4.3.3 Lorentze Larsen – Husmannsjenta fra Trondenes – moren til Elise Serine Sivertsen

Gå til INNHOLD

Moren til Elise Serine Sivertsen, Lorentze Larsen (1822-1880), var en husmannsdatter fra Trondenes, som kom til Tromsø. Her giftet hun seg i 1847 med Sivert Toresen Tårud, som var kommet til Tromsø fra Dovre. De stiftet familie og bodde i Tromsø resten av livet.

Lorentze Larsen er tipp-oldemor til Tove Jervidalo gjennom slektslinjen Lorentze Larsen, Elise Serine Sivertsen, Ågot Lundlie, Einar Jervidalo, Tove Jervidalo født 1952.

Som vi skal se, er opprinnelsen til Lorentze’s far foreløpig ukjent. Han kom helt på slutten av 1700-tallet som foreldreløs til Trondenes, da han var knapt 10 år gammel.

Moren til Lorentze kom med familien til Kvæfjord/Trondenes omkring midten på 1790-tallet. Hennes foreldre var fra gårde i Rendalen og Stor-Elvdal.

Vi følger familien i kirkebøkene for Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn.

Trondenes kommune i Sør-Troms ble opprettet i 1838. I 1903 ble Harstad utskilt som egen bykommune. I 1926 ble Sandtorg og Skånland utskilt som egne kommuner. I 1955 ble Tennvassåsen overført fra Kvæfjord kommune til Trondenes kommune. I 1964 ble Harstad, Sandtorg og Trondenes kommuner slått sammen til Harstad kommune. Trondenes er i dag (2018) en bydel i Harstad.

Kilder

De fleste nøkkelopplysninger er lest i kirkebøkene for Åmot prestegjeld, Stor-Elvdal sokn – Rendalen prestegjeld, Ytre Rendal sokn – Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, og i folketellingene 1801 i Trondenes prestegjeld og Kvæfjord prestegjeld

Av bygdebøker er benyttet

Bygdebok for Stor-Elvdal, Bidrag til bygdenes historie, (bind I), av Anders Fosvold, utgitt 1935

Stor-Elvdal, Grend og slekt II, av Vegard Sæther, utgitt av Stor-Elvdal kommune 2018

Ytre Rendal, Gard og ætt, av Odd Nytrøen, utarbeidet av en komite nedsatt av Ytre Rendal kommune / senere Rendalen kommune, utgitt Elverum 1970

Kvæfjordboka, bind II, redaktør Jac. Norman, utgitt av Kvæfjord kommune (utgivelsesår ikke oppgitt, men må være etter 1960)

Trondenes bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, Trondenes bygdeboknemd 1956

Folk og slekt i gamle Trondenes, Bind I, Familiekatalog, utgitt av Bergljot Holte Bjørkenes, Margareth Jensen og Tore Meyer, Harstad 1997 (Her er forøvrig brukt fornavnet Ellen i stedet for Elen, som er mest brukt i Trondenes. Ved dåpen er hun innført i kirkeboken for Stor-Elvdal sokn som Eli).

Hans Nilsens slektsopptegnelser fra det gamle Trondenes prestegjeld

Oldebarnet til Halvor Pedersen og Kirsten Audensdatter, Hans Nilsen (Hans Nikolai Nilsen Grunnvassbotn) var nevøen til Lorentze Larsen, sønn av hennes yngre søster Hanna Halvorsdatter. Han har omkring 1906 notert ned slektsopptegnelser fra Trondenes, som omfatter folk på gårde og plasser som er av interesse for denne slektshistorien. Opptegnelsene er lest på mikrofilm på Harstad bibliotek: Hans Nilsens Håndskrevne samling, Det er her flere steder notert henvisninger til en del 2. Denne var det ikke mulig å finne på de mikrofilm, som var tilgjengelig, da de ble lest. Det skal visstnok være en egen opptegnelse med slektsopplysninger for Hans Nilsens egen slekt. Denne må formodentlig finnes i originalmanuskriptene på Statsarkivet i Trondheim.

Om Hans Nilsen, se også artikkelen: 4.3.6 Hans Nilsen – Nevøen til Lorentze Larsen som nedskrev sine omfattende «Slektsopptegnelser fra det gamle Trondenes prestegjeld» – Om ungkaren og veiarbeideren fra en husmannsplass på Grunnvassbotn i Trondenes som på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet – med stor interesse og flid undersøkte de sentrale slekts- og lokalhistoriske primærkilder i Trondenes prestegjeld – og nedskrev sine registreringen i flere hefter som til sammen utgjør 1745 håndskrevne sider. Han utvandret i 1911 til USA, hvor han døde i 1940. Før han døde overlot han et eksemplar av sine registreringer til slektninger i Trondenes. Disse befinner seg nå på Harstad bibliotek. Han overlot også et annet eksemplar av registreringene til Statsarkivet i Trondheim, hvor de ennå befinner seg.

Lorentze Larsen (1822-1880)

Foreldre:

 1. Lars Larsen (ca.1790-1841) og 3. Eli / Elen Halvorsdatter (1787-1861)

Besteforeldre: 

 1. Ukjent og 5. Ukjent
 2. Halvor Pedersen Koppang (1744-1798) og 7. Kirsti / Kirsten Audensdatter Lien (1754-1832)

Oldeforeldre:

 1. Ukjent og 9. Ukjent
 2. Ukjent og 11. Ukjent
 3. Peder Olsen Nordstu Koppang (1708-1792) og 13. Margrete Halvorsdatter Nystu Trønnes (1720-1801)
 4. Auden Ingebrigtsen (Lien) (ca.1715-etter1790) og 15. Eli / Elen Sæmingsdatter Bortstu Akre (1707-1781)

Innhold

1. Lorentze Larsen (1822-1880)

2. 2. Lars Larsen (ca.1790-1841)og 3. Eli / Elen Halvorsdatter (1787-1861)

2.1 Den mystiske Lars Larsen – Faren til Lorentze

2.2 Husmannsjenta Elen Halvorsdatter – Moren til Lorentze

2.3 Ekteskapet til Lars Larsen og Elen Halvorsdatter

3. Barna til Lars Larsen og Elen Halvorsdatter

3.1 Maren Kirstina Larsdatter (ca.1817-xxxx)

3.2 Petrikka Larsdatter (1820-1875)

3.4 Lorentze Larsdatter (1822-1880) – Moren til Elise Serine Sivertsen

3.5 Lars Peder Larsen (1825-1828)

3.6 Hanna Larsdatter (1827-1863) – Moren til Hans Nilsen

3.7 Olava Pauline Larsdatter (1830-xxxx)

4. Fogedsetet Ervik i Trondenes med husmannsplassene i Møkkeland og Kaltdalen og fogden Jens Holmboe

5. Besteforeldrene til Lorentze

5.1 4. Ukjent og 5. Ukjent

5.2 6. Halvor Pedersen Koppang og 7. Kirsti / Kirsten Audensdatter Lien

5.3 Halvor Pedersen Nordstu Koppang (1744-1798)

5.4 Kirsti Audensdatter Lien (1754-1832)

6. Barna til Halvor Pedersen og Kirsti Audensdatter

6.1 1. Margrethe Halvorsdatter (1778-1851)

6.2 2. Peder Halvorsen (1782-1807)

6.3 3. Elen Halvorsdatter (1787-1861)

7. Oldeforeldre til Lorentze

8. Nordstu Koppang, Nystu Trønnes og Tresen i Stor-Elvdal

8.1 12. Peder Olsen Nordstu Koppang (1708-1792) og 13. Margrethe Halvorsen Nystu Trønnes (1720-1801)

9. Gården Lia (Lien) og plassen Burua i Ytre Rendal

9.1 14. Auden Ingebrigtsen (Lien) (ca.1715-etter1790) og 15. Eli SæmingsdatterBortstu Akre (1707-1781)

9.2 To søstre fra Lia i Ytre Rendal flyttet med familiene til Trondenes

9.2.1 Eli Audensdatter Lien (1750-1822)

9.2.2 Kirsti Audensdatter Lien (1754-1832)

1. Lorentze Larsen (1822-1880)

Lorentze Larsen ble født på en husmannsplass under gården Møkkeland i Trondenes prestegjeld, nå Harstad kommune i Troms.

