3.4.4 Nils Nilson Jamne og Kari Nilsdatter Dale

Gå til INNHOLD

Nils Nilsen d.e. Jamne og Kari Nilsdatter Dale er tipptipp-oldeforekdre til Mads Anders Rongen Jensen født 1953 i København gjennom slektslinjen Nils Nilsen Jamne – Anna Nilsdatter Dale – Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger – Kari Larsdatter Brunborg – Bertha Rongen – Mads Jensen.

Innhold:

1. Nils Nilson d.e. Jamne 1829-1893

2. Kari Nilsdatter Dale 1830-1912

3. Magdeli Johannesdatter Øvste Mjelde 1690-1778

4. Nils Nilson d.e. Jamne og Kari Nilsdatter Dale

5. Barna til Nils Nilson d.e. og Kari Johannesdatter

1. Kari Nilsdatter Dale 1854-1934

2. Anna Nilsdatter Dale 1857-1836

3. Brita Nilsdatter Dale 1859-1936

4. Ingeborg Nilsdatter Dale 1874-1955                                                                      

1. Nils Nilsson d.e. Jamne 1829-1893

Nils Nilsen d.e. Jamne kom fra gården Jamne bnr. 1 i Vaksdal. Alle hans forfedre var leilendinger eller selveiende bønder i Vaksdal og Samnanger kommuner.

Farfaren til Nils var Nils Tomasson Reistad fra Samnanger. Han kom til Jamne, da han giftet seg med farmoren til Nils, Ingeborg Ivarsdatter Dale. Hun var da enke etter den forrige bruker på bruket, Nils Nilsson Jamne. Ingeborg Ivarsdatter Dale kom fra Dalegården bnr. 8.

Folketelling 1801 i Haus prestegjeld (Haus sokn, Bruvik sokn, Mjelde sokn, Gjerstad sokn, Stamnes sokn), bosted Jamne

 • Selveyer bonde, han i det 1ste ekteskap, Niels Thommesen, 32 år (født ca. 1769)
 • Hans kone, hun i det 2det ekteskap, Ingebor Iversdatter, 47 år (født ca. 1754)

Deres barn

 • Cari Nielsdatter, 18 år (født ca. 1783)
 • Anna Nielsdatter, 13 år (født ca. 1788)
 • Magdeli Nielsdatter, 10 år (født ca. 1791)
 • Niels Nielsdatter?, 6 år (født ca. 1795) (faren til «vår» Nils)
 • Britha Nielsdatter, 2 år (født ca. 1799)

Faren til Nils Nielsen Jamne d.e., som også het Nils Nilsson Jamne, var altså født og oppvokst på Jamne. (Det er vanskelig å holde rede på alle Nilsene i denne familien). Han giftet seg med Kari Nilsdatter som var fra Sedalen (Sæterdal) bnr. 1. Denne garden ligger 2 km nordover i dalføret som går opp fra Vaksdal/Jamne.

Lokal folketelling 1827 for Haus prestegjeld, Bruvik sokn, bosted Jamne Matr./Bnr. 18

 • Gårdbruker Niels Nielsen, alder ikke oppgitt (faren til «vår» Nils)
 • Hustru Kari Nielsdatter, alder ikke oppgitt (moren til «vår» Nils)

Foreldrene til Niels Nielsen

 • Kårfolk Niels Thomassen, alder ikke oppgitt (farfaren til «vår» Nils)
 • Hustru Ingebor Iversdatter, alder ikke oppgitt (farmoren til «vår» Nils)

Vi finner «vår» Nils i kirkeboken: Nils, født den 27.juli 1829, døpt den 1.august, foreldre gaardbruker Niels Nielsen og Kari Nielsdatter Jabne (Ministerialbok Haus prestegjeld – Bruvik sokn, Gjerstad sokn, Haus sokn, Mjelde sokn, Stamnes sokn 1827-1838). Foreldrene Nils Nilsen Jamne og Kari Nilsdatter Sedalen (Sæterdal) var gardbrukere på Jamne bnr. 1 i Vaksdal.

Konfirmert i Haus den 16.juni 1844 Niels Nielsen, født 1.august 1829 på Jamne, foreldre Niels Nielsen og Kari Nielsdatter (Ministerialbok Haus prestegjeld – Bruvik sokn, Gjerstad sokn, Haus sokn, Mjelde sokn, Stamnes sokn 1838-1847).

Det var en yngre bror til Nils Nilsen Jamne d.e., som også het Nils Nielsen Jamne, som overtok bruket på Jamne etter faren i 1856:

Folketelling 1865 i Haus prestegjeld, bosted Jamne

 • Gårdbruker, selveier Niels Nielsen, 34 år, født i Haus
 • Hans kone Britha Nielsdatter, 33 år, født i Haus (søsteren til Kari Nilsdatter som var gift med Nils Nilsen Jamne d.e)

Deres barn

 • Anna Nielsdatter, 11 år, født i Haus
 • Niels Nielsen, 9 år, født i Haus
 • Kari Nielsdatter, 7 år, født i Haus
 • Niels Nielsen, 1 år, født i Haus

Hans foreldre

 • Føderådsmann Niels Nielsen, 71 år, født i Haus
 • Dennes kone Kari Nielsdatter, 64 år, født i Haus
 • Disses datter Kari Nielsdatter, 40 år, født i Haus

Jamne ble i 1917 solgt til en Bergens-bedrift, som hadde grus- og sandtak på eiendommen. I 1948 ble bruket solgt til Bruvik herred. I dag er garden en del av tettstedet Vaksdal og er utbygget med boliger.

