4.3.4 Skreddermester Hans Eriksen Lundlie og Elise Serine Sivertsen kom til den nyetablerte gruveby Kirkenes

Gå til INNHOLD

Hans Eriksen Lundlie og Elise Serine Sivertsen er foreldrene til Ågot Lundlie, morfar og mormor til Einar Jervidalo og oldeforeldre til Tove Jervidalo, som ble født på Kirkenes i 1952.

Hans Eriksen Lundlie var skreddermester og kom til Kirkenes med familien i 1908/09, kort tid etter at gruvedriften i A/S Sydvaranger startet og byen Kirkenes var under etablering. Han skal ha hatt et hus i byen som ble kaldt «Kufferten», visstnok som følge av sitt utseende. I følge Einar skal det ha gått historier om hans store skjegg.

Ved folketellingen i 1910 i Sydvaranger herred bodde det 965 menn og 627 kvinner i tellingskretsen Kirkenes. Det var 269 bosteder i kretsen.

Følgende er avskrift av en «nekrolog» fra avisen Sydvaranger, nr. 86, tirsdag den 25.november 1930:

Hans E. Lundie

Tillat meg noen ord om mitt kjennskap til avdøde Skredder Lundlie.

Første gang jeg kom i samtale med denne originale mann, var vist i 1912 eller 13, jeg husker ikke riktig årstallet.

Jeg stod og arbeidet i en grøft, da en eldre mann med med spenstig gang og stav i hånd, et finskåret ansikt i et velpleiet skjegg, standset opp ved meg, og talte til meg på en sådan liketil og tiltalende måte at jeg fikk interesse av å lære ham nærmere å kjenne.

Ikke lenge deretter oppsøkte jeg denne mann, og det føltes for meg i vår samtale som om jeg hadde truffet vismannen. Thi visere ord fra en mann har jeg ikke hørt før jeg traff ham og har heller ikke hørt det siden inntil i dag.

Jeg blev for denne mann som kammersvennen overfor Fillip. Jeg har således kjent Skredder Lundlie i mange år. Han var dypt religiøs, og holdt seg strengt til den hellige skrift, ingen påtathet hos ham; men i full forståelse med ordet vandrede han slik som i så ham i tro til ham som har lovet å reise ham opp sammen med fedrene og alle andre døde til et evig liv inn i Guds rike.

Lundlie tålte heller ikke å se at hans medmennesker led ondt. Komder noen inn til ham som var dårlig kledt, tok ham gjerne en frakk, en trøie eller en bukse av knaggen og kledte på mannen. Kom der en fattig kvinne inn til ham, så var det likedan. Familiefolk med små barn, som var syk, særlig mannen hvis han var arbeidsudyktig, sendte Lundlie både mat og klær til, ja det er vel dem som han har kledd opp fra topp til tå.

Lundlie bassunerte ikke ut denne sin gjerning, men hjertensgod som han var, og i tro til han som sa: Giv så skal eder gives igjen – gjorde han denne sin velsignelsesrike gjerning i det stille. Lundlie var også streng, når han viste at der var folk som sløset med midler, mat eller klær. Han var helt igjennom en rettferdig mann.

Efter som jeg forstod Lundlie i våre samtaler i hans levende liv, ønsket han ikke noe pynt (krans). Så dette er den krans jeg kan gi kammeret Lundlie.

Fred med ditt minne!

Ludvig Pedersen

Einar Jervidalo fortalte i 1995 om sin mormor: ”Elise hadde en bror som var blind, en bror som var los og som var med Nordenskiold gjennom Nordøst passasjen og en bror som var «landlos». (Jeg finner kun to brødre).

Innhold:

1. Hans Eriksen Lundlie – fra en fjellgård øverst i Sunndalen på Nord-Møre
2. Elise Serine Sivertsen – datteren til en arbeidsmann i Tromsø som kom fra Gudbrandsdalen og en husmannsjente fra Trondenes
3. Familien Hans Eriksen Lundlie og Elise Serine Sivertsen i Tromsø, Bodø og Kirkenes

1. Hans Eriksen Lundlie – fra en fjellgård øverst i Sunndalen på Nord-Møre

Se også artikkelen: 4.3.1 Hans Eriksen Lundlie – Av slekt fra Fjellgårdene i Øvre Sunndal på Nordmøre

Hans Eriksen Lundli ble født d.5.september 1858 på Jenstad (Lundli) i Romfo sokn i Sunndal på Nordmøre (Ministerialbok, Sunndal prestegjeld – Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn – 1845-1877, side 83, nr. 49)

Han ble konfirmert i Romfo kirke den 19. søndag etter Trefoldighet (oktober) 1874, da han var 16 år gammel, oppholdssted Lundlien (Ministerialbok, Sunndal prestegjeld – Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn – 1845-1877, side 495, nr. 12)

Knapt 1 år etter at ble konfirmert, er ungkar Hans Eriksen Lundlien i kirkeboken for Romfo sokn registrert som utflyttet til Tromsø den 8.juni 1875 (Ministerialbok, Sunndal prestegjeld – Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn – 1845-1877, side 417, nr. 27)

I Tromsø kom han i skredderlære og her giftet han seg i 1880 med Elise Serine Sivertsen. Kort tid etter flyttet de til Bodø, hvor familien bodde i ca. 27 år, inntil de omkring 1908/09 flyttet til Kirkenes. I Kirkenes var han i ca. 22 år, før han døde. Elise Serine døde i Kirkenes ca. 36 år etter at de flyttet dit.

Faren til Hans, Erik Toresen,

ble født i 1808 på Gravem i Romfo omkring 8 år før moren Randi giftet seg med faren Tore. Moren var omkring 18 år gammel da hun fødte Erik. Faren var omkring 26 år. Gården Gravem var hjemstedet til familien til moren.

Døpt Dom: 22 a Trin: 1808 Tore Audensen Gravem og Randi Audensdatter Gravem´s uekte barn Erich (Ministerialbok Sunndal prestegjeld, Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn 1794-1820, side 40, nr. 32).

(Vi finner ikke konfirmerte i kirkebok for Sunndal, Romfo sokn, for årene 1820 til 1832, den perioden da Erik ble konfirmert).

Moren til Hans, Marit Iversdatter Lundli,

ble født i 1816 på Lundlien i Romfo sokn i Sunndal herred. Døpt 19. søndag xxx 1816 Iver Moen og Marit Jenstad´s uekte barn Marit (Ministerialbok Sunndal prestegjeld, Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn 1794-1820, nr. 39).

(Vi finner ikke konfirmerte i kirkebok for Sunndal, Romfo sokn, for årene 1820 til 1832, den perioden da Marit ble konfirmert).

Erik Thoresen og Marit Iversdatter Lundlie giftet seg

i Romfo kirke ca. 1840 (Kirkeboken for Romfo sokn er tilnærmet uleselig i årene omkring 1840). Han var da ca. 31 år og hun var ca. 24 år.

Erik Thoresen ble bonde på garden Lundli øverst i Sunndalen på Nordmøre. Han ble opphavet til slektsnavnet Lundlie, da han giftet seg med Marit Ivarsdatter Lundlien og ble bruker på Lundlien.

Garden Lundlien lå omkring 620 m.o.h. på sydsiden av Åmot tvers overfor Jenstad mot nordøst og Svisdalen mot nordvest. I perioden 1850 til 1873 er Erik Thoresen bruker på Jenstad bnr. 2. Ved folketellingen 1865 var det 2 bruk som er skrevet Gjenstad (Jønstad), 1 bruk som er skrevet Jønstad (Lundli) og 3 bruk som er skrevet Lundlien. Til sammen bor det 52 personer på disse brukene. Fra 1883 ble alle 4 parseller på Lundlien slått sammen med garden Jenstad bnr. 2 og Lundlien ble avfolket. Husene ble flyttet til Jenstad eller benyttet på annen måte.

