4.5.5 Andreas Olsen Trane – Husmannsgutten fra Steinkjer som på 1840-tallet stiftet familien i Vadsø med den finske husmannsjenta Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska

Gå til INNHOLD

Andreas var et uekte barn av en tjenestegutt på gården Fossem i Ogndal og en jente fra en husmannsplass under gården Trana like utenfor nåværende Steinkjer i Nord-Trøndelag. Han vokste opp i dette området, som den gang var Sparboen (Sparbu) prestegjeld. Hvor han var og hva han drev med, fra han ble konfirmert i 1824, til han vel 30 år gammel dukker opp i Vadsø på begynnelsen av 1840-tallet, vet vi ikke.

Han giftet seg i Vadsø med en finsk jente, Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska, som på begynnelsen av 1840-tallet var vandret opp til Varanger fra Sodankylä i Lappland.

Hennes foreldre og søsken var tidligere kommet til Nesseby, se artikkelen: 4.5.6 Familien Jauhola / Roska – Fra Sodankylä til Nesseby – Om den finske familien som på 1830-tallet kom fra Sodankylä til Nesseby, og om dens relasjoner til det norske, finsknorske og samiske miljø i Nesseby. Og om deres datter Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska, som på begynnelsen av 1840-tallet kom etter til Vadsø, hvor hun giftet seg inn i det etnisk norske miljøet og stiftet familie med Andreas Olsen Trane, den uektefødte sønnen til en pike og en tjenestegutt/soldat fra Steinkjer-området i Trøndelag.

Familien til Lisa Greta ble skrevet med etternavnet Jauhola i kirkebøkene i Sodankylä. Vi ser også at de er skrevet som Jauhola i de første inførsler i kirkebøkene i Nesseb og Vadsø. Men på samme måte som resten av familien, gikk også Lisa Greta raskt over til å bruke etternavnet Roska. Dette navnet ble siden brukt konsekvent av alle i familien, og er det navnet de finnes under i alle alle kildene i Norge.

Andreas og Lisa Greta bodde formodentlig i Vadsø til omkring 1852/53, da de ser ut til å ha flyttet til Klubvik i Nesseby. Foreldrene og søsknene til Lisa Greta bodde i Nesseby.

Andreas og Lisa Greta er tipptipp-oldeforeldre til Tove Jervidalo født 1952 i Kirkenes gjennom slektslinjen: Andreas Olsen Trane – Ane Sofie Trane – Anton Kristian Ovesen – Andrea Georgine Ovesen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo

Andreas Olsen Trane var fra Sparbu prestegjeld:

 • Sparbu prestegjeld (i Innherred) i Nord-Trøndelag fylke. Ogndal kommune, Sparbu kommune, fra xxx slått sammen til Steinkjer kommune.
 • Sparbu prestegjeld – Mære sokn, Henning sokn og Skei (senere Ogndal) sokn. Mære og Sparbu ligger syd for Steinkjer by, Henning ligger sørøst for byen og Ogndal ligger øst for byen. Trana ligger i dag i den sydlige utkant av byen. Fossem ligger i Ogndal.
 • Bygdebok for Sparbu og Ogndal, Bind IX, Gårds- og slektshistorie, Ved Tormod Aarholt, Utgitt av Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1994, Trana, gnr. 190 og 191, side 299 og Fossem xxxxx

Innhold

 1. Foreldrene til Andreas Olsen Trane

1.1 Ole Olsen Fossum (1784-xxxx) – Faren til Andreas

1.2 Anne Christophersdatter Tranaplass (1786-xxxx) – Moren til Andreas

2. Andreas Olsen Trane (1807-1855)

3. Ekteskapet til Andreas Olsen Trane og Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska

4. Barna til Andreas Olsen Trane og Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska

4.1 Grethe Marie Andreasdatter Trane (1843-1912)

4.2 Ane Sophie Andreasdatter Trane (1846-1919)

4.3 Oline Fredrikke Andreasdatter Trane(1848-xxxx)

4.4 Emalia (Amalie) Johanne Andreasdatter Trane (1850-1886)

4.5 Elisabeth Andreasdatter Trane (1852-1874)

4.6 Andreas Nikolai Andreasen Trane (1854-1901)

1. Foreldrene til Andreas Olsen Trane

1.1 Ole Olsen Fossum (1784-xxxx) – Faren til Andreas

På tross av at hans fødselsår er kjent, har jeg ennå ikke vært i stand til å finne hans dåp i kirkeboken for Sparbu prestegjeld. Og han er ikke omtalt i bygdeboken for Sparbu. Det kan jo hende at han er født annet sted og at han alene, eller sammen med familien, er tilflyttet til Sparbu.

