4.5 ANDREA GEORGINE OVESEN (1886-1966)

Gå til INNHOLD

Andrea Georgine Ovesen er moren til Johanna Josefine Nilsen fra Ekkerøy i Vadsø og mormoren til Tove Jervidalo, som ble født på Kirkenes i 1952. Andrea var 3.gang gift med Anton Nilsen. Han er faren til Johanna. Familien bodde på Ekkerøy.

Fra Mortensnes og Klubbvik i Nesseby til Ekkerøy i Vadsø

Alle forfedrene til Andrea Georgine Ovesen kom til Varangerområdet og Nesseby i tiden fra 1830-årene og fremover.

Alle hadde nok fiskeri som basisnæring. I tillegg hadde de fleste familiene 1 eller 2 kuer og noen får. Derav begrepet fiskerbonde. Den eneste, som i tillegg ser ut til å ha hatt et håndverk, er dansken Nils Mortensen Kofod. Han var bøkker (tønnemaker).

Alle slektsgrener endte opp i grenda rundt handelsstedet Mortensnes og i nabogrenda Klubbvik i Nesseby kommune. I Mortensnes og Klubbvik bodde vesentlig norske og norsk/finske familier. Mortensnes og Klubbvik kan med rette betegnes som nordmannsbygder på linje med begrepet nordmannsfiskevær, som ellers er benyttet om enkelte bosetninger i Varangerområdet. Resten av befolkningen i Nesseby kommune var i hovedsak av samisk avstamning.  For å understreke den overveiende samiske bakgrunn er det offisielle navnet på kommunen i dag Unjárgga/Nesseby, og de presenterer seg som en sjøsamisk kommune.

Andrea Georgine flyttet etterhvert til Ekkerøy i Vadsø kommune. Det bor i dag ingen etterkommere etter henne i Nesseby.

Oldeforeldrene til Andrea Georgine Ovesen

Oldefaren til Andrea Georgine, Andreas Olsen Askjem, var husmannssønn fra Stadsbygd i Rissa i Sør-Trøndelag. Han kom på 1830-tallet som soldat til Vardøhus festning. Han giftet seg i Vardø med Maria Rasmusdatter. Hun var en uektefødt jente fra Trondheim, datter av en soldat og en ugift pike. Andreas og Maria slo seg ned i Bøkfjordlien (Jakobsnes) i Sør-Varanger. Deres sønn Ove Gunerius Andreassen fikk en uekte sønn Anton Kristian Ovesen, faren til Andrea, med jenta Anna Sofie Trane. Anton Kristian vokste opp på Mortensnes i Nesseby, hvor han ble fisker.

Oldefaren til Andrea Georgine, Andreas Olsen Trane, var uekte sønn av en soldat og en tjenestepike som levde i Sparbu nær Steinkjer i Nord-Trøndelag. Han kom til Vadsø på siste halvdel 1830-tallet eller tidlig på 1840-tallet. Her giftet han seg med Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska. Hun var fra en inderst-/husmannsfamilie i Sodankylä i finsk Lappland og kom til Vadsø på begynnelsen av 1840-tallet. Andreas og Lisa Greta endte opp på Mortensnes i Nesseby. De hadde datteren Anna Sofie Trane. Hun fikk den uekte sønnen Anton Kristian Ovesen, faren til Andrea, med fiskeren Ove Gunerius Andreassen.

Bestefaren til Andrea Georgine, Johan Andreas Svenning, var født som uekte barn av en ukjent far og en pike i Tromsø. Han kom med moren Isabella Nilsdatter Rønneberg og stefaren Didrik Jacobsen Svenning, via et opphold i Berlevåg, til Vadsø på begynnelsen av 1850-tallet. Han giftet seg i Nesseby med Ane Sofie Kofod. Hun var datter av en dansk far og en finsk mor, som kom til Nesseby på 1830-tallet. Johan Andreas og Ane Sofie bodde på Mortensnes i Nesseby. Deres datter Josefine Fransisca Svenning var moren til Andrea.

