4.3 ÅGOT HANSDATTER LUNDLIE (1895-1979)

Gå til INNHOLD

En skredderfamilie etablerte seg i 1909 i den nyetablerte gruvebyen Kirkenes i Sør-Varanger

Farmor Ågot Lundlie og Tove Jervidalo ca. 1960

Ågot Lundlie er moren til Einar Johannes Jervidalo fra Vadsø/Kirkenes og farmoren til Tove Jervidalo, som ble født på Kirkenes i 1952. Ågot var gift med Konrad Jervidalo.

Ågot Lundlie ble født i Bodø den 13.mars 1895. Hun døde i Kirkenes den 13.januar 1979 83 år gammel.  Da hadde hun vært enke i 39 år.

Ågot kom med sine foreldre og søsken fra Bodø til Kirkenes omkring 1909. Gruvebyen Kirkenes ble anlagt og utviklet seg fra 1906, da gruveindustrien A/S Sydvaranger startet sin virksomhet i Bjørnevatn og på det tidligere ubetydelige kirke- og poststed Piselvnes innerst i Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune.

Ågot Lundlie

 

 

Faren til Ågot, Hans Eriksen Lundlie, var skreddermester. Han kom fra fjellgården/småbruket Jenstad/Lundli i Åmot øverst i Sunndalen på Nordmøre. Hans foreldrene, Erik Thoresen Volløyen og Marit Iversdatter Lundli, og alle forfedrene var av husmanns- og gårdbrukerslekt fra områdene øverst i Sunndal. Straks etter at han i 1874 var konfirmert, reiste Hans til Tromsø, hvor han gikk i skredderlære. Flere av de eldre brødrene var også reist nordover til Tromsø og Bodø, andre av søsknene dro til USA. Ingen av den store søskenflokk ble boende i Sunndal.

I Tromsø giftet Hans seg med Tromsøjenta Elise Serine Sivertsen, og her ble deres eldste barn Lorentze født. De flyttet deretter til Bodø, hvor Hans etablerte skredderforretning, og hvor alle de andre barna ble født. Etter ca. 28 år i Bodø flyttet hele familien omkring 1909 til den nyetablerte gruvebyen Kirkenes.

I Bodø sluttet Hans og Elise Serine seg i 1887 til adventismen. Datteren Ågot ble aktiv i Betanien (Indremisjonen). Barnebarnet Einar Jervidalo var fra kort tid etter krigens slutt til midt på 1980-tallet ortodoks kommunist.

Morfaren til Ågot, Sivert Thoresen Tårud, hadde sitt opphav på gården Tårud nær bygdesenteret Dovre i Gudbrandsdalen. Hans mor, Ågot Siversdatter Slette, var fra gården Slette samme sted. Faren, Thore Justsen Taarud, døde imidlertid tidlig, moren måtte flytte fra Tårud, og Sivert vokste opp på en husmannsplass.

Senest høsten 1844 kom han, 23-24 år gammel, til Tromsø, hvor han ble arbeidsmann. Her giftet han seg med Lorense Larsen. Hun var kommet til Tromsø fra Trondenes ved Harstad.

En av sønnene til Sivert og Lorense, Peder Marinius Sivertsen, var i 1878-1880 med som fangstmann på Nordenskiölds ekspedisjon gjennom Nordostpassasjen.

En nevø av Sivert, husmannsgutten Tore Toresen (Thore Thoresen), reiste  fra Dovre til Tromsø, hvor han i 1875 var i skredderlære. Han flyttet videre til Vardø og derfra til den norske bosetningen Tsypnavolok på Fiskerhalvøya (Murmankysten), hvor han på 1880-tallet, sammen med en finsk jente, stiftet en stor familie.

