4.3.2 Sivert Toresen Tårud – Av bondeslekt fra Dovre i Oppland

Under utarbeidelse

Gå til INNHOLD