(Folketellingen i 1865 i Sunndal prestegjeld) Romfo sokn, 1.skoledistrikt, bosted Jønstad (Lundli)

 • Gardbruker, selveier Erik Thoresen, 58 år (født ca.1808)
 • Hans kone Marith Iversdatter, 50 år (født ca. 1816)

Deres barn, alle ugifte

 • Hjelper faderen med bruket Thore Eriksen, 23 år (født ca. 1843)
 • Tømmerarbeider Iver Eriksen, 21 år (født ca. 1845)
 • Halvor Eriksen, 20 år (født ca. 1846)
 • Halvor Eriksen, 18 år (født ca. 1848)
 • Reinnei Eriksdatter, 17 år (født ca. 1849)
 • Gunder Eriksen, 14 år (født ca. 1852)
 • Jørgen Eriksen, 14 år (født ca. 1852)
 • Ole Eriksen, 10 år (født ca. 1856)
 • Hans Eriksen, 7 år (født ca. 1859)

Sammen med dem bor også deres gifte datter

 • Marit Eriksdatter, 25 år (født ca. 1841)
 • Hennes mann, smed Hans Halvorsen, 31 år (født ca. 1831)
 • Deres barn Halvor Hansen, 3 år
 • Deres barn Erik Hansen, 1 år

Gårdbruker Erik Thoresen, 62 år, døde på Lundlien den 28.november 1869 (Ministerialbok Sunndalen, Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn 1844-1877).

(Folketellingen 1875, Sunndal prestegjeld) Tellingskrets 1 liste nr. 17 (side 33-34), bosted matrikkel/løpenr. 8b Jenstad – Lundlien, Tore Eriksens gaard, alle født i Romfo sokn

 • Enke, kårkone, husfaderens moder Marit Iversdatter, født 1816
 • Gaardbruker, selveier Tore Eriksen, født 1843
 • Hans kone Mari Gundersdatter, født 1849
 • Barn Marit Toresdatter, født 1871
 • Barn Randi Toredatter, født 1874
 • Husmoderens uekte datter Ingrid Oledatter

Kårenke Marit Iversdatter, født 1816, døde på Lundli den 11.mars 1879 (Ministerialbok Sunndal, Romfo sokn, 1877-1914)

Alle barna, som ikke døde som barn, flyttet ut fra Sunndal. Ingen av familien er fra 1883 lenger til stede i Sunndalen:

 1. Endre, født 1837, til Tromsø før 1870
 2. Marit, født 1840, til USA 1872
 3. Thore, født 1843, til USA 1883
 4. Iver, født 1845, til USA før 1882
 5. Halvor, født 1847, til Tromsø 1871
 6. Rennei, født 1849, død i Romfo sokn 1879
 7. Jørgen, født 1852, til Tromsø før 1875
 8. Gunder, født 1852, til USA 1876
 9. Hans, født 1855, død på Lundli 1855
 10. Ole, født 1856, til Tromsø 1875, til USA 1882
 11. Hans, født 1857, til Tromsø 1875, til Bodø 1881, til Kirkenes 1909

Erik Thoresen og Marit Iversdatter fikk barna:

1. Endre Eriksen Lundlie,

døpt Endre den 4.juni 1837 i Romfo, uekte barn, far Erik Thoresen Voldøyen, mor Marit Iversdatter Lundlien (Ministerialbok Sunndal, Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn 1832-1846).

Ved folketellingen 1865 i Sunndal prestegjeld er

 • Endre Eriksen, 29 år, født i Sunndal

ugift tjenestedreng hos gaardbruker selveier Gunder Endresen på Gjenstad (Jønstad). Dette er en av nabogårdene til småbruket Lundli, hvor han vokste opp.

Byggemann Endre Eriksen, 33 år, født 5.juni 1837 i Sunndalen, far Erik Thoresen, giftet seg i Tromsø den 22.september 1870 med pige Golla Hansine Jensen, 25 år, født 14.april 1845 i Tromsø, far Jens Hansen (Ministerialbok Tromsø sokn 1865-1871).

Endre og Golla fikk barnet:

1.1 Anton Edvard Lundli, født 23.mai 1871 i Tromsø, foreldre tømmermann Endre Eriksen og hustru Golla Hansine Jensen, faddere bl.a. skredder Halvor Eriksen Lundli med hustru Mariana Wickstrøm (Ministerialbok Tromsø sokn 1865-1871). Død i Tromsø 18.mai 1880

Folketelling 1875 i Tromsø, Elvegade 123

 • Enkemann, hus-tømmermann Endre Eriksen Lundli, født 1837 i Sunndalen
 • Hans sønn Anton Edvard Lundli,

Gift mann Endre Lundli, født 1837 i Sunndalen, bosatt i Tromsø, døde den 25.oktober 1882, falt ned fra et hus og ? (Ministerialbok Tromsø sokn 1878-1888).

2.Marit Eriksdatter Lundlie,

døpt i 1840 i Romfo, uekte barn Marith, far Erik Thoresen Voldøyen, mor Marit Iversdatter Lundlien, begges 2.leiermål (Ministerialbok Sunndal, Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn 1832-1846, nr. 23).

Hun giftet seg med smed Hans Halvorsen Røimo, de hadde barna:

2.1 Halvor Hansen Lundlie, f.1862 i Romfo i Sunndalen

2.2 Erik Hansen Lundlie, f.1864 i Romfo

Ved folketellingen 1865 bor hos foreldrene til Marit på gården Jønstad (Lundli)

 • Smed Hans Halvorsen, 31 år, født (ca. 1831) i Sunndal
 • Hans kone Marit Eriksdatter, 25 år, født (ca. 1841) i Sunndal
 • Deres barn Halvor Hansen, 3 år, født (ca. 1863) i Sunndal
 • Deres barn Erik Hansen, 1 år, født (ca. 1865) i Sunndal

Familien utvandret i 1872 til USA.

Erik Thoresen og Marit Iversdatter Lundlie giftet seg

i Romfo kirke ca. 1840 (Kirkeboken for Romfo sokn er tilnærmet uleselig i årene omkring 1840). Han var da ca. 31 år og hun var ca. 24 år

3. Thore Eriksen Lundlie,

født den 11.juni 1843 i Romfo, døpt Thore, foreldre gaardmann Erik Thoresen Lundlien og hustru Marit Iversdatter (Ministerialbok Sunndal, Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn 1832-1846). Han døde den 31.oktober 1923? i xx.

Ved folketellingen i 1875 bor han som gaardbruker selveier på Jenstad-Lundlien med familien og moren, som er enke. Hun døde i 1879.

Det ser ut til at han var den siste av barneflokken på Lundli som reiste fra bygda, da han utvandret med familien til USA i 1883.

Registrert som utflyttet i kirkeboken 1883 til Amerika (Ministerialbok Romfo sokn 1877-1914)

 • ektefolkene Thore Eriksen Lundli født 1842 og Mari Gundersdatter født 1849

med barn

3.1 Marit Lundli, født 5.november 1871

3.1 Randi Lundli, født 18.mai 1874

3.3 Eilert Lundli, født 18.januar 1889

3.4 Gunerius Lundli, født 12.mai 1882

samt et av Mari Gundersdatter før sitt ekteskap avlet uekte barn

 • Ingri Olesdatter, født 14.oktober 1868, hvis fader er ungkar Ole Gundersen Birkestøl.

Sunndalsboka bind VII, side 115: Dattersønnen til Ivar Lundli som var født på Røymo, Tore E. Lundli, var også en framifrå jeger…. I 1883 reiste Tore og familien til Amerika. Jakta og ein skrinn gard var ikkje nok. Men på turen over døydde kjerringa hans, og det gikk ikkje så godt med han og borna i det nye landet.

4. Iver Eriksen Lundlie,

ble født 10.juli 1845 på Lundlien, konfirmert 1862 i Romfo (Ministerialbok Sunndal prestegjeld, Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn 1847-1877).

Utvandret til USA før 1882. Gift med Ellen xxx (1842-1921). Iver døde 6.juli 1911 i Alexandria, Douglas County, Minnesota.

Samme dato, sted og reisemål som svogeren Ole Lundlie, bopel Meråker, ekspedert den 19.juli 1882: Elen E. Lundli, gift, arbeiderske, 40 år, datter Eline Lundli 7 år, Inga Lundli 3,5 år, Sverre Lundli 11 mnd. (Digitalarkivet: Emigranter over Trondheim 1867-1930). Ellen var konen til Iver Lundlie, som hadde reist til USA tidligere.

5. Halvor Eriksen Lundlie,

født 24.oktober 1847, døpt Halvor i Romfo kirke den 28.november, foreldre husmann Erik Thoresen Lundlie og hustru Marith Iversdatter (Ministerialbok Sunndal prestegjeld, Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn 1847-1877).

