3.4.3 Kirkesanger og skolelærer Ole Pedersen Ekanger (1823-1911)

Gå til INNHOLD

Husmannsgutten fra Eikanger i Lindås som ble lærer og kirkesanger i Gjerstad sokn på Osterøy

Bilde i Skulesoga frå Haus: Skule og uppseding, av Olav Vevle

Ole Pedersen Ekanger og hans kone Cecilie Andersdatter Lundemannsverk er tipptipp-oldeforeldre til Mads Anders Rongen Jensen født 1953 i København gjennom slektslinjen Ole Pedersen Ekanger – Andreas Olsen Ekanger – Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger – Kari Brunborg – Bertha Rongen – Mads Anders Rongen Jensen.

Den 11.august 1845 er Ole Pedersen Eikanger etter opptaksprøve innført i protokollen til Stordøens seminarium som nr. 8 av 15 elever. Han var da 22 år gammel. Den 12.november 1847 er han ferdig utdannet seminarist (lærer) (Protokoller fra Stordøens seminarium på Statsarkivet i Bergen). Det var en sønn av en husmann og skoleholder i Lindås, som på denne måten tok lærerutdanning i et av de første kull som ble utdannet etter opprettelsen av seminariene (lærerskolene). Skolesystemet i Norge var under utvikling, og seminaristene var de første egentlige kvalifiserte lærerne, i det som var forløperen for grunnskoleopplæringen for barna på bygdene.

Ole møtte Cecilie Andersdatter Lundemannsverk, da han utdannet seg til lærer på Stord seminar. Hun var fra Lundemannsverk, som er en gård nær seminariet. Ved folketellingen 1845 i Stord prestegjeld, ser vi at Ole Ekanger bodde hos familien til Cecilie. De giftet seg 1 ½ år  etter at han var ferdig med utdanningen. Etter forskjellige poster som lærer og kirkesanger på Sunnmøre, i Sogndal og i Nordhordland, endte familien i 1858 opp i Gjerstad på Osterøy, hvor Ole var kirkesanger og lærer i 32 år.

Forfedrene til Ole Pedersen Eikanger var leilendinger eller selveiende bønder på garder i Nordhordland, i soknene på og rundt Osterøy.

Forfedrene til Cecilia Andersdatter Lundemannsverk var bønder rundt Hardangerfjorden i Sunnhordland, på farsiden fra Stord og på morsiden fra Kvinnherad.

Vi er så heldige å ha et manuskript, som Ole Pedersen Ekanger i 1893 70 år gammel skrev om sin slekt og sitt liv. Dette er i sin helhet tatt inn til slutt i dette lille heftet.

Innhold

 1. Ole Pedersen Ekanger
 2. Cecilie Andersdatter Lundemannsverk
 3. Livet til Ole og Cecilie
 4. Barna til ole og Cicilie
 5. Familie- og Slægtskabsoptegnelser, af Ole Pedersen Ekanger

1. Ole Pedersen Ekanger

Ole Pedersen Nedre Eikanger, født den 07.juli 1823 i Nedre Eikanger,

ble døpt i Hammers ?kirke den 27.juli, foreldre Peder Olsen Eikanger og Brita Gudmundsdatter, husmann i Hamre sokn (Ministerialbok Hamre prestegjeld – Hamre, Meland, Alversund sokn 1816-1826). Eikanger ligger i dag i Lindås kommune.

Ole Pedersen Nedre Echanger, 15 år, fødested N. Echanger, foreldre Peder Olsen og Brita Gudmundsdatter, ble konfirmert i Hammers ?kirke den 1.juli 1838,  notert vaksinert den 6.juni 1824 (Ministerialbok Hamre prestegjeld – Hamre, Meland, Alversund sokn 1834-1845)

Hans far, Peder Olson Eikanger,

var opprinnelig fra Nedre Eikanger. Han ble husmann og skoleholder i Hamre.

Ved folketellingen 1801 i Hammer prestegjeld, Hammer sokn

bor Peder Olsen, 17 år (født ca.1784), på Ekanger (Echanger) med sine foreldre bonde Ole Larsen, 59 år, og Martha Joensdatter, 55 år, begge i 1ste ekteskap, og søsknene Syneve Olsdatter, 20 år, Magne Olsen, 15 år, og Anna Olsdatter, 8 år.

Ungkarl og skoleholder Peder Olsen Nedre Eganger giftet seg

i Gjerstad den 20.april 1809 med pige Brithe  Gudmundsdatter Lostad (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus sokn, Gjerstad sokn, Bruvik sokn, Mjelde sokn, Stamnes sokn 1796-1816).

Brita var fra Lostad i Gjerstad på Osterøy.
Ved folketellingen 1801 i Haus (Hougs) prestegjeld, Gjerstad (Gierstae) sokn

bor Brithe Gudmundsdatter, 17 år (født ca.1784), på Lostad (Lodstae) med sine foreldre bøxle bonde Gudmund Johannesen, 55 år, og Brithe Jacobsdatter, 60 år, han i det 2det hun i det 1ste ekteskap.

De holdt til på Gjerstad til våren 1812. Etter å ha vært forpakter på et bruk i Holo i Hosanger på Osterøy, flyttet familien våren 1814 tilbake til Eikanger og tok plassen Botten (Myrkebotten).

2. Cecilie Andersdatter Lundemannsverk

Cecilie Andersdatter Lundemannsverk ble født på Lundemannsverk

på Stord den 7.oktober 1824. Sidsele Andersdatter ble døpt den 10.oktober, foreldre Anders Pedersen og Ingeborg Isaksdatter på Lundemannsverk (Ministerialbok Stord prestegjeld – Fitjar, Valestrand sokn 1816-1825).

Hun ble konfirmert på Stord den 27.oktober 1839 15 år gammel, oppgitt bosted Lundemannsverk (Ministerialbok Stord prestegjeld – Stord, Fitjar, Valestrand sokn  1826-1840).

Alle forfedrene til Cecilies far var leilendinger eller selveiende bønder på Stord.
Ved folketellingen 1801 i Stord (Storøen) prestegjeld,

Stord hovedsokn (Storøen Hoved Sogn) bor Anders Pedersen, 9 år (født ca.1792) på Lundemannsverk med sin far bonde Peder Andersen, 34 år, og sin stemor Helene Ottesdatter, 29 år, han i sitt 2det og hun i sitt 1ste ekteskap. Sammen med dem bor også hans halvsøsken Otte Pedersen, 4 år, og Mari Pedersdatter, 2 år.

Cecilies mor var fra Døssland i Kvinnherad herred på den andre siden av Hardangerfjorden.

