INNHOLD

Kapitel 1:  Innledning
Kapitel 2:   Artikler om den nære familie – Passordbeskyttet
Kapitel 3:   Artikler om forfedrene til Mads Anders Rongen Jensen
Kapitel 4:   Artikler om forfedrene til Tove Jervidalo

Kapitel 1

1.1 INNLEDNING  – Om slektsforskningsprosjektet til Mads

1.2 EN NORDISK FAMILIESammendrag om opphavet til Mads og Tove – Hvor de danske, norske og finske forfedre kom fra og levde sine liv

1.2.1 Kontakt – Send gjerne meldinger med innspill til innhold og form eller andre kommentarer – og søk her passord hvis du er nær slektning

1.2.2 Kilder og litteratur – Kilder og kildekritikk er første og siste punkt ved slekts- og lokalhistoriske undersøkelser


Kapitel 2

Artikler som inneholder opplysninger om nålevende personer. Nære slektninger til Mads og Tove får passord ved henvendelse til Mads.

2.1 Familien til Mads og ToveDen nære og nålevende familien – Passordbeskyttet

2.2 Slekten til Andreas Gunnar PålssonOm slekta til Andreas som er gift med Brita – Passordbeskyttet

2.3 Slekten til Ola Mattias RöndahlOm slekta til Ola som er gift med Andrea – Passordbeskyttet

2.4.1 Etterkommere etter Peder Jensen og Inger Johanne NielsenBarn, søskenbarn og tremenninger etter Peder og Inger Johanne. De var gårdbrukere på Gjellestensgård i Udlejre i Ølstykke i Nordsjælland – Passordbeskyttet

2.4.2 Etterkommere etter Anders Hansen og Anna Christine Jacobine PedersenBarn, søskenbarn og tremenninger etter Anders og Anna Christine. De var først gårdbrukere i Bringe i Værløse, deretter viktualiehandlere i Ølstykke stasjonsby i Nordsjælland – Passordbeskyttet

2.4.3 Etterkommere etter Ole Brynjulvsen Rongen og Bertha Andersdatter KvilekvålBarn, søskenbarn og tremenninger etter Ole og Bertha. Ole var landhandler på Evanger og en periode også ordfører i Evanger herred. Evanger er nå en del av Voss kommune i Hordaland – Passordbeskyttet

2.4.4 Etterkommere etter Lars Askjelson Brunborg og Anna Nilsine Andreasdatter EkangerBarn, søskenbarn og tremenninger etter Lars og Anna. Lars var pølsemaker, handelsmann og gårdbruker i Evanger. Evanger er nå en del av Voss kommune i Hordaland – Passordbeskyttet

2.4.5 Etterkommere etter Oluf Jervidalo og Kaisa Marie LiimattaBarn, søskenbarn og tremenninger etter Oluf og Kaisa Marie – De var finske innvandrere til Vadsø i Øst-Finmark. Her var Oluf fisker og urmaker – Passordbeskyttet

2.4.6 Etterkommere etter Hans Eriksen Lundlie og Elise Serine SivertsenBarn, søskenbarn og tremenninger etter Hans og Elise. Hans var skreddermester. Familien kom omkring 1909 fra Bodø til den nyanlagte gruveby Kirkenes i Øst-Finmark – Passordbeskyttet

2.4.7 Etterkommere etter Nikolai Nilsen og Johanna AndreasdatterBarn, søskenbarn og tremenninger etter Nikolai og Johanna. Nikolai var fisker på Ekkerøy utenfor Vadsø i Øst-Finmark – Passordbeskyttet

2.4.8 Etterkommere etter Anton Kristian Ovesen og Johanna Josefine SvenningBarn, søskenbarn og tremenninger etter Anton Kristian og Johanna Josefine. Anton var fisker og familien bodde på Mortensnes i Nesseby kommune i Øst-Finmark – Passordbeskyttet


Kapitel 3

3. ANER TIL MADS ANDERS RONGEN JENSENEn oversikt over forfedrene til Mads

3.1. Jens Nielsenius Jensen (1885-1938)Om farfaren til Mads fra Ølstykke stasjonsby i Nord-Sjælland, den yngste sønnen i en solid bondeslekt, som overtok svigerforeldrenes viktualiebutikk, før han til slutt fikk realisert drømmen om å bli landmann, men kort tid deretter døde av lungebetennelse 

