3.4 KARI LARSDATTER BRUNBORG (1908-1987)

Gå til INNHOLD

MJ/September 2016

Det eldste barnet til bondeentreprenøren i Vassvøre i Voss
Kari Brunborg ca. 1928

Kari Brunborg ca. 1928

Kari Larsdatter Brunborg er moren til Bertha Rongen fra Evanger i Voss og mormoren til Mads Anders Rongen Jensen, som ble født i København i 1953. Kari var gift med Anders Olson Rongen.

Kari Brunborg var det eldste av de 10 barna til bondeentreprenøren Lars Askjelson Brunborg fra gården Brunborg i Teigdalen i det tidligere Evanger herred i Hordaland. Herredet tilsvarte omtrent det gamle Vattsvern/Vassvøre åttung, som er landskapet mellom innlandsbygden Voss og fjordbygdene i Nordhordland. Evanger herred ble i 1964 delt mellom kommunene Voss og Vaksdal.

Lars Askjelson Brunborg slo seg i løpet av de første 20-30 årene av 1900-tallet opp som slakter, pølsemaker, forretningsmann og bonde. Straks etter at han hadde giftet seg med Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger fra industristedet Dale i Bruvik herred (nå Vaksdal kommune), etablerte han i 1908/09 slakteri med pølsemakeri og røkehus (Brunborgs pylsefabrikk) på småbruket Forvòena i Teigdalen. Her bodde også familien inntil 1914, da Lars 33 år gammel kjøpte bnr. 2 på gården Fadnes ved Evangervatnet nederst i Teigdalen. Dette ble basen for deres store familie og for forretningsvirksomheten. Bygdefolket ga dem oppnavnene Konsulen og Fruen. Dette karakteriserer nok, hvordan de fremstod for mange i lokalsamfunnet.

Oldefaren til Kari Brunborg, Anders Askjelson Århus, var fra bnr. 1 på gården Århus, den øverste gård i Teigdalen. Han giftet seg i 1844 med Brytteva Nilsdatter Brekkhus fra bnr. 4 på Brekkhus. Brekkhus er nabogården til Århus. Samme år som de giftet seg, kjøpte de bnr. 1 på den brattlendte gården Brunborg, som ligger i den nedre del av Teigdalen. Alle deres forfedre, med unntak av én som var fra Kolle i Voss (på grensen til Evanger), var bønder i Vassvøre.

Oldefaren til Kari Brunborg, Knut Pederson Steine, var fra bnr. 2 på gården Steine oppe i lia helt øst i Evanger ved grensen mot Voss (nabogården til Kolle i Voss). Han giftet seg i 1822 med Brita Larsdatter Geitle. Gården Geitle ligger nede i dalbunnen helt øst i Evanger mot grensen til Voss. Deres datter Kari Knutsdatter Steine, farmoren til Kari Brunborg, giftet seg med Askjel Andersson Brunborg på Brunborg.

Alle forfedre til Knut Pederson, med unntak av én som var fra Graue i Voss, var bønder i Vassvøre. Det samme var de også på morsiden til Brita Geitle. Hennes far var imidlertid fra gården Eide helt vest i Voss.  Gjennom forfedrene på Eide og via Anna Knutsdatter Raudstad, Ingjerd Klausdatter Miltzow og futen på Mosefinn Klaus Henrikson Miltzow (1632-1692) var hun en av de mange etterkommer etter presten Henrik Gertsen Miltzow på Voss.

Oldefaren til Kari Brunborg, Ole Pedersen Ekanger, var husmannsgutt fra Nedre Eikanger i nåværende Lindås kommune. Han var blant de første, som i 1847 ble uteksaminert som lærer fra det nystartede Stordøens Seminarium. Oldemoren til Kari Brunborg, Cecilie Andersdatter Lundemannsverk, var fra gården Lundemannsverk på Stord. Den lå ikke langt fra Stord Seminarium. Cecilies forfedre var alle bønder på Stord og i Kvinnherad. De kjente brødrene Inge og Per Lønning var av den samme slekt på Stord. Ole Pedersen Ekanger og familien endte opp i Gjerstad på Osterøy, hvor han i 32 år var klokker og lærer.

