4.5.7 Nils Mortensen Kofod og Elsa Greta Salomonsdatter Lejon i Nesseby

Gå til INNHOLD

I 1839 sto det et bryllup i Nesseby, som selv i det multikulturelle miljø i Varanger på 1800-tallet må sies å ha vært ganske spesielt. Det var den unge bøkkeren fra København Nils Mortensen Kofoed, som giftet seg i Nesseby kirke med den finske husmannsjenta Elsa Greta Salomonsdatter. Hun hadde som ung kvinne tatt den lange vandringen fra Kemi til ishavskysten i Varangerfjorden. 

Det er verd å merke seg at Elsa Greta var tidlig ute som innvandrer fra Finland til Varanger, da hun allerede i 1833, 19 år gammel, tok den lange vandringen fra Kemi til Varangerfjorden. Det var først 30-40 år senere, på 1860 og 1870-tallet, at den store finske innvandringen til Øst-Finnmark foregikk. Og det var ikke vanlig på den tiden at finske og norske giftet seg. Samuli Paulaharju skriver om dette i boka Finnmarkens folk: Forna tiders kväner och skolpar gifte seg inte särskilt gärna med varandra – til det bidrog inte bara det ömsesidiga föraktet utan också bristen på kunskap i varandras språk. En eller annan finsk flicka kunde dock komma i norskt hus, även om det «ansågs som orätt». Elsa-Kreeta Kouri, hemma i Tervola, gifte sig med den danske tunnbindaren Koefoed, fast hon inte kunde ett ord av tunnbindarspråket, lika litet som Koefoed kunne säga någonting på finska. Men då Elsa-Kreeta tjänede piga hos Koefoed och han var van att knacka i hop laggkärl, så förstod han sig också på att foga i hop ett äktenskap utan onödiga ord. (Samuli Paulaharju, Finnmarkens folk, Raben & Sjögren, Uddevalla 1973, side 330)

Vi finner Nils Mortensen Kofoed  i 1834 som 18 år gammel bøkkerlærling i København. Han var døpt i 1816 Trinitatis sokn Det er soknet midt i den indre by, hvor kirken med det kjente Rundetårn ligger. Vi vet at han var i Varanger i 1838. Om han kom som sjømann og tilfeldigvis hoppet av i Vadsø eller Nesseby, om han allerede var engasjert som bøkker av en oppdragsgiver i Vadsø eller Nesseby før han reiste fra København eller om han hadde bestemt seg for å emigrere til Nord-Norge før han dro, vet vi ikke.

En romantisk versjon kan jo være at han traff den finske jenta Elsa Gretha Salomonsdatter Lejon  og rett og slett ble forelsket. Vi kan slå fast at de må ha hatt en affære i oktober 1838, som førte til at Elsa Gretha ble gravid. Deres datter Ane Sofie ble født i juli 1839. Og i november samme år giftet de seg i Nesseby. De stiftet familie på Mortensnes, hvor de bodde resten av livet.

Nils og Elsa Gretha fikk fire barn og har en stor etterslekt. Denne artikkelen inngår som en del av slektshistorien til Tove Jervidalo født 1952 i Kirkenes. Nils og Elsa Gretha er hennes tipptipp-oldeforeldre gjennom slektslinjen Nils M. Kofod – Ane Sophie Kofod – Josefine Fransisca Svenning – Andrea Georgine Ovesen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo.

Etternavnet Kofoed skrives også Kofod og Koefoed. Hvilket som er rett å bruke for Nils Mortensen og hans etterkommere er vanskelig å fastslå. I kildene er Kofod og Kofoed brukt litt om hverandre, både i de danske og norske kilder. Ved sitat fra kilde bruker jeg den skrivemåte som er brukt i kilden, forøvrig velger jeg å bruke Kofoed. Vi kan også legge merke til at det danske fornavnet Niels er fornorsket til Nils.

Handelsstedet på Mortensnes ble etablert i 1784 ”for at kunne forsyne Varanger finnerne” og eksisterte til 1877, da det gikk konkurs. Fra begynnelsen av 1800-tallet ble handelsstedet drevet av familien Nordvi. Den siste handelsmann var Andreas Georg Nordvi.

Unjárga/Nesseby var og er en utpreget samisk kommune. Samisk ættede har vært i klart flertall. Det ser imidlertid ut til at det nærmest var, hva en kan kalle en slags nordmannsgrend i Mortensnes og Klubbvik fra slutten av 1700-tallet og fremover (på linje med de såkalte nordmannsfiskevær?). Det kunne fortjent et eget forskningsprosjekt å kartlegge bosettingen på Mortensnes og i Klubvik gjennom 1700- og 1800-tallet.

Innhold

1. Forhistorien i Korsør og København
1.1 Jacob Kofoed (xx-1760) og Anna Maria Michelsdatter (1727-1799)
1.2 Christian Eberhard ( og Sophia Elisabeth Müllern
1.3 Jürgen Friderich Kofoed og Sophie Friderica Eberhart
1.4 Lars Nielsen og Marie Christine Sørensen Neumann
1.5 Hans Henrich Kofoed og Ane Cathrine Larsdatter
1.6 Nils Mortensen Kofoed
2. Elsa Greta Salomonsdatter Lejon
3. Nils Mortensen Kofod og familien i Nesseby
4. Etterkommere av Nils og Elsa Greta
4.1 Ane Sofie Kofoed, 1839-
5. Nils og Elsa i folketellingene i Nesseby
6. Nesseby gnr. 14 bnr. 12 Mortensnæsbugten
7. Kofod-familiens deltakelse i styringen i Nesseby kommune
8. Den andre Kofoed-familien i Varanger

1. Forhistorien i Korsør og København

Historien starter, så langt som jeg til nå har klart å spore den, i Korsør

i Slagelse herred i Sorø amt i Øst-Sjælland (derfra hvor Storebeltsbroen i dag går over til Fyn). Her giftet Jacob Kofoed seg i 1749 med den lokale jenta Anne Maria Michelsdatter. Om Jacob Kofoed også var født i Korsør, eller kom fra et annet sted, vites ikke. Da deres sønn Jürgen Friderich ble døpt i 1750, er Jacob Kofoed innført i kirkeboken som værtshusmann. Jacob og Anne Maria er oldeforeldre til Nils Mortensen Kofoed, som i 1838-39 endte opp som bøkker og fiskerbonde på Mortensnes i Nesseby.

