4.3.5 Sivert Thoresen (1821-1870) og Thore Thoresen (1853- ) – fra Dovre til Tromsø og Tsypnavolok

Gå til INNHOLD

MJ / 2012

To husmannsgutter fra Dovre i Gudbrandsdalen var blant de mange fra Sør-Norge, som på 1800-tallet dro (emigrerte) til Nord-Norge. Den eldste, Siver Thoresen (Tårud), endte på 1840-tallet opp som arbeidsmann i Tromsø, hvor han stiftet familie. Den andre, Thore Thoresen (Lindsøvolden), endte på 1880-tallet opp som fisker i Tsypnavolok på Fiskerhalvøya i Russland (Murmankysten), hvor han stiftet familie. De har begge to etterkommere (2012).

Sivert Toresen er tipp-oldefar til Tove Jervidalo født i Kirkenes 1952 gjennom slektslinjen Sivert Toresen – Elise Serine Sivertsen – Ågot Lundlie – Einar Jervidalo – Tove Jervidalo.

Sivert Thoresen var også onkelen til Thore Thoresen. De hadde sine aner fra gårde sentralt i Dovre sokn, men vokste opp på husmannsplasser.

De to bøkene De som dro østover, Kola-nordmennenes historie, av Morten Jentoft, Gyldendal 2001 og Russland via Vardø, Nordmenn på Murmankysten, av Laila og Thor Thorsen, Skutvik forlag 1991, handler om den norske bosettingen på Murmankysten fra 1860-årene og fremover. Begge bøkene tar i hovedsak utgangspunkt i det ”norske” fiskevær Tsypnavolok på Fiskerhalvøya og etterkommerne til de etnisk norske bosetterne der. Boken til Morten Jentoft virker grundig og godt kildebelagt. Boka av Laila og Thor Thorsen virker noe «lettbent». Bl.a. har det ikke vært mulig å finne kildebelegg for en del sentrale utsagn i boka om opprinnelsen til den Thor Thorsen, som bosatte seg i Tsypnavolok.

Just Thoresen Tårud, f.1738, Dovre

+ Marit Kiøstelsdatter, f.1750, Dovre

Sivert Kiøstelsen Slette, f.1761, Dovre

+ Birgit Tostensdatter Svendsgård, f.1761, Dovre

Thore Justsen Taarud, f.1778, Dovre

+ Ågot Siversdatter Slette, f.1792, Dovre

Sivert Thoresen Tårud, f.1821, Dovre-Tromsø

+ Lorense Larsen, Trondenes-Tromsø

Thore Thoresen Tårud, f.1823, Dovre

+ Ingrid Pålsdatter Husejordet, Dovre

Elise Serine Sivertsen, f.1861, Tromsø-Bodø-Kirkenes

+ Hans Eriksen Lundlie, f.1858, Sunndal-Tromsø-Bodø-Kirkenes

Thore Thoresen Lindsøvolden, f.1853, Dovre-Tromsø-Vardø-Tsypnavolok

+ Anna Gretha Palosaari, f.1860, Kuusamo-Vardø-Tsypnavolok

Ågot Lundlie, f.1895, Bodø-Kirkenes

Anton Thorsen, f.1884, Tsypnavolok

Opprinnelsen på Dovre

Thore Justsen Taarud, gardbrukersønn fra Taarud i Dovre, født 22.juni 1778 og død 31.mars 1823 samme sted 44 år gammel, bonde på Taarud. Han giftet seg i Dovre kirke den 25.juni 1812, da han var 34 år, med Aagot Siversdatter Slette, gårdbrukerdatter fra Slette i Dovre. Hun var født 7.desember 1792 og døde den 30.september 1880 87 år gammel i Langdalen i Dovre som enke og fattiglem.

Aagot var 19 år da hun giftet seg med Thore. Hun ble enke 31 år gammel, hun var da gravid med sitt sjette barn. Gården var forgjeldet og det er uklart hvor hun og barna bodde etter skiftet. Hun fikk to barn til med ungkar Ole Ingebrigtsen Rendal. De hadde kanskje et ”arrangement”, slik at hun kunne fø sine barn. Hun døde som fattiglem hos datteren Anne, som var gift til gården Langdalen i Dovre.

