Familien til Lisa Greta Mattisdatter Roska og Andreas Olsen Trane

Gå til INNHOLD

Den 9.juli 1843 giftet nordmann ungkarl Andreas Olsen, 34? år, født i Sparboen ved Trondheim, oppholder seg i Vadsø, far Ole Fossum, seg i Vadsø med karelpige Greta Lisa Mattisdatter Juiola (skal være Jauhola), 25 år, født i Sodankylæ, far Matis Johannesen (Klokkerbok Vadsø/Vadsø landsokn 1843-1853).

Andreas var 35 år og Lisa 25 år. Det må ha vært et umake par som giftet seg. I tillegg til den forskjellige bakgrunnen deres, var det en aldersforskjell mellom dem på 10 år.

Andreas var et uekte barn av en soldat fra militærforlegningen på Steinkjer og en jente fra en husmannsplass i nærheten av Steinkjer. Han vokste opp utenfor Steinkjer i Nord-Trøndelag. Han dukker opp i Nesseby?? på begynnelsen av 1840-tallet, da han var i begynnelsen av 30-åra.

Lisa Greta var født i finsk Lappland. Hennes familie flyttet til Nesseby på 1830-tallet. Vi treffer Lisa Greta i Nesseby?? første gang i 1842, da hun var 24 år.

Andreas og Lisa Greta stiftet familie i Vadsø/Nesseby, hvor de ble boende resten av livet. Deres datter Ane Sophie fikk i 1863 en uekte sønn med fisker Ove Gunerius Andreasen. Dette var fisker Anton Kristian Ovesen, som i 1885 giftet seg i Nesseby med Josefine Fransisca Svenning. Deres datter Andrea Georgine Ovesen giftet seg i 1926 med fiskerbonde Anton Nilsen fra Ekkerøy. Deres eldste datter Johanna Josefine Nilsen giftet seg i 1948 i Kirkenes med platearbeider Einar Jervidalo. Deres datter Tove Jervidalo ble født i 1952 i Kirkenes.

Andreas ble født som uekte barn 13.november 1807 på en plass under gården Trane i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag: I kirkeboken for Sparbu 1795-1816, side 218, år 1808, er innført: «1ste Sönd: eft: H 3 K d ved Kjedahl.  Döbt uægtb: Andreas föd under Qvart. Trana d 13 Novbr 1807. Moderen er pige Ane Christophersdatter Tranapl. som har udlagt til Barnets fader Ungkarl og Dragun Ole Olsen Fossum i Sparboens præstegield. Dette er deres 2dre gang de begge have giort sig skyldig i denne forbrydelse. Test: Svend, Sivert, Malena Trana, Rasmus og Ane Löe, Berithe Stigumspl.»

Ved konfirmasjonen er Andreas innført i kirkeboken som Andreas Olson Wiibe.  Foreldrene er imidlertid oppgitt med de samme navn som ved dåpen. Kanskje han var tjenestegutt og bodde på gården Vibe/Vive i Steinkjer, da han ble konfirmert?

Hva Andreas drev med fra han ble konfirmert, og når og på hvilken måte han kom til Vadsø/Nesseby, får være et mysterium. Vi kan slå fast at han iallfall på 1840-tallet, omkring 15 år senere, var i Vadsø.

Ifølge Johan Beronka Vadsø historie side 129  …. Ble tomten …. I … utskilt til Andreas Olsen Trane. Side 70, rettighetsmann A. Olsen Trane ervervet i 1847 Slettengata matr.nr. 117 i Ytreby. Ifølge Vadsø bys eiendomshistorie, av Trond Ballo 2013, ble Slettengata 117 (Hvistendalsgate 57, Dahl gården) oppmålt den 15.10.1847 til rettighetsmann Andreas Olsen Trane.

Andreas og Lisa fikk barna:

  1. Greta Maria Trane, født den 22.09.1843, døpt i Nesseby den 29.oktober s.å., foreldre nordmann Andreas Olsen og hustru Greta Lisa Mattisdatter av Nesseby. Faddere: ? rettighetsmann? Mattis Johanessen Roska og hustru Valborg Mattisdatter, søfin Johan Mattisen og hustru Maria Mikkelsdatter, karelpige Ane Mattisdatter. (Ministerialbok Vadsø, Nesseby sokn 1838-1855)

Hun ble konfirmert i Nesseby i 1859 15 ½ år gammel. Far oppgitt som Andreas Olsen Thrane, mor som Greta Lisa Mattisdtr.