Den 9.mars 1727 blev Michel ?søns datter, Anna Maria, døpt og kristnet, baaren af Madam ? ? (Sorø amt, Korsør Sankt Povl sogn, Enesteministerialbog 1685-1733, FVD1685-1753, folio 143 (bilde 146), høyre side den tredje fra toppen)

1.1 Jacob Kofoed og Anna Maria Michelsdatter

Copulerede i Corsøer den 7.november 1749 Jacob Koefod og Anna Maria Michelsdatter (Sorø amt, Korsør Sankt Povl sogn, Enesteministerialbog 1685-1733, FVD1685-1753, folio 204 (bilde 207), høyre side øverst på siden)

Den 22.april 1750 blev værtshusmand Jacob Kofods ? Jürgen Friderich ? og båren til dåpen af ? (Sorø amt, Korsør Sankt Povl sogn, Enesteministerialbog 1685-1733, FVD1685-1753, folio 194 (bilde 197), venstre side, den femte nedenfra)

Det ser ut til at Jürgen Friderich Kofoed hadde to søsken.

Død den 5.april 1760 ? Jacob Koefod (Sorø amt, Korsør Sankt Povl sogn, Enesteministerialbog 1685-1833, FKVD1753-1814, side 270 (bilde 139), nr. 9 fra toppen)

Anna Maria Michelsdatter giftet seg 2.gang i 1760 med Simon Brandson. De fikk 2 eller 3 barn.

Folketelling 1787 i Sorø amt, Slagelse herred, Korsør Købstad sogn, Corsøer, Slottensgade 88,

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv: 
Simon Bandson 75 Gift Huusbond Feldtskier  1.ekteskap
Anne Marie Michelsen 60 Gift hans Kone   2.ekteskap
Rasmus Jacob 20 Ugift deres Søn Feldtskiersvend

Gravlagt 10.juni 1799 ? Simon Bandsons hustru, 74 år (Sorø amt, Korsør Sankt Povl sogn, Enesteministerialbog 1685-1833, FKVD1753-1814, side 320 (bilde 165), tredje fra toppen)

Historien fortsetter i den indre by i det gamle København

Sønnen til Jacob Kofoed og Anna Maria, Jürgen Friderich Kofoed, har på et tidspunkt kommet til København. Når, og under hvilke omstendigheter, vites ikke. I København har han fått seg jobb som lakaj på slottet og gifter seg 22 år gammel med Sophie Friderica Eberhart.

Staden København amt – Sokkelund herred – Holmens sogn – I Holmens Sogn ligger Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke (Hof- og Slotskirkens sogn). Sømandskirken i Nyhavn ogsaa i sognet.

Staden København amt – Sokkelund herred – Trinitatis sogn – Trinitatis Kirke ligger på Landemærket, ud mod Købmagergade, over for Regensen, i Københavns indre by. Kirken er en del af det såkaldte Trinitatis kirkekompleks, som ud over kirken omfatter det tidligere universitetsbibliotek, samt det astronomiske observatorium Rundetårn.

Staden København amt – Sokkelund herred – Sankt Petri sogn – Sankt Petri kirke er en tyskspråklig kirke midt i København. Kirken er den eldste bevarte i Københavns indre by. Tårnet, midtskipet og koret stammer fra det 15. århundre. Kirken ligger på hjørnet av Nørregade og Sankt Peders Stræde i Latinerkvarteret. Pisserenden, også kalt Latinerkvarteret, er den folkelige betegnelse for det gamle Nørre Kvarter i det indre København, tett på Strøget.

1.2 Christian Eberhard og Sophia Elisabeth Müllern

Sophie Friderica Eberhart var født og oppvokst midt i Københavns indre by.

Hennes foreldre giftet seg og bodde i Sankt Petri sokn.

Copuleret den 18.juli 1742 i ? ? Frid: Christian Eberhard ? Sophia Elisabeth Müllern (Staden København, Sankt Petri Tyske Kirke, Enesteministerialbok 1659-1814, V1728-1767, side x (bilde 66), høyre side tredje fra toppen)

Døpt den 14.november 1753 Sophia Friderica Elisabeth, foreldre Ernst Fri: Christian Eberhard og Sophia Elisab: Müllerin (Staden København, Sankt Petri Tyske Kirke, Enesteministerialbok 1659-1814, F1728-1756, side 822 (bilde 420), andre fra toppen)

1.3 Jürgen Friderich Kofoed og Sophie Friderica Eberhart

Viet den 24.april 1772 Jungenkarl, Könige Laquai, Jürgen Friedrich Koefoedt

und Jungfrau Friederica Eberhardt ? ? (Staden København, Sankt Petri Tyske Kirke, Enesteministerialbok 1659-1814, V1767-1783, side 73, nr. 13)

Jürgen (Jørgen) var lakaj ved kronprinsens hoff. En lakaj var (og er) en livrekledt tjener/oppasser ved et hoff. Kronprinsen, som han arbeidet for, må formodentlig ha vært den senere kong Frederik VI, konge fra 1808 til 1839.

Lakajen og hans kone er tipptipptipptipp-oldeforeldre til Tove Jervidalo født 1952 i slektslinjen Jurgen Friderich Kofoed – Hans Hendrich Kofoed – Nils Mortensen Kofoed – Ane Sofien Kofoed – Josefine Fransisca Svenning – Andrea Josefine Ovesen – Johanna Josefine Nilsen -Tove Jervidalo.

