3.2.2 Husmannsfamiliene fra Møn og Bonderup Old

Gå til INNHOLD

Familiene til Jacob Pedersen og hans kone Christiane Pedersdatter fra Bonderup i Skibby i Hornsherred er de eneste i slektshistorien til Holger Jensen, faren til Mads Jensen, som ikke var av bondestanden. De var av husmenn/inderster.

Jacob Pedersen og Christiane Pedersdatter er tippoldeforeldre til Mads Anders Rongen Jensen gjennom slektslinjen Jacob Pedersen – Anne Christine Jacobine Pedersdatter – Ingeborg Kristine Hansen – Holger Jensen – Mads Jensen.

Se også artikkelen: 3.2 Ingeborg Christine Hansen (1891-1943)Om farmoren til Mads, som vokste opp på et småbruk i «Den forsvundne landsby» Bringe i Værløse ved København, som sammen med sin mann overtok viktualiebutikken «Pålæget» i Ølstykke Stasjonsby fra sine foreldre, og som til slutt som enke måtte klare seg med en liten tobakksbutikk i Hillerød

Jacob Pedersen kom fra Møn. Hans forfedre er de eneste i slektshistorien til Holger Jensen og hans søsken, som ikke kom fra et av herredene rundt Roskilde fjord i Frederiksborg amt. Jakob var sønn av en husmann og væver. Han flyttet på 1850-tallet fra Damsholte sokn på Møn til Skibby sokn i Hornsherred og ble indsidder og skovhugger i Bonderup. Og her giftet han seg med husmannsdatteren Christiane Pedersdatter fra Bonderup Old.

Christiane Pedersdatter xxx

Som vi vil se, er Bonderup by i Skibby sokn xxxxx   Gårdene og husmannsplassene i Bonderup lå under Selsø Gods.

Om bondestanden i Bonderup by, se artikelen: 3.2.1 Gårdmannsønnen fra Bonderup som ble viktualiehandler i Ølstykke stasjonsby – Om slekten til faren til farmoren til Mads som hadde sitt utspring i Skibby sogn i Horns herred, bodde på en liten gård i Værløse ved København da barna vokste opp, og på sine eldre dager ble viktualiehandlere i den nye Ølstykke stasjonsby 

Innhold:

1. Jacob Pedersen (1830-1865)

1.1 Besteforeldrene til Jacob Pedersen

1.2 Foreldrene til Jacob Pedersen

2. Christiane Pedersdatter (1824-1891)

2.1 Besteforeldrene til Christiane Pedersdatter

2.2 Foreldrene til Christiane Pedersdatter

3. Ekteskapet til Jacob Pedersen og Christiane Pedersdatter

4. Ane Christine Jacobine Pedersdatter (xx-xx)

1. Jacob Pedersen 1830-1865

Vi kan følge tre generasjoner av forfedre til Jacob Pedersen i folketellingene. Som vi ser, var de alle husmenn og vevere i Ebbelsnes by i Damsholte sogn på Møn. Ebbelsnes by lå under Marienborg gods.

I folketellingen 1787 i Damsholte sogn oldeforeldrene husmann og vever Anders Christophersen født omkring 1722 og hans kone Catrina Rasmusdatter født omkring 1717.

I folketellingen 1801 i Damsholte sogn farfaren husmann og vever Rasmus Andersen født omkring 1758 og farmoren Maren Hansdatter født omkring 1753.

I folketellingen 1834 i Damsholte sogn faren husmann og vever Peder Rasmussen født 1802 og moren Anna Magrethe Larsdatter født 1803.

I folketellingen 1860 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup, indsidder og skovhugger Jacob Pedersen født 1830 og hans kone Christiane Pedersen født 1824

Historiske kort på nettet, Geodatastyrelsen, Topografiske kort, Manzas kort, Sjælland sydøst, målestok 160000, udgivet 1838 (Damsholte sogn og Fanefjord sogn på Møn)

1.1 Besteforeldrene til Jacob Pedersen,

Oldeforeldrene til Jacob Pedersen

husmann og væver Rasmus Andersen, født ca.1757 og Maren Hansdatter, født ca.1762

Folketelling 1787, Præstø amt, Mønbo herred, Damsholte sogn, Ebbelnæss, Huusmænd, Husstands-/familienr. 27

