4.4 ANTON NILSEN (1866-1947)

Gå til INNHOLD

En gammel Varangerslekt fra Vadsø, Vardø og nordmannsværet Ekkerøy

Anton Nilsen er faren til Johanna Josefine Nilsen fra Ekkerøy og morfaren til Tove Jervidalo, som ble født på Kirkenes i 1952. Anton var gift med Andrea Georgine Ovesen.

Født den 18.august 1866, dåpen stadfestet 17.februar 1867, Anton, foreldre nordmann Nicolai Nilsen og hustru Johanne Andreasdatter, Ekkerø, faddere Andreas Olsen og hustru, Ole Persen og hustru, Kjel Nilsen (Ministerialbok, Vadsø landsokn, 1854-1880, side 69, nr. 7)

Anton var fisker og bodde på Ekkerøy hele livet.

Alle i slekten, unntatt farfaren til Anton, hadde gjennom generasjoner bodd i Vadsø, Vardø og på Ekkerøy. Vi finner dem i kildene fra 1700-tallet, flere av dem også før det. Og alle, med unntak av en innvandrer fra Sør-Finland på første halvdel av 1700-tallet, var av norsk avstamning. Omkring midten av 1800-tallet ble alle trådene samlet i nordmannsfiskeværet Ekkerøy, også kalt Store Ekkerøy, 15 km øst for Vadsø.

Oldeforeldrene til Anton Nilsen

Oldefaren til Anton, Kjel Olsen, var husmann/inderst i Byneset ved Trondheim

Farfaren til Anton, Nils Kjelsen Høyem, var en husmannsgutt fra Byneset ved Trondheim. Han kom på 1830-tallet som soldat til Vardøhus festning. Han giftet seg i Vardø med Vadsø jenta Karina Hansdatter. De flyttet til Ekkerøy. Nils Kjelsen var fiskerbonde. Kanskje han også drev med tømring. De fikk mange etterkommere. Det er ofte sagt at Nils Kjelsen grunnla et dynasti av driftige og fremgangsrike folk på Ekkerøy. Kjelsen-brygga xxx

Oldefaren til Anton, Hans Larsen, var fisker i Vadsø

Oldefaren til Anton, Ole Larsen, var fisker i Vadsø

Oldefaren til Anton, Hans Absalonsen, var fisker i vardø

Husmannsgutten Absalon Hansen Andenæs var fra Nordfjord i Sogn og Fjordane.  Han kom som soldat til Vardøhus festning på siste halvdel av 1770-tallet.

Om Anton Nilsen

Arne Olsen, som ble født på Ekkerøy i 1916, fortalte i xxxx i et brev til Mads Jensen om sin onkel:

«Når det gjelder min onkel Anton Nilsen, så har jeg mange gode minner om ham.  Han var min yndlingsonkel.  Det går mange artige historier om hans slagferdighet.

Under en kraftig diskusjon mellom ham og en bonde på Vinmonopolet i Vadsø i 1920-årene sa bonden at min onkel ikke eide så mye jord at han kunne pisse på, da svarte min onkel kontant: «E er fisker, e piss i havet.»

Han var også sanndrømt, det har jeg to sikre eksempler på.  Han eide en 42 fots båt (båten het Avanse) sammen med min far og var på vårfiske i ca. 1924.  De lå i et fiskevær vest for Vardø, og en morgen da de våknet, sa Anton at han hadde hatt en merkelig drøm om Anna (hans kone) og at han måtte straks i telefonen for å undersøke hvordan hun hadde det.  Den gang var det å budsende de som ikke hadde telefon, og budet kom da tilbake og fortalte at hun lå død i senga.  Dette fortalte min far.

Så var det høsten 1944.  Alle måtte rømme fra bygda på grunn av krigen og bodde i små hytter som var satt opp på fastlandet.  Det hadde vært uvær og Anton hadde mistet tobakkskortet som var gull verd.  Edvin Eilertsen, som også bodde i samme hytte, fortalte at Anton hadde drømt om natten at kortet var blåst under en av båtene som var kvelt rett nedenfor huset hans.  Der fant han kortet akkurat der han hadde drømt om».

