4.4.3 Slektslinjene fra Vardø og Vadsø/Ekkerøy møtes på Ekkerøy omkring 1840

Gå til INNHOLD

Bestemoren til Anton Nilsen på Ekkerøy – Agnete Hansdatter fra Vardø (1818-1907) – etterkommer av klokker Absalon Hansen Andenæs

MJ/Juni 2016

Agnete Hansdatter kom fra Vardø til Ekkerøy omkring 1840 sammen med sin mann fiskerbonde Andreas Olsen. Andreas Olsen var fra Vadsø. Agnete og Andreas giftet seg ca. 1840 (ekteskapet ikke funnet i kirkebok for Vardø og ikke i kirkebok for Vadsø før 1940. Kirkebok for viede i Vadsø fra 1840 og noen år fremover er gått tapt).

Med Agnete Hansdatters ankomst til Ekkerøy, ble slektslinjene fra Vadsø/Ekkerøy og Vardø sammenføyd og endelig etablert som en Ekkerøy-slekt.

Agnete og Andreas er tipp-oldeforeldre til Tove Jervidalo født på Kirkenes i 1952 gjennom slektslinjen Agnete Hansdatter – Johanna Andreasdatter – Anton Nilsen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo.

Innhold:

 1. Familien til Agnete Hansdatter og Andreas Olsen på Ekkerøy
 2. Foreldrene til Agnete Hansdatter i Vardø – Hans Absalonsen og Johanna Marie Hansdatter
 3. Foreldrene til Johanna Marie Hansdatter – Hans Gjermundsen og Martha Larsdatter
 4. Soldat, klokker, skoleholder og fisker Absalon Hansen Andenæs og Mette Marie Hansdatter i Vardø omkring 1783
 5. Lensmann og fisker Hans Nilsen og Dorthe Arnesdatter i Vardø omkring 1762

1. Familien til Agnete Hansdatter og Andreas Olsen på Ekkerøy

Agnete Hansdatter ble født den 2.april 1818 i Vardø

og døpt den 1.juli s.å., foreldre Hans Absalonsen og Johanne Hansdatter, hjemmedøpt av Absalon Hansen. Faddere: Juliane Absalonsen, Sophie Thomasdatter, Helvig Pedersdatter, Peter Absalonsen, Hans Corneliussen (Ministerialbok Vardø sokn 1805-1842).

Agnete var en av 6 søstre, som vokste opp i Vardø gjennom første halvdel av 1800-tallet. Deres far Hans Absalonsen var fisker og rettighetsmann i Vardø. Deres farfar var den kjente klokker, skolemester og fisker i Vardø Absalon Hansen Andenæs, som på slutten av 1770-tallet kom som soldat til Vardøhus festning.

Andreas Olsen ble døpt i Vadsø den 26.mai 1817.

Han er innskrevet i kirkeboken med navnet Anders. Det er anmerket at han var født 8 ½ uke før. Faren var Ole Larsen i Vadsø og moren Marie Amundsdatter (Mini Vadsø 1764-1821).

Den 26.april 1835 ble Andreas Olsen konfirmert i Vadsø. Han var 18 år og født på Vadsø, foreldre Ole Larsen og Marie Amundsdatter (Ministerialbok Vadsø1821-1839)

Agnete og Andreas giftet seg ca. 1840.

De fikk barna:

 1. Hans Olaus Andreasen, født den 30.september 1840. Han giftet seg med Marie Nilsdatter, søster til Nikolai Nilsen.  Det er mulig han utvandret til USA.
 2. Juliane Marie Andreasdatter, født den 1.juni 1843. Hun ble konfirmert i 1858 15 år gammel. Hun giftet seg i 1863 med Nicolai Nilsen Rushfeldt. De utvandret i 1864 til USA. Hun døde i USA den 4.september 1876. Nicolai døde i Norge i 1915.
 3. Johanna Andreasdatter, født den 8.juni 1844. Hun giftet seg i 1864 med Nikolai Nilsen, fiskerbonde på Ekkerøy (oldeforeldre til Tove Jervidalo).
 4. Ane Andreasdatter, født den juni 1844 – død den 15.juli 1844.
 5. Grethe Amalie Andreasdatter, født dendesember 1846. Hun giftet seg med Mattias Pedersen født den 5.september 1846 i Lesja, fiskerbonde på Ekkerøy.

