3.1.1 Slektsnavnet Jensen – Bønder i Jørlunde, Snostrup, Ølstykke og Gerlev

Gå til INNHOLD

Jens Mikkelsen var gårdmannsønn fra Gyldendal i Lille Rørbæk i Snostrup. Ane Kirstine Pedersdatter var gårdmannsdatter fra Gjellestensgård i Udlejre i Ølstykke. De kom altså fra nabosokn på østsiden av Roskilde fjord i Nord-Sjælland. De giftet seg i 1840. Samme år festet Jens Mikkelsen Mademosegård i Tørslev i Gerlev sokn i Hornsherred på vestsiden av Roskilde fjord.

Jens Mikkelsen og Ane Kirstine Pedersdatter er tippoldeforeldre til Mads Anders Rongen Jensen gjennom slektslinjen Jens Mikkelsen – Peder Jensen – Niels Nielsenius Jensen – Holger Jensen – Mads Jensen

Her har vi den Jens, hvorfra vårt etternavn og slektsnavn Jensen har sitt utspring. Som vi ser, er Jens Mikkelsen også i den rette mannlige (agnatiske) slektslinje til Mads Jensen. 

Den agnatiske slektslinjen, så langt den er klarlagt, ser slik ut:

2. Mads Anders Rongen Jensen 1953-

Gift med Tove Jervidalo

4. Holger Jensen 1927-2009 (Cand.merc København)

Gift med Bertha Rongen

8. Jens Nielsenius Jensen 1885-1938 (Viktualiehandler i Ølstykke stasjonsby)

Gift med Ingeborg Kristine Hansen

16. Peder Jensen 1844-1927 (Gjellestensgård i Udlejre i Ølstykke)

Gift med Inger Johanne Nielsen

32. Jens Mikkelsen 1807-1886 (Mademosegård Tørslev i Gerlev sogn)

Gift med Ane Kirstine Pedersdatter

64. Mikkel (Michel) Larsen 1761-1839 (Gyldendal i Lille Rørbæk i Snostrup sogn)

Gift med Birte Svendsdatter

128. Lars Andersen 1715-1783 (Selvlyst i Jørlunde i Jørlunde sogn)

Gift med Karen Michelsdatter (Mikkelsdatter)

256. Anders Simonsen 1669-1737 (Selvlyst i Jørlunde i Jørlunde sogn)

Gift med Karen Knudsdatter

512. Simon Bertelsen 1628-1694 (Steengården i Ølstykke)

Gift med Karen Simonsdatter

Innhold

1. Forfedrene til Jens Mikkelsen

2. Jens Mikkelsen (1807-1886)

3. Ane Kirstine Pedersdatter (1807-1885)

4. Ekteskapet og barna til Jens Mikkelsen og Ane Kirstine Pedersdatter

5. Ekteskapet til Peder Jensen og Inger Johanne Nielsen

6. Barna til Peder Jensen og Inger Johanne Nielsen

1. Forfedrene til Jens Mikkelsen

Ifølge Stamtavle over Efterkommere af Simon Bertelsen og Hustrue Karen Simonsdatter på Steengård i Ølsrykke, 1628-1892. Af J. Jensen, Jyderup. Kjøbenhavn 1893:

Simon Bertelsen født 1628, begravet 11.februar 1694, gårdfester på Steengård og den nå nedlagte gård Nr. 18 i Ølstykke, gift med Karen Simonsdatter, født 1632, begravet 21.desember 1692. (Det er uklart hvilken gård Steengården var. Før utskiftningen på 1780- og 1790-tallet hadde gårdene i landbyerne ikke navn).

Begravet den 21.desember 1692 Karen Simonsdatter, 60 år (Enesteministerialbog Frederiksborg amt, Ølstykke sogn, 1685-1734).

Begravet den 11.februar 1694 Simon Bertelsen, 66 år (Enesteministerialbog Frederiksborg amt, Ølstykke sogn, 1685-1734).

Det er registret 3 barn av Simon Bertelsen og Karen Simonsdatter:

1. Ane Simonsdatter, gift med Jens Pedersen på Birkedalsgård i Hjørlunde

2. Bertel Simonsen på Toftegård i Ølstykke, gift med Anne

3. Anders Simonsen, født 29.januar 1669, begravet 19.februar 1737; festet 10.mars 1697 gården Selvlyst i Hjørlunde; gift oktober 1697 med Ellen Petersdatter, død mars 1700; 2.gang gift juni 1700 med Karen Knudsdatter, døpt 14.november 1680 (Ingen barn av første ekteskap, 11 barn av siste).

Vi finner en kort notis om Simon Bertelsen i Arne Sundbo´s artikkel om Gjellestensgård i Udlejre og om historien til Mads Nielsen på Gjellestensgård og hans etterkommere i Frederiksborg Amts Historiske Samfunds årbøger, Årgang 1920, Kongsgården i Udlejre og dens beboere gennem 300, side 15: Allerede mens Mads Nielsen var på den mindre gård i Ølstykke, arbeidet han seg fremad. 1700 festet han foruten sin egen gård Simon Bertelsens øde gård (den nå nedlagte Stengården) som han sammen med presten Malthe Radier og to andre hadde leiet de fire foregående år.  

Selvlyst i Jørlunde i Jørlunde sogn

Kopiert fra Hjørlunde Sogn Historie, av E. Carstensen, Lærer i Skjenkelsø, Udgivet ved Understøttelse af det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, Kjøbenhavn 1878 – Gjenoptryk udgivet af Jørlunde Sogneforening 1979, side 52, kapitlet: Nr. 14 Selvlyst (oversatt til norsk av Mads Jensen):

Alle gårdene i Jørlunde var festere under Frederiksborg slot. Utskiftingen av Jørlunde bys gårde skjedde i 1783. Gamle Lars Andersen, sognefogd, har en av gårdene.

Etter 1718 hadde den (gården Selvlyst) Nr. 18. Ligger ennå (1878) inne i byen (Jørlunde), nord for Bygaden og nord-øst for kirken. …. Den 10.mars 1697 festet Anders Simonsen gården. Han var nok fra Ølstykke, men hadde i flere år tjent her på gården og på Bjørnsholmgård. …. I oktober samme år ble Anders Simonsen gift med sin nabos, sognefogd Peter Jacobsen, datter Ellen på Hjørlundegård, som da var i sitt sekstende år og som døde i mars 1700. …. Dette år ble han igjen gift med gårdmand på Bjørnholmgård Knud Petersen`s datter Karen (Karen Knudsdatter). De fikk flere barn, bl. andre

…. Peter (Peder Andersendøpt den 20.mars 1704 og den 10.juni 1731 gift med gårdmand på Vester Paastrup Peter Petersen`s enke Karen Hansdatter og fikk denne gård med henne.

