4.5.1 To brødre Eilertsen var gift med Andrea Georgine Ovesen

Gå til INNHOLD

Andrea Georgine Ovesen ble født den 14.juli 1886 på Mortensnes i Nesseby. Hun døde i Vadsø den 11.desember 1966 79 år gammel. Hun er mormor til Tove Jervidalo født 1952 på Kirkenes.

Johanna Josefine Nilsen, datteren til Andrea, fortalte til Mads Jensen: Begge de to første mennene til Andrea døde av tuberkulose. Hun bodde alene i 10 år, før hun giftet seg tredje gang. Hun vasket for andre for å tjene penger.

Andrea Georgine Ovesen giftet seg 1.gang, da hun var 19 år gammel, med Håkon Georg Eilertsen. Han var 32 år gammel. Han døde imidlertid allerede 35 år gammel, og Andrea ble enke 22 1/2 år gammel.

Andrea giftet seg 2.gang 23 1/2 år gammel med broren til Håkon Georg, Andreas Edvard Eilertsen. Han var blitt enkemann 36 år gammel og giftet seg med Andrea da han var 40 1/2 år. Han døde knapt 47 år gammel, og Andrea ble enke for 2.gang 29 1/2 år gammel.

Det gikk så 10 år, før Andrea i 1926 knapt 40 år gammel, giftet seg med enkemannnen Anton Nilsen på Ekkerøy. Han var da 60 år gammel. Han døde i 1947 og Andrea ble enke for 3.gang 61 år gammel.

Brødrene Eilertsen var født og vokste opp i Perlarsenvik i Nesseby, nabogrenda til Mortensnes hvor Andrea Georgine var født og vokste opp. Som vi ser, døde foreldrene til guttene før de var voksne. Andreas Edvard ble da satt bort som tjenestedreng til en familie i Andersby. Håkon Georg ble satt bort som pleiebarn til familien Olbeksen i Klubvig.

Andrea bodde på eiendommen Gamjord i Klubvik i Nesseby i hennes ekteskaper med de to Eilertsen. Da hun giftet seg 3.gang, flyttet hun til Ekkerøy i Nordvaranger herred, nå Vadsø kommune.

Andrea Georgine Ovesen fikk 5 barn:

1. Magnhild Josefine Eilertsen, født den 8.juli 1906 i Nesseby, død den 9.februar 1959 i Nesseby (far Håkon Georg Eilertsen).

2. Reidar Edvin Eilertsen (onkel Edvin), født den 23.januar 1910 i Nesseby, død den 20.mars 1986 på Ekkerøy (far Andreas Edvard Eilertsen)

3. Anette Katrine (Tullemor) Eilertsen, født den 4.september 1915 i Nesseby, død den 25.mars 1944 28 1/2 år gammel, gravlagt på Vadsø (far Andreas Edvard Eilertsen)

4. Johanna Josefine Nilsen, født den 16.desember 1926 på Ekkerøy, død den 11.februar 2015 på Kirkenes (far Anton Nilsen)

5. Ruth Nikoline Nilsen, født den 19.januar 1930 på Ekkerøy, død den 26.januar 2018 på Vadsø (far Anton Nilsen)

Innhold

1. Foreldrene og familien til Håkon Georg Eilertsen og Andreas Edvard Eilertsen

2. Livet til Andreas Edvard Eilertsen

3. Andreas Eilertsen 2.ekteskap med Andrea Georgine Ovesen i hennes 2.ekteskap

4. Livet til Håkon Georg Eilertsen

5. Haakon Georg Eilertsen giftet seg i 1905 med Andrea Georgine Ovesen i hennes 1.ekteskap

1. Foreldrene og familien til Håkon Georg Eilertsen og Andreas Edvard Eilertsen

Født den 14.juli 1816 i Overhalla prestegjeld, Eilert (faren til Håkon Georg og Andreas Edvard), foreldre Ole Torbersen Haklien og Karen Larsdatter (Ministerialbok Overhalla prestegjeld – Ranem sokn, Skage sokn, Høylandet sokn, Grong sokn, Harran sokn, 1799-1816).

