3.4.1 Fra Århus/Brekkhus og Steine/Geitle til Brunborg og Fadnes

Bonde, slakter, pølsemaker og handelsmann Lars Askjelson Brunborg

var det 6. barnet i barneflokken, som i siste del av 1800-tallet vokste opp på det ene av de to brukene på den veiløse gården Brunborg i Teigdalen i det tidligere Evanger herred, nå en del av Voss kommune. Det er klart at han måtte være en kar litt utenom det vanlige, iderik, energisk og handlekraftig. Han etablerte  Brunborgs Pylsefabrikk på småbruket Forvoeane, som han kjøpte i 1904, 23 år gammel. 10 år senere kjøpte han bnr. 2 på gården Fadnes ved Evangervatnet nederst i Teigdalen.

Mads Anders Rongen Jensen er det eldste av oldebarna og den eldste av de i alt 60 tremenninger etter Lars og Anna på Fadnes.

For å sette seg inn i historien om kjøttvareproduksjonen i Teigdalen og Evanger, må en lese:  …. da gaor i pylso …. 200 år med kjøt og fårepylseproduksjon i Evanger, Redaksjon Anngunn Brekkhus, Ragna Lønøy Lien, Lars Agnar Brunborg, Olav Edal, Knut Hjørnevik, Utgitt av Vassvøri Sogelag, Evanger 2012

Slekts- og familieforhold er satt opp med støtte i:

 • Evangerboka, Gards- og ættesoga, Band I, Av Lars Schjærven og Johannes Gjeråker, Voss Bygdeboknemnd 1982 (Gårdene i Teigdalen)
 • Evangerboka, Gards- og ættesoga, Band II, Av Lars Schjærven og Johannes Gjeråker, Voss Bygdeboknemnd 1984 (Steine og Geitle)

Kirkebøkene for Voss og Evanger og folketellingene er lest digitalt på Digitalarkivet under Riksarkivet.

Forfedrene til Lars Askjelson Brunborg var nesten alle fra Vatsvern åttung/Vassvøre/Evanger sokn i Voss, som i perioden 1886-1964 var et eget herred. Noen få kom fra det gamle hovedsoknet Vangen i Voss kommune. Her starter vi med generasjonen som levde i Evanger på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet.

Anders Askjelsen Århus og Brytteva Nilsdatter Brekkhus er tipptipp-olfdeforeldre til Mads Anders Rongen Jensen født 1953 i København gjennom slektslinjen Anders Askjelson Århus – Askjel Andersson Brunborg – Lars Askjelson Brunborg – Kari Larsdotter Brunborg – Bertha Rongen – Mads Anders Rongen Jensen.

Knut Pedersson Steine og Brita Larsdatter Geitle er tipptipp-oldeforeldre til Mads Anders Rongen Jensen født 1953 i København gjennom slektslinjen – Knut Pederson Steine – Kari Pedersdotter Steine – Lars Askjelson Brunborg – Kari Larsdotter Brunborg – Bertha Rongen – Mads Anders Rongen Jensen.

Innhold

1. Anders Askjelson Århus 1812-1897

2. Brytteva Nilsdatter Brekkhus 1820-1884

3. Anders Askildsen Århus og Brytteva Nilsdatter Brekkhus kjøpte et bruk på Brunborg

4. Brunborg i Teigdalen

5. Knut Pederson Steine 1795-1866

6. Brita Larsdatter Geitle 1801-1885

7. Knut Pedersen Steine og Brita Larsdatter Geitle

8. Foreldrene til Lars Askjelson Brunborg

9. Eiendommene til Lars A. Brunborg

10. Lars Askjelson Brunborg og Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger

1. Anders Askjelson Århus 1812-1897

Vi finner oldefaren, besteforeldrene og de nygifte foreldrene til Anders Askjelsen på Århus bnr. 1 øverst i Teigdalen i 1801 (Evangerboka, Band I, Århus bnr. 1, side 457 og Evangerboka, Band II, Væle, side 312)

(Folketelling 1801 i Voss prestegjeld) bosted Aarhuus, husstand 01

 • Bonde Helje Larsen, 45 år (født 1756), hans 1.ekteskap
 • Hans kone Kari Aschjeldsdatter, 53 år (født 1748), hennes 1.ekteskap
 • Sønn Gullik Heljesen, 18 år (født 1783)
 • Sønn Siur Heljesen, 14 år (født 1787)
 • Sønn Joen Heljesen, 10 år (født 1791)
 • Pleiebarn Lars Larsen, 9 år (født 1792)
 • Husbondens fader, nyder opphold av gården, Lars Heljesen, 89 år (født 1712), 4.gang enkemann
 • Husbondens sønn, er hos sine foreldre, Aschjeld Heljesen, 21 år (født 1780)
 • Hans kone Brytteva Andersdatter, 24 år (født 1777)

Alle forfedre til Anders var leilendinger eller selveiende bønder i Vassvøre.

Anders Askjelsen ble født på Århus bnr. 1 i 1812.

Døpt 28.juni 1812 i Evanger Aschjeld Heljesen og Brytteva Andersdatter Aarhuus sønn Anders (Ministerialbok, Voss prgj. – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1810-1821, side 26)

2. Brytteva Nilsdatter Brekkhus 1820-1884

Vi finner foreldrene til Brytteva Nilsdatter på Brekkhus bnr. 4 øverst i Teigdalen i 1801 (Evangerboka, Band I, Brekkhus bnr. 4, side 421/422 og Evangerboka, Band I, Århus bnr. 3, side 461)

(Folketelling 1801 i Voss prestegjeld) bosted Brekhuus, husstand nr. 03

 • Bonde Niels Andersen, 29 år (født 1772), hans 1.ekteskap
 • Hans kone Kari Brynjelsdatter, 29 år (født 1772), hennes 1.ekteskap
 • Børn Brynjel Nielsen, 7 år (født 1794)
 • Børn Anders Nielsen, 2 år (født 1799)
Brytteva Nilsdatter ble født på Brekkhus bnr. 4 i 1820.

Døpt på Evanger den 30.juli 1820 Niels Andersen og Kari Brynjelsdatter Brekhuus datter Brytteva, født 8.mai?, faddere Simen Aarhuus, Lars Brekhuus, Elisabeth Brekhuus, Martha Brekhuus, Synneva Brejhuus (Ministerialbok, Voss prgj. – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1810-1821, side 179). Hun var det yngste barnet i familien.

Brekkhus er nabogården til Århus. Alle Bryttevas forfedre, så langt som det er mulig å spore dem bakover, var bønder i Vassvøre. Unntaket er en oldefar på morssiden, Nils Oddson Kolle, som var fra garden Kolle. Kolle ligger imidlertid helt vest i Voss på grensen til Evanger, og folkene på Kolle brukte på den tiden prest og skole på Evanger. Oldefaren Gulleik Johannesson Bjørgo var født på Bjørgo. Han bodde en periode på Horvei, hvor bl.a. bestefaren til Brytteva ble født. Han flyttet ca. 1750 til Brekkhus og ble selveier på bnr. 4. Bestefaren og faren til Brytteva var også selveiere på det samme bruket.

3. Anders Askildsen Århus og Brytteva Nilsdatter Brekkhus kjøpte et bruk på Brunborg

Gift den 14.juni 1844 ungkar Anders Askilsen Aarhuus, 32 år,

født på Aarhuus, far Askild Helgesen Aarhuus, og pige Brytava Nilsdatter Brækhuus, 24 år, født på Brækhuus, far Nils Andersen Brækhuus (Ministerialbok, Voss prgj. – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1836-1851, side 187, nr. 21)

Anders Askjeldsen kjøpte i 1844, 32 år gammel, bnr. 1 på gården Brunborg. – Han ble slik opphavet til slektsnavnet Brunborg.

Anders og Brytteva fikk 9 barn. Av disse var det 1 gutt og 6 jenter som vokste opp (Evangerboka, Band I, Brunborg bnr. 1, side 284):

1. Det første barnet,

Askjel (1844-1844) ble født samme år som de giftet seg og flyttet til Brunborg. Barnet døde imidlertid samme år.

2. Askjel Andersson Brunborg,

født i 1845 død 1940, gift med Kari Knutsdatter Steine, overtok Brunborg bnr. 1 etter faren.

2.1 Anders Askjelson Brunborg f.1873, gift med Kari Bergesdtr. Akslebjørg

2.2 Knut Askjelson Brunborg f.1874 d.1956, gift med Berta Helena Jonsdtr. Bjørgo

2.3 Jakob Askjelson Brunborg f.1875 d.1951, gift med Jorunn Olsdtr. Mykkeltveit

2.3 Brytteva Askjelsdtr. Brunborg f.1876 d.1944, gift med Helge Andersson Fosse

2.4 Brita Askjelsdtr. Brunborg f.1878 d.1958, gift med Anders Andersson Faugstad

2.5 Nils Askjelson Brunborg f.1879 d.1883

2.6 Lars Askjelson Brunborg f.1881 d.1947, gift med Anna Nilsine Andreasdtr. Ekanger

2.7 Anna Askjelsdtr. Brunborg f.1883 d.1961, gift med Nils Johannesson Flansås

2.8 Magli Askjelsdtr. Brunborg f.1886 d.1959, ugift

2.9 Nils Askjelson Brunborg f.1888 d.1932, gift med Anna Bertina Nilsdtr. Øvsthus

3. Brytteva Andersdatter Brunborg

Født i 1847. Hun bodde ugift på Brunborg sammen med søsteren Kari. Døde hun før 1900 eller 1910?

