Familien Jauhola / Roska – Fra Sodankylä til Nesseby

Gå til INNHOLD

– fra Sodankylä til Nesseby på 1830-tallet

1832/33 kom en familie fra Sodankylä til Vadsø/Nesseby. Det var torpare (småbruker) Matts (Mattis) Jauhola, hans kone Valborg og 5 av deres barn i alderen 11 til 1 år, som hadde tatt reisen fra den finske lappmark til ishavskysten i Varanger.

Deres nesteldste barn Lisa Greta Mattisdatter Jauhola, som var født i Sodankylä i 1818, ble igjen i Sodankylä. Hun kom etter til Varanger 10 år senere, i 1842. Lisa Greta er tipptipp-oldemor til Tove Jervidalo født 1952 i Kirkenes gjennom slektslinjen Lisa Greta Mattisdatter Roska – Ane Sophie Trane – Anton Kristian Ovesen – Andrea Georgine Ovesen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo.

I 1835 ble det yngste barnet til Matts og Valborg, Hans Gustav Mattisen Roska, døpt i Nesseby. I kirkeboken er dåpen innskrevet slik: Hans Gustav Mattson, født den 28.januar 1835, døpt i Nesseby den 29.mars s.å., foreldre qven Matts Jauhola og Walborg Mattsdotter, fra Sodankylä, oppholder seg for tiden i Nesseby. Hjemmedøpt av klokker Peder Olsen Wadsøe (Ministerialbok Vadsø, Nesseby sokn 1821-1839). Formuleringene i denne innførselen kan jo lede tanken inn på, om familien først kom til Vadsø, før de på begynnelsen av 1835 slo seg ned i Nesseby.

Dette er siste gang vi ser etternavnet Jauhola brukt (med unntak for deres datter Lisa Greta da hun i 1843 giftet seg i Vadsø). Deretter skiftet familien etternavn til Roska. Legg også merke til at Matts/Mattis er benevnt kven.

Vi finner Roska-familien i boka Nesseby- og Polmakslekter, av Erik Schytte Blix, Bind IX av Samiske samlinger, redaksjon Asbjørn Nesheim. Utgitt av Norsk Folkemuseum, Universitetsforlaget, Oslo 1967. Roska-slekten side 114. Boka kan leses digitalt på Nasjonalbiblioteket www.nb.no

Jeg finner ikke noe sted, hverken i Sodankylä eller i Nesseby, noe som indikerer etnisk opphav til Matts og Valborg, hverken finsk eller samisk. Den eneste betegnelsen på Matts jeg har sett i Sodankylä, var at han var torpare. I Norge er de konsekvent i kirkebøker og folketellinger notert som kven (mens det for øvrig i de samme registre flittigt ble brukt begrepene lapp, sjøfinn eller fjellfinn). Noen av barna deres er i voksen alder benevnt sjøfinn i kirkebøkene, mens de i folketellingene ble betegnet kven. Andre av barnene ble kun benevnt kven. Slektens etniske opprinnelse må drøftes videre.

Mattis Hansen Jauhola / Roska og Valborg Mattisdatter Kairanvuopio har en stor etterslekt i Nesseby og andre steder.

Familien Jauhola i Sodankylä
 I husförhörslängdene  i kirkeboken for Sodankylä, hvor Matts Jauhola og familien er innført, og da hans begravelse er innført i kirkeboken for Nesseby, er det notert at han var født 1782 i Kemi. Kemi landsförsamling (Kemin msrk) ligger på begge sider av elva Kemijoki, som kommer nord fra Rovaniemi. Landsförsamlingen ligger mellom det lille Kemi i bunnen av Bottenvika og Tervola församling, som ligger midtveis mellom Kemi og Rovaniemi.