Konfirmert i Ranum kirke den 30.september 1832, Eilert Olsen, 16 år, født på Haklien, foreldre gmd. Ole Torbersen Haklien og Karen Larsdatter (Ministerialbok Overhalle prestegjeld – Ranem sokn, Skage sokn, Klinga (Sævik) sokn, Vemundvik sokn, 1824-1864).

Født den 18.oktober 1832, døpt i Nesseby den 27.oktober 1833, Methe Cathrine Olsdatter (moren til Håkon Georg og Andreas Edvard), ekte født, foreldre nordmand Ole Christian Ingebrigtsen og Hedvig Susanne født Bjerregaard; faddere: nordmand Hans Bjerregaard og kona Karen Iversdatter, nordmand Christian Trane, ? og skolelærer Hans Mortensen, enke Grethe Tvede født Bjerregaard; hjemmedøpt av handelsmand Peder M. Tvede (Ministerialbok Vadsø prestegjeld, Nesseby sokn, 1821-1839).

Foreldrene til Mette Chatrine Olsdatter var:

Hedvig Susanne Bjerregård som ble født den 8.august 1798 på Kløvnes i Nesseby. Hun giftet seg i Nesseby den 17.november 1816 med nordmann Ole Christian Ingebrethsen, opphav ukjent. Hun døde den 1.mai 1862 på Sjåholmen i Tana.

Foreldrene til Hedvig Susanne, Christian Mogensen Bierregaard og Mette Chatrine Holm, var kommet fra København til Mortensnes ca. 1789. Christian Bierregaard var først kjøpmann på Mortensnes til ca. 1800, før han ble vertshuseier på Kløvnes.

I folketellingen i 1801 i Nesseby finner vi Hedvig Susanne Bjerregårds 5 år gammel sammen med sin familie:

 • Folketelling 1801 i Wadsøe prestegjeld, Nessebye sogn, bosted Kløvnes
  • Giestgiver Christian Bierregaard, 46 år
  • Hans kone Mette Chatrine Bierregaard, 44 år
   • Peder Jensen Bierregaard, 20 år
   • Hans Wolrat Bierregaard, 17 år
   • Elisabeth Marie Bierregaard, 17 år
   • Edel Dorthea Bierregaard, 16 år
   • Joachim Bierregaard, 13 år
   • Chatrine Bierregaard, 9 år
   • Jacob Christian Bierregaard, 7 år
   • Hedvig Susanne Bierregaard, 5 år
   • Margaretha Christina Bierregaard, 1 år

Gift i Nesseby den 5.august 1860 enkemann Eilert Olsen, 44 år, født i Overhalden, oppholder seg i Perlarsenvig, far Ole Torbersen, og nordmandspige Mette Katrine Olsdatter, 28 år, fødested ?, far Ole Christian Ingebrigtsen (Klokkerbok Nesseby 1844-1861).

Jeg har foreløpig ikke vært i stand til å finne ut hvor Eilert Olsen bodde, og hvem han var gift med, før han dukker opp som enkemann, da han giftet seg i Nesseby.

Vi ser at han, etter at han giftet seg i Nesseby, bodde med familien bodde i Svenskevigen/Perlarsenvig. Klubvigen, Svenskevigen, Perlarsenvig og Mortensnes var nabogrender i nordmannsbygden og handelsstedet Mortensnes nordøst i Nesseby mot grensen til Nord-Varanger.

Folketelling 1865 i Nesseby, bosted Svenskevigen

 • Snedker Eilert Olsen, 58 år? (skal formodentlig være 48 år), født i Grogns prgld.
 • Hans kone Mette Olsdatter, 24 år, født i Vadsø prgld.
  • Ole Eilertsen, 2 år, født i Nesseby
 • Familien hadde 1 ku og 3 får.

Folketelling 1875 i Nesseby, bosted Svenskevigen, tellingskrets 1a, bostedsnr. 7

 • Snedker og strandsidder Eilert Olsen, født 1824 (feil, skal være 1816) i Overhalden
 • Hans kone Mætte Olsdatter, født 1840 (feil, skal være 1832) i Nesseby
  • Ole Eilertsen, født 1863 i Nesseby (han ble gift og fikk familie med stebarn i Kiby)
  • Karoline Eilertsdatter, født 1867 i Nesseby (hun ble gift og fikk familie i Kiby)
  • Andreas Eilertsen, født 1870 i Nesseby (Andreas 2.mann)
  • Håkon Eilertsen, født 1873 i Nesseby (Andreas 1.mann)
 • Familien har 1 ku og 3 får

Død den 3.januar 1877, gravlagt i Nesseby den 3.mars, gift nordmand Eilert Olsen, født 1807, oppholdssted Perlarsenvig (Klokkerbok Nesseby 1877-1884).

