3.1.4 Inger Johanne – Etterkommer av en velstående bondefamilie i Neder Dråby, Horns herred

Gå til INNHOLD

Vi har en interessant beskrivelse av forfedrene til Inger Johanne Nielsen, oldemoren til Mads Anders Rongen Jensen født 1953 i København. De holdt til i den nordre del av Horns herred. Anerekken ser slik ut:

136. Landerslev:  Peder Rasmussen 1747-1804 ∞ Ane Kathrine Jensdatter 1753-1824

68. Neder Dråby:  Anders Pedersen 1786-1855 ∞ Else Christensdatter ca.1772-1831

34. Neder Dråby/Gerlev:  Niels Andersen 1813-1896/97 ∞ Ane Lisbet Andersdatter 1801-

17. Gerlev:  Inger Johanne Nielsdatter 1843-1912 ∞ Peder Jensen 1844-1927

8. Ølstykke:  Jens Nielsenius Jensen 1885-1938 ∞ Ingeborg Kristine Hansen 1891-1943

4. Ølstykke:  Holger Jensen 1927-2009

2. København:  Mads Jensen 1953-

Kopiert fra hjemmesiden til Historisk Forening i Jægerspris på internett, utdrag av «Knabe Slægten» (utarbeidet av Niels Reinholdt Berntsen 1890-1919):

(Nr. 16/13) Peder Rasmussen af Landerselv, søn af Rasmus Christophersen,

døbt 1747, fæstede 1771 en gård i Landerslev, som forgængeren havde forladt i armod, efter Jægerspris jordebog var den på ca. 6 tdr. hartkorn, og der svaredes i landgilde 1 lam og 4 høns, eller i penge 1 rdl. og 2 mk., samt 1 td. rug og 1 td. og 4 skpr. byg.

Gården bestod af fire længer, hvor af stuehuset og tørvehuset var i nogenlunde god stand, medens de øvrige fag var meget brøstfældige. For reparation måtte godset derfor lever ham tømmer til stolper, bjælker og lægter. Fra forgængeren modtog han indbo, vogne, ploug, redskaber, ”bæster” og øvrige kreaturer for tilsammen 100 rdl., og fra godset fik han leveret 8 tdr. byg og lige så meget havre til vårsåning. Forgængerens restancer skulle han ikke betale, og han slap ligeledes for indfæstning.

