4.5.2 Tre brødre Persen ble inngiftet i slekta til Andrea Georgine Ovesen

Gå til INNHOLD

MJ/Juni 2016

Nordmannsfamilien Persen (Pedersen) i Nesseby på siste halvdel av 1800-tallet.

Tre brødre fra nordmannsbygden Mortensnes/Klubbvik ble inngiftet i slekten til Andrea Georgine Ovesen. Andrea Georgine Ovesen er mormor til Tove Jervidalo født i Kirkenes 1952.

Den yngste av brødrene, Samuel Persen (1848-1933), ble stefar til Andrea Georgine. Han og moren til Andrea, Josefine Fransisca Svenning, fikk 5 barn, som altså er halvsøsken til Andrea.

Den mellomste av brødrene, Andreas Persen (1842-etter 1919), ble stefar til Anton Ovesen, faren til Andrea Georgine, da han giftet seg med Ane Sofie Trane. De fikk 4 barn, som altså er halvsøsken til faren til Andrea Georgine.

Den eldste av brødrene, Carl Persen (1835-1868), ble gift med mormoren til Anton Ovesen, Lisa Greta Jauhola/Roska, i hennes 2.ekteskap. Dette ekteskapet var barnløst.

Persen kom fra Leirvåg på Skogerøya

Farfaren og farmoren til de tre guttene var norske og levde på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet i Leirvåg (Lervog) på Skogerøya i Sør-Varanger.

Faren til guttene, Peder/Per Jensen, ble født i Leirvåg, men kom via Vadsø til Vardø, hvor han giftet seg med en jente, som var kommet til Varanger fra Måsøy (Hammerfest). De nygifte flyttet først til Vadsø, hvor de fikk 2 barn. Deretter flyttet de til Klubbvik i Nesseby, hvor resten av barna ble født, og hvor de bodde resten av livet.

Farfaren og farmoren var Jens Persen Lervog og Johanna Klementsdatter. De var begge oppvokst i Leirvåg på Skogerøya. Ved folketellingen 1801 i Vadsø prestegjeld – Skogerøya, finner vi den ugifte sønn Jens Perssen, 22 år, boende hos foreldrene og den ugifte datter Johanna Maria Klemmetsdatter, 23, boende hos sine foreldre. Begge fedrene var fiskere.

Den 4de søndag etter Trinitatis 1804 giftet ungkarl Jens Pedersen Lervog og pige Johanna Clemmetsdatter Lervog seg i Vadsø kirke.

Johanna Klemetsdatter var storesøster til Klemet Klemetsen, som i 1802 giftet seg med Dorthea Gundersdatter. (Se artikkelen Relasjonene mellom de gamle nordmannsslektene Klemetsen og Nilsen i Varanger)

Mens de bodde på Skogerøya ble sønnen Peder Jensen (senere skrevet som Per Jensen) født: 

Født i Vadsø prestegjeld den 17.mai 1805 i Lervog (Leirvåg) på Skogerøya i Sør-Varanger – Peder, foreldre Jens Persens Lervog og hustru Johana Clemetsdatter.

Her ser vi årsaken til at slekta både er skrevet med etternavnet Pedersen og Persen. Det er Persen som nesten konsekvent er brukt i kirkebøkene og folketellingen. Jeg har derfor valgt å bruke Persen som etternavn.

Familien Persen flyttet til Vadsø – og derfra til Nesseby

Det ser ut til at familien etter hvert flyttet til Vadsø by på den andre siden av Varangerfjorden.

Peder Jensen kom via Vadsø til Vardø. Her giftet han seg med Anna Cathrine Andersdatter Holmgren: Gift i Vardø den 14.september 1834 ungkarl og soldat? Peder Jensen, 29 ½ år, født ? og oppholder seg på Vardøhus?, far rettighetsmann Jens Pedersen, og pige Anna Cathrine Holmgren, 25 år, født ? og oppholder seg på Vardø, far Anders Knudsen Holmgren, ? Det ser altså ut til at Peder Jensen ble soldat på Vardøhus festning.

Anna Katrine Andersdtr. Holmgren ble født 3.august 1810 i Kvalsund i Maasø Prestegjeld (Måsøy ved Hammerfest).

Kort tid etter at de giftet seg, flyttet de til Vadsø. Mens de bodde her, fikk de 2 barn:
1. Carl Johan Persen

Født i Vadsø den 27.juli 1835, foreldre soldat? Peder Jensen og Ane Cathrine Andersdatter fra Vadsøn. Konfirmert i Nesseby den 6.oktober 1855 – Karl Johan, 20 år, foreldre nordmann Peder Jensen, Klubvig, og hustru Anna Andersdatter.