Alle hennes forfedre var leilendinger eller selveiende bønder i Kvinnherad.

Ved folketellingen 1801 i Kvinnherad (Quindherred) prestegjeld,

Kvinnherad hovedsokn (Quinherreds Hoved Sogn) bor Ingebor Isashsdatter, 6 år (født ca.1795) på Døsland med sine foreldre selveier bonde Isak Torgiersen, 52 år, og Sissele Haraldsdatter, 35 år, begge i sitt 1ste ekteskap og søsknene Torgier Isaksen, 13 år, og Engel Isachsdatter, 3 år.

Ved folketellingen 1835 i Stord prestegjeld

finner vi under Lundemannsverk, Storøen sogn og prestegjeld, husmann/selveier Anders Pedersen 43 år med sin kone Ingeborg Isaksdatter 40 år og deres barn

 • Peder Andersen 15 år
 • Sedsele (Cecilie) Andersdatter 11 år
 • Ingeborg Andersdatter 5 år
 • Isak Andersen 2 år.

På Lundemannsverk bor også farfaren til Cecilie selveier Peder Andersen 68 år med den siste av sine tre koner Johanna Roarsdatter 46 år og deres barn Roar Pedersen 19 år, Helje Pedersen 16 år og Helene Pedersdatter 14 år.

Ved folketellingen 1845 i Stord prestegfjeld, Lundemandsværk

finner vi selveier Anders Pedersen, 54 år, og hans kone Ingeborg Isaksdatter, 52 år, sammen med barna

 • Peder Andersen, 26 år
 • Mari Andersdatter, 23 år
 • Cicilia Andersdatter, 21 år
 • Isak Andersen, 12 år
 • Martha Andersdatter, 9 år
 • Søren Andersdatter, 5 år

Sammen med dem bor også Ole Ekanger, 20 år, og legdslem Halvor Vatne, 40 år.

Ved folketellingen i 1865

er faren til Cecilie Anders Pedersen 75 år blitt enkemann og det er oppført at han hjelper sønnen med gårdsbruket. Sønnen Peder Andersen er nå blitt 48 år og er gårdbruker, selveier på Lundemannsverk. Han er oppført med sin kone Dordi Pedersdatter og deres fire barn. På gården på også en losjerende seminarelev.

Som en kuriositet kan nevnes at

tippoldefaren til Cecilie, Peder Mikkjelson Lønning 1710-1749,

også er forfar til biskop Per Lønning født 1928 og hans bror professor i teologi og stortingsrepresentant for høyre Inge Lønning født 1938. De er 6.generasjon etterkommere etter Peder Mikkjelson. Det samme er Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger født 1887. På Lønning siden har det vært noen generasjoner, hvor barna ble født da foreldrene var forholdsvis gamle, slik at det er blitt stor forskjell i fødselsår i den 6. etterkommergenerasjon.

3. Livet til Ole og Cecilie

Seminarist og ungkarl Ole Pedersen, 26 år, født på Nedre Ekanger, bosatt på Kjørstad ? i Haram (på Sunnmøre), og pige Cecilie Andersdatter, 25 år, født på Lundemannsverk, giftet seg i Stord kirke den 5.juli 1849 (Ministerialbok Stord prestegjeld – Stord, Fitjar, Valestrand sokn 1841-1861).

Etter endt lærerutdannelse og som nygift med Cecilie Andersdatter Lundemannsverk hadde Ole Pedersen Ekanger lærerposter på Sunnmøre og et par steder i Nordhordland, før han i 1858 fikk jobb som lærer og klokker (kirkesanger) i Gjerstad på Osterøy og flyttet dit med familien. Barna vokste opp på Gjerstad, hvor Ole og Cecilie bodde resten av livet. Ole stod i stillingen i 32 år, inntil han sluttet og ble pensjonist i 1890 67 år gammel.

Ved folketellingen 1865 i Haus prestegjeld, Gjerstad sokn,

bor kirkesanger og skolelærer Ole Pedersen Ekanger, 43 år født i Hammer prestegjeld, på Reveim søndre med sin kone Cecilia Andersdatter, 42 år født på Stordøen, og barna

 • Peder Olsen, 16 år født i Haram
 • Andreas Olsen, 14 år født i Hammer prestegjeld (morfaren til Kari Brunborg)
 • Ingebor Olsdatter, 13 år født i Hammer prestegjeld
 • Harald Olsen, 10 år født i Hammer prestegjeld
 • Isak Olsen, 3 år født i Haus prestegjeld
Kirkesangerkone Cecilia Andersdatter Ekanger døde

den 24.mai 1873 48 år gammel, bosted Rongved (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Arne sokn 1871-1877 / Klokkerbok Haus prestegjeld, Gjerstad sokn 1869-1878). Barna var da fra 10 til 24 år gamle.

Året etter at Cecilie døde i 1873, giftet enkemann og kirkesanger Ole Pedersen Ekanger, født 7.juli 1823 i Ekanger, bosatt Rongved, far plassmann Peder Olsen, seg den 30.oktober 1874 i Gjerstad med enke Agaathe Knudsdatter Solberg, født 16.juni 1832 på Vedaa, far gårdbruker Knud Bergersen (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Arne sokn 1871-1877 / Klokkerbok Haus prestegjeld, Gjerstad sokn 1869-1878). Han var 51 år gammel og hun var 9 år yngre enn ham og enke etter en bonde på Solbjørg. De fikk ingen barn.

Ved folketellingen 1865 i Haus prestegjeld, Gjerstad sokn,

bor gårdbruker og selveier Knud Eriksen, 42 år født i Haus, på Solberg søndre med sin kone Agaathe Knudsdatter, 33 år født i Haus, og deres 5 barn i alderen 3-15 år.

Ved folketellingen 1875 i Haus prestegjeld

bor gårdbruker, selveier, kirkesanger og skolelærer Ole Pedersen Ekanger, født 1823 i Hammer sokn og prestegjeld, på Rongved med sin kone Agaathe Knudsdatter, født 1832 i Gjerstad Haus. Sammen med dem bor Oles barn:

 • Peder Andreas Edvardt Olsen født 1850 Haram sokn og prestegjeld, besøkende, er artillerist ved 11 batteri
 • Andreas Olsen født 1852 Alversund Hammer prestegjeld, ernærer seg som arbeider ved jernbaneunder?
 • Ingeborg Olsdatter født 1853 Mæland Hammer
 • Harald Brithanius Olsen født 1856 Mæland Hammer, besøkende, elev ved Stordøens seminarium
 • Isak Olsen født 1863 Gjerstad Haus
 • Lars Olsen født 1863 Gjerstad Haus

Sammen med dem bor også Agathes barn:

 • Synneve Knudsdatter født 1860 Gjerstad Haus
 • Oline Knudsdatter født 1863 Gjerstad Haus
Ved folketellingen 1891 i Haus herred, Haus prestegjeld, Gjerstad sokn, Solberg krets,

bor kirkesanger og føderådsmann Ole Pedersen Ekanger, født i 1823 i Hammer herred og sokn, på Søndre Solberg med sin kone Agaathe Knudsdatter født 1832 i Gjerstad sokn.