Antons 1.ekteskap med Anna Klokkesund

Anton Nilsen giftet seg 1.gang den 6.oktober 1894,

da han var 28 år gammel, med enke Anna (Pauline Simonsdatter) Klokkesund, som var 32 år gammel (Ministerialbok, Vadsø landsokn, 1881-1917, side 246, nr. 16)

Anna Pauline Simonsdatter

ble født på Krampenes den 6.oktober 1862, dåpen stadfestet 21.juni 1863, foreldre nordmann Simon Nilsen og hustru Elen Helene Annaniasdatter (Ministerialbok, Vadsø landsokn, 1854-1880, side 52, nr. 14)

(Folketelling 1875 i Nord-Varanger) bosted Krampenes matr. 180 (14/7)

 • Selveier, fisker Simon Nilsen, født 1832 i Kvikne
 • Hustru Helena Ananiassen, født 1837 i Vadsø (hun døde i 1877)
 • Datter Anna Pauline Nilsen, født 1862 i Krampenes
 • Datter Hansine Cecilie Nilsen, født 1869 i Krampenes
 • Sønn Nikolai Nilsen, født 1874 i Krampenes

Gift den 21.februar 1885 fisker på Ekkerøy Johan Petter Kellinsalmi eller Klokkesund, født 18.desember 1852 i Kuusamo, far gårdbruker Petter Kellinsalmi, og Anna Pauline Simonsdatter, født 6.oktober 1862 i Krampenæs, far Simon Nilsen (Ministerialbok, Vadsø landsokn, 1881-1917, side 233, nr. 3)

Hun fikk navnet Klokkesund etter sin første mann Johan Peter Kellinsalmi, som på norsk brukte navnet Klokkesund. Hun hadde ingen barn med sin første mann, og fikk heller ingen barn med Anton.

(Folketelling 1885 i Nord-Varanger) bosted Krampenes matr. 180 (14/7) (samme sted som faren og søsknene til Anna Pauline)

 • Fisker Johan Kellinsalmi/Klokkesund, født 1854 i Finland, kvænsk, innflyttet 1866
 • Kone Anna Klokkesund, født 1863 i Nordvaranger, norsk

(Folketelling 1891 i Nord-Varanger) bosted Krampenes matr. 180 (14/7) (samme sted som faren og søsknene til Anna Pauline)

 • Fisker Johan Peter Kellinsalmi/Klokkesund, født 1852 i Kuusamo
 • Hustru Anna Pauline Nilsen, født 1862 i Krampenes

Død 3.februar 1894 kven gift fisker Johan Klokkesund, født 1853 i Finland, bopæl Ekkerø, dødsårsak hjertefeil (Ministerialbok, Vadsø landsokn, 1881-1917, side 289, nr. 3)

Anton Nilsen og Anna Pauline Simonsdatter/Nilsen/Klokkesund

(Nord-Varanger eiendomshistorie, En oversikt over hvem som eide, bygde og bodde i Nord-Varanger kommune fra 1830 til 1950, med små historier om folket som levde i de 26 forskjellige bygdene og boplassene, Av Trond Ballo, Utgitt av Trond Ballo 2016) side 669:

Matrikkel 1191 – Sørland på Næsset Ekkerø (13/329) – Eiendommen ble oppmålt og skyldsatt i september 1891. I mars 1894 tas det branntakst til eiendommen til enken Anna Pauline Klokkesund. I mars 1913 tas det igjen branntakst på eiendommen, som eies av Anton Nilsen. Og i november 1926 tas det ny branntakst på gården til Anton Nilsen. Eiendommen ble skjøtet til Anton Nilsen først den 23.april 1935.

Det ser ut til at Johan Kellinsalmi/Klokkesund og Anna Pauline flyttet til eiendommen straks etter folketellingen i 1891. Så døde Johan i februar 1894, og Anna Pauline tok eiendommen med inn i sitt nye ekteskap med Anton i oktober 1894.

(Folketellingen 1900 i Nord-Varanger) bosted Sørland på Næsset Ekkerø, matr. 1191 (13/329)

 • Fisker Anton Nilsen, født 1867 i Nord-Varanger
 • Hustru Anna P. Simonsdatter, født 1861 i Nord-Varanger
 • Pleiesønn Leonard Edevardsen, født 1890 i Vardø Landssokn

Født den 13.januar 1890, dåpen stadfestet 10.august, Leonhard Edvard, foreldre fisker Edevard Ananiassen født 1843 og hustru Sofie Karoline f. Mathisen født 1857, bopæl Persfjord (Ministerialbok, Vardø landsokn, 1887-1898, side 20, nr. 12)

Det ser ut til at Johan Klokkesund og Anna Pauline, som nygifte bodde samme sted på Krampenes som faren til Edevard, før han giftet seg og fikk sønnen Edevard, og at Anna Pauline var datteren til tanten til Edevard.