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Anders Christophersen 65 Gift Mand Huusfæster og Væver   Født ca.1722
Catrina Rasmusdatter 70 Gift Kone   Født ca.1717
Christopher Andersen 36 Gift Søn Inderst og Væver
Malena Jørgensdatter 36 Gift Kone
Rasmus Andersen 31 Gift Søn Inderst Nat. Rytter   Født ca.1756
Maren Hansdatter 26 Gift Kone   Født ca.1761
Else Rasmusdatter 6 Datter
Hans Rasmussen 4 Deres Søn
Peder Rasmussen 2 Deres Søn

Skifte etter Anders Christophersen, hustru Trina Rasmusdatter, Ebbelsnes, 5.august 1789, folio 239 I-II (Arkivalieronline – Godser, baronier, grevskaber og baronier – Præstø amt, Marienborg Gods, Register til Marienborg Gods skifteprotokol 1769-1834, side 5 (bilde 4))

Besteforeldrene til Jakob Pedersen

husmann og vever Rasmus Andersen født omkring 1758 og Maren Hansdatter født omkring 1763.

Folketelling 1801, Præstø amt, Mønbo herred, Damsholte sogn, Ebbelnes

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Rasmus Andersen 43 Gift Husbond Huusmand og Væver   Født ca.1758
Maren Hansdatter 38 Gift Kone   Født ca.1763
Christopher Rasmussen 8 deres Børn
Maren Rasmusdatter 2 deres Børn
Ane Rasmusdatter 4 deres Børn

Deres yngste barn, Peder Rasmussen ble født i 1802.

Skfte etter Rasmus Andersen gift med Maren Hansdatter, Ebbelsnes, 8.juni 1820, folio 646, 662 II (Arkivalieronline – Godser, baronier, grevskaber og baronier – Præstø amt, Marienborg Gods, Register til Marienborg Gods skifteprotokol 1769-1834, side 3 (bilde 3))

Skfte etter Rasmus Andersen, hustruen, med Maren Hansdatter, Ebbelsnes, 27.mai 1829, folio 764, 780-81-82 (Arkivalieronline – Godser, baronier, grevskaber og baronier – Præstø amt, Marienborg Gods, Register til Marienborg Gods skifteprotokol 1769-1834, side 22 (bilde 13))

Foreldrene til Ane Magrethe Larsdatter Lars Jacobsen og Karen Christophersdatter af Dame i Fanefjord sogn

xxxxxxxxxx

1.2 Foreldrene til Jacob Pedersen

Folketellingen 1834 i Ebbelnæs by i Damsholte sokn i Mønbo herred i Præstø amt bor i et hus

 • husmann og væver Peder Rasmussen 32 år (født ca.1802) (faren til Jacob Pedersen)
 • hans kone Anna Magrethe Larsdatter 31 år (født ca.1703) (moren til Jacob Pedersen)
 • Rasmus Pedersen 10 år
 • Jacob Pedersen 4 år (født ca.1830)
 • Christian Pedersen 1 år
 • Sammen med dem bor fattig barn hvorfor betales av fattigkassen Anne Kirstine Jensdtr. 12 år.

Peder Rasmussen, født den 15.desember 1802

døpt den 28.januar 1803, foreldre Rasmus Andersen Høj og Maren Hansdatter i Ebbelnes, faddere Niels Andersen ?, Jens Andersen (Præstø amt, Damsholte sogn, Enesteministerialbok (1743-1815), FKVD1787-1815,  Side 119 (bilde 61), den fjerde undedr 1803)

Konfirmert i Damsholte i 1817 Peder Rasmussen,

født 15.desember 1802, foreldre husmand Rasmus Andersen og hustru Maren Hansdatter (Hovedministerialbok Damsholte sogn 1814-1824).

Lyst den 30.desember 1802, copuleret den 13.januar 1803, Lars Jacobsen af ? og pigen Karen (eller Maren?) Kirstine Christophersdatter af ? (Præstø amt, Fanefjord sogn, Enesteministerialbog (1754-1815), FKVD1788-1815, side x, (bilde 253), nr. 3)

Ane Magrethe Larsdatter, født den 25.mars 1804

døpt 29.april, foreldre Lars Jacobsen og Karen Christophersdatter af Dame   (Præstø amt, Fanefjord sogn, Enesteministerialbog (1754-1815), FKVD1788-1815, side 120? (bilde 64), nr. 27)

Konfirmert i Fanefjord i 1818 Ane Margrethe Larsdatter,

født 25.mars 1804 (Hovedministerialbog Præstø amt, Fanefjord sogn, 1813-1825).