Halvor Eriksen, født 24.oktober 1847, fødested Lundlien, konfirmert den 16.oktober 1864 i Romfo (Ministerialbok Sunndal prestegjeld, Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn 1847-1877).

Skreddersvenn Halvor Eriksen Lundli født 17.november 1847 er registrert utflyttet til Tromsø 26.juli 1871 (Ministerialbok Sunndal, Hov sokn, Romfo sokn, Øksendal sokn 147-1877).

Det er ikke klarlagt hvor han var i skredderlære eller om han var flyttet til Tromsø tidligere enn registrert i kirkeboken. Han ble etter hvert skreddermester i Tromsø, senere i Bodø.

Han døde i Bodø 79 år gammel. Død 12.desember 1926 forhenværende skreddermester Halvor Eriksen Lundlie, født 1842 i Sunndal, enkemann forsørges av barn, bosted gamlehjem (Ministerialbok Bodø (Salten) prestegjeld, Bodø bysokn 1916-1930).

Skreddersvend Halvor Eriksen Lundlien født 1847 i Sunndal giftet seg 1.gang den 5.oktober 1871 i Tromsø med Marian Wickstrøm født i Norbotten, Sverige, i 1846 (Klokkerbok Tromsø sokn 1867-1875)

Halvor og Marian fikk barna:

5.1 Charlotte Marie Lundlie, født den 17.august 1872 i Tromsø. Død den 28.august 1872 skredder H.E. Lundlie´s barn Charlotte Marie (Ministerialbok Tromsø 1872-1877).

5.2 Harald Halvorsen Lundlie, født 1872 i Tromsø. Ved folketellinegn i 1900 bor ugift slagterborger Harald Lundlie f.1872 i Tromsø (må være sønnen til Halvar Lundlie og Marie Anna Vikstrøm) sammen med en husbestyrerinde, tre losjerende slakterlærlinge og en losjerende bogholder i Nordlans priv. bank i Raadhusgade 11 i Bodø.  Gårdeier er slakter Lundlie.

5.3 Johan Christian Hilmar Halvorsen Lundlie, født 11.september 1874 i Tromsø. Ved folketellingen i 1900 bor det en slaktersvend Johan Kristian Hilmar Lundlie (må være sønnen til Halvar Lundlie og Marie Anna Vikstrøm) i Prinsens Gade 3 i Bodø. Han er født 1873 i Tromsø. Hans kone er Olea Julie Lundlie, født 1873 i Mosjøen og sønnen Torleiv Lundlie født 08.03.1899 i Bodø. Er dette sønnen til Ole Lundli ??

5.4 Theodor Alfred Lundlie, født 17.desember 1875, døpt 30.januar, foreldre skreddermester Halvor Eriksen Lundli og hustru Marie Wickstrøm (Ministerialbok Tromsø 1872-1877).

Folketellingen 1875 i Tromsø, Nordre Kirkegade

 • Skreddermester Halvar Lundli født 1848 i Sunndal,
 • Hans kone Marie Anna Vikstrøm født 1848 i Haparanda,
 • Deres sønn Harald Lundli
 • Deres sønn Hilmar Lundli
 • Deres udøbte sønn

5.5 Karl Johan Lundli, født 9.mai 1878 i Tromsø, død den 26.mai 1882 i Bodø (Ministerialbok Bodø bysokn 1878-1883).

5.6 Ragna Justine Lundlie, født 8.mai 1880, foreldre skreddermester Halvor Eriksen Lundli født 1847 og hustru Mariane Wickström født 1846, bosted Tromsø (Ministerialbok Tromsø 1878-1888).

Halvor Eriksen Lundlie flyttet ca. 1881 med familien fra Tromsø til Bodø.

Marianne Lundli, født Wickstrøm, født 1846, døde i Bodø den 13.juli 1884 (Klokkerbok Bodø bysokn 1883-1887).

Halvor E. Lundli, født 1847 i Sunndalen, far Erik Thoresen, opphold i Bodø, giftet seg 2.gang den 3.januar 1886 i Bodø med Oleanna Olsdatter Haarstad, født 1862 i Lemvig (Lenvig i Troms?), far Ole Olsen Hårstad (Klokkerbok Bodø bysokn 1883-1887). Halvor var 38 år og Oleanna var 23 år gammel.

Folketelling 1885 i Bodø kjøpstad, Tvergade

 • Skredder H.E. Lundli, født 1847 i Sunndal
 • Hustru Anna Olsen, født 1862 i Lemvig
 • Harald Lundli, født 1873 i Tromsø
 • Hilmar Lundli, født 1875 i Tromsø
 • Theodor Lundli, født 1876 i Tromsø
 • Ragna Lundli, født 1880 i Tromsø

Halvor og Oleanna fikk barna:

5.7 Helfrid Othelie Lundlie, født den 26.september 1887 i Lenvik, Troms, foreldre skreddermester Halvor Eriksen Lundli født 1847 og og Oleanna Olesdatter født 1862, bosted Grønjord (Ministerialbok Lenvik prestegjeld, Lenvik sokn 1880-1889).

5.8 Thoralf Lundlie, f.28.02.1889 i Bodø

5.9 Karl Lundlie, født 1890

5.10 Sverre Lundlie, født 1891

5.11 Olaf Lundlie født 1893

Halvor og Anna (Oleanna) skilte seg før 1896.

Folketellingen 1900 i Lenvik herred, Troms

 • Fraskilt jordmor og syerske Anna Lundlie, født 1862 i Lenvig, midlertidig på Nygaard, sedvanlig oppholdssted Grotten Gibostad Lenvik.

Skredder Halvor Eriksen Lundlie, bopæl Bodø, født 1847 i Sunndalen, konfirmert 1864 i Sunndalen, far gårdbruker Erik Thoresen, giftet seg 3.gang den 17.mars 1896 i Bodø med Fredrikke Johanna Isaksen, født 1863 i ?, konfirmert 1878 i Tromsø, far ? Johan Peter Isaksen, det er anmerket ”begge Methodister” (Ministerialbok Bodø bysokn, viede dissentere, 1895-1896). Halvor var 49 år gammel og Fredrikke Johanna var 33 år gammel.

Halvor og Fredrikke Johanna fikk barna:

5.12 Alfred Lundlie, født 1895?

5.13 Janny Lundlie, født 1897

5.14 Oskar Lundlie, født 1899

Folketellingen 1900 i Bodø, Kongens Gade 21

 • Skreddermester Halvor Lundlie født 1847 i Sunndal
 • Hans kone (Fredrikke) Johanna Lundlie født 1863 i Tromsø
 • Toralf Lundlie født 1888 i Bodø
 • Karl Lundlie født 1890 i Bodø
 • Sverre Lundlie født 1891 i Bodø
 • Olaf Lundlie født 1893 i Bodø
 • Alfred Lundlie født 1895? I Bodø
 • Janny? Lundlie født 1897 i Bodø
 • Oskar Lundlie født 1899 i Bodø
 • Sammen med dem bor lærepige Hanna Benjamin, lærepige Johana Kaasen, lærepige Anna Valnæs, lærepige Alvilda Hansen, lærepige Sofie Didreksen og lærepige Elen Hansen.

5.15 Hilda Lundlie, født 28.september 1901

5.16 Hilmar Lundlie, født 1903

5.17 Judith Lundlie, født 1906

Halvor og Fredrikke Johanna skilte seg mellom 1906 og 1910.

(Folketellingen 1910 i Bodø kjøpstad), Storgate 35

 • Fraskilt, skreddermester H. Lundlie født 1845 i Gudbrandsdalen

(Folketellingen 1910 i Bodø kjøpstad), Sandgate 2

 • Fraskilt, syning og vask Fredrikke (Johanna) Lundlie, født 18.desember 1863 i Narvik
 • Ugift fyrbøter Thoralf Lundlie, født 28.februar 1889 i Bodø, antatt oppholdssted D/S Egyptiona paa Middelhavet
 • Ugift grubearbeider Karl Lundlie, født 1.september 1890 i Bodø, antatt oppholdssted Sulitjelma
 • Ugift maskinist Sverre Lundlie, født 13.mars 1891 i Bodø, antatt oppholdssted motorbåt ”Lillegaard”
 • Ugift, arbeider ved hermetikkfabrikk Olaf Lundlie, født 26.januar 1894 i Bodø
 • Alfred Lundlie, født 25.september 1895 i Bodø
 • Skolepike Janny Lundlie, født 7.august 1897 i Bodø
 • Skolegutt Oskar Lundlie, født 19.november 1899 i Bodø
 • Skolepike Hilda Lundlie, født 28.september 1901 i Bodø
 • Hilmar Lundlie, født 7.oktober 1903 i Bodø
 • Judite Lundlie, født 9.mai 1906 i Bodø

Fraskilt skredders hustru Fredrikke Johanne Lundlie døde den 26.mai 1926, født 18.desember 1863 i ?, bopæl Dronningens gate 9, Bodø (Ministerialbok Bodø bysokn 1916-1939).