4. Kari Andersdatter Brunborg

(1848-1848) ugift

5. Kari Andersdatter Brunborg

Født i 11.februar 1849 og død i ugift i 1918. I 1900 bodde hun på Oletræflaten under Væle, som var en husmannsplass med jord.  Her var hun var tjenestepike hos enkemann banevokter August Wemberg som var 65 år og født i Sverige og hans sønn Johan Augustsen, som var født 1893 på Evanger. I 1910 bodde hun hos Lars og Anna i Forvoen.

6. Brytteva Andersdatter Brunborg

Født 26.desember 1851. Hun ble i 1879 gift med John Larsson Mestad. Han var først husmann (plassbruker) på Brunborgsnæset og murerarbeider men kjøpte i 1906 bnr. 2 på Elgje (Elje). Brytteva døde på Elgje i 1935. Brytteva og John fikk 6 barn:

6.1 Brita Johnsdtr. Elgje, født 28.06.1880, gift med Johannes Dagson Øvstedal, bruker på Øvstedal bnr. 2.

6.2 Brytteva Johnsdtr. Elgje, født 18.12.1882, gift med gardsbestyrer Helge Gregoriusson Mjeldheim, Haus, banevokter på Uppsete

6.3 Guri Johnsdtr. Elgje, født 1885, død 1964

6.4 Anders Johnson Elgje, født 07.04.1887, gift med Gunnhild Larsdtr. Bere fra Voss, han var baneformann på Mjølfjell.

6.5 Nils Johnsson Elgje, født 25.06.1889, gift med Brytteva Bergesdtr. Styve, overtok i 1935 Elgje bnr. 2 fra faren

6.6 Kari Johnsdtr. Elgje, født 22.05.1891, gift med Olav Olavson Øvstedal, han var jernbanearbeider på Voss

7. Brita Andersdatter Brunborg

Født 06.oktober 1853. Hun ble i 1888 gift med Anders Andersson Flansås. Han var husmann på plassen Hylmo under Flansås og murerarbeider. I 1922 fikk han skjøte på plassen, som i 1917 var blitt utskilt som bnr. 2 Hylmo Flansås. Senere kjøpte de hus på Evanger. Brita døde i 1935. Brita og Anders fikk 3 sønner. De utvandret alle til USA da de ble 20 år:

7.1 Anders Andersson Flansås, født 1889, reiste med Cunard fra Bergen den 23.03.1909, begrunnelse å søke bedre fortjeneste, reisemål Lake Preston, South Dakota hvor han oppga å ha bekjente. Gift i Minneapolis med Clementine Ona Killoug, han var farmer, skredder og murer.

7.2 Andreas Andersson Flansås, født 1890, reiste med Cunard fra Bergen den 22.03.1910, begrunnelse å søke bedre fortjeneste, reisemål Minneapolis hvor han opplyste å ha en bror. Gift med Brita Gulleiksdtr. Århus. Han var farmer og rancher i Malta, Montana.

7.3 Nils Andersson Flansås, født 18.11.1891, reiste med Cunard fra Bergen den 09.04.1912, begrunnelse å søke bedre fortjeneste, reisemål Norma North Dakota hvor han oppga å ha familie. Gift med Alma Higgs fra Nova-Scotia, farmer i Montana. Nils ble utsatt for en ulykke da han arbeidet på en gård i Wisconsin eller Minnesota og mistet begge bena. Han giftet seg med den engelske sykepleier som pleiet ham på sykehuset. Nils og Alma fikk 7 sønner og har en stor etterslekt.

8. Marta Andersdatter Brunborg

Født i 1856 og død ugift i 1942. I 1900 bodde hun som tjenestejente på Langeland. I 1910 drev hun med gårdsarbeid hos søsteren på Elgje

9. Kari Andersdatter Brunborg

Født 14.september 1859, død på Brunborg i 1951. Hun giftet seg i 1890 med enkemann Jakob Helgeson Brunborg født i 1843 og død 1896. I 1910 bor Kari som kårkone og pensjonist på Brunborg bnr. 2. Jakob var eier og bruker av Brunborg bnr. 2 og lærer i Evanger. Han var først gift med Brytteva Sjursdtr. Århus. Brytteva døde i 1888.

Brytteva og Jakob fikk 6 barn:

– Brytteva Jakobsdtr. Brunborg, født 1871, død 1952

– Ragnhild Jakobsdtr. Brunborg, født 1873, død 1935

– Helge Jakobson Brunborg, født 1878, utvandret til Brainer, Minnesota, gift og fikk 8 barn

Sjur Jakobson Brunborg, født 1879, gift 1941 med Helena Andersdtr. Mestad, ingen barn, overtok Brunborg bnr. 2 fra stemoren Kari i 1901, solgte i 1946 bruket til Alfred Andersson Brunborg født på Brunborg bnr. 1 i 1912 (se under etterkommerne etter Anders Askjelson Brunborg og Kari Bergesdtr. Akslebjørg)

– Lars Jakobson Brunborg, født 1881, gift med Ragnhild Ivarsdtr. Geitle, lærer i Voss, Evanger og Glemminge

– Anna Jakobsdtr. Brunborg, født 1883, død 1956

– Knut Jakobson Brunborg, født 1886, gift med Katherine Oppegård, lærer i Hurdal.

Kari og Jakob fikk 1 barn:

9.1 Berta Jakobsdtr. Brunborg, født 25.juli 1891, død i Ogndal i 1972. Hun giftet seg i 1918 med Albert Elisar Ingebrigtsen Aarsand født 1894 i Bindal i Nordland. Berta utdannet seg til lærer på Volda lærerskole. I 1910 er hun registrert som seminarelev i Volden. Hun kom som lærerinne til Bindal, hvor hun giftet seg med Albert og hvor begge barna ble født. Albert var snekker og hadde et småbruk i Bindal.  Dette ble solgt og i 1934 flyttet familien til bureisingsbruket Granheim gnr. 142 bnr. 3 i Ogndal i Steinkjer kommune. I 1964 endret bruket navn til Årsand.

(Folketelling 1865 i Voss prestegjeld) bosted Brunberg løpenr. 60 c

 • Gaardbruker selveier Anders Askeldssøn, 54 år (født 1812) i Voss prgj.
 • Hans kone Brytteva Nielsdatter, 46 år, (født 1820) i Voss prgj.
 • Sønn, hjelper faderen med gaardsbruket Askild Anderssøn, 21 år (født 1845) i Voss prgj.
 • Datter Kari Andersdatter, 17 år (født 1849) i Voss prgj.
 • Datter Brytteva Andersdatter, 15 år (født 1851) i Voss prgj.
 • Datter Britha Andersdatter, 13 år (født 1853) i Voss prgj.
 • Datter Martha Andersdatter, 10 år (født 1856) i Voss prgj.
 • Datter Kari Andersdatter, 7 år (født 1859) i Voss prgj.
 • Spinderske, logerende Brithe Nielsdatter, 58 år (født 1808 i Voss prgj.
Død den 27.mai 1884 kaarkone Brytteva Nilsdatter,

født 1820 på Brækhus, bopæl Brunborg, mann kaarmann Anders Askildsen (Klokkerbok, Evanger prgj., Evanger sokn, 1877-1899, side 244, nr. 4) Hun ble 64 år gammel.

Død den 28.februar 1897 enkemann kaarmann Anders Askildsen,

født 1812 på Aarhus, bopæl Brunborg (Klokkerbok, Evanger prgj., Evanger sokn, 1877-1899, side 267, nr. 2) Han var 85 år gammel.

4. Brunborg i Teigdalen

Brunborg bnr. 1

ligger på vestsiden av Teigdalen drøyt 2 km fra starten på Teigdalen ved Fadnes. Gardsnavnet Brunborg betyr grasgrodd avsats i en bratt bakke. Dette er en god beskrivelse av stedet. Det er en bratt gangsti fra bygdeveien ved Teigdalselven og opp til garden som ligger 305 m.o.h. med luftig utsikt oppover og nedover dalføret og over til Akslebjørg og Luren på den andre siden av dalen. Det kom aldri hjulredskap til garden men i 1950 ble det bygget taubane fra bygdeveien. Nabogården til Brunborg på samme høyde nor lenger opp i dalen er Flansås. I dalbunnen under Brunborg og Flansås ligger gården Mestad.

Den gamle postveien fra Oslo til Bergen over Voss gikk med båt over Evangervatnet og videre til Bolstadøyri. Men når det var usikker is og ufremkommelig på Evangervatnet, måtte posten fraktes over land på postveien fra Evanger, opp forbi Brunborg, over Vindeggi, forbi Bjørgo, ned den bratte Homannsstigen til Horvei og videre til Bolstadøyri. Dette er i dag en fin tursti.

År 1900 var det på garden Brunborg 3 bruk med gardbrukere. Det var de to brukene oppe på Brunborg og bnr. 3 Forvåen nede ved elva. I tillegg var det en plass (Brunborgsneset), hvor det bodde en plassbruker og murerarbeider.  Til sammen bodde det 24 personer på de 4 enhetene.  I 2010, vel 100 år senere, er garden fortsatt uten veiforbindelse og den er ute av stand til å gi levebrød til én familie.

Det var en Berge Oddson Brunborg som eide hele gården frem til 1840. Da solgte han bnr. 2 til Knut Henrikson Fadnes. Begge disse to solgte brukene sine få år senere og utvandret til USA med familiene.

I 1844 kjøpte bestefaren til Lars A. Brunborg, Anders Askjelson Århus født 1812, bnr. 1. Han ble slik opphavet til slektsnavnet Brunborg. I 1873 skjøtet han bruket over til sin sønn Askjel Andersson Brunborg født 1845. Askjel skjøtet i 1905 bruket over til sin eldste sønn Anders Askjelson Brunborg født 1873. Han var den eldste bror til vår Lars. I 1950 skjøter Anders Askjelson bruket over til sitt barnebarn Anders Olson Brunborg født 1944 (han er sønnen til Olav Andersson Brunborg født 1915). Anders Olson skjøter i 1958 bruket over til sin onkel Askjel Andersson Brunborg født 1905. Han var ugift og døde i 1985. I 2010 ser det ut til at Anders Olson Brunborg igjen eier bnr. 1.

