4.5.4 Familiehistorien til fiskerbonde Johan Andreas Svenning født 1843 i Tromsø – død 1910 i Nesseby

Gå til INNHOLD

Ved folketellingen i 1865 i Nesseby finner vi fisker Johan Svenning. Det er oppgitt at han er 23 år gammel (beregnet fødselsår 1843) og født i Tromsø prestegjeld. Han bor i Bukten i Mortensnes sammen med sin kone Sophie Nilsdatter og barna Josefine og Elise.

Johan Andreas Svenning er tipp-oldefar til Tove Jervidalo født 1952 i Kirkenes gjennom slektslinjen Johan Andreas Svenning – Josefine Fransisca Svenning – Andrea Georgine OvesenJohanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo.

Innhold:

1. Johan Andreas og Ane Sofie Kofod i Nesseby

2. Fødsel og oppvekst til Johan Andreas i Tromsø, Berlevåg og Vadsø

3. Josefine Fransisca Svenning er oldemor til Tove Jervidalo fra Kirkenes i den kvinnelige forfedrelinje:

Margareta Larsdotter Jarcko (1737-  ) – Greta Lisa Johansdotter Lassila (1780-  ) – Elsa Greta Salomonsdatter Lejon (1814-1899) – Ane Sofie Kofod (1839-1915) – Josefine Fransisca Svenning (1863-1925) – Andrea Georgine Ovesen (1886-1966) – Johanna Josefine Nilsen (1926-2015) – Tove Jervidalo (1952-  )

4. Josefine Fransisca  fikk 7 barn med 3 fedre

5. Josefine Fransiscas 1.ekteskap med Anton Kristian Ovesen

6. Josefine Fransiscas 2.ekteskap med Samuel Persen

1. Johan Andreas og Ane Sofie Kofod i Nesseby

I Ministerialbok for Nesseby 1856-1864 og i Klokkerbok Nesseby/Nesseby 1861-1868 ser vi at Johan Andreas giftet seg i Nesseby den 31.mai 1863 med Anne Sofie Kofod. Han er 21 år gammel, født i Tromsø og oppholder seg i Vadsø. Faren er oppgitt som Svend Bjørnsen (mens han ved dåpen til Johan den 26.02.1843 i Tromsø er innskrevet i kirkeboken som Svend Bjørnæs). Ane Sofie er 23 år gammel og født på Mortensnes. Faren er Nils Mortensen Kofod. Forloverne var Carl Anton Dahl og Bernhard (Nils) Krog, begge med oppholdssted Mortensnes.

Foreldrene til Anne (Ane) Sophie Kofod var den danske innflytter bøkker og fiskerbonde Nils Mortensen Kofod, som var født i København i 1816, og den finske innflytter Elsa Greta Salomonsdatter Lejon, som var født i Nedre Kemi i 1814. De giftet seg i Nesseby i 1839. Her stiftet de familie og her bodde de på Mortensnes resten av livet.

Johan Andreas og Ane Sofie fikk 5 barn, hvorav 4 vokste opp. De ble alle boende i Nesseby og har mange etterkommere.

1. Josefine Fransisca Svenning,

født 15.mars 1863 i Nesseby, død i Nesseby den xxx mai 1925 62 år gammel. – Gift 1.gang i Nesseby den 16.oktober 1885 med Anton Kristian Ovesen, gift 2.gang i Nesseby den 7.oktober 1888 med Samuel Persen.

2. Elisabeth (Elise) Svenning,

født 4.oktober 1864 i Nesseby, død 14.oktober 1924 i Nesseby. – Gift i Nesseby den 30.september 1883 med fiskerbonde Petter Johansen (Petter Benjamin Johansen Møllemeggi).

3. Else Grete Svenning,

født 14.desember 1866 i Nesseby, død 1953. – Gift i Nesseby den 26.desember 1884 med John (Johan) Peder Kristian Johannesen.

4. Helene Andrea Svenning,

født 19.februar 1869 i Nesseby, død 23.april 1871 i Nesseby.

5. Didrik Paul Svenning,

født 25.januar 1884 i Nesseby, død 23.juli 1968 i Nesseby. – Gift i Nesseby den 24.september 1904 med Alma Jørgine Schøn.

Som ved folketellingen i 1865 bodde Johan Andreas og Ane Sofie i Bukten i Mortensnes også ved folketellingene i 1875, 1885, 1891 og 1900. Johan Andreas var fisker/fiskerbonde.

Ved tellingen i 1865 er det registrert at Ane Sophie var ½ norsk og ½ kven. Familien hadde 2 kuer, 1 får og 1 svin. I tellingen har de fått bostedsnummer 013. På bostedsnummer 012, altså naboen, bor foreldrene til Ane Sophie. Nils Mortensen Kofod er fortsatt notert som bøkker. Familien hadde 1 hest, 4 kuer og 5 får.

Ved tellingen i 1875 er det registrert at begge språk tales, altså norsk og finsk. Familien hadde 1 ku og 2 får. I denne tellingen har de fått bostedsnummer 014. Naboen, med bostedsnummer 013, er fortsatt foreldrene til Ane Sophie. De har 1 hest, 3 kyr, 1 kalv og 7 får.