Det er ennå ikke klarlagt, hva som skjedde med Mette Olsdatter etter 1877. Men hun er notert som død, da sønnen Håkon Georg ble konfirmert i 1889.

2. Livet til Andreas Edvard Eilertsen

Født den 7.mai 1869, døpt i Nesseby den 22.august, Andreas Edvard, foreldre nordmand Eilert Olsen og hustru Mette Olsdatter, Perlarsenvig, faddere: Ungkar Torsten Pedersen, Martin Olesen, pige Mette Andreasdatter, kone Anna Nilsdatter, Mortensnes (Ministerialbok Nesseby 1865-1876/Klokkerbok Nesseby 1869-1876).

Folketelling 1885 i Vadsø landsogn, bosted Andersby

 • Fisker, jordbruger Mathias Olsen, født 1835 i Nordvaranger
 • Hans kone Alette Katrine Gjetmundsen, født 1817 i Nordvaranger
  • Tjenestedreng Andreas Edvard Eilertsen, født 1869 i Nesseby

Konfirmert i Nordvaranger den 28.desember 1885 Andreas Edvard Olsen, født i Nesseby den 7.mai 1869, bopæl Andersby, foreldre norsk fisker Eilert Olsen og hustru Mette Olsdatter (Ministerialbok Vadsø landsokn 1881-1917).

Gift den 17.oktober 1897 Andreas Edvard Eilertsen, fisker i Andersby, født den 7.mai 1869, konfirmert i Vadsø 1885, far fisker Eilert Olsen, og Stine Karoline Hansen, født den 22.august 1873 i Andersby, konfirmert i Vadsø 1888, far fisker Hans Klementsen (Ministerialbok Vadsø landsokn 1881-1917).

Folketellingen 1900 i Vadsø, Amtmandsgade

 • Dreng på brændevinssamlag Andreas Eilertsen, født 1869 i Nesseby
 • Hans kone Stina Karoline Klementsen, født 1871 i Vadsø
  • Alma Sofie Eilertsen, født 1895 i Vadsø
  • Elise Marie Eilertsen, født 1897 i Vadsø
  • Hartvig Leonard Eilertsen, født 18.juni 1900 i Vadsø

Født den 2.september 1904, døpt den 26.september, Petra Kristine, foreldre fisker Andreas Edvard Eilertsen og Stina Karoline f. Klementsen, bopæl Andersby, faddere: Alfred Klementsen, Andersby, Henriette Andersen, Haakon Overvaag og hustru, Henrik Feldli, Emilie Nilsen, Ekkerøy, Adolf Hansen og hustru, der antager seg barnet som sitt (Ministerialbok Vadsø landsokn 1881-1917).

Hustruen til Adolf Hansen var Nina Caroline Nilsen fra Ekkerøy. Hun var søster til Anton Nilsen. Hustruen til Haakon Overvaag var xxx. Hun var en annen søster til Anton Nilsen. Det samme var Emilie Nilsen. Det ser altså ut til at det var en nær forbindelse familien Andreas Edvard Eilertsen/Stina Karoline Klementsen og familien/søsknene Nilsen fra Ekkerøy. Og etter hvert ble jo også Andrea gift inn i denne Nielsen familien på Ekkerøy, da hun giftet seg 3.gang med Anton Nilsen.

Nina Caroline Nilsen, som var fra Ekkerøy, var gift med broren til Stina Karoline Klementsen (det er også brukt etternavnet Hansen), Adolf Nikolai Hansen. Deres far var Hans Kristian Klementsen i Andersby. Adolf Nikolai og Nina Caroline giftet seg i Vadsø den 20.september 1903.

Død den 25.februar 1906, gravlagt den 4.mars, Stina Karoline Eilertsen, gift, født 1873 i Andersby, oppholdssted Andersby, mann fisker Andreas Edvard Eilertsen, notert: død på sykehuset (Ministerialbok Vadsø landsokn 1881-1917).