Det hadde vært interessant å vite mer om Leonard, som var ca. 36 år gammel, da Anton giftet seg med Andrea. Han reiste til USA og familien mistet kontakten med ham noen år etter dette.  Anton og Anna skal visstnok også ha hatt en pleiedatter?

(Folketelling 1910 i Nord-Varanger) bosted (Næsset) Ekkerøy, plass som står på Statens grunn, Sørland på Næsset Ekkerø, matr. 1191 (13/329)

 • Fisker og gårdbruker Anton Nilsen, født 16.august 1867 i Nordvaranger
 • Arbeider sammen med mannen i hans erhverv; dessuten sin huslige gjerning, intet særlig erhverv, Anna Nilsen, født 6.oktober 1865 i Nordvaranger
 • Ungkarl, gårdbruker og fisker, Nikolai Karlsen, født 1871 i Nordvaranger, antatt oppholdssted Klubvik Nesseby herred
Anna Nilsen, småbrukers hustru, født 1868, døde

på Ekkerøy den 29.juli 1924, dødsårsak slag. Arvinger: Mannen Anton Nilsen og 3 myndige søsken (Skiftemateriale, Nord-Varanger lensmannskontor, Dødsfallsprotokoller 1853-1933).

Anna Pauline Simonsdatter (Klokkesund) døde altså ca. 62 år gammel. Hun var gift med Anton i 30 år. Anton Nilsen ble enkemann i en alder av ca. 58 år.

Antons 2.ekteskap med Andrea Georgine Ovesen

Enkemann Anton Nilsen og enken Andrea Georgine Ovesen giftet seg i 1926.

Andrea Georgine Ovesen ble født den 14.juli 1886 på Mortensnes i Nesseby.

Det var hans 2. og hennes 3. ekteskap, han var 60 år og hun var 40 år gamle. De ble boende på Ekkerøy.

Hva slags ekteskap var nå dette? Anton var enkemann og 60 år gammel og Andrea var enke og 40 år gammel. Han hadde vært gift en gang før, men hadde ingen barn fra dette ekteskap. Hun hadde vært gift to gange tidligere og hadde tre barn fra sine to første ekteskap, xxxxx. Disse barna var henholdsvis omkring 20, 17 og 16 år gamle, da hun giftet seg med Anton, og er altså halvsøsken til Johanna og Ruth.

Sønnen Edvin Eilertsen født xxx, ble med moren til Ekkerøy, hvor han ble boende resten av livet. Han giftet seg xxx med Nanna Davidsen xxx. De overtok etter hvert eiendommen på Næsset. Onkel Edvin døde xxxx, Nanna døde xxxx

Anton Nilsen døde den 21.august 1947

Vadsø kirkegård

på Ekkerøy 80 år gammel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Georgine Ovesen døde den 11.desember 1966

Vadsø kirkegård

80 år gammel og ble gravlagt i Vadsø 16.desember. Hun flyttet fra Ekkerøy til alderhjemmet i Vadsø, hvor hun bodde noen måneder før hun døde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton og Andrea fikk barna:

1. Johanna Josefine Nilsen,

Sandnes gravplass.Kirkenes

født 16.desember 1926 på Ekkerøy, død 11.februar 2015 på Wesselborgen i Kirkenes.

Johanna giftet seg i 1947 med Einar Jervidalo. De bodde på Kirkenes og hadde 4 barn: Leif, Knut, Tove og Jon Einar.

 

 

 

 

2. Ruth Nikoline Nilsen,

Avisen Finnmarken

født den 19.januar 1930 på Ekkerøy, død 27.januar 2018 på Vadsø.

Ruth giftet seg i 1948 med sjåfør Håkon Johan Hansen (xxxx-xxxx).  De bodde på Ekkerøy, senere i Vadsø. De hadde 4 barn: Odd Ragnar, Evelyn, Randi og Svein Arne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruth og Johanna i Kirkenes 2014

 

Gå til INNHOLD