I 1846 kjøpte Helge Jakobsen Sevaldstad Brunborg bnr. 2. Hans sønn Jakob Helgeson Brunborg født 1844 overtok bruket etter sin far i 1871. I tillegg til å drive bruket var han lærer på Evanger fra 1868 til 1890. Han var først gift med Brytteva Sjursdtr. Århus. De fikk 7 barn. Brytteva døde i 1888. Jakob giftet seg på nytt i 1890 med Kari Andersdtr. Brunborg født 1859 (hun var tante til vår Lars A. Brunborg). De fikk 1 barn. Jakob døde i 1896. I 1901 overdro Kari bruket til sin stesønn Sjur Jakobson Brunborg født 1879. Han overdro i 1946 bruket til Alfred Andersson Brunborg født 1912. Han var sønn av Anders Askjelson Brunborg på bnr. 1 (den eldste broren til vår Lars). Dermed var både bnr. 1 og bnr 2. i ”vår” Brunborg slekt. Alfred var ugift og har på et tidspunkt overdratt bnr. 2 til Anders Knutson Saue. Han er sønn av den eldste søsteren til Alfred, Brita Andersdtr. Brunborg født 1903. Hun hadde i 1931 giftet seg med Knut Nilsson Saue på Voss.

Begge eierne av henholdsvis Brunborg bnr. 1 og bnr. 2 i 2008 var altså barnebarn av broren til vår Lars A brunborg, Anders Askjelson Brunborg født 1873.

Den 20.juni 2008 skriver avisen Hordaland etter et besøk på Brunborg: Anders Brunborg, fødd og oppvaksen på garden, no pensjonist, fortel at han stort sett bur her heile året. Sjølv om han eigentleg har budd i Halden sidan han var 11 (i 1955). Sidan midt på 80-talet har han og grannen Anders Saue (oppkalla etter same bestefar) drive og restaurert alle husa på Brunborg, ni i talet. I stor grad er dei gamle treverka kledde inn med moderne kledningsmateriale – og dermed bevart for ettertida. Utan ei einaste offentleg krone! I fylgje historiske kjelder vart garden rydda i 1611, kan Anders Brunborg fortelja. Eldste bygg på garden (ein låve) har mesteparten av tømmeret sitt frå 1641. – Men våningshuset eg sjølv bur i, og fleire andre bygg, vart oppførte i 1887. Bygde med tømmer som vart felt på Vinsand, fløytt nedover til Fadnes i Evangervatnet, og deretter frakta like opp hit til Brunborg!

5. Knut Pederson Steine 1795-1866

Knut Pedersson Steine og Brita Larsdatter Geitle er tipptipp-oldeforeldre til Mads Anders Rongen Jensen født 1953 i København gjennom slektslinjen – Knut Pederson Steine – Kari Pedersdotter Steine – Lars Askjelson Brunborg – Kari Larsdotter Brunborg – Bertha Rongen – Mads Anders Rongen Jensen

Knut ble født på Steine bnr. 2 Midtstovo i 1795.

Døpt 1795 i Evanger sokn Peder og Anna Larsdatters sønn Knud, faddere Størk Edahl, Niels Stene, Niels Kolle ?? (Ministerialbok, Voss prgj. – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1780-1810, (side 139 tidlig på året))

(Folketelling 1801 i Voss prestegjeld) bosted Stene

 • Bonde, gaardbeboer og national soldat Peder Knudsen, 24 år (født 1777), hans 1.ekteslap
 • Hans kone Anna Larsdatter, 40 år (født 1761), hennes 1.ekteskap
 • Deres børn Kari Pedersdatter, 8 år (født 1793)
 • Deres børn Knud Pedersen, 6 år (1796) (tipptipp-oldefar til Mads)
 • Deres børn Niels Pedersen, 1 år (født 1800)
 • Tjenesteolk Berje Nielsen, 26 år
 • Tjenestefolk Ingebor Nielsdatter, 23 år
 • Nyder ophold af gaarden Niels Siursen, 42 år, hans 1.ekteskap
 • Hans kone Kari Joensdatter, 61 år (født 1740), hennes 2.ekteskap
 • Deres datter Kari Knudsdatter, 19 år

Knut ble bonde på fjellgården Steine, da han 18 år gammel fikk skjøte på bruket av faren. Han var i perioden 1816-1822 fritatt fra militærtjeneste, mot å være lærer på Evanger.

Steine ligger 400 m.o.h. helt øst i Evanger ved elven Tverrelvi som er grense mot Voss. Tverrelvi kommer fra nord og har sitt utløp i Vosso ved Geitle. Det er knapt 5 km langs bilveien fra Geitle til Steine. Veien var ferdig bygget i 1966.  Før dette gikk den gamle ferdselsveien over Oppheim til Voss. Skoleveien gikk over Bjørgås til Kvilekvål.

Både far, bestefar, oldefar og tippoldefar til Knut Pedersen Steine var selveier bønder på bnr. 2 på Steine. Tippoldefaren Knut Olson kom fra Bjørndalen i Teigdalen til Steine, men hans kone Brita Gulleiksdatter var fra Steine. Alle forfedre til Knut Pederson, så langt som det er mulig å spore dem tilbake, med unntak av oldemoren Dortea Larsdatter Graue, var bønder i Vassvøre.  Hennes far var imidlertid også fra Steine, men var bruker på garden Graue på Voss, da Dortea ble født.  Moren til Dortea Larsdatter var fra garden Ullestad på Voss.

Før Knut overtok farsbruket på Steine, bodde han på en plass utenfor bøgarden i Kollslidi på Kolle.

Ifølge folketellingen 1865 bodde Knud Pedersen igjen, 70 år gammel, på Kollslidi (Kolslien) som husmann med jord sammen med sin kone Britha Larsdatter.

(Vossaboka, Band I, Voss bygdeboknemnd 2018) side 24: Kolle 1/ plasset Kollslie, øvre, Knut Pedersen Steine 1795-1896 g. 1822 m Brita Larsdatter Geitle 1809-1889 kom hit med 3 barn. Knut hadde tidligere hatt gard på Steine i noen år og vært lærer i Evanger. Han ryddet denne plassen, som lå nedenfor gardstunet, ved elva, og hørte til bruk 1.

Det er et mysterium, hvorfor Kolslien ser ut til å spille slik en rolle i livet hans.  Kolslien lå under gården Kolle bnr. 1. Kolle ligger i Voss og er nabogarden til Steine i Evanger. Etter gammelt var Kolle i grend med Steine og de andre gardene på Evangersiden – Edal, Bjørgås, Mugås og Elgje. Folkene på Kolle brukte Evanger kirke.

I Vossaboki 2, Dyrvedals, Gullfjordungs og Borstrands åttungar, av Lars Kindem, utgitt av Voss Bygdeboknemnd 1933-1938, Kolle, side 24/25, leser vi: På bruk 1 er husmannsplasset Kollsliæ. Det var Knut Person Steine frå Evanger som vølte upp plasset og bygde der. So budde Lars Nilsson Bolstad der og etter han kom fyrnemnde Knut Person sin son Knut. Knut Nilsson bur der no. Det var eit plass til i Kollsliæ. Jon Brynjulvson, som døydde 1862, hadde rudt dette plasset utanfor bøjagarden. Etter han budde Knut Knutson Steine der. Han hadde vore skulemeister ei tid.

6. Brita Larsdatter Geitle 1801-1885

Brita ble født på Geitle i Evanger. Døpt den 27.desember 1801

Lars Knudsen og Barbro Olsdatter Gieltes datter Brita, faddere Ashield Larsen Gielte, Godchalch Knudsen Ejde, Ingebor Olsdatter ?, ? Evanger (Ministerialbok, Voss prgj. – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1780-1810, (side 199, helt på slutten av året))

(Folketelling 1801 i Voss prestegjeld) bosted Gjetle

 • Bonde og gaardbeboer Lars Knudsen, 35 år (født 1766), hans 1.ekteskap
 • Barbraae Olsdatter, 30 år (født 1771), hennes 1.ekteskap
 • Deres børn Knud Larsen, 6 år (født 1795)
 • Deres børn Anna Larsdatter, 4 år (født 1797)
 • Deres børn Ingebor Larsdatter, 2 år (født 1799)
 • Tjenestepike Borrilde Larsdatter, 42 år
 • Inderste, søker almisse, Joen Hendrichsen, 29 år
Faren til Brita, Lars Knutson Eide, var fra garden Eide bnr. 2 i Voss

og giftet seg i 1794 til garden Geitle (Vossaboki 2, Dyrvedals, Gullfjordungs og Borstrands åttungar, av Lars Kindem, utgitt av Voss Bygdeboknemnd 1933-1938, Eide bruk 2, side 32)

Kona Barbrå Olsdatter var den eldste av 4 barn på Geitle, som alle var jenter.

Hun fikk skjøte på bruket i 1795, året etter at hun giftet seg med Lars (Evangerboka, Band II, Geitle, side 202/203)

Det er ikke langt mellom Geitle og Eide.  Geitle ligger ved elva Vosso helt øst i Evanger. Eide ligger ved Vosso helt vest i Voss. Både farfaren og oldefaren til Brita Larsdatter var brukere på Eide, mens det er uklart om tippoldefaren var født på Eide eller kom dit som voksen.

Alle forfedrene til faren til Brita var bønder i Voss. Gjennom forfedrene fra Eide og via Anna Knutsdatter Raudstad, Ingjerd Klausdatter Miltzow og futen på Mosefinn Klaus Henrikson Miltzow (1632-1692) er Lars Askjelson Brunborg en del av den vidt forgrenede Miltzow slekten fra Voss.