Ved folketellingen i 1900 i Haus herred

bor pensjonist og kårmann Ole Pedersen Ekanger født i 1823 i Hammer sokn på Solberg med sin kone Agaate Knudsdatter født 1832 i Haus herred.

Ved folketellingen i 1910 i Haus herred, Haus prestegjeld, Gjerstad krets,

bor forhenværende lærer og kirkesanger, pensjonist og føderådsmann Ole Pedersen Ekanger, født 7.juli 1823 i Hammer, med sin kone føderådskone Agotta Knutsdatter, født den 16.juni 1832 i Haus, i føderådshuset på Solbjør søndre. I hovedhuset bor gårdbruker Erik Knutsen født 16.november 1851 i Haus med sin kone, en sønn og et barnebarn.

Den 28.mai 1911 døde gift lærer og kirkesangerpensjonist Ole Pedersen Ekanger,

født 1823 på Ekanger i Hammer, bosatt på Solbjørg i Gjerstad, dødsårsak alderdom, gravlagt i Gjerstad den 3.juni (Klokkerbok Haus prestegjeld, Gjerstad sokn 1917-1928). Han ble 87 år gammel.

Den 12.01.2005 skrev Geir Kleiveland, leder i Osterøy Sogelag, til Mads Jensen:

Eg har ikkje så mange opplysningar om Ole P. Ekanger, anna enn det du sjølv har funne. I 1865 budde han med 1. kona på Revheim, og dei hadde då 5 born i alder frå 3 til 16 år.

Der er eit bilete av han i skulesoga frå Haus: Skule og uppseding av Olav Vevle. Eg sender vedlagt eit skann av biletet.

Elles kjenner eg til ei lita historie om han: I bygda budde ein svært dyktig spelemann, Einliskaren. På sine eldre dagar vart han helselaus, hamna på legd og vart dregen frå gard til gard på ein slede. Ein gong vart han flytta på denne måten forbi skuleborna. Klokkaren, Ekanger, som las med dei, nytta høvet til å understreka at slik skrøpeleg endelykt fekk Einliskaren fordi han hadde spelt til dans og tura for mykje i sin ungdom. Men klokkaren vart visstnok minst like skrøpeleg på sine eldre dagar som Einliskaren.

4. Barna til Ole og Cecilie

Ole og Cecilie bodde i Haram ved Ålesund straks etter de var gift. Da deres første barn Peder Andreas Edvard ble fødd i 1850, bodde de i Haram. Da deres andre barn Andreas ble født i 1852,  bodde de på Håland i Alversund. Da deres tredje barn Ingeborg ble født i 1853 og fjerde barn Harald Brithanius ble født i 1856, bodde de på Bragstad i Meland. Da deres femte barn Brita ble født i 1858, det sjette barn Isak ble født i 1860 og det syvende barn Isak ble født i 1863, bodde de på Reveim i Gjerstad. Da deres åttende og siste barn Lars ble født i 1866, bodde de på Rongved i Gjerstad.

Ole og Cecilie fikk altså 8 barn, hvorav 6 vokste opp:

1. Peder Andreas Edvard Olsen Ekanger

født den 9.juni 1850 i Haram på Sunnmøre (Ministerialbok Haram prestegjeld, Haram sokn, Møre og Romsdal, 1845-1865).

Han var blant de konfirmerte fra Haus og Gjerstad sokn i Haus kirke den 25.april 1865 (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Bruvik, Mjelde, Stamnes, Arna sokn 1858-1870).

Han var ved folketellingen i 1875 ugift artillerist i Bergen. Da hans barn Peder Andreas ble døpt i Bergen i 1879 var han overkonstabel i artilleriet. Da de utvandret til USA, er han registrert som politikonstabel i Bergen. Han og kona Johanne Larsdatter Myrdal født 1856 i Fana utvandret 31 år gammel til USA den 19.mai 1881 med Dominion Line. Han døde i 1949 ca. 99 år gammel (ikke bekreftet, deres liv i USA er ikke kjent). Det er 1 barn som er kjent:

1.1 Peder Andreas Ekanger, født den 10.april 1879 i Bergen. Han er ikke registrert da de utvandret, døde sannsynligvis som spedbarn.

2. Andreas Olsen Ekanger

Anna Nilsdatter Dale og Andreas Olson Ekanger

ble født den 7.juli 1852 på Haaland i Alversund i Hammer prestegjeld og døpt i Alversund den 25.juli, foreldre seminarist Ole Pedersen Ekanger og hustru Cecilia Andersdatter av gården Haaland (Klokkerbok Hamre prestegjeld/Alversund prestegjeld, Alversund sokn 1852-1864).

Andreas Olsen Ekanger Rongved ble konfirmert i Haus kirke den 5.mai 1867 (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Bruvik, Mjelde, Stamnes, Arna sokn 1858-1870).

Andreas giftet seg med Anna Nilsdatter Dale. Han døde den 21.januar 1896 43 år gammel.

Se også artikkelen: Nils Nilson Jamne og Kari Nilsdatter Dale

Andreas og Anna fikk barna:

2.1 Olaf Severin Andreasson Ekanger, født 1878

2.2 Kari Andreasdatter Ekanger, født 1879

2.3 Sofia Bertina Andreasdatter Ekanger, født 1881

2.4 Nils Andreasson Ekanger, født 1883

2.5 Berta Andreasdatter Ekanger, født 1885

2.6 Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger, født 1887. Hun er oldemor til Mads Anders Rongen Jensen.

2.7 Ingeborg Andreasdatter Ekanger, født 1893

3 generasjoner – Bertha Rongen f. 1927, Kari L. Brunborg f. 1908, Anna Nilsine A. Ekanger f. 1887

 

3. Ingeborg Olsdatter Ekanger

ble født på Ytre Bragstad i Meland i Hammer prestegjeld den 15.september 1853 og er innført som døpt i kirkeboken for Meland sokn den 25.september i Alversund. Foreldrene er konstituert kirkesanger og skoleholder Ole Pedersen Ekanger og hustru Cecilia Andersdatter (Klokkerbok Hamre prestegjeld, Meland sokn 1851-1866).