Ved tellingen i 1885 har de fått bostedsbetegnelse Mortensnes e bostedsnummer 012. Naboen er fortsatt foreldrene til Ane Sophie på bostedsbetegnelsen Mortensnes d bostedsnummer 011.

Ved tellingen i 1891 er familien registrert under tellingskrets nr. 1, husliste nr. 12. Johan Andreas Svenning er notert som fisker og gårdbruker, fiskeri, jordbruk. Naboen under husliste nr. 11 er fortsatt foreldrene til Ane Sofie. Nils Mortensen Kofoed er notert som gårdbruker, selveier, feavl, fiskeri.

Ved tellingen i 1900 har småbruket, hvor Johan Andreas og Ane Sofie bor, fått betegnelsen Grønsletten matr.nr 17 løpenr. 13. Naboen, som er enkemann Nils Mortensen Kofod, bor i  Mortensnesbukten matr.nr. 17 løpenr. 8.

Ved folketellingen i 1910 bor enke Ane Sofie Kofod (hun er registrert med navnet Sofie Svenning) hos sin datter Elise Johansen (Elisabeth Svenning) og hennes familie på Nyslett Ytre på Mortensnes matr.nr. 17 løpenr. 5. Sønnen til Johan Andreas og Ane Sofie, Didrik Svenning, bor med sin familie på Gammelgården matr.nr 17 løpenr. 8 på Mortensnes

Den 15.juli 1898 fikk Didrik Paul Svenning skjøte av sin far Johan Svenning på eiendommen matr. 17 løb.nr. 13 Grønsletten ved Mortensnes. Johan Svenning hadde i 1883 fått skjøte på eiendommen av A. G. Nordvi. Den 5.mai 1904 får Didrik Paul Svenning skjøte på eiendommen matr. 17 løb.nr. 8 Mortensnesbukten ved Mortensnes av sin morfar Nils Mortensen Kofod for kr 750,- pluss overtakelse av restgjeld på pantobligasjon til Finmarken Skogfond på kr 276,-. (Tinglysningsmateriale, Panteregister, Tana sorenskriveri, side 557 og 547).

Slekt og Data, Gravminner, gravplass Nesseby

Johan Andreas døde på Mortensnes i Nesseby den 8.oktober 1910 67 år gammel. I kirkeboken er oppgitt at dødsårsaken var ”nyresykdom.»

Anne Sofie døde den 16.juni 1915 i Nesseby nesten 76 år gammel.

 

 

 

 

 

 

 

2. Fødsel og oppvekst til Johan Andreas i Tromsø, Berlevåg og Vadsø

Ifølge søkbare Gravminner på hjemmesiden til DIS-Norge skal det på hans gravstein på Nesseby kirkegård stå at Johan Andreas Svenning er født d.7.juli 1844. Det er i kirkeboken for Nesseby og i folketellinger opplyst at han var født i Tromsø. Det er imidlertid ingen Johan Andreas å finne under døpte i kirkeboken for Tromsø, som er født i 1844. Derimot er det formodentlig vår Johan Andreas, som i Ministerialboken for Tromsø 1837-1847 er innført som født den 7.januar 1843 og døpt den 26.februar samme år. Han er uekte barn, faren er oppgitt som ungkar, snekker Svend Bjørnæs og moren er pike Isabella Nilsdatter av Tromsø.

I kirkeboken er det ingen opplysninger om denne snekker Svend Bjørnæs annet enn navnet; hverken alder, fødested eller farsnavn. 1843 er et vanskelig utgangspunkt for søk i folketellinger, den nærmeste digitaliserte telling er i 1865, 22 år senere enn registreringen av navnet i kirkeboken. Mye kan ha skjedd i løpet av disse årene. Ved generelt søk i folketellinger for hele landet under Digitalarkivet på internett kommer det opp svært mange med etternavn Bjørnæs. Men ingen med fornavn Svend og for så vidt heller ingen andre som ser ut til å kunne passe, hverken i tellingen i 1865 eller i 1801. Svend Bjørnæs legges derfor til side, inntil det eventuelt måtte dukke opp nye opplysninger om ham.

I Ministerialbok for Tromsø 1806-1821 finner vi at det under uekte fødte og døpte er registrert en dåp den 11.juni 1819 av Isabella. Hun er 6 ½ uke gammel. Moren er Anna Magdalena Johannesdatter fra Tromsø. Faren er oppgitt som Hans Rønneberg. Har foreløpig ikke vært i stand til å finne mer informasjon om hverken moren eller faren.

Det har foreløpig ikke vært mulig å finne konfirmasjonen til Isabella. Det hadde vært svært ønskelig for å kunne se, hva som eventuelt der er registrert som fødselsdato og farsnavn.

Den Isabella vi følger videre, er ved flere anledninger registrert som Isabella Nilsdtr. Rønneberg, selv om faren i kirkeboken ved innførsel av datterens dåp er innskrevet som Hans Rønneberg. En nærliggende teori kan være at farens fornavn er feilskrevet i kirkeboken, og at rett fornavn er Nils.