3.1.1 Slektsnavnet Jensen – Bønder i Jørlunde, Snostrup, Ølstykke og GerlevOm forfedrene i den rette mannlige slektslinje til Mads – fra sognefogd- og bondestanden i nabosokn i Frederiksborg amt i Nord-Sjælland

3.1.2 Gjellestensgård i Udlejre i Ølstykke sogn og herredGården hvor farfaren til Mads ble født og vokste opp og hvor slekten satt i 200 år

3.1.3 Fra Dråby til Gerlev

3.1.4 Inger Johanne – etterkommer av en velstående bondefamilie i Neder Dråby i Horns herredOm slekten til moren til Jens Nielsenius Jensen, oldemoren til Mads, fra den nordlige del av Hornsherred

3.2 Ingeborg Christine Hansen (1891-1943)Om farmoren til Mads, som vokste opp på et småbruk i «Den forsvundne landsby» Bringe i Værløse ved København, som sammen med sin mann overtok viktualiebutikken «Pålæget» i Ølstykke Stasjonsby fra sine foreldre, og til slutt som enke måtte klare seg med en liten tobakksbutikk i Hillerød

3.2.1 Gårdmannsønnen fra Bonderup som ble viktualiehandler i Ølstykke stasjonsbyOm faren og familien til farmoren til Mads som hadde sitt utspring i Skibby sogn i Horns herred, bodde på en liten gård i Værløse ved Kobenhavn da barna vokste opp, og på sine eldre dager ble viktualiehandlere i den nye Ølstykke stasjonsby 

3.2.2 Husmannsfamilien fra Møn og Bonderup OldOm slekten til moren til farmoren til Mads hvis far var husmannssønnen fra Møn som kom til Bonderup i Skibby sogn i Hornsherred, hvor han giftet seg med en husmannsjente fra Bonderup Old

3.3 Anders Olson Rongen (1909-1987)Om morfaren til Mads fra Evanger i Voss

3.3.1 Fra Rongen og Mestad til landhandlerfamilie på Evanger Om farslekten til morfaren til Mads som kom fra gårdene Rongo på Bolstad og Mestad i Teigdalen – om oldefaren til Mads som var landhandler i Evanger, som bl.a. ble ordfører i herredet og som svindlet Evanger Sparebank, hvor han i mange år var kasserer

3.3.2 Fra Århus og Grevle til Kvilekvål – Om morslekten til morfaren til Mads, klokkeren på Evanger som var født på Århus og kjøpte gård på Kvilekvål – og om hans sønn som var gårdbruker, ble den andre ordfører i Evanger herred og giftet seg med en jente fra gården Grevle i Voss med aner fra gårdene Raudstad og Mølster

3.4 Kari Larsdatter Brunborg (1908-1987)Om mormoren til Mads, det eldste barnet i den store barneflokken til bondeentreprenøren, slakteren og pølsefabrikkeieren fra Evanger i Voss. Hun fikk barn og giftet seg 18 år gammel med den yngste sønnen til handelsmannen i bygda

3.4.1 Fra Århus/Brekkhus og Steine/Geitle til Brunborg og Fadnes – Om forfedre og familie til Lars Askjelson Brunborg på Fadnes i Evanger

3.4.2 Karer fra Brunborg, Flansås og Mestad i Teigdalen – Oldefaren til Mads, Lars Askjelsen Brunborg, og naboer fra Teigdalen i Evanger straks etter år 1900

3.4.3 Kirkesanger og skolelærer Ole Pedersen Ekanger (1823-1911)Om husmannsgutten fra Lindås som gikk på Stordøen Seminarium og ble kirkesanger og skolelærer i Gjerstad på Osterøy – han var farfaren til oldemoren til Mads, Anna Nilsine Andreasdatter Ekanger på Fadnes i Evanger

3.4.4 Nils Nilsen Jamne og Kari Nilsdatter Dale – Om bondegutten fra gården Jamne som i dag er en del av tettstedet Vaksdal, som giftet seg med odelsjenta fra et av brukene på Dalegården. Industristedet Dale i Bruvik herred, nå Vaksdal kommune, ble på 1880-tallet anlagt i utmarken til Dalegården.