…. Lars (Lars Andersen) døpt den 29.september 1715 og den 30.juni 1737 gift med Karen Michelsdatter, datter av Michel Petersen – på Magehøjgård? – i Vexø, og datterdatter av av gamle Lars Larsen på Damgården i Sperrestrup. 

Den 29.september 1715 …? Anders Simonsens sønn Laurids af Hiørlunde døpt frembåren til dåpen af min …? (Enesteministerialbog Frederiksborg amt, Jørlunde sogn, 1645-1730).

…. Anders Simonsen døde i februar 1737, 86 år. Allerede 1724, den 26.september, festet hans sønn Peter gården (Selvlyst), som faderen avsto ham på grunn av alderdom og svakhet, men 1730 festet denne Peter Andersen Vester Paastrup, og hans bror Lars Andersen har vel så styret gården til han den 5.oktober 1735 festet den …. Lars Andersen, som kaldtes gamle Lars, …., ble underfogd etter Niels Andersen på Dildalgård i 1754 og overfogd etter Ole Jensen på Hjørlundegård i 1770. Lars Andersen og Karen Michelsdatter fikk mange barn, bl.a.

…. Michel (Mikkel Larsen) og hans tvillingbror Mads døpt den 15.februar 1761, Mads død 3 dager gammel, Michel den 5.desember 1789 i Snodstrup kirke viet til enken Sidse Jørgensdatter og fikk med henne gården Gyldendal i Lille Rørbæk.

…. Gårdmand og sognefogd gamle Lars Andersen døde her på sin fødegård (Selvlyst) i november 1783, hans enke Karen styrte da gården til hennes datter Elsebet 1787 ble gift med Niels Schindler, som da overtok den.

Vester Påstrup i Påstrup i Jørlunde sogn

Kopiert fra Hjørlunde Sogn Historie, av E. Carstensen, Lærer i Skjenkelsø, Udgivet ved Understøttelse af det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, Kjøbenhavn 1878 – Gjenoptryk udgivet af Jørlunde Sogneforening 1979, side 131, kapitlet: Nr. 2 Vester Paastrup (oversatt til norsk av Mads Jensen):

…. Unge Peter Petersen har vel fått gården (Vester Paastrup) i 1726, da han ble gift …. den 2.juni 1726 med Karen Hansdatter, datter av gårdmand Hans Christoffersen på Hofgaarden i Hagerup. …. Unge Peter Petersen døde i februar 1731 og den 10.juni samme år ble hans enke igjen gift med Peter Andersen, sønn av Anders Simonsen på Selvlystgård i Hjørlunde. Han festet også gården samme år …. Peter Andersen og Karen hansdatter fikk 13 barn, bl.a.

…. Hans (Hans Pedersen) døpt 9.januar 1736 fikk Gjellestensgård ved Møllehøj i Udlejre. 

Gyldendal matr. 4a i lille Rørbæk i Snostrup sogn

Informasjon om gården Gyldendal matr. 4a i Lille Rørbæk i Snostrup sogn er fra Lokalhistorisk Arkiv Frederiksund:

Ved utskiftingen av Lille Rørbæk i 1787 ble Gyldendal liggende i byen, hvor den nu ligger. Ved utskiftingen hadde gården ikke noe navn. Det fikk den først, da den ble arvefestegård på 1790-tallet.

I 1787 var Jens Nielsen, 46 år, gårdfester på Gyldendal. Hans kone het Sidse Jørgensdatter, 34 år. Gårdmann Jens Nielsen døde i oktober 1788. Enke Sidse Jørgensdatter, 36 år, ble gift 2.gang den 5.desember 1788 med Michel Larsen, 27 år. Michel Larsen ble døpt den 15.februar 1761. Han var sønn av Lars Andersen og Karen Michelsdatter fra gården Selvlyst i Jørlunde. Sidse Jørgensdatter og Michel Larsen fikk ingen barn.

Sidse Jørgensdatter døde i februar 1793, 39 år gammel. Enkemann Michel Larsen ble trolovet den 15.mars 1793 med pigen Birthe Svendsdatter. Hun var født den 29.oktober 1775, datter av sognefogd Svend Larsen, Svendstedgård (Bakkegården) i Store Rørbæk. Det sjette barnet til Michel larsen og Birthe Svendsdatter var Jens Michelsen (Jens Mikkelsen), som ble gårdmann på mademosegård i Tørslev.

Birthe Svendsdatter døde den 25.april 1828, 52 1/2 år gammel. Michel Larsen døde den 2.november 1839, 78 og 9 måneder gammel.

Svendstedgård (Bakkegården) matr. 3a i Store Rørbæk i Snostrup sogn

Informasjon om gården Svendstedgård (nåværende Bakkegården) matr. 2a i Store Rørbæk i Snostrup sogn er fra Lokalhistorisk Arkiv Frederiksund:

Det var sannsynligvis Svend Larsen, som har gitt gården navnet Svendsted. Svend Larsen hadde gården på 1790-tallet, da gårdene i Rørbæk ble arvefestegårde. Gårdene fikk først sine deres navn, da de ble arvefestegårde. (Det er uklart når gården skiftet navn til Bakkegården, som er navnet i dag. Det var muligvis i løpet av den siste del av 1800-tallet).

I 1757 festet Svend Larsen Svendstedgård i Store Rørbæk. Jens Olsen avsto gården på grunn av alder. Svend Larsen ble født i 1734 og døde den 20.januar 1820. Han var sannsynligvis sønn av smed Lars Larsen fra Store Rørbæk. I 1758 ble han gift med Ane Christoffersdatter, som var født i 1735 og døde omkring 1764. Svend Larsen giftet seg igjen med Johanne Jørgensdatter, født omkring 1744. Svend Larsen og Johanne Jørgensdatter fikk 9 barn, bl.a.

…. 6. Birthe Svendsdatter, født 29.oktober 1775, død 25.april 1828, gift med Michel larsen, eier av Gyldendal i Lille Rørbæk.