2. Kari Nilsdatter Dale 1830-1912

Kari Nilsdatter Dale var fra Dalegården bnr. 14 Brotajordet. Hennes forfedre er xxxx

Dalegården ligger i utkanten av tettstedet Dale i Vaksdal kommune på veien mot Bergen. Før fremveksten av Dale Fabrikker og dermed tettstedet Dale på slutten av 1870-tallet, var det ingen bebyggelse, i det som i dag er tettstedet Dale. Området Dalekvammen var utmark under brukene på Dalegården. Dalegården er en gammel gård og var et stort klyngetun som er studert og beskrevet av forskere. I 1865 var det på Dalegården 9 bruk med selveiende bønder og en kårmannsbolig.  Det bodde til sammen 77 personer på garden. Ved folketellingen 1827 i Bruvik sokn finner vi 65 beboere på gården Dahle.

Begge foreldre til Kari Nilsdtr. Dale, Nils Olson Dale født 1804 og Anna Andersdatter Dale født 1811, var også fra bruk på Dalegården og begge var av slekten etter den kjente Magdeli Johannesdatter Øvste-Mjelde (1690-1778). Den 4.juni 1827 var det bryllup mellom ungkarl Nils Olsen Dahle, 26 år, far Ole Johannessen og pigen Anna Andersdatter Dahle, 17 år, far Anders Nilsen, forlovere Johannes Helle og Johannes Jabne (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus sokn, Gjerstad sokn, Bruvik sokn, Mjelde sokn, Stamnes sokn – 1821-1827).

Nils Olsen, foreldre Ole Johannessen Dahle og Kari Johannesdatter, ble døpt i Brudvig sokn i oktober 1804. Anna Andersdatter, foreldre Anders Nielsen og Brithe Thomasdatter Dahle, ble døpt i Brudvig sokn den 22.september 1811 (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus sokn, Gjerstad sokn, Bruvik sokn, Mjelde sokn, Stamnes sokn – 1796-1816).

Lokal folketelling 1827 for Haus prestegjeld, Bruvik sokn, bosted Dahle Matr./Bnr. 13

 • Gårdbruker Niels Olsen, 23 år (født ca. 1804)
 • Hustru Anna Andersdatter, 16 år (født ca. 1811)

Foreldrene til Nils Olsen Dale

 • Kårfolk Ole Johannessen, 64 år (født ca. 1763)
 • Hustru Kari Johannesdatter, 58 år (født ca. 1769)

Foreldrene til Anna Andersdatter Dale

 • Gårdbruker Anders Nielsen, 42 år (født ca. 1785), er Beskadiget paa sin høire Fod: formedelst Beenbrud.
 • Hustru Britha Thomasdatter, 41 år (født ca. 1786)

Deres barn

 • Thomas Andersen, 13 år (født ca. 1814)
 • Synneva Andersdatter, 10 år (føst ca, 1817)
 • Niels Andersen, 7 år (født ca. 1820)
 • Helga Andersdatter, 3 år (født ca. 1824(

Kari, født den 19.april 1830, døpt 23.april, foreldre gårdbruker Niels Olsen og Anna Andersdatter Dahle (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus sokn, Gjerstad sokn, Bruvik sokn, Mjelde sokn, Stamnes sokn – 1827-1838).

Konfirmert den 16.juni 1844 Kari Nielsdatter, født den 17.april 1830 på Dahle, foreldre Niels Olsen og Anna Andersdatter (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus sokn, Gjerstad sokn, Bruvik sokn, Mjelde sokn, Stamnes sokn – 1838-1847).

3. Magdeli Johannesdatter Øvste Mjelde (1690-1778)

Magdeli Johannesdtr. var fra Øvste Mjelde på Osterøy og datter av bonde og lensmann i Mjelde skipreide Johannes Andersson (Øvste Mjelde) Rivenes (1660-1731). Hennes far hadde samlet mye jordegods. Flere bruk på Dalegården inngikk i dette jordegodset. Magdeli var et av de rikeste gifte i hele Haus prestegjeld. I skiftet etter hennes død i 1778 var nettoverdien av boet 1458 rdl.

Futedatteren Magdeli Johannesdatter var gift tre ganger og fikk klengenavnet ”Rekar-Madli”. Hun ble gift 1.gang i 1712 med enkemann Olav Fabianson Fokstad, bosatt på Fossmark bnr. 5. Han var da 35 år og hun var 22 år.  Olav døde 41 år gammel. Deres barn var Sigrid Olsdatter Fossmark født 1713 og Anders Olson Fossmark født 1716.

Enke Magdeli Johannesdatter ble gift 2.gang i 1720 med enkemann Nils Monsson (Raknes) Hole. Han ble bonde på Fossmark bnr. 5, da han giftet seg med Magdeli. Han var da 45 år og hun var 30 år. Nils døde 58 år gammel.