Ingeborg Olsdatter, født Bragstad i Hamre, ble konfirmert i Haus kirke den 21.april 1868 (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Bruvik, Mjelde, Stamnes, Arna sokn 1858-1870).

Hun ble gift i Haus den 12.april 1887 med gårdsbestyrer på Dale i Brudvik Johannes Johannessen Mjelde født 1860 på Nedre Mjelde, hvor hans far var plassmann.

I 1910 bor (Ingebjørg) Ingeborg som gårdmannsenke sammen med barna på Rolland ved Øvre Mjelde i Haus. Hun døde i 1918 ca. 65 år gammel.

Ingeborg og Johannes fikk 3 barn:

3.1 Selma Andrea Johannesdtr. Rolland, født 08.03.1890 i Haus, faren var forpakter på Nordre VesethJohannes

3.2 Johannessen Rolland, født 03.01.1892 i Haus, faren var gårdbruker på Rolland. Død 17.01.1984 i Rolland. Han giftet seg med Sofie, født 04.07.1891, død 25.06.1980.

3.3 Berta Johannesdatter Rolland, født 08.01.1896 i Haus, faren var gårdbruker på Rolland

4. Harald Brithanius Olsen Ekanger

ble født på Ytre Bragstad i Meland den 20.mars 1856 og er innført som døpt i kirkeboken for Meland sokn i Hammer prestegjeld den 24.mars. Foreldrene er konstituert kirkesanger og skoleholder Ole Pedersen Ekanger og hustru Cecilia Andersdatter (Klokkerbok Hamre prestegjeld, Meland sokn 1851-1866).

Harald Brithanius Rongved, født 20.mars 1856 på Ytre Bragstad i Hammer, ble konfirmert i Gjerstad sokn den 2.april 1871, foreldre gårdbruker, skolelærer og kirkesanger Ole Pedersen Ekanger og Cecilie Andersdatter (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Arna sokn 1871-1877).

Harald gikk på Stord seminarium og ble lærer. Han giftet seg med Anna Johnsdatter Rongve og fikk i 1879 en sønn med henne. Harald døde samme år (1879) 23 år gammel.

Anna giftet seg som enke i Haus den 23.04.1889 med Ole Monsen Mjelde, født 14.02.1869, som hun fikk 6 barn med. Anna og Ole bodde på Nedste Mjelde bnr. 7 (Torstein Selvig, Gardssoga for Mjedlagardane, utgitt av Osterøy Sogelag 2000, side 55).

Harald og Anna fikk barnet:

4.1 Harald Andreas Haraldson Ekanger, født 20.03.1879 i Haus, døpt 10.april i Gjerstad, foreldrene bodde på Rongved i Gjerstad.

Han var i 1900 jordbruksarbeider på Mjelde Nedre. Da han giftet seg i 1905 ble han innført i kirkeboken som kolonialhandler og bosatt i Øvregaden 45 i Bergen. I 1910 er han registrert som gårdbruker på Austad (Audenstad) i Gjerstad. Det var han også da sønnen Anton ble født i 1913. Det er også nevnt at han var kommunearbeider i Bergen. Og at han var bosatt og huseier i Hausvik. Han giftet seg i Korskirken i Bergen 21.05.1905 med Oluffa Andrine Kristensen. Hun var butikkjomfru og bosatt i H.Vergelandsgt. 9. Hun var født xx i Mariakirken sokn, døde i 1950.

Harald og Oluffa fikk barna:

4.1.1 Johanna Ekanger, født 12.02.1906. Gift med Hans Junker som var arbeider på Herøy, Skien.

4.1.2 Harald Olaf Ekanger, født 06.07.1907. Ugift, bosatt i Oslo. Tekniker landmåling.

4.1.3 Hansine Kristine Ekanger, født 23.05.1910. Gift med Artur Johan Rinke som var havnearbeider i Bergen

4.1.4 Anton Ekanger, født 22.03.1913. Han var aktuar, avdelingssjef innen livsforsikring. Gift 1940 med Vally. De bodde i Bergen.

Anna og Ole fikk barna:

 • Malena O. Mjelde, født 12.09.1889
 • Anna O. Mjelde, født 22.01.1891
 • Mons O. Mjelde, født 18.01.1893, død 1963. I 1910 var han tjenestedreng hos sin onkel Johannes på Nedre Mjelde 5. Han overtok Nedre Mjelde 7 etter sin far i 1933.
 • John O. Mjelde, født 04.02.1895
 • Olaf O. Mjelde, født 28.08.1897
 • Brita O. Mjelde, født 28.08.1897

5. Brita Olsdatter Ekanger

ble født den 15.oktober 1858 på Reveim i Gjerstad, foreldre kirkesanger Ole Pedersen Ekanger (Reveim) og Cecilia Andersdatter (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Bruvik, Mjelde, Stamnes, Arna sokn 1858-1870).

Hun døde den 12.oktober 1862 på Reveim i Haus 4 år gammel (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Bruvik, Mjelde, Stamnes, Arna sokn 1858-1870).

6. Isak Olsen Ekanger

ble født den 25.desember 1860 på Reveim i Gjerstad (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Bruvik, Mjelde, Stamnes, Arna sokn 1858-1870).

Han døde den 29.november 1862 på Reveim i Haus 1 3/4 år gammel (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Bruvik, Mjelde, Stamnes, Arna sokn 1858-1870).

7. Isak Olsen Ekanger

født i 21.august 1863 på Revheim Gjerstad (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Bruvik, Mjelde, Stamnes, Arna sokn 1858-1870). Isak Olsen Ekanger, født den 21.august 1863 på Reveim, bosatt på Rongved, ble konfirmert i Gjerstad den 6.oktober 1878, foreldre kirkesanger Ole Pedersen Ekanger og Cecilia Andersdatter (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Arna sokn 1878-1886).

Han giftet seg 03.11.1887 i Gjerstad med Elen Gunnhild Andersdatter Gundersen fra Florø, født 22.01.1869, død 15.10.1942 på Dale. Hun var søsteren til Kaia Kristine Andersdatter Gundersen, f.1878 i Florø, som var gift med nevøen til Isak, Olaf Severin Andreasson Ekanger.

Isak var skomakermester. I 1900 bodde Isak med kone og sønn på ”Dale fabrikk”. I 1910 bodde Isak og Elen på Dale i huset til hans mor. Isak døde på Dale den 29.09.1942 ca. 79 år gammel.