På internett finner vi en usedvanlig grundig og omfattende kildebelagt hjemmeside, som blanda annet omtaler familiene på gården Jauhola i Paakkola i Kemin på 1700-tallet, takermna.se. Herfra siteres fra Kerstin Maxlahti, 2015-11-29, Hemmanet Jauho i Nedre Paakkola 1694- 1858.docx: Det finns två hemman Jauho/Jauhola i Kemi landsförsamling i de tidiga Husförhörslängderna 1693-1741, ett i Nedre Paackola, ett i Kyrkoby. Jauho betyder mjöl. Kvarn heter myllä på finska och mjölnare heter mylläri. Jag har inte kunnat få fram om jauho haft en utvidgad betydelse i äldre tid. Jauhola har en yttre lokaländelse som närmast översätts med på men kan också på finska beteckna ägare, d.v.s. på Jauho eller Jauhos hemman. Båda hemmanen kallas Jauho eller Jauhola i de äldre längderna. Senare kallas hemmanet i Kyrkobyn Jauhola och det i Nedre Paackola kallas för Jauho. Byn Paackola ligger vid Kemi älvs östra strand, nordost om Kemi, se karta på föregående sida.

Det er ennå ikke funnet primær kilde for at Matts (Hansen) Jauhola er født på Jauho / Jauhola i Paakkola eller Kyrcoby. Men det kan være en mulig hypotese at han har sitt utspring her, og senere har endt opp som torpare / inderst i Sodankylä midt i den store Lappmarken, og har stiftet familie her.

I finske kirkebøker, som kan leses på internett via hjemmesiden til Finlands Släktshistoriska Förening (FSHF) http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index_sve.htm finner vi under rippikirja =husförhörslängder

Rippikirja Sodankylä 1812-1823, Innhysinger, side 196 – Matts Jauhola og hustru Walborg med barna

 • Maria
 • Lisa
 • Johan

Rippikirja, Sodankylä 1824-1830, Torpare, backstugor och innhysinger, side 110 – Matts Jauhola født 1782 i Kemi og hustru Walborg født 17.februar 1791 og barna

 • Maria, født 1815
 • Lisa Greta, født 1818
 • Johan, født 1821
 • Ana Kaisa, født 1825
 • Erik Wilhelm, født 1826
 • Matts, født 20.januar 1824

Rippikirja Sodankylä 1831-1844, Alaperä gingerlag 1831-1832, side 109 – Matts Jauhola født 1782 i Kemi, hustru Walborg født 17.juli 1791 og barna

 • Lisa Greta, født 1818
 • Johan, født 1821
 • Anna Caisa, født 1825
 • Erik Wilhelm, født 1826
 • Matts, født 21.januar 1829 (foreldre torpare Matts og hustru Walborg)
 • Brita Susanna, født 19.august 1831 (foreldre torpare Matts Jauhola og hustru Walborg)

Det ser ut til at foreldrene og alle barna, unntatt Lisa Greta, flyttet fra Sodankylä til Vadsø/Nesseby i 1832.

Rippikirja Sodankylä 1831-1844, Ugifte piker – Lisa Greta Jauhola født 1818, alene i Sodankylä fra 1838-1842, anmerket utflyttet i 1842.

Familien Jauhola/Roska i Nesseby

Foreldrene til Lisa Greta Mattisdatter Roska var Matts (Mathis) Hansen Roska 1782-1852 (fra Kemi via Sodankylä til Nesseby). Han var gift med Walborg Mathisdatter Kaivanwuopaja (skal være Kairanvuopio) 1791-1866 fra Sodankylä.

Matts ble født i Kemi i 1782. Gift mann Mattis Hansen Roska, 71 år, døde den 1.februar 1852 i Nesseby (Ministerialbok Nesseby 1838-1855).

Walborg ble født den 17.juli 1791 i Sodankylä, foreldre Matts Kairanvuopio og Lisa (SSHY, Sodankylä, Syntyneet 1786-1796).

Ved folketellingen 1865 bor enke Valborg Matisdatter sammen med sin sønn ugift fisker Matis Matisen i Nesseby strandsted.

Kvænenke Valborg Mattisdatter, 75 år, døde i Nesseby  (Nesseby strandsted) den 28.desember 1866, notert dødsårsak feber (Ministerialbok Nesseby 1865-1876).