Magdeli Johannesdatter og Nils Monsson er forfedre til Kari Nilsdatter Dale gjennom 4 av deres barn:

 1. Helga Nilsdatter. Fossmark født 1720 – Anna Johannesdatter Stanghelle – Anders Nilsson Helle – Anna Andersdatter Dale – Kari Nilsdatter Dale – Anna Nilsdatter Dale – Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger – Kari Larsdatter Brunborg – Bertha Rongen – Mads Anders Rongen Jensen
 2. Mons Nilsson Fossmark født 1724 – Nils Monsson Helle – Anders Nilsson Helle – Anna Andersdatter Dale – Kari Nilsdatter Dale – Anna Nilsdatter Dale – Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger – Kari Larsdatter Brunborg – Bertha Rongen – Mads Anders Rongen Jensen
 3. Olav Nilsson Fossmark født 1726 – Tomas Olson Hane – Brita Tomasdatter Dale – Anna Andersdatter Dale – Kari Nilsdatter Dale – Anna Nilsdatter Dale – Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger – Kari Larsdatter Brunborg – Bertha Rongen – Mads Anders Rongen Jensen
 4. Johannes Nilsson Fossmark født 1729 – Olav Johannesson Fossmark – Nils Olson Dale – Kari Nilsdatter Dale – Anna Nilsdatter Dale – Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger – Kari Larsdatter Brunborg – Bertha Rongen – Mads Anders Rongen Jensen

I tillegg hadde Magdeli og Nils barna Olav Nilsson Fossmark født og død 1723, Nils Nilsson Fossmark født 1727 og Anna Nilsdatter Fossmark født og død 1731.

Enke Magdeli Johannesdatter ble gift 3.gang i 1734 med Anders Nilsson Helle, bosatt på Helle bnr. 1. Han var da 26 år og hun var 44 år. Anders døde 77 år gammel. Magdeli døde i 1778 88 år gammel. De fikk ingen barn sammen, men Magdeli tok med sine barn etter 2.ekteskap da hun flyttet til Helle, slik at de vokste opp på dette bruket.

4. Nils Nilson d.e. Jamne og Kari Nilsdatter Dale

Den 14.juni 1853 giftet ungkarl og ? Niels Nielsen fra Jamne, 24 år, far Niels Nielsen, seg med pigen Kari Nilsdatter fra Dahle, 24 år, far Niels Olsen, innført i kirkeboken som det 8.ekteskap inngått i Haus prestegjeld i 1853 (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus sokn, Gjerstad sokn, Bruvik sokn, Mjelde sokn, Stamnes sokn – 1848-1857).

Som det 9.ekteskap er samme dag og sted innført at ungkarl Niels Nielsen fra Jamne, 22 år, far Niels Nielsen, giftet seg med pigen Britha Nielsdatter, 20 år, far Niels Olsen.

Det var altså et dobbeltbryllup, hvor brødrene Nils Nilsen Jamne d.e. født 1829 og Nils Nilsson Jamne d.y. født 1832 giftet seg med søstrene Kari Nilsdatter Dale født 1830 og Brita Nilsdtr. Dale født 1833. Det må vel ha vært en begivenhet i bygda med et slikt dobbeltbryllup midt i juni måned.

Nils Nisen d.e. ble selveiende bonde på bnr. 14 på Dalegården på Dale i Vaksdal kommune, da han i 1855 fikk skjøte på bruket av svigerfaren.

Folketelling 1865 i Haus prestegjeld (Haus sokn, Bruvik sokn, Mjelde sokn, Gjerstad sokn, Stamnes sokn), bosted Dahle

 • Gårdbruker og selveier Niels Nielsen, 37 år, født i Haus
 • Hans kone Kari Nielsdatter, 36 år, født i Haus

Deres barn

 • Kari Nielsdatter, 12 år, født i Haus
 • Anna Nielsdatter, 9 år, født i Haus
 • Britha Nielsdatter, 6 år, født i Haus

Folketelling 1875 i Bruvik prestegjeld (Bruvik sokn, Stamnes sokn), bosted Dale

 • Selveier, bruker Nils Nilsen, født 1828 i Brudvik B.
 • Hans kone Kari Nilsdatter, født 1829 i Brudvik B.

Deres barn

 • Ugift, tjenestepike Anna Nilsdatter, født 1857 i Brudvik B.
 • Ugift, tjenestepike Britha Nilsdatter, 1859 i Brudvik B.
 • Ingebor Nilsdatter, født 1873 i Brudvik B.

Vi ser at deres yngste barn Ingeborg var en ”etterpåsleng”, som var 13-14 år yngre enn sin yngste storesøster Brita.

Folketelling 1.januar 1891 i Brudvik herred, Tellingskrets 6 (Helle), Husliste nr. 27 (Dale), Personseddel nr. 1, 2 og 3

 • Gårdbruker, selveier Nils Nilsen, født 1829 i herredet
 • Hustru Kari Nilsdatter, født 1830 i herredet
 • Ugift datter, tjenestepike Ingeborg Nilsdatter, født 1874 i herredet
Gift kårmann Nils Nilsen døde den 31.juli 1893,

født 1829 på Jamne, bopæl Dale, oppgitt dødsårsak slag (Ministerialbok Bruvik prestegjeld, Bruvik sokn, 1878-1904). Han døde 64 år gammel.

Folketelling 1900 i Bruvik herred, bosted Dale Matr./Gardsnr. 33 Løpenr./Bnr. 14

 • Enke, føderådskone Kari Nilsdatter Dale, født 1830 i Bruvik herred

Hun bor hos gårdbruker, selveier Johannes Iversen Dale, født 1848 i Bruvik herred, og hans familie på  Dalegården bnr. 14. Dette var bruket, hvor hun var født og bodde som gift og da barna vokste opp. Bruket var i 1893, samme år som hennes mann Nils døde, solgt til Johannes Ivarson Tungeland (Johannes Iversen Dale). Samme sted bor også Kari´s yngste datter Ingeborg Nilsdatter født 1874 sammen med sin mann smed og jernbanearbeider Knut Gregersen Sandvik født 1876 i Høydalsmo T.