Født den 22.september 1822, døpt den 11.desember, Laurentza,

foreldre Lars Larsen og Elen Halvorsdatter, husmannsfolk av Møkkeland (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld – Bjarkøy (Sand) sokn, Trondenes sokn, 1821-1827, side 51, nr. 34)

Konfirmert den 23.juni 1839 i Trondenes, Lorentze Larsdatter,

18 ½ år, født i Trondenes sokn, foreldre husmann Lars Larsen Wigen og hustru Elen Halvorsdatter (Ministerialbok,Trondenes prestegjeld – Bjarkøy (Sand) sokn, Trondenes sokn – 1827-1841, nr. 29)

Lorentze må senest høsten 1844 ha truffet sin senere mann Sivert Toresen Tårud og hun har flyttet til Tromsø innen juni 1845, da hun fødte deres første barn der. Hvor de først møttes vites ikke.

Gift den 28.oktober 1847 

ungkar Syver Thoresen, 26 år, fødested Lesja, oppholdssted Tromsø, far Thore Justensen, og pige Lorentse Larsdatter, 25, født i Trondenes, far Lars Larsen (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1837-1847, side 224, nr. 52)

Død den 24.mars 1880, enke Lorentze Thoresen,

født 1823 i Trondenes, mannens navn arbeidsmann Sivert Thoresen, bopæl Vestre Gade, dødsårsak underlivssykdom (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1878-1888, side 92, nr. 13)Da hun døde var hun 59 år gammel.

Se nærmere om familien til Lorentze og Sivert i artikkelen: 4.3.4 Skreddermester Hans Eriksen Lundlie og Elise Serine Sivertsen kom til den nyetablerte gruveby Kirkenes – Om besteforeldrene og foreldrene til Ågot Lundlie – slektslinjene fra Sunndalen, Dovre og Trondenes møttes i Tromsø – før turen gikk videre til Bodø og Kirkenes. 

2. Lars Larsen (ca.1790-1841) og 3. Eli/Elen Halvorsdatter (1787-1861)

Eli / Elen Halvorsdatter er ved dåpen i Stor-Elvdal innført i kirkeboken med navnet Eli. I Trondenes er hun skrevet med navnet Elen, i enkelte tilfelle også som Ellen.

2.1 Den mystiske Lars Larsen (ca.1790-1841) – Faren til Lorentze

Skal vi tro notatene til Hans Nilsen kom faren til Lorentze, Lars Larsen, til Vesterålen med sin mor på 1790-tallet. Deres opprinnelse er ukjent. Moren skal ha død kort tid etter at de kom til Vesterålen. Dette er imidlertid (ennå) ikke dokumentert i primære kilder. Lars vokste deretter opp som fosterbarn på gården og handelsstedet Ytre Elgsnes i Trondenes hos handelskone Elisabeth Strøm, enke etter handelsborger Ole Normann. Vi må vel tro at han, som «fosterbarn», inngikk i tjenerstaben på handelsstedet. Elisabeth Strøm døde i 1810 og sønnen Nikolai Normann overtok stedet. Lars Larsen var på Elgsnes, til han i 1816 giftet seg ca. 26 år gammel.

Harstad bibliotek, mikrofilm, Hans Nilsens Håndskrevne samling, rull 1, Skrivebøker nr. 1-36, 51-59. (Gs. No. 1936221) Gårds-og slektshistorie, nr. 15. Møkkeland. Ervig 1, person nr. 29:

Lars Larsen som gikk under navnet Bomme var født 1784 døde 16/11 1841. Vist navnet Bommen var gaardsnavnet var han antakelig fra gaarden Bommen i Snaasens prestegjeld da dette er det eneste gaardsnavn i Norges land der kan hentyde til Bomme. De gamle har ingen rede på hvor Lars Larsen Bomme var fra og det har heller ikke lyktes meg (hans dattersønn) endnu at udfinne hvor min morfader var fra. (Se 2 del side 118, 122, 340-46)

Lars Larsen Bomme skulle som 9 års gammel gutt komme fra Trondhjem til Westeraalen hvor moderen skulle dø i Bjørnskind sokn (Nordland)straks efter og være begraven på Kvalhaukans gravplass paa Hindøyens landside i Risøysundet.

Lars Larsen Bomme skulle være uekte født.

Grunvasbotn den 18/12 1906

H.N.N.G.

At Lars Larsen skulle være fra Snåsa har ikke vært mulig å verifisere. Dette er nok ren spekulasjon fra Hans Nilsens side.

Trondenes bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, Trondenes bygdeboknemd 1956, Bruk nr. 7 Møkkeland, Ytre Møkkeland, Plass IV (l.nr. 21), side 276:

Lars Larsen (1784-1841) fra gården Bommen i Sparbu fikk ca. 1815 festebrev som husmann på halvparten av ytre Møkkeland. Hans mor kom nordover da gutten var liten, og Lars ble oppfostret på Ytre Elgsnes. Han ble gift med Elen Halvorsdatter (1787-1861), som kom fra Stor-Elvdal med sine foreldre til Tennvassåsen. Da Ole Taraldsen i 1841flyttet til Møkkeland, ble Lars oppsagt fra plassen sin og døde kort tid etter i Ervik. …………

Her har vi en annen spekulasjon om opprinnelsen til Lars Larsen, som det heller ikke har vært mulig å verifisere. Flere eksperter på Sparbu har forsøkt. Det finnes ingen gård/plass som heter Bommen i Sparbu og det er ikke mulig å finne noen fødsel som passer på vår til Lars Larsen i kirkeboken.

Som vi ser, vet vi foreløpig ingen ting konkret og dokumenterbart om opprinnelsen og forhistorien til Lars Larsen. Vi plukker ham opp i folketellingen 1801 på Elgsnes. Da er det notert at han var husmoderes fostsønn og 10 år gammel. Hvis denne alderen er rett, skulle han altså være født ca. 1791. Ved konfirmasjonen i 1807 er det i kirkeboken notert at han er 17 år gammel, hvilket tilsvarer at han skulle være født i ca. 1790. Da hans begravelse i 1841 er innført i kirkeboken, er det anmerket at han var 57 år gammel. Da skulle han altså være født ca. 1784 og vært ca. 17 år gammer i 1801 og ca. 23 ved konfirmasjonen år i 1807. Giftet seg i oktober 1816.

Fødested og foreldre til Lars Larsen er ukjente.

Det er mulig at Hans Nilsen har klart å spore og notere forhistorien til Lars Larsen i den delen av hans slektsopptegnelser fra Trondenes, som jeg ennå ikke har fått anledning til å lese. Det må søkes videre.

I Folketellingen 1801 i Trondenes er Lars Larsen

registrert som fostsønn på gården og handelsstedet Elsnæs, 10 år gammel. – Beregnet fødselsår ca. 1791.

Konfirmert i Trondenes 20.søndag etter Trinitatas 1807 Lars Larsen Elsnæs,

17 år (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1783-1803 (konfirmerte 1792-1808), side 366, nr. 21) – Beregnet fødselsår ca. 1790.

Hvis alderen 57 år som er notert i Kirkeboken ved begravelsen i 1841 er rett, ville han ha vært ca. 7 år eldre i 1801 enn notert i folketellingen. Det samme ville vært tilfelle ved konfirmasjonen i 1807. Det ville vel være rett usannsynlig at en 17-åring ble registrert som en 10-åring og en 24-åring som en 17-åring. Dette er en av indikasjonene på at oppgitt alder ved begravelsen antakelig er feil.

Hans Nilsen skriver (Harstad bibliotek, mikrofilm, Hans Nilsens Håndskrevne samling, rull 1, Skrivebøker nr. 1-36, 51-59. (Gs. No. 1936221) Gårds-og slektshistorie, nr. 15. Møkkeland. Ervig 1, person nr. 29): …….. Lars Larsen Bomme skulle som 9 års gammel gutt komme fra Trondhjem til Westeraalen hvor moderen skulle dø i Bjørnskind sokn straks efter og være begraven på Kvalhaukans gravplass paa Hindøyens landside i Risøysundet. Lars Larsen Bomme skulle være uekte født. Hvis dette er rett, virker det åpenbart mer sannsynlig at han blir registrert som 10-åring på Elsnes i 1801, enn at han han skulle vært ca. 17 år gammel, hvilket ville vært tilfelle, om hans alder registrert i kirkeboken ved begravelsen i 1841 er rett.

Jeg velger derfor, inntil eventuelt annet kan dokumenteres med primær kilde, å bruke fødselsår for Lars Larsen ca. 1790 og alder ved død ca. 51 år.