Matts og Valborg hadde disse barna:

 1. Matia Mathisdatter Roska, født 1815 i Sodankylä
 2. Lisa Greta Mathisdatter Roska, født 1818 i Sodankylä. Hun flyttet til Norge i 1842. Gift 1.gang med Andreas Olsen Trane. Gift 2.gang 1863 med Carl Johan Pedersen, f. i Nord-Varanger 27.7.1835.
 3. Johan (John) Mathisen Roska, født 1821 i Sodankylä – d.6.6.1876 i Nesseby. Gift 1.g. m. Maria Mikkelsdatter, f.2.5.1823 – d.24.7.1862. 7 barn. Etterslekt i Nesseby. Johan ble g. 2. g. m. Anna Pedersdatter Lille, f.2.2.1836 – d.12.6.1864. 1 barn. Johan ble gift 3. g. m. Karin Michelsdatter Nuorgam, f. i Utsjok 9.11.1835 – d. i Nesseby 31.10.1903.
 4. Ana (Anne) Kajsa Mathisdatter Roska, født 1825 i Sodankylä
 5. Erik Wilhelm Mathisen Roska, født mai 1826 i Sodankylä – død i Nesseby 9.10.1905. Gift 1860 m. Anna Johansdatter, f. i Sodankylä ca.1832, d.26.10.1868 i Nesseby. 2 barn.
 6. Matts (Mathis) Mathisen Roska, født 20.1.1829 i Sodankylä – d. i Nesseby 1.12.1892. Gift 1866 m. Bigga Nilsdatter Kok, f.23.1.1841, d.28.3.1924. 6 barn.
 7. Brita Susanna Mathisdatter Roska, født 19.8.1831 i Sodankylä Gift 1856 m. Østen Eriksen Rudi, f.1817 i Slidre i Valdres

Det eneste barnet som ble født i Norge var:

 1. Hans Gustav Mathisen Roska, født 28.1.1835 i Nesseby. Hans Gustav Mattson ble døpt i Nesseby den 29.mars s.å., foreldre qven Matts Jauhola og Walborg Mattsdotter, fra Sodankylä, oppholder seg for tiden i Nesseby. Faddere: Nordmann Hans Bjerregaard og kone Karen Iversdatter, ? ? ?. Hjemmedøpt av klokker Peder Olsen Wadsøe (Ministerialbok xxxxx) Ugift sjøfinn og fattiglem Hans Matisen Roska døde av vattersot i Nesseby 7.januar 1889.

Vi finner søsknene igjen  i kirkebøker og folketellinger i Nesseby:

 1. Lisa Greta Mattisdatter Roska

Folketellingen 1865 Nesseby, Svenskevik, bostedsnr. 003

Hans kone Lisa Matisdatter, 49 år, født (ca.1817) i Sodankylæ, kven, 40 år i riket, taler norsk, hennes mann fisker Carl Persen, 27 år, født (ca.1839) i Vadsø, norsk,

 • hans steddatter Lisbet Andreasdatter, 13 år, født (ca.1853) i Vadsø, ½ norsk ½ kven,
 • hans stedsønn Nicolai Andreassen, 11 år, født (ca.1855) i Nesseby, ½ norsk ½ kven,
 • deres pleiesønn Anton Ovesen, 2 år, født (ca.1864) i Vadsø, ¾ norsk ¼ kven.

De har 2 kuer og 5 får.

Folketellingen 1875 Nesseby, hos Ole Rolstad i Svenskevigen

Husbondens moder, enke, forsørges av sønnen, Lisa Roska, født 1819 i Kemi, kven, norsk språk,

 • husbond, ugift, fisker og logerende, Nikolai Trane, født 1855 i Nesseby,
 • pleiesønn, forsørges av sønnen, Anton Ovesen, født 1864 i Vadsø

De har 1 ku, 1 får og 1 geit.

 1. John (Johan) Mattisen Roska

Gift (1.gang) i Nesseby den 3.september 1843 søfin ungkarl Johan Mattisen, 22 år, født i Sodankylä opphold i Nesseby, far Mattis Johanessen, og søfinpige Marie Mikkelsdatter, 20 år, født i Nesseby, far Mikkel Mikkelsen (Ministerialbok Nesseby 1838-1855).