Da Stine Karoline døde, ble alle barna, unntatt Sverre, satt bort til forskjellige familier. Sverre ble med faren da han giftet seg 2.gang med Andrea Georgine Eilertsen.

Folketelling 1910 i Nordvaranger, Nordli i Andersby

 • Enke, mor, Kaisa Katrine Kantojärvi, født 1851 i Nedre Tornio
  • Fosterdatter Alma Sofie Eilertsen, født 1897 i Andersby (datter av fisker Andreas Edvardt Eilertsen fra Perlarsenvik og pige Stine Karoline Hansen)
 • Sammen med dem bor også morens tre sønner og en datter

Folketelling 1910 i Nordvaranger, Nesset på Ekkerøy

 • Fisker, gårdbruker, Kjeld Nilsen, født 1845 på Ekkerøy (slekt til Anton Nilsen på Ekkerøy)
 • Hans kone Marie Dorthea Klementsen, født 1844 i Andersby
  • Fosterdatter Elisa Maria Eilertsen, født 1898 i Andersby (datter av Andreas Edvard Eilertsen og hustruen Stina Carolina Hansen)

Folketelling 1910 i Nordvaranger, Kiby

 • Fisker, gårdbruker, Martin Olaus Klemetsen, født 1854 i Andersby
 • Hans kone Karen Pauline Andreassen, født 1859 i Kiby
  • Pleiesønn Hartvig Leonhard Eilertsen, født 1900 i Vadsø (sønn av Andreas Edvart Eilertsen og Stina Karoline Klementsen fra Andersby)Sammen med dem bor også tre av foreldrenes egne barn

Folketelling 1910 i Vadsø, Strandgata

 • Enke, kafevert, Nina Caroline Nilsen, født 1864 på Ekkerøy (enke etter broren til Stina Karoline Klementsen og tanta til Anton Nilsen på Ekkerøy, som Andrea Georgine Ovesen giftet seg med 3.gang)
  • Pleiedatter Petra Kristine Eilertsen, født 1904 i Andersby (datter av Andreas Edvart Eilertsen og Stina Karoline Klementsen fra Andersby)

3. Andreas Eilertsen 2.ekteskap med Andrea Georgine Ovesen i hennes 2.ekteskap

Folketellingen den 1.desember 1910 i Nesseby, Gamjord i Klubvik

 • Enkemann, fisker Andreas Eilertsen, født 7.mai 1869 i Nesseby
 • Enke Andrea Eilertsen, født 14.juli 1886 i Nesseby (Andrea Georgine Ovesen)
  • Sverre Eilertsen, født 13.oktober 1902 i Nordvaranger (Andreas sønn fra 1.ekteskap)
  • Magnhild Eilertsen, født 16.juni 1906 (Andreas datter fra ekteskapet med Håkon Georg)
  • Edvin Eilertsen, født 23.januar 1910 i Nesseby (Andreas sønn med Andrea)
 • Barn, besøkende, fors. fisker, Ester Samuelsen, født 30.august 1899 i Nesseby (halvsøster til Andrea)

Gift i Nesseby den 11.desember 1910 fisker Andreas Eilertsen, bosted Klubvig, født 1869 Perlarsenvik, far norsk fisker Eilert Olsen, og Andrea Jørgine Ovesen, Klubvig, født 1886 Mortensnes, far norsk fisker Anton Ovesen. Ingen forlovere, kongebrev (Ministerialbok Nesseby 1885-1985).

Barna til Andrea og Andreas, som er halvsøsken til Johanna Josefine Nilsen, moren til Tove Jervidalo:

2. Reidar Edvin Eilertsen (onkel Edvin),

født den 23.januar 1910 i Nesseby, død den 20.mars 1986 på Ekkerøy, gift med Nanna Davidsen, født den 9.september 1909, død den 23.november 1994. De bodde i huset på Nesset på Ekkerøy, som Andrea og hennes 3.mann Anton Nilsen bodde i. De hadde ingen barn.