Den 20.oktober 1781 fikk lakaien og hans kone sønnen Hans Hendrich Kofoed.

Han er faren til Nils Mortensen Kofoed, som endte opp som bøkker og fiskerbonde på Mortensnes i Nesseby i Øst-Finnmark.

Anno 1781, den 5.november, ? Monsieur Jørgen Friderich Kofoed, Laquai for hans kongelige majestæt Kongen, og kone Sophia Friderica Eberhart, døpt ? ? søn af ? Doctor ? i Christiansborg ?kirke, og blev ? Hans Hendrich. Faddernes navne: Hans Exellense ? General Hans Hendrich von Eighfred, Hans Excellense ? Geheimeraad Christian Friderich von ?  xxxxxxxx    Barnet var født den 20.oktober (Staden København, Hof- og Slotskirkens sogn, Enesteministerialbok 1686-1828, F1777-1828, side 87 (bilde 47), øverst på siden)

Hans Hendrich var det femte av 12 barn.

Folketelling 1787, København (Staden), Frimand Kvarter

bosted Lille Helliggejststræde 153, 3

 • Laquie ved H.KH.Kron Prinzen Jørgen Fred. Koefod, 37 år (født ca.1750)
 • Hustru Sophie Fred. Eberhart, 29 år (født ca.1758)
 • Sønn Fred. Chrestian, 11 år
 • Sønn Chrestian, 9 år
 • Datter Petroline, 3 år
 • Datter Lovisa Augusta, 1 år
 • Tjenestepige Ane Rohde, 26 år

Hvorfor deres sønn Hans Hendrich ikke er registrert, vet vi ikke. Han var på dette tidspunkt 6 år gammel.

Folketelling 1801, København (Staden), Nørre Kvarter

bosted Matr. 184-185, 918

 • Nyder Pension af Kron P. 233r Aarlig Jørgen F. Kofod, 50 år (født ca.1751)
 • Hans kone Sofie Everhart, 44 år (født ca.1757)
 • Deres barn, farer til søes, Hans [Kofod], 19 år (født ca.1782)
 • Deres barn Lovise Augusta [Kofod], 13 år
 • Deres barn Lovise Emerense [Kofod], 10 år
 • Deres barn Alexander [Kofod], 8 år
 • Deres barn Friderick [Kofod], 6 år
 • Deres barn Jacob Everhart [Kofod], 1 år

Som vi ser er Hans (Hendrich) her registrert i familien og det er anmerket at han er sjømann.

Det er mulig at Sophie døde 13.april 1827 i Studiestrede 73.

1.4 Lars Nielsen og Marie Christine Sørensen Neumann

Folketelling 1787, København (Staden), Hof & Militæretaten sogn, Nyboder, Håndværksstokkens 1.Kompagni, Elefantgade 14

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv:
Niels Larsen 54 Gift Huusbonde Tømmermand
Margrethe Niels Datter 56 Gift Hans Kone
Lars Nielsen 21 Ugift Mandens Søn i 1.Ægteskab Tømmermand
Anne Niels Datter 18 Ugift Mandens Datter i 1.Ægteskab
Otto Ludevig Nielsen 12 Ugift Konens Søn i 1.Ægteskab Dreng i 6.Classe

Folketelling 1801, København (Staden), Hof & Militæretaten sogn, Hof- & Militæretaten, Haregaden 9

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv:
Lars Nielsen 36 Gift husbonde Tømmermand ved Holmen
Marie Christine Sørensen Neumann 37 Gift hans Kone
Ane Catharine Larsdatter 14 Ugift deres Datter
Andres Conrad Larsen 4 Ugift deres Søn

1.5 Hans Henrich Kofoed og Ane Cathrine Larsdatter

Viet i Staden København, Holmens sogn, den 31.juli 1807 ungk: enroull: seilmager Hans Henrich Kofoed

og pigen Anne Cathrine Larsdatter (Staden København, Holmens sogn, Enesteministerialbok 1617-1813, V1805-1814, folio 55 (bilde 27), venstre side litt under midten)

Det er foreløpig ikke funnet barn født mellom 1807 og 1816. Men det bør jo normalt være flere barn født i denne perioden.

Født den 28.januar 1816, døpt den 3.mars i Staden København, Trinitatis sogn, Niels Morten,

foreldre seilmager Hans Hendrich Kofod og Ane Cathrine Bierregaard (Staden København, Trinitatis sogn, Hovedministerialbok 1813-1900, Fxxx, side 65 (bilde 68), nr. 33) (Staden København, Trinitatis sogn, Kontraministerialbok 1813-2003, F1813-1821, side 152 (bilde 154), nr. 28)

Den 30.juni 1822 ble deres sønn Laurits Edvard Emil Hansen døpt i Trinitatis i København. Foreldrene er skrevet Hans Henrich Kofoed og Ane Cathrine Larsdatter.

Heretter er det ikke funnet flere registreringer av familien samlet. Hans Hendrich er foreløpig forsvunnet ut av syne. Ane Cathrine finner vi igjen som enke på sine gamle dager.