…. 8. Jørgen Svendsen, født 16.september 1781, død 27.september 1845, overtok i 1811 Svendstedsgård etter faren.

…. 9. Jens Svendsen, født 16.mai 1784, død 5.juli 1829, gift 1.gang med Karen Sørensdatter og fikk med henne Karmsten i Udlejre, gift 2.gang med sin søsterdatter Karen Michelsdatter, født 1797, død 1864. Hun var datter av Birthe Svendsdatter og Michel Larsen på Gyldendal i lille Rørbæk.

Johanne Jørgensdatter døde i august 1809 og ble begravet den 2.september 1809, 64 år gammel. Svend Larsen døde den 20.januar 1820, 85 1/1 år gammel. Han var sognefogd og undertagsmand. 

2. Jens Mikkelsen (1807-1886)

Vi finner foreldrene til Jens Mikkelsen i Folketelling 1801, Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Snostrup sogn, Lille Rørbæk, 5te familie (gården Gyldendal)

 • Hosbonde Michel Larsen, 40 år (faren til Jens Mikkelsen)
 • Hans kone Birte Svendsdatter, 26 år (moren til Jens Mikkelsen)
  • Børn af sidste ægteskap Karen Michelsdatter, 4 år
  • Børn af sidste ægteskap Lars Michelsen, 2 år
  • Stif-børn efter 1ste ægteskap Jørgen Jensen, 23 år
  • Stif-børn efter 1ste ægteskap Niels Jensen, 17 år
 • På gården bor også 1 tjenestepike
Døpt i Hiørlunde den 15.februar 1761 sogne foged Lars Andersens 2 sønner Michel

og Mads af Hiørlunde (Enesteministerialbok Frederiksborg amt, Jørlunde sogn, 1729-1999).

Konfirmert i Jørlunde kirke i 1777 Michel Larsen, sognefogdens søn (innført i kirkeboken som nr. 1) (Enesteministerialbok Frederiksborg amt, Jørlunde sogn, 1729-1999).

Folketelling 1787 i Frederiksborg amt, Lynge-Frederiksborg herred, Jørlunde sogn, Hiørlunde bye

 • Madmoder, enke, Karen Michelsdatter, 67 år (farmoren til Jens Mikkelsen)
  • Hennes barn Rasmus Larsen, 34 år
  • Hennes barn Michel Larsen, 26 år, (faren til Jens Mikkelsen)
 • Hr. Niels Schindler, 42 år
 • Hans kone Elsabet Larsdatter, 24 år
 • På gården bor også 4 tiennestefolk
Birthe Svendsdatter ble født ca. 1775 i Snostrup sogn.

Folketelling 1787 i Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Snostrup sogn, Store Rørbæk bye

 • Sognefoged og husbonde Svend Larsen, 53 år (morfaren til Jens Mikkelsen)
 • Madmoder Johanne Jørgensdatter, 43 år (mormoren til Jens Mikkelsen)
  • Deres barn Anne Catrine Svendsdatter, 22 år
  • Deres barn Birte Svendsdatter, 12 år (moren til Jens Mikkelsen)
  • Deres barn Lars Svendsen, 9 år
  • Deres barn Jørgen Svendsen, 6 år
  • Deres barn Jens Svendsen, 4 år
 • På gården bor også 2 tjenestefolk

Konfirmert i Snostrup kirke i 1791 Birte Svendsdatter, 16 år, født i Store Rørbæk, bor hos sine foreldre i Store Rørbæk (Enesteministerialbog Frederiksborg amt, Snostrup sogn, 1752-1813, side 15).

Viet i Snodstrup kirke den ? 1793 enkemand Michel Larsen, gaardmand i Lille Rørbæk og pigen Birte Svendsdatter af Store Rørbæk (Enesteministerialbog Frederiksborg amt, Snostrup sogn, 1752-1813, side 200)

Jens Mikkelsen ble født den 2.mars 1807

på gården Gyldendal i Lille Rørbæk i Snostrup sokn i Frederikssund kommune (tidligere Ølstykke herred) på østsiden av Roskilde fjord (Enesteministerialbog Frederiksborg amt, Snostrup sogn, 1807-1814, side 3).

Konfirmert i Snostrup sogn i 1821 Jens Mikkelsen, født den 2.mars 1807, foreldre Mikkel Larsen og Birthe Svensdatter, gårdbeboere i Lille Rørbæk (Hovedministerialbok Frederiksborg amt, Snostrup sogn, 1812-1832, side 69)

Død den 25.april 1828, begravet den 3.mai, Birte Svendsdatter, 52 1/2 år, gaardmand Mikkel Larsens kone i Lille Rørbæk (Hovedministerialbog Frederiksborg amt, Snostrup sogn, 1812-1832).

Vi ser at det var en eldre bror til Jens Mikkelsen, Lars Mikkelsen, som overtok Gyldendal i Lille Rørbæk etter faren.

Ved folketellingen 1834 i Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Snostrup sogn, Lille Rørbæk by, en gård (Gyldendal), husstandsnr. 61

 • Aftægtsmand, enkemand, Mikkel Larsen, 71 år. (faren til Jens Mikkelsen, han bor på gården til sin sønn Lars)
 • Gårdmand Lars Mikkelsen, 35 år (broren til Jens Mikkelsen)
 • Hans kone Ane Olsdatter, 26 år
 • Lars og Ane har 3 barn
 • På gården bor også 3 tjenestefolk

Død den 2.november 1839, begravet den 9.november, Mikkel Larsen 78 3/4 år gammel, aftægtsmand?, Lille Rørbæk (Hovedministerialbog Frederiksborg amt, Snostrup sogn, 1833-1850).

I folketellingene i Ølstykke i 1834 og 1840 finner vi igjen Jens Mikkelsen som tjenestekarl hos sin storesøster Karen Mikkelsdatter, som var gift til gården Karmsten i Udlejre.