Sønnen til Ole Pedersen og Cecilie, Andreas Olsen Ekanger, giftet seg med Anna Nilsdatter Dale, datteren til Nils Nilsson Jamne og Kari Nilsdatter Dale. Han omkom i en arbeidsulykke i 1896, 43 år gammel, som veiarbeider på Dale. Kona og barna jobbet på Dale Fabrikker.

Oldefaren til Kari Brunborg, Nils Nilsson d.e. Jamne, var fra gården Jamne bnr. 1. Området, hvor gården Jamne lå, er nå en del av tettstedet Vaksdal. Han giftet seg i 1853 med Kari Nilsdatter Dale fra Dalegården bnr. 14. Nils Nilsson ble bonde på dette bruket. Dalegården ligger i utkanten av tettstedet Dale i Vaksdal kommune på veien mot Bergen.  Før fremveksten av Dale Fabrikker og dermed tettstedet Dale på slutten av 1870-tallet, var det ingen bebyggelse, i det som i dag er tettstedet Dale. Området var utmark under brukene på Dalegården.

Kari Nilsdatter Dale er gjennom 4 forfedrelinjer en av de mange etterkommere etter den velstående lennsmannsdatter Magdeli Johannesdatter Øvste-Mjelde fra Mjelde på Osterøy.

Kari L. Brunborg og Anders O. Rongen

Anders og Kari 30.september 1926

Kari Larsdatter Brunborg, hjemmeværende på Fadnes, født den 13.juni 1908, far gaardbruker Lars Askildsen Brunborg og Anders Olavsen Rongen, handelsbetjent på Evanger, født den 30.mai 1909 på Evanger, far kjøpmann Olav Brynjulvsen Rongen giftet seg i Evanger kirke den 30.september 1926. Begge fedrene var forlovere. Kari var 18 år og Anders var 17 år. Kari var 4 måneder på vei med deres første barn.

Kari og Anders fikk 2 barn, 6 barnebarn og 7 oldebarn.

1. Bertha Rongen, født den 26.januar 1927, døpt i Evanger kirke den 6.mars, faddere: Gaardbruker Lars Askildsen Brunborg og kone Anna Nilsine Andreasdatter, kjøpmann Olav Brynjulvsen Rongen, fru Synneva Brynjulvsdatter Skutle (Voss), skredders kone Anna Andersdatter Ekse. Bertha ble altså født 4 måneder etter at foreldrene giftet seg. Bertha giftet seg den 23.juni 1954 med Holger Jensen. Han var født den 28.september 1927 og døde den 30.november 2009. Bertha og Holger fikk barna Mads Anders Rongen Jensen, Nille Kari Rongen Jensen, Maja Rongen Jensen og Lotte Rongen Jensen. Bertha døde i Bergen den 26.april 1967.

2. Kjellaug Asfridur Rongen, født den 26.mars 1930, døpt i Evanger kirke den xx. Kjellaug giftet seg den 30.november 1937 med Frantz Didrik Osvaldsen Lind. Han var født den 24.september 1936 og døde den 4.november 1961. Kjellaug og Frantz fikk barna Mona Lind og Kjersti Lind.

Bertha, Anders, Kari, Kjellaug

Den 30.september 1951 feiret Anders og Kari sølvbryllup i hytta Uglereiret på Hosås i Evanger. Den 30.september 1986 feiret de gullbryllup på Nestun i Bergen.

Anders døde i Bergen den 12.september 1987. Kari døde i Bergen den 23.november 1987. De er begge gravlagt i samme gravsted som deres datter Bertha på Storetveit kirkegård i Bergen.

Gå til INNHOLD