Vi finner igjen Isabella i Langnes ved Berlevåg i Tana i 1849. I Ministerialboken for Tana i Nesseby 1846-1861 er det innført ekteskap den 9.september 1849 mellom Isabella Nilsdtr. Rønneberg, 28 år, født i Tromsø (født ca. 1821) far Nils Rønneberg, og ungkar Didrik Jacobsen Svenning, 29 år, født i Overhalla (født ca. 1820), far Jacob Larsen. I kirkeboken ser vi også at deres sønn Jasper Julius ble døpt den samme dag, som foreldrene giftet seg.

I kirkebok for Overhalla prestegjeld, utflyttede 1824-1865, ser vi at ungkar Didrik Jacobsen Svenning 30 år (født ca. 1819) den 28.august 1849 er registrert utflyttet til Tromsø. Det er ikke klarlagt om Didrik og Isabella traff hverandre i Tromsø og sammen reiste til Berlevåg, eller om de møttes i Berlevåg. Vi kan slå fast at de senest møttes på våren/forsommeren 1848. Da var Johan Andreas 5 år gammel.

Johan Beronka skriver i Vadsø bys historie …., utgitt 1933, side 110: Tømmermann Didrik Svenning fra Overhalla f.1812 kom hit fra Tana. Gift med Isabella f. Rønneberg. Død 1892. Hans slekt bor på Mortensnes i Nesseby herred.

I Tana får Isabella og Didrik 2 barn. Omkring 1851 flytter familien til Vadsø, hvor de får enda 4 barn. Alle disse barna er altså halvsøsken til Johan Andreas.

 1. Jasper Julius Svenning, født den 4.februar 1849 i Tana (Berlevåg)
 2. Nicoline Margrethe Svenning, født den 5.mai 1850 i Tana (Berlevåg) – Gift i Vadsø den 26.desember 1869 med dansk bøkker Paul Christian Larsen (26 4/12 år gammel, far Lars Rasmussen). Familien er i 1882 registrert som utflyttet til København. (Hjemmesiden til Ballo)
 3. Joachim Svenning, født 29.mars 1852 i Vadsø
 4. Amalie Svenning, født 1853 i Vadsø – Gift i Vadsø den 21.november 1872 med skipper Ole Martin Nilsen født den 11.januar 1836 (Hjemmesiden til Ballo) – død før 1885. Bosatt i Vadsø. En datter Didrike Olufine Augusta Nilsen.
 5. Dortea Svenning, født 1855 i Vadsø – Dorthea Svenning fødte den 18.september 1872 i Vadsø de uekte tvillingene Hans og Helene. Hans døde i den 3.oktober samme år, Helene døde den 10.oktober (Hjemmesiden til Ballo).
 6. Hans Helmer Svenning, født 1864 i Vadsø – død i Vadsø den 29.januar 1872 (Hjemmesiden til Ballo).

Det er nærliggende å tro at Johan Andreas, som bruker etternavnet Svenning etter sin stefar, bor med familien først i Tana (Berlevåg) og deretter i Vadsø. I 1858 var han 15 år gammel. Han burde altså vært konfirmert omkring 1858-1860. Problemet er bare at kirkebøkene for Vadsø omkring disse årene er gått tapt, slik at vi ikke får sjekket dette. I 1863 gifter han seg i Nesseby med Ane Sofie.

Ved folketellingen i 1865 finner vi moren, stefaren og resten av familien i Oscarsgate matr. 74 i Vadsø. I Vadsøs bys eiendomshistorie av Trond Ballo, side 551, ser vi at tømmermann Didrik Svenning eier huset. Det gjør han også ved folketellingene i 1875, 1885 og i 1891. I 1891 er han enkemann. Isabella er død og han har datterdatteren Didrike Olufine Augusta Nilsen født 1873 til å hjelpe seg i huset. I 1895 er huset solgt og det er ingen av familien, som bor der.

I Ministerialbok for Vadsø Bysoknet 1885-1895 finner vi at Isabella Svenning, født 1819 i Tromsø, døde den 18.november 1888, dødsårsak alderdom. I samme kirkebok finner vi at tømmermann Didrik Svenning, født 1819 i Overhalden, døde den 3.juli 1892, dødsårsak kreft.

3. Josefine Fransisca Svenning er oldemor til Tove Jervidalo fra Kirkenes i den kvinnelige forfedrelinje:

Margareta Larsdotter Jarcko (1737-  ) – Greta Lisa Johansdotter Lassila (1780-  ) – Elsa Greta Salomonsdatter Lejon (1814-1899) – Ane Sofie Kofod (1839-1915) – Josefine Fransisca Svenning (1863-1925) – Andrea Georgine Ovesen (1886-1966) – Johanna Josefine Nilsen (1926-2015) – Tove Jervidalo (1952-  )

Josefine Francisca Svenning, født den 15.mars 1863, døpt 16.august, foreldre nordmand Johan Andreas Svenning og hustru Anne Sofie Kofod (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1856-1864, side 32, nr. 23

Josefine Fransisca Svenning var det eldste barnet i en søskenflokk på 5, hvorav 3 jenter og 1 gutt vokste opp. De stiftet alle familie og ble boende i Nesseby:

1. Josefine Fransisca Svenning

født den 15.mars 1863 i Nesseby. Se videre nedenfor.