I 1965 ble bruket (bnr. 14) solgt til Vaksdal kommune.  I dag er eiendommen ??

Folketelling 1910 i Bruvik herred, bosted Dale Matr./Gardsnr. 33 Løpenr./Bnr. 15

 • Føderåd på bruksnr. 14, til forpleining på bruksnr. 15, Kari Nilsdatter Dale, født 15.mars 1829 i Bruvik.

Hun bor hos sin eldste datter Kari Nilsdatter født 2.februar 1854 og hennes mann Ole Tomassen Dale født 7.mai 1847 i Bruvik.

Kari Nilsen Dale, født 1829, døde den 24.november 1912

og ble gravlagt på kirkegården i Dale i Vaksdal den 30.november (Gravminner på hjemmesiden til Slekt og Data). Hun døde 82 år gammel og hadde da vært enke i 18 år.

 

 

 

5. Barna til Nils Nilson Jamne d.e. og Kari Nilsdatter Dale

Nils og Kari fikk 4 barn, alle jenter: 1. Kari, 2. Anna, 3. Brita og 4. Ingeborg

1. Kari Nilsdatter Dale (1854-1934)

Kari ble født på Dalegården den 30.januar 1854. Gift den 15.juni 1875 ungkar, smed Ole Thomassen Dale, født den 7.mai 1847, far Thomas Andersen, og pige Kari Nilsdatter Dale, født den 30.januar 1854, far Nils Nilsen (Ministerialbok Bruvik prestegjeld – Bruvik sokn, Stamnes sokn – 1869-1877).

De var tremenninger etter Anders Nilsson Helle (1786-) og Brita Tomasdatter Dale (1789-). De bodde på Dalegården bnr. 11, 12, 15 og 24. Olav bygde smedje og bolighus på bnr. 12. I kjelleren var det en periode landhandel. Det ser ikke ut til at Kari og Olav fikk barn. Olav døde i 1934? Kari døde på Dale den 28.juli 1934.

Folketelling 1875 i Bruvik prestegjeld, bosted Dale 529/11

 • Inderst, smed Ole Thomasen, født 1844 i Brudvik
 • Hans kone Kari Nilsdatter, født 1854 i Brudvik

Folketelling 1.januar 1891 i Brudvik, Tellingskrets 6 (Helle), Husliste 31 (Dale), personseddel 1 og 2

 • Smed, jordbruk, selveier Ole Thomasse, født 1847 i herredet
 • Hustru Kari Nilsdatter, født 1854 i herredet

2. Anna Nilsdatter Dale (1857-1936)

Anna ble født på Dalegården bnr. 14 den 4.mars 1857. Anna Ekanger døde på Dale den 5.september 1936 79 år gammel og er gravlagt på kirkegården på Dale (Slekt og Data, Gravminner, gravplass Dale). Hun ble enke 39 år gammel og var enke i 40 år.

Anna Nilsdatter Dale og Andreas Olson Ekanger

Gardbruker på Gjerstad Andreas Olson Ekanger født 1852 i Hammer, far kirkesanger Ole P. Ekanger, og Anna Nilsdatter Dale født 1857, far gårdbruker Nils Nilsen Dale, giftet seg i Bruvik den 5.april 1878 (Ministerialbok Bruvik prestegjeld, Bruvik sokn 1878-1904).

Andreas ble født den 7.juli 1852 i Alversund i nåværende Lindås kommune, vokste opp på Gjerstad i Haus (Osterøy) og bodde med familien i Gjerstad og på Dale.

 

Se også artikkelen Kirkesanger og skolelærer Ole Pedersen Ekanger (1823-1911)

Da det eldste barnet til Anna og Andreas, Olaf Severin Andreasen Ekanger, den 1.januar 1879 ble innført som døpt i kirkeboken for Gjerstad sokn, er faren oppgitt som gardbruker på Rognved (i Gjerstad) (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus sokn, Gjerstad sokn, Arna sokn – 1878-1886).

Da dåpen til deres neste barn Kari Andreasdatter Ekanger den 14.mars 1880 ble innført i kirkeboken for Bruvik sokn, er faren oppgitt som gårdbruker Andreas Olsen Rognved mens foreldrenes bopel er oppgitt som Dale (Ministerialbok Bruvik prestegjeld, Bruvik sokn 1878-1904).

Dåpen til deres tredje barn Sofia Bertina Andreasdatter Ekanger er innført i kirkeboken for Gjerstad sokn den 25.september 1881, faren er oppgitt som gårdbruker Andreas Olsen Rognved, foreldrenes bopel Rognved (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus sokn, Gjerstad sokn – Arna sokn – 1878-1886).

Da dåpen til deres fjerde barn Nils Andreasen Ekanger den 3.juni 1883 er innført i kirkeboken for Gjerstad sokn, er faren oppgitt som inderst Andreas Olsen, foreldrenes bosted Rognved (Ministerialbok Haus prestegjeld – Haus sokn, Gjerstad sokn – Arna sokn – 1878-1886).

Da deres femte barn Bertha Andreasdatter Ekanger den 27.september 1885 er innført som døpt i kirkebok for Bruvik sokn, er faren oppgitt som arbeider Andreas Olsen Ekanger, foreldrenes bosted Dale (Ministerialbok Bruvik prestegjeld, Bruvik sokn 1878-1904).