Folketelling 1860, København (Staden), Vester Kvarter, Vester, Vartov Hospital, Løngangsstræde, matr no 132

 • Lem i Vartov, enke, Ane Cather Kofod, 74 år, født i Kjøbenhavn

Død den 7.juli 1864, begravet torsdag 12.juli klokken 10.00 Vår Frue Assistens kirkegård, enke Ane Cathrine Kofoed, 78 år, bopæl Varton, dødsårsag alderdom (Københavns Stadsarkiv, Begravelsesprotokoller 1864-1864, 1-4507, side 450, nr. 2682)

1.6 Nils Mortensen Kofoed

Folketelling 1834, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter

bosted Adelgade 243,1.Sal

Her finner vi Nils Mortensen Kofod som lærling hos bødkermester Jens Andersen Torngreen (Nilss fornavn er skrevet feil i tellingen):

 • Bødkermester Jens Andersen Torngreen, 68 år
 • Hans kone Else Marie Hansen, 65 år
 • Sønn Jens Andersen, 16 år
 • Datter Bendite Torngreen, 22 år
 • Datter Olerege Torngreen, 19 år
 • Bødkersvend Petter Pettersen, 23 år
 • Læredreng Nel Mortensen Kofod, 18 år (født ca.1816)
 • Læredreng Kristian Beck, 17 år
4 år senere møter vi Nils Mortensen Kofoed igjen på Mortesnes i Nesseby Øst-Finnmark,

da han treffer den finske jenta Elsa Greta Salomonsdatter Lejon. De gifter seg i Nesseby året etter.

2. Elsa Greta Salomonsdatter Lejon

Elsa Greta (Margarete) Salomonsdatter Lejon ble født den 22.mai 1814 i Kyrckoby i Kemi landsokn.

Hennes bror Salomon Salomonsen Lejon ble født den 25.juli 1816 i Hirmula i Kemi landsokn. De vokste opp i Hirmula og Liedacka (Liedakka) i Kemi landsokn ikke langt fra dagens Kemi og Tornio. Foreldrene var bakstugsitter/inhysing (husmann uten jord/inderst) Salomon Lejon og hans kone Greta Lisa. De kom altså fra små kår, det laveste sjikt i bondesamfunnet i Lappland.

Om  slekta til Elsa Greta Salomonsdatter Lejon, se også artikelen: 4.5.8 Johan August Lejon og Anna Pauline LethOm det turbulente familieliv til den finske innvandrer til Vadsø, som på sine eldre dager giftet seg med sin nesten 30 år yngre finsknorske slektning fra Mortensnes i Nesseby

Et av barnebarna til Elsa Greta og Nils var Anna Pauline Leth (Pettersen), født i 1867 på Mortensnes. Hun giftet seg, 40 år gammel, i 1907 i Nesseby med den 71 år gamle enkemann, fisker, tømmermann Johan August Salomonsen Lejon. Han var født i Haparanda i 1836 og var sønnen til Salomon Salomonsen Lejon, broren til Elsa Greta. Han hadde, drøyt 30 år gammel, sammen med sin første kone og deres barn utvandret fra Kemi til Vadsø omkring 1870. Familien kom altså til Varanger midt under den store innvandringsbølgen av finlendere på 1860-70-tallet.

Det var nok kontakt mellom Elsa Greta og hennes brorsønn Johan August, etter at han kom til Vadsø. Barnebarnet til Elsa Greta og Nils, Josefine Svenning, var fadder, da sønnen til Johan August og hans første kone i 1880 ble døpt Andreas Adolf i Vadsø.

Det skal også nevnes at det åpenbart var kontakt og omgang i Vadsø mellom Johan August Lejon og Oluf Jervidalo. Familiene bodde ikke langt fra hverandre.

3. Nils Mortensen Kofod og familien i Nesseby

Nils ble født dødt 28.januar 1816 i Trinitatis i København og døpt 3.mars samme år. Trinitatis er soknet midt i gamle København, hvor kirken med Rundetårn ligger.

Fisker og gårdbruker, enkemann Nils Mortensen Kofoed døde i Nesseby den 8.januar 1908

nesten 92 år gammel. Født i Kjøbenhavn 1816, bosted Mortensnes, det er anmerket at han ble gravlagt på den gamle kirkegården (Ministerialbok Nesseby 1898-1921). Pårørende var Anna Leionen f. Simonsen og barnebarn.

Nils gikk i bøkkerlære i København. I 1834 finner vi Niels igjen i folketellingen som 18 år gammel ugift læredreng hos bødkermester Jens Andersen Torngren i Sankt Annæ Kvarter i København. Han far var Hans Hendrich Kofod. Hans mor var Ane Cathrine Larsdatter Bierregaard. Da vi finner ham igjen i kirkeboken for Nesseby, hadde han tatt i bruk sin fars etternavn Kofod, isteden for patronymikonet Hansen, som ble brukt i kirkeboken i København ved innførsel av dåpen.

Den 17.november 1839 giftet ungkar og bødkersvend Nils Mortensen Kofoed,

23 ¾ år, født i Kjøbenhavn oppholder seg på Mortensnes, far seilmaker til sjøs Hans Henrich Kofod, seg med karelpike Elsa Greta Salomonsdatter Lejon, 25 år, født i Nedre Kemi, far Salomon Lejon, i Nesseby kirke.(Ministerialbok Nesseby 1838-1855)

Elsa Gretha (Elsa Margareta) Salomonsdatter Lejon ble født d.22.mai 1814 i Kyrckoby i Nedre Kemi

(Kemi landsförsamling – Keminmaa) i Lappland.

Gift kone Else Grete Kofod døde i Nesseby den 17.mars 1899 84 år gammel.

Hennes mann var norsk fisker Nils Mortensen Kofod. Det er oppgitt at hun var født 1814 i Kittelæ i Finland. Bopelen var på Mortensnes. (Ministerialbok Nesseby 1898-1921)

Elsa Greta flyttet til Neder-Torneå 14.06.1830 og fra Alatornio-Nerdertorneå til Kemi 13.01.1832. Hun kom til Vadsø/Nesseby i 1938.

