4.5.3 Andreas Olsen Askjem (1812-1846) – Fra Rissa via Vardøhus til Bøkfjorden

Gå til INNHOLD

Husmannsgutten Andreas Olsen Askjem ble født i Rissa i Stadsbygd på Fosen i Sør-Trøndelag. Han kom som soldat til Vardøhus festning. Han giftet seg i Vardø med Maria Rasmusdatter fra Trondheim. De slo seg på 1840-tallet ned i Bøkfjordlien (nå Jakobsnes) i Bøkfjorden i Sør-Varanger.

Andreas Olsen er tipptipp-oldefar til Tove Jervidalo født i 1952 i Kirkenes gjennom slektslinjen Andreas Olsen Askjem – Ove Gunerius Andreassen – Anton Kristian Ovesen – Andrea Georgine Ovesen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo.

Innhold:

 1. Foreldrene til Andreas Olsen – husmannsfolk i Rissa i Sør-Trøndelag
 2. Andreas Olsen Askjem og Maria Rasmusdatter i Vardø og Sør-Varanger
 3. Et lite mellomspill
 4. Det andre ekteskapet til Maria Rasmusdatter
 5. Ove Gunerius Andreassen var faren til Anton Kristian Ovesen
 6. Ove Gunerius fikk ikke flere barn
 7. Anton Kristian Ovesen var faren til Andrea Georgine Ovesen

1. Foreldrene til Andreas Olsen – husmannsfolk i Rissa i Sør-Trøndelag

I bygdeboka Stadsbygd, bind II, av Kristoffer Rein, Trondheim 1983, side 586, leser vi:

Faren til Andreas Olsen var husmann Ole Estensen f.1786 – d.1866. Han var født i Størens prestegjeld. Han kom til Stadsbygd, hvor han i 1812 giftet seg med Marit Amundsdtr. Hole f.1787 – d.1857. Hun var født og oppvokst på den samme husmannsplassen, Hole (Hullet) under Askjem, som de i 1827 overtok etter hennes far og hvor de ble boende.

Foreldrene til Marit Amundsdtr. var Amund Toresen f.1754 – d.1842 og Elisabeth Mortensdtr. f.1746 – d.1843. De var begge født i Vågå. De var gift og hadde fått sin førstefødte, da de sammen med mange andre gudbrandsdøler ble sultet ut hjemmefra i de elendige avlingsårene omkring midten av den andre halvdel av 1700-tallet.

Denne folkevandringen gikk nordover og ut mot kysten, der det var fisken som avverget direkte hungersnød, men de husmannsplassene de måtte ta til takke med, var som regel ikke rare greiene.

De to som fikk anvist det lille dalsøkket med bra jord i Askjemsmarka var arbeidsglade og sterke.  Seigliva var de også, han levde til fylte 88 år, hun ble 97 år gammel.

Ole Estensen, far Esten Høysædet, er innført i kirkeboken som døpt i 1786 i Horg (Horrig) sokn i Stjørdal prestegjeld i Sør-Trøndelag (Ministerialbok Støren prestegjeld, Horg sokn, 1747-1790).

På internett – innlegg av Lars Lund på Slektsforum til Slekt og Data den 4.august 2008:

Foreldrene til Ole Estensen f.1786 (Horgboka B 1 s.69) synes å være Esten Ismaelsen Lyngen (Nedgarden) f.1752, d.1832 (Horgboka B 1 s.110) og hustru Marit Olsdtr. Haltbrekken f.1751, d.18 ? (Flåboka s.295). Esten og Marit ble gift i 1772 (Lyngen, Horg), og de satt som inderstfolk i Haltbrekken i 11 år. I 1783 er de kommet som inderstfolk i Fribetløkken under Høyset (Horg). Etter at eierinnen av plassen solgte Høyset til Svend Jacobsen Winsnes i 1794, ble Esten anmodet om å fraflytte plassen, og i 1801 ble han kastet ut, og måtte flytte. De flyttet da til Orkdal i 1802. Videre skjebne ukjent. Esten og Marit fikk 13 barn mens de var i Flå og Horg, og Ole Estensen var nr. 8. han hadde også en eldre bror med samme navn f.1773, d.1844.

Ved folketellingen 1801 i Støren prestegjeld bor husmann med jord og går i dagleie Esten Ismaelsen, 48 år, på en plass under gården Højsæthe sammen med sin kone Maret Olsdatter, 46 år. Ingen av barna bor lenger sammen med dem. Deres sønn Ole Estensen, 15 år, er tjenestegutt på gården Einum i Horg sokn.