3. Anette Katrine (Tullemor) Eilertsen,

født den 4.september 1915, død den 25.mars 1944 28 1/2 år gammel, gravlagt på Vadsø, gift med Edmund Svendsen, som bodde i Bjørnevatn. De hadde ingen barn.

 

 

 

 

 

 

Død den 25.februar 1916, gravlagt den 12.mars, Andreas Eilertsen,

Finnmarkens Amtstidende (pasma.no)

født 1872 i Nordvaranger (feil, skal være xxx), fisker, bosted Klubvik, dødsårsak tæring (Ministerialbok Nesseby 1898-1921).

 

 

 

 

4. Livet til Håkon Georg Eilertsen

Født den 8.august 1873, døpt i Nesseby den 16.august, Håkon Georg, foreldre nordmand snekker Eilert Olsen, bosted Perlarsenvig, og hustru Mette Kathrine Olsdatter, han 57 år, hun 42 år gamle, gift 5.august 1860 (Klokkerbok Nesseby 1869-1876).

Folketelling 1885 i Nesseby, bosted Klubvig d

 • Fisker Imanuel Olbæksen, født 1832 i Vadsø
 • Hans hustru Tina Olbæksen, født 1836 i Talvig
  • Pleiebarn Hakon Elefsen?, født 1874 i Nesseby

Konfirmert i Nesseby den 3.november 1889 Håkon Georg Eilertsen, født den 8.august 1873 i Perlarsenvig, bopæl Klubvig, foreldre avdød snekker Eilert Olsen og avdød hustru Mette Katrine Olsdatter. Anmerkninger: Næsten gode kristendomskunnskaper, særdeles god flid, meget godt forhold, små evner (Ministerialbok Nesseby 1885-1985).

Folketelling 1891 i Nesseby, tellingskrets 1 Klubvig og Meskelv, husliste 4

 • Fisker, gårdbruker, selveier Emanuel Olbeksen, født 1832 i Vadsø by
 • Hans kone Tina Karina Myhre, født 1836 i Talvig
  • Dreng, fiskeri og gårdsarbeide Håkon Georg Eilertsen, født 1873 i Nesseby

Folketelling 1900 i Nesseby, Indre Klubvik matr.nr. 18 / løpenr. 7

 • Fisker og gårdbruker Emanuel Olbæksen, født 1833 i Vadsø
 • Hans kone Tina Olbæksen, født 1837 i Talvik
  • Pleiesønn, fiskeri Hakon Eilertsen, født 1874 i Nesseby

5. Haakon Georg Eilertsen giftet seg i 1905 med Andrea Georgine Ovesen i hennes 1.ekteskap

Gift i Nesseby den 1.oktober 1905 fisker Haakon Georg Eilertsen, bosted Klubvig, født 1873 i Perlarsenvik, far snekker Eilert Olsen, og tjenestepige Andrea Georgine Ovesen, bosted Mortensnes, født 1886 i Mortensnes, far fisker Anton Ovesen. Forlovere: Samuel Persen, Mortensnes, og Johan Trane, Nesseby (Ministerialbok Nesseby 1885-1985).

Barnet til Andrea og Håkon, som er halvsøsken til Johanna Josefine Nilsen, moren til Tove Jervidalo:

1. Magnhild Josefine Eilertsen,

født den 8.juli 1906, døpt den 22.juli, foreldre fisker Håkon Georg Eilertsen og hustru Andrea Georgine Ovesen, bosted Klubvik, faddere: Samuel Persen og hustru, Tina Olbeksen, Didrik Svenning og hustru, Nils Samuelsen, Ella Flå, Johan Trane og hustru (Ministerialbok Nesseby 1885-1985).

Død den 9.februar 1959 i Nesseby 51 år gammel, etter å ha blitt påkjørt av en bil i snøvær på vei til sin jobb som pedell på skolen i Fugelåsen (muntlig fra Einar Jervidalo).

Magnhild giftet seg med Karl Rolstad. De bodde i Fugelåsen (Klubbvik). De fikk 4 barn og har mange etterkommere.

 

 

 

 

Død den 23.januar 1909, gravlagt i Nesseby den 14.februar, Håkon Georg Eilertsen,

født 1872, gift fisker gårdbruker, bosted Klubvik (Ministerialbok Nesseby 1898-1921).

 

Gå til INNHOLD