7. Knut Pedersen Steine og Brita Larsdatter Geitle

Gift i Evanger den 16.juni 1822 ungkarl og skoleholder Knud Pedersen Steene

og pigen Britha Larsdatter Gjetle, forloverne Lars Knudsen Gjetle og Peder Stene (Ministerialbok, Voss prgj., – Voss  sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1816-1827, side 210, nr. 33)

Det ser ut til at familien bodde på Steine, mens barna ble født og vokste opp. Eiendomsforholdene på Steine når Knut bodde der og etterpå, er noe uklare.

(Folketelling 1865 i Voss prestegjeld) bosted Kolslien i Vestbygden og Dørvedalen tellingskrets

 • Husmann med jord Knud Pedersen, 70 år (født 1796) i Voss prgj.
 • Hans kone Brita Larsdatter, 60 år (født 1806) i Voss prgj.
Død den 27.juni 1866 husmann Knut Pedersen,

74 år, oppholdssted Stene (Klokkerbok, Voss prgj., Evanger sokn, 1863-1879, side 164, nr. 14). Hans rette alder var 71 år.

(Folketelling 1875 i Voss prestegjeld) bosted Kolle, i husstanden til gaardbruker Nils Johnssøn og hans kone Ingeborg Knutsdatter

 • Husmoderens moder, forsørges av husfaderen, enke, Brithe Larsdatter, født 1801 i Voss prgj.
Død den 17.oktober 1885, gravlagt på Evanger den 24.oktober enke Brita Larsdatter Stene,

82 år, oppholdssted Kolle (Klokkerbok, Evanger prgj., Evanger sokn, 1875-1887, side 181, nr. 27)  Hun hadde vært enke i 19 år.

Knud og Brita fikk 11 barn, hvorav 8 vokste opp. Vår Kari var det 10. barnet i søskenflokken (Evangerboka, Band II, Steine bnr. 2, side 173 og 177/178):

1. Peder Knutson Steine født i 1822 og død i 1854 32 år gammel.

Peder var ugift og hadde noen år bnr. 3 på Steine.

2. Lars Knutson Steine født i 1824 og død i 1904.

Han overtok bnr. 2 på Steine etter faren og giftet seg med Anna Nilsdtr. Skjelde.

Lars og Anna fikk 6 barn:

2.1 Knut Larsson Steine, født 1855, død på Voss 1917

2.2 Brita Larsdtr. Steine, født 1859, ugift, død 1931, gardsarbeider (tjenestepike) på Steine

2.3 Nils Larsson Steine, født 1861, død 1940, ugift, gardsarbeider

2.4 Lars Larsson Steine, født 1865, død på Steine 1935, gift med Kari Askjelsdtr. Århus, de skilte seg senere og ser ikke ut til å ha fått barn. Lars var bruker på Steine bnr. 2 etter faren. Etter ham gikk bruket ut av slekta.

2.5 Anders Larsson Steine, født 1867, ugift, død på Steine 1925, gardsarbeider

2.6 Ole Larsson Steine, født 1872, død 1873

(Folketelling 1900 i Evanger herred) bosted Steine gnr. 47 bnr. 2

 • Gaardbruker, enkemann Lars Knudtsen, født 1824 i Evanger
 • Sønn, jordbruksarbeid og dagarbeider, ugift, Lars Larsen, født 1865 i Evanger
 • Sønn, jordbruksarbeid og dagarbeider, ugift Anders Larsen, født 1869 i Evanger
 • Datter, husstell, fjøsstell og jordbruksarbeid, ugift, Britha Larsdatter, født 1859 i Evanger

3. Anna Knutsdatter Steine født i 1826 og død i 1912.

Hun giftet seg med Lars Knutson Geitle. De var brukere på Geitle og døde barnløse.

(Folketelling 1900 i Evanger herred) bosted Gjeitle gnr, 49 bnr. 4,5,7, hushold 02

 • Føderaadsmann Lars Knutsen, født 1827 i Evanger
 • Hans kone Anna Knutsdatter, født 1827 i Hosanger

4. Knut Knutson Steine født i 1828.

Han var lærer, husmann og omreisende handelskar og bodde på Kolslien som var en husmannsplass under Kolle. Han giftet seg 58 år gammel med Guri Ingebrigtsdtr. Steine. Det ser ikke ut til at de hadde barn.

(Folketelling 1900 i Voss herred) bosted Kolslien under gnr. 1 bnr. 1

 • Husmann med jord, nyder delvis fattigunderstøttelse, Knut Knutsen, født 1828 i Evanger
 • Hans kone Guri Ingebrigtsdatter, født 1835 i Hosanger

5. Barbrå Knutsdatter Steine født 25.02.1830 og død på Kolle i 1917.

Hun var ugift og bodde som rentenist hos sin niese Ingebjørg på Kolle, hvor hun arbeidet med husgjerning og kreaturstell.

6. Ingebjørg Knutsdatter Steine født 1833. Videre ukjent, antakelig død som barn.

7. Ingebjørg Knutsdatter Steine født i 1835 død 1906.

Hun giftet seg med Nils Jonson Kolle. Han var bonde på Kolle bnr. 1.

Ingebjørg og Nils fikk 5 barn:

7.1 Nils Nilsson Kolle, født 10.juni 1867, gift med Anna Knutsdtr. Skjeldal, overtok bnr. 1 på Kolle etter sin far

7.2 Anna Nilsdtr. Kolle, født 1868, bodde 1900 på Kolle som ugift og tjenestejente

7.3 Britha Nilsdtr. Kolle, født 1870, gift med Lars Olssen Styve, snekker, bosatt på Kolle

7.4 Knut Nilsson Kolle, født 1872, bodde 1900 på Kolle som ugift og tjenestegutt

7.5 Ragnhilde Nilsdtr. Kolle, født 1874, bodde 1900 på Kolle som ugift tjenestepike

(Folketelling 1900 i Voss herred) bosted Kolle gnr. 1 bnr. 1

 • Hushold 02, I føderaadshuset, føderaadsmann Nils Johnsen, født 1819 i Voss herred
 • Hushold 02, Føderaadskone, Ingebjørg Knutsdatter, født 1835 i Evanger
 • Hushold 01, I hovedbygningen, ugift gaardbruker og selveier Nils Nilsen, født 1867 i Voss
 • Hushold 01, Husgjerning, kreaturstell og jordbrukearbeid, Anna Knutsdatter Ukvitne, født 1880 i Voss
 • Hushold 01, Husgjerning og kreaturstell, Barbraa Knutsdatter, født 1831 i Evanger
 • Hushold 03, Hustømmermann, snekker og litt jordbruksarbeid, Lars Olssen, født 1864 i Evanger
 • Hushold 03, Arbeiderkone Britha Nilsdatter, født 1880 i Voss
 • Hushold 03, Datter Ingebjørg Larsdatter, født 1894 i Voss
 • Hushold 03, Sønn Nils Larssen, født 1897 i Voss
 • Hushold 04, Kreaturhandel og litt jordbruksarbeid, ugift, Knut Nilssen, født 1872 i Voss
 • Hushold 04, Kreaturstell og husgjerning, ugift, Anna Nilsdatter, født 1869 i Voss
 • Hushold 04, Syerske og kreaturstell, ugift, Ragnhilde Nilsdatter, født 1874 i Voss
 • Hushold 04, Datter Bergite Gunderssen, født 1888 i Voss, sedvanlig bosted Liland i Voss

8. Ole Knutson Steine født 1838 og død 1840.

9. Ole Knutson Steine født 1841 og død 1845.

10. Kari Knutsdatter Steine født 1843 død 1904.

Hun giftet seg med Askjel Andersson Brunborg, bonde på Brunborg bnr. 1 i Evanger.

Kari og Askjel fikk 10 barn (se videre foran under foreldrene til Lars Askjelson Brunborg):

10.1 Anders Askjelson Brunborg f.1873

10.2 Knut Askjelson Brunborg f.1874 d.1956

10.3 Jakob Askjelson Brunborg f.1875 d.1851

10.4 Brytteva Askjelsdtr. Brunborg f.1876 d.1944

10.5 Brita Askjelsdtr. Brunborg f.1878 d.1958

10.6 Nils Askjelson Brunborg f.1879 d.1883

10.7 Lars Askjelson Brunborg f.1881 d.1947

10.8 Anna Askjelsdtr. Brunborg f.1883 d.1961

10.9 Magli Askjelsdtr. Brunborg f.1886 d.1961

10.10 Nils Askjelson Brunborg f.1888 d.1932

11. Ragnhild Knutsdatter Steine født i 1844 og død på Nedre-Skjerven i 1935.

Hun giftet seg med Johan Knutson Solarås. Johan kjøpte Nedre-Skjerven bnr. 3, hvor han og Ragnhild bodde. De var barnløse og bnr. 3 ble etter dem lagt under bnr. 1.