Folketellingen 1865 Nesseby, Nesseby strandsted, bostedsnr. 045

Gift fisker John Matisen Roska (Roorka), 41 år, født (ca.1825) i Sodankylæ, kven, 30 år i riket, lever som lapp, hans kone Karen Mikelsdatter, 30 år, født (ca.1836) i Enare Finland, lapp, 1 år i riket, og hans barn

 • Mikel Johnsen, 21 år, født (ca.1845) i Nesseby, ½ kven ½ lapp,
 • Valborg Kristine Johnsdatter, 20 år, født (ca.1846) i Nesseby, ½ kven ½ lapp,
 • Elen Marie Johnsdatter, 17 år, født (ca.1849) i Nesseby, ½ kven ½ lapp,
 • Matis Johnsen, 14 år, født (ca.1852) i Nesseby, ½ kven ½ lapp.

De har 6 kuer, 10 får og 1 svin.

Folketelling 1875 Nesseby, Nesseby bostedsnr. 067

Gårdbruker, selveier, fisker John Roska, født 1824 i Sodankylæ, kven, hans kone Karen Mikkelsdatter, født 1811? I Utsjok Finland, lapp, og barna

 • Mathis Roska, ugift fisker, født 1851 i Nesseby, far kven mor blandet,
 • Walborg Roska, ugift tjenestepike, født 1858 i Nesseby, far kven mor blandet

De har 2 okser, 3 kuer, 1 kalv og 6 får.

 1. Erik Mathisen Roska

Gift i Nesseby den 21.10.1860 søfin ungkarl Erik Mathisen Roska, 34 år, født i Sodankylä, opphold i Nesseby, far Mathis Hansen Roska, og søfinpige Anna Johansdatter, 28 år, født i Finland opphold i Nesseby, far Johan ?? (Ministerialbok Nesseby 1856-1864).

Folketellingen 1865 Nesseby, Nesseby strandsted, bostedsnr.  049

Gift fisker Erik Matisen Roska (Roorka), 42 år, født (ca.1824) i Sodankylæ, kven, 30 år i riket, taler norsk, hans kone Anna Johnsdatter, 40 år, født (ca.1826) i Sodankylæ, kven, 30 år i riket, taler norsk, og barna

 • Johan Hendrik Eriksen, 5 år, født (ca.1861) i Nesseby, kven og
 • Anne Marie Eriksdatter, 2 år, født (ca.1864) i Nesseby, kven.

De har 4 kuer og 8 får.

Folketellingen 1875 Nesseby, Nesseby bostedsnr. 063

Enkemann, gårdbruker, selveier, fisker, Erik Roska, født 1826 i Sodankylæ, kven, og hans barn

 • Johan Roska, født 1862 i Nesseby, far kven mor kven
 • Anne Roska, født 1865 i Nesseby, far kven mor kven

De har 1 okse, 2 kuer og 5 får.

 1. Matthis Matthisen Roska

Matts Mattisen, 19 år, ble konfirmert i Nesseby den 14.oktober 1848. Født i Sodankylä, foreldre karel Mattis Hansen Roska og hustru Valborg Mattisdatter (Ministerialbok Nesseby 1838-1855).

Folketellingen 1865 Nesseby, Nesseby strandsted, bostedsnr. 050

Ugift fisker Matis Matisen, 37 år, født (ca.1829) i Sodankylæ, kven, over 30 år i riket, og hans mor enke Valborg Matisdatter, 75 år, født (ca.1791) i Sodankylæ, kven, over 30 år i riket. De har 2 kuer og 2 får.

Gift i Nesseby den 26.august 1866 søfin ungkarl Matthis Matthisen Roska, 36 år, født i Sodankylä oppholder seg i Nesseby, far Matthis Hansen Roska, med søfinpige Bigga Nilsdatter, 24 år, født i Nesseby, far Nils Hansen Kok (Ministerialbok Nesseby 1865-1876).

Folketellingen 1875 Nesseby, Nesseby bostedsnr. 072

Gårdbruker selveier, fisker Mathis Roska (Raska), født 1832 i Sodankylæ, kven, hans kone Bigga Nilsdatter, født 1845? i Nesseby, lapp, og deres barn

 • Walborg Roska, født 1870 i Nesseby, far kven mor lapp,
 • Bigga Roska, født 1872 i Nesseby, far kven mor lapp,
 • pleiesønn Knud Østensen, født 1862 i Nesseby, far norsk mor kven

De har 1 okse, 2 kuer, 1 kalv og 3 får.

