Familiehistorien til fiskerbonde Johan Andreas Svenning født 1843 i Tromsø – død 1910 i Nesseby

Gå til INNHOLD

Ved folketellingen i 1865 i Nesseby finner vi fisker Johan Svenning. Det er oppgitt at han er 23 år gammel (beregnet fødselsår 1843) og født i Tromsø prestegjeld. Han bor i Bukten i Mortensnes sammen med sin kone Sophie Nilsdatter og barna Josefine og Elise.

Johan Andreas Svenning er tipp-oldefar til Tove Jervidalo født 1952 i Kirkenes gjennom slektslinjen Johan Andreas Svenning – Josefine Fransisca Svenning – Andrea Georgine OvesenJohanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo.

Johan Andreas og Ane Sofie Kofod i Nesseby

I Ministerialbok for Nesseby 1856-1864 og i Klokkerbok Nesseby/Nesseby 1861-1868 ser vi at Johan Andreas giftet seg i Nesseby den 31.mai 1863 med Anne Sofie Kofod. Han er 21 år gammel, født i Tromsø og oppholder seg i Vadsø. Faren er oppgitt som Svend Bjørnsen (mens han ved dåpen til Johan den 26.02.1843 i Tromsø er innskrevet i kirkeboken som Svend Bjørnæs). Ane Sofie er 23 år gammel og født på Mortensnes. Faren er Nils Mortensen Kofod. Forloverne var Carl Anton Dahl og Bernhard (Nils) Krog, begge med oppholdssted Mortensnes.

Foreldrene til Anne (Ane) Sophie Kofod var den danske innflytter bøkker og fiskerbonde Nils Mortensen Kofod, som var født i København i 1816, og den finske innflytter Elsa Greta Salomonsdatter Lejon, som var født i Nedre Kemi i 1814. De giftet seg i Nesseby i 1839. Her stiftet de familie og her bodde de på Mortensnes resten av livet.

Johan Andreas og Ane Sofie fikk 5 barn, hvorav 4 vokste opp. De ble alle boende i Nesseby og har mange etterkommere.

 1. Josefine Fransisca Svenning, født 15.mars 1863 i Nesseby, død i Nesseby den xxx mai 1925 62 år gammel. – Gift 1.gang i Nesseby den 16.oktober 1885 med Anton Kristian Ovesen, gift 2.gang i Nesseby den 7.oktober 1888 med Samuel Persen.
 1. Elisabeth (Elise) Svenning, født 4.oktober 1864 i Nesseby, død 14.oktober 1924 i Nesseby. – Gift i Nesseby den 30.september 1883 med fiskerbonde Petter Johansen (Petter Benjamin Johansen Møllemeggi).
 1. Else Grete Svenning, født 14.desember 1866 i Nesseby, død 1953. – Gift i Nesseby den 26.desember 1884 med John (Johan) Peder Kristian Johannesen.
 1. Helene Andrea Svenning, født 19.februar 1869 i Nesseby, død 23.april 1871 i Nesseby.
 2. Didrik Paul Svenning, født 25.januar 1884 i Nesseby, død 23.juli 1968 i Nesseby. – Gift i Nesseby den 24.september 1904 med Alma Jørgine Schøn.

Som ved folketellingen i 1865 bodde Johan Andreas og Ane Sofie i Bukten i Mortensnes også ved folketellingene i 1875, 1885, 1891 og 1900. Johan Andreas var fisker/fiskerbonde.

Ved tellingen i 1865 er det registrert at Ane Sophie var ½ norsk og ½ kven. Familien hadde 2 kuer, 1 får og 1 svin. I tellingen har de fått bostedsnummer 013. På bostedsnummer 012, altså naboen, bor foreldrene til Ane Sophie. Nils Mortensen Kofod er fortsatt notert som bøkker. Familien hadde 1 hest, 4 kuer og 5 får.

Ved tellingen i 1875 er det registrert at begge språk tales, altså norsk og finsk. Familien hadde 1 ku og 2 får. I denne tellingen har de fått bostedsnummer 014. Naboen, med bostedsnummer 013, er fortsatt foreldrene til Ane Sophie. De har 1 hest, 3 kyr, 1 kalv og 7 får.

Ved tellingen i 1885 har de fått bostedsbetegnelse Mortensnes e bostedsnummer 012. Naboen er fortsatt foreldrene til Ane Sophie på bostedsbetegnelsen Mortensnes d bostedsnummer 011.

