Anton Nilsen (1866-1947)

Gå til INNHOLD

En gammel Varangerslekt fra Vadsø, Vardø og nordmannsværet Ekkerøy

Anton Nilsen (1866-1947) er faren til Johanna Josefine Nilsen fra Ekkerøy og morfaren til Tove Jervidalo, som ble født på Kirkenes i 1952. Anton var gift med Andrea Georgine Ovesen.

Alle i slekten, unntatt farfaren til Anton, hadde gjennom generasjoner bodd i Vadsø, Vardø og på Ekkerøy. Vi finner dem i kildene fra 1700-tallet, flere av dem også før det. Og alle, med unntak av en innvandrer fra Sør-Finland på første halvdel av 1700-tallet, var av norsk avstamning. Omkring midten av 1800-tallet ble alle trådene samlet i nordmannsfiskeværet Ekkerøy, også kalt Store Ekkerøy, 15 km øst for Vadsø.

Farfaren til Anton, Nils Kjelsen Høyem, var en husmannsgutt fra Byneset ved Trondheim. Han kom på 1830-tallet som soldat til Vardøhus festning. Han giftet seg i Vardø med Vadsø jenta Karina Hansdatter. De flyttet til Ekkerøy. Nils Kjelsen var fiskerbonde. Kanskje han også drev med tømring. De fikk mange etterkommere. Det er ofte sagt at Nils Kjelsen grunnla et dynasti av driftige og fremgangsrike folk på Ekkerøy. Kjelsen-brygga xxx

Datteren til den kjente xxx  Maren Ottesdatter Bang

Husmannsgutten Absalon Hansen Andenæs var fra Nordfjord i Sogn og Fjordane.  Han kom som soldat til Vardøhus festning på siste halvdel av 1770-tallet.

Anton giftet seg første gang i xx med enken xxx

Enkemannen Anton Nilsen giftet seg andre gang i xx med enken Andrea Georgine Ovesen. Han var xx år og hun var xx år

Gå til INNHOLD