Thore og Aagot fikk barna:

  1. Peder Thoresen Taarud, født 1813, død ugift 1895. Inderst og veiarbeider i Dovre.
  1. Marit Thoresdtr. Taarud, født 13.mai 1815, død 1815
  1. Anne Thoresdtr. Taarud, født 9.januar 1817. Gift med Ole Olsen Langdalen, gardbruker i Dovre. Ved folketellingen i 1865 bor gardbruker og selveier Ole Olsen med sin kone Anne Thoresdatter og deres 3 barn. Sammen med dem bor Annes bror ugift inderst og veiarbeider Peder Thoresen på Langdalen nedre i Dovre.
  1. Britt Thoresdtr. Taarud, født 5.mars 1819, videre ukjent.
  1. Sivert Thoresen Taarud, født 21.mars 1821, død 31.juli 1870 i Tromsø. Han ble arbeidsmann i Tromsø. Gift i Tromsø den 28.oktober 1847 med Lorense Larsdatter. Hun var husmannsdatter fra Trondenes. Ved folketellingen i 1865 bor arbeidsmann Sivert Thoresen med sin kone og deres 4 barn i Tolderboligen ved Tolbodgaten i Tromsø.

5.1 Theodora Sivertsen, født 14.juni 1845, 2 år 4 mnd før foreldrene giftet seg

5.2 Lauritz Sivertsen, født 14.august 1848

5.3 Peder Marinius Sivertsen, født 2.januar 1853

5.4 Marie Sivertsen, født 1857

5.5 Elise Serine Sivertsen, født 20.oktober 1861. Gift i Tromsø i 1880 med skredder Hans E. Lundlie født 5.september 1858 i Sunndal, bosatt i Bodø, fra ca 1909 i Kirkenes

5.5.1 Lorentze Lundlie, født 21.april 1880 i Tromsø

5.5.2 Sivert Lundlie, født 18.januar 1891 i Bodø

5.5.3 Marit Lundlie, født 30.mars 1893 i Bodø

5.5.4 Ågot Lundlie, født 13.mars 1895 i Bodø, gift med Konrad Jervidalo, bosatt i Kirkenes

5.5.5 Renei Lundlie, født 27.mars 1898 i Bodø

  1. Thore Thoresen Taarud, født 31.august 1823, død 21.mai 1863 på Lindsøhaugen i Dovre. Han ble husmann på Lindsøvolden. Som inderst gift i Dovre den 28.mai 1853 med Ingrid Paalsdatter Husejordet. Hun var husmannsdatter fra Dovre. Ved folketellingen i 1865 bor enke husmannd. med jord Ingrid Paulsdatter og hennes 4 barn på Lindsøvolden i Dovre.

6.1 Thore Thoresen Lindsøvolden, født 2.mars 1853, 2 1/2 måned før foreldrene giftet seg. Gift (samboer?) med Anna Kreeta Abrahamsdtr. Palosaari født 28.desember 1860 i Kuusamo, fiskerbonde, bosatt i Tsypnavolok på Fiskerhalvøya i Russland.

Thore fikk det uekte barnet

  • Inga Marie (Thoresen) (Mørk), født den 1.april 1880 i Vardø, døpt den 6.juni, uekte barn, foreldre ungkar skredder Thore Thoresen, født 1853, og pige Anne Marie Øien, født 1860, begge bosatt i Vardø (Klokkerbok Vardø bysokn 1879-1887)

Anna Gretha fikk det uekte barnet

  • Emma (Anna) (Herma) (Palosaari), født 29.desember 1880 i Vardø, hjemmedåpen stadfestet den 15.mai 1881, uekte barn, foreldre kvenungkarl fisker Isak Wilhelm Isaksen Herma, født 1858, og kvenpike Anna Grethe Abrahamsn Tallosari, født 1859, begge bosatt i Vardø (Klokkerbok Vardø bysokn 1879-1887).

Thore og Anna Gretha fikk sammen barna, som alle er er født i Tsypnavolok (Lutheranere på Kolakysten 1887-1888)

6.1.1 Anton Bernhof Thorsen, født 13.mars 1884

6.1.2 Thorvald Thorsen, født 1.august 1886

6.1.3 Ragna Maria Thorsen, født 25.januar 1889

6.1.4 Einar Leonard Thorsen, født 25.desember 1890

6.1.5 Anna Isodora Thorsen, født 16.august 1893

6.1.6 Johan Kasper Thorsen, født 10.september 1896

6.1.7 Laura Aurora Thorsen, født 18.august 1898

6.1.8 Ingrid Avgina Thorsen, født 19.november 1899

6.1.9 Hjalmar Thoresen, født 1.august 1901

6.1.10 Aga Nurdice Thorsen, født 22.august 1902

6.2 Paul Thoresen Lindsøvolden, født 1.desember 1855

6.3 Ragnhild Thoresdtr. Lindsøvolden, født 17.mai 1859

6.4 Anne Thoresdtr. Lindsøvolden, født 19.feebruar 1863

Enke Aagaat Syversdatter Taarud og ungkarl inderst Ole Engebretsen Rendal fikk barna:

  1. Mari Olsdatter, født 9.september 1828
  1. Kari Olsdatter, født 12.desember 1831 i Dovre, det er anmerket at det var begge foreldrenes 2.leiermål. Gift i Dovre den 26.desember 1859 med Torsten Johannessen Tangen fra Dovre som var husmann på Jensplassen. Ved folketellingen i 1865 bor logerende enke legdslem Aagaat Syversdatter hos sin datter Kari og hennes mann husmann snekker Tosten Johannessen på Jensplassen i Dovre. De har 2 barn. I 1875 bodde hun hos fortsatt hos sin datter Kari.
Thore Thoresen født på husmannsplassen Lindsøvolden i Dovre den 2.mars 1853

Han ble døpt i Dovre kirke den 13.mars. Hans foreldre var inderst, senere husmann, Thore Thoresen (Taarud) og husmannsdatter Ingrid Paalsdatter Husejordet (kirkebok for Lesja 1843-1854). Foreldrene var ikke gift, det ble de først den 28.mai 1853 i Dovre kirke (Lesja 1843-1854). Den 18.oktober 1868 ble Thore Lindsøvolden, født 2.mars 1853, konfirmert i Dovre kirke. Som foreldre er oppgitt husmann Thore Thoresen og Ingri Paulsdatter (kirkebok Dovre 1854-1878).

Ved folketellingen 1865 i Dovre bor enke husmann med jord på Lindsøvolden Ingrid Paulsdatter i Dovre sammen med barna Thore, Paul, Ragnhild og Anne. Da var Thore 12 år. Ingri Paulsdatter ble enke 39 år gammel, da hennes mann døde den 21.mai 1863 40 år gammel.

I folketellingen i 1875 finner vi ingen med navnet Thore Thoresen (Tore Toresen/Thor Thorsen eller lignende) i Dovre eller i Varangerområdet. Men i Tromsø er det en skredderdreng Tore Toresen som er registrert med fødsel 1853 i Dovre. Han var da 22 år. Hans onkel Sivert Thoresen, som hadde flyttet til Tromsø på begynnelsen av 1840-tallet og stiftet familie der, var død i 1870. Men Lorense, konen til Sivert, levde og barna, Thores søskenbarn, bodde i Tromsø i 1875. Hans kusine Elise Serine Sivertsen, født 1861 i Tromsø, giftet seg med skredder Hans Eriksen Lundlie. De flyttet omkring 1908 til Kirkenes med hele familien. Elise Serine Sivertsen og Hans Eriksen Lundlie er oldeforeldre til Tove Jervidalo.

Den 6.juni 1880 ble det uekte barnet Inga Marie døpt i Vardø. Hun var født den 1.april samme år, faren var ungkar skredder Thore Thoresen født 1853 og moren var Anne Marie Øyen født 1868 (Klokkerbok Vardø Bysoknet 1879-1886). Dette ser foreløpig ut til å være det siste sporet etter Thore Thoresen, vi finner i norske kilder.

Anna Gretha Abrahamsdatter Palosaari

Selv om det ikke er funnet en entydig dokumentasjon på at det er samme personen, er det mest sannsynlig ”vår” Thore Thoresen, som på begynnelsen av 1880-tallet ble sammen med med Anna Gretha Abrahamsdtr. Palosaari fra Kuusamo. Det må vel ha vært i Vardø, hvor de i 1880 begge to ble foreldre til hver sitt uekte barn. Men akkurat når de traff hverandre og om, eventuelt hvor og når, de giftet seg, er foreløpig ikke avklart. Det må ha vært etter 1.kvartal 1881.

I kirkebok for Kuusamo 1855-1868 finner vi at Anna Gretha ble født i Kuusamo kyrkby den 28.januar 1860 og døpt den 2.februar. Hennes far var backstusittare (dagleier/husmann uten jord) Abraham Palosaari. Moren var Brita Kaisa. Kuusamo kommune ligger ved den nåværende russiske grense på høyde med Kemi. Området var i eldre tid en del av den store øde Kemi lappmarks församling.

I kirkebok for Vardø bysoknet 1879-1886 er registrert at Anna Gretha Abrahamsen Tallosari f.1859 fødte det uekte barnet Emma den 29.desember 1880. Hjemmedåpen ble stadfestet og ført i kirkeboken den 15.mai 1881. Faren ble oppgitt å være kvænungkarl fisker Isak Wilhelm Isaksen Herma født 1858. Da hun fødte Emma, var Anna Gretha 21 år gammel. På det samme tidspunkt var Thore 28 år.

Thore og Anna Gretha i Tsypnavolok

Neste gang vi finner dem igjen er den 13.mars 1884, da de fikk sitt første barn (i alle fall det første barn som vokste opp) Anton Bernhof Thorsen i den norske bosettingen Tsypnavolok på Fiskerhalvøya. Da var Thore 31 år og Anna Gretha 24 år. Når de flyttet til Tsypnavolok, er ennå ikke klarlagt.

Gå til INNHOLD