Hun giftet seg i Vadsø den 23.okt. 1864 med bøkker Petter Nicolai Berg f.1837 i Trondheim. Familien bodde i midtbyen i Vadsø ved folketellingene i 1865, 1875, 1885, 1891, 1900 og 1910.

  1. Ane Sophie Trane, født den 19.oktober 1846, døpt den 13.desember i Vadsø, foreldre Andreas Olsen Trane av Vadsø og hustru Lisa Mattisdatter. Faddere: ? ? Paulsen og hustru Maria Mattisdatter, Mattias Johannessen og hustru Maria Nilsdatter og Johannes Eriksen ungkarl og nordmann, alle av Vadsø. (Klokkerbok Vadsø/Vadsø landsokn 1843-1853)

Da faren Andreas døde i 1855, var Ane Sophie 8 år gammel. Hun ble konfirmert xxx

  1. Oline Fredrikke Trane, f.19.04.1848 i Vadsø.

Ved Ft.1865 er hun ugift tjenestepike hos lensmann Abraham Brun på Aarnes i Nesseby.

  1. Amalie (Emalia) Johanne Trane, f.11.mars 1850 i Nesseby, d.21.april 1886 I Løksund i Hadsel i Nordland.

Ved folketellingen i 1865 er hun ugift tjenestepike i Vadsø. Hun giftet seg den 6.juli 1872 i Vardø med den 17 år eldre svenske murer August Larsson, som kom fra Tanum i Bohuslän. Han var murer. De fartet rundt i Nord-Norge. Han gjorde selvmord ved hengning i Vardø den 19.juni 1899.

  1. Elisabeth Trane, f.12.februar 1852 i Nesseby, død 1874 ?

Gift i Vadsø den 29.juni 1873 med Erik Wilhelm Tapio f.1837 i Finland.

  1. Nikolai Trane, f.19.desember 1854 i Nesseby, død av lungebetennelse den 28.september 1901 i Jakobselv.

Gift den xxx med Anne Lise Karlsdatter f.1860 i Finland. Ved folketellingene i 1875, 1885 og 1900 bosatt og fisker i Jakobselv i Vadsø landsokn.

Andreas Olsen Trane døde 19.mai 1855 47 år gammel.  I kirkeboken for Nesseby, hvor han er innført som gravlagt, er det opplyst om hans død, at han ”Druknede næsten ved Vardø, hvor hen han havde begivet seg for at fiske, og hvor også en fra Tanen druknede ved samme lejlighed, begge i beskjænket tilstand”.

Lisa Matisdatter Roska og Carl Persen

Lisa Matisdtr. Roska giftet seg 2.gang som enke med Carl Persen (Karl Johan Pedersen):

Den 9.august 1863 giftet nordmannsungkarl Karl Johan Pedersen, fra Andersby oppholder seg i Klubvigen, 27 år, far soldat Peder Jensen, seg i Nesseby med qvænenke Greta Lisa Mattisdatter, født i Sodankylæ, 45 år, far Mattis Hansen. Forlovere: Kirkesanger Peder Pedersen Holm og nordmann Monrad Tvete. (Ministerialbok Nesseby 1856-1864)

Hun var da 45 år og han var 28 år gammel. De fikk ingen barn.

Karl Johan var født 27.juli 1835 i Vadsø og døde allerede 20.februar 1868 32 år gammel; «Omkom ved at druknes i Søen, idet Baaden, hvori han var, kantrede».

Begge mennene til Lisa døde altså ved drukning i Varangerfjorden.

Carl Persen var en eldre bror til Andreas Persen som giftet seg med datteren til Lisa Greta, Ane Sofie Trane.

1865 bor Lisa i Svenskevik i Nesseby sammen med sin andre mann Carl Persen, hans stesønn Nicolai Andreasen, hans stedatter Lisabeth Andreasdtr. og pleiesønnen Anton Ovesen som er to år.  Lisa var mormor til Anton, som var sønnen til Ane Sofie Trane.

1875 bor hun som enke i Svenskevigen i Nesseby sammen med sønnen Nikolai Trane som er fisker og dattersønnen Anton Ovesen som er pleiesønn.  De bor hos familien Ole Nilsen Rolstad.  Han var en av forloverne ved ekteskapet til moren til Anton Ovesen, Anne Sofie Trane, da hun giftet seg med Andreas Persen.

Kvenenke Anna Lisa Mattisdatter Roska, 68 år, døde i Perlarsevik den 8.desember 1882. (Ministerialbok Nesseby 1877-1884)

Gå til INNHOLD