Konfirmert 3.søndag etter Trinit: 1800 i Schejs kirke Ole Olsen Fossum (Ministerialbok, Sparbu prestegjeld – Mære sokn, Henning sokn, Ogndal (Skei) sokn, 1795-1816, side 536, nr. 4, venstre kolonne, midt på siden) Beregnet fødselsår ca. 1785.

(Folketelling 1801 i Sparbu prestegjeld) bosted Fossum (Fossem i Ogndal), hushold 01

 • Tjenestefolk Ole Olsen, 16 år

I husholdet til gårdbruker Svend Rasmussen, 44 år, og hans familie

Vi finner Ole Olsen i rullen til Trondheimske dragonregiment, Sparbuske kompagni, 1807:

Nr. 37, Qvarter Fossum, Dragon Ole Olsen, Født 1784, Enroulert august 1804, Tjent 3 år, Tjener. Hestenes Couleur, Alder og Høide: Kragesort Hingst 6 aar 12 Palm med hvid Sok paa venstre for og høyre bagfod og en smal blidse. Paa UdRederens Resico effter liste af 18de April 1808 lyse Brun hingst 5 aar 12 pa.(Militærrulle, Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium, Trondheimske dragonregiment, protokoll 22a, 1804-1807, Sparbuske kp. (rittmester Kaas), Kompanirulle, side 397, nr. 37)

I 1808 er han innført i kirkeboken som far, da dåpen til sønnen Andreas er registrert.

Rulle 1809-1811, side 16: Fortsatt nr. 37 Qvarter Fossum, Dragon Ole Olsen, Født 1784

Denne siste innførsel i rullen til Trondheimske dragonregiment, Sparbuske kompagni, er foreløpig det siste sporet vi har av Ole Olsen Fossum.

1.2 Anne Christophersdatter Tranaplass (1786-xxxx) – Moren til Andreas

Bygdebok for Sparbu og Ogndal, Bind IX, Gårds- og slektshistorie, Ved Tormod Aarholt, Utgitt av Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1994, Trana, Husmannsfolk og andre, side 237-338:

….. I 1775 var det 5 (husmanns)plasser på Tranagrunnen ….. I 1797 har Henrik Johansen på nedre Trana utstedt festeseddel på at «Husmann Christofer Olsen skal bruge og benøtte den plads under min gård Trana, som han nye haver opptaket og indhægned for hans og koenes levetid». Kristofer hadde etter alt å dømme begynt med plassen kring 1785. Familien er imidlertid borte her før 1801, så en får ingen alder på dem. Men to døtre ble født her før 1801, Anne i 1786 og Andreanna i 1790. Plassen heter den dag i dag (1994)«Krestafertrøa».

Har foreløpig ikke vært i stand til å finne dåpen til Anne Christophersdatter i kirkeboken for Sparbu prestegjeld. Men konfirmasjonen til de to jentene som er nevnt i bygdeboka, finner vi i kirkeboka.

Konfirmert 3.Søndag etter Trinit: 1801 ved xxx? Ane Christophersdatter Thranaplass (Ministerialbok, Sparbu prestegjeld – Mære sokn, Henning sokn, Ogndal (Skei) sokn, 1795-1816, side 536, nr. 5, høyre kolonne, nederst på siden) Beregnet alder ca. 15 år.

Konfirmert 10.mai 1807 i Mæhre? kirke Andrea Christophersdatter Stanxxx? (Ministerialbok, Sparbu prestegjeld – Mære sokn, Henning sokn, Ogndal (Skei) sokn, 1795-1816, side 540, nr. 19, høyre kolonne, midt på siden) Beregnet alder ca. 17 år.

Etter registreringen av dåpen til hennes sønn Andreas i kirkeboken i 1808, har jeg foreløpig ikke vært i stand til å finne fler spor av Anna Christophersdatter i Sparbu prestegjeld.