6. Rennei Eriksdatter Lundlie,

født 1849 på Lundli

Pige, fattiglem Rennei Eriksdatter døde den 22.juli 1879, født 1849 på Lundlien, bosatt på Musgjerd (Ministerialbok Romfo sokn 1877-1914).

7. Jørgen Eriksen Lundlie,

født 1852 på Lundli

(Folketelling 1875 i Tromsø) bosted Elvegade 123

 • Ugift bødkersvend Jørgen E. Lundli født 1851 i Sunndal.

Gift med Marie?

Død den 21.juli 1877 bødker, gift mann J. Lundlie født 1852, oppholdssted Tromsø, druknet i ? Trondenes ?, liket ikke ? gjenfunnet (Ministerialbok Tromsø sokn 1872-1877).

8. Gunder Eriksen Lundlie,

født 1852 på Lundli

Ifølge kirkeboken utflyttet fra Sunndal 1876. Vi finner Gunder E. Lundlie i Minnesota Naturalization Records Index, Location: Douglas, sammen med Ole E. Lundlie.

9. Hans Eriksen Lundlie,

født 1855 på Lundli, død 1855

10. Ole Eriksen Lundlie,

født 1856 på Lundli

 Ifølge kirkeboken utflyttet fra Sunndal til Tromsø i 1874.

Ugift arbeidsmann Ole Lundli, 26 år, bosted Tromsø, reisemål Alexandria, Minnesota, over Kristania, ekspedert den 19.juli 1882 (Digitalarkivet: Emigranter over Trondheim 1867-1930).

Vi finner Ole E. Lundlie i Minnesota Naturalization Records Index, Location: Duluth, sammen med Gunder E. Lundlie (se også over under Gunder Eriksen).

11. Hans Eriksen Lundlie,

født 5.september 1858 på Jenstad.

(Folketelling 1875 i Tromsø prestegjeld) bosted Nordre Kirkegade

i husstand nr. 02 i eiendommen bor det 1 skreddersvend og 4 skredderlærlinge, bl.a.

 • Skrædderlærling Hans Lundli, født 1859 i Romfos i Sunndal
 • Skredderlærling Ole Lundli, født 1856 i Romfos i Sunndal

Hans Eriksen Lundlie giftet seg i Tromsø med Elise Serine Sivertsen. Se videre nedenfor.

2. Elise Serine Sivertsen – datteren til en arbeidsmann i Tromsø som kom fra Gudbrandsdalen og en husmannsjente fra Trondenes

Foreldrene til Elise Serine var arbeidsmann Sivert Thoresen og Lorentze Larsen. De var begge innflyttere til Tromsø.

Slekta til Sivert Toresen Taarud

Se også artikkelen: 4.3.2 Sivert Toresen Tårud – Av bondeslekt fra Dovre i Oppland

Sivert ble født på garden Taarud i Dovre i Oppland fylke. Født den 21.mars 1821, døpt i Dovre kirke den 4.april, Sivert Thoresen Taarud, foreldre gaardmand Thore Justesen Taarud og Aagaat Sivertsdatter Slette (Ministerialbok, Lesja prestegjeld – Dovre sokn, Lesjaskog sokn, Lesja sokn, Øvre Folldal sokn – 1820-1829, side 54, nr. 54). Han var det femte og yngste barn i barneflokken.

Gift den 24.mai 1778 i Dovre annekskirke, Just Tords., bosted Torud,

og pige Mari Tiøstoldsd., bosted Slette (Ministerialbok, Lesja prestegjeld – Dovre sokn, Lesjaskog sokn, Lesja sokn, Øvre Folldal sokn – 1777-1819, side 42-43)

(Folketelling 1801 i Lesja prestegjeld) bosted Taarud

 • Gaardmand, gift 1.gang, Just Toresen, 56 år (født 1745)
 • Hans kone Marit Kiøstelsdatter, 50 år (født 1751)
 • Deres barn Tore Justsen, 22 år (født 1779) (faren til Sivert Thoresen, farfaren til Elise Serine Sivertsen, oldefaren til Ågot Lundlie, tipp-oldefaren til Einar Jervidalo, tipptipp-oldefaren til Tove Jervidalo)
 • Deres barn Kiøster Justsen, 16 år (fldt 1785)
 • Deres barn Anna Justdatter, 14 år (født 1787)
 • Deres barn Peder Justsen, 9 år (født 1792)
 • Povel Justsen, 6 år (født 1795)
 • Mandens moder, enke etter 1.ekteskap, føderåd, Jørraand Ericsdatter, 78 år (født 1723)
Gift den 25.juni 1812, ungkarl Tore Justs., bosted Taarud,

og pige Aagodt Siversd., bosted Slette (Ministerialbok, Lesja prestegjeld – Dovre sokn, Lesjaskog sokn, Lesja sokn, Øvre Folldal sokn – 1777-1819, side 772-773). De fikk barna:

1. Peder Toresen Taarud, født xx 1813

2. Marit Toresdtr. Taarud, født 13.mai 1815

3. Anne Toresdtr. Taarud, født 9.januar 1817

4. Brit Toresdtr. Taarud, født 5.mars 1819

5. Sivert Toresen Taarud, født 21.mars 1821 (faren til vår Elise Serine Sivertsen)

6. Tore Toresen Taarud, født 31.august 1823 (faren til den Thore Thoresen, som slo seg ned i Tsypnavolok på Fiskerhalvøya)

Faren til Sivert, Thore Justsen Taarud, døde den 31.mars 1823 44 år gammel, da Sivert akkurat var 2 år gammel. Moren Ågot Sivertsdatter Slette ble enke 31 år gammel, da hun var gravid med sitt sjette barn. Gården Tårud var forgjeldet og det er uklart, hvor hun og barna bodde etter skiftet. Hun fikk to barn til med ungkar Ole Ingebrigtsen Rendal, de kanskje hadde et ”arrangement”, slik at hun kunne fø sine barn. I 1875 bodde hun som enke og fattiglem hos sin datter på Langdalen i Dovre. Hun døde den 30.september 1880 hos datteren i Langdalen. I kirkeboken ved begravelsen er oppgitt at hun var fattiglem, bosted oppgitt som Taarud men oppholdssted som Langdalen.

Konfirmert i Folldal den 25.mars 1838, Siver Thoresen Taarud, født ? mars 1821 i Lessøe, foreldre g. Thore Justsen og Aagot Siversdatter (Ministerialbok, Lesja prestegjeld – Dovre sokn, Lesjaskog sokn, Lesja sokn, Øvre Folldal sokn – 1830-1842, side 357, nr. 4). Han var 17 år gammel.

Slekta til Lorentze Larsen

Se også artikkelen: 4.3.3 Lorentze Larsen – Husmannsjenta fra Trondenes – moren til Elise Serine Sivertsen

Lorentze ble født på en husmannsplass under gården Møkkeland i Trondenes, nå Harstad kommune i Troms. Født den 22.september 1822, døpt den 11.desember, Laurentza, foreldre Lars Larsen og Elen Halvorsdatter, husmannsfolk av Møkkeland (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld – Bjarkøy (Sand) sokn, Trondenes sokn – 1821-1827, side 51, nr. 34)

I Trondenes Bygdebok, Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad, ved Trygve Lysaker, utgitt 1956, står det under gården Møkkeland og Kaltdalen, plass VI:

«Lars Larsen (1784-1842)

fra gården Bommen i Sparbu (dette er feil og ikke mulig å verifisere i primærkilde) fikk ca. 1815 festebrev som husmann på halvparten av Ytre Møkkeland. Hans mor kom nordover da gutten var liten, og Lars ble oppfostret på Ytre Elgsnes. Han ble gift med

Elen Halvorsdatter (1787-1861),

kom fra Stor-Elvdal med sine foreldre til Tennvassåsen (i Kvæfjord sokn, på grensen til nabosoknet Trondenes)

Da Ole Taraldsen flyttet til Møkkeland, ble Lars oppsagt fra plassen sin og døde kort tid etter i Ervik.»