Da deres nestyngste barn Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger den 16.november 1887 er innført som døpt i kirkebok for Bruvik sokn, er faren oppgitt som gårdbruker Andreas Olsen Ekanger, foreldrenes bosted Dale (Ministerialbok Bruvik prestegjeld, Bruvik sokn 1878-1904).

Da deres yngste barn Ingeborg Andreasdatter Ekanger den 29.oktober 1893 ble innført som døpt i kirkeboken for Bruvik sokn, er faren oppgitt som veiarbeider Andreas Olsen Ekanger, foreldrenes bosted Dale Fabrikker (Ministerialbok Bruvik prestegjeld, Bruvik sokn 1883-1903).

Gift veiarbeider Andreas Olsen Ekanger, født 1852, døde den 21.januar 1896,

dødsårsak ulykkestilfelle (i ?), ble knust av en sten (Ministerialbok Bruvik prestegjeld, Bruvik sokn 1878-1904). Han ble 43 år gammel.

Andreas var den eldste av de tre brødre som kom fra Gjerstad på Osterøy til Dale på siste del av 1880-tallet. I 1888 fikk Andreas skjøte på gnr. 22 Dale bnr. 16 som var en tomt som ble utskilt fra Dale bnr. 14 samme år. Bnr. 14 på Dalegården var bruket til svigerfaren Nils Nilsson d.e. Jamne, hvor hans kone Anna Nilsdtr. var født og vokste opp. Andreas og Anna bygde hus på bnr. 22, tett ved gamle kirken. I 1935 fikk deres sønn Olaf Severin skjøte på eiendommen.

Før familien i 1884 flyttet til Annas hjemsted i Dale i Vaksdal kommune, bodde de på Rongve i Osterøy. Andreas er registrert som bonde, da familien bodde på Rongve. Da familien bodde på Dale, ble han registrert som veiarbeider. De ble boende på Dale resten av livet.

Da faren Andreas døde, var datteren Anna Nilsine 8 år gammel.  Moren til Anna, Anna Nilsdtr., ble sittende igjen som enke med 7 barn. Familien livnærte seg som industriarbeidere på ullvarefabrikken Dale Fabrikker.

Ved folketellingen år 1900 i Bruviks herred bor Anna og alle barna i gnr. 33 bnr. 16 på Dale fabrikksted. Anna er huseieren. Anna Nilsdtr. Ekanger bor med de ugifte barna sine i sidebygningen. I hovedbygningen bor hennes eldste sønn Olaf Severin med kone og ett barn. I hovedbygningen bor dessuten 12 andre personer, det bor til sammen 22 personer i huset.

Folketelling 1900 i Bruvik herred, bosted Dale fabrikk Gnr. 33/Bnr. 16:

 • Husmor, enke Anna Nilsdatter Ekanger, født 1857 i Bruvik herred
 • Ugift datter, veverske i uldfabrikken Kari Andreasdatter Ekanger, født 1879 i Bruvik herred
 • Ugift datter, spinderske i bomuldsfabrikken Sofie Berenthine Ekanger, født 1881 i Rongved, Gjerstad sokn
 • Ugift sønn, skomaker, arbeider i hattefabrikken, forskjellig arbeid, Nils Andreassen Ekanger, født 1883 i Rognved, Gjerstad sokn
 • Datter, spinderske i bomuldsfabrikken, Berthe Andreasdatter Ekanger, født 1885 i Bruvik herred
 • Datter Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger, født 1887 i Bruvik herred
 • Datter Ingeborg Andreasdatter Ekanger, født 1893 i Bruvik herred
 • Annas sønn, smed, arbeider for tiden i hattefabrikken med forskjellige gjøremål der, Olaf Severin Ekanger, født 1878 i Rognved, Gjerstad
 • Fabrikkarbeiders hustru (Annas svigerdatter)Kaia Kristine Andersdatter Ekanger, født 1878 i Florø
  • Deres barn Anna Andrea Olafsdatter Ekanger, født 11.juni 1900 i Bruvik herred

I 1910 bodde Anna fortsatt i samme hus sammen med en del av barna og deres familier. Huset ble etter hvert revet. Det lå omtrent der sjukeheimen på Dale ligger i dag.

Folketelling 1910 i Bruvik herred, bosted Dale fabriksted Gnr. 33/Bnr. 16:

 • Huseier, enke Anna Nilsdatter Ekanger, født 4.mars 1857 i Bruvik
 • Ugift datter, fabrikspinderske Ingeborg Andreasdatter Ekanger, født 7.september 1893
 • Svigersønnen til Anna (mannen til Kari Andreasdatter), enkemann, stenarbeider Ole Johannessen Sæterdal, født 10.oktober 1877 i Bruvik
  • Hans datter Anna Olsdatter Sæterdal, født 30.desember 1902 i Bruvik
  • Hans sønn Andreas O. Sæterdal, født 30.mai 1905 i Bruvik
 • Svigersønnen til Anna, fabrikkarbeider Olaf Ingebrigtsen, født 7.mars 1884 i Bruvik
 • Hustru steller huset, datteren til Anna, Bertha Andreasdatter, født 23.august 1884 i Bruvik
  • Deres sønn Kristian O. Ingebrigtsen, født 29.mars 1908 i Bruvik
 • Svigersønnen til Anna, slakter Nils K. Vaksdal, født 29.juni 1882 i Bruvik
 • Hustru steller huset, datteren til Anna, Sofie Andreasdatter, født 16.august 1882 i Bruvik
  • Deres datter Sigri N. Vaksdal, født 15.januar 1906 i Bruvik
Andreas og Anna fikk 7 barn, 2 gutter og 5 jenter:
2.1 Olaf Severin Andreasson Ekanger,

født den 15.november 1878 på Rongve

Død 5.november 1964 i Oslo. Han giftet seg den 23.september 1899 i Bruvik med Kaia Kristine Andersdtr. Gundersen fra Florø, født 19.april 1878, død 26.april 1961 i Oslo.