2. Andreas Olsen Trane (1807-1855)

Andreas ble født den 13.november 1807 

og ble døpt i Mære kirke den 10.januar 1808. 1ste Sönd: eft: H 3 K d ved Kjedahl.  Döbt uægtb: Andreas föd under Qvart. Trana d 13 Novbr 1807. Moderen er pige Ane Christophersdatter Tranapl. som har udlagt til Barnets fader Ungkarl og Dragun Ole Olsen Fossum i Sparboens præstegield. Dette er deres 2dre gang de begge have giort sig skyldig i denne forbrydelse. Test: Svend, Sivert, Malena Trana, Rasmus og Ane Löe, Berithe Stigumspl.(Ministerialbok, Sparbu prestegjeld – Mære sokn, Henning sokn, Skei (Ogndal) sokn – 1795-1816, side 218, nederst på siden)

Vi bør legge merke til at Ane Christofferdatter er innført med etternavnet/stedsnavnet Tranaplass. Det kan tyde på at hun fortsatt bodde på Trana, da hun fødte Andreas. Kanskje hun var tjenestepike på et av brukene? Eller bodde på en av husmannsplassene som gjemmer seg bak samlebegrepet Tranaplassene.

Vi vet imidlertid foreløpig ingen ting om hennes videre skjebne, etter at hun fødte sønnen Andreas.

Det er også tankevekkende at Andreas bruker Trane som navn, da han kommer til Vadsø. Det kan ikke være tilfeldig at han identifiserer seg med dette stedet. Det er fristende å tro at han vokste opp på et bruk eller en plass på denne gården.

Konfirmert den 31.oktober 1824 i Schej sokn Andreas Olson Wiibe,

født 13.september 1807, foreldre Ole Olson Fossum og pige Anne Christophersdatter Trana (Ministerialbok, Sparbu prestegjeld, Ogndal (Skei) sokn, 1816-1825, side 545, nr. 9) Kanskje han var tjenestegutt på gården Vibe/Vive i Steinkjer, da han ble konfirmert?

Heretter går det nesten 19 år, før vi neste gang finner sporet etter Andreas. Hvor han har vært, og hva han har drevet med, inntil han i 1843 gifter seg i Vadsø, vet vi ikke.

3. Ekteskapet til Andreas Olsen Trane og Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska

Den 9.juli 1843 giftet nordmann ungkarl Andreas Olsen,

34 år, født i Sparboen ved Trondheim, oppholder seg i Vadsø, far Ole Fossum, seg i Vadsø med karelpige Greta Lisa Mattisdatter Juiola (skal være Jauhola), 25 år, født i Sodankylæ, far Matis Johannesen. (Klokkerbok, Vadsø/Vadsø landsokn, 1843-1853)

Andreas var 35 år og Lisa 25 år. Det må ha vært et umake par som giftet seg. I tillegg til den forskjellige bakgrunnen deres, var det en aldersforskjell mellom dem på 10 år.

I oktober 1847 ble eiendommen i Slettengata matrikkel 117 (Hvistendalsgate 57, Dahl gården) i Vadsø oppmålt til rettighetsmann Andreas Olsen Trane. I 1865 er det en annen eier av eiendommen (Vadsø bys eiendomshistorie, Av Trond Ballo, Utgigitt av Trond Ballo 2013, side 678)

Det ser ut til at Andreas og Lisa Greta bodde i Vadsø frem til 1852/53, da de må ha flyttet til Klubvik i Nesseby.

Andreas Olsen Trane døde den 19.mai 1855 47 år gammel.

I kirkeboken for Nesseby, hvor hans dødsfall er innført, er det opplyst om hans død, at han ”Druknede næsten ved Vardø, hvor hen han havde begivet seg for at fiske, og hvor også en fra Tanen druknede ved samme lejlighed, begge i beskjænket tilstand” (Klokkerbok, Nesseby prestegjeld, Vadsø prestegjeld, Nesseby sokn, 1844-1861, side 94, nr. 5)

Lisa Matisdtr. Roska giftet seg 2.gang i 1863 som enke med Carl Persen (Karl Johan Pedersen) 

Den 9.august 1863 giftet nordmannsungkarl Karl Johan Pedersen, fra Andersby oppholder seg i Klubvigen, 27 år, far soldat Peder Jensen, seg i Nesseby med qvænenke Greta Lisa Mattisdatter, født i Sodankylæ, 45 år, far Mattis Hansen. Forlovere: Kirkesanger Peder Pedersen Holm og nordmann Monrad Tvete. (Ministerialbok, Nesseby, 1856-1864)

Hun var da 45 år og han var 28 år gammel. De fikk ingen barn. Karl Johan var født 27.juli 1835 i Vadsø og døde allerede 20.februar 1868 32 år gammel; «Omkom ved at druknes i Søen, idet Baaden, hvori han var, kantrede».