Oldefaren til Andrea Georgine, Nils Mortensen Kofod, var født i en sjømannsfamilie i København. Hans farfar hadde vært lakaj hos kronprinsen i København. Nils kom som bøkker til Vadsø/Nesseby på 1830-tallet. Her giftet han seg med Elsa Greta Salomonsdatter Lejon. Hun var fra en inderst-/småbrukerfamilie i området nord for Kemi by i finsk Lappland og kom til Vadsø/Nesseby på 1830-tallet. Nils og Elsa Greta bodde på Mortensnes i Nesseby. De hadde datteren Ane Sofie Kofoed. Hun giftet seg med Johan Andreas Svenning. De bodde på Mortensnes. Deres datter Fosefine Fransisca Svenning var moren til Andrea.

Andrea Georgine Ovesens foreldre Josefine Fransisca Svenning og Anton Kristian Ovesen

Josefine Fransisca ble født i Nesseby den 15.mars 1863, hjemmedåpen stadfestet 16.august, foreldre Johan Andreas Svenning og hustru Anna Sofie Kofod. Faddere: Nordmann Nils Kofod og kone Else, nordmann Simon Leth Petersen, norsk pige Dorthea Kofod (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, Nesseby sokn 1856-1864, side 32, nr. 23).

Anton Christian ble født den 25.desember 1863 (i Vadsø) og hjemmedåpen stadfestet i Nesseby den den 11.september 1864. Han var uekte barn, foreldre nordmann, ungkarl Ove Gunerius Andreassen og pige Anna Sofie Thrane. Faddere: Nordmann Karl Persen, Perlarsenvig, norsk kone Lisa Mattisdatter, ibid, nordmann Per Jensen, Klubvig, norsk ungkarl Jens Persen, ibid, norsk pige Marie, Peter Myhres datter (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, Nesseby sokn, 1856-1864, side 38, nr. 21).

Den 8.desember 1878 ble Josefine Fransisca konfirmert i Vadsø (15 år). Født 15.mars 1863 i Nesseby og bosatt i Nesseby. Foreldre Johan Andreas Svendsen og Anna Sofie Kofod. Kunnskap og evner godt, flid og forhold meget godt (Ministerialbok, Vadsø prestegjeld, Vadsø bysokn, 1873-1884, side 141, nr. 10).

Den 21.mars 1880 ble Anton Kristian Ovesen konfirmert i Nesseby (17 år), bosatt Klubvig, født den 25.desember 1863 i Vadsø, døpt den 11.september 1864 i Nesseby. Foreldre nordmannsungkarl Ove Gunerius Andreassen og pige Anna Sofie Trane. God kristendomskunnskap, flid og forhold meget godt (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, Nesseby sokn, 1877-1884, side 127, nr. 2).

Det uekte barn Marie Adolfine ble født i Nesseby den 25.mars 1884, hjemmedåpen stadfestet 17.august. Foreldre pige Josefine Johansdatter Svenning, Mortensnes, oppgir ungkarl kjøpmann Adolf Dahl, p.t. Nesseby, som barnets far. Hun født 1865, han født 1858. Faddere: Bødker Nils Kofod, Mortensnes, kven Peter Berg Møllemiki og hustru, Lise Johansdatter Svenning, Mortensnes, kone Trine Kofod, Klubvig, pige Anna Leth, Mortensnes (Klokkerbok, Nesseby prestegjeld, Nesseby sokn, 1877-1884, side 34, nr. 18).

Gift i Nesseby den 16.oktober 1885 fisker Anton Kristian Ovesen, bosted Mortensnes, født i Vadsø i 1863, døpt i Nesseby? den 11.september 1864, konfirmert i Nesseby den 21.august 1880, far ungkar Ove Gunerius Andreassen og Josefine Fransisca Svenning, født 1863 på Mortensnes, konfirmert på Vadsø den 8.desember 1878, far Johan Andreas Svenning. Forlovere: Bødker Nils Mortensen Kofod og fisker Johan Svenning, Mortensnes (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, 1885-1985, side 180, nr. 5)

Ved folketellingen 1885 i Nesseby, bosted Mortensnes d, finner vi fisker Anton Ovesen, hans kone Josefine Ovesen? og hennes datter Marie Dahl. De bor hos Josefine´s besteforeldre Nils Kofod og Else.

