4.3.6 Hans Nilsen – Nevøen til Lorentze Larsen som nedskrev sine omfattende «Slektsopptegnelser fra det gamle Trondenes prestegjeld»

Gå til INNHOLD

Hans Nilsens fulle navn med farsnavn og navnet på plassen ,hvor han ble født og vokste opp, var Hans Nilsen Heggelund Grunnvassbotn. Vanligvis brukes kun Hans Nilsen.

Han var ungkaren og veiarbeideren fra en husmannsplass på Grunnvassbotn i Trondenes, som på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet med stor interesse og flid undersøkte de sentrale slekts- og lokalhistoriske primærkilder i Trondenes prestegjeld – og nedskrev sine registreringen i flere hefter, som til sammen utgjør 1745 håndskrevne sider. Han utvandret i 1911 til USA, hvor han døde i 1940. Før han døde overlot han et eksemplar av sine registreringer til slektninger i Trondenes. Disse befinner seg nå på Harstad bibliotek. Han overlot et annet eksemplar av registreringene til Statsarkivet i TGrondheim, hvor de ennå befinner seg.

Som vi skal se, var Lorentze Larsen hans tante. Lorentze Larsen er også tipp-oldemoren til Tove Jervidalo født 1952 gjennom slektslinjen Lorentze Larsen – Elise Serine Sivertsen – Ågot Lundlie – Einar Jervidalo – Tove Jervidalo

Moren til Hans Nilsen var en yngre søster til Lorentze, Hanna Larasdatter.

Foreldrene til Lorentze Larsen og Hanna Larsdatter

Lars Larsen og Elen Halvorsdatter, var husmannsfolk på en plass under Møkkeland i Trondenes. De giftet seg i 1816. De fikk flere barn, bl. a. Lorentze Larsdatter født i 1822 og Hanna Larsdatter født i 1827.

Om denne slekta se også artikkelen: Lorentze Larsen – Husmannsjenta fra Trondenes – moren til Elise Serine Sivertsen

Lorentze giftet seg i 1847 i Tromsø med Sivert Toresen Tårud

fra Dovre. Han ble arbeidsmann i Tromsø, hvor de stiftet familie og bodde resten av livet. Et av barna deres var søskenbarnet til Hans Nilsen, Elise Serine Sivertsen. Hun giftet seg med skredder Hans Eriksen Lundlie. De endte til slutt, på begynnelsen av 1900-tallet, opp i den nyetablerte gruvebyen Kirkenes, hvor deres barn ble boende og etter hvert stiftet familier.

Hanna Larsdatter giftet seg i 1853 i Trondenes med Nils Andreasen Heggelund Grunnvassbotn

fra Trondenes. Han var husmann uten jord og fisker på plassen Grunnvassbotn i Trondenes. Et av barna deres var Hans Nilsen, som forble ungkar hele livet og var barnløs. Han var veiarbeider i Trondenes, inntil han i 1911 utvandret til USA. Her døde han i Seattle i 1940.

Moren Hanna døde 3 ½ uke etter at sønnen Hans Nilsen ble født. Han ble døpt 3 uker etter at moren døde. Det gikk 6-7 år etter at Hans Nilsen og hans mor døde, før faren Nils Andreasen giftet seg 2.gang. I 1865 ser vi at enkemann, husmann uten jord, fisker Nils Andreasen hadde to tjenestepiker i huset.

Kopien av nedenstående artikkel Hans Nilsen – Sldektssamlerenen fra det gamle Trondenes er gjengitt med tillatelse av Jakob Eirtheim, redaktøren av Slekta vår, tidsskriftet til Slektshistorisk Forening i Harstad. Artikkelen er skrevet av Leif Sig. Reginiussen og ble trykket i Slekta vår, Årgang 1, Nummer 2, mai 1993, på side 4 og 5.

Hans Nilsen – Slekta vår 2-1993 utdrag.pdf

 

Gå til INNHOLD