Folketelling 1834 i Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Ølstykke sogn, Udlejre by, en gård (Karmsten), husstandnr. 23

 • Gårdmand Jens Pedersen, 32 år (Karens mann i hennes 2.ekteskap, gift i 1832)
 • Hans kone Karen Michelsdatter, 37 år (søsteren til Jens Mikkelsen)
  • Hennes stebarn etter 1.ekteskap Karen Marie Christensdatter, 25 år
  • Hennes stebarn etter 1.ekteskap Ingeborg Jensdatter, 20 år
  • Hennes stebarn etter 1.ekteskap Søren Jensen, 18 år
  • Hennes stebarn etter 1.ekteskap Christine Jensdatter, 16 år
  • Hennes stebarn etter 1.ekteskap Svend Jensen, 12 år
  • Deres barn Karen Jensdatter, 7 år
 • Tjenestekarl, ugift, Jens Michelsen, 27 år
 • På gården bor også en inderst og hans kone og en terskemann

Folketelling 1840 i Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Ølstykke sogn, Udlejre by, en gård (Karmsten), husstandsnr. 16

 • Gårdmand Jens Pedersen, 38 år (gift med Karen i 1832)
 • Hans kone Karen Michelsdatter, 43 år (søsteren til Jens Mikkelsen)
  • Hennes stebarn etter hennes 1.mann, ugift, Christine Jensdatter, 22 år
  • Hennes stebarn etter hennes 1.mann, ugift, Zidse Jensdatter, 20 år
  • Hennes stebarn etter hennes 1.mann Svend Jensen, 18 år
  • Hennes barn fra 1.ekteskap Karen Jensdatter, 13 år
 • Tjenestefolk Jens Michelsen, 33 år (giftet seg samme år med Ane Kirstine fra Gjellestensgård)
 • På gården bor enda en tjenestekarl

Karen Mikkelsdatter giftet seg 1.gang i 1823 med Jens Svendsen på Karmsten i Udlejre.  Gårdmand Jens Svendsen i Udlejre døde den 5.juli 1829 45 år gammel. Karen fikk flere stebarn med Jens Svendsen etter hans 1.ekteskap. De fikk 1 barn sammen. Hun giftet seg 2.gang den 30.oktober 1832 med Jens Pedersen. Han fikk med Karen gården Karmsten og ble en betydningsfull bonde og  person i Ølstykke.  Han var formann i sokneforstanderskapet og ble valgt til Landstinget som stenderdeputeret. Han var født i 1802 og døde den 31.mai 1858 56 år gammel.Karen og Jens Pedersen fikk ingen barn. Karen Michelsdatter døde 10.februar 1864 på Karmsten i Udlejre i Ølstykke 66 år gammel.

3. Ane Kirstine Pedersdatter (1807-1885)

Vi finner foreldrene til Ane Kirstine Pedersdatter i Folketelling 1840 i Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Ølstykke sogn, Udlejre by, en gård (Gjellestensgård), husstandsnr. 1

 • Gårdmand Peder Hansen, 69 år (faren til Ane Kirstine Pedersdatter)
 • Hans kone Ane Larsdatter, 60 år (moren til Ane Kirstine Pedersdatter)
  • Deres barn, ugift, Ane Kirstine Pedersdatter, 32 år (moren til Jens Mikkelsen)
  • Deres barn, ugift, Hans Pedersen, 29 år (broren til Ane Kirstine Pedersdatter, som overdro Gjellestensgård til hennes sønn Peder Jensen)
  • Deres barn, ugift, Peder Pedersen, 23 år
  • Deres barn, ugift, Karen Pedersdatter, 20 år
 • På gården bor også en tjenestekarl

Folketelling 1801 i Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Ølstykke sogn, Udleyre bye

 • Hosbonde Hans Pedersen, 66 år (farfaren til Ane Kirstine Pedersdatter)
 • Hans kone Ane Frideriksdatter, 51 år (farmoren til Ane Kirstine Pedersdatter)
  • Deres søn Peder Hansen, 30 år (faren til Ane Kirstine Pedersdatter)
  • Deres datter Marie Hansdatter, 19 år
  • Deres søn Anders Hansen, 16 år
  • Deres datter Bente Hansdatter, 13 år
  • Deres søn Lars Hansen, 11 år

Folketelling 1787 i Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Ølstykke sogn, Ølstykke bye

 • Hosbonde Lars Rasmussen, 36 år (morfaren til Ane Kirstine Pedersdatter)
 • Madmoder Kirstine Nielsdatter, 30 år (mormoren til Ane Kirstine Pedersdatter)
  • Deres børn Niels Larsen, 9 år
  • Deres børn Ane Larsdatter, 5 år (moren til Ane Kirstine Pedersdatter)
  • Deres børn Svend Larsen, 2 år
 • På gården bor også 4 tjenestefolk

Lars Rasmussen døde i 1791 (morfaren til Ane Kirstine Pedersdatter).

Kirstine Nielsdatter døde i 1790 (mormoren til Ane Kirstine Pedersdatter).

Folketelling 1801 i Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Ølstykke sogn, Ølstykke bye

 • Hosbonde Jesper Andersen, 64 år
 • Hans kone Kirsten Hansdatter, 66 år
  • Deres søn Christopher Jespersen, 29 år
 •  Tjenestepige Ane Larsdatter, 19 år (moren til Ane Kirstine Pedersdatter)
 • På gården bor også 1 tjenestekarl og 2 mindreårige barn

Peder Hansen og Ana Larsdatter giftet seg i Ølstykke kirke den 1.desember 1803.

Ane Kirstine Pedersdatter ble født på Gjellestensgård

i Udlejre i Ølstykke den 16.juni 1807.

Konfirmert i Ølstykke i 1821 Ane Kirstine Pedersdatter af Udleire, født 19.april? 1807, foreldre gårdmand Peder Hansen og Ane Larsdatter af Udleire (Hovedministerialbok, Frederiksborg amt,  Ølstykke sogn 1813-1833, side 44)

Gjellestensgård ligger i Ølstykke sokn på den annen side av Roskilde fjord i forhold til Gerlev sokn. Ane Kristines bror, Hans Pedersen, overtok Gjellestensgård fra sin far. Han overdro senere gården til Ane Kristine og Jens sønn Peder Jensen.

4. Ekteskapet og barna til Jens Mikkelsen og Ane Kirstine Pedersdatter

Viet den 13. juli 1840 i Ølstykke kirke ungkarl Jens Mikkelsen,

33 år gammel af Udleire, gårdmand i Tørslev, Gerlev Pastorat, og pigen Ane Kirstine Pedersdatter, 33 år gammel af Udleire, forlovere Peder Hansen og Jens Pedersen, gårdmend af Udleire. (Hovedministerialbog Ølstykke sogn 1834-1860, side 85)

Jens og Ane Kirstine hadde felles ane Anders Simonsen.  Anders Simonsen var oldefar til Jens og tippoldefar til Ane Kirstine.  Faren til Anders Simonsen var Simon Bertelsen som hadde Gjellestensgård i Udlejre i den siste del av 1600-tallet (se skjema 1).