Kaia Kristine var søster til Elen Gunnhild Andersdatter Gundersen, f.1869 i Florø, som var gift med Isak O. Ekanger. Han var onkelen til Olaf Severin.

Folketellingen 1910 i Bruvik herred, tellingskrets Jamne (Vaksdal), bosted Ekhaugen 28/37

 • Arbeider ved kornmølle Olav Severin A. Ekanger, født 15.november 1878 i Haus
 • Husmor Kaia Kristina A. Ekanger, født 19.mars 1878 i Florø
  • Anna Andrea O. Ekanger, født 11.juni 1900 i Bruvik
  • Anders Kornelius O. Ekanger, født 5.oktober 1902 i Bruvik
  • Andreas Olafen Ekanger, født 26.desember 1905 i Bruvik
  • Katrina Olavsen Ekanger, født 17.november 1910 i Bruvik

I 1910 arbeidet Olav ved kornmølle og familien bodde i Ekhaugen i Jamne (Vaksdal).

Olav Severin og Kaia Kristine bodde på Dale og overtok i 1935 huset som foreldrene bygget.

De flyttet etter hvert til Oslo. Olav Severin og Kaia Kristine fikk 5 barn.

2.2 Kari Andreasdatter Ekanger,

født den 15.november 1879 på Dale

Hun giftet seg i Bruvik den 17.mai 1902 med jernbanearbeider Ole Johannesson Sæterdal (1877-1960). Det er i kirkeboken anmerket at de var tremenninger.

Kone Kari Andreasdatter Sæterdal døde den 16.februar 1907, bosted Dale, tæring oppgitt som dødsårsak, mannen er skrevet som veiarbeider Ole Johannessen Sæterdal.

I 1910 var Ole enkemann og bodde med barna på Dale i samme hus som svigermoren. Han arbeidet som steinarbeider. Kari og Ole fikk 2 barn.

2.3 Sofia Bertine Andreasdatter Ekanger,

født 16.august 1881 i Rognved

Hun giftet seg i Bruvik 24.juni 1905 med korporal Nils Knutson Vaksdal fra Vaksdal bnr. 21 født 29.juni 1881, død 22.juli 1962 i Skien (eller død 1966). I 1910 var Nils slakter og familien bodde på Dale i samme hus som moren til Sofia. De flyttet til Østlandet? De fikk minst 2 barn (deres liv på Østlandet er ennå ikke kjent).

2.4 Nils Andreasson Ekanger,

født 20.april 1883 i Rognved og død i 1972.

Han giftet seg 1.gang i Bruvik den 29.februar 1902 med Olina Larsdtr. Midtun fra Vossestrand. Hun døde i barselseng i 1911. I 1910 bodde familien på Vossestrand, hvor Nils var skomakersvenn. Nils flyttet til Rjukan med barna ca. 1913. Nils og Olina fikk 4 barn.

Gift 2.gang med Kari Helgeland. Hun døde i 1917. Nils og Kari fikk 1 barn.

Gift 3.gang med Marta Gjernes.

2.5 Berta Andreasdatter Ekanger,

født 23.august 1885.

Hun giftet seg på Dale d.23.november 1907 med fabrikkarbeider Olav (Olaf) Bernhard Kristianson Ingebrigtsen. Han var født på Dale 7.mars 1885, død 7.januar 1955 på Rjukan. I 1910 bodde familien på Dale i samme hus som moren til Berta. Olav (Olaf) arbeidet som fabrikkarbeider. De flyttet til Rjukan. Det er ennå ikke klarlagt om de hadde mer enn 1 barn.

2.6 Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger,

født den 6.september 1887 på Dale.

Hun ble konfirmert på Dale i 1902. Hun døde den 20.november 1961 på Voss sjukehus 73 år gammel og ble gravlagt i familiegravstedet på Evanger. Hun var enke i 14 år.

Lars Askjelson Brunborg og Anna giftet seg i Evanger kirke den 28.oktober 1907. Lars var 26 år og Anna 20 år gamle. Da de giftet seg ble Lars i kirkeboken oppgitt å være gardbruker i Forvåen og Anna å være tjenestepike i Forvåen. (Hvor / hvordan traff de hverandre?). De ble boende i Evanger hele livet, først 7 år på småbruket og kjøttvarefabrikken Forvòena, siden på gården Fadnes som Lars kjøpte i 1914.

Lars Brunborg 1881-1947 (Evanger) ble født den 28.september 1881 på bnr. 1 på garden Brunborg i det som den gang var Evanger sokn i Voss herred (Evanger ble eget herred i 1885). Han døde den 4.februar 1947 65 år gammel. Han er gravlagt i familiegravstedet på kirkegården ved Evanger kirke.

I 1910 bodde pølsefabrikant og gardbruker Lars Askelsen og Anna Nilsine på Brunborg bnr. 3 (Forvoeane) med sine barn Kari og Tor og 8 andre voksne personer.