Andrea Georgine Ovesens oppvekst på Mortensnes

Andrea Georgine ble født den 14.juli 1886 og døpt i Nesseby den 1.august samme år. Foreldrene var fisker Anton Ovesen og hustru Josefine Fransisca Svenning, bosted Mortensnes. Fadderne var: Fisker Edvin Flaa med hustru, ungskarl Andreas Rolstad og pige Johanne Rolstad (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, 1885-1985, side 6, nr. 10). Vi legger merke til at hun er døpt Andrea Georgine.

Norsk fisker, gift mann Anton Kristian Ovesen døde på Mortensnes av skarlagensfeber den 25.november 1886, født 1863 i Vadsø, bopæl Mortensnes (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, 1885-1985, side 225, nr. 20). Datteren Andrea Georgine var drøyt 4 måneder gammel.

Fire dager tidligere hadde hans stedatter, norsk barn Marie Adolfine Dahl, født på Mortensnes den 25.mars 1884, dødd på Mortensnes av skarlagensfeber den 21.novenber 1886. Hun var uekte barn, far kjøpmann Adolf Dahl (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, 1885-1985, side 226, nr. 26).

Det gikk nok en epidemi av skarlagensfeber over Nesseby i 1886. I kirkeboken er det anmerket at dødsårsaken var skarlagensfeber for 51 av i alt 70 dødsfall mellom den 25.april 1886 og den 24.januar 1887.

Moren til Andrea, Josefine Fransisca, giftet seg 2.gang som enke knapt 2 år etter at faren til Andrea døde. Gift i Nesseby den 7.oktober 1888 fisker Samuel Persen, født 1848 i Klubvig, konfirmert i Nesseby i 1865, bopæl Klubvig, far avdød fisker Per Jensen, og Josefine Fransisca Svenning, født 1863 på Mortensnes, konfirmert den 8.desember 1878 i Vadsø, far fisker Johan A. Svenning. Forlovere: Fisker Johan Svenning og bødker M. Kofod, Mortensnes (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, 1885-1985, side 183, nr. 4).

Ved folketellingen 1891 i Nesseby, Tellingkrets nr. 1 Klubvig og Meskelv, Husliste nr. 12 finner vi fisker og gårdbruker, selveier Johan Andreas Svenning, hans kone Anne Sofie Kofoed og deres sønn Didrik Paul Svenning. Samme sted bor også fisker Samuel Persen, hans kone Josefine Franciska Svenning og barna

 • Andrea Jørgine Samuelsdatter (dette er feil, rett skal være Andrea Georgine Ovesdatter)
 • Nils Johan Samuelsen.

Ved folketellingen 1900 i Nesseby, Indre Nyslet (Matr.nr. 17 løpenr. 4 / Gnr. 14 bnr. 8 på Mortensnes) finner vi fisker og jordbruker Samuel Persen født 1848 i Nesseby, hans kone Josefine Persen f. Svenning og barna, som alle er født i Nesseby

 1. Andrea Ovesdatter, født 1886
 2. Nils Johan Samuelsen, født 1889
 3. Alette Sofie Samuelsdatter, født 1892
 4. Einar Leonhard Samuelsen, født 1894
 5. Fransciska Samuelsdatter, født 1897
 6. Ester Nathalie Samuelsdatter, født 31.august 1899

Andrea Georgine Ovesen ble konfirmert i Nesseby kirke den 10.november 1901 (15 år gammel). Bosted var Mortensnes og foreldrene fisker, nordmann Anton Ovesen og hustru Josefine Fransisca f. Svenning. Det er anmerket: Kristendomskunnskap: God. (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, 1885-1985, side 155, nr. 18)

Andrea giftet seg 1.gang i 1905 med Håkon Georg Eilertsen. Hun giftet seg 2.gang i 1910 med Andreas Eilertsen. Hun giftet seg 3.gang i 1926 med Anton Nilsen.

Josefine Fransisca Svenning døde på Mortensnes den 5.mai 1925. Samuel persen døde på Mortensnes den 5.desember 1933.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea fikk 5 barn med 3 menn

Johanna Josefine Nilsen, datteren til Andrea, fortalte: Begge de to første mennene til Andrea døde av tuberkulose. Hun bodde alene i 10 år, før hun giftet seg tredje gang. Hun vasket for andre for å tjene penger.