Jens Mikkelsen fikk i august i 1840 festebrev til Mademosegård i Tørslev by i Gerlev sokn i Jægerspris kommune (tidligere Horns herred) i Frederiksborg amt. I 1855 ble han eier av gården. Jens og Ane Kirstine hadde giftet seg i juli samme år som de flyttet til Mademosegård.

Mademosegård har matrikkelnummer 3a m.fl. av Tørslev by i Gerlev sokn. Gården hørte før selveie til Jægerspris gods. Eiere:

1834                     Bertel Olsen

19.08.1840           Festebrev til Jens Mikkelsen

27.01.1855            Skjøte til Jens Mikkelsen

22.06.1879           Skjøte til Jens Pedersen (svigersønn til Jens Mikkelsen)

18.10.1904            Jens Peder Pedersen (barnebarnet til Jens Mikkelsen)

Jens Mikkelsen og Ane Kirstine Pedersdatter fikk barna:

1.Birthe Jensen,

født 1841 – død 1843.

2. Peder Jensen,

født 17.mars 1844 i Tørslev i Gerlev sokn, gift med Inger Johanne Nielsen. Peder overtok Gjellestensgård i Udlejre etter sin morbror. Peder og Inger Johanne fikk barna:

 • Hanne Kirstine Jensen, født 18.juni 1869
 • Ane Kirstine Elisabeth Jensen, født 16.mai 1871
 • Hans Peter Christian Jensen, født 17.januar 1873
 • Hans Christian Peter Jensen, født 15.februar 1875
 • Sidse Nielsine Mathilde Jensen, født 24.januar 1877
 • Karen Marie Jensen, født 25.august 1881
 • Jens Nielsenius Jensen, født 5.mars 1885, gift med Ingeborg Kristine Hansen. De fikk barna:
  • Anders Peter Børge Jensen, født 1918
  • Rigmor Jensen, født 1920
  • Inger Jensen, født 1926
  • Holger Jensen, født 1927
  • Birgitte Jensen, født 1930
  • Anna Ragna Jensen, født 1933
3. Birthe Marie Jensen,

født 16.september 1847 – død 27.februar 1848.

4. Ane Marie Jensen,

født 5.oktober 1849 i Tørslev i Gerlev sokn. Hun gift seg i Gerlev den 4.oktober 1872 med Jens Pedersen. Han var født i Landerslev den 17.juli 1846. Han overtok Mademosegård etter svigerfaren i 1879. Ane Marie og Jens fikk barna:

 • Kristine Dorthea Pedersen (Jenssine Kristine Dorte Pedersen), født i Tørslev 29.juli 1873, død i Tørslev 18.april 1930.
 • Jens Peter Pedersen, født i Tørslev 15.april 1879. Han overtok Mademosegård etter sin far i 1904.

Gift 1.gang i Dråby 29.oktober 1904 med Alma Kamilla Olsen født i Landerslev 20.oktober 1879.  Alma Kamilla døde i Tørslev 4.april 1919 39 år gammel.

– Jens Christian Pedersen, f.13.mars 1906. Hadde han Mademosegård?

– Anders Marius Pedersen, f.7.mars 1909. Gift 1936 med Mary Henriksen, kjøpmann i Tårnby

– Sonne Pedersen, f. ….

– Alice Kamilla Pedersen, f. ….

Jens Peter Pedersen giftet seg som enkemann 2.gang den 10.september 1921 med Frederikke Johanne Sørensen født i Skibby 30.mars 1899.

– Alma Kamilla Pedersen, født 28.januar 1922 Hun ble konfirmert i Gerlev den 29.mars 1936 og er da oppgitt å bo hos sine foreldre på Mademosegård i Tørslev.

Folketellingen 1845 i Frederiksborg amt, Horns herred, Gerlev sogn, Tørslev bye, på en gård (Mademosegård)

 • Gaardmand Jens Mikkelsen, 37 år, født i Snodstrup sogn
 • Hans kone Ane Kirstine Petersdatter, 37 år, født i Ølstykke sogn
  • Deres barn Peter Jensen, 1 år, født her i sognet
 • På gården bodde også 4 tjenestetyende

Folketellingen 1850 i Frederiksborg amt, Horns herred, Gerlev sogn, Tørslev

 • Gårdmand Jens Mikkelsen, 43 år, født i Snostrup sogn
 • Hans hustru Ane Kirstine Johansdatter?, 43 år, født i Frb.amt
  • Deres barn Johan? Jensen, 6 år, født i Gerlev sogn
  • Deres barn Ane Marie Jensen, 1 år, født i Gerlev sogn
 • På gården bor også 3 tjenestefolk

Folketellingen 1855 i Gjerløv sokn bor på en gård

 • gårdmann selveier Jens Mikkelsen 48 år født i Snodstrup,
 • hans hustru Ane Kirstine Pedersen 48 år født i Ølstykke
  • deres barn Peder Jensen 11
  • Ane Marie Jensen 6 år begge født i soknet.

Folketellingen 1860 bor

 • gårdmann Jens Mikkelsen 53 år på Mademosegård i Gerlev sammen sin
 • kone Ane Kirstine Pedersen 53 år
  • deres barn Peder Jensen 16 år
  • Ane Marie Jensen 11 år.

Folketellingen 1880 bor

 • kårmann Jens Mikkelsen 72 år
 • kårkone Anne Kjestine Pedersen 72 år på Mademosegård i Gerlev sammen med
  • gårdeier Jens Pedersen 33 år,
  • hans kone Anne Marie Jensen 30 år
   • deres barn Jenssine Dorthe Pedersen 6 år
   • Jens Peder Pedersen under 1 år gammel.
Død den 12.desember 1885, begravet den 19.desember, Ane Kirstine Pedersdatter,

78 år, aftektsmand Jens Mikkelsen af Tørslev (Hovedministerialbok Gerlev sogn (Frederiksborg amt) 1876-1891).

Jens Mikkelsen døde på Mademosegård i Tørslev by i Gerlev sokn den 2.februar 1886.