Isak og Elen fikk barnet:

7.1 Olaf Andreas Ekanger, født 20.08.1888, død 10.01.1962 i Oslo. I 1910 bodde han som ugift i Larvik, hvor han var handelsbetjent manufaktur. Senere ble han handelsreisende og salgsrepresentant, bosatt i Oslo fra begynnelsen av 1920-tallet. Ser ikke ut til at han ble gift, uklart om han kanskje hadde et barn.

8. Lars Olsen Ekanger

født 26.mai 1866 på Rongved i Gjerstad og døpt den 2.juli (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus, Gjerstad, Bruvik, Mjelde, Stamnes, Arna sokn 1858-1870).

Han var først gift med Anna Mele, deretter som enkemann i Bergen 10.06.1893 med Henrikke Olufine Andersen (Bjørsvik) og for tredje gang på ny som enkemann med Brita Jonsdtr. Rongve, født 22.01.1877, død 18.10.1943. Han var vever og stolstiller på Dale fabrikker. Lars døde 05.11.1950 på Dale 84 år gammel.

Lars og Anna fikk barnet:

8.1 Selma Olivia Larsdtr. Ekanger, født 1887, død 1889

Folketelling 1.januar 1891 i Bruvik herred, tellingskrets nr. 7 (Dalekvammen), husliste nr. 7, personseddel nr. 28

 • Enkemann Lars Olsen Ekanger, født 1866 i haus, Gjerstad, vever i Dale bomuldsfabrikk

Lars og Henrikke fikk barna:

8.2 Sigurd August Larsson Ekanger, født 1893, død 1895

8.3 Sigurd Larsson Ekanger, født og død 1895

Lars og Brita fikk barna:

8.4 Sigurd Larsson Ekanger, født 16.02.1902, død 15.11.1987 på Dale, gift med Tora Amalia Mehus, født 09.02.1902, død 10.04.1987. Han var arbeidsformann.

8.5 Sølvi Magdeli Ekanger f.1934, gift med Jan Kristensen, Åstvedt

Barn?

8.6 Øystein Ekanger f.1938, gift med Mona Tomassen, Brattvåg

Barn?

8.7 Olav Johan Larsson Ekanger, født 05.03.1906, død 27.03.1993 på Dale, gift 1.gang med Nelly Marie Bruvik, født 03.01.1907, død 27.10.1959, gift 2.gang med Perly Yven. Han var tekstilarbeider.

Barn med Nelly Marie:

 • Marit Brita Ekanger f.1931, gift med Otto Heimdal
 • Egil Ekanger f.1932, gift med Elly Geitle
 • Roald Ekanger f.1937, gift med Else Margrete ?
 • Bodil Nora Ekanger f.1941, gift med Harry Moe
 • Olly Larsdtr. Ekanger, født 1908, død 1910
 • Lyder Birger Larsson Ekanger, født 19.12.1910, død 27.05.1994 på Dale, gift med Laura Johanna Rørvik, født 13.08.1915, død 03.04.1996 på Dale. Han var tekstilarbeider.
  • Berit Ekanger f.1937
  • Magne Ekanger f.1944
 • Harald Larsson Ekanger, født 10.12.1912, død 10.11.1978 på Dale, gift med Svanhild Rognved, født 28.03.1917, død 10.11.2006. Han var tekstilarbeider.
  • Solveig Ekanger f.1939, gift med Håkon Breistein
  • Helge Ekanger f.1952
 • John Larsson Ekanger, født 12.02.1915, død 16.02.2002 på Dale.
 • Arnfinn Larsson Ekanger, født 15.07.1917, død 26.01.1994 i Bergen, gift med Kirsten Mjeldheim. Han var fargeriformann.
 • Adler Martin Larsson Ekanger, født 03.07.1921, død 2001 på Dale, gift med Grethe Line, født 18.11.1922, død 28.12.1987. Han var stolstiller.

5. Familie- og Slægtskabsoptegnelser, af Ole Pedersen Ekanger

Ole Pedersen Ekanger har etterlatt seg et håndskrevet notat på 11 sider om sin slekt og familie. I headingen til notatet har signaturen A.E. skrevet: Han har skrevet dette i det året han fylte 70 år og var sluttet som klokker og lærer. Hvem som var bak signaturen A.E. vites ikke.

Originalmanuskriptet befinner seg hos  lokal- kystkulturhistorikeren Arne Høyland fra Eidsnes. Han har velvillig stilt en scannet kopi til disposisjon for Mads.

Notatet er skrevet ordrett av etter originalen av Mads Anders Rongen Jensen, og lyder slik:

Side 1:

Den ældste af mine Fædre, som jeg kan skrive om, hedte Ole. Han var født paa Gaarden Øvretvedt i Mælands sogn. Det er sandsynligt at hans Fader hedte Lars; thi paa den ??, hvor han var født, har Søn efter Fader hedt Lars Mathiass. og og Mathias Larsen, saa langt tilbage i Tiden som kan spørges; men nu (1893) heder han Arne Larss. som bor paa samme Gaard. Denne Ole fra Øvretvedt blev bosatt paa Grøtvedt i Hammers Sogn; men om det var en Enke eller Pige, han blev gift med, ved jeg ikke. Han havde en Søn, som blev bosat paa Grøtvedt, og den anden hedte Lars, som blev bosat paa Nepstad, gift der med en Enke, som hedte Synneva Rasmusdtr. og var født paa Eidsheim i Hosanger; hendes Fader

Side 2:

var Sømand (Matros) og ligger begraven i Hamburg. Min oldefader Lars, havde ingen Fuldsøskende, men 2 Halvsøstre Elisabeth, der blev bosat paa Hosdal, fra hende nedstammer Ivar og Simon Heltvedt. Den 2den Halvsøster hedte Ingeborg, der blev boende paa sin Faders Gaard paa Nepstad, og fra hende nedstammer de som nu bo paa Gaarden. (Overstrykningen er gjort av Ole P. selv). Lars Nepstad døde 1748 efterladende seg kun en Søn ved Navn Ole, der var omtrent 6 år ved Faderens Død, da han blev voksen, blev han omgaaende Skoleholder i Ekangervaagen og Vasbygden og blev gift med en Pige paa nedre Ekanger Martha Johnsdatter og fik med hende den Gaardpart, som nu (1893) Knud Anderss. bebor. Min bestefarder havde ingen Fuldsøskende, men 2 Halvsøstre: Den eldste Lisbeth blev bosat paa Hofsdal; hendes Datter Britha blev bosat i Askvik i Hosanger og hun er Oldemoder til Ivar og Lærer S. Heltvedt. Den anden Halvsøster hedte Ingeborg, hun bosattes på sin Faders Gaard på Nepstad, fra hende nedstammer de som bo paa Gaarden. Min Faders brødre opføres efter alderen: 1, Lars, døde ugift, han var 20 Aar gammel. 2, John, der fik Gaarden som odelsberettiget. 3, min Fader, født 14 April 1784. 4, Magne, der nedsatte seg som Tømmermand i Stavanger. Min Faders søstre: 1, Anna blev gift med Ivar Olsen Farnestad i Mykins Sogn. 2, Britha blev gift med Anders Olsen Myhr i Hammer. 3, Synneva gift med Baste Aslagsen Nepstad (hendes Søsken barn). 4, Anna d.yngre blev gift med Lars Johnsen Horvik ytre.

