3.4.2 Karer fra Brunborg, Flansås og Mestad i Teigdalen

Gå til INNHOLD

MJ / Februar 2017

Karer fra nabogårder i Teigdalen.

Foto tatt i løpet av perioden 1904-1908 på trappen til småbruket Forvòena (Forvo), før huset ble ombygget med nytt inngangsparti.

 • Foran til venstre Johannes Andersson Flansås (1852-1923)
 • Foran i midten Lars Askjelson Brunborg (1881-1947)
 • Foran til høyre Knut Olson Mestad (1889-1936)
 • Bak i midten Nils Askjelson Brunborg (1888-1932) – broren til Lars Askjelson
 • Bak til høyre Nils Johannesson Flansås (1878-1959) – sønnen til Johannes Andersson – gift 1915 med søsteren til Lars Askjelson, Anna Askjelsdatter Brunborg (1883-1961)

(Informasjon fra Ingeborg Hjeltnes i februar 2017 etter at hun har konferert med Elisabeth Flansås født 1925. Elisabath er datter til Nils Johannesson Flansås på bildet og Anna Askjelsdatter))

Plassen Forvòena ligger i den nedre del av Teigdalen på vestsiden av elva i dalbunnen ved veien oppover dalen. De to småbrukene på Brunborg ligger på 300 m.o.h og småbruket på Flansås ligger på 370 m.o.h. Det er ikke kjørevei til gårdene. Gangveien går fra Forvòena rett opp til Brunborg og videre nordover til Flansås. Det er svært bratt fra dalbunnen og opp til brukene. Gården Mestad ligger i dalbunnen nedenfor Flansås.

Lars Askjelson Brunborg hadde i 1904, 22-23 år gammel, kjøpt plassen Forvòena (Brunborg gnr. 19 bnr. 3 i Evanger herred) av enken etter den forrige eier Gudve Larsdatter (1822-1916) . Lars Askjelson var født og oppvokst på Brunborg bnr. 1.

Gårdbruker i Forvåen Lars Askildsen Brunborg giftet seg i Evanger kirke den 28.oktober 1907 med tjenestepike i Forvåen Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger. I 1908/09 etablerte Lars slakteriet og pølsefabrikken Brunborg Fabrikker i Forvòen. Pølsefabrikken gikk nok bra, og det var om høsten stor aktivitet med slakting og pølsing og mange folk i arbeid.

Ved folketellingen 1.desember 1910 i Evanger herred finner vi på Brunborg gnr. 19 bnr. 3:

 • pølsefabrikant og gårdbruker Lars Askelsen (Brunborg) født 28.september 1881 i Evanger
 • gårdbrukerkone Anna Nilsine Andreasdatter (Ekanger) født 6.september 1888 på Dale i Bruvik
  • datter Kari Larsdatter født 30.juni 1908 i Evanger
  • sønn Tor Larsen født 2.november 1909 på Dale i Bruvik
 • kårkone Gudve Larsdatter (Luren) født 1822 i Evanger
 • ugift tjener Kari Andersdatter (Brunborg) født 11.februar 1849 i Evanger (tante til Lars Askjelson)
 • ugift tjener Nils Askelsen (Brunborg) født 22.desember 1888 i Evanger (bror til Lars Askjelson)
 • ugift tjener Brynjulv Larssen (Evangerhaug) født 18.september 1892 i Evanger
 • ugift tjener Kari Johnsdatter Elje født 22.mai 1891 i Evanger (niese til Lars Askjelson)
 • ugift tjener Marta Knutsdatter Grønlien født 10.juni 1895 i Voss
 • ugift gårdsarbeider Ivar Bergesen Styve født 22.august 1888 i Evanger
 • pensjonist og budeie (lærerenke) Brita Pedersdatter (Gullbrå) født 20.mars 1860 i Evanger

På Brunborg gnr. 19 bnr. 1 bor (alle født i Evanger):

 • gårdbruker Anders Askjelsen (Brunborg) født 19.mars 1873
 • hans kone Kari Bergesdatter (Akslebjørg) født 28.desember 1872
  • datter Brita Andersdatter født 11.april 1903
  • sønn Askel Andersen født 7.april 1905
  • sønn Berge Andersen født 9.august 1908
  • datter Kari Andersdatter født 23.desember 1908
  • sønn Nils Andersen født 12.januar 1910
 • husmann og arbeider Helge K. Gjeilen født 13.mars 1852, sedvanlig bosted Rørgo
 • tjener Brita B. Akselberg født 11.august 1883, sedvanlig bosted Akselberg
 • kårmann, enkemann Askel Andersen født 16.november 1845

På Brunborg gnr. 19 bnr. 2 bor (alle født i Evanger):

 • ugift gårdbruker Sjur Jakobsen (Brunborg) født 6.februar 1879
 • ugift tjener Ragnhild Jakobsdatter (Brunborg) født 7.august 1873

Ved folketellingen 1.desember 1910 i Evanger herred bor på Flansås gnr. 20 bnr. 1 (alle født i Evanger):

 • gårdbruker Johannes Andersen (Flansås) født 31.mai 1852
 • hans kone Elisabet Nilsdatter (Ro) født 9.desember 1851
  • ugift sønn gårdsarbeider Nils Johannessen født 17.oktober 1878 (han giftet seg i 1915 med Anna Askjelsdatter Brunborg)
  • ugift datter jordbruksarbeid Brita Johannesdatter født 8.september 1888
  • ugift datter jordbruksarbeid Anna Johannesdatter født 20.mai 1891
  • ugift sønn gårdsarbeider Anders Johannessen født 14.januar 1894

På plassen Hylmo under Flansås bor (alle født i Evanger):

 • husmann og murer Anders Andersen Flansås født 4.juni 1863
 • Husmannskone Brita Andersdatter (Brunborg) født 6.oktober 1853
  • ugift sønn, gårdsarbeider Nils Andersen født 18.november 1891
 • ugift tjener Brytteva Jakobsdatter Brunborg født 9.august 1871

Alle de tre barna til Anders A. Flansås og Brita A. Brunborg, Anders Flansås f.1889, Andreas Flansås født 1890 og Nils Flansås født 1891, utvandret til USA.

Gå til INNHOLD