2. Elisabeth Elise Svenning,

født den 5.oktober 1864 (Ministerialbok, Nesseby, 1865-1876, side 4, nr. 16)

(Folketelling 1910 i Nesseby) bosted Nyslet Yttre på Mortensnes

 • Fisker og gårdbruker Petter Johansen, født 8.august 1861 i Sverige
 • Hans kone Elise Johansen, født 5.oktober 1864 i Nesseby
 • Sønn, fisker, Oskar Johansen, født 18.november 1890 i Nesseby
 • Sønn, fisker, Andras Johansen, født 18.mai 1893 i Nesseby
 • Datter Gyda Johansen, født 9.januar 1897 i Nesseby
 • Datter Else Johansen, født 12.desember 1900 i Nesseby
 • Enke, familiemedlem, Sofie Svenning, født 13.juni 1839 i Nesseby (Josefine Fransisca Svenning)
 • Skolegutt, forsørges av fisker, Gustav Losuva, født 1897 i Sydvaranger
 • Skolepige, forsørges av fisker, Margit Iversen, født 6.oktober 1895 i Nesseby
 • Skolepige, forsørges av fisker, Gaia Andersen, født 21.april 1895 i Nesseby
3. Else Grete Svenning,

født den 19.november 1866 (Ministerialbok, Nesseby, 1865-1876, side 15, nr. 14)

(Folketelling 1910 i Nesseby) bosted Stenvolden (tellingskrets Nesseby-Nyborg)

 • Fisker John Johansen, født 30.desember 1857 i Harstad
 • Kone E. Grete Svenning, født 14.desember 1866 i Nesseby
 • Sønn, fisker, Alfred Johnsen, født 13.september 1877 i Nesseby
 • Sønn, fisker, Gustav Johnsen, født 30.november 1889 i Nesseby
 • Sønn Georg Johnsen, født 1.februar 1890 i Nesseby
 • Datter Petra Johnsen, født 1.april 1897 i Nesseby
 • Sønn Hilmar Johnsen, født 8.januar 1903 i Nesseby
 • Datter Anida Johnsen, født 10.februar 1904 i Nesseby
 • Sønn Julius Johnsen, født 23.desember 1905 i Nesseby
4. Helene Andrea,

født 17.februar 1869 (Ministerialbok, Nesseby, 1865-1876, side 23, nr. 17), død 23.april 1871 (Ministerialbok, Nesseby, 1865-1876, side 239, nr. 14)

15 år senere kom attpåklatten:

5. Didrik Paul Svenning,

født den 25.januar 1884 (Ministerialbok, Nesseby, 1877-1884, side 37, nr. 14)

(Folketelling 1910 i Nesseby) bosted Mortensnesbukten

 • Fisker og gårdbruker Didrik Svenning, født 25.januar 1884 i Nesseby
 • Hans kone Alma Svenning, født 2.juni 1887 i Nordvaranger (Kiby)
 • Sønn Johan Svenning, født 17.september 1910 i Nesseby
 • Pleiepike Bigga Tveiasen, født 25.juni 1897 i Nesseby
 • Fisker August Leion, født 26.desember 1837 i Sverige
 • Hans kone Anna Leion, født 16.august 1869 i Nesseby

(Se artikkelen Johan August Lejon og Anna Pauline Leth)

Josefine Fransisca Svenning bodde sine første år hos foreldrene:

(Folketelling 1865 i Nesseby) bosted Bukten Mortensnes

 • Fisker Johan Svenning, 23 år, født i Tromsø
 • Hans kone Sophie Nilsdatter, 24 år, født i Nesseby
 • Deres datter Josefine Johansdatter, 3 år, født i Nesseby
 • Deres datter Elise Johansdatter, 1 år. født i Nesseby
 • Tjenestedreng Bekka Pettersen, 25 år, født i Kemi Finland

På naboeiendommen i Bukten bor Josefines besteforeldre Nils Kofod og Elsa Greta.

(Se artikkelen Nils Mortensen Kofod og Elsa Greta Salomonsdatter Lejon)

Ved folketellingen i 1875 bor Josefine Francisca på Mortensnes som pleiebarn hos sin morfar og mormor.

(Folketelling 1875 i Nesseby, tellingskrets nr. 1, liste nr. 13, side 85) bosted Mortensnes

 • Jordbruker selveier, fisker og bødker Nils Kofoed, født 1816 i København
 • Kone Else Salomonsdatter, født 1814 i Kemi Finland
 • Pleiedatter Josefine Svenning, født 1863 i Nesseby
 • Pleiedatter Anna Leth, født 1868 i Nesseby
 • Logerende fisker Hans Alexandersen, født 1850 i Vadsø Nordvaranger
 • Kone Nikoline Kofoed, født 1852 i Nesseby

Nils Kofoed har 1 hest, 3 kuer, 1 kalv og 7 sauer.

Foreldrene bor på naboeiendommen:

(Folketelling 1875 i Nesseby, tellingskrets nr. 1, liste nr. 14, side 87) bosted Mortensnes

 • Fisker, gårdbruker Johan Svenning, født 1844 i Tromsø
 • Kone Sofie Kofoed, født 1840 i Nesseby
 • Datter Elise Svenning, født 1864 i Nesseby
 • Datter Grethe Svenning, født 1866 i Nesseby

Johan Svenning har 1 ku og 1 sau.