Gift den 20.oktober 1816 ungkarl Lars Larsøn av ytre Elsnes og pigen Elen Halvorsdatter av sammesteds (Ministerialbok nr. 5, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1804-1820, Kronologisk liste 1816, side 166) – Hvis fødselsår er ca. 1790 blir beregnet alder ca. 26 år; kona Elen Halvorsdatter var 29 år. Hvis alderen 57 år, som er notert ved registreringen av begravelsen i 1841 er rett, blir hans beregnede alder ved bryllupet 32 år.

Død den 16.november 1841 husmann Lars Larsen,

57 år, oppholdssted Ervigen (Ministerialbok, Trondenes sokn, 1841-1852, side 234, nr. 47) – Beregnet fødselsår 1784. Hvis han rette fødselsår var ca. 1790, var han ca. 51 år, da han døde.

2.2 Husmannsjenta Elen Halvorsdatter (1787-1861) – Moren til Lorentze

Moren til Lorentze, Elen Halvorsdatter, kom til Tennvassåsen i Kvæfjord sokn med familien midt på 1790-tallet (Tennvassåsen lå mot grensen til Trondenes, ble senere flyttet fra Kvæfjord sokn til Trondenes sokn). De kom fra Stor-Elvdal. Faren til Elen, Halvor Pedersen, døde i 1798.

Hvor moren, Kirsten Audensdatter, og Elen bodde, og hva de drev med i årene etter at mannen/faren døde, har foreløpig ikke vært mulig å finne ut i primærkilder. Har ikke vært i stand til å finne Elen Halvorsdatter eller moren hennes i folketellingen 1801, hverken for Trondenes eller Kvæfjord.

Finner derimot Elens to eldre søsken som tjenestefolk i folketellingen under Ervik. De to eldre søsken til Elen, Margrete Halvorsdatter og Pedersen Halvorsen, finner vi imidlertid i folketellingen 1801 i Trondenes og i kirkeboken for Trondenes sokn.

Hans Nilsen har notert at Kirsten Aunsdatter i 1805 fortsatt bodde i Tennvassåsen.

Elen Halvorsdatter dukker i 1808 opp som konfirmert med bosted Elgsnes og som tjenestejente på Elgsnes i Trondenes i 1814 (Hans Nilsen). Hun giftet seg med Lars Larsen i 1816.

Dåpen til Eli / Elen i Stor-Elvdal. Den 30.september 1787

confirmert i Elvedalen sokn husmann til Koppang Halvor Pedersen Tresengen og hustru Kirsten Audensdatter barns hjemmedåp datter Eli (Ministerialbok, Åmot prestegjeld – Åmot sokn, Stor-Elvdal sokn – 1780-1810, side 136, nr. 63)

Konfirmert 20.søndag etter Trinit. 1808 Elen Halvorsdatter, Elsnes

(Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1783-1803 (konfirmerte 1792-1808), side 367, nr. 2 under piker) – Beregnet alder 21 år.

Død den 15.mai 1861 fattiglem Elen Halvorsdatter,

76 år oppholdssted Grunnvassbotn (Ministerialbok, Trondenes sokn, 1853-1862, side 304, nr. 49) – Beregnet fødselsår ca. 1785. Hun var enke i knapt 20 år.

2.3 Ekteskapet til Lars Larsen og Elen Halvorsdatter

Som vi ser, bodde både Lars og Elen på Elgsnes, da de ble konfirmert henholdsvis 17 år gammel i 1807 og 21 år gammel i 1808. Hans Nilsen hevder også at Elen i 1814 var tjenestejente på Elgsnes. Og da de i 1816 giftet seg, er det notert at de begge var av Ytre Elgsnes.

Gift den 20.oktober 1816 ungkarl Lars Larsøn

av ytre Elsnes og pigen Elen Halvorsdatter av sammesteds (Ministerialbok nr. 5, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1804-1820, Kronologisk liste 1816, side 166)

Straks Lars Larsen og Elen Halvorsdatter giftet seg, ble de husmannsfolk på en plass under Ytre Møkkeland.

Harstad bibliotek, mikrofilm, Hans Nilsens Håndskrevne samling, rull 1, Skrivebøker nr. 1-36, 51-59. (Gs. No. 1936221) Gårds-og slektshistorie, nr. 5. Skjerstad fra 1744. Elgsnes indre og yttre, person nr. 72:

Ungkarl Lars Larsen (Bomme) Ytre Elgsnes og pige Elen Halvorsen ? 1) lyst for 1ste gang 3 Tref. 1816 Trol. og gift 2/10 s.a. Car. Af Ole Paalsen Sama og Iver Olsen Ytre Elgsnes. (Se Møkkeland nr. 69 og 2 del side 118, 340- ) 1) I 1814 var hun(Elen Halvorsdatter) at tjene på Elgsnes.

Harstad bibliotek, mikrofilm, Hans Nilsens Håndskrevne samling, rull 1, Skrivebøker nr. 1-36, 51-59. (Gs. No. 1936221) Gårds-og slektshistorie, nr. 15. Møkkeland. Ervig 1, person nr. 29:

Lars Larsen og Elen Halvorsdatter gift på Ytre Elgsnes 2/10 1916, se der nr. 72. Alle hans børn er født på Møkkeland.

 1. Maren, født ?
 2. Petrikke, født 5/3 1820, konfirmert 5/6 1836
 3. Lorentze, født 22/9 1822, konfirmert 23/6 1839 (se nr. 142)
 4. Lars Peder, født 8/5 1825, døde 27/7 1828
 5. Hanna, født 27/10 1827, døde 16/12 1863
 6. Olava Pauline, født 17/10 1830, gift ca. 1850 i Tromsø med Petter Eriksen Mo fra gården Mo i Wærdalen

Trondenes bygdebok,side 270: Plassene på Møkkeland lå under storgården Ervig og fulgte eierne der. Ved oppdelingen av hovedgården 17/5 i 1832 ble husmannsplassene fordelt mellom de tre Killengrendøtrene. De to xxxxx

Trondenes bygdebok,side 275: ……… Fra 1841 overtok 7) Ole Taraldsen (1811-1869) begge plassene på yttre Møkkeland, som han var blitt eier av ved sitt ekteskap med enken Anna Killengren (1811-1881)………. xxxxxx

Død den 16.november 1841 husmann Lars Larsen,

57 år, oppholdssted Ervigen (Ministerialbok, Trondenes sokn, 1841-1852, side 234, nr. 47)

Elen flyttet antakelig på samme tid til sin datter Hanna, som var gift til husmannsplassen Grunnvassbotn.

Død den 15.mai 1861 fattiglem Elen Halvorsdatter,

76 år oppholdssted Grunnvassbotn (Ministerialbok, Trondenes sokn, 1853-1862, side 304, nr. 49)

3. Barna til Elen Halvorsdatter og Lars Larsen

3.1 Maren Kirstina Larsdatter (ca.1817-xxxx)

Beregnet fødsel ca. 1817, men finner ikke dåpen innført i kirkeboken for perioden 1816-1818.

Konfirmert 8.juni 1834 Maren Kirstina Larsdatter, 17 år,

fødested Møkkeland, foreldre Lars Larsen og Elen Halvorsdatter, Møkkeland, koppevaksine 30.september 1820 (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1827-1841, bilde 123, nr. 11) Beregnet fødselsår 1817.

Maren Kirstines videre skjebne er ukjent.

3.2 Petrikka Larsdatter (1820-1875)

Alminnelig Bededag 1820 stadfestes hjemmedåpen til Lars Larsøn og Elen Halvorsdatter Møkland deres 2.det barn født 5.marts som var hjemmedøpt av Kirsten Aunedatter ibit. Barnets navn Pattricha(Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1804-1820, side 318, midt på siden)

Konfirmert 5.juni 1836 Petrika Larsdatter, 16 år, født på Møkkeland, foreldre Lars Larsen og Elen Halvorsdatter (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1827-1841, bilde 134, nr. 20)

(Folketelling 1865 i Trondenes prestegjeld) bosted Sandtorv

 • Pettrikke Larsdatter, 46 år, født i Trondenes, tjenestepike hos ugift gårdbruker og poståpner Christen P. Christensen, 51 år, født i Trondenes, det er 9 tjenestefolk i husstanden

Gift 28.desember 1866 ungkar Christen Peder Iversen, 40 år, født og bosatt på Lille Skånland, far Iver Korneliusen, og pige Petrika Larsen, 46 år, født på Møkkeland, far Lars Larsen (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1863-1870, side 174, nr. 31)

Folk og slekt i gamle Trondenes, side 64, nr. 681 og side 67, nr. 707:

Kristen Peder Iversen, født 1826 på Skånland, gift (1.gang)1866 med Petrikka Larsdatter, født 1820 på Møkkeland, død 1875 på Skånland, barnløse.