Viet i Damsholte kirke den 28.november 1822

Peder Rasmussen, søn af Rasmus Andersen, Ebbelnæs, og Ane Magrethe, datter af husmand Lars Jacobsen, ? (Hovedministerialbok Præstø amt, Damsholte sogn, 1814-1824)

Peder og Ane Magrethe hadde barna:

 1. Rasmus Pedersen, f.ca.1824 i Damsholte
 2. Jacob Pedersen, født 3.september 1830 i Damsholte sokn i Mønbo herred i Prestø amt.
 3. Christian Pedersen, f.ca.1833 i Damsholte
 4. Marianne Pedersen, f.ca.1843 i Damsholte

Folketellingen 1845 i Ebbelnæs by i Damsholte sokn bor i et hus

 • husmann og væver Peder Rasmussen som er født i soknet og 43 år
 • hans kone Anne Magr. Larsdtr. son er født i Phanefiord og 42 år
 • deres barn som alle er født i Damsholte sokn
 • Jacob Pedersen 15 år
 • Christian Pedersen 12 år
 • Marianne Pedersen 2 år

Ved Folketellingen 1850 og 1855 bor

 • Peder Rasmussen
 • sammen med sin kone Anne Magrethe Larsdtr. fortsatt i Ebbelnæs by.
 • Ved begge tellingene bor deres datter Mariane Kirstine (Kristine) fortsatt sammen med foreldrene.  I 1955 er hun oppgitt å være 19 år.

Peder Rasmussen døde den 19.mars 1862

i Ebbelnæs 59 ¼ år gammel. Han ble gravlagt 26.mars. Peder var husmann og vever som sin far.

Ane Magrethe Larsdatter døde den 28.april 1879

i Ebbelnæs i Damsholte sokn 75 år gammel.  Hun ble gravlagt 2.mai. I kirkeboken er innført at hun var fattiglem og enke etter Peder Rasmussen i Ebbelnæs. Hun hadde vært enke i 17 år.

Jacob Pedersen født den 3.september 1830,

døpt den 31.oktober, foreldre husmand Peder Rasmussen og hustru Ane Margrethe Larsdatter i Ebbelnæs (Hovedministerialbok Præstø amt, Damsholte sogn, 1823-1844).

Konfirmert i Damsholte i 1845 Jacob Pedersen

af Ebbenæs, født i Ebbelnæs 3.september 1830, foreldre husmand og væver Peder Rasmussen og Ane Margrethe Larsdatter af Ebbelnæs (Hovedministerialbok Præstø amt, Damsholte sogn, 1844-1867).

Folketelling 1845 i Præstø amt, Mønbo herred, Damsholte sogn, Ebbelnæs bye, et hus

 • Huusmand og væver Peder Rasmussen, 43 år, født her i sognet
 • Hans kone Ane Magr. Larsdatter, 42 år, født i Phanefiord sogn
 • Deres børn Jacob Pedersen, 15 år, født her i sognet
 • Deres børn Christian Pedersen, 12 år, født her i sognet
 • Deres børn Mariane Pedersen, 9 år, født her i sognet
 • Deres børn Peter Pedersen, 2 år, født her i sognet

Etter at han ble konfirmert,

måtte Jacob nok begynne å klare seg selv. Vi finner ham i oversikten over de 25 tjenestekarle og tjenestepiker på den store Marienberg Hovedgaard i Damsholte på Møn.

Folketelling 1850 i Prestø, Mønbo, Marienberg Hovedgaard med underliggende Huse, Hovedgaarden, 194-F2

 • Forpakter Iversens tjenestekarle, ugift, Jacob Pedersen, 20 år, født her i sognet

Så har han fått utferdstrang.

Neste gang vi finner ham, er da han i 1856 gifter seg i Skibby med Christiane Pedersdatter fra Bonderup.

2. Christiane Pedersdatter 1824-1891

Forfedrene til Christiane Pedersdatter var av husmannsstanden med tilhold i Bonderup by og Bonderup Old i Skibby sokn i Horns herred.