Min Moder Britha Gudmundsdatter, var født paa Laastad 4 ? før Jul 1783; hendes Fader Gudmund Johannessen, var Født på Herland i Hosanger, hvor min Broder Mathias har boet. Han havde en Fulbroder Ole der boede på Fjeldskaal i Hosanger,

Side 3:

en Fuldsøster Anna, der blev gift med Baste Monsen Ekangerli. Fra hende nedstammer Mons Lars. Njaarstad og hans Søskende, Baste Njaarstad og hans Søskende, Steffen Sjursæter og hans Søskende o.s.v. Min Morfader havde ogsaa 3 Halvbrødre: Mons Selvig (Pladsmand under Herland). Lars, der boede paa Fosse i Alversund. Rasmus, der boede på Gjerstad, døde barnløs. Min Morfader var 3 Gange gift: 1 med en Enke paa Laastad ? Askildsdatter, med hende havde han en Søn, der hedte Mathias, han døde som Pakter paa Kronstad, efterladende sig en Søn og en Datter. Sønnen hedte Mons, han druknede paa en reise til Bergen, efterlod sig ikke Børn. Datteren Anna blev gift med Guliks Johanness. Indrearne, hun efterlod seg Døtre og Sønnen Mathias, der er ? i Bergen. 2den gang blev min Morfader gift med en Pige fra Olsnæs Britha Jakobsdatter, med hende havde han min Moder og Anna, der blev gift med Gudmund Magnesen Gatland. Min Mormoder døde 1804, 66 aar gammel. 3die gang gift med en Pige fra Fosdal Britha Andersdtr, men han fik ikke Børn med hende. Han døde i 1813, 67 aar gml. Min Mormoders Søskende kjender jeg ikke til, formodentlig havde hun en Broder paa Olsnes og maaske en Søster Siri på Vasdal. Min farmoder havde kun en Fulbroder Lars, der bode paa nedre Ekanger, han efterlod seg 3 Døtre: Martha, som fik sin Faders Gaard, og blev gift med en Ole Nilsen fra Ostereide. 2 Anna, der boede på Eide. 3 Aasa, der blev gift med Nils Monsen Eide i Reppen.

Min Faders Mormoder hedte Anna og var født paa Eidsheim i Hosanger. Hun havde en Søster, der blev gift med Lensmand N. Revheim; hun er Formoder til Nils og Johannes Revheim, Magne Kleveland og Ingeborg Hauge.

Side 4:

Paa Hatland havde hun en Søster, der hedte Martha; hun er Stam?moder til Magne Anthun og hans Brødres Efterkommere, likedan til Ole Kleveland i Dalefabrikken og alle hans Søskende o.s.v.

Mine Søskendebørn paa Faderssiden ere følgende: 1.John Ekanger havde to Døtre den eldste Ingeborg fikk Gaarden og ble gift med Knud Anders. Totland fra Hosanger.

2, Magne i Stavanger havde 4 Søner og 2 Døttre: Ole, Rasmus, Sivert og Marthin, Ingeborg og Lovisa. Ole og Marthin vare Kjøpmænd i Stavanger, Rasmus var Handelsmand i Haugesund; Sivert var før Skipsfører, nu er han Skibsreder. Ole døde noget ung; men efterlod seg 2 Sønner, der nok bor i Amerika, Marthin er også Død efterladende sig flere Børn. Sivert er barnløs. Rasmus har mange Børn. Ingeborg, gift med Skibsreder Elforsvig er nu Enke og barnløs. Lovise er ugift.

3, Paa Fammestad: Ole d.æ. boede i Bergen og ernærede sig som ?, efterlod sig flere Børn. Lars boede paa Samdal? i Fane, har efterladt sig 1 Sønn.

Tvillingerne Ole og Magne. Ole er død barnløs; Magne har nok efterladt sig Børn; han boede paa Fjeldsen i Lindaas. Jahn boede paa sin Faders Gaard, endskjøndt han var den yngste; han har efterladt sig 1 Søn Ivar, der bor paa Famestad og 2 Døtre.

4, Paa Myhr: Ivar, der blev gift med en Enke på Ekangerli, har efterladt sig 2 Sønner, hvoraf den ene er Baptistprest i Amerika, den anden bor i Namsos. Kristi boede paa Eidsnes yttre, Bedstemoder til Kristian Kleiveland i Hosanger.

Aasa boede på Ekanger øvre gift med Johannes Askildsen. Synneva

Side 5:

gift med Rasmus Grøtvedt. ? gift med Baste R. Isdal. ? gift med en Hakon Neraas ? ? sig et Plass i Bastaasen under Gaarden Myhr. Martha gift med Magne Tvedt i Mykin Sogn. Alle disse have efterladt sig Børn.

Paa Nepstad: Lars lever endnu som Kaarmand på Nepstad, han har 3 Sønner, en Datter; den yngste er Kirkesanger i Nærødalen i ?, Aslak lever endnu som Kaarmand på Haatuft i Mæland Sogn; har flere Børn. Ingeborg bodde på Grøtvedt, har efterladt sig 2 Sønner, en bor paa Grøtvedt og en paa Kaalaas.

? Horvig: John, bor paa sin ? Gaard, har en Datter. ? bor i Tellevig har flere Børn. ? bor paa Mæland var henimod 30 år Kirkesanger der og i 40 Aar Skolelærer først i Hammers Sogn og siden i Mæland. Han har mange Børn. Anna gift i Horvig og har mange Børn.

Paa min Moders side har jeg havt følgende Søskendebørn: Paa Gutland? Magne, der boede paa sin Faders Gaard, har efterladt sig Sønner og Døtre. Gudmund, der boede i Straumane i Fotlandsvangen, har efterladt sig Børn. Ingeborg, der blev gift med Lars Sjurs. Bernæs yttre, har efterladt sig 3 Sønner; Sjur, Geirmund og Mathias. Britha blev gift med Jens Olss. Anthun, har efterladt sig 3 Døttre, Matha, Kari og Anna. Anna, der blev gift med Knud Tvedt i Hosanger, har efterladt sig Sønner og Døttre. Kari, der blev gift med Magne Nilsen Fotland, har 3 Sønner og 2 Døttre. Størstedelen av mine Søskendebørn, der som voksne ere døde uden efterkommere, har jeg ikke opført.