2. Jens Christian Persen

Født i Vadsø ca. 1840, kirkebok for Vadsø bysokn mangler for årene 1840-1842. Konfirmert i Nesseby den 4.november 1860 – Jens Christian, 20 år, født i Sandskjær i Vadsø, foreldre nordmann Per Jensen og hustru Anna Cathrine Andersdatter

Omkring 1841 flyttet familien til Klubvig i Nesseby. Her fikk de 3 barn til:
3. Andreas Persen

Født i Nesseby den 26.september 1842, foreldre nordmann og rettighetsmann Per Jensen og hustru Anna Kristine Andersdatter, Klubvig. Konfirmert i Nesseby den 10.november 1861 – Anders, 18 år, fødested Klubvig, foreldre nordmann Per Jensen og hustru Anna Katrine Andersdatter.

4. Samuel Persen

Født i Nesseby den 20.februar 1848, foreldre nordmann Povel Jensen og hustru Anna Cathrine Andersdatter. Konfirmert i Nesseby den 10.oktober 1865 – Samuel, 17 år, født i Klubvig, foreldre nordmann Per Jensen og hustru Anne Cathrine Andersdatter. Notert i kirkeboken: ”Har lært hele Forklaringen, Wends´s bibelhistorie og Kattekismen; lærer godt indenad. Er vel undervist i Guds ord. Har vist god flid og opførsel og har gode evner. Har lært psalm: Nr. 561, 581, 606, 623, 632, 636 i Tillægget.”

5. Eleonora Persen

Født i Nesseby den 28.juni 1853, foreldre nordmann Per Jensen og hustru Anna Katrine Andersdatter, Klubvig. Konfirmert i Nesseby den 6.august 1871, født den 28/6 1853 i Klubvig, foreldre nordmann Per Jensen og hustru Anne Kathrine Andersdatter. Notert i kirkeboken: ”Har lært de 5 parter i Katekismen og har liden kunskab; lærer nogenlunde godt udenad. Har yderst smaae evner og har formentlig fra barndommen af faaet en yderst forkjert og forkjelet opdragelse. Har i skolen vist upaaklageligt forhold, men er af ovenfor nævnte grunde i allerhøieste grad sløv. Da der intet haab er om at hun skal blive bedre og da det er lykkes mig at faae tilbragt hende nogenlunde begreb om synd og naade, saa har jeg anseet det rettest at confirmere hende.”

Vi finner familiemedlemmene igjen i folketellingene i Nesseby slik:
Folketelling 1865 i Nesseby – bostedsnummer 01 i Klubvig.

Norsk fisker Per Jensen, 60 år, født ca. 1806 i Sydvarangers prestegjeld og hans kone Anna Katrine (Jensen), 51 år, født ca. 1815 i Maasø prestegjeld med barna

 1. Jens Persen, 24 år, født ca. 1842 i Vadsø prestegjeld
 2. Anders Persen, 22 år, født ca. 1844 i Nesseby
 3. Nora Persdatter, 13 år, født ca. 1853 i Nesseby

Familien har 1 ku og 6 får.

Folketellingen 1865 i Nesseby

bor gift fisker Carl Persen, 27 år, født i Vadsø, i Svenskevig mellom Mortensnes og Klubvig med sin kone Lisa Mattisdatter (Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska), 49 år og født i Sodankylä, sammen med

 1. hennes barn Lisabeth Andreasdatter, 13 år og født i Vadsø
 2. hennes barn Nicolai Andreassen, 11 år og født i Nesseby
 3. deres pleiebarn (hennes barnebarn) Anton Ovesen, 2 år og født i Vadsø.

Carl og Lisa Greta fikk ingen barn.

De har 2 kuer og 4 får.

Folketellingen 1865 i Nesseby,

bor Samuel Persen 18 år, som tjenestedreng hos Nils Mortensen Kofoed og hans kone i Bugten på Mortensnes.

Folketelling 1875 i Nesseby – bostedsnummer 03 i Klubvig

Gårdbruker, selveier og fisker Per Jensen, født 1807 i Sydvaranger, og hans kone Anna Andersdatter, født 1809 i Talvig prestegjeld med barna

 1. Fisker Jens Persen, født 1840 i Vadsø by
 2. Fisker Samuel Persen, født 1849 i Nesseby
 3. Eleonora Pedersdatter, født 1851 i Nesseby

Familien har 1 ku og 4 får.

Folketelling 1875 i Nesseby – i Klubvigen.

Fisker og gårdbruker, selveier, Andreas Persen, født 1845 i Nesseby og hans kone Anna Sofie Trane, født 1846 i Nesseby med deres barn

 1. Johan T. Andreasen, født 1871 i Nesseby
 2. Oluf Martin Andreasen, født 1873 i Nesseby

Familien har 1 geit.

Folketelling 1885 i Nesseby – i Klubvig b.

Fisker Per Jensen, født 1805 i Sydvaranger, hans kone på føderåd Anna Jensen, født 1811 i Loppen, og deres barn

 1. Fisker Jens K. Persen, født 1846 i Vadsø
 2. Fisker Samuel Persen, født 1853 i Nesseby
 3. Leonora Persen, født 1856 i Nesseby
Folketelling 1885 i Nesseby – i Klubvig a.