 1. Brita Roska

Britha Susanna Mattisdatter, 17 ½ år, ble konfirmert i Nesseby den 14.oktober 1848. Født i Sodankylä, foreldre Mattis Hansen Roska og hustru Valborg Mattisdatter (Ministerialbok Nesseby 1838-1855).

Folketelling 1865, Vadsø kjøpstad, Den midtre bydel, logerende

Hans kone Brita Roska, 32 år, født (ca.1834) i Sverige, kven, 32 år i riket, forstår norsk og finsk, hennes mann vekter Østen Eriksen, 49 år, født (ca.1817) i Valdres, og deres barn

 • Erik Martin Østensen, 9 år, født (ca.1857) i Vadsø, far norsk mor kven,
 • Knut Østensen, 5 år, født (ca.1861) i Nesseby, far norsk mor kven.

Folketellingen 1875 Vardø kjøpstad, Kristian 4des gate

Logerende enkemann, fisker, Østen Eriksen, født 1821 i Østre Slidre Valdres, og hans ugifte sønn,

 • Martin Eriksen, fisker med faderen, født 1858 i Vadsø landsokn
Var familien Jauhola/Roska av finsk eller samisk opprinnelse?

Torpare Matts (Hansen) Jauhola flyttet med sin hustru Walborg og 5 mindreårige barn fra Sodankylä til Varanger på begynnelsen av 1830-tallet. Jeg tror at de først kom til Vadsø. Men vinteren 1835 døpte de sitt yngste barn i Nesseby. Da dåpen er innført i kirkeboken for Nesseby, er faren skrevet som qven Matts Jauhola. Dette er siste gang familien brukte Jauhola som etternavn. Familien ble boende i Nesseby og byttet etternavn fra Jauhola til Roska. De har i dag en stor etterslekt i Nesseby og mange andre steder.

(Deres datter Lisa Greta Mattisdatter kom fra Sodankylä til Vadsø/Nesseby 10 år etter foreldrene og søskene. Da hun i 1843 giftet seg i Vadsø, brukte hun Jauhola som etternavn. Men det var også siste gang man ser dette etternavnet brukt i kirkebøker og folketellinger for hennes vedkommende).

Matts og Valborg er konsekvent ført som kven i kirkebøkene og folketellingene i Nesseby. Alle barna er også konsekvent født som kven i folketellingene. Dette samtidig som det nidkjært og flittigt av prestene og klokkerne i kirkebøkene, og av de som førte folketellingene, er brukt begrepene sjøfinn, fjellfinn og lapp på størstedelen av befolkningen i Nesseby.

De av barna som giftet seg med nordmenn/finner er ført som kven i kirkebøkene. Men merkelig nok er de av barna, som giftet seg med «sjøfinnpiger», selv ført som sjøfinn i kirkebøkene, når deres barn er innført som døpt.

Med bakgrunn i dette ovenstående var jeg parat til å presentere tipptipp-oldemoren til min kone, Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska, som finsk (etnisk) innvandrer på linje med alle de andre finske anene i hennes slekt som kom til Varanger.

Men så begynner morskapen. Roska-familien presenteres som en samisk slekt i boka Nesseby- og Polmakslekter, av Erik Schytte Blix, Bind IX av Samiske samlinger, redaksjon Asbjørn Nesheim. Utgitt av Norsk Folkemuseum, Universitetsforlaget, Oslo 1967. Roska-slekten side 114. Boka kan leses digitalt på Nasjonalbiblioteket www.nb.no

Da begynner jeg å undres. Har den gode Schytte Blix, basert på at det i hans tid i Nesseby var mange etterkommere av de Roska, som giftet seg med sjøfinnpiger, bevist eller ubevist lagt til grunn at deres besteforeldre i Finland var samer. Eller har han rett i at Jauhola/Roska-slekten er en genuin samisk slekt, som hører med i en slik oversikt, som han presenterer i boken?

Selv om det nå er slått fast at Jauhola er et finsk (etnisk) etternavn, tør jeg foreløpig ikke endelig konkludere, hva som er rett. Må vel leve videre med usikkerheten ennå en stund. Men jeg velger, inntil eventuell ny informasjon dukker opp, å presentere Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska og hennes foreldre og søsken som finske innvandrere.

Gå til INNHOLD