Kristen Peder Iversen, født 1826 på Skånland, gift (2.gang)1879 med Hanna Marie Andersdatter, født 1829 i Tjeldsund, barnløse.

Død 15.september 1875, begravet 10.oktober på Skånland kirkegård, Petrikka Larsdatter, født 5.mars 1820, gårdbruker Christen Iversen, oppholdssted Lille Skånland (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1870-1878, side 259, nr. 65)

3.3 Lorentze Larsdatter (1822-1880) – Moren til Elise Serine Sivertsen

Om familien og etterkommerne til Lorentze Larsdatter og Sivert Toresen Tårud, se artikkelen: 4.3.4 Skreddermester Hans Eriksen Lundlie og Elise Serine Sivertsen kom til den nyetablerte gruveby Kirkenes – Om besteforeldrene og foreldrene til Ågot Lundlie – slektslinjene fra Sunndalen, Dovre og Trondenes møttes i Tromsø – før turen gikk videre til Bodø og Kirkenes. 

Født den 22.september 1822, døpt i kirken den 1.desember Laurentza, foreldre Lars Larsen og Elen Halvorsdatter husmannsfolk av Møkkeland (Ministerialbok nr. 6 Trondenes sokn 1821-1827, side 51)

Konfirmert den 23.juni 1839 Lorentze Larsdatter, 18 ½ år, født i Trondenes sokn, foreldre husmann Lars Larsen Wigen og hustru Elen Halvorsdatter (Ministerialbok Trondenes 1827-1842)

Gift i Tromsø den 28.oktober 1847 ungkar Syver Thoresen, 27 år, født i Lesja, oppholdssted Tromsø, far Thore Justesen, og pige Lorentse Larsdatter, 25 år, født i Trondenes, far Lars Larsen (Ministerialbok, Tromsø prestegjeld, Tromsø sokn, 1837-1847, side 224, nr. 52)

(Folketelling 1865 i Tromsø prestegjeld) bosted Tolderboligen ved Toldbodgaden, husstand 02

 • Arbeidsmann Sivert Thoresen, 45 år, født i Dovre
 • Husmor Lorrense Larsdatter, 44 år, født i Trondenes
 • Sønn Laurits Sivertsen, 15 år, født i Tromsø
 • Sønn Peder Marinus Sivertsen, 12 år, født i Tromsø
 • Datter Marie Sivertsdatter, 8 år, født i Tromsø
 • Datter Lise Sivertsdatter, 4 år, født i Tromsø

Død den 24.mars 1880, enke Lorentze Thoresen, født 1823 i Trondenes, mannens navn arbeidsmann Sivert Thoresen, bopæl Vestre Gade, dødsårsak underlivssykdom (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1878-1888, side 92, nr. 13)

3.4 Lars Peder Larsen (1825-1828)

Født den 8.mai 1825, døpt i kirken 26.juni, Lars Petter, foreldre husmann Lars Larsen og Elen Halvorsdatter av Møkkeland (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld – Bjarkøy sokn, Trondenes sokn, 1821-1827, side 138, nr. 13)

Død den 29.juli 1828, begravet 3.august, drengebarn Lars Peter Larsen, 3 år, oppholdssted Møckeland (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld – Bjarkøy sokn, Trondenes sokn,1827-1841, sidenr. mangler (bilde 185, døpte nr. 34)

3.5 Hanna Larsdatter (1827-1863) – Moren til Hans Nilsen

Født den 27.oktober 1827, døpt den 20.januar 1828, Hanna, foreldre husmann Lars Larsen og Elen Halvorsdatter av Møkkeland (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1827-1841, bilde 4, nr. 6)

Konfirmert den 16.juni 1844, Hanna, 16 ¾ år, født på Møkkelend, foreldre Lars Larsen og Elen Halvorsdatter (Ministerialbok Trondenes 1841-1852)

Gift den 4.oktober 1853 ungkar Nils Andreassen Heggelund, 30 år, født på Harbakken, far Andreas Heggelund, og pige Hanna Larsdatter, 26 år, født på Møkkeland, far Lars Larsen  (Ministerialbok, Trondenes, 1853-1862)

Nils bygde omkring 1850 en husmannsplass under gården Grunnvassbotn i Trondenes. Han døde i 1911 hos sin sønn Ole og hans familie i Fageråsen.

Folk og slekt i gamle Trondenes, side 346, nr. 4052 og 4055:

Nils Andreasen Heggelund, født 1823 på Erikstad, gift (1.gang) 1853 med Hanna Larsdatter, født 1827 på Møkkeland, død 1863 på Grunnvassbotn

 1. Ole Andreas Heggelund, født 1853 på Grunnvassbotn, gift 1887 med Gjertrud Bendiksdatter, født 1845 på Erikstad
 2. Lars Edvard Heggelund, født 1855 på Grunnvassbotn, død 1877 på Grunnvassbotn
 3. Samuel Andreas Heggelund, født 1860 på Grunnvassbotn, død 1861 på Grunnvassbotn
 4. Hans Nikolai Heggelund, født 1863 på Grunnvassbotn, (ugift, samlet slekts- og lokalhistorie fra Trondenes og skrev Slektsopptegnelser fra det gamle Trondenes prestegjeld, utvandret til Amerika) Se også artikkelen: xxxxx

Nils Andreasen Heggelund, født 1823 på Erikstad, gift(2.gang) 1870 med Marta Margrete Martinusdatter, født 1838 på Kjøtta

 1. Maren Sofie Heggelund, født 1871 på Grunnvassbotn
 2. Anna Martine Heggelund, født 1876 på Grunnvassbotn
 3. Leonora Emilie Heggelund, født 1879 på Grunnvassbotn

Som vi ser, døde moren 3 ½ uke etter at sønnen Hans Nilsen ble født. Han ble døpt 3 uker etter at moren døde. Mormoren til Hans Nilsen, Elen Halvorsdatter, døde på Grunnvassbotn i 1861. Det gikk 6-7 år etter at Hans Nilsen og hans mor døde, før faren Nils Andreasen giftet seg 2.gang. I 1865 ser vi at husmann uten jord, fisker Nils Andreasen hadde to tjenestepiker i huset.

Født den 22.november 1863, døpt den 10.januar 1864, Hans Nikolai,

foreldre ? Nils Andreassen Heggelund og avdød hustru Hanna Larsdatter, bosted Høgden (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1863-1870, side 15, nr. 4)

Død den 16.desember 1863, gravlagt 27.desember, kone Hanna Larsdatter,

36 år, oppholdssted Grunnvassbotn, Nils Andreas Heggelunds hustru (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1863-1870, side 192, nr. 78)

(Folketelling 1865 i Trondenes prestegjeld) bosted Grundvasbotten

 • Husmann uten jord, fisker, enkemann, Niels Andreasen, 43 år, født i Trondenes
 • Hans sønn Ole Nielsen, 13 år
 • Hans sønn Lars Nielsen, 11 år
 • Hans sønn Hans Nielsen, 2 år
 • Tjenestepike Marte Martinusdatter, 27 år. født i Trondenes
 • Tjenestepike Johanna Mortensdatter, 16 år, født i Trondenes

3.6 Olava Pauline Larsdatter (1830-xxxx)

Hjemmedøpt av faderen Lars Larsen, stadfestet i kirkeboken den 17.oktober 1830, Olava Paulina, foreldre Lars Larsen og Elen Halvorsdatter, Møchland (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld – Bjarkøy sokn, Trondenes sokn, 1827-1841, sidenr. mangler (bilde 51), døpte 1830 nr. 110 )

Konfirmert den 4.juli 1847 Olava Pauline, født 14.oktober 1830 på Møkkeland (16 3/4 år), foreldre Lars Larsen og hustru Elen Halvorsdatter (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1845-1855, side 228, nr. 9)

Gift i Tromsø den 15.juli 1852 ungkar, bager, Peter Eriksen Moe, 27 år, født i Værdalen, oppholdssted Tromsø, far Erik Knudsen, og pige Olava Pauline Larsdatter, 21 år, født i Trondenes, far Lars Larsen (Ministerialbok, Tromsø prestegjeld, Tromsø sokn, 1848-1855, side 256, nr. 15)