Mormoren til Ågot, Lorense Larsen, var fra en husmannsplass under gården Møkkeland i Trondenes. Hvor hennes far, Lars Larsen, som kom til Trondenes som gutt på 1790-tallet kom fra, er ikke kjent. Han ble oppfostret på gården/handelsstedet Ytre Elgsnes. Ca. 1815 fikk han festebrev som husmann på Ytre Møkkeland.

Moren til Lorense, Elen Halvorsdatter, var på slutten av 1700-tallet kommet med sine foreldre fra Stor-Elvdal til Tennvassåsen i Kvæfjord, ikke langt fra Møkkelandsvatnet i Trondenes.

Konrad og Ågot

Konrad Jervidalo ble født den 10.mai 1891 i Oscarsgate i Vadsø, hjemmedøpt Oluf Konrad den 24.mai og dåpen innført i kirkeboken 16.august. Faren er innført som kven fisker Oluf Järvitallo og mor Kaisa Maria Liimatta.

Konrad døde den 28.juli 1940 49 år gammel, da han syklet mellom Melkefoss og Svanvik etter å ha vært og reparert en radio.  Dette var like etter at tyskerne hadde okkupert Kirkenes i begynnelsen av juli.  Han ble gravlagt i Kirkenes, hvor han hadde bodd med familien siden 1923.

Ågpt Lundlie og Konrad Jervidalo 1916

 

Konrad og Ågot giftet seg i Vadsø d.28.oktober 1916. Konrad var 25 år og Ågot 21 år.  Da de giftet seg, ble Konrad registrert i kirkeboken som mekaniker og montør i Vadsø og Ågot som hjemmeværende datter i Kirkenes. Faren til Konrad ble oppgitt som urmaker Oluf Jervidalo og faren til Ågot som skredder Hans Eriksen Lundli.

De bodde først i Vadsø, men flyttet i 1923 til Kirkenes, hvor de ble boende resten av livet. Konrad ble etter hvert mekaniker på Dampsentralen i Kirkenes. Alle barna til Ågot og Konrad ble også boende og stiftet familie i Kirkenes/Bjørnevatn. Flere av barnebarna og oldebarna bor i 2006 fortsatt i Kirkenes, mens andre har flyttet ut og stiftet familie andre steder.

 

 

Slekt og Data, Gravminner, Kirkenes nye gravplass

 

Barna og barnebarna til Konrad Jervidalo og Ågot Hansdatter Lundlie er:

1. Gerd Jervidalo,

født den 14.juni 1917 på Vadsø. Død i Kirkenes den 9.februar 2011 93 år gammel. Gerd giftet seg i 1957 med Einar Sandnes (1909-1987). De bodde i Bjørnevatn i Kirkenes. De fikk barna Elin, Kåre og Øystein.

2. Mary Jervidalo,

født den 7.mai 1919 på Vadsø. Død i Kirkenes den 23.mars 1997 77 år gammel. Mary giftet seg i 1938 med Atle Brynjulf Lande (1911-2001). Mary var frisør og Atle var maler. De bodde i Kirkenes. De fikk datteren Ann Karin.

3. Georg Konrad Jervidalo,

født den 16.februar 1922 i Vadsø. Død i Kirkenes den 10.feb 2004 81 år gammel. Georg var brannmann på brannstasjonen i Kirkenes.  Han giftet seg i 1945 med Kristine (Lillemor) Alvestad (1924-2008). De fikk barna Eva, Grete og Bjørg.

4. Einar Johannes Jervidalo,

født den 16.februar 1922 i Vadsø. Død på sykehjemmet på Kirkenes den 14.juni 2007 85 år gammel. Einar var platearbeider på A/S Sydvaranger. Han giftet seg i 1948 med Johanna Josefine Nilsen (1926-2015). Hun ble etter hvert hjelpepleier på sykehuset i Kirkenes. Johanna hadde sønnen Leif, da hun møtte Einar. Einar adopterte Leif. De fikk sammen barna Knut, Tove og Jon Einar.

Georg og Einar var tvillinger, Georg ble født først.

 

Gå til INNHOLD