Farfaren og farmoren er ukjente.

Morfaren bonde og husmand uden jord Jens Jensen født omkring 1767 og mormoren Dorthe Hansdatter født omkring 1764.

2.1 Besteforeldrene til Christiane Pedersdatter

Oldeforeldre til Christiane Pedersdatter

Folketelling 1787 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup Bye

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv:
Jens Hansen 52 gift Mand Bonde og Huusmand   Født ca.1735
Birte Jensdatter 66 gift hans Kone   Hennes 2.ekteskap

Besteforeldre til Christiane Pedersdatter

Folketelling 1801 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup Bye, husstand 5

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv:
Jens Jensen 34 gift Mand Bonde og Huusmand uden Jord   Født ca.1767
Dorthe Hansdatter 37 gift Kone   Født ca.1764
Ingeborg Jensdatter 4 ugift Datter

Moren til Christiane Pedersdatter, Ingeborg Jensdatter, ble født den 16.mars 1797.

2.2 Foreldrene til Christiane Pedersdatter

Peder Nielsen,  

født omkring 1797. Hvem som var hans foreldre og hvor han ble født vites ennå ikke. Han er notert som innsidder i Bonderup. Da hans datter Christiane ble døpt, ble Peder i kirkeboken oppgitt å bo i Bonderup i Skibby.

Ingeborg Jensdatter, 

Døpt Dom: palme 1797, født 16.mars i Bunderup bye, Selsøe gods,, husmann Jens Jensen, baaret af Lars Jørgensen, datter Ellen af Bunderup (Frederiksborg amt, Skibby sogn, Enesteministerialbog (1745-1815), Side 134 (bilde 69), den første på siden)

Konfirmert i 1811 Ingeborg Jensdatter, 15 år,

Jens Jensens datter af Bonderup, Selsøe gods (Enesteministerialbog Skibby sogn 1745-1815)

Peder Nielsen og Ingeborg Jensdatter giftet seg før 1824.

Finner imidlertid ikke vielsen i kirkebok for Skibby sogn i perioden 1815-1824,

Peder og Ingeborg fikk datteren

Christiane Pedersdatter født den 29.november 1824,

hjemmedøpt den 30.november, i Skibby kirke den 23.januar 1825, foreldre inderst Peder Nielsen og hustru Ingeborg Jensdatter, faddere gårdmendene Hans Jacobsen og Anders Larsen, ? Hendrik Pedersen, alle af Bonderup (Hovedministerialbok Skibby sogn 1814-1846).

Død den 16.august 1825, gravlagt i Skibby den 31.august,

Peder Nielsen, 28 år, indsidder Bonderup (Hovedministerialbog Skibby sogn (1814-1846), FKVDJTA1814-1846, side 455 (bilde 451), nr. 6)

Da Peder døde, var datteren Christiane 1 år og enken Ingeborg ca. 28 år.

Enken Ingeborg Jensdatter af Bonderup giftet seg 2.gang

den 21 desember samme år med ungkarl Anders Friderischen fra Tørslev i Gerlev sokn (Hovedministerialbog, Skibby sogn 1814-1891), FKVDJTA1814-1846, side 331 (bilde 327))

De bodde i Bonderup Old, Anders er fregistrert som inderst og dagleier.

Anders Frederiksen var født ca. 1797 i Tørslev.

Han døde etter 1855. Ingeborg og Anders fikk ingen barn.

Folketellingen  1834 i Bonderups Old i Skibby sokn i Horns herred bor i et hus

 • husmann og dagleier Anders Frederiksen 37 år
 • hans kone Ingeborg Jensdatter
 • deres datter Christiane Pedersdatter 10 år.

Konfirmert i Skibby kirke i 1839 Christiane Pedersdatter,

Bonderup Old, født 29.november 1824, foreldre inderst Peder Nielsen og hustru Ingeborg Jensdatter, hos steffaderen husmand Anders Fredriksen i Bonderup Old (Hovedministerialbok Skibby sogn 1814-1846).

Folketellingen 1840 i Bonderups Old bor i et hus

 • husmann og daglønner Anders Frederiksen 45 år,
 • hans kone Ingeborg Jensdtr. 45 år
 • datter Christiane Pedersen 16 år.
 • Hos dem bor også Anders Pedersen 12 år og Frederikke Andersdtr. 2 år som er ……..