(Folketelling 1865 i Tromsø prestegjeld) bosted Storgaden 165a, 52a, husstand 01

 • Bager Petter Moe, 41 år, født i Werdalen
 • Husmor Olava Pauline Moe, 37 år, født i Trondenes
 • Datter Elnmine Scharlotte Moe, 13 år, født i Tromsø
 • Sønn Knudt Lavris Moe, 10 år, født i Tromsø
 • Sønn Petter Olai Moe, 8 år, født i Tromsø
 • Sønn Edevart Severin Moe, 4 år, født i Tromsø
 • Datter Hansine Hendriette Moe, 2 år, født i Tromsø
 • Husfaderens moder, enke Seriana Moe, 62 år, født i Werdalen
 • Husfaderens søster Seriana Moe, 28 år, født i Werdalen
 • Bagersvend Herman Hagen, 30 år, født i Throndhjem
 • Bagerdreng Arnt Ingebrigtsen, 20 år, født i Opdal
 • Tjenestepige Grete Johansen, 22 år, født i Haparanda

lokalhistoriewiki.nofinner vi følgende om eiendommen Storgate 104 i Tromsø:

1858 – Kjøpekontrakt mellom urmaker Kofoed på den ene side og bokhandler Urdal og baker Moe om salget av denne eiendom slik at baker Moe får den søndre og bokhandler Urdal den nordre del med derav anførte grenser, i henhold til hvilke eiendommen er delt således at baker Moes del får matrikkelnummer 52a og bokhandler Urdals 52b.

 1858 – Skjøte fra urmaker Kofoed til baker Moe på matrikkelnummer 52a (Storgata 104). – Skjøte fra urmaker Kofoed til bokhandlerUrdal på matrikkelnummer 52b (Storgata 106).

 I 1865 bodde baker Petter Moe på eiendommen med kona Olava Pauline, fem barn og tre ansatte, samt skredder Christian og Johanna Sørensen med fem barn, og Sivert og Mette Pedersen med en sønn.

 I 1875 bodde Petter Eriksen Moe, bakeri og ølsalg og tømmermann Sivert Pedersen Follo, begge med familier, på eiendommen.

 Moe døde ca. 1875. Auksjonsskjøte til baker O. Sundlie i 1881.

Død 31.mai 1877, gravlagt 6.juni, gift mann baker Peter Eriksen Moe, 51 år, oppholdssted Tromsø (Ministerialbok, Tromsø prestegjeld, Tromsø sokn, 1872-1877, side 277, nr. 49)

Det er foreløpig uklart hvor og når Olava Pauline døde.

4. Foged setet Ervik i Trondenes med husmannsplassene i Møkkeland og Kaltdalen og fogden Jens Holmboe

Trondenes bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, Trondenes bygdeboknemd 1956, Ervik, side 213: Ervik er den vakre og veldyrkede grenda innerst i Bergsvågen, omkring vika av samme navn. Like til 1832 var gården en av de største i Trondenes ….. Innenfor dette veldige område har det senere utviklet seg fem selvstendige matrikkelgårde; Ervik, Gamnes, Undlandet, Møkkeland og Kaltdalen, foruten brukene i Sollia, som i dag må betraktes som egen gård. ….. Så langt tilbake i tiden som kildene rekker, har Ervik vært setegård for fogden. ….. De 9 husmannsplassene på Møkkeland og Kaltdalen, ble ansett nødvendige for hovedgårdens drift.

Trondenes bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, Trondenes bygdeboknemd 1956, Ervik, side 221-222:

I 1781 ble Jens Holmboe utnevnt til foged i Senjen og Tromsø. …. I 1783 kjøpte han Ervik. …. Jens Holmboe (1752-1804) var født i Lesja i Gudbrandsdalen. …. Den innsatsen denne rikt begavede og vitale personlighet har gjort for bygda, fogderiet, ja landsdelen i det hele, skal behandles annetsteds. Det vi her skal konsentrere oss om, er det nybrottsarbeid Holmboe utførte på sin egen gård. ……. Holmboe hadde god arbeidshjelp i de 9 husmennene som hadde sine plasser på Møkkeland, i Kaltdalen og på Gamnes. De fleste av de som satt her da han kom til Ervik, ble oppsagt eller fordrevet, og folk fra Østerdalen ble «tilkalt» og fikk arvefeste på plassene. Mange av de som senere satte seg ned som rydningsmenn i det indre av Trondenes, i Målselv og Bardu hadde også ofte en mellomstasjon her. I 1801 hadde han 17 voksne tjenestefolk.

Trondenes bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, Trondenes bygdeboknemd 1956, Møkkeland (Jensvoll), side 268: Møkkeland lå under Ervik og fulgte eierne der. Møkkeland ligger i sørvendt skråning langs hele Møkkelandsvatnet, like fra Sjøvollen i øst til skjellet ved grensen mot Kaltdalen i vest. Innmarka danner en omtrent sammenhengende stripe langs vatnet, og skog og utmark går til fjellet bakenfor. ….. Det utviklet seg etter hvert tre helt adskilte fellesskap på Møkkeland: Gjerde, Kleiva og ytre Møkkeland. Alle disse hadde egen gårdsgrunn, og fra 1832, forskjellige eiere. Ved oppdelingen i 1832 ble husmannsplassene fordelt mellom de tre Killengren-døtrene. De to vestligste plassene, ytre Møkkeland, tilfalt Anna Killengren (Almenningen). Kleiva, med to plasser, ble tildelt Karoline Killengren (Undlandet). Gjerde, med en plass, ble Birgitte Killengrens eiendom (Gamnes).

Trondenes bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, Trondenes bygdeboknemd 1956, Kaltdalen, side 276: Kaltdalen lå under Ervik og fulgte eierne der. Kaltdalen er egentlig navnet på dalstrøket fra vestenden av Møkkelandsvatnet og til fjells. Gården som kalles Kaltdalen, er bare den nedre og søndre delen av denne dalen. …. Gården var allerede i 1760 bortfestet til fire husmenn. Dette ble det konstante brukertallet i mer enn 100 år.

5. Besteforeldre til Lorentze

5.1 4. Ukjent og 5. Ukjent

Foreldre og fødested til Lars Larsen er ikke kjent.

5.2 6. Halvor Pedersen Koppang (1744-1798) og 7. Kirsti / Kirsten Audensdatter Lien (1754-1832)

Kirsti / Kirsten Audensdatter er ved dåpen i Rendalen innskrevet i kirkeboken med navnet Kirsti. Hun er senere ved flere anledninger i Trondenes skrevet som Kirsten.

Oldebarnet til Halvor Pedersen og Kirsten Audensdatter, Hans Nilsen (Hans Nikolai Nilsen Grunnvassbotn), har omkring 1906 notert slik i sine slektsopptegnelser fra Trondenes:

Harstad bibliotek, mikrofilm, Hans Nilsens Håndskrevne samling, rull 1, Skrivebøker nr. 1-36, 51-59. (Gs. No. 1936221) Gårds-og slektshistorie, nr. 19. Tænvasaas, person nr. 3:

Halvor Pedersøn begravet 29/11 1798 52 aar gammel født 1746 (stod 58 aar gammel og da født 1740). Hans enke Kirsten Aunsdatter bodde i Tenvasaasen endnu i 1805 hvor bostedet endnu bærer navnet «Kjirstihaugen». Hun døde hos sin datter Margrete Halvorsdatter i Kaltdal 3/5 1832 78 aar gammel født 1754. Hun var nedskriverens (Hans Nilsens)oldemoder.

Halvor Pedersøn og hans hustru var fra Treseng i Storelvdalens sokn i Østerdalen. (se del 2 side 168. 329 —— Se tillegget ——–)

Halvor Persøn kom til Nordland ca. 1795-96.

1) Han er sønn av Peder Olsen Koppang og Margrethe Halvorsen Trønes trolovet i Storelvdalens kirke 25/9 1739. Gift 20/1 (20/6?) 1740. Peder Olsen var født i oktober 1709 og døde 1792 begravet 30/12 83 aar gammel og hans hustru Margrethe var født 1719 i mai og begravet 1/11 1801 81 aar gammel. Børn: Halvor døpt 1744 døde straks, 2-3 Halvor og Margrethe døpt 1746, 4 Sirie døpt 1749.

5.2 Halvor Pedersen Nordstu Koppang (1744-1798)

Bygdebok for Stor-Elvdal, Bidrag til bygdenes historie, (bind I), Nordstu Koppang, side 285: Halvor Pedersen født 1744, foreldre Peder Olsen Koppang og Margrethe Halvorsdatter Trønnes,tjente på Nordstu Koppang hos broren Ole Pedersen.