Marit Amundsdtr. Askjem var født i 1787 på husmannsplassen Hole under Askjem i Rissa i Stadsbygd i Sør-Trøndelag.

Ved folketellingen 1801 for Stadsbøygen (Stadsbygd prestegjeld) bor morfaren jordbrukende husmann Ammund Thoresen 47 år på husmannsplassen Hullet (Holo) under garden Askjem sammen med sin kone Lisbeth Mortensdtr. 51 år og deres datter Gunnild Ammundsdtr. 9 år. Marit Amundsdatter, var tjenestepige på gården Bjønnerås.

Ungkarl Ole Estensen Ersland giftet seg i Rissa den 12.april 1812

med pige Marit Amundsdatter Askhemshalten (Ministerialbok Stadsbygd prestegjeld, Rissa sokn, Stadsbygd sokn, 1806-1815).

De fikk barna:

 1. Andreas Olsen Askjem, født 30.juni 1812 i Askhemshalten i Rissa i Stadsbygd (Ministerialbok Stadsbygd prestegjeld, Rissa sokn, Stadsbygd sokn 1806-1815). Andreas giftet seg i 1839 i Vardø med Maria Rasmusdatter fra Trondheim.
 2. Elias Olsen Askjemshalten, f.1820
 3. Malena Olsdtr. Askjem, f.1822
 4. Elisabeth Olsdtr. Askjem, f.1825
 5. Morten Olsen Askjem, f.1827
 6. Marta Olsdtr. Askjem, f.1831
Husmannskone Marith Amundsdatter døde

på Askjemhalten i Rissa i Stadsbygd den 12.desember 1857 (Ministerialbok Stadsbygd prestegjeld, Rissa sokn, Stadsbygd sokn, 1858-1869).

Ved folketellingen 1865 for Stadsbygd bor enkemann Ole Estensen 81 år på husmannsplassen Hullet (Hole).  Der bor også hans sønn Elias Olsen 46 år sammen med sin kone og deres to døtre.

Ole Estensen Hullet døde den 22.mars 1866,

79 ½ år, (Ministerialbok Stadsbygd prestegjeld, Stadsbygd sokn, Rissa sokn, 1858-1869). Han døde på husmannsplassen Hole under Askjem i Rissa i Stadsbygd i Sør-Trøndelag.

2. Andreas Olsen Askjem og Maria Rasmusdatter i Vardø og Sør-Varanger

Andreas ble født den 30.juni 1812 på husmannsplassen Hole (Askjemshalten)

under garden Askjem i Stadsbygd i nåværende Rissa kommune i Sør-Trøndelag og døpt den 5.juli i Stadsbygd kirke. Han ble konfirmert i Stadsbygd den 15.oktober 1828.

Andreas Olsen Askjem kom til Varanger på 1830-tallet, da han ble soldat (overkonstabel) på Vardøhus festning.

Maria Rasmusdatter ble født i Trondheim den 29.juli 1818

og døpt i Domkirken 16.august (Mini Trondheim Domkirken 1815-1821 side 117 nr. 58).

Hun var uekte barn, moren var Berith Pedersdatter og faren var soldat Rasmus Rasmussen. Da hun giftet seg i Vardø, ble hennes fars navn oppgitt som Rasmus Rasmussen.

Maria ser ut til å ha kommet fra Trondheim til Vardø på omtrent samme tidspunkt som Andreas.

Ungkarl og artillerist Andreas Olsen Askjem,

27 år, født i Stadsbygdens prestegjeld, far Ole Estensen Askjem, oppholder seg på Vardøhus, og pige Maria Rasmusdatter, 21 år, født i Trondheim, far Rasmus Rasmussen, oppholder seg i Vardø,

giftet seg i Vardø den 4.august 1839 (Ministerialbok Vardø 1805-1842).

Det er opplyst at han dimitterte fra Vardøhus og at de flyttet til Sør-Varanger?

Etter at deres eldste sønn var født i Vardø i 1840 flyttet de til Sør-Varanger. Da deres sønn Ove Gunerius ble døpt i Vadsø, er det oppgitt at foreldrene var ”af Jarfjord”. Sør-Varanger var den gang en del av Vadsø prestegjeld. Da Andreas døde i 1845 ser det ut til at de bodde i Lia (Bøkfjordlien som senere kom til å hete Jakobsnes). Det ser også ut til at Marie som enke bodde i Bøkfjordlien.