Fisker, på føderåd, Anders Persen, født 1848 i Nesseby, hans kone Anna Persen (Ane Sofie Trane), født 1845 i Vadsø, og deres barn

 1. Johan P. Persen, født 1871 i Nesseby
 2. Olaf Persen, født 1874 i Nesseby
 3. Laura Persen, født 1877 i Nesseby
 4. Theodor Persen, født 1883 i Nesseby
Folketellingen 1900 i Nesseby – Rolstadmoen.

Skomager Jens Persen, født 1840 i Nordvaranger, og hans søster, som han forsørger, Nora Persen, født 1850 i Nesseby.

Folketelling 1900 i Nesseby – Klubvig.

Fisker Andreas Persen, født 1843 i Nesseby og hans kone Sofie Trane, født 1852 i Nesseby med deres barn

 1. Fisker Johan Peder Andreassen, født 1871 i Nesseby
 2. Fisker Oluf Andreassen, født 1875 i Nesseby
 3. Husgjerning Laura Andreassen, født 1877 i Nesseby
 4. Fisker Theodor Andreassen, født 1883 i Nesseby
Folketellingen 1900 i Nesseby – Indre Nyslet.

Selveier, fisker og gårdbruker Samuel Persen, født 1848 i Nesseby og hans kone Josefine Persen f. Svenning (Josefine Fransisca Svenning), født 1868 i Nesseby med hennes datter

– Andrea Ovesen, født 1886 i Nesseby

og deres felles barn

 1. Nils Johan Samuelsen, født 1889 i Nesseby
 2. Alette Sofie Samuelsdatter, født 1892 i Nesseby
 3. Einar Leonhard Samuelsen, født 1894 i Nesseby
 4. Franciska Samuelsdatter, født 1897 i Nesseby
 5. Ester Nathalie Samuelsdatter, født 31.august 1899 i Nesseby
Folketelling 1910 i Nesseby – Klubvik 1.

Fisker og gårdbruker Andreas Persen, født 28.09.1836 i Nesseby (rett fødselsdato er 26.september 1842), hans kone Sofie Persen (Ane Sofie Trane), født ca. 1845 (skal være 1846) og deres barn

 1. Fisker Oluf Andreassen, født 22.februar 1874 i Nesseby
 2. Fisker Theodor Andreassen, født 17.juli 1883 i Nesseby
Folketelling 1910 i Nesseby – Indre Nyslett, Mortensnes.

Fisker og gårdbruker Samuel Persen, født 24.februar 1848 i Nesseby, hans kone Josefine Persen (Josefine Fransisca Svenning), født 5.mars 1861 i Nesseby og deres barn

 1. Nils Samuelsen, født 5.september 1889 i Nesseby
 2. Einar Samuelsen, født 11.september 1894 i Nesseby
 3. Franciska Samuelsen, født 2.august 1897 i Nesseby
 4. Ester Samuelsen, født 31.august 1899 i Nesseby
I kirkebøkene i Nesseby ser vi:
Den 9.august 1863 giftet nordmannsungkarl Karl Johan Pedersen (Carl Persen),

fra Andersby oppholder seg i Klubvigen, 27 år, far soldat Peder Jensen, seg i Nesseby med qvænenke Greta Lisa Mattisdatter, født i Sodankylæ, 45 år, far Mattis Hansen. Forlovere: Kirkesanger Peder Pedersen Holm og nordmann Monrad Tvete. (Ministerialbok Nesseby 1856-1864). Hun var da 45 år og han var 28 år gammel. De fikk ingen barn. Karl Johan døde allerede 20.februar 1868 32 år gammel; «Omkom ved at druknes i Søen, idet Baaden, hvori han var, kantrede». Kvenenke Anna Lisa Mattisdatter Roska, 68 år, døde i Perlarsevik den 8.desember 1882 (Ministerialbok Nesseby 1877-1884).

Fiskerbonde Andreas Persen (Anders Pedersen) fra Klubvigen giftet seg i Nesseby

den 23.april 1869 med  Ane Sofie Trane fra Perlarsevik. Ane Sofie døde i Klubvig i Nesseby den 28.juli 1919 72 år gammel. Andreas Persen døde etter 1919.

Gift nordmann, fisker Per Jensen, født 1805 i Lervåg i Syd-Varanger prestegjeld, døde

i Klubvig den 12.februar 1887, oppgitt dødsårsak alderdomssvakhet. Enke Anna Katrine Andersdatter, født 1810, mannens navn norsk fisker Per Jensen, døde i Klubvig den 4.januar 1892.

Fiskerbonde Samuel Persen giftet seg i Nesseby den 7.oktober 1888

med enke Josefine Fransisca Svenning. Josefine Fransisca døde i Nesseby den 5.mai 1925 62 år gammel. Samuel Persen døde i Mortensnes den 3.desember 1933 85 år gammel.

Fisker og skomaker, ungkarl Jens Kristian Persen,

født 1840 i Sandskjær Vadsø, døde i Klubvig den 6.april 1907.

Gå til INNHOLD