I 1908 etablerte Lars Brunborg Pølsefabrikk. I 1914 kjøpte han gård på Fadnes i Evanger.

Lars og Anna fikk 10 barn. Det nestyngste barnet, Trygve L. Brunborg, døde ugift i 1955 34 år gammel. De øvrige 9 barna ble alle gift og fikk barn.

Det er 20 barnebarn, 60 oldebarn og i november 2010 97 tippoldebarn og 2 tipptippoldebarn etter Lars og Anna. Det er 32 år mellom det eldste barnebarnet Bertha Rongen født i 1927 og det yngste Øystein Brunborg født i 1959.

Det er 41 år mellom det eldste oldebarnet Mads Anders Rongen Jensen født i 1953 og det yngste Jon Håkon Brunborg født i 1994.

Det er i november 2010 31 år mellom det eldste tippoldebarnet Brita Jervidalo Jensen født i 1979 og det yngste Frida Vaksdal Låstad født i 2010. Det eldste tipptippoldebarnet Nils Gunnar Pålsson er født i 2008.

Den 6. og 7.juli 1991 ble det avholdt slektsstevne for Brunborgslekta, d.v.s. etterkommere etter Anna og Lars på Fadnes.  Olav Reite var primus motor og stevnet ble avholdt på Evanger. Det var teltplass på Fadnes. Samlingssted var på Ungdomshuset på Evanger, hvor det var samvær om ettermiddagen og fest lørdag kveld. Søndag var det familiegudstjeneste i kirken på Evanger. Det var ? deltakere med stort og smått.

Den 23.-25.juni 2000 ble det avholdt nytt slektsstevne, denne gang med Målfrid Vaksdal og Hogne Brunborg som primus motorer. St. Hans aften var det grilling i «Øyne» på Fadnes, lørdag var det fest på Ungdomshuset på Evanger og søndag var det kransenedleggelse på familiegraven på kirkegården på Evanger. Det var ? deltakere.

Den 30.juni-2.juli 2006 ble det avholdt tremenningstreff på BKK sin store firmahytte på Brekke i Bergsdalen.  Det var Ragnhild og Målfrid Vaksdal og Hogne Brunborg som var initiativtakere og arrangører. Det var ? deltakere.

Den 9.-11.juli 2010 ble det avholdt slektsstevne på Rong Fjellstova i Bordalen i Voss. Initiativtakere og arrangører var Målfrid, Ragnhild og Astrid Vaksdal og Hogne Brunborg.

2.7 Ingeborg Andreasdatter Ekanger,

født 7.september 1893 på Dale.

Ingeborg levde ennå i mars 1982. I 1910 bodde hun med moren på Dale og arbeidet som fabrikkspinnerske.

Hun giftet seg i Nykirken i Bergen 8.april 1911 med Hans Nikolai Aug. Besseson Thunestvedt, født 1889 i Bruvik, død 10.september 1972 i Helldal. Det er opplyst at de begge var fabrikkarbeidere i Bruvik. Fedrene er oppgitt som fabrikkarbeider Besse Tunæstvedt og veiarbeider Andreas O. Ekanger. Forloverne var A.K. Vaksdal og Nils Nilsen Vaksdal.

Ingeborg og Hans bosatte seg i Helldal i Nestun i Fana kommune. De fikk 6 barn.

3. Brita Nilsdatter Dale (1859-1936)

Brita ble født 4.september 1859. Gift den 7.juni 1881 fæhandler Johannes Eirikson Sæterdal, født (17.juli 1853) i Brudvik, bosted Jamne, far Erik Andersen, og Britha Nilsdatter Dale, født 1859 i Brudvik, far Nils Nilsen Dale (Ministerialbok Bruvik prestegjeld 1878-1904).

Johannes kjøpte i 1884 bnr. 1 på Dalseid i Bolstadfjorden i Vaksdal. Johannes var bonde, fehandler og slakter. Johannes døde 20.oktober 1930 på Dalseid. Brita døde den 13.februar 1936 på Dalseid.

Folketelling 1900 i Bruvik herred, bosted Dalseide 62/1

 • Gaardbruker Johannes Dalseide, født 1853 i Bruvik herred
 • Gaardmannskone Brita Nilsdatter, født 1860 i Bruvik herred
  1. Sønn, ugift tjener, Enevald Johannessen, født 1882 i Bruvik herred
  2. Datter, tjenestepike, Kari Johannesdatter, født 1884 i Bruvik herred
  3. Sønn, kjørergut Nils Johannessen, født 1885 i Bruvik herred
  4. Sønn Alfred Johannessen, født 1888 i Bruvik herred
  5. Sønn Oliver Johannessen, født 1890 i Bruvik herred
  6. Sønn Johannes Johannessen, født 1884 i Bruvik herred
  7. Datter Elisabet Johannesdatter, født 1895 i Bruvik herred
  8. Datter Amanda Johannesdatter, født 1896 i Bruvik herred
  9. Sønn Andreas Johannessen, født 1899 i Bruvik herred

I 1910 bodde Brita og Johannes som føderådsfolk på gården i Dalseide hos deres sønn Enevold.

Brita og Johannes hadde 9 barn.

3.1 (Enevold) Enevald Johannesson Dalseide,

født 17.september 1882

Død 27.04.1961 på Dalseid, overtok bnr. 1 etter faren.

Gift 1.gang med Anna Olsdtr. Hermundsdal (1881-1912). De hadde 3 barn.