(Folketelling 1885 i Nesseby) bosted Mortensnes e

 • Fisker Johan Svenning, født 1844 i Tromsø
 • Hustru Ane Svenning, født 1841 i Nesseby
 • Didrik Svenning, født 1883 i Nesseby
 • Fosterbarn Rudolf Nilsen, født 1877 i Vardø

Konfirmert i Vadsø den 8.desember 1878, Josefine Franciska, født 15.mars 1863, født og bosatt i Nesseby, foreldre N. Johan Andreas Svendsen og Anna Sofie Kofod, kunnskap og evner godt, flid og forhold meget godt (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1873-1874, side 141, nr. 10)

I forbindelse med at hun var i Vadsø for konfirmasjonen, er det nærliggende å tro at hun der bodde hos sin farmor og farfar:

(Folketelling 1875 i Vadsø) bosted byens mellemste del, gårdens nr. 74, 94

 • Huseier og tømmermann Didrik Jacobsen Svenning, født 1819 i Ranums sokn og prgj. Overhalden
 • Kone Issabella Nilsdatter Rønneberg, født 1819 i Tromsø

4. Josefine Fransisca  fikk 7 barn med 3 fedre

1. Marie Adolfine Dahl,

født den 25.mars 1884, uekte datter, døpt den 17.august. Mor pige Josefine Johansdatter Svenning, Mortensnes, oppgiver ungkarl, kjøpmann, Adolf Dahl, p.t. Nesseby, som barnets fader. Hun født 1864, han født 1858 (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1877-1884, Fødte og døpte, nr. 18).

Vi finner igjen Adolf Herman Dahl som barn med sin familie i Vadsø, og ser at han i 1887 emigrerte til USA:

(Folketelling 1865 i Vadsø) bosted Tollbugate matr. 30

 • Kjøpmann Herman Richard Klæboe Dahl, født 1830 i Tromsø
 • Hustru Vivecke Elisabeth Markussen, født 1829 i København
 • Sønn Knut Juul Dahl, født 1856 i Vadsø
 • Sønn Olaf Georg Dahl, født 1857 i Vadsø
 • Sønn Adolf Herman Dahl, født 1860 i Vadsø

(Folketelling 1875 i Trondheim) bosted, logerende hos huseier og lysestøper Steffen Brænne, Sandgade 3

 • Skoledisipel Adolph Dahl, født 1861 i Vadsø

(Folketellingen i 1885 i Nesseby) bosted Nesseby d

 • Handelsmann Adolf Dahl, født 1861 i Vadsø

(Emigranter over Trondheim 1867-1930) Emigrert 1887, reisemål Chicago

 • Adolf H. Dahl, 26 år, bosted Vadsø

Da Marie Adolfine ble født var Josefine akkurat fylt 21 år og barnets far Adolf Dahl var ca. 24 år gammel. Barnet døde den 21.november 1886 to år og otte måneder gammel. I kirkeboken er dødsårsaken oppgitt som skarlagensfeber (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 226, nr. 29). Hun døde drygt 1 år og en måned etter at moren giftet seg med Anton Kristian Ovesen, og 4 dager før stefaren Anton Kristian også døde av skarlagensfeber.

5. Josefine Fransiscas 1.ekteskap med Anton Kristian Ovesen

Josefine Fransisca Svenning og fisker Anton Kristian Ovesen giftet seg i Nesseby den 16.oktober 1885 (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 180, nr. 5). Josefine var 22 år gammel og Anton 21 år.

Anton Christian Ovesen,

uekte født den 25.desember 1863, innført som døpt i kirkeboken for Nesseby (8 ½ måned senere) den 11.september 1864, foreldre nordmann ungkarl Ove Gunerius Andreassen og pige Anne Sofie Trane (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1856-1864, side 38, nr. 21). I klokkerboken er moren innført som kvæn pige Anne Sofie, datter av Andreas Trane.

Ove Gunerius Andreassen ble født i Bøkfjordlien (Jakobsnes) i Sør-Varanger. Født den 7.mars 1842, døpt i Vadsø den 6.august 1843, Ove Gunerius, foreldre nordmand Andreas Olsen og hustru Marie Rasmusdatter af Jarfjord (Ministerialbok, Vadsø landsokn, 1843-1853, side 6, nr. 50). Faren Andreas Olsen Askhjem var født på en husmannsplass i Rissa i Trøndelag og kom til Vardøhus som soldat. Moren Maria Rasmusdatter var et uekte barn av en soldat og en pike fra Trondheim. Andreas og Maria giftet seg i Vardø. Andreas dimmiterte og de flyttet til Bøkfjordlien i Sør-Varanger.

(Se artikkelen Andreas Olsen Askhjem (1812-1846) – Fra Rissa via Vardøhus til Bøkfjorden)

Ove Gunerius giftet seg med Emilie Lavina Larsdatter i Vardø den 22.juli 1871. (Ministerialbok Vardø 1862-1871). Det er i kirkeboken ved innførsel av vielsen med Emilie, opplyst at Ove Gunerius Andreasen var født den 7.mars 1842 i Syd-Varanger og at hans far var overkonstabel Andreas Olsen. Da de giftet seg bodde de begge på Kiberg i Vardø, hvor Ove Gunerius var fisker. De ble boende i Kiberg resten av livet. Det ser ikke ut til at de fikk egne barn.