Ved folketellingen i 1865 i Vadsø prestegjeld Nord-Varanger sokn bor selveier fisker Andreas Olsen, 49 år født i Vadsø by, i Store Ekkerø med sin kone Agnete Hansdatter, 48 år født i Vardø by, og deres barn

 • Hans Olaus Andreasen, 25 år født på Ekkerøy
 • Grethe Amalia Andreasdatter, 19 år og født på Ekkerøy

Sammen med dem bor også Andreas mor enke Marie Amundsdatter 69 år og født i Fåbergs prestegjeld i Gudbrandsdalen.

Ved folketellingen i 1875 bor fisker og gardbruker Andreas Olsen, hans kone Agnete Hansdatter og tjenestedreng Petter Johannesen på Store Ekkerø.

 • Sammen med dem bor også svigersønnen til Andreas Olsen, landarbeider og fisker Mattias Pedersen f.1829 i Lesje Sogn, hans kone Grethe Andreasdatter og deres datter Karen Mattiasdatter.
 • Samme sted bor også sønn av Andreas Olsen, fisker Hans Andreasen, hans kone Maria Nilsdatter, deres datter Karoline Hansdatter og tjenestedreng Anthon Pytynen.

Fisker Andreas Olsen, 60 år, fra Vadsø, reiste den 7.juli 1881, sammen med sin kone Agnete 55 år, med båten Domino med reisemål Albert Lea (Hjemmesiden til Trond Ballo www.pasma.no,  Emigrasjon fra Vadsø via Trondheim). Albert Lea er en by i Minnesota, USA.

Folketellingen i 1891 ble utført den 1.januar. Vi finner ikke Andreas og Agnete i denne tellingen. De må altså ha kommet tilbake til Norge i løpet av 1891 eller 1892.

Andreas Olsen døde 75 år gammel på Ekkerøy den 20.desember 1892.

Han er i kirkeboken oppgitt å være født i Vadsø i 1816 (Mini Vadsø landsoknet 1881-1917).

Ved folketellingen i 1900 bor enke og strikkerske Agnete Hansdatter hos sin datter Grethe Andreasdatter i Været.

Fiskers enke Agnete Olsen (Hansdatter), født 1817 på Vardø, bosatt på Ekkerøy, døde

den 10.mars 1907 (Ministerialbok Vadsø landsokn 1881-1917). Hun ble altså 90 år gammel.

2. Foreldrene til Agnete Hansdatter i Vardø – Hans Absalonsen og Johanna Marie Hansdatter

Den 9.april 1786 ble Hans Absalonsen døpt

i Vardø. Faren var konstabel Absalon Hansen Andenæs og moren hustru Mette Hansdatter (Ministerialbok Vardø 1769-1804).

Ved folketellingen 1801 i Vardø prestegjeld, Vardø by, finner vi klokker og skolemester, ernærer seg av fiskeri, Absalon Hansen Andenæs, 44 år (født ca. 1757) og hans kone Mette Hansdatter 36 år ( født ca. 1765) og deres barn

 1. Adriana Absalonsdatter, 18 år
 2. Hans Absalonsen, 15 år
 3. Peder Absalonsen, 12 år
 4. Juliana Absalonsdatter, 11 år
 5. Arne Absalonsen, 5 år
 6. Ole Absalonsen, 2 år

Hans Absalonsen ble konfirmert i Vardø kirke den 15.april 1804 (Ministerialbok Vardø 1769-1804).

Den 6.august 1809 giftet ungkar Hans Absalonsen

seg i Vardø med pige Johanne Marie Hansdatter. De bodde begge i Vardø. (Ministerialbok Vardø 1805-1842). De fikk barna, som alle er født i Vardø (Ministerialbok Vardø 1805-1842):