Døpt i Elvdalen 1.søndag i faste 1744

Peder Olsen og Margrethe Halvorsdatter, Trønnes, barnet kaldt Halvor(Ministerialbok, Åmot prestegjeld – Åmot sokn, Stor-Elvdal sokn – 1734-1779, side 50, nr. 10)

Konfirmert i Elvedalen i 1763 Halvor Pedersen Koppang

(Ministerialbok, Åmot prestegjeld – Åmot sokn, Stor-Elvdal sokn – 1734-1779, side 286, høyre kolonne, nr. 2 etter overskriften)

5.3 Kirsti Audensdatter Lien (1754-1832)

Kirsti døpt Dom. X. Adv 1754 Annexkirken i Ytre Rendal

Døpt Oden Ingebrixtsen Liens datter Kirsti(Ministerialbok, Rendalen prestegjeld – Ytre Rendal sokn, Øvre Rendal sokn – 1733-1787, side 82 høyre side, like under midten av siden)

Konfirmert 16. Søndag etter Trinitatis 1773 Kirsti Odensdatter Lien

(Ministerialbok, Rendalen prestegjeld – Ytre Rendal sokn, Øvre Rendal sokn – 1733-1787, side 161 venstre side høyre kolonne, nesten nederst på siden)

Halvor Pedersen Koppang og Kirsti Audensdatter Lien giftet seg i Stor-Elvdal i 1777

Copuleret 14. oktober 1777 Halvor Pedersen og Kirsti Audensdatter: Koppang (Ministerialbok, Åmot prestegjeld – Åmot sokn, Stor-Elvdal sokn – 1734-1779, side 361, midt på siden)

Halvor var husmann xxxxx

Hans Nilsen skriver i sine slektsopptegnelser

at Halvor Pedersen kom til Nordland ca. 1795-06. Familien slo seg ned på en rydningsplass i Tennvassåsen.

Begravet 29.november 1798 Halvor Pedersen,

Tendvatsaasen, 58 år (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1783-1803, side 438, nr. 23)

Kirsten Audensdatter i 1801

Hans Nilsen skriver i sine slektsopptegnelser at Kirsten Audensdatter ennå i 1805 bodde i Tennvassåsen. Finner imidlertid hverken henne eller hennes to yngste barn, Peder og Eli/Elen i folketellingen 1801 for Trondenes eller Kvæfjord. Det eldste barnet Margrete finner vi som tjenestejente hos Jens Holmboe på Ervik.

Dette svaret fra Steinar Olsen på Slektsforum til Slekt og Data den 22.oktober 2018 på spørsmål om bosettingen på Tennvassåsen i 1801, kan jo virke som en plausibel forklaring på den mangelfulle registrering av boplassene der i folketellingen 1801: Tennvassåsen er registrert i Kvæfjord i 1801. Dessverre var nok situasjonen at han som skulle dra rundt i området å telle ikke var der på gården/rydningsplassen for å telle. Trolig derfor bare John Pedersen med familie er notert, siden han var kirkegjenger i Kvæfjord, noe en ser på at noen av barna er døpt der. Halvor og hans familie var vel tilknyttet Trondenes kirke og dermed falt de mellom 2 stoler og ble ikke tatt med av han som skulle notere dem.

I bygdeboka Kvæfjordboka, bind II, redaktør Jac. Norman, utgitt av Kvæfjord kommune (utgivelsesår ikke oppgitt, men må være etter 1960), under Tennvassåsen, side 513, er det nevnt to ukjente familier i Tennvassås. Den ene av disse er:

Jon Pedersen og Margarete Halvarsdatter

Barn:

 1. Kirsten, født 27.september 1807, døpt i Trondenes kirke
 2. Johanne, født 30.mars 1809, trolig død som kårenke på Bremnes 1883
 3. Peder, født 28.september 1810

På et tidspunkt har Kirsti flyttet til sin datter Margrete, som var gift til en husmannsplass i Kaltdalen. Her bodde hun nok til hun døde i 1832.

Død 3.mai 1832, gravlagt 11.juni, fattiglem Kirsten Audensdatter,

85 år, oppholdssted Kaltdalen (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1827-1841, (bilde 193), nr. 38)

6. Barna til Halvor og Kirsti

Har foreløpig funnet tre barn etterHalvor og Kirsti, alle født i Stor-Elvdal sokn:

(Det er 4 år mellom de to første barna og fem år mellom det andre og det tredje barnet. Det er fristende å tro at det har vært minst ett barn til mellom disse tre, som har død som små. Det er disse tre barna, som vi også finner igjen i Trondenes.)

6.1 Margrethe Halvorsdatter (1778-1851)

Døpt november 1778 i Elvedalen

husmann indre Koppang Halvor Pedersen Tresengen og hustru Kirsti Audensdatter barn Margrethe. Tasts: Giertrud Olsdatter, Anne Pedersdatter, Magrethe ?datter, Ole Pedersen og Petter Olsen alle fra Koppang (Ministerialbok, Åmot prestegjeld – Åmot sokn, Stor-Elvdal sokn – 1734-1779, side 396, nr. 33)

Margrete ble gift til en husmannsplass i Kaltdalen.

Trondenes bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, Trondenes bygdeboknemd 1956, Kaltdalen, side 279-280: Brukere i Kaltdalen, plass I

3) Peder Halvorsen (1782-1807) var født i Stor-Elvdal og kom nordover til Tennvassåsen med sine foreldre på 1790-tallet. I 1806 fikk Peder arvefeste på den parten av Kaltdalen, som Ole Mikkelsen før hadde brukt. Peder ble gift med Marit Pedersdatter født 1782 som kom til Kaltdalen med sine foreldre fra Østerdalen.

Trondenes bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, Trondenes bygdeboknemd 1956, Kaltdalen, side 281: Brukere i Kaltdalen, plass II

4) Jon Pedersen (1780-1868) fortsatte som husmann på farens plass og ble gift med Margrete Halvorsdatter (1778-1851), som med sine foreldre kom nordover til Tennvassåsen fra gården Tresen i Stor-Elvdal.

(Folketellingen 1801 i Trondenes prestegjeld)bosted Ærviiggård (Ærvig)

Husstand nr. 01

 • Missions casserer og selveier av Ærviig med underliggende 11 husmannsplasser Jens Holmboe, 49 år
 • Hans kone Anna Margr. Irgens, 36 år

og deres 9 barn. I husstand 01 er en av de mange tjenestefolk

 • TjenestepikeMargrete Halvorsdatter, 22 år

Husstand nr. 07

 • Husmann med jord og arvefeste Peder Johnsen, 40 år
 • Hans kone Marith Olsdatter. 42 år
 • Deres barn Jon Pedersen, 20 år

Gift i Trondenes den 1.november 1804 ungkar Jon Pedersen og pige Margret Halvorsdatter,

begge Kaltdalen (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1804-1820, side 9)

Trondenes bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, Trondenes bygdeboknemd 1956, Grunnvassbotn?, side 281:

4) John Pedersen (1780-1868) fortsatte som husmann på farens plass og ble gift med Margrethe Halvorsdatter (1778-1851), som med sine foreldre kom nordover til Tennvassåsen med sine foreldre fra gården Tresen i Stor-Elvdal.

I bygdeboka Kvæfjordboka, bind II, redaktør Jac. Norman, utgitt av Kvæfjord kommune (utgivelsesår ikke oppgitt, men må være etter 1960), under Tennvassåsen, side 513, er det nevnt to ukjente familier i Tennvassås. Den ene av disse er:

Jon Pedersen og Margarete Halvarsdatter

Barn:

 1. Kirsten, født 27.september 1807, døpt i Trondenes kirke
 2. Johanne, født 30.mars 1809, trolig død som kårenke på Bremnes 1883
 3. Peder, født 28.september 1810

Barna til Margrete Halvorsdatter og Jon Pedersen:

Trondenes bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, Trondenes bygdeboknemd 1956, side 280-281, Kaltdalen, Plass II (senere l.nr. 23, bnr. 2):

4) John Pedersen (1780-1838) fortsatte som husmann på faren (Peder Johnsen) plass og ble gift med Margrethe Halvorsdatter (1778-1851), som med sine foreldre kom nordover til Tennvassåsen fra gården Tresen i Stor-Elvdal. Barn:

 1. Karen Dorthea, født 1804
 2. Kirsten, født 1807
 3. Peder, født 1810
 4. Halvor, født 1815
 5. Johan, født 1817
 6. Peder Olai, født 1819
 7. Martinus, født 1821

 

6.2 Peder Halvorsen (1782-1807)

 

Døpt den 18.august 1782 i Elvedalen

 

Halvor Pedersen og Kirsti Audensdatter ? ? Peder(Ministerialbok, Åmot prestegjeld – Åmot sokn, Stor-Elvdal sokn – 1780-1818, side 102, nr. 38)

Gift den 17.oktober 1806 ungkar Peder Halvorsen

og pigen Marit Pedersdatter, begge av Kaltdalen (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1804-1820, Kronologisk liste, side 32, øverst på siden)

Trondenes bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, Trondenes bygdeboknemd 1956, side 280, Brukere i Kaltdalen, Plass I (senere l.nr. 22, bnr.