Jens Mikkelsen og Ane Kirstine Pedersdtr. er gravlagt på Gerlev kirkegård i svigersønnen Jens Pedersens familiegravsted Mademosegård. Gravsteinen står ved hjørnet på ”høyre” side av kirken. Teksten på gravsteinen er:

Her hviler

AFTM Jens Mikkelsen af Tørsløv f.2.marts 1807 d.2.febr. 1886

og

hustru Ane Kirstine Pedersdatter f.16.juni 1807 d.12.des. 1885

Jens Pedersens familie gravsted Mademosegård

Folketellingen 1890 bor på Mademosegård

 • gårdeier Jens Pedersen 43 år
 • kone Anne Marie Jensen 40 år
  • deres barn Jenssine Kristine Dorthe Pedersen 16 år
  • Jens Peder Pedersen 10 år.

Folketelling 1901 i Frederiksborg amt, Horns herred, Gerlev sogn, Tørslev, matr.nr. 3

 • Gårdeier Jens Pedersen, født

Folketellingen 1906 i Tørslev bor på matrikkel nr 3

 • gårdeier Jens Peder Pedersen
 • hans kone Alma Kamilla Olsen.
 • Sammen med dem bor også avtekstsmann og rentier Jens Pedersen
 • hans kone Ane Marie Jensen.

Folketellingen i 1911 i Tørslev bor på matrikkel nr 3

 • Jens Peder Pedersen,
 • hans kone Alma Kamilla og
  • deres barn Jens Kristian Pedersen og
  • Anders Marius Pedersen.
 • Sammen med dem bor også avtekstsmann Jens Pedersen og
 • hans kone Ana Marie.

Ved folketellingen 1916 i Tørslev bor på Mademosegård

 • Jens Peder Pedersen,
 • hans kone Alma Kamilla
  • barna Jens
  • Anders.
 • Sammen med dem bor også Jens Pedersen
 • hans kone Ane Marie.

Folketellingen 1921 i Tørslev bor på matrikkel nr 3

 • enkemann Jens P. Petersen
  • barna Jens Chr. Petersen
  • Anders M. Petersen.
 • Sammen med dem bor også avtekstsmann Jens Pedersen
 • hans kone Ane Maria.

Folketellingen 1925 i Tørslev bor på matrikkel nr 3

 • gårdeier Jens Peter Petersen f.1879,
 • hans kone Johanne Fredrike f.1899
  • barna Anders Marus Petersen f.1909
  • Alma Kamilla Petersen f.1922.

Folketellingen 1930 i Frederiksborg amt, Horns herred, Gerlev sogn, Gerlev

 • Gårdeier Jens Peter Petersen, født 5.april 1879 i Gerlev Draaby, gift i 1921
 • Hans kone Frederikka Johanne Petersen, født 30.mars 1899 i Skibby
  • Barn Jens Christian Petersen, født 13.mars 1906 i Gerlev Draaby
  • Barn Alma Camilla Petersen, 28.januar 1922 i Gerlev Draaby

5. Ekteskapet til Peder Jensen og Inger Johanne Nielsen

(Legg merke til at Peder ved innførsel i kirkebøkene av fødsel/dåp, konfirmasjon, ekteskapsinngåelse og død/begravelse er innført med navnet Peder. Bruk av fornavnet Peter, som forekommer på flere hjemmesider på internett, er feil).

Peder Jensen ble 24 år gammel bonde på Gjellestensgård i Udlejre i Ølstykke. Han overtok gården fra sin onkel på morssiden straks etter at han hadde giftet seg med Inger Johanne i 1868. Han drev Gjellestensgård i ca. 26 år, inntil han i 1904 overdro gården til sin eldste sønn Hans Christian Peter Jensen. Hans Christian solgte i 1915 gården til ”fremmede”, men beholdt en parsel av gården hvor han bygget et hus og bodde. Han solgte gården 2-3 år etter at både hans kone og moren døde.

Peder var født og vokste opp på Mademosegård i Tørslev by i Gerlev sokn i Horns herred. Gerlev ligger på vestsiden av Roskilde fjord rett overfor Ølstykke som ligger på østsiden av fjorden. Hans far hadde festet garden i 1840 og fikk skjøte i 1855.  Foreldre fikk 4 barn, hvorav 2 vokste opp.  Peter var den eldste, søsteren Ane Marie var 6 ½ år yngre. Peder var oppkalt etter sin morfar Peder Hansen som var gårdmann og eier av Gjellestensgård. Han hadde ingen barn, så det ser ut som om det tidlig var lagt opp til at Peder skulle få overta Gjellestensgård. Peders søster Ane Marie giftet seg med Jens Pedersen som over tok Mademosegård fra sin svigerfar i 1879. Peder var i tillegg til å være gårdmann også (sparekassebestyrer?) og ble benyttet som tellingskommisjonær ved folketellinger.

Peder Jensen ble født den 17.mars 1844,

døpt den 20.april, foreldre gårdmand Jens Mikkelsen og hustru Ane Kirstine Pedersdatter af Tørslev, faddere pigen Karen Pedersdatter af Udlejre, gårdmand Rasmus Mikkelsen af Rørbæk, Hans Pedersen af Udlejre og Anders Hansen af Tørslev (Hovedministerialbok for Gerlev sogn (Frederiksborg amt) 1837-1855).

Folketelling 1845 i Frederiksborg amt, Horns herred, Gerlev sogn, Tørslev by, husstandsnr. 72, en gård

 • Gårdmand Jens Mikkelsen, 37 år, født i Snodstrup sogn, Frb. amt
 • Hans kone Ane Kirstine Pedersdatter, 37 år, født i Ølstykke sogn
  • Deres sønn Peter Jensen, 1 år, født her i sognet
 • På gården bor også 4 tjenestetyende

Konfirmert i 1858 Peder Jensen, Tørslev, født 17.mars 1844, far gårdmand Jens Mikkelsen (Hovedministerialbok Gerlev sogn (Frederiksborg amt) 1856-1875).