3.5 Ein ekte vossing er av Miltzow-ættEn oversikt som viser slektskapet mellom Miltzowene i Bergen og på Voss på 1600-tallet og Mads gjennom slektslinjene til både morfaren og mormoren til Mads

3.6 Evanger – Vassvøre – Vatsværn åttungEn beskrivelse av det egenartede landskapet mellom innlandsbygden Voss og fjordlandskapet i Nordhordland som i århundreder hadde eget tingsted, var et eget kirkesogn og som i knapt 80 år var et eget herred og prestegjeld, men som i 1964 ble delt og innlemmet i kommunene Voss og Vaksdal

3.6.1 Ordførere i EvangerEn beskrivelse av de 9 ordførere i Evanger i perioden 1885-1964 da Evanger var et eget herred

3.6.2 Evanger i de sidste hundrede aar (Nils Mugaas 1925)Avskrift av et brev med beskrivelse av utviklingen og situasjonen i Evanger fram mot 1925 fra læreren Nils Mugås som i 23 år også var ordfører i Evanger

3.7 Bruvik herred – nå delt mellom Vaksdal og Osterøy kommunerEn beskrivelse av herredet med industristedene Dale og Vaksdal


Kapitel 4

4. ANER TIL TOVE JERVIDALOEn oversikt over forfedrene til Tove

4.1 Konrad Jervidalo (1891-1940)Om farfaren til Tove, sønnen av finske innvandrere til Vadsø, som etablerte et mekanisk verksted i Vadsø, men på begynnelse av 1920-tallet flyttet med familien til Kirkenes, hvor han etter hvert ble maskinist på Dampsentralen

4.1.1 Oluf Jervidalo (1849-1916) og Kaisa Marie Liimatta (1857-1942)De finske oldeforeldre til Tove, som kom fra Oulo og Kemi områdene til Vadsø omkring 1880. De stiftet stor familie og bygde etter hvert «Jervidalo-gården» i Oskarsgate i Vadsø.

4.1.2 Svend Bergstrøm (1888-1972) og Signe Wilhelmine Jervidalo (1888-1972)Signe Jervidalo var en av søstrene til Konrad, farfaren til Tove. Hun giftet seg med Svend Bergstrøm, som kom fra fattige kår på Ekkerøy. Han gikk på lærerskolen i Tromsø og ble etterhvert skolestyrer på Nesna i Nordland. Svend og Signe var sterk religiøse og aktive i Indremisjonen. De fikk ingen egne barn.

4.2 Ågot Hansdatter Lundlie (1895-1979)Om farmoren til Tove, datteren til en småbrukersønn fra en fjellbygd i Møre og Romsdal, som via Tromsø, hvor han giftet seg, ble skreddermester i Bodø – og som omkring 1909 flyttet med familien til den nyanlagte gruvebyen Kirkenes

4.2.1 Skreddermester Hans Eriksen Lundlie og Elise Serine Sivertsen kom til den nyetablerte gruveby Kirkenes – Om besteforeldrene og foreldrene til Ågot Lundlie – slektslinjene fra Sunndalen, Dovre og Trondenes møttes i Tromsø – før turen gikk videre til Bodø og Kirkenes. 

4.2.2 Sivert Thoresen (1821-1870) og Thore Thoresen – fra Dovre til Tromsø og TsypnavalokOm morfaren til Ågot Lundlie som var arbeidsmann i Tromsø – og om hans nevø som ble en av Kolanordmennene i fiskeværet Trypnavalok på Fiskerhalvøya

4.3 Anton Nilsen (1866-1947)Om morfaren til Tove, fiskerbonden fra det omfattende Nilsen dynastiet i nordmannsfiskeværet Ekkerøy i Vadsø – med sine solide røtter i den gamle etnisk norske befolkning i Varanger 

4.3.1 Nils Kjelsen Høyem (1805-1874) – Fra Byneset via Vardøhus til EkkerøyHusmannsgutten fra Byneset ved Trondheim som kom til Vardøhus som soldat, giftet seg med en jente fra Vardø og ble fiskerbonde på Ekkerøy ved Vadsø – stamfar til en slekt som satte spor etter seg på Ekkerøy og i Vadsø

4.3.2 Maren Ottesdatter Bang – En nordmannsslekt i Vadsø og Ekkerøy fra 1650-tallet og fremover – Maren Ottesdatter Bang, født i Vadsø ca. 1683, var gift to ganger. Første gang med Lars Davidsen. Fra dette ekteskapet er hun 6.tipp-oldemor til Tove Jervidalo født på Kirkenes 1952 gjennom to slektslinjer. Hun var gift andre gang med Ole Olsen Olbeck, innvandrer fra Viborg, den gang i Finland, nå i Russland. Fra dette ekteskapet er hun 6.tip-oldemor til Tove Jervidalo gjennom en tredje slektslinje.