Ved tellingen i 1891 er familien registrert under tellingskrets nr. 1, husliste nr. 12. Johan Andreas Svenning er notert som fisker og gårdbruker, fiskeri, jordbruk. Naboen under husliste nr. 11 er fortsatt foreldrene til Ane Sofie. Nils Mortensen Kofoed er notert som gårdbruker, selveier, feavl, fiskeri.

Ved tellingen i 1900 har småbruket, hvor Johan Andreas og Ane Sofie bor, fått betegnelsen Grønsletten matr.nr 17 løpenr. 13. Naboen, som er enkemann Nils Mortensen Kofod, bor i  Mortensnesbukten matr.nr. 17 løpenr. 8.

Ved folketellingen i 1910 bor enke Ane Sofie Kofod (hun er registrert med navnet Sofie Svenning) hos sin datter Elise Johansen (Elisabeth Svenning) og hennes familie på Nyslett Ytre på Mortensnes matr.nr. 17 løpenr. 5. Sønnen til Johan Andreas og Ane Sofie, Didrik Svenning, bor med sin familie på Gammelgården matr.nr 17 løpenr. 8 på Mortensnes

Den 15.juli 1898 fikk Didrik Paul Svenning skjøte av sin far Johan Svenning på eiendommen matr. 17 løb.nr. 13 Grønsletten ved Mortensnes. Johan Svenning hadde i 1883 fått skjøte på eiendommen av A. G. Nordvi. Den 5.mai 1904 får Didrik Paul Svenning skjøte på eiendommen matr. 17 løb.nr. 8 Mortensnesbukten ved Mortensnes av sin morfar Nils Mortensen Kofod for kr 750,- pluss overtakelse av restgjeld på pantobligasjon til Finmarken Skogfond på kr 276,-. (Tinglysningsmateriale, Panteregister, Tana sorenskriveri, side 557 og 547).

Johan Andreas døde på Mortensnes i Nesseby den 8.oktober 1910 67 år gammel. I kirkeboken er oppgitt at dødsårsaken var ”nyresykdom.» Anne Sofie døde den 16.juni 1915 i Nesseby nesten 76 år gammel.

Fødsel og oppvekst til Johan Andreas i Tromsø, Berlevåg og Vadsø

Ifølge søkbare Gravminner på hjemmesiden til DIS-Norge skal det på hans gravstein på Nesseby kirkegård stå at Johan Andreas Svenning er født d.7.juli 1844. Det er i kirkeboken for Nesseby og i folketellinger opplyst at han var født i Tromsø. Det er imidlertid ingen Johan Andreas å finne under døpte i kirkeboken for Tromsø, som er født i 1844. Derimot er det formodentlig vår Johan Andreas, som i Ministerialboken for Tromsø 1837-1847 er innført som født den 7.januar 1843 og døpt den 26.februar samme år. Han er uekte barn, faren er oppgitt som ungkar, snekker Svend Bjørnæs og moren er pike Isabella Nilsdatter av Tromsø.

I kirkeboken er det ingen opplysninger om denne snekker Svend Bjørnæs annet enn navnet; hverken alder, fødested eller farsnavn. 1843 er et vanskelig utgangspunkt for søk i folketellinger, den nærmeste digitaliserte telling er i 1865, 22 år senere enn registreringen av navnet i kirkeboken. Mye kan ha skjedd i løpet av disse årene. Ved generelt søk i folketellinger for hele landet under Digitalarkivet på internett kommer det opp svært mange med etternavn Bjørnæs. Men ingen med fornavn Svend og for så vidt heller ingen andre som ser ut til å kunne passe, hverken i tellingen i 1865 eller i 1801. Svend Bjørnæs legges derfor til side, inntil det eventuelt måtte dukke opp nye opplysninger om ham.

I Ministerialbok for Tromsø 1806-1821 finner vi at det under uekte fødte og døpte er registrert en dåp den 11.juni 1819 av Isabella. Hun er 6 ½ uke gammel. Moren er Anna Magdalena Johannesdatter fra Tromsø. Faren er oppgitt som Hans Rønneberg. Har foreløpig ikke vært i stand til å finne mer informasjon om hverken moren eller faren.

Det har foreløpig ikke vært mulig å finne konfirmasjonen til Isabella. Det hadde vært svært ønskelig for å kunne se, hva som eventuelt der er registrert som fødselsdato og farsnavn.