Andreas og Maria fikk barna:

1. Anton Julius Andreassen

ble født i Vardø den 1.juli 1840 i Vardø og døpt den 23.august s.å., foreldrene var overkonstabel Andreas Olsen og hustru Maria Rasmusdatter av Vardøhus. Han ble konfirmert i Vadsø landssokn den 8.november 1857. Ved folketellingen 1865 i Vardø bor ugift tjenestedreng Anton Julius Andreasen, 27 år, født i Syd-Varanger, i Fæstningsgaden i Vardø.

2. Ove Gunerius Andreassen,

født den 7.mars 1842 i Bøkfjordlien (Jakobsnes) i Sør-Varanger. Han er innført som døpt i Vadsø landssokn den 6.august 1843. Han ble fisker i Kiberg, hvor han døde i 1925. Ove fikk sønnen Anton Kristian Ovesen utenfor ekteskap med Anne Sophie Thrane.

3. Mette Maria Andreasdatter,

født den 6.mai 1846 i Sør-Varanger, døpt 17.juni 1846, alle fadderne var ”af Jarfjord”. Faren var avdød nordmann Andreas Olsen, Bøkfjord. Ved folketellingen 1865 i Vadsø bor ugift fisker Owe Andreasen, 26 år, født i Vadsø prestegjeld, sammen med sin ugifte søster Mette Marie Andreasdatter, 22 år, på gnr. 78 i den midtre bydel i Vadsø. Samme sted bor også ugift fisker Sivert Olsen. Mætte Andreasdatter giftet seg den 4.november 1866 med fisker Sivert Christian Olsen født 1838. Ved folketellingen 1875 bodde de i Krampenes. Ved folketellingen 1900 bor fisker Sivert Olsen og hans kone Mætte fortsatt i Krampenes.

Andreas Olsen druknet i Sør-Varanger den 29.desember 1845

og ble gravlagt den 18.januar 1846. Han var 33 år gammel da han døde. I kirkeboken er oppgitt at hans oppholdssted var Lie. Dette er Bøkfjordlien i Bøkfjorden, som senere skiftet navn til Jakobsnes.

3. Et lite mellomspill

I desember 1847 har enken Maria nok hatt en affære med en soldat fra Vardøhus. Datteren Ane, som ble resultatet av dette, døde imidlertid 7 dager gammel.

Død den 30.august 1848, uekte, Ane, 7 dager gammel, datter til nordmannsenke Mari Rasmusdatter Lia, oppholdssted Lia, og soldat Ludvig Møller av Vardø (Klokkerbok, Vadsø prestegjeld – Vadsø bysokn, Vadsø landsokn – 1843-1853, side 128, nr. 15)

4. Det andre ekteskapet til Maria Rasmusdatter

Som vi ser, fikk Maria et barn i oktober 1849. Hun har altså vært sammen med faren Ivar Johnsen i januar samme år. Dette var drøyt 3 år etter at hennes første mann Andreas Olsen døde.

Enke Marie Olsen giftet seg i Sør-Varanger den 5.november 1851

med nordmann Ivar Johnsen Solberg (Klokkerbok Vadsø bysokn, Vadsø landsokn 1843-1853). I følge kirkeboken var hun 38 år gammel og hennes fars navn var Rasmus.

Ivar Johnsen er oppgitt å være 33 år og hans fars navn var John Iversen Solberg. Som oppholdssted er oppgitt Lie (Bøkfjordlien som senere skiftet navn til Jakobsnes). Da sønnen Arnt Martin Edvard er innført som døpt i kirkeboken, er faren oppgitt å være båtsmann.

Vi finner besteforeldrene og faren til Ivar Johnsen ved folketellingen i Bøkfjorden i 1801 (Folketelling 1801 for Vadsø prestegjeld, bosted Bøegfjord). Fisker og skytter Iver Johnsen, 39 år (f.ca.1762), og hans kone Martha Pedersdatter, 28 år (f.ca.1773), med barna Peder Iversen, 4 år (f.ca.1797), og John Iversen, 2 år (f.ca.1799).

I Li fikk Ivar Jonsen 7.november 1853 regjeringsskjøte skriver J. Qvigstad i Bosetningen i Sør-Varanger før 1870, Tromsø Museums årshefter 48 (1925), side 28 (kan lese digitalt under Nasjonalbiblioteket på Internett).