Begge mennene til Lisa døde altså ved drukning i Varangerfjorden.

Carl Persen var en eldre bror til Andreas Persen som giftet seg med datteren til Lisa Greta, Ane Sofie Trane.

Ved folketellingen i 1865 bor Lisa i Svenskevik i Nesseby sammen med sin andre mann Carl Persen, hans stesønn Nicolai Andreasen, hans stedatter Lisabeth Andreasdtr. og pleiesønnen Anton Ovesen som er to år. Lisa var mormor til Anton, som var sønnen til Ane Sofie Trane.

Ved folketellingen i 1875 bor hun som enke i Svenskevigen i Nesseby sammen med sønnen Nikolai Trane som er fisker og dattersønnen Anton Ovesen som er pleiesønn.  De bor hos familien Ole Nilsen Rolstad.  Han var en av forloverne ved ekteskapet til moren til Anton Ovesen, Anne Sofie Trane, da hun giftet seg med Andreas Persen.

Død den 8.desember 1882 kvænenke Anne Lisa Mattisdatter Roska,

68 år, oppholdssted Perlarsenvig (Ministerialbok, Nesseby, 1877-1884)

4. Barna til Andreas Olsen Trane og Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska

4.1 Grethe Marie Andreasdatter Trane (1843-1912)

Født den 22.september 1843, døpt i Nesseby den 29.oktober s.å., Greta Maria, foreldre nordmann Andreas Olsen og hustru Greta Lisa Mattisdatter av Nesseby. Faddere: Karel rettighetsmann Mattis Johannesen Roska og hustru Valborg Mattisdatter, søfin Johan Mattisen og hustru Maria Mikkelsdatter, karelpige Ane Mattisdatter. (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, Vadsø prestegjeld, Nesseby sokn, 1838-1855, side 9, nr. 16)

Konfirmert i Vadsø i 1859 Grete Marie Andreasdatter, 15 ½ år, født i Nesseby, foreldre Andreas Olsen Thrane og hustru Greta Lisa Mattisdatter (Ministerialbok, Vadsø prestegjeld, Vadsø landsokn, 1854-1880, side 165, nr. 7)

Gift 23.oktober 1864 i Vadsø norsk ungkarl, bødkermand, Peter Nicolai Berg, 27 6/12 år, født i Trondheim, oppholdssted Vadsø, far malermester Georg Fredrik Berg, og norsk pike Grethe Marie Thrane, 20 11/12 år, født i Nesseby, oppholdssted Vadsø, far Andreas Olsen Thrane (Lysningsprotokoll, Vadsø prestegjeld – Vadsø bysokn, Vadsø landsokn, Sør-Varanger sokn – 1863-1867, side 24, nr. 22) Peter Nikolai Berg ble født i Trondheim den 25.februar 1837.

(Folketelling 1865 i Vadsø – Vadsø bys eiendomshistorie side 29) Amtmannsgata matrikkel 189 (Amtmannsgata 10), husstand xx

 • Bøkkersvenn Petter Nikolai Berg, født 1876 i Bergen (Rett fødselsår er 1837)
 • Hustru Grete Marie Berg, født 1842 i Nesseby
 • Datter Marie Christine Berg, født 1864 i Vadsø

(Folketelling 1875 i Vadsø – Vadsø bys eiendomshistorie side 534) Oscarsgate 50, husstand xx

 • Bøkker hos kjøpmann Peter Nikolai Berg, født 1837 i Bergen
 • Hustru Grethe Marie Trane, født 1843 i Nesseby
 • Datter Mare Christine Berg, født 1864 i Vadsø
 • Sønn Alfred Georg Fredrik Berg, født 1865 i Vadsø
 • Sønn Theodor Nikolai Berg, født 1869 i Vadsø
 • Datter Elise Augusta Berg, født 1871 i Vadsø
 • Sønn Thorvald Berg, født 1873 i Vadsø
 • Datter Anna Birgitte Berg, født 1875 i Vadsø

(Folketelling 1885 i Vadsø – Vadsø bys eiendomshistorie side 536) Oscarsgate 50, husstand xx

 • Fisker og bøkker Peter Nikolai Berg, født 1837 i Bergen
 • Hustru Grethe Marie Trane, født 1843 i Nesseby
 • Datter Lise Agnethe Berg, født 1871 i Vadsø
 • Sønn Thorvald Berg, født 1873 i Vadsø
 • Datter Anna Birgitte Berg, født 1875 i Vadsø
 • Sønn Hagbart Kristian Berg, født 1881 i Vadsø
 • Sønn Sigvard Berg, født 1884 i Vadsø

(Folketelling 1891 i Vadsø – Vadsø bys eiendomshistorie side 537) Oscarsgate 50, husstand xx

 • bøkker, støttes av fattigvesenet Petter Nikolai Berg, født 1837 i Bergen
 • Hustru, vaskekone Grethe Marie Trane, født 1843 i Nesseby
 • 3 barn

I 1891 bor samme sted (husstand xx) også fisker, arbeider og urmaker Oluf Jærvidalo med sin kone Kaisa Marie Liimatta og fire barn.