Ove Gunerius Andreassen døde i Kiberg den 19.mars 1925. Det er oppgitt at han er født den 3.juli 1842 i Jarfjord, Sør-Varanger (Ministerialbok, Vardø, 1912-1928)

Anton Kristian vokste opp på Mortensnes som pleiebarn hos sin mormor og hennes mann i hennes andre ekteskap.

(Folketelling 1865 i Nesseby) bosted Svenskevigen, Mortensnes

 • Fisker Carl Persen, 27 år, født i Vadsø prstgj (broren til Samuel Persen)
 • Hans kone Lisa Mattisdatter, 49 år, født i Sodankyla Finland
 • Hans stedatter Lisabeth Andreasdatter, 13 år, født i Vadsø prstgj
 • Hans stesønn Nicolai Andreassen, 11 år, født i Nesseby
 • Deres pleiesønn Anton Ovesen, 2 år, født i Vadsø prstgj

(Folketelling 1875 i Nesseby) losjerende hos selveier, fisker, gårdbruker Ole Nilsen Rolstad og hans familie i Svenskevigen

 • Fisker og logerende Nikolai Trane, født 1855 i Nesseby
 • Hans mor, enke, forsørges av sønnen, Lisa Roska, født 1819 i Kemi Finland
 • Pleiesønn, forsørges av sønnen, Anthon Ovesen, født 1864 i Vadsø

Død den 8.desember 1882 kvænenke Anna Lisa Mattisdatter Roska, 68 år, bosatt i Perlarsenvig (Ministerialbok, Nesseby, 1877-1884, side 236, nr. 18).

(Se artikkelen Slekten Jauhola / Roska i Nesseby)

Moren til Anton Kristian, Anne Sofie Trane bodde også i Nesseby:

(Folketelling 1865 i Nesseby) bosted Nesseby strandsted, i husstanden til handelsfuldmæktig Monrad Joachim Tvede

 • Tjenestepige Sophie Trane, 20 år, født i Vadsø prgld.

Hun giftet seg med Andreas Persen. Han var broren til Samuel Persen, som ble gift med hennes svigerdatter Josefine Fransisca Svenning, og broren til Carl Persen, som ble gift med hennes mor Lisa Mattisdatter Jauhola/Roska.

(Se artikkelen Tre brødre Persen ble inngiftet i slekta til Andrea Georgine Ovesen)

Gift i Nesseby den 19.april 1869 nordmands ungkarl Andreas Persen, 25 år, født i Klubvigen, far Per Jensen, og norsk pige Anne Sofie Thrane, 23 år, født i Vadsø, far Andreas Olsen Thrane (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1865-1876, side 186, nr. 1)

De 4 barna til Anne Sofie Trane og Andreas Persen er altså halvsøsken til Anton Kristian Ovesen.

(Folketelling 1875 i Nesseby) bosted Klubvig

 • Fisker og gårdbruker Andreas Persen, født 1845 i Nesseby (broren til Samuel Persen)
 • Kone Anna Sofie Trane, født 1846 i Nesseby
 • Sønn Johan T. Andreasen, født 1871 i Nesseby
 • Sønn Oluf Marthin Andreasen, født 1873 i Nesseby

Konfirmert i Nesseby den 21.mars 1880, Anton Kristian Ovesen, bosted Klubvig, født 25.desember 1863 i Vadsø, foreldre nordmandsungkarl Ove Gunerius Andreasen og pige Anna Sofie Trane, god kristendomskunnskap, flid og forhold meget godt (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1877-1884, side 127, nr. 2)

(Folketelling 1885 i Nesseby) bosted Klubvig a

 • Fisker, på føderåd, Andreas Persen, født 1848 i Nesseby
 • Hans kone Anna Persen, født 1845 i Vadsø
 • Deres barn Johan P. Persen, født 1871 i Nesseby
 • Deres barn Olaf Persen, født 1874 i Nesseby
 • Deres barn Laura Persen, født 1877 i Nesseby
 • Deres barn Theodor Persen, født 1883 i Nesseby

(Folketelling 1891 i Nesseby) bosted tellingskrets nr. 1 Klubvig og Meskelv, husliste nr. 1

 • Fisker selveier Andreas Persen, født 1847 i Nesseby
 • Hustru Anna Sofie Trane, født 1845 i Vadsø by
 • Sønn fisker Johan Peder Andreasen, født 1872 i Nesseby
 • Sønn fisker Oluf Martin Andreasen, født 1874 i Nesseby (Klubvig)
 • Datter Laura Elise Andrea Andreasdatter, født 1877 i Nesseby (Klubvig)
 • Sønn Teodor Nikolai Andreasen, født 1883 i Nesseby
Som nygifte bodde Josefine Fransisca og Anton Kristian hos hennes besteforeldre på Mortensnes:

(Folketelling 1885 i Nesseby) bosted Mortensnes d

 • Fisker Nils Kofod, født 1816 i Danmark, innflyttet i 1838
 • Hans hustru Else Kofod, født 1814 i Finland, innflyttet i 1833
 • Fosterdatter Anne Leth, født 1868 i Nesseby (deres barnebarn)
 • Dattersønn Nils Petter Hansen, født 1877 i Nesseby, tilreisende
 • Fisker Anton Ovesen, født 1864 i Nesseby
 • Hans kone Josefine Ovesen, født 1863 i Nesseby
 • Hennes barn Marie Dahl, født 1884 i Nesseby

Norsk fisker gift mann Anton Kristian Ovesen døde den 25.november 1886, født 1863 i Vadsø, bopæl Mortensnes, dødsårsak skarlagensfeber (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 225, nr. 20). Han døde knapt 23 år gammel.