3) Peder Halvorsen (1782-1807) var født i Stor-Elvdal og kom nordover til Tennvassåsen med foreldrene i 1790-årene. I 1806 fikk Peder arvefeste på den delen av Kaltdalen, som Ole Mikkelsen tidligere hadde brukt, og ble gift med Marit Pedersdatter (1782- ) som kom til Kaltdalen med sine foreldre fra Østerdal. Peder døde allerede året etterat at han hadde overtatt plassen, og enken giftet seg pånytt ………

Jordfestet i juli 1807 Peder Halvorsen Kaltdahl,

30 år, ligeså hans dødfødte sønn (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1804-1820, Kronologisk liste, side 41, nederst på siden)

6.3 Elen Halvorsdatter (1787-1861)

Dåpen til Eli den 30.september 1787,

Confirmert i Elvedalen sokn husmann til Koppang Halvor Pedersen Tresengen og hustru Kirsten Audensdatter barns hjemmedåp datter Eli (Ministerialbok, Åmot prestegjeld – Åmot sokn, Stor-Elvdal sokn – 1780-1810, side 136, nr. 63)

Finner ikke Eli/Elen Halvorsdatter i folketellingen 1801. Og finner ikke hennes konfirmasjon i Kvæfjord eller Trondenes.

Konfirmasjon xxxxx

I 1814 var hun, ifølge Hans Nilsens opptegnelser, tjenestepike på Elgsnes, samme sted hvor Lars Larsen var tjenestegutt.

Gift den 20.oktober 1816 ungkarl Lars Larsøn av ytre Elsnes og pigen Elen Halvorsdatter av sammesteds (Ministerialbok nr. 5, Trondenes prestegjeld, Trondenes sokn, 1804-1820, Kronologisk liste 1816, side 166)

Folk og slekt i gamle Trondenes, Bind I, Familiekatalog, Redigering Tore Meyer, Harstad 1997, side 335, nr. 3921:

Lars Larsen(1784-1841), gift 1816 med Ellen Halvorsdatter(  -1861) død på Grunnvassbotn

 1. Karen Kirstina, født 1817 på Møkkeland
 2. Petrikka, født 1820 på Møkkeland, død 1875 på Skånland L., gift 1866 med Kristen Iversen født 1826, Skånland
 3. Lorentze, født 1822 på Møkkeland, (død xxx i Tromsø, gift med Sivert Toresen Tårud, født xxxx)
 4. Lars Petter, født 1825 på Møkkeland, død 1828 på Møkkeland
 5. Hanna, født 1827 på Møkkeland, død 1863 på Grunnvassbotn, gift 1853 med Nils Andreassen Heggelund, født 1823, Grunnvassbotn
 6. Olava Pauline, født 1830 på Møkkeland

 

7. Oldeforeldre til Lorentze

8. Ukjent og 9. Ukjent

Besteforeldrene til Lars Larsen er ukjente.

10. Ukjent og 11. Ukjent

Besteforeldrene til Lars Larsen er ukjente.

8. Nordstu Koppang, Tresen og Nystu Trønnes i Stor-Elvdal

Bygdebok for Stor-Elvdal, Bidrag til bygdenes historie, (bind I), av Anders Fosvold, utgitt 1935.

Koppang, side 244: På begynnelsen av 1700-tallet var det 9 gårde/brukere på Koppangsgårdene.

Tresen eller Treseng, side 326

Trønnes, side 339

8.1 12. Peder Olsen Nordstu Koppang (1708-1792) og 13. Margrethe Halvorsen Nystu Trønnes (1720-1801)

Hans Nilsen har notert:Peder Olsen Koppang og Margrethe Halvorsen Trønes trolovet i Storelvdalens kirke 25/9 1739. Gift 20/1 (20/6?) 1740. Peder Olsen var født i oktober 1709 og døde 1792 begravet 30/12 83 aar gammel og hans hustru Margrethe var født 1719 i mai og begravet 1/11 1801 81 aar gammel. Børn: Halvor døpt 1744 døde straks, 2-3 Halvor og Margrethe døpt 1746, 4 Sirie døpt 1749.

8.2 Peder Olsen Nordstu Koppang (1708-1792)

Bygdebok for Stor-Elvdal, Bidrag til bygdenes historie, (bind I), Nordstu Koppang, side 279, 280: Peder Olsen var gift med Margrete Halvorsdatter Nystu Trønnes. Disse holdt skifte 1775 i levende live mellem sine 5 barn, hvorefter deres eldste sønn, Ole Pedersen, blev den neste bruker. Den gamle velstand i Nordstu Koppang hadde fått adskillig påkjenning allerede under Peder Olsen, men under hans sønn Ole Pedersen fikk den enda verre medfart, og under dennes sønn igjen ramlet det hele sammen.

Peder Olsen ble født i oktober 1709

kalkulert etter oppgitt alder innført i kirkeboken ved registrering av hans dødsfall.

Gift 25.september 1739 Peder Olsen Koppang

med Margrethe Halvorsdatter Trønnes (Ministerialbok, Åmot prestegjeld – Åmot sokn, Stor-Elvdal sokn – 1734-1779, side 303, øverst på siden)

Side 284: Peder Olsen, født 1708, og Margretes barn

 1. Ole Pedersen, født 1739, var gift og brukte eiendommen ved skiftet efter foreldrene i 1775
 2. Halvor Pedersen, født 1744, tjente hos broren Ole(giftet seg med Kirsten Audensdatter og reiste omkring midten av 1790-tallet til Tennvassåsen i Kvæfjord)
 3. Lars Pedersen, født 1757
 4. True Pedersdatter, gift med Semming Bergersen Messelt
 5. Margrete Pedersdatter, født 1746, gift med Lars Tollefsen Hanestad
Død i Elvdalen sokn 30.desember 1792 manden Peder Olsen Koppang,

alder 83år 2m 3dag (Ministerialbok, Åmot prestegjeld – Åmot sokn, Stor-Elvdal sokn – 1780-1810, side 370, nr. 40)

8.3 Margrethe Halvorsdatter Nystu Trønnes (1720-1801)

Stor-Elvdal, Grend og slekt II, Nystu Trønnes 17/1, side 564, 568: Gårdbruker Halvor Botolfsen, (tredje eller fjerde bruker i rett slektslinje på gården)ca. 1700-1730, gift med Margrete Olsdatter. Barn:

 1. Siri Halvorsdatter, se Nordstu Vestgård 14/3
 2. Botolf Halvorsen, født 1701, neste bruker
 3. Ingeborg Halvorsdatter, født ca. 1709, se Nordstu Messelt 11/3
 4. Margrete Halvorsdatter, født 1720, se Nordstu Koppang 19/42
 5. Ole, se Husfolk, Trønnes

Side 565: …….. Halvor Botolfsen, som hadde overtatt bruket etter si far, overtok også den delen Gunnar hadde hatt. Det er i alle fall tydelig at Halvor var rett mann på rett plass! Han kjøpte hele gården til odel og eie av arvingene til Werner Nilsen. Dette skjedde mellom 1696 og 1703. Halvor opparbeidet gården til dobbelt størrelse sammenlignet med de andre Trønnesgårdene. ……..

Margrete Halvorsdatter ble født i juni 1720

kalkulert etter oppgitt alder innført i kirkeboken ved registrering av hans dødsfall.