 1. Ane Dorthea Hansdatter, født 10.oktober 1813. Konfirmert i Vardø den 8.juni 1829, 16 ½ år, foreldre rettighetsmann Hans Absalonsen og Johanne Marie Hansdatter.
 2. Hanna Hansdatter, født 10.august 1815. Konfirmert i Vardø den 29.mai 1831, 16 år.
 3. Agnete Hansdatter, født den 2.april 1818. Finner ikke konfirmasjonen i kirkebøkene, hverken i Vardø eller Vadsø.
 4. Gjertrud Hansdatter, født den 9.september 1820. Konfirmert i 1837 i Vadsø, 17 1/6 år, født i Vardø, foreldre nordmann og rettighetsmann Hans Absalonsen og Johanne Marie Hansdatter.
 5. Malene Hansdatter, født 1825. Konfirmert den 6.september 1840 i Vardø, 17 år, foreldre rettighetsmann Hans Absalonsen og hustru Johanne Marie Hansdatter.
 6. ?? , født den 4.oktober 1826, døpt den 1.juli 1927
 7. Barbroe Sophie Hansdatter, født den 16.februar 1830. Konfirmert i Vardø den 1.september 1844, 15 år, foreldre nordmann Hans Absalonsen og hustru Johanne Hansdatter.

Hans Absalonsen døde i Vardø den 9.april 1847,

62 år gammel (Mini Vardø 1843-18161).

Ved folketellingen 1865 i Vardø prestegjeld, Vardø by, bor enke og tjenestetyende Johanne Marie Hansen, 75 år og født i Vadsø, på Walen hos kjøpmann Jacob Wilhelm Gundersen.

Enke etter for lengst avdøde fisker Hans Absalonsen,

Johanne Marie Hansdatter, født 1788, oppholdssted Vardø, døde i Vardø

den 18.juni 1875 (Mini Vardø 1872-1878).

3. Foreldrene til Johanna Marie Hansdatter – Hans Gjermundsen og Martha Larsdatter

Det ser ut til at de begge foreldrene til Johanne Marie Hansdatter var oppvokst i Vadsø. Foreløpig er imidlertid ikke deres foreldre og dåp funnet.

Hans Germundsen ble konfirmert i Vadsø i 1775 16 år gammel (født ca. 1759) (Mini Vadsø 1764-1821).

Martha Larsdatter ble konfirmert i Vadsø i 1774 15 år gammel (født ca. 1759) (Mini Vadsø 1764-1821).

Hans Gjermundsen og Martha Larsdatter giftet seg

i Vadsø den 19.juli 1783 (Ministerialbok Vadsø 1764-1821).

Ved folketellingen 1801 i Vadsø prestegjeld, Vadsø by, finner vi murmester, tømmermann og fisker Hans Giermunssen, 43 år (født ca. 1758), og hans kone Martha Larsdatter, 43 år (født ca. 1758) og deres barn

 1. Ole Hansen, 17 år
 2. Ane Hansdatter, 15 år
 3. Johanna Maria Hansdatter, 13 år
 4. Hjerttro Kirstine Hansdatter, 10 år
 5. Lars Hansen, 3 år

Har ennå ikke funnet ut av når Hans Gjermundsen og Martha Larsdatter døde.

Den 7.september 1788 ble Johanna Maria Hansdatter døpt i Vadsø.

Faren var Hans Gjermundsen og moren Martha Larsdatter (Ministerialbok Vadsø 1764-1821).Johana Marie, 18 år, datter av Hans Gjermundsen Wadsøe, ble konfirmert i Vadsø kirke den 1.søndag i advent 1806 (Ministerialbok Vadsø 1764-1821).

Som vi ser, gifter deres datter Johanna Maria Hansdatter seg i 1809 21 år gammel i Vardø med Hans Absalonsen. Når og hvordan hun kom til Vardø vites ikke.

4. Soldat, klokker, skoleholder og fisker Absalon Hansen Andenæs og Mette Marie Hansdatter i Vardø omkring 1783

Absalon Hansen Andenæs er tipptipptipp-oldefar til Tove Jervidalo

født i Kirkenes 1952 gjennom slektslinjen Absalon Hansen Andenæs – Hans Absalonsen – Agnete Hansdatter – Johanna Andreasdatter – Anton Nilsen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo.

Da sønnen til Absalon Hansen, Hans Absalonsen, ble døpt i Vardø i 1786, ble Absalon Hansen innført i kirkeboken som konstabel. Det betyr at han var soldat ved Vardøhus. Ved folketellingen i Vardø i 1801 er han innført som klokker og skolemester, ernærer seg ved fiskeri. Ifølge Odd Villy Ovesen var klokker Absalon Hansen forlover ved minst halvparten av vielsene i Vardø i perioden 1805-1825.