Hennes foreldre var soldat / dreng / husmann  Salomon Leion (Salmon Leijon) født 1783 og Greta Lisa Lassila født 1780. Når det gjelder hennes opphav og familie i Finland, vises det til artikkelen 4.5.8 Johan August Lejon og Anna Pauline LethOm det turbulente familieliv til den finske innvandrer til Vadsø, som på sine eldre dager giftet seg med sin nesten 30 år yngre finsknorske slektning fra Mortensnes i Nesseby

I oktober 1838 har Nils og Elsa Gretha hatt en romantisk affære,

som førte til at Elsa Greta ble gravid. På det tidspunkt var Nils ca. 22 ½ år gammel og Elsa Greta ca. 24 ½ år. Det må ha vært en spesiell begivenhet, som gikk for seg i Nesseby kommune innerst i Varangerfjorden i Øst-Finnmark, da de i 1839 giftet seg i Nesseby kirke.

I kirkeboken er det innfødt at deres førstefødte datter Ane Sofie ble døpt samme dag (17.november). Hun var født den 12.juli samme år. Hun er betegnet som uekte (ble altså døpt før de giftet seg). Faren er skrevet som bødkersvend Nils Mortensen Kofod og moren som karelpige Elsa Greta Salomonsdatter Lejon, begge av Mortensnes. Fadderne var forhenværende handelsmann Henning ? av Mortensnes, kirkesanger Hans M. Kolpus, sjøfin Peder Tomasen av Nesseby, nordmannsenke Grete Bjerregaard av Nyborg og karelkone Stine Andersdatter av Bergeby. Det er notert at foreldre ble ekteviede samme dag. (Ministerialbok Nesseby 1838-1855)

Nils og Elsa Greta ble boende på Mortensnes i Nesseby resten av livet.

Barna til Nils og Elsa Greta var:

1. Ane Sofie Kofod, født den 12.juli 1839 i Nesseby

2. Elsa Dortea Kofod, født den 5.mars 1841 i Nesseby

3. Hans Henrik Kofod, født den 13.desember 1843 i Nesseby

4. Grete Nikoline Kofod, født den 5.april 1851 i Nesseby

Vi vet ikke noe om livet deres på Mortensnes, i de 25 år som gikk, fra de giftet seg og frem til 1864/65. Formodentlig bodde de den meste av tiden på den samme eiendommen, som Nils fikk skjøte på i 1864. Og formodentlig jobbet Nils som bøkker for handelsmann Nordvi på Mortensnes, samtidig som han etablerte seg som fiskerbonde. Dette er jo i de årene da Nils og Elsa Gretha var unge og energiske, barna vokste opp og livet på handelsstedet Mortensnes må ha vært preget av aktivitet og folkeliv.

I 1850 var N. M. Kofod formannskapsmedlem i Nesseby herred (Ordførere i Nesseby kommune 1846-1966, av Erik Schytte Blix, Nesseby kommune 1996, side 11). Så han har tilsynelatende vært et aktivt og aktet ”nordmanns”-medlem av samfunnet i Mortensnes og Nesseby.

Den 15.august 1864 får Nils Mortensen Kofod regjeringsskjøte på eiendommen Matr. 17 løp.nr. 8 Mortensnesbukten ved Mortensnes (senere gnr. 14 bnr. 12). (Tana sorenskriveri, panteregister nr. 15, Nesseby, side 547). Det kan virke som at regjeringsskjøtene på dette tidspunkt i stor grad ble gitt til folk, som allerede bodde på de aktuelle eiendommer. I samme panteregister ser vi at Nils Kofod i 1904 gir skjøte på eiendommen til barnebarnet Didrik Paul Svenning.

4. Etterkommere av Nils og Elsa Greta

4.1 Ane Sofie Kofoed, født den 12.juli 1839 i Nesseby

Se opplysninger i kirkebok ovenfor. Hun er nok oppkalt Ane etter sin farmor og Sofie etter sin oldemor.

Døpt den 17.november, samme dag som foreldrene giftet seg. Ane Sofie giftet seg 1863 med Johan Andreas Svenning. De fikk 4 barn. Se artikkelen: 4.5.4 Familiehistorien til fiskerbonde Johan Andreas Svenning født 1843 i Tromsø – død 1910 i NessebyOm den uektefødte gutten som ble født i Tromsø, flyttet til Berlevåg og deretter til Vadsø med sin mor og stefar, og ble gift og stiftet familie på Mortensnes i Nesseby. Og om familien til hans datter Josefine Fransisca Svenning.

Folketelling 1875 i Nesseby prestegjeld

bosted Mortensnes, bostedsnr. 14

 • Fisker og gårdbruker Johan Svenning, født 1844 i Tromsø
 • Kone Sofie Kofoed, født 1841 i Nesseby
 • Datter Elise Svenning, født 1864 i Nesseby
 • Datter Grethe Svenning, født 1866 i Nesseby

Familien har 1 ku og 2 får.

2. Elsa Dortea Kofoed, født den 15.mars 1841 i Nesseby

Foreldre bødker Nils Mortensen Kofod og hustru Elsa Greta Lejon av Mortensnes. Faddere faktor Christian Fredrik ? og hustru Anne Martha ?, ungkarl Andreas Georg Nordvi og jomfru Eleonore Christine Nordvi (Ministerialbok Nesseby 1838-1855)

Gift 26.desember 1862 nordmannsungkarl Simon Leth Petersen, 26 år, født i Lenvig, oppholdssted Mortensnes, far Peter Isaksen?, og nordmannspige Elsa Dorthea Kofoed, 21 år, født på Mortensnes, far Nils Kofoed (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1856-1864, side 168, nr. 6)

De fikk 2 barn som vokste opp. Se artikkelen: 4.5.8 Johan August Lejon og Anna Pauline LethOm det turbulente familieliv til den finske innvandrer til Vadsø, som på sine eldre dager giftet seg med sin nesten 30 år yngre finsknorske slektning fra Mortensnes i Nesseby

Død 7.februar 1871 Dorthea Kofod, født 5.mars 1843, oppholdssted Mortensnes (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1865-1876, side 239, nr. 9)

