder Rasmussen, 43 år, født her i sognet
 • Hans kone Ane Magr. Larsdatter, 42 år, født i Phanefiord sogn
  • Deres børn Jacob Pedersen, 15 år, født her i sognet
  • Deres børn Christian Pedersen, 12 år, født her i sognet
  • Deres børn Mariane Pedersen, 9 år, født her i sognet
  • Deres børn Peter Pedersen, 2 år, født her i sognet

Etter at han ble konfirmert, måtte Jacob nok begynne å klare seg selv. Vi finner ham i oversikten over de 25 tjenestekarle og tjenestepiker på den store Marienberg Hovedgaard på Møn.

Folketelling 1850 i Prestø, Mønbo, Marienberg Hovedgaard med underliggende Huse, Hovedgaarden, 194-F2

 • Forpakter Iversens tjenestekarle, ugift, Jacob Pedersen, 20 år, født her i sognet

Så har han fått utferdstrang. Neste gang vi finner ham er i

folketellingen 1860 i Frederiksborg, Horns, Skibby, Bonderup, 1 Huus, 132-2

 • Indsidder og skovhugger Jacob Pedersen, 30 år, født i Ebelsnæs på Møn
 • Hans kone Christiane Pedersen, 36 år, født her i sognet

2. Christiane Pedersdatter 1824-1891

Peder Nielsen, faren til Christiane Pedersdatter 

født omkring 1797. Hvem som var hans foreldre og hvor han ble født vites ennå ikke. Han er notert som innsidder. Da hans datter Christiane ble døpt, ble Peder i kirkeboken oppgitt å bo i Bonderup i Skibby.

Ingeborg Jensdatter, moren til Christiane Pedersdatter

født omkring 1797.

Folketelling 1801 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup bye

 • Bonde og huusmand uden jord Jens Jensen, 34 år
 • Kone Dorthe Hansdatter, 37 år
  • Datter Ingeborg Jensdatter, 4 år (moren til Christiane Pedersdatter)

Konfirmert i 1811 Ingeborg Jensdatter, 15 år, Jens Jensens datter af Bonderup, Selsøe gods (Enesteministerialbog Skibby sogn 1745-1815).

Peder Nielsen og Ingeborg Jensdatter giftet seg før 1824.

Finner imidlertid ikke vielsen i kirkebok for Skibby sogn i perioden 1815-1824,

Peder og Ingeborg fikk datteren:

 1. Christiane Pedersdatter, født i 1824 i Bonderup i Skibby sokn i Horns herred

Død den 16.august 1825, gravlagt i Skibby den 31.august, Peder Nielsen, 28 år, ?, indsidder Bonderup (Hovedministerialbog Skibby sogn 1814-1846)

Da Peder døde, var datteren Christiane 1 år og enken Ingeborg ca. 28 år.

Viet i Skibby kirke den 21.desember 1825 ungkarl Anders Friderichen af Tørslev sogn og enke Ingeborg Jensdatter af Bonderup (Hovedministerialbog Skibby sogn 1814-1846)

Anders Frederiksen var født ca. 1797 i Tørslev.  Han døde etter 1855.  Det er ennå ikke ferdig undersøkt om Ingeborg og Anders fikk barn.  Foreløpig ser det ikke slik ut.

Folketellingen  1834 i Bonderups Old i Skibby sokn i Horns herred bor i et hus

 • husmann og dagleier Anders Frederiksen 37 år
 • hans kone Ingeborg Jensdatter
  • deres datter Christiane Pedersdatter 10 år.

Folketellingen 1840 i Bonderups Old bor i et hus

 • husmann og daglønner Anders Frederiksen 45 år,
 • hans kone Ingeborg Jensdtr. 45 år
  • datter Christiane Pedersen 16 år.
 • Hos dem bor også Anders Pedersen 12 år og Frederikke Andersdtr. 2 år som er ……..

En gang mellom 1840 og 1845 måtte nok Christiane ut å tjene for å klare seg selv, så hun bor ikke lenger sammen med foreldrene.

Folketellingen 1845 i Bonderups Old bor i et hus

 • husmann Anders Frederiksen 49 år født i Tørslev
 • hans kone Ingeborg Jensdtr. 49 år født i soknet.
 • Hos dem bor også Kirsten Marie …….. 7 år og Frederikke …….. 7 år som er ……..

Folketellingen 1855 i Bonderups Old bor i et hus

 • husmann og …….. Anders Frederiksen 60 år født i Tørslev
 • hans kone Ingeborg Jensdtr. 60 år født i Bonderup.
Ingeborg Jensdatter døde i Bonderup Old d.12.januar 1870

72 11/12 år gammel. Hun ble gravlagt i Skibby 20.januar. Det er i kirkeboken innført at hennes mann var husmann Anders Frederiksen i Bonderup Old.

Christiane Pedersdatter

født den 29.november 1824, hjemmedøpt den 30.november, i Skibby kirke den 23.januar 1825, foreldre inderst Peder Nielsen og hustru Ingeborg Jensdatter, faddere gårdmendene Hans Jacobsen og Anders Larsen, ? Hendrik Pedersen, alle af Bonderup (Hovedministerialbok Skibby sogn 1814-1846).

Folketelling 1834 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup Old, et huus

 • Husmand og daglejer Anders Frederiksen, 37 år
 • Hans kone Ingeborg Jensdatter, 37 år
  • Hendes datter Christiane Pedersdatter, 10 år

Konfirmert i Skibby kirke i 1839 Christiane Pedersdatter, Bonderup Old, født 29.november 1824, foreldre inderst Peder Nielsen og hustru Ingeborg Jensdatter, hos steffaderen husmand Anders Fredriksen i Bonderup Old (Hovedministerialbok Skibby sogn 1814-1846).