(Folketelling 1801 i Trondenes prestegjeld) bosted Elsnæs
 • Handels kone, enke 1.gang (sal. Ole Normanns), husmoder, Elisabeth Strøm, 48 år (født 1753)
 • Husmoderens fostsøn Lars Larsen, 10 år (født 1791)
 • På Elsnes bodde det i alt 32 mennesker fordelt på 3 hushold. I husholdet til Elisabeth Strøm var det 15 mennesker.
Gift den 20.oktober 1816 ungkarl Lars Larsøn

av ytre Elsnes og pigen Ellen Halvorsdatter av sammesteds (Ministerialbok nr. 5 Trondenes sokn 1804-1820, Kronologisk liste 1816, side 166).

De fikk barna:

xxxx

xxxx

Konfirmert den 23.juni 1839 i Trondenes, Lorentze Larsdatter, 18 ½ år, født i Trondenes sokn, foreldre husmann Lars Larsen Wigen og hustru Elen Halvorsdatter (Ministerialbok, Trondenes prestegjeld – Bjarkøy (Sand) sokn, Trondenes sokn – 1827-1841, nr. 29)

Sivert og Lorentze må ha kommet til Tromsø

på begynnelsen omkfring 1844. Nøyaktig når de kom, og når og hvordan de traff hverandre, vet vi ikke. Sivert ble arbeidsmann i byen. Hans fornavn Sivert ble, som patronymikonet Sivertsen, til familiens og etterkommernes slektsnavn.

De traff hverandre senest på høsten i 1844, da Sivert var 23 år og Lorentze 22 år. I juni året etter ble deres første barn født. Men det skulle gå ennå 2 år, før de giftet seg i 1847.

1. Theodora Leonore Sivertsen,

født den 14.juni 1845, døpt den 12.oktober, uekte, foreldre ungkarl Sivert Thoresen og pige Lorentze Larsdatter, Tromsø (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1837-1847, side 75, nr. 86)

Konfirmert den 14.juli 1861, Theodora Leonore Sivertsdatter, født 14.juni 1845 i Tromsø, foreldre Sivert Thoresen og Lorentze Larsdatter, Kristendomskunnskap og flid: Særdeles godt (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1856-1865, side 116, nr 1)

(Folketellingen 1865 i Tromsø) bosted Storgaden 220, 101

 • Bryggemann Simon Simonsen, 46 år, født i Østerdalen
 • Kone Margrethe Rasmusdatter, 53 år, født i Trondenes
 • Pleiedatter Theodora Sivertsdatter, 21 år, født i Tromsø

Gift i Tromsø den 29.juli 1873 Lars Andersen Mo, f.1845 i Røros, og Theodora Leonora Sivertsen, f.1846 i Tromsø.

(Folketelling 1875 i Tromsø) bosted Storgade 101

 • Bryggemann og huseier Simon Simonsen, født 1820 i Tønsets Pr
 • Kone Margrethe Rasmusdatter, født 1813 i Trones Pr
  • Pleiedatter, behjelpelig i huset, Siri Johanne Pedersdatter, født 1855 i Kvænangen
 • Skomaker (selvstendig) Lars Andersen Moe, født 1845 i Rørås by
 • Hans kone Thedora Leonora Simonsen, født 1846 i Tromsø
  • Skomakersvenn Martin Hansen, født 1848 i Målselven
  • Skomakerdreng Hans I.P. Olsen, født 1857 i Ibestad
  • Skomakerdreng Ole Andreas Jørgensen, født 1858 i Lenvig

(Folketellingen 1885 i Tromsø kjøpstad) bosted Storgade 101

 • Skomakermester Lars Andersen Moe
 • Datter Emma Krestine
 • Datter Ragna Antona
 • Sønn Simen Andreas
 • Sønn Bergiton Ludvig.

Folketellingen 1891 i Tromsø xxxx

(Folketellingen 1900 i Tromsø) bosted Storgaten

 • Huseier enke Theodora Moe, f.1846 i Tromsø
 • Datter, forretningsdame Ragna Antone Moe, f.1880 i Tromsø
 • Sønn skolegutt Bergethon Ludvig Moe, f.1885 i Tromsø.

Theodora døde i Tromsø den 30.august 1903.

Gift den 28.oktober 1847 ungkar Syver Thoresen, 26 år,

fødested Lesja, oppholdssted Tromsø, far Thore Justensen, og pige Lorentse Larsdatter, 25, født i Trondenes, far Lars Larsen (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1837-1847, side 224, nr. 52)

2. Lauritz Edvard Kristian Sivertsen,

født den 14.august 1850, døpt den 29.desember, foreldre Sivert Thoresen og Lorentse Larsdatter (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1848-1855, side 42, nr 303)

Konfirmert den 23.april 1865, Laurits Edvard Kristian Sivertsen, født 14.august 1850 i Tromsø, foreldre arbeidsmann Sivert Thoresen og hustru Lorentse Larsdatter, Kristendomskunnskap og flid meget godt (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1856-1865, side 138, nr. 16)

Ved innførsel av dødsfallet i kirkeboken er han oppgitt å være forhenværende sjømann og fattiglem. Han var sjømann/skipper/stuert, før han ble arbeidsufør. Allerede 50 år gammel får han fattigunderstøttelse. Er dette den broren til Elise Serine, som Einar Jervidalo mente skal ha vært blind?

Gift i Vadsø den 17.august 1874 Laurits Sivertsen f.14.august 1850 i Tromsø og Fredrikke Fredriksen f.17.mai 1850 i Stokmarknes i Hadsel

(Folketelling 1875 i Vadsø) leieboere hos Herm. Dahl i Nyborgveien matr. 317 i Midt Bye.

 • Skipper Lauritz Sivertsen f.1850 i Tromsø
 • Kone Fredrikke Fredriksdatter f.1850 i Stokmarknes.

(Folketellingen 1891 i Bergen) bosted Nordnæsgaden 21.

 • Stuert Laurids Sivertsen f.1852 i Tromsø
 • Hustru Fredrikke Sivertsen f.1852 i Tromsø.

(Folketellingen 1900 i Bodø) bosted Prinsens Gade 1.

 • Understøttes av Bodø fattigkasse Lauritz Severtsen f.1850 i Tromsø
 • Kone Fredrikke f.1850 i Stokmarknes (hun driver med kledevask).

(Folketellingen 1910 i Bodø) bosted Dronningens gate 33.

 • Fattigunderstøttet Laurits Sivertsen f.1850 i Tromsø
 • Kone Fredrikke f.17.mai 1850 i Stokmarknes, (hun gjør vaskearbeid for andre).

Død den 2.juni 1921 fattiglem, forhenværende sjømann, matros, Laurits Edvard Kristian Sivertsen, født 1850 i Tromsø, bosatt i Dr.gt. 31. (Ministerialbok, Bodø bysokn, 1916-1930)

3. Peder Marinus Sivertsen,

født den 2.november 1853, døpt den 2.april 1854, Peder Marinus, foreldre arbeider Sivert Thoresen og hustru Lorentse Larsdatter av Tromsø (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1848-1855, side 93, nr 18)

Konfirmert den 19.april 1868, Peder Marinus, født 2.november 1853 i Tromsø, foreldre arbeidsmann Sivert Thoresen og hustru Lorentse Larsdatter, kristendomskunnskap godt, flid og forhold meget godt (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1865-1871, side 110, nr. 29)

I 1878-80 var Peder Sivertsen omkring 26 år gammel med på Nordenskiölds ekspedisjon gjennom Nordostpassasjen. I boka om den første gjennomseiling av Nordostpassasjen skrevet av ekspedisjonens leder A.E. Nordenskiöld,Vegas reise omkring Asia og Europa”, Autorisert udgave for Norge og Danmark ved B. Geelmuyden, utgitt i Kristania av P.T. Mallings Boghandels Forlag 1881, er det på side 38-39 en mannskapsliste. Her er det tre mann som er oppført som fangstmenn som mønstret på i Tromsø: J. Haugan f.23.01.1825, P. Johnsen f.15.05.1845 og P. Sivertsen f.02.01.1853.  Denne yngste av disse tre, P. Sivertsen, er vår Peder Marinius. Nordenskiölds ekspedisjon med Vega startet fra Tromsø den 21.07.1878. Den 20.07.1879 kom de gjennom Nordostpassasjen og ut i Barentshavet. Herfra fortsatte de videre rundt Asia via Japan, Hongkong, Borneo, Singapore, Ceilon og Sues og kom til Napoli i Italia d.14.02.1880. Vega kom tilbake til Stockholm d.24.04.1880.