Folketelling 1860 i Frederiksborg amt, Horns herred, Gerlev sogn, Tørslev by, husstandsnr. 4, en gård

 • Gårdmand Jens Mikkelsen, 53 år, født i Snodstrup sogn, Frb. amt
 • Hans kone Ane Kirstine Pedersen, 53 år, født i Ølstykke sogn, Frb. amt
  • Deres barn Peder Jensen, 16 år, født her i sognet
  • Deres barn Ane Marie Jensen, 11 år, født her i sognet
 • På gården bor også en tjenestepige og en tjenestekarl
Inger Johanne Nielsen ble født den 8.september 1843,

døpt den 28.oktober, foreldre gårdmand Niels Andersen og hustru Ane Lisbeth Andersdatter af Lyngerup (Hovedministerialbok for Gerlev sogn (Frederiksborg amt) 1837-1855).

Folketelling 1845 i Frederiksborg amt, Horns herred, Gerlev sogn, Lyngerup by, husstandsnr. 102.14, en gård

 • Gårdmand Niels Andersen, 33 år, født i Draaby sogn, Frb. amt
 • Hans kone Ane Lisbeth Andersdatter, 45 år, født her i sognet
  • Barn Ane Kathrine Larsdatter, 19 år, født her i sognet
  • Barn Jens Larsen, 14 år, født her i sognet
  • Barn Anders Nielsen, 19? år, født her i sognet
  • Barn Niels Peter Nielsen, 4 år, født her i sognet
  • Barn Inger Nielsen, 2 år, født her i sognet
 • På gården bor også en tjenestekarl

Konfirmert i 1857 Inger Johanne Nielsdatter, Lyngerup, født den 8.september 1843, far gårdmand Niels Andersen (Hovedministerialbok Gerlev sogn (Frederiksborg amt) 1856-1875).

Folketelling 1860 i Frederiksborg amt, Horns herred, Gerlev sogn, Lyngerup by, husstandsnr. 52, en gård

 • Gårdmand Niels Andersen, 47 år, født i Dråby sogn, Frb. amt
 • Hans kone Ane Lisbeth Andersen, 60 år, født her i sognet
  • Deres barn Lars Peder Nielsen, 19 år, født her i sognet
  • Deres barn Inger Johanne Nielsen, 17 år, født her i sognet
 • På gården bor også et pleiebarn, en tjenestedreng og en tjenestepige
Viet i Gerlev den 29.august 1868 ungkarl Peder Jensen af Tørslev,

24 1/2 år, og pigen Inger Johanne Nielsen af Lyngerup, 25 år, fedrene gårdmand Jens Mikkelsen af Tørslev og Niels Andersen af Lyngerup (Hovedministerialbok Gerlev sogn (Frederiksborg amt) 1856-1875).

De var begge to 24 år gamle og barn av gårdmenn.  De kom fra hver sin landsby, Tørslev og Lyngerup,  i Gerlev sokn i Horns herred på vestsiden av Roskilde fjord.  De flyttet straks til Gjellestensgård i Udlejre i Ølstykke sokn på den annen side av Roskilde fjord, hvor Peter ble gårdeier, og hvor de ble boende resten av livet.  Peder overtok gården fra sin onkel (morbror) Hans Pedersen. Ved siden av å være bonde var Peder også sparekassebestyrer?.

Ved folketellingen i 1880 er

 • Peter Jensen gårdeier i Udlejre i Ølstykke sokn i Ølstykke herred. Det er oppgitt at Peter registrerte 99 personer i Udlejre ved denne folketellingen. Under familien er registrert Peter Jensen 35 år,
 • hans kone Inger Johanne Jensen, født Nielsen, 36 år
  • deres barn Ane Kirstine Elisabeth Jensen 8 år
  • Hans Christian Peter Jensen 4 år
  • Sidse Nielsine Mathilde Jensen 3 år

Ved folketellingen i 1890 er

 • Peter Jensen gårdeier av Gjellesten i Udlejre. Det er oppgitt at han var en av otte tellingskommisærer og at han registrerte 106 personer i Svestrup og Udlejre. Under familien er registrert Peter Jensen 45 år
 • husmoder Inger Johanne Nielsen 46 år
  • deres barn Ane Kirstine Elisabeth Jensen 18 år
  • Hans Kristian Peder Jensen 14 år
  • Sidse Nielsine Mathilde Jensen 13 år
  • Karen Marie Jensen 8 år
  • Jens Nielsenius Jensen 4 år

Folketelling 1901 i Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Ølstykke sogn, husstandsnr. 140, Udlejre, matr.nr. 5a

 • Gårdeier Peter Jensen, født 17/3 1844 i Gjerløv sogn, Frederiksborg amt
 • Husmoder Inger Johanne Jensen, født 8/9 1843 i Gjerløv sogn
 • Gift 1868, 5 levende børn, 2 døde børn
  • Barn, husgærning i hjemmet, Marie Jensen, født 25/8 1881 i Ølstykke sogn
  • Barn, arbeider ved landbrug, Jens Jensen, født 5/3 1885 i Ølstykke sogn
 • På gården bor også 2 tjenestetyende

Folketelling 1911 i Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Ølstykke sogn, husstandsnr. 150, Udlejre, matr.nr. 7??

 • Forhv. Landbruger Peder Jensen, født 17/3 1844 i Tørslev, Gerlev, Frederiksborg amt
 • Husmoder Inger Johanne Jensen, født 3/9 1843 i Gerlev
Inger Johanne Jensen, født Nielsen, døde den 14.oktober 1912 i Ølstykke stasjon,

Udlejre by, Ølstykke sogn og herred og ble begravet på Ølstykke kirkegård den 22.oktober. Hun var 69 år gammel. Gift. Bosatt i Ølstykke stasjon, Udlejre by, Ølstykke sogn og herred. Født i Lyngerup i Gerlev sogn. Datter af gårdeier Niels Andersen og hustru Lisbeth Andersdatter af Lyngerup. Var gift med Particulier Peder Jensen af Ølstykke stasjon (Kontraministerialbog Ølstykke sogn 1892-1912).

Folketelling 1916 i Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Ølstykke sogn, Ølstykke stationsby, husstandsnr. 151, matr.nr. 7u Udlejre

 • Fhv gårdejer, rentier, enkemand Peter Jensen, født 17.03.1844
 • Husbestyrerinde, enke Dorthea Hansen, født 11.09.1844

Folketelling 1821 i Frederiksborg amt, Ølstykke herred, Ølstykke sogn, Ølstykke stasjonsby, husstandsnr. 14, matr.nr. 7uv Udlejre

 • Rentier, enkemand Peder Jensen, født 17/3 1844 i Gerløv, Frb. Amt
Peder Jensen døde den 19.februar 1927 i Udlejre,

Ølstykke sogn og herred, begravet på Ølstykke kirkegård den 25.februar. Han var 82 år gammel. Forhenværende gårdeier, Particulier, Enkemand. Udlejre, Ølstykke sogn og herred; født 17.mars 1844 i Tørslev, Gerlev sogn; sønn af gårdeier Jens Mikkelsen og hustru. Havde været gify med Inger Johanne født Nielsen, siste felles bopæl Ølstykke stasjon, Ølstykke (Kontraministerialbok Ølstykke sogn 1913-1934). Han hadde vært enkemann i 15 år da han døde.