Min Fader var i sin Ungdomstid omgående Skoleholder i Ekangervaagen og Vasbygden og paa søndre Side av Fjorden fra Raknæs til Tepstad

Side 6:

Hvorlenge han var Lærer kan jeg ikke sige, men det var i de første Aar av dette Aarhundrede til 1809, da han giftede seg og da opsagde han Skoleposten. I 4 Aar paktede han en Gaardpart paa Gaitelane? i Hosanger til 1815, da flyttede han til Hole og paktede der til 1816, saa flyttede han s. Aar til Ekanger, hvor han boede hos sin Fader, ernærede sig ved Daglønnerarbeide til 1819, da bygslede han af Opsidderne et stykke Udmark kaldet Mørkebotnen, saa kaldet af den mengde Mørkolder som der voksede. Han gav 2 spd. (kr 8,00) i bygsel. Saa byggede han der og indgjærede Pladsen i 1819; fødste Aaret var det knapt knde føde 1 Ko, men Pladset forbedredes Aar efter Aar, saa at det Aar (1844) da Far døde fødte de paa Pladset 3 kjør, 12 Sauer og ligesaa mange Gjeder. Han var ofte paa Bygningsarbeide i Bergen; især var det godt at faa efter Branden ?. 1835 døde min Moder efter 12 ugers Sygeleie; i 1836 gifte min Fader sig igjen med en Pige Martha Larsdtr. yttre Eidsnæs, 40 Aar gammel, men fik ingen Børn med hende. Fra 1840 eller kanske før, blev han syg af Tæring og var siden lidet istand til at udrette noget.

Min egen Biographi:

Jeg blev født Kl. 1 en Mandags morgen den 7 Juli 1823 og hjemmedøpt af min Faders Morbroder Lars Johnsen Ekanger. Endskjønt jeg var i mit 4de Aar kan jeg minnes min Farfader, da han sidste gang Besøgte os (1826) i Februar 1827 døde han 84 Aar gml. Da jeg blev saa gammel, at jeg kunde udrette noget, blev det mit daglige Arbeide at jage ud og langt i Marken Gederne og Sauerne og om Kvelden at hente dem inigjen; om vinteren maatte jeg gjæte dem for Ørnen; dette holdt jeg paa med (dog af og til) indtil jeg var 20 Aar gammel. 1835 den 

Side 7 (6):

? juli af Sognepræst til Hammer Dietrichson konfirmert med udmerket Karakter og stillet som No 1 paa Kirkegulvet. Da jeg var 17 Aar reiste jeg til Bergen paa Dagslønsarbeide og var i mange Uger hos Johan Mohn i Storesandvigen, hvor et Lag Buer fik nyt Bolværk under sig og skruedes op. saa de fik 4 nye Omfar Stokke under sig. 1841 var jeg i Sogndal med mine 2 Brødre, Mathias og Arne, og byggede Vaaningshus til en Skomager Hetmann. 1842 var jeg igjen i Bergen ? paa Bygningsarbeide; i ? reiste jeg til Sogndal igjen til min Broder Arne; hos ham arbeidde jeg til udgangen af januar 1843, da reiste jeg hjem; om Sommeren var jeg igjen i Bergen paa Arbeide. Daglønnen var paa egen Kost almindelig 1 Ort 16 Skilling (Kr 1,2?) til 1 Ort 16 Skilling (Kr 1,33)

Om Vaaren 1844 var jeg paa Bygningsarbeide i nogle Uger hos Lensmand Ekanger og 3 Uger før St. Hans fik jeg med 3 Mand fra Hosanger Sogn reise til Karmøen til Knus Vigsnæs til Bygnings- og Bordarbeide, dersteds arbeidede jeg i 13 Uger og derpaa var jeg i 2 Uger paa Boskjærene, hvor vi byggede en Halvstokke (Sval) til et Søhus tilhørende en Spindværing. Den Sommer døde min Fader, mens jeg var paa Vigsnæs, saa jeg var ikke hjemme i Begravelsen. 2 Uger efter Mikeli kom jeg hjem, og da blev det holdt Skifte efter min Fader; jeg fik 30 Spd. (Kr 120,-) i Arv. Da jeg nu ikke lenger havde noget blivende Sted i min afdøde Faders Hus, saa maatte jeg tenke paa min Fremtid, hvad jeg nu skulde gribe til. 

Side 8 (7):

Nogle rådde meg at gaa ind paa Underofissersskolen, andre at reise til Seminariet paa Stordøen, det siste havde jeg især Lyst til, hertil opmuntredes jeg ogsaa af min Lærer Lars B. Kaalaas. 1845 reiste jeg da til Stordøen. ? blev 11 August optaget som Elev. 1846 gik jeg op i øverste Klasse og 18 Desember blev jeg dimiteret med Karaktern: meget ?. Jeg reiste da hjem i Besøg til min Stedmoder, Broder, Slægtninge og Venner; men i Februar 1848 reiste jeg tilbage til Stordøen for at se mig om efter en Huslærerpost, hvilket jeg var saa heldig at faa paa ?møre hos G. Vinsnæs, Sognepræst til Haram 2 mil nordenfor Aalesund. Men jeg kunde ikke komme nordover før i April, thi om Vinteren gik det ingen Dampskibe. Da jeg kom til Aalesund kom Præsten ombord og spurte efter mig, og saa reiste vi iland og næste Dag fulgte jeg ham hjem til Præstegaarden, hvor jeg blev vel modtaget. Han havde 2 Gutter og 2 Piger, som jeg læste daglig med. Her havde jeg det hyggeligt og godt især hvad Kosten angik; jeg spiste daglig ved Præstens Bord, sammen med ham og hans Familie. Aaret efter (1849) reiste jeg i Ferien til Stordøen og blev ægteviet med min Forlovede Cecilia Andersdtr. Lundemandsværk (5 Juli) og tog hende med mig tilbake til Haram, hvor jeg leiede Hus til hende hos en Pladsmand, hvis Kone var Jordemoder. Den 7 Juni 1850 fødtes min første Søn Peder; nu maatte jeg slutte som Huslærer; thi Præsten sendte sine 2 Gutter til Latinskolen paa Lillehammer; han syntes ikke at have Udkomme til at holde Huslærer. Jeg reiste da fra Haram i Juli lige til Stordøen, her blev jeg i September konstitueret som midlertidig Lærer ved Seminariets Øvelsesskole, hvis Lærer maatte overtage 3die Lærerpost ved Seminariet. Denne Post bestyrede