Død den 25.september 1897, begravet 3.oktober, Peder Nikolai Berg, gift forhv. bødker, pention af kommunen, født 1837 i Trondheim, bopæl Vadsø, dødsårsak mavekreft (Ministerialbok, Vadsø prestegjeld, Vadsø bysokn, 1896-1916, side 213, nr. 19)

(Folketelling 1900 i Vadsø – Vadsø bys eiendomshistorie side 538) Oscarsgate 50, husstand xx

 • Vaskekone, enke Grethe Marie Trane, født 1843 i Nesseby
 • Sønn, arbeidsformann ved dampskipsekspedisjonen Thorvald Berg, født 1873 i Vadsø
 • Sønn, sjauer Sigurd Berg, født 1884 i Vadsø
 • Dattersønn Realf Berg, født 1898 i Vadsø (foreldre Elise Augusta Berg og Peder Leonard Suopanki)

(Folketelling 1910 i Vadsø – Vadsø bys eiendomshistorie side 539) Oscarsgate 50, husstand xx

 • Dagarbeiderske, enke Grethe Marie Trane, født 1843 i Nesseby
 • Dattersønn Realf Berg, født 1898 i Vadsø

Død 6.september 1912, begravet 15.september, enke, arbeiderske, Grete Marie Berg, født 1843 i Vadsø, bopæl Vadsø, dødsårsak årebetennelse (Ministerialbok, Vadsø prestegjeld, Vadsø bysokn, 1912-1930, side 52, nr. 12)

4.2 Ane Sophie Andreasdatter Trane (1846-1919)

Født den 19.oktober 1846, døpt den 13.desember i Vadsø, Ane Sophie, foreldre nordmann Andreas Olsen Trane av Vadsø og hustru Lisa Mattisdatter, faddere xx? Paulsen og hustru Maria Mattisdatter, Mattias Johannessen og hustru Maria Nilsdatter og Johannes Eriksen ungkarl og nordmann, alle av Vadsø. (Klokkerbok – Vadsø bysokn, Vadsø landsokn – 1843-1853, side 21, nr. 50)

Da faren Andreas døde i 1855, var Ane Sophie 8 år gammel.

Finner ikke konfirmasjonen til Ane Sophie i kirkeboken.

Anne Sofie fikk sønnen Anton Kristian utenfor ekteskap, da hun var 17 år gammel.

2.1 Anton Kristian Ovesen (oldefar til Tove Jervidalo)

Født den 25.desember 1863, hjemmedøpt av sogneprest Ottesen, dåpen stadfestet i Nesseby kirke den 11.september 1864, Anton Christian, uekte født, foreldre nordmann ungkarl Ove Gunerius Andreasen og kven pige Anne Sofie, datter av Andreas Thrane, faddere nordmann Karl Persen Perlarsenvik, norsk kone Lisa Mattisdatter ibid, nordmann Per Jensen Klubvigen, norsk ungkarl Jens Persen ibid, norsk pige Marie Per Myhres datter (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld – Nesseby sokn, Tana sokn, Polmak sokn – 1856-1864, side 38, nr. 21) (Klokkerbok,

Om faren til Anton, Ove Gunerius Andreassen, se artikkelen: 4.5.3 Andreas Olsen Askjem (1812-1840) – Fra Rissa via Vardøhus til BøkfjordenHusmannsgutten fra Rissa på Fosen i Trøndelag som kom til Vardøhus som soldat, giftet seg med en jente fra Trondheim, som også var i Vardø, og slo seg ned ved Jakobsnes i Bøkfjorden nær Kirkenes

I 1865, vel et år etter at hun fødte sin uekte sønn Anton Kristian Ovesen, bodde Sophie Trane, som er ugift og 20 år gammel, som tjenestepike hos handelsfullmektig Monrad Joachim Tvede i Nesseby Strandsted (Folketelling 1865 i Nesseby)

Anton bodde hos mormoren Lisa Greta Roska og hennes andre mann Carl Persen i Svenskevig ved Mortensnes i Nesseby. Sammen med dem bor også Antons tante Lisabeth Andreasdatter og onkel Nicolai Andreasen (Folketelling 1865 i Nesseby)

Ane Sofie Trane fra Perlarsevik giftet seg i Nesseby d.23.april 1869 med fiskerbonde Andreas Persen (Anders Pedersen) fra Klubvigen.