Den Isabella vi følger videre, er ved flere anledninger registrert som Isabella Nilsdtr. Rønneberg, selv om faren i kirkeboken ved innførsel av datterens dåp er innskrevet som Hans Rønneberg. En nærliggende teori kan være at farens fornavn er feilskrevet i kirkeboken, og at rett fornavn er Nils.

Vi finner igjen Isabella i Langnes ved Berlevåg i Tana i 1849. I Ministerialboken for Tana i Nesseby 1846-1861 er det innført ekteskap den 9.september 1849 mellom Isabella Nilsdtr. Rønneberg, 28 år, født i Tromsø (født ca. 1821) far Nils Rønneberg, og ungkar Didrik Jacobsen Svenning, 29 år, født i Overhalla (født ca. 1820), far Jacob Larsen. I kirkeboken ser vi også at deres sønn Jasper Julius ble døpt den samme dag, som foreldrene giftet seg.

I kirkebok for Overhalla prestegjeld, utflyttede 1824-1865, ser vi at ungkar Didrik Jacobsen Svenning 30 år (født ca. 1819) den 28.august 1849 er registrert utflyttet til Tromsø. Det er ikke klarlagt om Didrik og Isabella traff hverandre i Tromsø og sammen reiste til Berlevåg, eller om de møttes i Berlevåg. Vi kan slå fast at de senest møttes på våren/forsommeren 1848. Da var Johan Andreas 5 år gammel.

Johan Beronka skriver i Vadsø bys historie …., utgitt 1933, side 110: Tømmermann Didrik Svenning fra Overhalla f.1812 kom hit fra Tana. Gift med Isabella f. Rønneberg. Død 1892. Hans slekt bor på Mortensnes i Nesseby herred.

I Tana får Isabella og Didrik 2 barn. Omkring 1851 flytter familien til Vadsø, hvor de får enda 4 barn. Alle disse barna er altså halvsøsken til Johan Andreas.

 1. Jasper Julius Svenning, født den 4.februar 1849 i Tana (Berlevåg)
 2. Nicoline Margrethe Svenning, født den 5.mai 1850 i Tana (Berlevåg) – Gift i Vadsø den 26.desember 1869 med dansk bøkker Paul Christian Larsen (26 4/12 år gammel, far Lars Rasmussen). Familien er i 1882 registrert som utflyttet til København. (Hjemmesiden til Ballo)
 3. Joachim Svenning, født 29.mars 1852 i Vadsø
 4. Amalie Svenning, født 1853 i Vadsø – Gift i Vadsø den 21.november 1872 med skipper Ole Martin Nilsen født den 11.januar 1836 (Hjemmesiden til Ballo) – død før 1885. Bosatt i Vadsø. En datter Didrike Olufine Augusta Nilsen.
 5. Dortea Svenning, født 1855 i Vadsø – Dorthea Svenning fødte den 18.september 1872 i Vadsø de uekte tvillingene Hans og Helene. Hans døde i den 3.oktober samme år, Helene døde den 10.oktober (Hjemmesiden til Ballo).
 6. Hans Helmer Svenning, født 1864 i Vadsø – død i Vadsø den 29.januar 1872 (Hjemmesiden til Ballo).

Det er nærliggende å tro at Johan Andreas, som bruker etternavnet Svenning etter sin stefar, bor med familien først i Tana (Berlevåg) og deretter i Vadsø. I 1858 var han 15 år gammel. Han burde altså vært konfirmert omkring 1858-1860. Problemet er bare at kirkebøkene for Vadsø omkring disse årene er gått tapt, slik at vi ikke får sjekket dette. I 1863 gifter han seg i Nesseby med Ane Sofie.

Ved folketellingen i 1865 finner vi moren, stefaren og resten av familien i Oscarsgate matr. 74 i Vadsø. I Vadsøs bys eiendomshistorie av Trond Ballo, side 551, ser vi at tømmermann Didrik Svenning eier huset. Det gjør han også ved folketellingene i 1875, 1885 og i 1891. I 1891 er han enkemann. Isabella er død og han har datterdatteren Didrike Olufine Augusta Nilsen født 1873 til å hjelpe seg i huset. I 1895 er huset solgt og det er ingen av familien, som bor der.

I Ministerialbok for Vadsø Bysoknet 1885-1895 finner vi at Isabella Svenning, født 1819 i Tromsø, døde den 18.november 1888, dødsårsak alderdom. I samme kirkebok finner vi at tømmermann Didrik Svenning, født 1819 i Overhalden, døde den 3.juli 1892, dødsårsak kreft.

Gå til INNHOLD