Gift 2.gang Brita Simonsdtr. Toskedal, født 1883. De hadde 3 barn.

Enevald og Brita er besteforeldrene til Agnar Vaksdal født 1942. Agner er gift med Anna Maria (Annemor) Brunborg født 1943. Agnar og Annemor er begge tippoldebarn etter Nils Nilsson Jamne og Kari Nilsdatter Dale og er altså firemenninger.
3.2 Kari Johannesdtr. Dalseide,

født 1884.

Gift med Lars Ekros, stasjonsmester i Os og Mjølfjell. Tok navnet Brekke etter gård på Voss.

3.3 Nils Johannesson Dalseide,

født 3.juli 1885.

Gift i Ål i 1921 med Anne Tollefsdatter Hove (Hoff) (1888-1969) fra Hov nedre/Hove nedre (Hoff nedre) bnr. 4 i Ål.

Nils var fehandler, slakter og senere bonde. Han kon til Ål som fehandler og traff Anne på Nerset da han skulle kjøpe en ku på Hove. De bygde hus på Dalseide, men Anne trivdes ikke der. Så de flyttet tilbake til Ål og drev fehandel og kjøttforretning i den gamle Bakarstugu på Sundre. Fra 1934 var Nils og Anne på Hove. Slakterbutikken ble drevet til 1942. Nils og Anne bygde på våningshuset på Hove i 1947, og drev gården for sønnen. De hadde 3 barn.

Nils Terje Dalseide født 1952, død 2018, er barnebarn etter Nils og Anne. Nils var sorenskriver i Sør-Østerdal og riksmeklingsmann og bodde på Elverum.

3.4 Alfred Elias Johannesson Dalseide

(1888-1908)

Barn med Brita Toskedal?

3.5 Karl Oliver Johannesson Dalseide,

født 1891.

Gift med Berta Birkeland f. Nygård fra Innbjoa. Bosatt i Bergen.

3.6 Johannes Bertin Johannesson Dalseide,

født 20.januar 1894.

Han var steinarbeider og bosatt på Dalseide bnr. 4. Gift med Solveig Sivertsdtr. Langhelle (1904-).

3.7 Elisabeth Johannesdtr. Dalseide,

født 21.april 1895

Død 1954. Gift med Andreas Rørstad. Han var fabrikkarbeider i Bergen.

3.8 Amanda Johannesdtr. Dalseide,

født 21.november 1897.

Gift 1.gang med skipsfører Gudmund Nygård fra Haugesund. Han mistet livet under 2.verdenskrig, da båten hans ble torpedert.

Gift 2.gang med Olav Nilsson fra Innbjoa i Sunnhordland.

3.9 Andreas Johannesson Dalseide,

født 3.mai 1899

Død 18.mai 1977. Han var tekstilarbeider og bosatt på Dalseide bnr. 4. Gift med Teodora Johannesen Storemark (1918-).

4. Ingeborg (Ingebjørg) Nilsdatter Dale (1874-1955)

Født i 22.april 1874, død 2.oktober 1955 i Øyfjell i Vinje. Gift i Bruvik 7.mai 1898 med Knut Gregersen Sandvik fra (Høydalsmo) Øyfjell i Rauland i Telemark, født 25.februar 1876 på Trovatten i Øyfjell, bodde på Bergestig da han ble konfirmert, død 13.desember 1963 på Bergestig i Øyfjell i Rauland i Vinje kommune. Det kan se ut som om foreldrene holdt til på Sandviki og at de tok etternavnet Sandvik derfra.

Folketelling 1900 i Bruvik herred, bosted Dale 33/14

 • Smed og jernbanearbeider Knut Gregersen Sandvik, født 1876 i Høydalsmo T.
 • Husmor Ingeborg N. Sandvik, født 1874 i Bruvik herred

I 1904 fikk Knut skjøte på Dale bnr. 12 av sin svoger Olav Tomasson Dale, som da var blitt 57 år. Olav var også smed (se ovenfor under Kari Nilsdtr. Dale). Bnr. 12 var i 1880 utskilt fra bnr. 11, hvor Olav var født. Olav hadde bygd smie og bolighus på tomta. I kjelleren under Smeahuset var det en periode landhandel. I smia foran bolighuset var det damphaner og maskiner.

Folketellingen 1910 i Bruvik herred, bosted Dale 33/12

 • Selvstendig håndverker smed Knut Gregersen Sandvik, født 23.februar 1876 i Høydalsmo i Telemark
 • Husmor Ingeborg N. Sandvik, født 22.april 1874 i Bruvik
 • Datter Margit Konstanse Sandvik, født 19.januar 1905 i Bruvik

Knut flyttet i 1936 med familien til Bergestig i Øyfjell i Rauland i Vinje i Telemark.

Ingeborg og Knut hadde 2 barn.

4.1 Gregar Knutsen Sandvik,

født 16.april 1899 på Dale, død 22.august 1900 på Dale.

4.2 Margit Konstanse,

født 19.januar 1905

Margit ble gift med Andreas Olavson Bergestig. Han var født 30.juni 1906 i Øyfjell, død 12.november 1997 i Øyfjell. Margit døde 24.mars 1976 i Øyfjell.

Margit’s farmor Martha Andresdtr. (Andersdtr.) født 1851 på Voss og Andreas’s far Olav Andressen (Bergestig) født 1816 på Voss var søsken. Deres far var gardbruker Anders Olsen på Bergslid.

Gå til INNHOLD