Hun var 22 år og han var 26 år. Anders Persen var en yngre bror til Carl Persen (Karl Johan Pedersen). Carl var gift med moren til Anne Sophie, Lisa Greta, i hennes andre ekteskap og altså stefaren til Ane Sophie. Den tredje broren Samuel Persen var gift med xxxx

Se også artikkelen: 4.5.2 Tre brødre Persen ble inngiftet i slekta til Andrea Georgine OvesenOm nordmannsfamilien, som hadde sitt utspring i Lervåg på Skogerøya omkring år 1800, og som via Vadsø og Vardø endte opp på Mortensnes i Nesseby

Andreas Persen var født den 26.september 1842 og ble døpt i Nesseby den 16.juni 1843. Han døde etter 1919. Andreas var fiskerbonde, og de bodde i Klubvigen i Nesseby hele livet.

Ved folketellingen i 1875 bodde Anton og mormoren Lisa Greta Mattisdatter Roska sammen med sønnen hennes Nikolai Trane, som altså var onkelen til Anton og var fisker og forsørget familien, til leie hos Ole Nilsen Rolstad i Klubvig i Nesseby.  Mormoren er enke etter sitt andre ekteskap. Ole Nilsen Rolstad var en av forloverne i bryllupet til Antons mor.

Antons mor Ane Sofie Trane bor også i Klubvig sammen med sin mann og deres barn ikke langt fra sin sønn Anton Kristian, som vokste opp hos mormoren.

Konfirmert i Nesseby den 21.mars 1880, Anton Kristian Ovesen, bosted Klubvig, født 25.desember 1863 i Vadsø, foreldre nordmandsungkarl Ove Gunerius Andreasen og pige Anna Sofie Trane, god kristendomskunnskap, flid og forhold meget godt (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1877-1884, side 127, nr. 2)

Anton giftet seg med Josefine Fransisca Svenning. Se artikkelen: 4.5.4 Familiehistorien til fiskerbonde Johan Andreas Svenning født 1843 i Tromsø – død 1910 i NessebyOm den uektefødte gutten som ble født i Tromsø, flyttet til Berlevåg og deretter til Vadsø med sin mor og stefar, og ble gift og stiftet familie på Mortensnes i Nesseby. Og om familien til hans datter Josefine Fransisca Svenning.

Anton og Josefine er foreldre til Andrea Georgine Ovesen, besteforeldre til Johanna Josefine Nilsen og oldeforeldre til Tove Jervidalo. Se artikkelen: 4.5 Andrea Georgine Ovesen (1886-1966)Om mormoren til Tove, jenta fra handelsstedet Mortensnes i Nesseby, som var etterkommer av en broket skare av norske og finske innvandrere til Varanger, som var gift to ganger i Nesseby med brødre, som begge døde av tuberkulose, før hun som enke ble gift tredje gang på Ekkerøy med den 60 år gamle fisker og enkemann Anton, som hun fikk to døtre med.

Folketelling 1885 xxxx

Norsk fisker gift mann Anton Kristian Ovesen døde den 25.november 1886, født 1863 i Vadsø, bopæl Mortensnes, dødsårsak skarlagensfeber (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 225, nr. 20). Han døde knapt 23 år gammel.

Anne Sofie Andreasdatter Trane og Andreas Persen fikk disse barna, som er halvsøsken til Anton Kristian Ovesen:

2.2 Johan Andreasen, født 10.august 1871 i Nesseby

2.3 Oluf Martin Andreasen, født 22.februar 1874 i Nesseby.

2.4 Laura Andreasen, født xxx 1877 I Nesseby

2.5 Theodor Andreasen, født 17.juli 1883 i Nesseby.

Folketelling 1910 xxxxx

Ane Sophie Andreasdatter Trane døde i Klubvig i Nesseby den 28.juli 1919 72 år gammel

4.3 Oline Fredrikke Andreasdatter Trane(1848-xxxx)

Født den 19.april 1848, døpt den 14.mai i Vadsø, Oline Frederikke, foreldre nordmann Andreas Thrane og hustru ? Mattisdatter, Vadsø (Klokkerbok, Vadsø prestegjeld – Vadsø bysokn, Vadsø landsokn – 1843-1853, side 27, nr. 7)

Konfirmert xxxx

Ved folketellingen 1865 i Nesseby prestegjelder Oline Trane, 19 år, tjenestepike hos lensmann Abraham Brun på Aarnes i Nesseby.