Folketelling 1865 i Nesseby prestegjeld

3. Hans Henrik Kofoed, født den 13.desember 1843 i Nesseby

Foreldre bødker Nils Mortensen Kofod og hustru Elsa Greta Salomonsdatter av Mortensnes. Faddere nordmann og ? Peter Eriksen Myre og hustru Grete Johanna ? av Klubvig, karel og ? ? Andersen og hustru Stina Andersdatter av Hammersnæs, sjøfin og ? Iver ? av Karlebotn (Ministerialbok Nesseby 1838-1855)

Gift 13.august 1865 norsk ungkarl Hans Henrik Kofod, 22 år, født på Mortensens, far dansk Nils Morten Kofod, og norsk pige Petrine Myhre, 20 år, født i Klubvigen, far normann Ole Peter Myhre (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1865-1876, side 182, nr. 2)

De bodde i Klubvik i Mortensnes.

Folketelling 1865 i Nesseby prestegjeld

logerende hos fisker Emanuel Olbeksen 31 år og hans familie  i Klubvig, bostedsnr. 0002

 • Fisker Hendrik Kofoed, 23 år, født (1843) i Nesseby, 1/1 norsk 1/2 kven
 • Hans kone Petrine Pettersdatter, 21 år, født (1845) i Nesseby, norsk
 • Datter Pouline Hendriksdatter, 1 år, født (1865) i Nesseby
 • Familien har 3 kyr og 4 får
Folketelling 1875 i Nesseby prestegjeld

bosted Klubvigen, bostedsnr. 0004

 • Fisker og gårdbruker, selveier Henrik Kofoed, født 1844 i Mortensnes
 • Kone Pethrine Myhre, født 1846 i Mortensnes
 • Datter Henriette Kofoed, født 1868 i Mortensnes
 • Sønn Nils Kofoed, født 1970 i Mortensnes
 • Familien har 1 hest, 1 tyr, 2 kuer, 4 får

I 1875 bor deres datter Pauline Kofoed (født 1865 i Nesseby) som pleiedatter hos fisker og selveier gaardbruker Emanuel Olbeksen i Klubvigen i Nesseby.  Hans kone er Thina Karine Myhre.

Folketelling 1885 i Nesseby

I 1885 bor fisker Hendrik Kofod, hans hustru Petrine og deres barn Hendriette og Nils M. i Klubvig.

Folketelling 1891 i Nesseby
Folketelling 1900 i Nesseby

I 1900 bor selveier fiskeri og jordbruk Henrik Kofoed (f.1844 i Nesseby), hans kone Petrine Kofoed, deres ugifte sønn fisker Nils Martin Kofoed og deres ugifte datter som driver med husgjerning Henriette Kofoed i Klubvik i Nesseby.

Folketelling 1910 i Nesseby herred

bosted Klubvik 2, matr. 18 løpenr. 8, hovedbygningen, hushold nr. 01

 • Fisker og gårdbruker Henrik Kofoed, født 13.desember 1844 i Nesseby
 • Hustru Petrine Kofoed, født 15.oktober 1846 i Nesseby
 • Sønn, fisker og gårdbruker Martin Kofoed, født 11.januar 1871 i Nesseby

i sidebygningen, hushold nr. 02, bor deres datter Henriette med familien

 • Fisker Kristian Andersen, født 14.april 1869 i Mo i Helgeland
 • Hustru Henriette Andersen, født 2.august 1869 i Nesseby
 • Sønn Håkon Andersen, født 29.august 1904 i Nesseby
Henriette Kofoed

Født den 2.august 1868, døpt den 10.oktober, Henriette Hansine, foreldre nordmann Hans Henrik Kofod og hustru Petrine født Myhre, Klubvik (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, Nesseby sokn, 1865-1876, side 20, nr. 28)

Begravet i Vadsø den 6.september 1901, Et udøpt, i dølgsmål født guttebarn, født i Klubvik i Nesseby, pårørende ugift fisker Georg Paulsen Loiro, bosted Kiberg, og pige Henriette Kofoed, bosted Klubvik, anmerket: Barnet født i dølgsmål og fundet dødt samme dag. Liget bragt til Vadsø sygehus for at obduceres (Ministerialbok, Vadsø prestegjeld, Vadsø bysokn, 1896-1916, side 223, nr. 21) Henriette var knapt 33 år, da hun fødte barnet.

Gift i Nesseby den 17.juli 1904 fisker Kristian Martin Andersen, født 1869 i Mo i Rana, bosted Klubvik, far Anders Andersen, og tjenestepike Henriette Hansine Kofoed, født 1868 i Klubvik, far fisker Henrik Kofoed (Ministerialbok, Nesseby prestegjeld, Nesseby sokn, 1885-1985, side 204, nr. 5)

4. Grete Nikoline Kofoed, født den 25.april 1851 i Nesseby

Foreldre bødker og nordmann Nils Mortensen Kofod og hustru Else Grete Salomonsen av Mortensnes. Faddere – må ha hjelp til å tyde skriften (Ministerialbok Nesseby 1838-1855)

Gift den 12.september 1875 ungkarl, fisker Hans Petter Aleksandersen, 26 år, født i Vestre Jakobselv, oppholdssted Mortensens, far Aleksander Jakola, og pige Grethe Nikoline Koefoed, 24 år født på Mortensens, far Nils Koefoed (Ministerialbok, Nesseby sokn, 1865-1876, side 195, nr. 5)

Grethe Nikoline Hansen (f. Kofoed) døde i Vestre Jakobselv 1.mai 1931 79 år gammel.