(Folketelling 1975 i Tromsø) bosted Bakkegade

 • Søfarende matros Peder M. Sivertsen bor sammen med moren og søsteren Elise.

Gift den 19.februar 1884 sjømann Peder Marinius Sivertsen, født 1853 i Tromsø, far arbeidsmann Sivert Thoresen, og Julie Emilie Andersen, født 1857 i Tromsø, far arbeidsmann Claus Andersen (Ministerialbok, Tromsø bysokn, 1878-1888, side 29, nr. 6) Julie ble født i Tromsø den 23.august 1857.

(Folketelling 1885 i Tromsø kjøpstad) bosted Grønnegade 15

 • Sjøfarende Peder Sivertsen, født 1853 i Tromsø
 • Hans hustru Julie Sivertsen, født 1857 i Tromsø

Da dåpen til deres første barn Dagmar Louise er innført i kirkeboken for Tromsø i 1888, er Peder Marinius oppgitt å være sjømann. Familien bor i Nordre Strandgate i Tromsø.

Da dåpen til deres andre barn Hjørdis Palandra ble innført i kirkeboken for Tromsø i 1898, er Peder Marinius oppgitt å være tolloppsynsmann. Familien bor i Strandskillet? i Tromsø.

(Folketellingen 1900 i Tromsøysund) bosted Solbakken

 • Toldrorskar og gårdbruker Peder Sivertsen, født 1853 i Tromsø
 • Steller i huset Julie Sivertsen, født 1857 i Tromsø
 • Barn Dagmar Louise Sivertsen, født 1888 i Tromsø
 • Barn Jørdis Palandra Sivertsen, født 1898 i Tromsø

(Folketellingen 1910 i Porsgrunn kjøpstad, telemark) bosted Grensegate 399

 • Tolloppsynsmann Peder Sivertsen, født 2.november 1853 i Tromsø
 • Husstel Julie Sivertsen, født 23.august 1857 i Tromsø
 • Datter, middelskoleelev, Hjørdis Sivertsen, født 25.mars 1898 i Tromsø
4. Johannes Sivertsen,

f.22.november 1857, død før dåp.

 Johannes og Marie var tvillinger.

5. Marie Sivertsen,

f.22.november 1857 i Tromsø, døpt den 27.juni 1858.

Marie Sivertsen ble konfirmert i Tromsø den 7.april 1872, oppgitt født 20.oktober 1857, døpt 27.juni 1858, født i Tromsø, foreldre Sivert Thoresen og Lorense Larsdatter (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1872-1877).

Konfirmert xxx

(Folketelling 1875 i Tromsø) bosted Nordre Strandgate 151

 • Ugift tjenestepike Marie Thoresen, født 1857 i Tromsø

Gift den 3.november 1880 ungkarl, maskinist Peter Magnus Petersen, bosted xx, født 1858 i Laksevåg, konfirmert i soknet, far xx Peder Pedersen, og pige Marie Thoresen, bosted Kronsminde, født 1857 i Tromsø, konfirmert i Tromsø 7.april 1872, far lods Sivert Thoresen. (Ministerialbok, St. Jørgens hospitals prestegjeld (Bergen), 1879-1886)

(Folketelling 1885 i Bergen kjøpstad) bosted Langerækken 5

 • Enke, tjener på dampsk. Hardangeren, Marie Petersen, født 1858 i Tromsø
  • Datter Matilde Petersen, født 1882 på Aarstad

Gift den 3.mai 1889 maskinist Marcus Hansen, født 1849 i Vestre Aker, far arbeidsmann Hans Olsen, og Marie Pedersen f. Thoresen, far lods Sivert Thoresen. En av forloverne var Lauritz Sivertsen. Det er i kirkeboken notert: Første kone død. Skifteattest av 6/12 1887. Første mann død. Skifteattest av 6/12 1887. Brudens første mann var en halvbroder av brudgommen. Kongelig bevilgning til ekteskap av 11.februar 1889. (Ministerialbok, Nykirken prestegjeld (Bergen), 1884-1895)

(Folketelling 1900 i Bergen) bosted Jens Rolfsensgade 8

 • Enke, offentlig understøttelse Marie Hansen f. Thoresen, født 1857 i Tromsø
 • Datter etter 1.ekteskap, ugift syerske Mathilde Petrine Pedersen, født 1881 i Bergen
 • Datter Dothea Hansine Hansen, født 1887 i Bergen
 • Datter Marie Sigvarda Hansen, født 1889 i Bergen
 • Datter Lorentze Agatha Hansen, født 1891 i Bergen
 • Datter Margit Elise Theodora Hansen, født 1896 i Bergen
 • Sønn Petter Sivert Magnus Hansen, født 1896 i Bergen
6. Elise Serine Sivertsen,

født den 20.oktober 1861 i Tromsø

Elise giftet seg i Tromsø den 4.august 1880 med skreddersvenn Hans Eriksen Lundlie. Døde den 4.juni i 1944 i Kirkenes.

(Folketellingen 1865 i Tromsø) bosted Tolderboligen ved Toldbodgaden
 • Arbeidsmann Sivert Thoresen, 45 år, født i Dovre
 • Husmor Lorrense Larsdatter, 44 år, født i Trondenes
  • Sønn Laurits Sivertsen, 15 år, født i Tromsø
  • Sønn Peder Marinus Sivertsen, 12 år, født i Tromsø
  • Datter Marie Sivertsdatter, 8 år, født i Tromsø
  • Datter Lise Sivertsdatter, 4 år, født i Tromsø
 • Samme sted bor Capitain Leutant, Krigskommisærmand Einar Tidemand, 53 år, født i Dannemark, sammen med sin kone, fire børn og to tjenestepiger.
Død den 31.juli 1871, arbeidsmann Sivert Thoresen, født 1820,

oppholdssted Tromsø. Det er i kirkeboken notert: Falt beruset i sjøen, som etter å være dratt opp, til sykehuset?, men døde etter 19 timer av det i lungene inntråtte vann. (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1865-1871, side 216, nr. 49). Da han døde var han 50 år gammel. Datteren Elise Serine var 9 år gammel.

(Folketellingen 1875 i Tromsø) bosted Bakkegade 83b
 • Enke Lorense Larsen, født 1820 i Trondenæs, forsørges av sønnen
 • Sønn, søfarende matros Peder M. Sivertsen, født 1853 i Tromsø
 • Datter Elise Serine Sivertsen, født 1861 i Tromsø
Død den 24.mars 1880, enke Lorentze Thoresen, født 1823 i Trondenes,

mannens navn arbeidsmann Sivert Thoresen, bopæl Vestre Gade, dødsårsak underlivssykdom (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1878-1888, side 92, nr. 13)Da hun døde var hun 59 år gammel. Datteren Elise Serine var 18 år gammel.

3. Familien Hans Eriksen Lundlie og Elise Serine Sivertsen i Tromsø, Bodø og Kirkenes

Da Hans høsten 1875 reiste fra Sunndal til Tromsø, var han  17 år gammel. Han begynte straks i skredderlære. På samme tidspunkt var Elise 14 år gammel og bodde i Tromsø med moren, som var enke. Når og hvordan Hans og Elise traff hverandre, vet vi ikke. Men sommeren 1879 lå de to unge mennesker med hverandre, han var 20 år og hun var 17 år. På våren året etter ble deres datter Lorentze født. Hun ble nok oppkalt etter sin mormor Lorense Larsen, som var kommet fra Trondenes til Tromsø. Deretter gikk det ennå 13 måneder, før de giftet seg.