(Folketelling 1910 i Evanger herred) bosted Skjærven gnr. 54 bnr 1,2,3

 • Gårdbruker Knut Skjærven, født 24.september 1876 i Evanger
 • Hans kone Anna Larsdatter, født 10.oktober 1880 i Evanger
 • Sønn Jacob Knutsen, født 23.august 1904 i Evanger
 • Datter Eli Knutsdatter, født 6.mars 1909 i Evanger
 • Sønn lars Knutsen, født 17.mai 1910 i Evanger
 • Tjenestepike Elisabet Johannesdatter, født 27.juli 1875 i Evanger
 • Vilkårsenke Eli Johannesdatter, født 14.mai 1850 i Voss
 • Vilkår, fattigunderst. Johan Knutsen, født 27.januar 1839 i Evanger
 • Hans kone Ragnhild Knutsdatter, født 24.januar 1844 i Evanger

8. Foreldrene til Lars Askjelson Brunborg

 Faren til Lars – Askjel Andersson Brunborg 1845-1940 på Brunborg bnr. 1

Født den 16.november 1845, døpt den 30.november, Askjeld, foreldre gb. Anders Askjeldsen Brunberg og Brytteva Nilsdatter (Ministerialbok, Voss prgj. – Voss sokn, Evanger sokn, Uppheim sokn, Vinje sokn, 1836-1851, side 112, nr. 250)

Konfirmert 1860, Askild, født 16.november 1845 på Brunberg, foreldre Anders Askildsen og Brytteva Nilsdatter (Klokkerbok, Voss prgj., Evanger sokn, 1855-1864, side 54, nr. 1)

(Folketelling 1865 i Voss prestegjeld) bosted Brunberg løpenr. 60 c

 • Gaardbruker selveier Anders Askeldssøn, 54 år (født 1812) i Voss prgj.
 • Hans kone Brytteva Nielsdatter, 46 år, (født 1820) i Voss prgj.
 • Sønn, hjelper faderen med gaardsbruket Askild Anderssøn, 21 år (født 1845) i Voss prgj.
 • Datter Kari Andersdatter, 17 år (født 1849) i Voss prgj.
 • Datter Brytteva Andersdatter, 15 år (født 1851) i Voss prgj.
 • Datter Britha Andersdatter, 13 år (født 1853) i Voss prgj.
 • Datter Martha Andersdatter, 10 år (født 1856) i Voss prgj.
 • Datter Kari Andersdatter, 7 år (født 1859) i Voss prgj.
 • Spinderske, logerende Brithe Nielsdatter, 58 år (født 1808 i Voss prgj.

I 1910 bor Askjel som enkemann og kårmann hos sønnen Anders på Brunborg.

Moren til Lars – Kari Knutsdatter Steine 1843-1904 fra Steine bnr. 2

Kari ble født på Steine bnr. 2 i Evanger den 16.02.1843.

Konfirmert den 14.oktober 1858, Kari Knudsdatter Stene, 15 ½ år, fødested Stene, foreldre K. Pedersen og Britha Larsdatter, vaksinert kopper 18.november 1846 (Klokkerbok, Voss prgj., Evanger sokn, 1855-1864, side 52, nr. 10)

(Folketelling 1865 i Voss prestegjeld) bosted Gjermoe i Vestbygden og Dørvedalen tellingskrets, i hustanden til gaardbruker Peder Andersen

 • Tjenestepige Kari Knudsdatter, 23 år (født 1843) i Voss prgj.
Gift den 20.juni 1871 ungkar gardbruker Askel Andersen Brunberg,

25 år, født i Evanger, far gardbruker Anders Askildsen Brunberg, og piken Kari Knutsdatter Stene, 27 år, født i Evanger, far gardbruker Knut Pedersen Stene (Klokkerbok, Voss prgj., Evanger sokn, 1863-1879, side 147, nr. 11)

(Folketelling 1875 i Voss prestegjeld) bosted Brunberg matr. 60a, Evanger tellingskreys 3

 • Gaardbruker selveier Askild Anderssøn, født 1845 i Evanger sokn
 • Hans kone Kari Knutsdatter, født 1843 i Evanger sokn
 • Sønn Anders Askildssøn d.y., født 1873 i Evanger sokn
 • Sønn Knut Askidssøn, født 1874 i Evanger sokn
 • Sønn Jakob Askildssøn, født 1875 i Evanger sokn
 • Føderådsmann Anders Askildssøn d.æ., født 1812 i Evanger sokn
 • Hans kone Brytteva Nilsdatter, født 1820 i Evanger sokn
 • På fjøslemmen, tjenestepike Kari Andersdatter, født 1849 i Evanger sokn
 • På fjøslemmen, tjenestepike Brytteva Andersdatter, født 1851 i Evanger sokn

Askild Andersen Brunborg og Kari Knutsdatter Steine med alle barna

(Folketelling 1891 i Evanger herred) bosted Brunberg, tellingskrets 3, husliste 9

 • Gaardbruker Askeld Anderssøn Brunberg, født 1845 i Evanger herred
 • Hustru Kari Knutsdatter Brunberg, født 1843 i Evanger herred
 • Hjelper foreldrene med arbeid på gaardsbruket Anders Askeldssen Brunberg, født 1873 i Evanger herred
 • Hjelper foreldrene med arbeid på gaardsbruket Knut Askeldssøn Brunberg, født 1874 i Evanger herred
 • Elev Jakob Askeldssøn Brunberg, født 1875 i Evanger herred
 • Brytteva Askeldsdatter Brunberg, født 1876 i Evanger herred
 • Britha Askeldsdatter Brunberg, født 1877 i Evanger herred
 • Lars Askeldssøn Brunberg, født 1883 i Evanger herred
 • Anna Askeldsdatter Brunberg, født 1883 i Evanger herred
 • Nils Askeldssøn Brunberg, født 1888 i Evanger herred
 • Magli Askeldsdatter Brunberg, født 1884 i Evanger herred
 • Fader, har føderåd hos sønnen, Andres Askeldssen Brunberg sr., født 1812 i Evanger herred
 • Husfaderens søster, ernærer seg ved jordbruk, kreaturrøkt og husligt arbeid Kari Andersdatter Brunberg, født 1849 i Evanger herred

(Folketelling 1900 i Evanger herred) bosted Brunborg

Død den 26.mai 1904 gaardmannskone Kari Knutsdatter Brunberg,

født 1843 (1845) på Stene, bosted Brunberg, mann gaardbr. Askil Andersen, dødsårsak sår i maven (Klokkerbok, Evanger prgj., Evanger sokn, 1897-1917, side 193, nr. 4)    Hun var 61 år gammel.

Askel Brunborg døde på Brunborg den 21.mars 1940

(Slekt og Data, Gravminner, Evanger gravplass). Han ble 94 år gammel og var enkemann i 36 år.

Askild/Askjel var bonde på Brunborg og fårehandler. Askjel og Kari fikk 10 barn. Av disse var det 5 gutter og 4 jenter som vokste opp (Evangerboka, Band I, Brunborg bnr. 1, side 284):

1. Anders Askjelson Brunborg,

født 19.mars 1873.

Anders var bonde på Brunborg bnr. 1 og kreaturhandler. Han døde på Voss sjukehus den 8.mai 1961. Det er opplyst: … ikkje statskjyrkja, gravlagt på ”Sion”.

Han giftet seg i 1901 med Kari Bergesdtr. Akslebjørg.

(Folketelling 1910 i Evanger herred) bosted Brunborg gnr. 19 bnr. 1

 • Gaardbruker Anders Askelsen, født 19.mars 1873 i Evanger
 • Hans kone Kari Bergesdatter, født 28.desember 1872 i Evanger
 • Datter Brita Andersdatter, født 14.april 1903 i Evanger
 • Sønn Askel Andersen, født 7.april 1905 i Evanger
 • Sønn Berge Andersen, født 9.august 1907 i Evanger
 • Datter Kari Andersdatter, født 23.desember 1908 i Evanger
 • Sønn Nils Andersen, født 12.januar 1910 i Evanger
 • Husmann og arbeider, Helge K. Gjeilen, født 13.mars 1852 i Evanger, sedvanlig bosted Rørgo
 • Tjener Brita B. Akselberg, født 11.august 1883 i Evanger, sedvanlig bosted Akselberg
 • Kaarmann, enkemann Askel Andersen, født 16.november 1845 i Evanger

Anders og Kari fikk 8 barn:

1.1 Brita Andersdtr. Brunborg, født 11.04.1903, gift 31.01.1931 med Knut Nilsson Saue, gardbruker på Stora Saue (Saude) bnr. 3 i Voss. (Vossaboki 4, side 512)

1.1.1. Anders Knutson Saue, født 1934, i 2008 eier av Brunborg bnr. 2

1.2 Andersson Brunborg, født 07.04.1905, ugift, død på Voss 1985, slakter

Anders A. Brunborg kjøpte i 1922 bruket Vetla Saue (Saude) i Voss til sønnen Aksel. Andres solgte imidlertid bruket igjen i 1930 til Lars Olavson Lid. (Vossaboki 4, side 505)

1.3 Berge Andersson Brunborg, født 09.08.1907, ugift, død på Evanger 1975, lastebileier

1.4 Kari Andersdtr. Brunborg, født 23.12.1908, ugift, syerske

1.5 Nils Andersson Brunborg, født 12.01.1910, ugift, død 1995, bruker på Brunborg

1.6 Alfred Andersson Brunborg, født 1913, ugift, bruker på Brunborg

1.7 Olav Andersson Brunborg, født 1915, død på Voss 1953 38 år gammel, gift med Oline Jakobsdtr. Fjellanger, bonde på Brunborg uten å ha hjemmel på eiendommen

1.8 Berta Andersdtr. Brunborg, født 1917, ugift, arbeidet på Voss

2. Knut Askjelson Brunborg,

født 04.08.1874 og død i 1956.

Knut var småbruker på Fadnes bnr. 4 Heimdal og drev med gardsarbeid og murerarbeid. Han giftet seg i 1900 med Berta Helena Jonsdtr. Bjørgo.