Her mister vi sporet av Oline Fredrika og hennes videre skjebne er ukjent.

 4.4 Emalia (Amalie) Johanne Andreasdatter Trane (1850-1886)

Født den 11.mars 1850, døpt 2.juni i Vadsø, Emalia Johanne, foreldre nordmann og rettighetsmann Andreas Thrane af Vadsø og hustru Elisa Mattisdatter (Klokkerbok, Vadsø prestegjeld – Vadsø bysokn, Vadsø landsokn – 1843-1853, side 35, nr. 7)

Konfirmert xxx

(Folketelling 1865 i Vadsø – Vadsø bys eiendomshistorie side 566) Oscarsgate 83, husstand xx

 • Økonom ved sykehuset Bård Nicolai Dahe, født 1805 i Steigen
 • Hustru Maren Anna, født 1807 i Skjervøy
 • Tjenestepike Amalie Ebeltoft, født 1843 i Tromsø
 • Tjenestepike Malie Trane, født 1850 i Nesseby

Amalie Johanne giftet seg i 1872 i Vardø med den 17 år eldre svenske murer August Larsson, som kom fra Tanum i Bohuslän. Gift den 9.juli 1872 i Vardø ungkarl, fisker og murer August Larsen, født 7.august 1833 i Tanum i Bohuslen, oppholdssted Vadsø, far Lars Eriksson, og pige Amalie Johanne Thrane, født 11.mars 1850 i Vadsø, far Andreas Thrane (Ministerialbok, Vardø prestegjeld, Vardø sokn, 1872-1878, side 185, nr. 5)

(Folketelling 1875 i Vadsø prestegjeld, Vadsø kjøpstad) bosted gård 325, gårdens eiere H.F. Esbensen, J. Jentoft, Rasm. Esbensen, L. Brodkorp, husstand nr. 05

 • Leieboer, gråstensmurer, August Larson, født 1833 i Tanems prgj., Sverige
 • Hans kone Amalie Andreasdatter, født 1850 i Vadsø
 • Deres sønn Christian Larsen, født 1875 i Vadsø

Det ser ut til at Amalie Johanne og August fikk tre barn som vokste opp. De hadde nok også minst to barn til, som døde som små:

4.1 Kristian Leonhard Larsen, født 25.september 1875 i Vadsø

4.2 Johanne Marie Larsen, født 21.april 1883, døpt 12.august, foreldre inderst August Larsen og Amalia Johanna Andreasdatter, bopæl Svartsund (Ministerialbok, Hadsel prestegjeld – Hadsel sokn, Eidsfjord sokn – 1880-1890, side 59, nr. 52)

4.3 Thorvald Georg Larsen, xxxx (NB! Finner ikke fødsel/dåp i kirkeboken)

4.4 Theodor Nikolai Larsen, født 20.april 1886, hjemmedøpt av jordemoder Ellingsen 21.april, død før stadfestelse av dåpen, foreldre husmann August Larsen og kone Amalie Johanne, bopæl Løksund (Ministerialbok, Hadsel prestegjeld – Hadsel sokn, Eidsfjord sokn – 1880-1890, side 110, nr. 107)

Amalie døde i barsel i Løksund i Hadsel i Vesterålen i Nordland. Død den 21.april 1886, begravet 8.mai, gift kone Amalie Johanne, født 1850 i Vadsø, bopæl Løksund, mann inderst August Larsen, Løksund (Ministerialbok, Hadsel prestegjeld – Hadsel sokn, Eidsfjord sokn – 1880-1890, side 356, nr. 5)

Død den 19.juni 1899, enkemann, stenarbeider, August Larson, født 1834 i Sverige, bopæl Vardø, dødsårsak selvmord ved hengning (Ministerialbok, Vardø prestegjeld, Vardø bysokn, 1895-1907, side 293, nr. 20)