En gang mellom 1841 og 1845 måtte nok Christiane

ut å tjene for å klare seg selv, så hun bor ikke lenger sammen med foreldrene. I 1845 er Christiane Pedersdatter 21 år gammel.

Folketelling 1845 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup Old, et Huus

Navn: Alder: Status: Erhverv: Fødested:
Anders Frederiksen 49 Gift Huuseier. Arbeidsmand Færsløv. Frederiksborg Amt
Ingeborg Jensdatter 49 Gift hans Kone Skibbye
Kirsten Marie Trebin 7 Ugift Pleiebarn Kyndbye. Frederiksborg Amt
Frederikke !! 7 Ugift Pleiebarn Fødselsstiftelse. Kjøbenhavn

Folketelling 1860 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup Old, 1 Huus

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Fødested:
Anders Frederiksen 64 Gift Fæstehuusmand, Tømmermand og Skomager Ferslev Sogn
Ingeborg Jensdatter 64 Gift hans Kone Her i Sognet

Ingeborg Jensdatter døde i Bonderup Old d.12.januar 1870

72 11/12 år gammel. Hun ble gravlagt i Skibby 20.januar. Det er i kirkeboken innført at hennes mann var husmann Anders Frederiksen i Bonderup Old.

Folketelling 1880 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Skibby og Bonderup By, 5, et Hus

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Fødested:
Jens Nielsen 40 Gift Husfader. Husfæster Rye Sogn Københavns Amt
Karen Nielsen f. Hansen 44 Gift Hans Kone Sæby Sogn Københavns Amt
Niels Peter Nielsen 10 Ugift Deres Barn Ferslev Sogn Frederiksborg Amt
Hans Laurits Nielsen 1 Ugift Deres Barn Ferslev Sogn Frederiksborg Amt
Anders Frederiksen 83 Enkemand Aftægtsmand   Født ca.1797 Ferslev Sogn Frederiksborg Amt

Død 27.september 1883,

begravet 4.oktober enkemand, aftegtsmand, Anders Fredriksen, Bonderup Old (Hovedministerialbog, Skibby sogn, FKVD1879-1891, (bilde 78), nr. 6)

3. Ekteskapet til Jacob Pedersen og Christiane Pedersdatter

Gift i Skibby kirke den 19.april 1856 Ungkarl Jacob Pedersen,

25 år, ? ?, har taget ophold hos husmand Anders Frederiksen, Bonderup Old, og pige Christiane Pedersdatter, 31 år, har taget ophold for ? ? hos husmand Anders Frederiksen, Bonderup Old. Forlovere husmand Anders Frederiksen, Bonderup Old, husmand Lars Nielsen, Skibbye Old (Hovedministerialbog, Skibby sogn (1814-1891), FKVD1846-1869, Folio 149 (bilde 148), nr. 2)

Folketellingen 1860 i Frederiksborg amt, Horns herred, Skibby sogn, Bonderup, et hus

 • Indsidder og skovhugger Jacob Pedersen, 30 år, født i Ebbelnæs på Møn
 • Hans kone Christiane Pedersen, 36 år gammel, født i Skibby sokn.

Familien bodde i Bonderup Old da Jacob døde i 1865.  Fikk de ikke andre barn enn Anne Christine?

Død den 4.desember 1865, begravet i Skibby den 14.desember, Jacob Pedersen,

skovhugger og husmand i Bonderup, 35 ¼ år, født i Ebbelnæs, Damsholt sogn, Møn, 3.september 1830, sønn af væver Peder Rasmussen. Skriften i kirkeboken er vanskelig å tyde, den lange forklaringen på hans dødsårsak må studeres nærmere, formodentlig en ulykke. (Hovedministerialbok, Skibby sogn (1846-1869), FKVD1846-1869, side 176 (bilde 175), nr. 6).

Dette var ca. 5 måneder før hans datter ble født:

Anne Christine Jacobine Pedersen, født den 29.juli 1866, døpt i Skibby kirke 23.september 1866, foreldre husmand ? Jacob Pedersen enke Christiane Pedersdatter, Bonderup  (Hovedministerialbok Skibby sogn 1846-1869).

