Nils Mortensen Kofod og Elsa Greta Salomonsdatter Lejon

Gå ti INNHOLD

Elsa Greta (Margarete) Salomonsdatter Lejon ble født den 22.mai 1814 i Kyrckoby i Kemi landsokn. Hennes bror Salomon Salomonsen Lejon ble født den 25.juli 1816 i Hirmula i Kemi landsokn. De vokste opp i Hirmula og Liedacka (Liedakka) i Kemi landsokn ikke langt fra dagens Kemi og Tornio. Foreldrene var bakstugsitter/inhysing (husmann uten jord/inderst) Salomon Lejon og hans kone Greta Lisa. De kom altså fra små kår, det laveste sjikt i bondesamfunnet i Lappland.

Elsa Greta utvandret på siste del 1830-tallet, noen og 20 år gammel, til Varanger. Jeg tror at hun kom til Vadsø og der traff Nils Mortensen Kofod, før de flyttet til Nesseby. Hun giftet seg i 1839 i Nesseby med den danske innflytter, bøkker og senere fiskerbonde Nils Mortensen Kofod, som var født i København i 1816. Deres eldste datter Ane Sophie ble døpt samme dag som de giftet seg.

Det er verd å merke seg at Elsa Greta var tidlig ute som innvandrer fra Finland til Varanger. Det var først 30-40 år senere, på 1860 og 1870-tallet, at den store innvandringen foregikk. Og det var ikke vanlig på den tiden at finske og norske giftet seg. Samuli Paulaharju skriver om dette i boka Finnmarkens folk: Forna tiders kväner och skolpar gifte seg inte särskilt gärna med varandra – til det bidrog inte bara det ömsesidiga föraktet utan också bristen på kunskap i varandras språk. En eller annan finsk flicka kunde dock komma i norskt hus, även om det «ansågs som orätt». Elsa-Kreeta Kouri, hemma i Tervola, gifte sig med den danske tunnbindaren Koefoed, fast hon inte kunde ett ord av tunnbindarspråket, lika litet som Koefoed kunne säga någonting på finska. Men då Elsa-Kreeta tjänede piga hos Koefoed och han var van att knacka i hop laggkärl, så förstod han sig också på att foga i hop ett äktenskap utan onödiga ord. (Samuli Paulaharju, Finnmarkens folk, Raben & Sjögren, Uddevalla 1973, side 330)

De bodde på Mortensnes hele livet. Elsa Greta og Nils er foreldre til Ane Sophie Kofod født 1839 på Mortensnes, besteforeldre til Josefine Fransisca Svenning født 1863 på Mortensnes, oldeforeldre til Andrea Georgine Ovesen født 1886 på Mortensnes, tipp-oldeforeldre til Johanna Josefine Nilsen født 1926 på Ekkerøy og tipptipp-oldeforeldre til Tove Jervidalo født 1952 på Kirkenes.

Et annet av barnebarna til Elsa Greta og Nils var Anna Pauline Leth (Pettersen), født i 1867 på Mortensnes. Hun giftet seg, 40 år gammel, i 1907 i Nesseby med den 71 år gamle enkemann, fisker, tømmermann Johan August Salomonsen Lejon. Han var født i Haparanda i 1836 og var sønnen til Salomon Salomonsen Lejon, broren til Elsa Greta. Han hadde, drøyt 30 år gammel, sammen med sin første kone og deres barn utvandret fra Kemi til Vadsø omkring 1870. Familien kom altså til Varanger midt under den store innvandringsbølgen av finlendere på 1860-70-tallet.

Det var nok kontakt mellom Elsa Greta og hennes brorsønn Johan August, etter at han kom til Vadsø. Barnebarnet til Elsa Greta og Nils, Josefine Svenning, var fadder, da sønnen til Johan August og hans første kone i 1880 ble døpt Andreas Adolf i Vadsø.

Gå til INNHOLD