Maria og Ivar fikk barna, som altså er halvsøsken til Ove Gunerius Andreassen:

 1. Johan Andreas Iversen, f.20.oktober 1849 i Sydvaranger. (Foreldrene giftet seg i 1851). Ved Ft.1875 er han ugift tjenestekarl og bor i Ytre-Kiberg (Sletten) i Båtsfjord. Ved Ft.1910 bor ugift gårdsdreng Johan Iversen i Nordre Langgade 185 i Vardø.
 2. Arnt Martin Edvard Iversen, f.24.april 1856 i Bøgfjord i Sydvaranger. Han ble konfirmert den 10.mars 1872 og det opplyses at han da bodde i Krampenes (Vadsø landsokn). Ved folketellingen 1875 bor han hos sin halvsøster Mette Maria og hennes familie i Krampenes. Han gifter seg i Vardø den 1.august 1880 med Johanne Marie Andreassen. Han er oppgitt å være soldat på Vardøhus og faren er fisker Iver Solberg. Ved folketellingen 1900 bor graastensbryder Martin Iversen i Bjerggade i Vardø med sin kone Johanna og barna Arne, Berghard, Sigfrida, Egil og Olaf. Ved folketellingen 1910 bor anleggsarbeider Martin Iversen i Kirkenes med sin kone Johanna og barna Olaf og Oddvar.

Ivar Johnsen Solberg døde xxxxx

Ved folketellingen 1865 bor enke Marie Hansen, som er vaskerkone og oppgitt å være 48 år og født i Trondheim, sammen med sine barn Johan Iversen, ugift, 17 år, født i Sydvaranger og Martin Iversen, 10 år og født i Sydvaranger Kirkegata matrikkel 75 i den midtre bydel i Vadsø.

I 1865 bor hennes mor enke og fattiglem Beret Marta Hansen sammen med dem. Hun er oppgitt å være født på Inderøen i 1795. Berith Marta Hansen døde i Vadsø by den 3.februar 1867 (samme år som datteren, ca. 72 år gammel). Som arvinger er notert datterbarnene Ove Andreassen og Mette (Skiftemateriale, Nord-Varanger lensmannskontor, Dødsfallsprotokoller 1853-1933).

Marie Hansen, født Rasmusdatter, døde i Vadsø by den 22.januar 1867

48 år gammel (Arkivverket, Skiftemateriale, Nord-Varanger lensmannskontor, Dødsfallsprotokoller 1853-1933).

5. Ove Gunerius Andreassen var faren til Anton Kristian Ovesen

Ove Gunerius ble født den 7.mars 1842 i Sør-Varanger.

Han ble fisker i Kiberg i Vardø kommune. Han døde i Kiberg den 19.mars 1925 83 år gammel (Mini Vardø landsokn 1912-1928). Det er i kirkeboken innført at han var født i Jarfjord i 1842.

Ove Gunerius ble født og vokste opp i Bøkfjordlien (Jakobsnes) i Sør-Varanger. Sør-Varanger hørte den gang til Vadsø prestegjeld. Da Ove Gunerius er innført som døpt i kirkeboken for Vadsø prestegjeld, er det opplyst at hans foreldre er ”af Jarfjord”. Konfirmasjon? Deretter finner jeg ikke mer om Ove Gunerius, før han i 1863 dukker opp som far til Anton.

I februar/mars 1863 lå Ove Gunerius Andreassen piken Ane Sophie Trane sammen, antakelig i Vadsø, og i desember samme år ble det uekte barnet, som ble resultatet av dette, født:

1. Anton Kristian Ovesen,

født 25.desember 1863 i Vadsø. Anton Kristian er innført som døpt i kirkebok for Nesseby 8 ½ måned senere, hvor han er oppgitt å være født i Vadsø prestegjeld.

Ane (Anne) Sofie Trane ble født i Nesseby den 19.oktober 1846.

Hun døde i Klubvig i Nesseby den 28.juli 1919 72 år gammel.

Både hennes far og stefar var fiskere og druknede i Varangerfjorden. Faren var fra en husmannsplass utenfor Steinkjer i Nord-Trøndelag. Moren var født i Sodankylä i Lappland og flyttet til Vadsø/Nesseby da hun var 24 år. Hennes foreldre og søsken var flyttet til Nesseby 10 år tidligere.