(Folketelling 1910 i Evanger herred) bosted Styve gnr. 40 bnr. 2

 • Forpakter Knudt Askelsen, født 4.august 1874 i Evanger
 • Hans kone Bertha Johnsdatter, født 8.januar 1879 i Evanger
 • Datter Kari Knudtsdatter, født 9.mai 1901 i Evanger
 • Sønn Johannes Knudtsen, født 13.september 1902 i Evanger
 • Sønn Anders Knudtsen, født 10.september 1904 i Evanger
 • Sønn Sjur Knudtsen, født 9.september 1909 i Evanger
 • Datter Anna Knudtsdatter, født 10.august 1908 i Evanger
 • Husgjerning og kreaturstell Martha Johnsdatter, født 27.september 1878 i Evanger, sedvanlig oppholdssted Axelberg

Knut og Berta fikk 8 barn:

2.1 Kari Knutsdtr. Brunborg, født 09.05.1901, ugift, død på Evanger 1980, jordmor

2.2 Johannes Knutson Brunborg, født 13.09.1902, gift med Ingeborg Elida Rossebø, montørformann i Haugesund, overtok Fadnes bnr. 4

2.3 Anders Knutson Brunborg, født 10.09.1904, død 1977, gift med Alma Skogland, handelsbestyrer Tælavåg

2.4 Sjur Knutson Brunborg, født 09.09.1906, gift med Klara Kristiansen, pølsemaker Gol

2.5 Anna Knutsdtr. Brunborg, født 10.08.1908, gift med Martin Jakobson Skorve bonde på Skorve bnr. 2

2.6 Harald Knutson Brunborg, født 1911, død 1976, gift med Gudlaug Jenny Nyheim, pølsemaker Leikanger

2.7 Kristian Knutson Brunborg, født 1918, ugift, død 1948

2.8 Borghild Knutsdtr. Brunborg, født 1920, formannskapssekretær i Evanger til 1964, deretter kontorassistent Voss jordstyre

3. Jakob Askjelson Brunborg,

født 23.12.1875 og død i 1951 på Garnes i Arna.

Jakob var skomaker i Hausvik i Haus, handelsmann og lokomotivpusser på Garnes.

Han giftet seg i 1903 med Jorunn (Jorind) Olsdtr. Mykkeltveit.

(Folketelling 1910 i Haus herred) bosted Garnes – Brunborg gnr. 84 bnr. 27 (Indre Arna)

 • Skomagermester og handelsmann Jakob Askildsen Brunborg, født 23.desember 1875 i Evanger
 • Hans kone Jorend O. Brunborg, født 1.juni 1883 i Evanger
 • Datter Kari Jakobsdatter Brunborg, født 1.mai 1906 i Haus
 • Datter Ingebjør Jakobsdatter Brunborg, født 5.september 1908 i Haus
 • Sønn Askild Jakobsen Brunborg, født 10.juni 1909 i Haus
 • Datter Agnes Henrette Jakobsdatter Brunborg, født 23.juli 1910 i haus
 • Skomagerdreng Thomas Johannessen Øvremjelde, født 6.mars 1893 i Haus
 • Tjenestepike Bertha Olsdatter Mykkeltvedt, født 6.mars 1894 i Evanger

Jakob og Jorunn fikk 7 barn, 16 barnebarn og det er i 2010 mange oldebarn og noen tippoldebarn:

3.1 Kari Jakobsdtr. Brunborg, født 1906, død på Romslo 1976, gift med Nils Olai Romslo småbruker på Romslo, sjåfør, fiskehandler og anleggsarbeider

3.2 Ingebjørg Jakobsdtr. Brunborg, født 1907, død 1959, gift med Alfred Takvam

3.2 Askild Jakobson Brunborg, født 1909, død på Garnes 1982, gift med Solveig Pauline Haga, skomaker og anleggsarbeider

3.4 Agnes Henriette Jakobsdtr. Brunborg, født 1910, død 1995, gift med Jens Hauge arbeider på Janus Fabrikker og senere i forsikringsbransjen

3.5 Ola Jakobson Brunborg, født 1917, død på Garnes 1994, ugift, arbeidet som skomaker, i landhandel og i marineleiren

3.6 Jenny Johanna Jakobsdtr. Brunborg, født 1918, død i Ytre Arna 2004, gift med Osvald Odd Sverresvold faglærer

Kåre Jakobson Brunborg, født 1924, død på Garnes 1987, gift med Ida Gudrun Takvam

4. Brytteva Askjelsdtr. Brunborg,

født 15.12.1876 og død i 1944.

Hun giftet seg i 1901 med Helge Andersson Fosse. Han var medlem av Evanger herredsstyre i 6 perioder mellom 1910 og 1928.

(Folketelling 1910 i Evanger herred) bosted Fosse gnr. 79 bnr. 2 (i Bergsdalen)

 • Gårdbruker Helje Andersen, født 7.april 1870 i Evanger
 • Hans kone Brytteva Askelsdatter, født 15.desember 1876 i Evanger
 • Datter Kari Heljesdatter, født 8.mai 1903 i Evanger
 • Datter Ragnhild Heljesdatter, født 5.desember 1904 i Evanger
 • Sønn Anders Heljesen, født 22.september 1908 i Evanger
 • Sønn Aasmund Heljesen, født 23.januar 1910 i Evanger
 • Husgjerning og kreaturstell Kari Akselberg, født 25.januar 1876 i Evanger
 • Føderådsmann Anders Fosse, født 15.mai 1842 i Evanger
 • Føderådskone Ragnhild Knutsdatter, født 11.august 1841 i Evanger

Brytteva og Helge fikk 9 barn:

4.1 Kari Helgesdtr. Fosse, født 08.05.1903, gift med Johannes Johannesson Vedå, ingen barn, bosatt på Solbjørg i Gjerstad

4.2 Ragnhild Helgesdtr. Fosse, født 05.12.1904, gift med Sigurd Nilsson Seim, bonde på Seim bnr. 2 i Voss

4.3 Anna Helgesdtr. Fosse, født og død 1906

4.4 Anders Helgeson Fosse, født 22.09.1908, ugift, overtok Fosse bnr. 2 fra faren i 1940, medlem i Evanger herredstyre i 3 perioder

4.5 Åsmund Ananias Helgeson Fosse, født 23.01.1910, gift med Kristina Tomasdtr. Øye, smed, bosatt på Fosse

4.6 Anna Helgesdtr. Fosse, født 1914, ugift, sykepleier

4.7 Ingebjørg Helgesdtr. Fosse, født 1915, gift med Martin Karsten Karlson Geitle, bonde på Geitle

4.8 Gudrun Helgesdtr. Fosse, født 1917, død på Voss 2009, gift med sitt søskenbarn Håkon Larsson Brunborg (se videre nedenfor)

4.9 Borgny Helga Helgesdtr. Fosse, født 1920, gift med Alfred Frøland fra Samnanger, snekker Bergen elektrisitetsverk

5. Brita Askjelsdtr. Brunborg,

født 10.05.1878 og død på Styve i 1958.

(Folketelling 1910 i Bruvik herred) bosted Vaksdal gnr. 25 bnr. 33 som losjerende i husstanden til møllearbeider Hans Hansen

 • Strikkerske Brita Brunborg, født 10.mai 1878 i Evanger prgj.
 • Strikkerske Magli Brunborg, født 21.januar 1886 i Evanger prgj.

Hun giftet seg i 1918 med enkemann Anders Andersen Faugstad. Anders var pakkhusformann i Vaksdal (på Vaksdal mølle?). Brita og Anders fikk to barn:

5.1 Asbjørn Faugstad, født xxxx?

5.2 Sverre Faugstad, født 1921, gift med Dorris Johnsen, skipsfører

6. Nils Askjelson Brunborg

født i 1879 og død i 1883 3 år gammel.

7. Lars Askjelson Brunborg

født i 1881 og død på Fadnes i 1947.

Han giftet seg i 1907 med Anna Nilsine Andreasdtr. Ekanger.

(Folketelling 1910 i Evanger herred) bosted Brunborg gnr. 19 bnr. 3 (Forvoeane)

 • Pølsefabrikant og gaardbruker Lars Askelsen, født 28.september 1881 i Evanger
 • Hans kone Anna Nilsine Andreasdatter, født 6.september 1888 i Dale i Bruvik
 • Datter Kari Larsdatter, født 13.juni 1908 i Evanger
 • Sønn Tor Larsen, født 2.november 1909 i Dale i Bruvik
 • Kaarkone, enke Gudve Larsdatter, født 1822 i Evanger
 • Tjener Kari Andersdatter, født 11.februar 1849 i Evanger
 • Tjener Nils Askelsen, født 22.desember 1888 i Evanger
 • Tjener Brynjulv Larssen, født 18.september 1892 i Evanger
 • Tjener Kari Johnsdatter Elgje, født 22.mai 1891 i Evanger
 • Tjener Marta Knutsdatter Grønlien, født 10.juni 1895 i Voss
 • Gaardsarbeider, midlertidig, Ivar Bergesen Styve, født 22.august 1888 i Evanger
 • Pensjonist og budeie, lærerenke, Brita Pedersdatter, født 20.mars 1860 i Evanger

Lars var slakter og pølsemaker på Forvoeane i Teigdalen i Evanger og bonde på Fadnes bnr. 1. Lars og Anna fikk barna:

7.1 Kari Larsdtr. Brunborg f.1908 d.1987, gift med Anders Rongen

7.2 Tor Larsson Brunborg f.1909 d.1979, gift med Inger Fadnes

7.3 Andreas Larsson Brunborg f.1911 d.1975, gift med Ragnhild Haugen

7.4 Lars (Lasse) Larsson Brunborg f.1912 d.1986, gift med Brita Akselberg

7.5 Aron Larsson Brunborg f.1913 d.1978, gift med Hjørdis Skogseid

7.6 Anna (Vetl-Anna) Larsdtr. Brunborg f.1915 d.1991, gift med Sverre Helgeson Bjørgo

7.7 Håkon Larsson Brunborg f.1916 d.1987, gift med Gudrun Helgesdtr. Fosse (se ovenfor)

7.8 Solveig Larsdtr. Brunborg f.1918 d.2006, gift med Harald Sverre Reite

7.9 Trygve Larsson Brunborg f.1921 d.1955, ugift

7.10 Olav (Olemann) Larsson Brunborg f.1926 d.1996, gift med Anna (Annemor) Hansen.

8. Anna Askjelsdtr. Brunborg,

født i 1883 og død i 1961.