Hun var datter av en innsidder og arbeidsmann i Skibby. I 1845 er Christiane Pedersdtr. 21 år gammel. Hun er flyttet hjemmefra en gang mellom 1840 og 1845 og er formodentlig tjenestepike et sted i soknet.

3. Ekteskapet til Jacob Pedersen og Christiane Pedersdatter

Jacob Pedersen og Christiane Pedersdatter giftet seg før 1860.

Har ikke klart å finne hvor og når, finner ikke ekteskapet i kirkeboken for Skibby sogn.

Folketellingen 1860 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup, et hus

 • Indsidder og skovhugger Jacob Pedersen, 30 år, født i Ebbelnæs på Møn
 • Hans kone Christiane Pedersen, 36 år gammel, født i Skibby sokn.

Det ser ut til at familien bodde i Bonderup Old da Jacob døde i 1865.  Fikk de ikke andre barn enn Anne Christine?

Død den 4.desember 1865, begravet i Skibby den 14.desember, Jacob Pedersen,

skovhugger og husmand i Bonderup, 35 ¼ år, født i Ebbelnæs, Damsholt sogn, Møn, 3.september 1830, sønn af væver Peder Rasmussen. Skriften i kirkeboken er vanskelig å tyde, den lange forklaringen på hans dødsårsak må studeres nærmere, formodentlig en ulykke. (Hovedministerialbok, Skibby sogn, 1846-1869, side 176, nr. 6).

Dette var ca. 5 måneder før hans datter ble født.

Jakob og Christianne fikk barnet:

 1. Anne Christine Jacobine Pedersen

Født den 29.juli 1866, døpt i Skibby kirke 23.september 1866, foreldre husmand ? Jacob Pedersen enke Christiane Pedersdatter, Bonderup I kirkeboken er hennes mor oppgitt som Jacob Pedersens enke Christiane Pedersdatter fra Bonderup (Hovedministerialbok Skibby sogn 1846-1869).

Faren døde 5 måneder før Anne Christine ble født.

Folketellingen i 1870 bor i Bonderup Old

 • enke og husmoder Christiane Pedersen 44 år og
  • barnet Ane Jacobine Pedersen 3 år.
 • Sammen med dem bor også pleiebarn som opholdes av fattigvesenet

Enken Christiane Pedersdtr. giftet seg 2.gang med Peder Caspersen den 19.mai 1871 i Skibby kirke. Peder Caspersen var ungkarl, 32 år gammel og arbeidet på Sælsø mølle.  Christiane var 42 år ?.

I folketellingen 1880 for Bonderup i Skibby sokn bor i et hus

 • arbeidsmann Peder Caspersen, 41 år gammel, født i Sæby sogn i Københavns amt (Her er amtet feil. Sæby sokn ligger i Voldborg herred i Roskilde amt, rett syd for Skibby sogn i Frederiksborg amt)
 • hans kone Christiane Caspersen født Petersen, 55 år gammel, født i Skibby sogn
  • deres datter Anne Christine Jacobine Pedersen, 13 år gammel, født i Skibby sogn

Konfirmert i Skibby kirke søndag etter Mikkelsdag 1880 Ane Kristine Jakobine Pedersen, Bonderup, foreldre afdød Jak. Pedersen og hustru Kr. Pedersen, Bonderup (Hovedministerialbok Skibby sogn 1863-1880).

Etter at hun ble konfirmert, måtte nok også Ane Kristine ut å tjene. Hvor hun var vites ikke. Kanskje det var på gården i Bonderup hvor Anders Hansen var født og vokste opp. I all fall, omkring årsskiftet 1884/85 har Ane Kirstine og Anders hatt en affære. I oktober ble deres første barn født i Bonderup. Senere ser vi at hun og Anders flyttet til et småbruk i Bringe i Værløse, og at de giftet seg i 1888.

Anders Lauritz Hansen – Født 11.oktober 1885 i Bonderup, døpt i Skibby kirke den 22.november, foreldre ugifte Anna Christine Jakobine Pedersen, datter af hmd . P. Kaspersens kones første ekteskap – Bonderup. (19 år) – udlagt som barnefader ungkarl Anders Hansen, Bonderup, fadderne Hmd. ?. Jensen ? Bonderup, Hmd. P. J. ?, Bonderup, Hmd. P. Kaspersen, Bonderup, Ungk. Carl Chr. Nielsen, ? (Hovedministerialbog Skibby sogn 1879-1891)

Viet i Gerlev kirke (Horns herred) den 13.oktober 1888 ungkarl, gårdeier Anders Hansen av Bringe, Kirkeværløse sokn, 42 år gammel, og pike Anne Kristine Jakobine Pedersen af Bringe, Kirkeværløse, 23 år gammel, forlovere gårdmand Lars Hansen, ?, og inderst L. Nielsen, N. Dr. Anmerket i kirkeboken; Kongebrev av 14/9 1888; attest fra sogneprest og kirketjener i Kirkeværløse av 9/10; faderens; attest fra Skibby sogneråd (Hovedministerialbok Gerlev sogn (Frederiksborg amt) 1876-1891).

Folketellingen 1890 for Bonderup i Skibby bor i et hus

 • arbeidsmann i landbruket Peder Kaspersen, 51 år gammel, født i Roskilde
 • hans kone Kristiane Kaspersen, 65 år gammel, født i Skibby sokn
Død den 5.mars 1891, begravet i Skibby 12.mars, Kristiane Pedersen,

66 år, død på sykehuset i Frederikssund, gift med husmann P. Kaspersen i Bonderup Old (Hovedministerialbok Skibby sogn 1879-1891).

 

 

Gå til INNHOLD