Anne Sofie fikk sønnen Anton Kristian, da hun var 17 år gammel. Hun giftet seg først 5 ½ år senere, 22 år gammel, med Andreas Persen (Pedersen). De bodde på Mortensnes i Nesseby hele livet. De fikk xxx barn, som altså er halvsøsken til Anton Kristian Ovesen.

Anton Kristian Ovesen ble straks etter fødselen satt bort som pleiebarn til sin mormor Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska. De bodde på Mortensnes og i Klubbvik.

I 1865, vel et år etter at hun fødte sin uekte sønn Anton Kristian Ovesen, bodde Sophie Trane, som er ugift og 20 år gammel, som tjenestepike hos handelsfullmektig Monrad Joachim Tvede i Nesseby Strandsted.

Anna Sofie giftet seg xxxx

6. Ove Gunerius fikk ikke flere barn

Ove Gunerius giftet seg med Emilie Lavina Larsdatter

i Vardø den 22.juli 1871. (Ministerialbok Vardø 1862-1871)

Det er i kirkeboken ved innførsel av vielsen med Emilie, opplyst at Ove Gunerius Andreasen var født den 7.mars 1842 i Syd-Varanger og at hans far var overkonstabel Andreas Olsen. Da de giftet seg bodde de begge på Kiberg i Vardø, hvor Ove Gunerius var fisker. De ble boende i Kiberg resten av livet. Det ser ikke ut til at de fikk egne barn.

Emilie Lavina Larsdatter var født i Kiberg den 19.desember 1852. Hennes far var nordmann Lars Ellev Larsen og moren hustru Anne Sophie Pedersdatter Kiberg (Ministerialbok Vadsø prestegjeld, Vardø sokn 1843-1861). Ved folketellingen i 1865, da hun var 14 år gammel, bor hun sammen med sine 3 søsken hos deres mormor i Ytre Kiberg.  Det ser ut som om begge foreldrene da var døde.

I 1875 bor fisker Ove Gunerius og Emilie i Ytre Kiberg i Vardø kommune.

I 1885 bor fisker, kreaturstell Ove G. Andreassen og hustru Emelia sammen med fostersønn Georg Hansen født 1875 i Vardø landsokn i Sandsenden, Ytre Kiberg. (Født den 25.mars 1876, døpt 13/8 i Vardø Georg Edvard Johan, foreldre fisker Hans Knudsen født 1841 og hustru Dorthea Nikoline Madsdatter født 1842, gift i 1867, bosatt i Kiberg. Ministerialbok Vardø 1872-1878).

I 1891 bor fisker, jordbruker Ove Gunerius Andreassen, hustru Emilie Lavine Andreassen og Georg Edvard Hansen i Sandsenden, Ytre Kiberg. For Georg er anmerket at han er tilhørende familien og er født 1876 i Vardø.

I 1900 bor fisker og jordbruker Ove Gunerius og Emilie i Sandsenden i Vardø.

I 1910 bodde Ove Andreassen med sin kone Emelie på Sandsengen Kiberg i Vardø.

Ove Gunerius Andreassen døde i Kiberg den 19.mars 1925.

Det er oppgitt at han er født den 3.juli 1842 i Jarfjord, Sør-Varanger (Ministerialbok Vardø 1912-1928). Det ser ut til at Emilie døde i 1929.

7. Anton Kristian Ovesen var faren til Andrea Georgine Ovesen

Anton Kristian Ovesen ble født i Vadsø den 25.desember 1863 og er innført som døpt i kirkebok for Nesseby 8 ½ måned senere.

Anton Kristian Ovesen og Josefine Fransisca Svenning giftet seg

i Nesseby den 16.oktober 1885. Josefine var 22 år og Anton 21 år og gamle. De fikk barnet:

1. Andrea Georgine Ovesen,

født den 14.juli 1886 på Mortensnes i Nesseby. Det var 9 måneder etter at foreldrene giftet seg.

Anton Kristian døde av skarlagensfeber i Nesseby allerede den 25.november 1886,

da han var knapt 23 år gammel. Det var bare ett år og en måned etter at han giftet seg med Josefine Fransisca Svenning, og fire måneder etter at hans datter Andrea Georgine ble født. I kirkeboken er dødsårsaken oppgitt som skarlagensfeber. Steddatteren Marie Adolfine døde 4 dager før av samme årsak.

Josefine Fransisca Svenning giftet seg 2.gang

i Nesseby xxxxx

Gå til INNHOLD