4.3.3 Slektslinjene fra Vardø og Vadsø/Ekkerøy møtes på Ekkerøy omkring 1840Om soldat, klokker, skoleholder og fisker Absalon Hansen Andenæs, som kom fra Nordfjord til Vardø på 1770-tallet – og om etterkommere av fiskere fra Vadsø på 1700-tallet – som er forfedre til Anton Nilsen på Ekkerøy

4.3.4 Familien til Hans Kristian Klemetsen og Mette Marie Nilsen – Om Klemetsen slekten som levde i Andersby i Nord-Varanger herred fra omkring 1840 til etter århundreskiftet, som fikk flere tilknytningspunkter til familien til Nikolai Nilsen og Johanna Andreasdatter på Ekkerøy og til Andrea Georgine Ovesen fra Mortensnes i Nesseby.

4.4 Andrea Georgine Ovesen (1886-1966)Om mormoren til Tove, jenta fra handelsstedet Mortensnes i Nesseby, som var etterkommer av en broket skare av norske og finske innvandrere til Varanger, som var gift to ganger i Nesseby med brødre, som begge døde av tuberkulose, før hun som enke ble gift tredje gang på Ekkerøy med den 60 år gamle fisker og enkemann Anton, som hun fikk to døtre med.

4.4.1 Andreas Olsen Askjem (1812-1840) – Fra Rissa via Vardøhus til BøkfjordenHusmannsgutten fra Rissa på Fosen i Trøndelag som kom til Vardøhus som soldat, giftet seg med en jente fra Trondheim, som også var i Vardø, og slo seg ned ved Jakobsnes i Bøkfjorden nær Kirkenes

4.4.2 Familiehistorien til fiskerbonde Johan Andreas Svenning født 1843 i Tromsø – død 1910 i NessebyOm den uektefødte gutten som ble født i Tromsø, flyttet til Berlevåg og deretter til Vadsø med sin mor og stefar, og ble gift og stiftet familie på Mortensnes i Nesseby. Og om familien til hans datter Josefine Fransisca Svenning.

4.4.3 Familien Jauhola / Roska – Fra Sodankylä til Nesseby – Om den finske familien som på 1830-tallet kom fra Sodankylä til Nesseby, og om dens relasjoner til det norske, finsknorske og sjøsamiske miljø i Nesseby. Og om deres datter Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska, som på begynnelsen av 1840-tallet kom etter til Vadsø, hvor hun giftet seg inn i det etnisk norske miljøet og stiftet familie med Andreas Olsen Trane, den uektefødte sønnen til en pike og en soldat fra Steinkjer-området i Trøndelag.

4.4.4 Nils Mortensen Kofod og Elsa Greta Salomonsdatter LejonBøkkeren fra København og den finske jenta fra Lappland, som i 1839 stiftet familie på handelsstedet Mortensnes i Nesseby. «….. Elsa-Kreeta Kouri, hemma i Tervola, gifte sig med den danske tunnbindaren Koefoed, fast hon inte kunde ett ord av tunnbindarspråket, lika litet som Koefoed kunne säga någonting på finska. Men då Elsa-Kreeta tjänede piga hos Koefoed och han var van att knacka i hop laggkärl, så förstod han sig också på att foga i hop ett äktenskap utan onödiga ord.» (Samuli Paulaharju, Finnmarkens folk, Raben & Sjögren, Uddevalla 1973, side 330)

4.4.5 Johan August Lejon og Anna Pauline LethOm det turbulente familieliv til den finske innvandrer til Vadsø, som på sine eldre dager giftet seg med sin nesten 30 år yngre finsknorske slektning fra Mortensnes i Nesseby

4.4.6 Tre brødre Persen ble inngiftet i slekta til Andrea Georgine OvesenOm nordmannsfamilien, som hadde sitt utspring i Lervåg på Skogerøya omkring år 1800, og som via Vadsø og Vardø endte opp på Mortensnes i Nesseby

4.4.7 To brødre var gift med Andrea Georgine Ovesen – Om de to sønnene i familien Eilertsen i Perlarsenvik, som ble gift med Andrea, men som begge døde etter få år i ekteskapet.

4.5 De finske forfedre til Tove Jervidalo – En kort omtale av de 5 finske forfedrene til Tove.