Konfirmert i Elvedalen i 1736 Margrethe Halvorsdatter Trønnes

(Ministerialbok, Åmot prestegjeld – Åmot sokn, Stor-Elvdal sokn – 1734-1779, side 15, høyre kolonne øverst på siden)

Død i Elvedalen sokn 1.november 1801 enken Magrethe Halvorsdatter Koppang,

alder 81år 5 mnd (Ministerialbok, Åmot prestegjeld – Åmot sokn, Stor-Elvdal sokn – 1780-1810, side 384, nr. 47)

(Folketellingen 1801 i Trondenes prestegjeld) bosted Ærviiggård (Ærvig)

Husstand nr. 01

 • Missions casserer og selveier av Ærviig med underliggende 11 husmannsplasser Jens Holmboe, 49 år
 • Hans kone Anna Margr. Irgens, 36 år

og deres 9 barn. I husstand 01 er en av de mange tjenestefolk

 • Tjenestepike Margrete Halvorsdatter, 22 år (søsterdatter til Elen Audensdatter)

Husstand nr. 10

 • Husmann med jord, skredder, har arvefeste, Halvor Olsen, 55 år, i 1.te ekteskap
 • Hans kone Elen Audensdatter, 51 år, i 1te ekteskap
 • Deres barn Kirsten Halvorsdatter, 17 år
 • Deres barn Auden Halvorsen, 12 år
 • Deres barn Ingebrigt Halvorsen, 7 år

9. Gården Lia (Lien) og plassen Burua i Ytre Rendal

Ytre Rendal, Gard og ætt, G.nr. 5 Lia (Lien), side 144: Gården var den nest sørligste i bygda på vestsiden av Storsjøen. Det var en mils vei til nærmeste gård i nord og omtrent like langt til de nærmeste gårde i Stor-Elvdal (Koppang, Trønnes, Vestgård). Den var et vanlig kvilested for folk som skulle fra Andrå og Sjøli til disse gårdene i Stor-Elvdal og omvendt.

 Ytre Rendal, Gard og ætt, Gnr. 5, bnr. 2 Burua, side 149: Dette var eneste husmannsplass under Lia, muligens det opprinnelige Backen eller Lia. Den må tidligere ha vært brukt som fergested ved Storsjøen og før veien over Mora ble bygd ca. 1700 gikk ferdselen fra Stor-Elvdal til Rendalen her og videre etter Storsjøen, med båt om sommeren og på isen om vinteren.

Ytre Rendal, Gard og ætt, Gnr. 5, Lia (Lien), side 148: Brukere på Lia

 1. Ouden Embretsen, muligvis fra Stor-Elvdal, født ca. 1715, død etter 1790, gift 1743 med enke Eli Sæmingsdatter (fra Bortstu Akre), født 1707(hun var enke etter den forrige bruker på Lia)

Barn:

 1. Halvor, født 1744, død 1818, gift ca. 1775 med Kirsti Tollefsdatter Gammelstu Trønnes, født 1757, død 1830 (de bodde på Gammelstu Trønnes)
 2. Embret, født 1745, død 1773
 3. Sæming, født 1748, død 1817, gift 1780 med Gjertrud Nilsdatter Nordre Fiskvik, født 1755, død etter 1838 (de bodde på Nordre Storbekken)
 4. Eli, født 1750, gift 1776 med Halvor Olsen Aas, født 1746 (brukere på Burua, flyttet senere til Trondenes)
 5. Ouden, født og død 1751
 6. Kirsti, født 1754,(gift med Halvor Pedersen på Koppang, de flyttet senere til Tennvassåsen / Trondenes)

Ytre Rendal, Gard og ætt, Gnr. 5, bnr. 2 Burua, side 151: Brukere på Burua

 1. Halvor Olsen Aas (ikke fra Ås) (far: Ole Knudsen), født 1746, gift 1776 med Eli Oudensdatter Lia(5-1), født 1750

Barn:

 1. Ole, født 1777
 2. Eli, født 1779
 3. Mali, født 1781
 4. Kirsti, født 1784
 5. Anne, født 1786
 6. Ouden, født 1789
 7. Halvor, født 1792
 8. Embret, født 1794

Familien flyttet til Nordland før 1801

9.1 14. Auden Ingebrigtsen (Lien) (ca.1715-etter1790) og 15. Eli SæmingsdatterBortstu Akre (1707-1781)

Ytre Rendal, Gard og ætt, Gnr. 5, Lia (Lien), side 148: Brukere på Lia

 1. Ouden Embretsen, muligvis fra Stor-Elvdal, født ca. 1715, død etter 1790, gift 1743 med enke Eli Sæmingsdatter (fra Bortstu Akre), født 1707, død 1781(hun var enke etter den forrige bruker på Lia, Halvor Nilsen 1703-1743)

Som vi ser i bygdeboka, er det ikke klart hvor Auden Embretsen kom fra og når han er født.

Han kom åpenbart til Lia og ble bruker der, da han giftet seg med Eli Sæmingsdatter. Derimot nevner bygdeboken foreldre og fødested til Eli Sæmingsdatter. Hun kom fra et av brukene på gården Akre i Ytre Rendal.

Foreldrene til Eli Sæmingsen

Ytre Rendal, Gard og ætt, Gnr. 8 bnr. 1, Bortstu Akre, side 217-218: Brukere på Bortstu Akre

 1. Sæming Sæmingsen født 1668 og Marit Pedersdatter født 1671. Det er registrert 8 barn etter Sæming og Marit, det 5 barnet var

Eli, født 1707, død 1781, gift 1.gang 1735 med Halvor Nilsen Lien, født 1703, død 1743. Gift 2.gang 1743 med Ouden Embretsen Lien, født ca. 1715, død etter 1790. Til Lia.

Trolovet 2.september 1743 Ouden Embretsøn og Ellen Semmingsdatter,

copuleret 4.november (Ministerialbok, Rendalen prestegjeld – Ytre Rendal sokn, Øvre Rendal sokn – 1733-1787, side 181 høyre side, nesten nederst på siden)

Begravet ved annexet ?  ? 1781 gårdmannskone Elie Sæmingsdatter Lien,

74 år (Ministerialbok, Rendalen prestegjeld – Ytre Rendal sokn, Øvre Rendal sokn – 1733-1787, side 280 høyre side, øverst på siden)

9.2 To søstre fra Lia i Ytre Rendal flyttet med familiene til Trondenes

To søstre født på gården Lia (Lien) i Ytre Rendal i 1750-årene flyttet omkring 1795-96 til Sør-Troms med sine familier. Den eldste, Eli/Elen Audensdatter født 1750, flyttet til en husmannsplass Kaltdalen under storgården Ervik i Trondenes prestegjeld.

Den yngre søster, som også var yngst i hele søskenflokken på Lia, Kirsti Audensdatter født 1754, flyttet til en plass i Tennvassåsen på grensen mellom Kvæfjord prestegjeld og Trondenes prestegjeld.

9.3 Eli Audensdatter Lien (1750-1822)

Eli døpt Festo S:Sta Trinitatis 1750 Ytre Rendalen

Confirmeret Auden Ingebrigtsen Liens datter Eli(Ministerialbok, Rendalen prestegjeld – Ytre Rendal sokn, Øvre Rendal sokn – 1733-1787, side 57 høyre side, nederst på siden)

Konfirmert 25 Søndag etter Trinitatis 1768 Elli Odensdatter Lien

(Ministerialbok, Rendalen prestegjeld – Ytre Rendal sokn, Øvre Rendal sokn – 1733-1787, side 162 høyre side venstre kolonne, midt på siden)

Eli Audensdatter Lien og Halvor Olsen Aas giftet seg i Rendalen i 1776.

Kristi Himmelfartsdag 1776 ved Annexet trolovet ungkarl og ? Halvor Olsen Aas og pigen Elie Oudensdatter Lien, Copul: den 3.juni (Ministerialbok, Rendalen prestegjeld – Ytre Rendal sokn, Øvre Rendal sokn – 1733-1787, side 208 venstre side, øverst på siden)

Trondenes bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, Trondenes bygdeboknemd 1956, Kaltdalen, side 281-282: Brukere i Kaltdalen, plass III

 1. Halvor Olsen (1746-1814) kom nordover i 1790-årene fra storgården Ås i Ytre Rendalen, og ble husmann med arvefeste. Hans kone Elen Audunsdatter (1750-1822) var fra Lien i Rendal. Barn:
 2. Ole, født 1777
 3. Magdalena (Mali), født 1781
 4. Kjersti, født 1784
 5. Ingebrigt, født 1792

Halvor var skredder, og boplassen hans kalles ennå Skredderbakken. Halvor som var født på en av de store skogsgårdene på Østlandet, døde her i sin jordgamme.

Trygve Lysaker tar feil, når han påstår at Halvor Olsen Aas var fra «storgården Ås» i Rendalen. Bygdeboken for Ytre Rendal understreker spesifikt at Halvor Olsen, som var bruker på plassen Burua under gården Lia i Rendalen før familien reiste til Trondenes, ikke var fra Ås.

Gå til INNHOLD