Anton Kristian var fisker i Nesseby og bosatt på Mortensnes. Han døde bare ett år og en måned etter at han giftet seg med Josefine Fransisca Svenning, og fire måneder etter at hans datter Andrea ble født. I kirkeboken er dødsårsaken oppgitt som skarlagensfeber. Stedatteren Marie Adolfine Dahl døde 4 dager før av samme årsak.

Anton Kristian Ovesen og Josefine Fransisca Svenning fikk barnet:

2. Andrea Georgine Ovesen,

født den f.14.juli 1886, døpt den 1.august, foreldre fisker Anton Ovesen og hustru Josefine Fransisca Svenning, bosted Mortensnes (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 6, nr. 10).  Det var 9 måneder etter at foreldrene giftet seg.

Konfirmert den 10.november 1901 Andrea Georgine Ovesen, født 14.juli 1886 på Mortensnes, bosatt på Mortensnes, foreldre fisker Anton Ovesen og hustru Josefine Fransiska f. Svenning, kristendomskunnskap god (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 155, nr. 18)

Andrea Georgine var gift 3 gange og fikk 5 barn. De to første menn, som var brødre, døde av tuberkulose. De bodde i Klubvik. Da hun giftet seg tredje gang flyttet hun til Ekkerøy.

(Se artikkelen To brødre var gift med Andrea Georgine Ovesen)

Andrea giftet seg i første gang

i Nesseby den 1.oktober 1905 med Håkon Georg Eilertsen (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 206, nr. 7). Håkon Georg var født i Perlarsevik den 8.august 1873 og døde i Nesseby den 23.januar 1909.

2.1 Magnhild Josefine Eilertsen, født den 8.juli 1906 i Nesseby, død den 9.februar 1959 i Nesseby. Hun var gift med Karl Rolstad, de bodde i Fugelåsen ved Mortensnes.

Andrea giftet seg andre gang

som enke i Nesseby den 11.desember 1910 med enkemann Andreas Edvard Eilertsen (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 212, nr. 8). Andreas var født i Perlarsevik den 7.mai 1869 døde av tæring i Nesseby den 25.februar 1915 i Nesseby.

2.2 Reidar Edvin Eilertsen (onkel Edvin), født den 23.januar 1910 i Nesseby, død den 20.mars 1986 på Ekkerøy. Han var gift med Nanna Davidsen, de bodde på Ekkerøy.

2.3 Anette Katrine (Tullemor) Eilertsen, født den 4.september 1915 i Nesseby, død den 25.mars 1944 28 1/2 år gammel, gravlagt på Vadsø. Hun var gift med Edmund Svendsen, de bodde på Kirkenes.

Andrea giftet seg tredje gang

som enke i Vadsø i 1926 med enkemann Anton Nilsen fra Ekkerøy.

2.4 Johanna Josefine Nilsen, født den 16.desember 1926 på Ekkerøy, død den 11.februar 2015 på Kirkenes. Hun var gift med Einar Jervidalo, de bodde på Kirkenes.

2.4.1 Tove Jervidalo, født 4.mars 1952 på Kirkenes

2.5 Ruth Nikoline Nilsen, født den 19.januar 1930 på Ekkerøy, død den 26.januar 2018 på Vadsø. Hun var gift med Håkon Johan Hansen, de bodde på Ekkerøy og i Vadsø.

Andrea Georgine Ovesen døde i Vadsø den 11.desember 1966.

6. Josefine Fransiscas 2.ekteskap med Samuel Persen

(Se artikkelen Tre brødre Persen ble inngiftet i slekta til Andrea Georgine Ovesen)

Gift den 7.oktober 1888 fisker Samuel Persen, fisker i Klubvig, født 1848 i Klubvig, konfirmert i Nesseby 1865, far avdød fisker Per Jensen, og Josefine Fransisca Svenning, født 1863 på Mortensnes, konfirmert i Vadsø 8.desember 1878, far fisker Johan A. Svenning. Det er anmerket at brudens første mann er død (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 183, nr. 4)

Josefine var da 24 år og Samuel 39 år da de giftet seg. De ble boende på Mortensnes hele livet.

Samuel Persen var født i Klubvig i Nesseby den 20.februar 1848. Han var en yngre bror til Carl (Karl Johan) Persen og Andreas Persen. Carl var gift med Lisa Greta Roska, som var mormor til Anton Kristian Ovesen. Andreas var gift med Ane Sofie Trane, som var moren til Anton Kristian.