De fikk et langt og begivenhetsrikt samliv. Ikke lenge etter at de giftet seg, flyttet de til Bodø. Her ble deres andre barn Erik født i 1882. Han ble nok oppkalt etter sin farfar Erik fra Sunndalen. Han døde imidlertid etter et par år. Det neste barn, det tredje i rekken, var en gutt som også fikk navnet Erik. Han døde også som baby. Det fjerde barn var en gutt som fikk navnet Sivert. Det må ha vært etter morfaren Sivert, som var kommet fra Dovre i Gudbrandsdalen til Tromsø. Denne Sivert nummer 1 døde også som lite barn.

Det skulle gå 11 år før de i 1891 fikk sitt andre barn, som vokste opp. Det var Sivert nummer 2. Deretter fikk de 2 jenter, som også vokste opp, og 1 jente som døde som baby. På begynnelsen av 1900-tallet kom det ennå en jente som døde, før deres siste barn kom, en jente som ble født i 1905. Til sammen fikk de altså 10 barn, hvorav 5 vokste opp. Deres førstefødte barn Lorentze utvandret på begynnelsen av 1900-tallet til Utah i USA, hvor hun giftet seg med en mormoner. De andre 4 barna ble alle med, da familien i 1908/09 flyttet til Kirkenes. Her stiftet de alle familier og ble boende hele livet.

I 1887 meldte Hans og Elise seg ut av statskirken og sluttet seg til Syvende Dags Adventistene. Det må være årsaken til at vi deretter ikke finner de neste barnas fødsel innført i kirkeboken. Vi må finne fødselsdato på andre måter. De ser ut til å ha holdt seg til Syvende Dags Adventismen resten av livet. Da dødsfallet til Hans i 1930 er innført i kirkeboken for Sør-Varanger, er det anmerket at han var Syvende Dags Adventist.

Det går nok etter hvert bra for forretningen til Hans. Ved folketellingen i 1900, ser vi at han må ha hatt en ganske stor skredderbutikk. Han har 2 skreddersvenner og 2 skredderpiker ansatt.

I Bodin bygdebok II, 3, Gårds- og slektshistorie for Kirkegrenda, av Terje Gudbrandson, utgitt av Bodø kommune bygdebokkomitteen 1989, side 311-313, digitalisert og lesbar på Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no, finner vi en historie om da skreddermester Hans Eriksen Lundlie i Bodø i år 1900, i navnet til kona Elise Lundlie, kjøpte eiendommen Hjartøya bnr. 1. I bygdeboka står det Hans Lundlie ville tjene penger – og det raskt. Våren 1902 fikk Hans videresolgt eiendommen. Det konkluderes imidlertid med at den fortjenesten skredder Lundlie hadde håpet på da han kjøpte i Hjartøya, måtte han se langt etter. Store Hjartøya og Litle Hjartøya er to øyer, som ligger rett utenfor Bodø.

Hans og Elise bodde i Bodø på slutten av 1800-tallet mens de store sildefiskeriene foregikk og Bodø utviklet seg til en større by. Byen må periodevis nærmest vært preget av jobbetid.

Så, straks etter at gruvedriften i Kirkenes og Bjørnevatn startet i 1906 og gruvebyen Kirkenes utviklet seg i rasende fart, brøt Hans opp fra Bodø og tok familien med seg til anleggsområdet og nybyggermiljøet i Kirkenes. Han må ha vært blant de første håndverkerne som slo seg ned i byen. Alle de 4 barna som var med til Kirkenes, 1 gutt og 3 jenter, etablerte seg etter hvert med familier i byen. D.v.s at gutten Sivert giftet seg til et gårdsbruk i Ropelv tvers over fjorden fra Kirkenes.

Vi finner familien i folketellingen 1910 i Sydvaranger, tellingskrets Kirkenes, bostedsnr. 0067

 • Skredder Hans Lundli, født 2.august 1858 i Sunndalen, udtrått inntet (tros)samfunn
 • Husmor Elise Lundli, født 20.oktober 1861 i Tromsø, udtrått inntet (tros)samfunn
 • Sønn, montør Sivert Lundli, født 19.januar 1891 i Bodø, udtrått inntet (tros)samfunn
 • Datter Aagot Lundli, født 13.mars 1895 i Bodø, udtrått inntet (tros)samfunn
 • Datter Rønney Lundli, født 27.mars 1897 i Bodø, udtrått inntet (tros)samfunn
 • Datter Marit Lundli, født 25.august 1905 i Bodø, udtrått inntet (tros)samfunn

Deres eldste datter Lorense Lundli, som var født 1880 i Tromsø, var i 1910 utvandret til Utah, USA, med sin mann, mormoneren xxx

Barna til Hans og Elise var:
1.Lorentze Lundlie,

født den 21.april 1880, døpt den 20.juni, uekte, foreldre ungkarl skreddersvenn Hans Eriksen Lundli, født 1858, og pigen Elise Serine Sivertsen, født 1861, bopæl Tromsø (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1878-1888, side 43, nr. 48)

Gift den xxxx    Død den xxx

Gift den 4.august 1880 skreddersvenn Hans Eriksen Lundli,

født 1858 i Sundalen, far gaardbruker Erik Thoresen Lundli, og Elise Serine Sivertsen, født 1861 i Tromsø, far arbeider Sivert Thoresen (Ministerialbok, Tromsø sokn, 1878-1888, side 12, nr. 15). Hans var 21 år og Elise 18 år gamle. Ekteskapet er også funnet i Lysningsprotokollen for Tromsø 1872-1883, hvor Hans og Elise er innført som nr. 15 under 1880.

2. Erik Lundlie,

født den 27.august 1882, døpt den 22.oktober, foreldre skreddersvenn hans Eriksen Lundli født 1858, og Elise Serine f. Sivertsen født 1861, bopæl Bodø, faddere skreddermester H.E. Lundli og hustru Mariana f. Wiikstrøm (Ministerialbok, Bodø bysokn, 1876-1883, side 118, nr. 186)

Død den 10.september 1884, barn Erik Lundli, født 27.august 1882 i Bodø, far skreddermester Hans E. Lundli (Klokkerbok, Bodø bysokn, 1879-1887, side 197, nr. 22)

3. Erik Lundlie,

født den 12.mars 1885, døpt den 31.mai, foreldre skreddermester Hans Lundlie og Lise Serine f. Sivertsen, født 1861, bopæl Bodø (Klokkerbok, Bodø bysokn, 1879-1887, side 61, nr. 79)

Død ca. 1887, Erik (dødsfallet ikke funnet i kirkebøkene for Bodø bysokn)

(Folketelling 1885 i Bodø kjøpstad) bosted Søndregade,

leieboer hos huseier Wilhelmine Leander

 • Skredder Hans Eriksen Lundli, født 1858 i Hofs prgj.
 • Hustru Elise Sivertsen, født 1861 i Tromsø
  • Barn Lorentza Lundli, født 1880 i Tromsø
  • Barn Erik Lundli, født 1885 i Bodø
Utmeldt av statskirken den 29.mars 1887,

gift skredder Hans Eriksen Lundli, født 1858 i Romfo i Sundalen, konfirmert 1874 i Romfo, bopæl Bodø, gått over til Syvendedags Adventist samfunnet (Ministerialbok, Bodø bysokn, 1879-1887, side 231, 1887 nr. 2)

Utmeldt av statskirken den 23.september 1887, kone Elise Sivertsen Lundli, født 1861 i Tromsø, konfirmert 1875 i Tromsø, bopæl Bodø, gått over til Syvendedags Adventist samfunnet (Ministerialbok, Bodø bysokn, 1879-1887, side 231, 1887 nr. 8)

4. Sivert Lundlie,

født den 18.september 1888 (fødsel og dåp ikke funnet i kirkebøkene for Bodø bysokn)

Død den 6.mars 1890, barn Sivert Lundlie, født 18.september 1887 i Bodø, far skreddermester Hans E. Lundlie, dødsårsak strubehoste (kikhoste), foreldrene adventister (Ministerialbok, Bodø bysokn, 1888-1889, døde dissentere, side 314)

(Folketelling 1891 i Bodø kjøpstad) bosted Tellingskrets nr. 5,

Husliste nr. 10b, Sandgade nr. 32, Huseier skipsfører O. Wiik, Personliste nr. 28-30

 • Skreddermester Hans Eriksøn Lundli, født 1858 i Romfo sokn i Sundalen, Syvende Dags Adventist
 • Hustru Elise Serine Lundli, født 1861 i Tromsø, Syvende Dags Adventist
  • Datter Lorense Lundli, født 1880 i Tromsø, Syvende Dags Adventist
5. Sivert Lundlie,

Slekt og Data, Gravminner, gravplass Kirkenes nye

født den 18.januar 1891 i Bodø (fødsel og dåp ikke funnet i kirkebøkene for Bodø bysokn). Sivert døde på Wesselborgen i Kirkens den 11.april 1971 80 år gammel.(

Han var verksarbeider på AS Sydvaranger og ble gårdbruker i Ropelv på gården som kona kom fra.