I 1910 bodde hun xxx

Hun giftet seg i 1915 med Nils Johannesson Flansås. Nils var bonde på Flansås bnr. 1.

Anna og Nils fikk 3 barn:

8.1 Johannes Nilsson Flansås, født 1917, gift med Terese Marie Amanda Hop

8.2 Asbjørn Nilsson Flansås, født 1920, ugift, anleggsarbeider

8.3 Elisabet Nilsdtr. Flansås, født 1925, ugift, husmorvikar

9. Magli Askjelsdtr. Brunborg,

født 21.01.1886 og død i 1959.

Hun var ugift og diakonisse. I 1910 bodde hun sammen med sin søster Brita i Vaksdal, hvor hun er registrert som strikkerske.

10. Nils Askjelson Brunborg,

født 22.12.1888 og død i 1932.

I 1910 bodde og arbeidet han hos sin bror Lars i Forvoen.

Nils var slakter og pølsemaker og drev fra 1925 slakteri og kjøttvarefabrikk på festetomt nr. 1 under Væle på Evanger. I 1932/33 overtok Vestlandske Salgslag festetomten og husene på tomta fra Nils A. Brunborgs konkursbo. I dag driver Gilde kjøttvareproduksjon på samme sted og markedsfører produksjonen som en videreføring av tradisjonen etter slakterne og pølsemakerne fra Teigdalen.

Nils giftet seg i 1921 med Anna Bertina Nilsdtr. Øvsthus.

Nils og Anna fikk 6 barn:

10.1 Per Nilsson Brunborg, født 1920, død i Bergen 1999, konduktør, gift med Anna Paulovna Ottosdtr. Helgesen

10.2 Kari Nilsdtr. Brunborg, født 1922, gift med meierist Kristoffer H. Risa, bosatt på Voss

10.3 Anna Nilsdtr. Brunborg, født 1925, gift med Birger N. Akselberg født 1920 baneformann på Evanger

10.4 Arne Nilsson Brunborg, født 1927, banevokter, gift med Klara Mathilde Jakobsdtr. Styve, bosatt Evanger

10.5 Nils Nilsson Brunborg, født 1929, gift med Helena Eliasdtr. Mandelid, montørformann på Evanger

10.6 Kirsten (Kiss) Nelly Nilsdtr. Brunborg, født 1932, ugift, død på Voss 1998, poståpner på Evanger

9. Eiendommene til Lars A. Brunborg

Brunborg bnr. 3 Forvòena (Forvo, Forvoen, Fårvoen)

(Evangerboka, Band I, Brunborg bnr. 3, side 289) Ligger nede ved bygdeveien og Teigdalselven, der hvor gangstien går opp til bnr. 1 og 2. Bruket hadde vært en plass under bnr. 1 og 2 men ble skyldsatt i 1849, da eieren av bnr. 1 Anders Askjelson Århus og eieren av bnr. 2 Helge Jakobson Sevaldstad solgte bruket til Johannes Magneson født 1806. I 1904 solgte hans enke Gudve Larsdtr. bruket til vår Lars A. Brunborg. Her bodde Lars med familien, til de i 1914 flyttet til Fadnes. Det var også i Forvo at Lars A. Brunborg i xxx etablerte slakteri og kjøttvareproduksjon Brunborg Fabrikker. Lars døde i 1947 og i 1949 skjøtet enken Anna bruket over på deres barnebarn Åsgeir Brunborg født 1948. (Hvordan eierforholdene deretter utviklet seg må klarlegges nærmere).

Andreas L. Brunborg får 1965 skjøte på Brunborg gnr. 370 bnr. 4 Slakteriet av søsknene Kari, Tor, Andreas, Lars, Aron, Håkon, Olav, Anna og Solveig for kr 5.000,-.  Slakteriet var utskilt fra bnr. 3 Forvòena i 1948 og var i 1957 skjøtet fra moren Anna Nilsine Brunborg til alle barna uten vederlag.

 Fadnes bnr. 2

(Evangerboka, Band I, Fadnes, side 265) Ligger ved den nordøstre del av Evangervatnet på et nes ved utløpet av Teigdalselven. Bruket var utskilt fra bnr. 1 i 1885. Ved munningen av Teigdalselven er det store grus- og sandforekomster. Neset som gården ligger på er en stor avsetning og det er et stort sand- og grustak på gården. Fisket både i Teigdalselven og i Evangervatnet har betydd mye for brukene.

I 1914 kjøpte Lars A. Brunborg bnr. 2. (Det må beskrives når hovedbygningen ble bygget og senere revet).  I 1935 skjøter han bruket over på sin eldste sønn Tor Brunborg født 1909. Fra 1980 hadde hans sønn Lars Johannes Brunborg født 1941 hjemmel på bruket. Lars (Lassemann) døde i 1996. Det må sjekkes om hans sønn Atle Brunborg født 1962 er eier av bruket i 2010.

 Fadnes bnr. 4 Heimdal

(Evangerboka, Band I, Fadnes, side 269) Utskilt fra bnr. 2 i 1916 og solgt til broren til vår Lars A. Brunborg, Knut Askjelson Brunborg født 1874.

 Fadnes bnr. 12 Fadnestræet (Træet)

(Evangerboka, Band I, Fadnes, side 271/272) Utskilt fra bnr. 3 i 1958 og solgt til Berge S. Styve f.1904, Andreas L. Brunborg f.1911, Gulleik K. Århus f.1922, Johannes E. Brekkhus f.1932 og Anna Kleven f.1906. I 1967 solgte arvingen etter Berge Styve deres part til Andreas Brunborg (det må sjekkes hvordan parten til Andreas ble skjøtet videre). På eiendommen ble etablert en kjøttindustri som i 2010 er Evanger Pølsefabrikk AS.

Fadnes bnr. 13 Nortun 

(Evangerboka, Band I, Fadnes, side 272) Er en tomt som i 1961 ble utskilt fra bnr. 2 og solgt til Andreas Brunborg og hans kone Ragnhild. De bygget seg hus på tomten. I 1974 ble eiendommen skjøtet over til deres sønn Lars Agnar Brunborg født 1941.

 Berstad

(Evangerboka, Band I, Berstad, side 239, 241 og 244) Ligger på den veiløse nordsiden av Evangervatnet. Gardsbygningene lå 300 m.o.h. Adkomsten var med båt til Berstadneset og derfra en bratt og vanskelig gangvei opp til brukene. Alternativt kunne en gå de mye lengre og vankelige gangveiene fra Horvei forbi Bjørgo eller fra Teigdalen forbi Brunborg. Berstad ligger solrikt til i den sydvendte lia og jorden er god. Det var en god korngård og det vokser både alm, lind og ask på eiendommen. Åkrene var imidlertid mange og små og oppsplittet av stein og berg. Det er også lite vann på gården. I 1919 kjøpte Lars A. Brunborg bnr. 2, 3 og 4 og i 1921 kjøpte han bnr. 1. I 1936 overdro han alle brukene til sønnen Lars Brunborg født i 1912. (Det ser ut til at Lars og Brita bodde på Berstad til i 1946, da de flyttet til Dale. Må bekreftes. Hvem eier eiendommen i 2010?)

Kjenes

(Evangerboka, Band I, Kjenes, side 255/256) Ligger også på den veiløse nordside av Evangervatnet, litt nærmere Fadnes enn Berstadneset, på en liten hylle nesten helt nede ved vatnet. (Er det mulig å komme til Kjeneset uten båt?) Det er et lite og tungbrukt bruk, åkeren på knapt 4 mål besto av 44 smålapper, det var mye stein og fjell i dagen. Det har ikke bodd folk på Kjenes siden 1890-årene. I 1915 kjøpte Lars A. Brunborg eiendommen. I 1937 overdro han den til sønnen Andreas Brunborg født 1911. Han overdro eiendommen til sin sønn Lars Agnar Brunborg i 1974.

10. Lars Askjelson Brunborg og Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger

Født den 28.september 1881, døpt den 30.oktober, Lars,

foreldre gaardbruker Askild Andersen født 1845, og Kari Knutsdatter født 1843, bopæl Brunborg, faddere gbr. Lars Knutsen Elje, skolelærer Jakob Helgesen Brunborg og hustru Brytteva Sjursdatter, forpakter Jon Larsen Mæstad, pige Kari Andersen Brunborg (Klokkerbok, Evanger prgj., Evanger sokn, 1877-1899, side 28, nr. 43)

(Folketelling 1900 i Evanger herred) bosted Væle gnr. 58 bnr. 1, i husstanden til sogneprest og gaardbruker Hans Varholm

 • Gaardsdreng Lars Askildsen, født 1881 i Evanger herred
Født den 6.september 1887, døpt den 16.oktober, Anna Nilsine,

foreldre gbr. Andreas Olsen Ekanger født 1852 og hustru Anna Nilsdatter født 1857, bopæl Dale, faddere smed Ole Thomassen, kaarmann Nils Nilsen Dale, gaardsdreng Johannes Johannessen Neste-Mjelde, kone Brita Nilsdatter Dalseide, kone Kristi Andersdatter Dale (Ministerialbok, Bruvik prgj., Bruvik sokn, 1878-1904, side 68, nr. 30)

(Folketelling 1900 i Bruvik herred) bosted Dale Fabrikk gnr. 33 bnr. 16, i husstand nr. 06 sammen med sin mor og søsken

 • Husmoder enke Anna Nilsdatter Ekanger, født 1857 i Bruvik herred
 • Datter Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger, født 1887 i Bruvik herred
I 1904 kjøpte Lars småbruket Forvåen/Forvo (Brunborg bnr. 3). 
Gift den 28.oktober 1907 gardbruker i Forvåen Lars Askildsen Brunborg,

født 1881 på Brunborg, far kårmann Askild Andersen Brunborg, og tjenestepige i Forvåen Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger, født 1887 i Bruvik prgj., far stenarbeider Andreas Olsen Ekanger, forlovere Askild Andersen Brunborg og Nils Knutsen Vaksdal, Bruvik (Klokkerbok, Evanger prgj., Evanger sokn, 1900-1930, side 239, nr. 5)  Lars var 26 år og Anna 20 år gamle.