Folketellingen i 1870 i Skibby, Bonderup Old

 • enke og husmoder Christiane Pedersen 44 år
 • barnet Ane Jacobine Pedersen 3 år.
 • Sammen med dem bor også pleiebarn som opholdes av fattigvesenet

Enken Christiane Pedersdatter giftet seg 2.gang

med Peder Caspersen den 19.mai 1871 i Skibby kirke. Peder Caspersen var ungkarl, 32 år gammel og arbeidet på Sælsø mølle.  Christiane var 42 år ?.

I folketellingen 1880 for Bonderup i Skibby sokn bor i et hus

 • arbeidsmann Peder Caspersen, 41 år gammel, født i Sæby sogn i Københavns amt (Her er amtet feil. Sæby sokn ligger i Voldborg herred i Roskilde amt, rett syd for Skibby sogn i Frederiksborg amt)
 • hans kone Christiane Caspersen født Petersen, 55 år gammel, født i Skibby sogn
 • deres datter Anne Christine Jacobine Pedersen, 13 år gammel, født i Skibby sogn

Død den 5.mars 1891, begravet i Skibby 12.mars,

Kristiane Pedersen, 66 år, død på sykehuset i Frederikssund, gift med husmann P. Kaspersen i Bonderup Old (Hovedministerialbok Skibby sogn 1879-1891).

4. Ane Christine Jacobine Pedersdatter

Anne Christine Jacobine Pedersen, født den 29.juli 1866,

døpt i Skibby kirke 23.september 1866, foreldre husmand ? Jacob Pedersen enke Christiane Pedersdatter, Bonderup  (Hovedministerialbok Skibby sogn 1846-1869).

Konfirmert i Skibby kirke søndag etter Mikkelsdag 1880

Ane Kristine Jakobine Pedersen, Bonderup, foreldre afdød Jak. Pedersen og hustru Kr. Pedersen, Bonderup (Hovedministerialbok Skibby sogn 1863-1880).

Etter at hun ble konfirmert, måtte nok også Ane Kristine ut å tjene. Hvor hun var vites ikke.

Omkring årsskiftet 1884/85 har imidlertid Ane Kirstine, som da var 18 år gammel,  og bondesønnen Anders Hansen fra gården matr. 4 i Bonderup hatt en affære. I oktober 1885 ble deres første barn født i Bonderup.

Anders Lauritz Hansen, født 11.oktober 1885 i Bonderup,

døpt i Skibby kirke den 22.november, foreldre ugifte Anna Christine Jakobine Pedersen, datter af hmd . P. Kaspersens kones første ekteskap – Bonderup. (19 år) – udlagt som barnefader ungkarl Anders Hansen, Bonderup, fadderne Hmd. ?. Jensen ? Bonderup, Hmd. P. J. ?, Bonderup, Hmd. P. Kaspersen, Bonderup, Ungk. Carl Chr. Nielsen, ? (Hovedministerialbog Skibby sogn 1879-1891)

Senere ser vi at hun og Anders flyttet til et småbruk

i Bringe i Værløse, og at de giftet seg i 1888.

Om deres familie og liv i på gården i Bringe og senere som viktualiehandlere i Ølstykke stasjonsby, se artikkelen: xxxx

Viet i Gerlev kirke (Horns herred) den 13.oktober 1888

ungkarl, gårdeier Anders Hansen av Bringe, Kirkeværløse sokn, 42 år gammel, og pike Anne Kristine Jakobine Pedersen af Bringe, Kirkeværløse, 23 år gammel, forlovere gårdmand Lars Hansen, ?, og inderst L. Nielsen, N. Dr. Anmerket i kirkeboken; Kongebrev av 14/9 1888; attest fra sogneprest og kirketjener i Kirkeværløse av 9/10; faderens; attest fra Skibby sogneråd (Hovedministerialbok Gerlev sogn (Frederiksborg amt) 1876-1891).

Moren og stefaren til Ane Christine bor fortsatt i Bonderup Old.

Folketellingen 1890 for Bonderup i Skibby bor i et hus

 • arbeidsmann i landbruket Peder Kaspersen, 51 år gammel, født i Roskilde
 • hans kone Kristiane Kaspersen, 65 år gammel, født i Skibby sokn

Kristiane Pedersen døde i 1891.

Gå til INNHOLD