20. søndag efter trin. 1776 ægtede han Ane Kathrine Jensdatter, døbt 5. søndag efter trin. 1753, datter af Jens Simonsen o Over Dråby.
Følgende børn er født i dette ægteskab:
A Jens Pedersen døbt 1778, død samme år.
B Rasmus døbt 1779.
C Kirsten døbt 1782, dø samme år.
D Jens døbt 1783.
E Anders døbt 1786. (Nr. 8/7)
F Mette begravet 1790 1 år gammel.
G Peder døbt 1792.
H Mette døbt 1794, begravet året efter.
Folketelling 1801 i Frederiksborg amt, Horns herred, Gerlev sogn, Landerslev,
husstandsnr. 12 – Bonde Peder Rasmussen 54 år, hans kone Ane Jensdatter 45 år, deres børn Rasmus Pedersen 22 år, deres børn Jens Pedersen 18 år, deres børn Anders Pedersen 15 år, deres børn Peder Pedersen 9 år, deres børn Lars Pedersen og en tjenestepige.
Peder Rasmussen og Ane Jensdatter døde henholdsvis den 9. december 1804 og 24. marts 1824. Ved Ane Jensdatters død overtog sønnen Jens fæstegården.
Død den 24.mars 1824, begravet 31.mars, Ane Jensdatter, 70 år, gårdmand Peder Rasmussen, Landerslev (Hovedministerialbog Dråby sogn (Frederiksborg amt) 1810-1837).
(Nr. 8/7) Anders Pedersen, søn af Peder Rasmussen,
født i Landerslev 1786 døbt i Dråby kirke 3. søndag efter trin, samme år og konfirmeret i Gerlev 1802. Blev den 24. juni 1809 trolovet med Else Christensdatter, der var enke efter Ole Pedersen Knabe, født 1772, død 14. maj 1809.
(Folketelling 1801 i Frederiksborg amt, Horns herred, Draaby sogn, Nederdraaby, husstandsnr. 6: Gårdbestyrer Ole Pedersen, 28 år – Hans kone Else Christensdatter, 28 år – Deres sønn Ole Olsen, 1 år). 
Samtidig fæstede han den udflyttergård i Neder Dråby, som enken havde, og ”som enken til ham ville afstå på vilkår at ægte hende”. Fæstebrevet er dog først dateret den 31. december 1811. I sit ægteskab med Else Christensdatter havde han 3 sønner nemlig:
A Peder Andersen født 1810, død 4. januar 1877, som aftægtsmand i Frederiksværk. Blev efter familiens udsagn kaldt Peder Vest Andersen fra Kulhusene.
B Niels Andersen født 1813, død 1896 eller 97. Gårdmand i Lyngerup,
gift 9. april 1834 med Ane Lisbet Andersdatter, født 1801, enke efter gårdmand Lars Pedersen.
Niels Andersens børn:
1 Lars Peder Nielsen født 25. maj 1834, død 2. juli 1837.
2 Anders født 22. oktober 1836, død 1917 eller 1918.
3 Lars Peder født 21. juli 1839, død 30. april 1840.
4 Lars Peder født 12. februar 1841, død før 1905.
5 Inger Johanne født 8. september 1843, død, gift med Peder Jensen (oldeforeldrene til Mads Jensen, Gjellestensgård i Udlejre)
 C Ole født 1815, død omkring 1880. Har boet på Ferslev Mark.
Den 29. august 1831 døde Else Christensdatter, 59 år gammel, begravet 3.september, gårdmand Anders Pedersen i Neder Draaby. (Hovedministerialbok Dråby sogn (Frederiksborg amt) 1810-1837).
Da Anders Pedersen agtede at gifte sig igen, blev der holdt skifte, og ved registreringensforretningen, som blev afholdt den 21. september opgjordes boets formue til i alt 796 rdl. 3 mk. 8 sk. Heraf de 30 rdl. i kontante penge. Nedenstående fortegnelse over det væsentlige såvel i stuerne som i staldene og udhusene viser et på daværende tidspunkt, for en almindelig bondegård overordentlig repræsentabelt bo.
I dagligstuen blandt andet et rødmalet bord, en lang gåsebænk, en kistebænk, et hængeskab, et 24 timers stueur, et stort klædeskab, et halvt pund gran, en slagbænk, 30 alen hørlærred, 50 alen blårlærred, to mindre stole, tre lænestole, et bord med to skabe, to små hønsebænke, 38 tintallerkerner, fire store tinfade, to tinskåle, to tinkrus, to tinlysestager, to små tinfade, 13 tinskeer, en potageske, fem teskeer, et lerkrus med tinlåg med en sølvmedalje, to sølvspiseskeer, et sølvlommeur, seks kulørte flade porcelænstallerkener, syv glaserede tallerkener, otte kobberfade, en jernbilæggerovn med 6 messingknager, en lygte, en malmmorter med støder, et magletøj, et gammelt spejl, en peberkværn, en kurv, et blåmalet spejl, en ølkande, en seng med blåt omhæng og tæppe, deri en overdyne, to blåstribede linnedsunderdyner, en lang hovedpude, To rødstribede trækkepuder og et par blågarnslagner. Et sengested med blåt omhæng og fransk tæppe, deri en rødstribet overdyne og andet sengetøj.
I øverstestuen:
Et blåmalet tebord, et rødmalet slagbord, to
lænestole, seks diverse stole, et stort rødmalet skab, et rødmalet chatol med opsats, 43 lagner, seks alen hvergarn, 14 blågarnslagner, fem hørgarnslagner, syv pudevår, to håndklæder, en stor hørgransdyne, fire bygkornsduge, en rødmalet fyrrekiste, deri to blårlærredslinnedsomhæng til en seng, ni kniplingslin, fire andre lin, otte huer med bånd, to hvide forklæder, syv diverse forklæder, fem tørklæder, en katunstrøje, en rød nattetrøje, en bilæggerkakkelovn med fire halmskruer, et otte dages stueur, to lindlagte spejle, et spejl i forgyldt ramme, 21 skilderier, et messingfad, to malmlysestager, en tinterrin, en messingkaffekande, en kobbertemaskine, en kobberkaffekande, en klukflaske, fem glasflasker, en lille lav terrin, en tedåse, en tepotte, en kaffekande, en glaskaraffel, en blikdåse, fire porcelænsspølkummer, et par tekopper, seks flasker, en stol, en fyrrekiste heri en sort kjole, syv hvergarnsskjorter, fire trøjer, to blå nattrøjer, en kåbe, syv pund farvet garn, seks pund garn, to par strømper og et par sko.
I kammeret blandt andet ni gamle tintallerkener og et natskrin med messingbække.
I køkkenet:
En indmuret kobberkedel, en mindre kobberkedel, en løs kobberkedel, en messingkedel, en mindre messingkedel, to kobberpotter, to tekedler, en tragt, et vaffeljern, en kaffemølle, en ildtang og skuffe, to spande med jernbånd, en håndkværn, tre store støbekar, fem jerngryder, en standertønde, fire fjerdinger, en heltønde, tre mælkebøtter, en kærne med tilbehør, to stripper, to ostekar, tre småsold, et rivejern, tre træølflasker, 12 lertallerkener, ti forskellige lerkar og en hørrok.
I kammeret ved køkkenet:

26 træbøtter, to mækehylder, en lang bænk, en kobberkedel, en flødebøtte, en trappe, et saltkar, et hakkebræt, to maltkasser, to rokke, en messingkedel, et pund uld, en gammel dyne, to korte puder og fem skrælletrøjer.

I haven:
Seks bistader og seks par blågarnslagner.

I huggehuset blandt andet en høvlebænk.

I gården:
En gammel vogn, 10 rdl. en engelsk plov, en dansk plov, en engelsk plov uden beslag, en tjæretønde og kande, tre hjulbøre, 2½ favn brænde, en kartoffelplov, ni stykker rundt egetømmer, en slibesten med trug, en skammel, en hakkelsekiste med kniv, en foderkasse, tre høtyve, to jernstænger, 22 stykker bøgetømmer, en slæde med fadding, en rulle med stokke, en rødstribet overdyne, en grønstribet underdyne og andet sengetøj.
Besætning:
En sort ko 12 år 16 rdl., en sort ko tre år 20 rdl. en rød ko fire år 12 rdl. en rød ko seks år 20rdl., en sortdraget ko otte år 18 rdl., en rødskjoldet ko tre år 12 rdl., en sortskjoldet ko fire år 12 rdl., en sortskjoldet ko 4 år 22 rdl., en rødhjemlet tyr 1½ år 7 rdl., to stude to år 20 rdl. Fire småkalve 12 rdl. 15 får og en vædder 48 rdl., to svin et halvt år 18 rdl., en so med ni grise 18 rdl., 15 gæs 12 rdl. ti ænder 1 rdl., og otte høns 4 mk.

Efter at forskellige udgifter i forbindelse med skiftet var fradraget, blev det til deling 735 rdl. og da børnene af Else Christensdatters først ægteskab havde fået arv ved hendes indgåelse i andet ægteskab, fik sønnerne Peder, Niels og Ole hver 122 rdl. 3 mk. 6 sk., ligesom faderen, af det der derefter var blevet tilovers for ham selv, nemlig 367 rdl. 4 mk., 2½ sk., yderligere tillagde dem tilsammen 235 rdl.

Den 16. december samme år indgik Anders Pedersen derefter nyt ægteskab med 22 årig tjenstpige på Jægerspris, Kirsten Andersdatter, datter af Anders Jensen Lind, Sexgården, (nr. 16/15) og hustru Ane Cathrine Larsdatter. Ti børn er født i dette ægteskab.
Anders Pedersen døde den 29. marts 1855, begravet 6. april, 68 år, gårdmand i Neder Draaby, Hovedministerialbok Dråby sogn (Frederiksborg amt) 1837-1855. 
Hans 2.hustru, Kirsten Andersdatter, døde 12 år sener den 26. april 1867.
Gå til INNHOLD