Side 9 (8):

han til 1ste April 1851, da tog Læreren sin Post igjen ved Øvelsesskolen. Da jeg nu var uden Beskjeftigelse, tog jeg meg en tur til Sogndal Sogn, der fik jeg Konstitusion som Lærer ved Sogndalsfjærens ?skole, men Skolelønnen skulde være Kirkesangerindtekterne af Aanækserne Ølmen? og Kaupang hvilke jeg skulde forrette som Kirkesanger. Jeg reiste da til Sogndal med Kone og Barn. Ved Juletider fik jeg Brev fra Lars Nepstad, om at Kirkesangeren til Mæland, Rasmus Tvedt, var satt under Justistsforhør for at have stjaalet omtrent 200 Speciedalere fra en Kaarmand paa Gaustad, mens han var paa Skolen der. Jeg skrev da til Sognepræsten i Hammer om at jeg ønskede at faa Kirkesangerposten og da det led henimod Vaaren 1852 fik jeg Brev at jeg skulde komme og modtage Kirkesangerposten og Omgangsskolen efter R. Tvedt, dog som konstitueret, thi Sagen mod ham var endnu ikke avsluttet eller Dom falden; jeg maatte altsaa dele Indtækterne med ham indtil Dom faldt, hvilket skede i Februar 1853; det var en Hungers Tid for mig og mine. Henimod Paaske reiste jeg fra Sogndal og kom til Alversund, hvor jeg fik leie Hus på Haaland; thi jeg maatte tage R. Tvedts Skoledistrikt, hele Alversund og en Kreds i Mælands Sogn. 2den paaskedag 1852 forrettede jeg første gang i Mælands Kirke. Her paa Haaland blev den 7de Juni 1852 min 2den Søn født og døpt i Mælands Kirke av Sognepræst G. Dietrichson. I Alversund var det ganske bra at holde Omgangsskole, thi Opsidderne havde idetheletaget rummelige og lyse Stuer og holdt det renslig i Huset, i Klæder og Maten, saa jeg trivedes ganske godt der. I 1853 blev der et Skoledistrikt ledig i Mæland Sogn, thi vedkommende Lærer

Side 10 (9):

druknede af Fydla, idet han faldt ud af Baaden. Jeg maatte da om Høsten (1853) flytte fra Haaland til Bragstad i Mælands Sogn og overtage det ledige Skoledistrikt, der var beliggende i den vestlige Del af Sognet langs med Herlefjorden, samt en krets på Askøen. Her paa Bragstad blev min Datter Ingeborg født den 15 September 1853. De 5 Aar jeg var Lærer her, var ikke videre hyggelige Aar for mig; thi hos mange af Gaardbrugerne vare Stuerne dels små, dels lave og mørke (i 4 stuer kunde jeg ikke staa ret under Bjælkerne) og hvad renslighed angaar stod meget tilbage at ønske baade hvad Huse, Sengklæder og især hvad Kosten Angik; jeg maatte ofte spise meg mæt før jeg gik paa Skolen, naar jeg holdt Skolen hos saadanne, som jeg vidste ikke vare videre renslige. Om Sommeren gik jeg altid hjem, naar jeg holdt Skolen paa Askøen, men om Vinteren laa jeg paa de Gaarde, jeg havde lengst Vej til. Paa Askøen maatte jeg ligge over hele Ugen, og der traf jeg stundom ille til; stundom plagde Lopperne mig saa der kom ikke Søvn paa mine Øine; engang fik jeg af Sengklæderne et andet Slags Snyltedyr som man pleier at knuse mellem sine Negle; paa et Sted fik jeg af Sengeklærene Skabmid, som jeg plagedes lenge af, før jeg blev den kvit; men hos enkelte af Gaardbrugerne i Distriktet var det meget hyggelig at holde Skole; de havde rummelige og lyse Stuer og vare renslige. Det var heller ikke nogen Overflødighedsaar for mig og Familien de 6 1/2 Aar jeg var Kirkesanger der; Kirkesangerindtægterne udgjorde omtrent 60 Spd. og 10 Spd. i Skoleløn og saa havde jeg Kosten i omtrent 30 Uger, den hele Indtægt kan anslåes til omtrent 100 Spd, det var saaledes ingen fed Levemaade for os. I Ferien om Sommeren reiste jeg til Bergen for Borarbeide, da fik jeg Kr 1,60 i Dagløn. 16 Kroner gav jeg i Husleie. Den 20 Marts 1856 blev min 3die 

Side 11 (10):

søn født; nu havde jeg 4 Børn at forsørge. Saaledes henled Aarene til 1858, da fik jeg om Vaaren høre, at Kirkesangeren til Haus var død; han var af de gamle Klokkere, der være ansatte for hele Prestegjeldet. Nu skrev jeg ansøgning baade om Haus og Gjerstad og roede fra Fløysand til Haus og afleverede mine Ansøgninger; 27 August var der Visitats på Hammer, der fik jeg hos Provst Hveding min ansettelse som Kirkesanger til Gjerstad. Nu maatte jeg til Gjerstad får at leie Hus til meg; jeg var saa heldig at faa leie en ledig Stue paa Revheim hos Sergeant Mons Johanness. Mit lille indbo maatte jeg saa bære til Søen, leie Folk og Baad til skysse meg til Lonevaagen, hvor vi ankom 22 September. 3die October 18 Søndag ef. Trefol. 1858 forrettede jeg første Gang i Gjerstad Kirke. Nu begyndte jeg Skolen her hos Gaardbrugerne; men det var hyggeligere her at holde Omgangsskole end paa Holsøen, her var Stuerne idetheletaget ? høiere og lysere og Rensligheden meget bedre, saa jeg trivedes her meget godt; Børnenes Foreldre havde ogsaa meget mere sans for Oplysning, saa det var en Lyst at undervise Børnene her; megen ? og Godhed nød jeg af Foreldrene, mangen Kande sød Melk fik jeg hjem med meg til min Familie. Her i Gjerstad var Kirkesanger indtægterne større end i ? omtrent 70 a 80 Spesd. (kr 280,00 a kr 320,00) og Skolelønnen 24 Spesd. (kr 96,00) dertil fik jeg af ? det første aar 10 Spesd og det andet 12 Spesd. Jeg ble ogsaa konstitueret til Kirkesanger til Mjelde, hvor Indtekter udgjorde omtrent 16 spesd. Saa at nu havde jeg en Indtekt paa godt 500 Kroner; nu slap jeg reise paa Arbeide i Ferien.

Gå til INNHOLD