6. Barna til Peder Jensen og Inger Johanne Nielsen

1. Hanne Kirstine Jensen

Hun ble født 18.juni 1869 i Ølstykke og døde i Ølstykke 3.mars 1872.

2. Ane Kirstine Elisabeth Jensen

Født 16.mai 1871 i Ølstykke.

Viet i Ølstykke kirke den 17.juli 1891 ungkarl, ?, Niels Hansen af Oppesundby, 27 år, sønn af gårdeier Hans Sørensen, Oppesundby, født den 28.mai 1864, og pigen Ane Kirstine Elisabeth Jensen af Udleire, 20 år, datter af gårdeier Peder Jensen, Udleire, født 16.mai 1871 (Hovedministerialbog Ølstykke sogn 1881-1891).

Niels Hansen var handelsbestyrer i Blidstrup ved Græsted, senere bankkasserer i Frederikssund. Ane Kirstine døde 14.april 1932 60 år gammel. Niels Hansen døde 2.april 1936.

2.1  Carl Lauritz Wilhelm Hansen født 29.mai 1892, død 6.mars 1967. Han var grosserer i København.  Gift 11.juni 1920 med Henny Poula Elsass f.25.03.1893.

2.2  Svend Viggo Hansen født 5.mars 1897, død 25.mai 1960. Han var bankfullmektig i Hellerup.  Gift 24.januar 1936 med Syster Ruth Augusta Stjärnfeldt Andersen f.09.10.1900

3. Hans Peter Christian Jensen

Han ble født 17.januar 1873 i Ølstykke og døde i Ølstykke 26.desember 1874.

4. Hans Christian Peter Jensen

Han ble født 15.februar 1875 i Ølstykke og døde i Ølstykke 28.mai 1940 65 år gammel.

Han giftet seg 15.desember 1899 med Anna Metha Petersen født den 14.01.1876 og død den 11.11.1913 38 år gammel.

Familien bodde først i Græse, inntil de i 1904 flyttet til Udlejre, da Hans Christian overtok Gjellestensgård etter sin far. I 1915 solgte Hans Christian Gjellestensgård til H.N. Andersen, men beholdt en parsel på eiendommen (matr.nr. 5g) hvor han bygget hus og siden ble boende.  (Hva jobbet han deretter med ???)

4.1 Kirsten Helga Jensen født 5.oktober 1900. Hun giftet seg 18.desember 1928 med Kristian Frier f.19.01.1903.  Han var landmann i Kyndby.

4.2 Inger Elisabeth Jensen født 3.august 1902. Hun giftet seg 29.april 1927 med Kristian Sillesen f.30.11.1901.  Han var gårdeier i Kyndby (Horns herred, senere Jægerspris kommune).

4.3 Camilla Oline Jensen født 22.november 1904, død 5.juni 1945. Hun giftet seg 26.august 1927 med gårdeier Hans Peter Jensen f.05.03.1903-d.03.10.1974.

4.4 Peter Emil Jensen født 29.oktober 1905, død 26.desember 1979. Han var eier av Skovagergård på Orø.  Giftet seg 14.oktober 1932 med Gerda Astrid Poulsen f.03.03.1910.

4.5 Karen Kirstine Jensen født 22.februar 1907, død …. 1995. Hun giftet seg 7.mars 1964 med Aksel Henry Hansen f.13.08.1906.  Han var vulkanisør i Skibby.

4.6 Anna Jensen født 22.oktober 1913, død 1.mars 1914.

4.7  Christian Jensen født 22.oktober 1913, død 1.februar 1914.

5. Sidse Nielsine Mathilde Jensen

Født 24.januar 1877 i Ølstykke

Viet i Ølstykke kirke den 15.mai 1897 ungkarl, gårdeier, Anders Svendsen af Ølstykke, født i Udlejre  16.april 1873, sønn af gårdeier Niels Svendsen og hustru Bodil Jensdatter af Udlejre, og pige Sidse Nielsine Mathilde af Udlejre, født samme sted 24.januar 1877, datter af Gårdeier Peder Jensen og hustru Inger Johanne Nielsen af Udlejre (Hovedministerialbog Ølstykke sogn 1881-1891).

Anders Svendsen var gårdeier i xxx. Han døde 6.august 1954. Sidse Mathilde døde 2.januar 1963 85 år gammel.

6. Karen Marie Jensen

Hun ble født 25.august 1881 i Ølstykke og

Viet i Ølstykke kirke den 18.juni 1904 ungkarl Anders Peder Jensen Andreasen, Svedstrup, født i Svedstrup den 5.oktober 1881, sønn af gårdeier Andreas Jensen og hustru Ane Margrethe Andersen, Svedstrup, og pige Karen Marie Jensen, født 25.august 1881 i Udlejre, datter af gårdeier Peder Jensen og hustru Inger Johanne Nielsen, Udlejre (Hovedministerialbog Ølstykke sogn 1892-1912).

Anders Peder Andreasen var gårdeier i Svestrup. Han døde 7.oktober 1956. Karen Marie døde 17.juli 1959 77 år gammel.

7. Jens Nielsenius Jensen

Han ble født 5.mars 1885 i Ølstykke og  døde i Vassingerød 21.oktober 1938. I kirkebok for Uggeløse sogn, Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt er innført: Død 21.oktober 1938 Jens Nielsenius Jensen 53 år, gårdeier i Vassingerød, Uggeløse sogn. (Fra 1970 lå Uggeløse sogn i Allerød kommune, Frederiksborg amt. Fra 2007 ligger Uggeløse sogn i Allerød kommune, Region Hovedstaden).

Han giftet seg med 14.mai 1915 med Ingeborg Christine (Kristine) Hansen f.14.05.1891-d.23.07.1943.

Gå til INNHOLD