De ble boende i Evanger hele livet, først 7 år på småbruket og kjøttvarefabrikken Forvóena, siden på gården Fadnes bnr. 2 som Lars kjøpte i 1914.

Lars og Anna fikk barna (Evangerboka, Band I, Fadnes bnr. 2, side 265):

Bakeste rekke: Trygve, Håkon, Aron, Lars, Andreas, Tor – Fremste rekke: Olemann, Solveig, Lars, Anna, Vetl-Anna, Kari

1. Kari Brunborg,

Født 13.juni 1908 på Forvòena i Evanger. Da Kari ble døpt er det innført i kirkebokenForeldre:  Gardbruker og handelskarl Lars Askelsen Brunborg og hustru Anna Nilsine Andreasdtr.Foreldrenes bopæl:  Brunborg Faddere:  Gardbruker Anders Askelsen Brunborg og hustru Kari Bergesdtr., skomaker Nils Andreassen Ekanger og hustru Line Ekanger, pige Magli Askelsdtr. Brunborg.

Kari giftet seg i 1926 med Anders Rongen. Anders drev farens landhandel på Evanger, hvor de bodde til 1964, da de flyttet til Bergen. I Bergen arbeidet Kari som hjelpepleier på sykehus. Kari døde i Bergen den ….. 1987 79 år gammel.

I 1908 eller 1909 startet Lars Brunborgs Pylsefabrikk på bruket i Forvo.
2. Tor Brunborg,

Født 2.november 1909 på Dale i Bruvik. Da Tor ble døpt i Evanger kirke den 28.november, er det innført i kirkeboken Foreldre:  Gardbruker Lars Askelsen Brunborg og hustru Anna Nilsine Andreasdtr. Foreldrenes bopæl:  Forvaaen Faddere:  Møllearbeider Olav Ekanger (Bruvik), arbeider Ivar B. Styve, snekker Nils B. Akselberg, kone Kaja Olsen Ekanger (Bruvik), pike Anna Askelsdtr. Brunborg, barnets foreldre.

Tor var odelsgutt og ble bonde på Fadnes etter faren. Han giftet seg i 1937 med Inger Fadnes. Tor døde på Fadnes den 3.januar 1979 69 år gammel.

(Folketellingen 1910 i Evanger herred) bosted

xxxx

3. Andreas Brunborg,

Født 21.mars 1911 på Forvòena i Evanger. Da Andreas ble døpt er det innført i kirkeboken Foreldre:  Gardbruker og handelskarl Lars Askelsen Brunborg og hustru Anna Nilsine Andreasdtr. Foreldrenes bopæl:  Forvaaen Faddere:  Gardbruker Helge A. Fosse og hustru Brytteva Askelsdtr., forpakter Knut A. Brunborg, gardbruker Sjur J. Brunborg og lærerinne Bertina Erdal.

Andreas var slakter og pølsemaker. Han giftet seg med i 1940 med Ragnhild Haugen.  De ble boende på Fadnes. I 1962 bygget han hus på en tomt utskilt fra Fadnes. Andreas døde på Evanger den 4.juli 1975 64 år gammel.

Kari, Andreas, Tor i Forvo

4. Lars (Lasse) Brunborg,

Født 6.april 1912 på Forvòena i Evanger. Da Lars ble døpt er det innført i kirkeboken Foreldre:  Gardbruker Lars Askelsen Brunborg og hustru Anna Nilsine Andreasdtr. Foreldrenes bopæl:  Forvaaen Faddere:  Forpakter Knut A. Brunborg og hustru Berta Jonsdtr., gardsarbeider Knut N. Kolle, hjemmeværende sønn Ivar B. Styve, tjenestepike Anna J. Hærnes.

Lasse var tekstilarbeider på Dale fabrikker. Han giftet seg med Brita Akselberg i 1938. De bodde på den uveisomme garden Berstad til 1946 da de flyttet til Dale.   Lars døde på Dale den 26.desember 1986 74 år gammel.

Lassemann, Andreas, Tor, Kari i Forvo

5. Aron Brunborg,

Født 31.desember 1913 på Forvóena i Evanger. Da Aron ble døpt er det innført i kirkeboken Foreldre:  Gardbruker Lars Askelsen Brunborg og hustru Anna Nilsine Andreasdtr. Foreldrenes bopæl:  Forvaaen Faddere:  Gardbruker Anders A. Brunborg, gardbruker Nils J. Flansås, tjenestedreng Ole K. Mestad, gardbrukerkone Begga Gulleiksdtr. Mæstad, pike Kari Jonsdtr. Mæstad.

Aron ble etter hvert pølsemaker på Oppdal. Han giftet seg i 1943 med Hjørdis Skogseid. De bodde først på Voss, siden på Oppdal. Aron døde på Oppdal den 27.mai 1978 64 år gammel.

I 1914 kjøpte Lars bnr. 2 på Fadnes og flyttet dit med familien. Pølsefabrikken fortsatte i Forvo.
6. Anna (Vetl-Anna) Brunborg,

Født 12.juni 1915 på Fadnes i Evanger. Da Anna ble døpt er det innført i kirkeboken Foreldre:  Gardbruker Lars Askelsen Brunborg og hustru Anna Nilsine Andreasdtr. Foreldrenes bopæl:  Fadnes Faddere:  Handelsbetjent Helge S. Bjørgo og hustru Anna Andersdtr., baker Nils Fenne og hustru Kari Sjursdtr., enke Ovidia Rasmussen.

Gift 1935 med Sverre Agnar Bjørgo. De bodde i Horvik.

7. Håkon Brunborg,

Født 1.desember 1916 på Fadnes i Evanger. Da Håkon ble døpt er det innført i kirkeboken Foreldre:  Gardbruker Lars Askelsen Brunborg og hustru Anna Nilsine Andreasdtr. Foreldrenes bopæl:  Fadnes Faddere:  Gardbruker Johanes Hallesen Fadnes og hustru Kari Larsdtr., snekkerkone Brita Hallesdtr. Hernes, gårdsarbeider Nils A. Brunborg, gardbrukersønn Martin J. Hosås.

Håkon ble stasjonsmester i NSB i Bergen. Han giftet seg i 1944 med Gudrun Fosse.  De bodde i Bergen. Håkon døde på Voss den 16.april 1987 70 år gammel.

8. Solveig Brunborg,

Født 12.januar 1918 på Fadnes i Evanger. Da Solveig ble døpt er det innført i kirkeboken Foreldre:  Slakter og gardbruker Lars Askelsen Brunborg og hustru Anna Nilsine Andreasdtr. Foreldrenes bopæl:  Fadnes Faddere:  Handelsbetjent Nils A. Brunborg, handelskarl Knut O. Mestad, enke Thea H. Fadnes, tjenestepike Anna N. Kolle.

Solveig giftet seg i 1941 med Harald Sverre Reite som var lærer. De bodde i Blomsterdalen i Bergen. Solveig døde i Bergen den 13.september 2006 88 år gammel.

9. Trygve Brunborg,

Født 11.mai 1921 på Fadnes i Evanger. Da Trygve ble døpt er det innført i kirkeboken Foreldre:  Gardbruker Lars Askelsen Brunborg og hustru Anna Nilsine Andreasdtr. Foreldrenes bopæl:  Fadnes Hjemmedøpt 13.05.1921 av sogneprest Evensen Vidner:  Jordmor Ragnhild Bjørgås og pige Kari Sjursdtr. Dåpsstadfestelse 25.12.1921. Faddere:  Skomaker Jakob A. Brunborg og hustru Jorunn Olsdtr., husmann Jørgen G. Styve og hustru Elisabet Ivarsdtr., jernbanearbeider Lars H. Ekse.

Trygve var forpakter på et bruk på Styve i Evanger. Han døde ugift på Evanger den 12.mai 1955 34 år gammel, vist nok etter selvmord som følge av kjærlighetssorg.

10. Olav (Olemann) Brunborg,

Født 22.juni 1926 på Fadnes i Evanger. Da Olav ble døpt er det innført i kirkeboken Foreldre:  Gardbruker Lars Askelsen Brunborg og hustru Anna Nilsine Andreasdtr. Foreldrenes bopæl:  Fadnes Hjemmedøpt 13.06.1926 av kirkesanger N. Mugås Vidner:  Ingeborg Sjursdtr. og barnets mor. Dåpsstadfestelse 25.09.1926. Faddere:  Gardbruker Nils Johannessen Flansås og kone Anna Askilsdtr., slakter Andreas Larsen Valle og kone Berta Valle (Dale i Bruvik), gardbruker Knut Olsen Mæstad.

Olemann ble konfirmert sammen med datteren til sin eldste søster Kari, Bertha Rongen. Han var lokomotivfører i NSB og bodde på Voss. Han giftet seg i 1949 med Anna Hansen. Olemann døde på Voss den 3.mai 1996 69 år gammel.

Lars A. Brunborg døde på Fadnes den 4.februar 1947.
Anna Nilsine A. Ekanger døde på Voss sjukehus den 20.november 1961.

Slekt og Data, Gravminner, Evanger gravplass