Folketelling 1875 i Nesseby
Folketelling 1910 i Nord-Varanger herred

bosted Skiddenelv, løpenr. 332, bostednr. 0063

 • Fisker og jordbruker Hans Petter Jacola, født 25.juni 1848 i Jakobselv Nordvaranger, språk norsk/finsk
 • Kone Nicoline Jacola f. Kofoed, født 5.april 1852 i Mortensnes Nesseby, språk norsk/finsk
 • Sønn, fisker Nils Hansen, født 12.januar 1877 i Mortensnes Nesseby, språk norsk/finsk
 • Sønn, fisker Hjalmar Hansen, født 16.september 1885 i Skiddenelv Nordvaranger

5. Nils og Elsa i folketellingene i Nesseby

Folketelling 1865 i Nesseby prestegjeld

bosted Bukten, bostedsnr. 0012

 • Bødker Nils M. Kofoed, 49 år, født (1817) i Kjøbenhavn, 30 år i Riket
 • Hans kone Else Leonsdatter, 50 år, født (1816) i Kemi, kven, 30 år i Riket
 • Datter Nicoline Nilsdatter, 15 år, født (1851) i Nesseby, 1/2 norsk 1/2 kven
 • Tjenestedreng Samuel Persen, 18 år, født (1848) i Nesseby, norsk
 • Husstanden har 1 hest, 4 kyr, 5 får
Folketelling 1875 i Nesseby prestegjeld

bosted Mortensnes, bostedsnr. 0013, husstand 01

 • Gårdbruker, selveier, fisker og bøkker Nils Kofoed, født 1816 i Kjøbenhavn, norsk
 • Kone Else Salomonsdatter, født 1814 i Kemi, kven
 • Pleiedatter Sosofine?? Svenning, født 1863 i Nesseby, far norsk mor blanding
 • Pleiedatter Anna Leth, født 1868 i Nesseby, far norsk mor blanding
 • Husstanden har 1 hest, 3 kyr, 1kalv, 7 får

bosted Mortensnes, bostedsnr. 0013, husstand 02

 • Logerende fisker Hans Alexandersen, født 1850 i Vadsø landsokn, kven
 • Kone Nikoline Kofoed, 1852 i Nesseby, far norsk mor kven
Folketelling 1885 i Nesseby herred

bosted Mortensnes, bostedsnr. 011, husholdning 01

 • Fisker Nils Kofod, født 1816 i Danmark, dansk, språk f, k, innflyttet 1838
 • Hustru Else Kofod, født 1814 i Finland, kven, språk f, n, innflyttet 1833
 • Fosterdatter Ane Leth, født 1868 i Nesseby, norsk, språk f, k
 • Dattersønn, tilreisende, Nils Petter Hansen, født 1877 i Nesseby, far kven mor dansk/kven

bosted Mortensnes, bostedsnr. 011, husholdning 02

 • Fisker Anton Ovesen, født 1864 i Nesseby, far norsk mor norsk/kven, språk f, k
 • Hustru Josefine Ovesen??, født 1863 i Nesseby, far norsk mor dansk/kven, språk f, k
 • Hennes barn Marie Dahl, født 1884 i Nesseby
Folketelling 1891 i Nesseby herred

bosted tellingskrets 1 (Klubvig og Maskelv), husliste nr. 11

 • Gårdbruker selveier, fæavl, fiskeri, Nils Mortensen Kofoed, født 1816 i Danmark, norsk
 • Hustru Else Grethe Salomonsdatter, født 1814 i Kemi, finsk (kvænsk), språk norsk
 • Tjenestepike Anna Pauline Leth, født 1867 i Nesseby, norsk
Gift kone Else Grete Kofod døde

i Nesseby den 17.mars 1899 84 år gammel. Hennes mann var norsk fisker Nils Mortensen Kofod. Det er oppgitt at hun var født 1814 i Kittelæ i Finland. Bopelen var på Mortensnes. (Ministerialbok Nesseby 1898-1921)

Folketelling 1900 i Nesseby herred

bosted Mortensnesbukten, bostedsnr. 14, matr. 17 løpenr. 8

 • Jordbruker, enkemann Nils Mortensen Kofoed, født 1816 i Kjøbenhavn
 • Datterdatter, ugift, husholderske, Anna Simonsdatter, født 1868 i Nesseby (Anna Pauline Leth som 1910 ble gift med August Lejon)
Fisker og gårdbruker, enkemann Nils Mortensen Kofoed døde

 den 8.januar 1908, gravlagt 19.januar, født 1816 i Kjøbenhavn, bopæl Mortensnes, begravet på den gamle kirkegården (Ministerialbok Nesseby, 1898-1921. side 19, nr.1)

6. Nesseby gnr. 14 bnr. 12 Mortensnæsbugten

(Digitalarkivet – Selvbetjening gammel grunnbok, og Kartverket – seeiendom.no)

Tidligere matr.nr. 17 lpnr. 8 i Nesseby.

 • Regjeringsskjøte 15.august 1865, skyld 4 kyr, (til Nils Mortensen Kofoed)
 • Skjøte 5.mai 1904 fra Nils Kofoed til (dattersønnen) Didrik Paul Svenning.
 • Skjøte 10.september 1960 fra Didrik Paul Svenning til sønnen Didrik Albert Kristoffer Svenning.
 • Skjøte 11.mars 1975 fra Didrik Albert Kristoffer Svenning og hustru Natalie Svenning til (sønnen) Alf Didrik Svenning født 13.november 1938. Foreldrene skal ha kår. I overdragelsen inngår fiskebrukets varebeholdning og øvrige aktiva og alt driftsløsøre som tilhører fiskebruket og transportforretningen.
 • Hjemmel til eiendommen 13.juni 2000 til Lise Svenning født 30.desember 1863.

Trykk på linken under for å se et kart over eiendommen til Nils Mortensen Kofoed. Eiendommen Mortensnesbukten er markert med gult. Som vi ser lå eiendommen sentralt i grenda på Mortensnes.