4.5 Elisabeth Andreasdatter Trane (1852-1874)

Født 12.februar 1852, døpt 4.juni i Vadsø, Elisabeth, foreldre nordmann og rettighetsmann Andreas Olsen Trane og hustru Lisa Mattisdatter, Vadsø (Klokkerbok, Vadsø prestegjeld – Vadsø bysokn, Vadsø landsokn – 1843-1853, side 47, nr. 17)

Konfirmert xxxx

Enkemann Erik Wilhelm Tapio (1837-1914) fra Kemiträsk giftet seg 2.gang i 1873 i Vadsø med Elisabeth Trane. Hun døde i 1874 (Vadsø bys eiendomshistorie, Av Trond Ballo, Utgigitt av Trond Ballo 2013, side 382)

Gift den 29.juni 1873 kven, enkemann, fisker Erik Wilhelm Tapio, født 1837 i Kemitræsk, oppholdssted Vadsø, far Abraham Tapio, og norsk pike Elisabeth Thrane, født 12.februar 1852 i Vadsø, oppholdssted Vadsø, far Andreas Olsen Thrane (Ministerialbok, Vadsø prestegjeld, Vadsø bysokn, 1873-1884, side 185, nr. 9)

Død i barselseng den 18.november 1874, begravet 22.november, kone Elisabeth Andreasdatter Tappio, 26 år, oppholdssted Vadsø (Ministerialbok, Vadsø prestegjeld, Vadsø bysokn, 1873-1884, side 239, nr. 38)

4.6 Andreas Nikolai Andreasen Trane (1854-1901)

Født den 19.desember 1854, døpt den 17.mai 1855 i Nesseby, Andreas Nikolai, foreldre Andreas Olsen Trane og hustru Lise Margrete Mattisdatter, Nesseby (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, Vadsø prestegjeld, Nesseby sokn, 1838-1855, side 40, nr. 4)

Konfirmert 10.mars 1872 i Vadsø kirke (nr. 42) Andreas Nicolai Trane, født 19.desember 1854 i Nesseby, foreldre Andreas Olsen Trane og hustru Lisa Margrethe Matthisdatter (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, Nesseby sokn, 1865-1876, side 153)

(Folketellingene 1875 i Nesseby prestegjeld) bosted Svenskevigen, husstand nr. 02

 • Fisker og logerende Nikolai Trane, født 1855 i Nesseby, norsk/kven
 • Husbondens moder, enke, forsørges av sønnen, Lisa Roska, født 1819 i Kemi, kven
 • Pleiesønn, forsørges av sønnen, Anthon Ovesen, født 1864 i Vadsø, norsk/kven

Gift 19.oktober 1884 nordmann, fisker i Perlarsenvig Andreas Nikolai Trane, født 19.desember 1864 i Nesseby, far fisker Andreas Trane, og kven pige Anna Elisabeth Lassini, Jakobselv, født 15.september 1861, far gårdbruker Karl Lassini (Ministerialbok, Vadsø prestegjeld, Vadsø landsokn, 1881-1917, side 230, nr. 15)

(Folketelling 1885) bosted Lien i Vestre Jakobselv, matrikkel 430, hushold nr. xx

 • Fisker Andreas Nikolai Trane, født 1854 i Nesseby
 • Hustru Anna Elisabeth Lassini, født 1860 i Kuusamo

Anna kom til Norge i 1872 (Nord-Varangers eiendomshistorie gjennom 120 år, av Trond Ballo, utgitt av Trond Ballo 2016, side 108)

(Folketellingene 1891 og 1900) bosted Engen i Vestre Jakobselv, matrikkel 634

 • Fisker, jordbruker Andreas Nikolai Trane, født 1854 i Nesseby
 • Hustru Anna Elisabeth Lassini, født 1860 i Kuusamo
 • Datter Signe Terese Trane, født 1888 i Jakobselv

(Nord-Varangers eiendomshistorie gjennom 120 år, av Trond Ballo, utgitt av Trond Ballo 2016, side 126)

Død den 28.september 1901, begravet 2.oktober, gift fisker Andreas Nikolai Trane, født 1855 i Nesseby, bopæl Jakobselv, dødsårsak lungebetennelse (Ministerialbok, Vadsø prestegjeld, Vadsø landsokn, 1881-1917, side 300, nr. 10)

Ungkar Anders Persen, født 1864 i Klubben, giftet seg i november 1901 (feil, rett er 23.november 1902) med enken Anna Elisabeth. Anna Elisabeth Lassini døde i 1905 (Nord-Varangers eiendomshistorie gjennom 120 år, av Trond Ballo, utgitt av Trond Ballo 2016, side 126)

Gå til INNHOLD