Gift den 28.juli 1923 reparatør i Kirkenes Sivert Lundlie, født 1891 i Bodø, far skredder Hans Eriksen Lundlie, og Gerda Jensine Gade, bosted Rjukan, født 1887 i Ropelv, far fisker Johan Fridtjof Gade, forlovere Rennei Lundlie og Magnus Gade (Ministerialbok, Sør-Varanger, 1919-1927, side 214, nr. 28)

Født den 23.august 1887, døpt den 18.september, Gerda Jensine, foreldre norsk fisker Johan Fridtjof Gade født 1852 og hustru Karine Marie Gabrielsdatter født 1862, bopæl Ropelv (Ministerialbok, Sør-Varanger, 1878-1881, side 75, nr. 23)

Folketelling 1891

xxxxx

(Folketelling 1900 i Sør-Varanger) bosted Ropelv matr.nr. 74
 • Fisker og gårdeier Johan Gade, født 1852 i Vadsø
 • Kone Karine Gade, født 1862 i Hatfjeldalen
 • Datter, husgjerning og kreaturstell, Jenny Gade, født 1882 i Sør-Varanger
 • Sønn, fisker og gårdsarbeid, Torvald Gade, født 1883 i Sør-Varanger
 • Datter, husgjerning og kreaturstell, Gerda Gade, født 1887 i Sør-Varanger
 • Sønn Otelius Gade, født 1890 i Sør-Varanger
 • Sønn Magnus Gade, født 1891 i Sør-Varanger
 • Sønn Trond Gade, født 1893 i Sør-Varanger
 • Datter Bergitte Gade, født 1895 i Sør-Varanger
 • Datter Kristianna Gade, født 1899 i Sør-Varanger
 • Sønn Otto Gade, født 1899 i Sør-varanger
 • se også resten

Folketelling 1910

xxxxx

Slekt og Data, Gravminner, gravplass Kirkenes nye

Gerda døde på Kirkenes sykehus den 17.januar 1971.

Gerda hadde en uekte sønn med Ingvald Olsen Hage.  Sønnen tok etternavnet til stefaren:

 • Thorvald Gade Lundlie, født 3.februar 1912 i Ropelv, død 29.08.1994 i Kirkenes.

Han giftet seg i Kirkenes 21.desember 1936 med Ruth Fredrikke Øyen. Hun var født 28.desember 1915 i Kirkenes. Da han giftet seg, ble han oppgitt å være fenrik. De fikk 3 barn (Thor, Rolf og May-Liss) og flere barnebarn.

 

 

 

6. Marit Lundlie,

født den 31.mars 1893 (Klokkerbok, Bodø bysokn, 1898-1910, Døde dissentere, side 298)

Død den 11.desember 1902, Marit, far skredder Hans Eriksen Lundlie, anmeldt fra Magistraten 3.januar 1903 (Klokkerbok, Bodø bysokn, 1898-1910, Døde dissentere, side 298)

7. Aagot Lundlie,

født den 13.mars 1895 (fødsel og dåp ikke funnet i kirkebøkene for Bodø bysokn), død i Kirkenes den 13.januar 1979.

Gift den xxx i Vadsø med Konrad Jervidalo.

8. Reinei Lundlie,

Slekt og Data, Gravminner, gravplass Kirkenes nye

født den 27.mars 1897 (fødsel og dåp ikke funnet i kirkebøkene for Bodø bysokn). Rennei Isaksen f. Lundlie døde på Helsetun Lakselv den 1.juli 1972, gravlagt på Kirkenes, sønn Arne med forlovede Mary, søstre Aagot og Mary.

Gift den xxx i kirkenes med xxxx Larsen. I 1945 er hun i avisen Finnmarken oppgitt som Rennei Lundlie-Larssen. I 1949 som fru Lundlie Larsen.

I  januar 1947 ble det inngått forlovelse mellom Rennei Lundli Larsen og agent Alf (Bjarne) Isaksen, begge Kirkenes. Alf Isaksen født 1888, død i Kirkenes den 15.november 1969.

Rennei Isaksen var kassererske i Kirkenes samvirkelag. Rennei var i mange år aktiv i Sør-Varanger Arbeiderparti og i Arbeiderpartis kvinnegruppe. Rennei var i mange år et aktivt medlem i Kirkenes Røde Kors.

 

Slekt og Data, Gravminner, gravplass Kirkenes nye

(Folketellingen 1900 i Bodø) bosted Storgade 20,

leilighet 2 i 1ste etasje, eiendommen inneholdt 2 butikker, verksted og 5 leiligheter, huseier Alb. Bernhoft

 • Skreddermester Hans E. Lundli, født 1858 på Lundli i Sundalen
 • Hustru Elise S. Lundlie, født 1861 i Tromsø
  • Sønn Sivert Lundli, født 1891 i Bodø
  • Datter Marit Lundlie, født 1893 i Bodø
  • Datter Aagot Lundlie, født 1895 i Bodø
  • Datter Reinei Lundlie, født 1898 i Bodø
   • Skreddersvenn Dinva? 1877 i Titram ST
   • Skreddersvenn Marie Olsen, født 1878 i Marral Bodin Nor
   • Lærepike Agnes Nilsen, født 1880 i Tanæraas Hamarø Nor
   • Lærepike Dinva Divisen, født 1882 i Bodø
(Folketelling 1900 i Hadsel herred i Nordland) bosted Stokmarknes,

i husstanden til handelsmann, gårdbruker, gårdeier, gjestgiver William Dahl Hals

 • Husjomfru Lorentse Lundli, født 1880 i Tromsø

Lorentse giftet seg med xxxxx

9. Elise Lundlie,

født den 17.mai 1902, foreldre skredder Hans Eriksen Lundlie og hustru Elise Serine, død udøpt den 19.mai 1892 (Ministerialbok, Bodø bysokn, 1900-1916, fødte disentere, side 299)

10. Marit Lundlie,

Slekt og Data, Gravminner, gravplass Kirkenes nye

født den 25.august 1905 (fødsel og dåp ikke funnet i kirkebøkene for Bodø bysokn), død i Kirkenes 12.april 1995.

I oktober 1949 ekteskapslysning for Magne Olav Rognmo (1898-1970) og Marit Stenmann f. Lundli, Kirkenes. Magne Rognmo var født i 1889

 (Folketelling 1910 i Sør-Varanger) bosted Kirkenes 0066
 • Skredder Hans Lundli, født 2.august 1858 i Sundalen
 • Husmor Elise Lundli, født 20.oktober 1861 i Tromsø
  • (5) Sønn, montør, ugift, Sivert Lundli, født 19.januar 1891 i Bodø
  • (7) Datter Ågot Lundli, født 13.mars 1895 i Bodø
  • (8) Datter Rønney Lundli, født 27.mars 1897 i Bodø
  • (10) Datter Marit Lundli, født 25.august 1905 i Bodø
Død den 21.november 1930, gift skreddermester Hans Eriksen Lundli,

Slekt og Data, Gravminner, gravplass Kirkenes nye

født den 2.september 1858 i Sundalen, bopæl Kirkenes, dødsårsak Bronchopnevmonia acula, tilhørte adventismen (Ministerialbok, Sør-Varanger, 1927-1937, side 254, nr. 29). Han døde 72 år gammel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elise Serine Sivertsen døde i Kirkenes den 3.juni 1944,

Slekt og Data, Gravminner, gravplass Kirkenes nye

Avisen Kirkenes