Ågot Hansdatter Lundlie (1895-1979)

Gå til INNHOLD

En skredderfamilie etablerte seg i den nyetablerte gruvebyen Kirkenes i Sør-Varanger omkring 1909

Ågot Lundlie er moren til Einar Johannes Jervidalo fra Vadsø/Kirkenes og farmoren til Tove Jervidalo, som ble født på Kirkenes i 1952. Ågot var gift med Konrad Jervidalo.

Ågot kom med sine foreldre og søsken fra Bodø til Kirkenes omkring 1909. Gruvebyen Kirkenes ble anlagt og utviklet seg fra 1906, da gruveindustrien A/S Sydvaranger startet sin virksomhet i Bjørnevatn og på det tidligere ubetydelige kirke- og poststed Piselvnes innerst i Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune.

Faren til Ågot, Hans Eriksen Lundlie, var skreddermester. Han kom fra fjellgården/småbruket Jenstad/Lundli i Åmot øverst i Sunndalen på Nordmøre. Hans foreldrene, Erik Thoresen Volløyen og Marit Iversdatter Lundli, og alle forfedrene var av husmanns- og gårdbrukerslekt fra områdene øverst i Sunndal. Straks etter at han i 1874 var konfirmert, reiste Hans til Tromsø, hvor han gikk i skredderlære. Flere av de eldre brødrene var også reist nordover til Tromsø og Bodø, andre av søsknene dro til USA. Ingen av den store barneflokk ble boende i Sunndal.

I Tromsø giftet Hans seg med tromsøjenta Elise Serine Sivertsen, og her ble deres eldste barn Lorentze født. De flyttet deretter til Bodø, hvor Hans etablerte skredderforretning, og hvor alle de andre barna ble født. Etter ca. 28 år i Bodø flyttet hele familien omkring 1909 til den nyetablerte gruvebyen Kirkenes.

I Bodø sluttet Hans og Elise Serine seg til adventismen.

Morfaren til Ågot, Sivert Thoresen Tårud, hadde sitt opphav på gården Tårud nær bygdesenteret Dovre i Gudbrandsdalen. Hans mor, Ågot Siversdatter Slette, var fra gården Slette samme sted. Faren, Thore Justsen Taarud, døde imidlertid tidlig, moren måtte flytte fra Tårud, og Sivert vokste opp på en husmannsplass.

Omkring 1844 kom han, 23-24 år gammel, til Tromsø, hvor han ble arbeidsmann. Her giftet han seg med Lorense Larsen. Hun var kommet til Tromsø fra Trondenes.

En av sønnene til Sivert og Lorense, Peder Marinius Sivertsen, var i 1878-1880 med som fangstmann på Nordenskiölds ekspedisjon gjennom Nordostpassasjen.

En nevø av Sivert, husmannsgutten Tore Toresen (Thore Thoresen), reiste  fra Dovre til Tromsø, hvor han i 1875 var i skredderlære. Han flyttet senere videre til Vardø og derfra til den norske bosetningen Tsypnavolok på Fiskerhalvøya (Murmankysten), hvor han på 1880-tallet, sammen med en finsk jente, stiftet en stor familie.

Mormoren til Ågot, Lorense Larsen, var fra en husmannsplass under gården Møkkeland i Trondenes. Hennes far, Lars Larsen, kom som gutt, på slutten av 1700-tallet, med sin mor fra Sparbu i Nord-Trøndelag til Trondenes. Han ble oppfostret på gården/handelsstedet Ytre Elgsnes. Ca. 1815 fikk han festebrev som husmann på Ytre Møkkeland.

Moren til Lorense, Elen Halvorsdatter, var på slutten av 1700-tallet kommet med sine foreldre fra Stor-Elvdal til Tennvassåsen i Kvæfjord, ikke langt fra Møkkelandsvatnet i Trondenes.

Ågot Lundlie giftet seg i 1916 med Konrad Jervidalo. Hans foreldre var finske innvandrere til Vadsø. Ågot og Konrad bodde i Vadsø inntil alle de 4 barna Gerd, Mary, Georg og Einar var født. I 1923 flyttet hele familien til Kirkenes.

Gå til INNHOLD