1. Magnhild Josefine Eilertsen (far Håkon Georg Eilertsen)

født den 8.juli 1906, foreldre fisker Haakon Georg Eilertsen og hustru Andrea Georgine Ovesen, bosted Klubvig. Faddere: Samuel Persen og hustru, Tina Olbeksen, Didrik Svenning og hustru, Nils Samuelsen, Ella Flaa, John Trane og hustru (Ministerialbok Nesseby 1885-1985).

Magnhild døde den 9.februar 1959 i Nesseby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reidar Edvin Eilertsen (onkel Edvin), (far Andreas Edvard Eilertsen)

født den 23.januar 1910 i Nesseby.

død den 20.mars 1986 på Ekkerøy

3. Anette Katrine (Tullemor) Eilertsen, (far Andreas Edvard Eilertsen)

født den 4.september 1915 i Nesseby.

Anette døde den 25.mars 1944 28 1/2 år gammel, gravlagt på Vadsø.

 

 

 

 

 

 

4. Johanna Josefine Nilsen, (far Anton Nilsen)

født den 16.desember 1926 på Ekkerøy,

død den 11.februar 2015 på Kirkenes

5. Ruth Nikoline Nilsen, (far Anton Nilsen)

født den 19.januar 1930 på Ekkerøy,

død den 26.januar 2018 på Vadsø

Andrea Georgine Ovesen 1.ekteskap med Haakon Georg Eilertsen i Klubbvik

Gift i Nesseby den 1.oktober 1905 fisker Haakon Georg Eilertsen, bosted Klubvig, født 1873 i Perlarsenvik, far snekker Eilert Olsen, og tjenestepige Andrea Georgine Ovesen, bosted Mortensnes, født 1886 i Mortensnes, far fisker Anton Ovesen. Forlovere: Samuel Persen, Mortensnes, og Johan Trane, Nesseby (Ministerialbok Nesseby 1885-1985).

Død i Nesseby den 23.januar 1909 gift fisker og gårdbruker Håkon Eilertsen,

født 1872, bosted Klubvig (Ministerialbok Nesseby 1898-1921).

I Folketellingen 1910 i Nesseby, på Gamjord (i Klubvig) finner vi

fisker, enkemann Andreas Eilertsen, født 7.mai 1869 i Nesseby, og husstell, enke Andrea Eilertsen født den 14.juli 1886 i Nesseby og barna:

 • Sverre Eilertsen, født den 13.oktober 1902 i Nord-Varanger (sønn til Andreas fra hans første ekteskap)
 • Magnhild Josefine, født den 16.juni 1906 i Nesseby (datter til Andrea fra hennes første ekteskap)
 • Edvin Eilertsen, født den 23.januar 1910 i Nesseby (sønnen til Andreas og Andrea)

Andrea Georgine Ovesen 2.ekteskap med Andreas Eilertsen i Klubbvik

Gift i Nesseby den 11.desember 1910 fisker Andreas Eilertsen, bosted Klubvig, født 1869 Perlarsenvik, far norsk fisker Eilert Olsen, og Andrea Jørgine Ovesen, Klubvig, født 1886 Mortensnes, far norsk fisker Anton Ovesen. Ingen forlovere, kongebrev (Ministerialbok Nesseby 1885-1985).

 

Andreas Eilertsen døde den 26.februar 1916.

 

 

 

 

Andrea Georgine Ovesen 3.ekteskap med Anton Nilsen på Ekkerøy

Enken Andrea Georgine Ovesen giftet seg 3. gang i 1926 med enkemann Anton Nilsen. De ble boende på Ekkerøy. Hva slags ekteskap var nå dette? Anton var enkemann og 60 år gammel og Andrea var enke og 40 år gammel. Han hadde vært gift en gang før, men hadde ingen barn fra dette ekteskap. Hun hadde vært gift to ganger tidligere og hadde tre barn med seg fra sitt første ekteskap. Disse barna var henholdsvis omkring 20, 17 og 16 år gamle, da hun giftet seg med Anton.

Anton Nilsen døde den 21.august 1947.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadsø kirkegård

Andrea Georgine Ovesen døde den 11.desember 1968.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til INNHOLD