Nesseby 14:12 Mortensnesbukten

7. Kofoed-familiens deltakelse i styringen i Nesseby kommune

I 1850 var N. M. Kofod formannskapsmedlem i Nesseby herred (Ordførere i Nesseby kommune 1846-1966, av Erik Schytte Blix, Nesseby kommune 1996, side 11).

Ordfører i Nesseby 1916-1925 småbruker og fisker Kristian Martin Andersen (1869-1951, gift i 1904 med Henriette Hansine Kofoed (1868-1948) datter til Henrik Kofoed og Petrine Myhre. (Ordførere i Nesseby kommune 1846-1966, av Erik Schytte Blix, Nesseby kommune 1996, side 32).

Ordfører i Nesseby i 1954 snekker og småbruker Julius Leonhard Johnsen (1905-  ) sønn av John Johansen og Else Grete Svenning. Gift i 1931 med Inga Bigga Henriksen. (Ordførere i Nesseby kommune 1846-1966, av Erik Schytte Blix, Nesseby kommune 1996, side 39).

Ordfører i Nesseby 1960-1961 fisker og småbruker Einar Leonhard Samuelsen (1894-  ) sønn av Samuel Persen og Josefine Franciska Svenning. Gift 1918 med Sigrid Elise Schøn. (Ordførere i Nesseby kommune 1846-1966, av Erik Schytte Blix, Nesseby kommune 1996, side 41).

8. Den andre Kofoed-familien i Varanger

Hans Chr. Kofoed, som var født på Bornholm i Danmark i 1842, kom som sjømann til Vadsø i 1864. Han giftet seg i 1866 med en jente fra Vadsø. Han ble fisker og familien etablerte seg i Vardø, hvor de bodde resten av livet. Hans første kone døde i 1883 og han giftet seg 2.gang i Vardø i 1884. Han fikk flere barn både med sin første og sin andre kone.

Det er ikke funnet noen familiær/slektsmessig forbindelse med Kofoed-slekten i Nesseby. Hans Chr. Kofoed var på samme alder som sønnen til Nils Mortensen Kofod og Elsa Gretha, (Hans) Henrik Kofoed, som var født i Nesseby i 1843.

Folketelling 1865 Vadsø kjøpstad

bosted Havnegata matrikkel 33

 • Logerende, ugift, matros Hans Chr. Kofoed, 23 år (f.ca.1845), født i Danmark, opphold i riket 1 år

Gift den 11.februar 1899 dansk ungkarl Hans Christian Kofoed, 23 10/12 år (født 16.mars 1842), født i Allinge på Bornholm, oppholdssted Vadsø, far murer Christian Kofoed, og norsk pige Elen Christine Arnesdatter, 24 1/12 år (født 5.desember 1841), født i Klubvig i Nesseby, oppholdssted Vadsø, far Arne Pedersen (Lysningsprotokoll, Vadsø prestegjeld, 1863.1867, side 36, nr. 1)

Da deres datter Jonine Antonette Kofod ble døpt i 1872, bodde familien i Vardø.

Folketelling 1875 Vardø kjøpstad

bosted Søndre Langgade nr. 193

 • Fisker Hans Koefod, født 1842 i Bornholm Danmark, dansk
 • Kone Christine Koefod, født 1841 i Vadsø, norsk
 • Sønn Anthon Koefod, født 1865 i Sydvaranger
 • Sønn Harald Koefod, født 1867 i Vadsø
 • Datter Erene Koefod, født 1870 i Vadsø
 • Datter Jonine Koefod, født 1873 i Vardø

Død den 16.desember 1883 gift kone Elen Kristine Kofoed, født 1841 i Vadsø, ektefelle Hans Kofoed, dødsårsak tæring (Ministerialbok, Vardø bysokn, 1879-1976, side 226, nr. 23)

Gift den 26.desember 1884 fisker i Vardø Hans Kristian Kofoed, født 1842 på Bornholm, konfirmert i Allinge kirke på Bornholm, og Marie Olsen, født 1859 i Tamsø, konfirmert 1874 i Maasø, far fisker Ole Steffensen (Ministerialbok, Vardø bysokn, 1879-1976, side 185, nr. 29)

Folketelling 1885 Vardø kjøpstad

bosted Slotsgaden nr. 202

 • Fisker Hans Kofoed, født 1845 i Danmark, innflyttet 1864
 • Kone Marie Olsen, født 1859 i Kjelvik
 • Fisker Anton Olsen, født 1864 i Vadsø
 • Fisker Harald Kofoed, født 1866 i Vadsø
 • Pige Irene Kofoed, født 1869 i Sydvaranger
 • Barn Jonine Kofoed, født 1872 i Vardø
 • Barn Hans Kofoed, født 1880 i Vardø
 • Barn Magna Kofoed, født 1885 i Vardø
Folketelling 1900 i Vardø kjøpstad

bosted S. Langgade

 • Handelsborger (Arbeider)? Hans Kofoed, født 1842 i Danemark
 • Hustru Marie Kofoed, født 1851 i Kjelvigs sokn
 • Datter, behjelpelig i huset, Magna Kofoed, født 1884 i Vardø
 • Sønn Kristian Kofoed, født 1889 i Vardø
 • Oscar Kofoed, født 1893 i Vardø
 • Datter Konstanse Kofoed, født 1896 i Vardø
 • Datter Fransiska Kofoed, født 1899 i Vardø
Folketelling 1910 i Vardø kjøpstad

bosted Hj. av Voldgt. og Slotsgt. 202

 • Handelsborger Hans Kofoed, født 6.mars 1842 i Danmark
 • Hustru Marie Kofoed, født 30.oktober 1859 i Kistrand
 • Sønn, fisker Oscar Kofoed, født 4.februar 1894 i Vardø
 • Skolebarn Konstance Kofoed, født 29.mars 1896 i Vardø
 • Skolebarn Franziska Kofoed, født 29.mai 1898 i Vardø

Gå til INNHOLD