Barna etter Josefine og Samuel, som er halvsøsken til Andrea Georgine Ovesen:

3. Nils Johan Samuelsen,

født den 5.september 1889, døpt den 6.oktober, foreldre fisker Samuel Persen og hustru Josefine Fransisca Svenning, Klubvik (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 20, nr. 17)

(Folketelling 1891 i Nesseby) bosted Tellingskrets 1 (Klubvik og Meskelv) Husliste nr. 12

 • Fisker og selveier gårdbruker Johan Andreas Svenning, født 1844 i Tromsø by
 • Hustru Anne Sofie Kofoed, født 1839 i Nesseby
 • Sønn, fisker, Didrik Paul Svenning, født 1884 i Nesseby
 • Fisker, jordbruker, Samuel Persen, født 1848 i Nesseby
 • Hustru Josefine Fransisca Svenning, født 1863 i Nesseby
 • Datter Andrea Jørgine Samuelsdatter (Andrea Georgine Ovesen), født 1886 i Nesseby
 • Sønn Nils Johan Samuelsen, født 1889 i Nesseby
4. Aletta Sofie Samuelsen,

født den 4.mai 1892, døpt den 31.juli (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 31, nr. 5)

Ved folketellingen i 1910 var Alette Sofie Samuelsen tjenestepike hos Marie Charlothe Moe i Tolbodgate 92 i Vadsø.

Gift 1913 med Kristian Johan Normann Johansen. Han overtok farsgården på Evenskjer i Troms. Han var bror til Julius Mikal Johansen, som ble gift med Sigfrida Johansen, barnebarn etter Maria Rasmusdatter (farmoren til Anton Kristian Ovesen, den første mannen til Josefine Fransisca Svenning). Alette Sofie døde i Skånland den 14.desember 1987.

5. Einar Leonhard Samuelsen,

født den 11.juli 1894, døpt den 12.august (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 38, nr. 6). Einar Leonhard Samuelsen døde på Mortensnes den 7.april 1973.

Gift 1918 med Sigrid Elise Schøn fra Kiberg (1898-1965). Hun var søsteren til Alma Jørgine Schøn, som ble gift Didrik Paul Svenning, onkelen til Einar Leonhard Samuelsen.

Einar Leonhard var småbruker på Mortensnes og ordfører i Nesseby 1960-61 (Ordførere i Nesseby kommune 1846-1966, av Erik Schytte Blix, Nyutgivelse med tilleggsopplysninger fram til 1996 i anledning av kommunens 150-års jubileum, Unjárgga Gielda/Nesseby kommune, søkbar på Nasjonalbiblioteket www.nb.no)

5.1 Erna Samuelsen, født 16.februar 1919, død i Kirkenes den 14.november 1998. Gift med Eivind Kosnes, født 1910, død 1964. Familien var bosatt på Kirkenes. Erna bodde på Kirkenes nær sitt søskenbarn Johanna Josefine Nilsen (moren til Tove Jervidalo)

5.1.3 Sissel Dagmar Kosnes, født 1950, gift med Svein Hans Dragnes. Han var fra 2007 AP ordfører i Vadsø.

6. Franciska Jonette Samuelsen,

født den 2.august 1897, døpt den 12.september (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 52, nr. 12)

7. Ester Natalie Samuelsen,

født den 31.august 1899, døpt den 12.november Klubvik (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1885-1985, side 60, nr. 15)

Vi finner familien Samuel Persen og Josefine Fransisca Svenning igjen i folketellingene slik:

(Folketelling 1900 i Nesseby) bosted Indre Nyslet, Mortensnes

 • S Fisker og jordbruker Samuel Persen, født 1848 i Nesseby
 • Hans kone Josefine Persen f. Svenning, født 1868 i Nesseby
 • Datter Andrea Ovesdatter, født 1886 i Nesseby (14 år)
 • Sønn Nils Johan Samuelsen, født 1889 i Nesseby
 • Datter Alette Sofie Samuelsdatter, født 1892 i Nesseby
 • Sønn Einar Leonhard Samuelsen, født 1894 i Nesseby
 • Datter Franciska Samuelsdatter, født 1897 i Nesseby
 • Datter Ester Nathalie Samuelsdatter, født 1899 i Nesseby

(Folketelling 1910 i Nesseby) bosted Indre Nyslet, Mortensnes

 • Fisker og Gårdbruker Samuel Persen, født 24.februar 1848 i Nesseby
 • Hans kone Josefine Persen, født 5.mars 1861 i Nesseby
 • Sønn Nils Samuelsen, født 5.september 1889 i Nesseby
 • Sønn Einar Samuelsen, født 11.juli 1894 i Nesseby
 • Datter Franciska Samuelsen, født 2.august 1897 i Nesseby
 • Datter Ester Samuelsen, født 31.august 1899 i Nesseby

Finnmarkens Amtstidende, 1925 (pasma.no)

Josefine Fransisca Svenning døde på Mortensnes den 5.mai 1925 62 år gammel.

Finnmarkens Amtstidende, 1933 (pasma.no)

Samuel Persen døde på Mortensnes den 3.desember 1933 85 år gammel.

 

 

 

 

 

Gå til INNHOLD