Roger Skotnes skriver i artikkelen ”Glimt fra Vardø skolehistorie” i Varanger årbok 1999: I 1795 blir så soldat Absalon Hansen Andenes ansatt som klokker og skoleholder. Han hadde tjenestegjort på festninga i 18 år, og nå fortsetter han som klokker og skoleholder i Vardø i 34 år. Noen utdanning hadde han ikke. Han var nok flink til å lese, men skrive kunne han neppe. Hans lønnskvitteringer er alle med påholden penn, men til hans forsvar kan man si at skriving var ennå ikke kommet med i fagkretsen.

Ifølge folketellingen i Vardø prestegjeld i 1801 bodde det på det tidspunkt 89 personer i Vardø by. En av disse var klokker og skolemester, som ernærer seg ved fiskeri, Absalon Hansen Andenæs med familie. Han er oppgitt å være 44 år gammel (f.ca. 1757). Hans kone var Mette Hansdatter 36 år gammel (f.ca. 1765). De har barna, som alle er født i Vardø:

 1. Adriane Absalonsdatter, 18 år (f.ca. 1784)
 2. Hans Absalonsen, 15 år (f.ca. 1786) (døpt 9.april 1786, far konstabel)
 3. Peder Absalonsen, 12 år (f.ca. 1789) (døpt den 18.januar 1789, far konstabel, død i Vardø den 24.februar 1833, ungkar)
 4. Juliana Maria Absalonsdatter, 11 år (f.ca. 1790) (født den 25.desember 1790, far konstabel, død i Vardø den 9.mars 1839)
 5. (Agnethe Absalonsdatter, døpt 5.søndag etter trinitatis 1794, far ikke konstabel og ikke klokker)
 6. Arne Absalonsen, 5 år (f.ca.1796) (døpt 1796, far ikke konstabel og ikke klokker)
 7. Ole Absalonsen, 2 år (f.ca. 1799) (født 15.november 1799, far klokker)
Soldat Absalon Andenæs og pige Mette Marie Hansdatter giftet seg

i Vardø den 21.april 1783 (Mini Vardø 1769-1804). Forloverne var befal fra Vardøhus. Absalon var på det tidspunkt soldat på Vardøhus festning.

I rulle fra Vardøhus festning finner vi «Liste Ower De af det Wardøehuusche Garnison(s?) Mandskab, som næstkommende Aar 1783 bliver Afskeediget, Saa velsom, de, der endnu paa Nye i Sex aar, kand Capitulere, imod at Nyde de 2rd aarlig Haand-Penge – » Her er Absalon Hansen Andeness innført under ”det 1.ste Bergenhusiske Nat. Inf. Regimente” og det er notert  «1783 udtient og begiærer afsked» (Statsarkivet i Tromsø). Absalon dimitterer altså i 1783, samme år som han gifter seg.

Absalon Hansen Andenæs kom fra det daværende Davik prestegjeld i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Han ble født 1756 på Haus i nåværende Eid kommune. Senere har han formodentlig bodd på Andenes i nåværende Gloppen kommune. Foreldrene var Hans og Ane, mere vites ikke om dem. I skiftet etter den barnløse søsteren Anne Hansdatter i Bremanger i 1817 var det oppført 6 søsken etter henne, deriblant Absalon Hansen som ble opplyst å være gift og klokker i Vardø (Utforsket og dokumentert av Aase R. Sæther i 2010 på Brukernes forum under Debatt på Digitalarkivet).

Absalon ble døpt i Davik prestegjeld i Sogn og Fjordane den 25.september 1756,

foreldre Hans og Ane Haus (Mini Sogn og Fjordane, Davik, 1742-1816). Absalon Hansen Andenæs ble i 1773 konfirmert i Gloppen (Mini Sogn og Fjordane, Gloppen, 1758-1784).

Da datteren Agnete ble døpt i 1794, er Absalon for første gang ikke benevnt konstabel i kirkeboken. På 1790-tallet var Absalon ofte oppført som en av fadderne ved dåp i Vardø kirke. Første gang han som fadder er benevnt klokker, er ved en dåp i 1798. I 1798 var han omkring 40 år gammel.

Selv om han var både klokker og skoleholder, kunne Absalon visstnok hverken lese eller skrive. Men det kan se ut som at han ble betraktet som et fremtredende medlem av allmuen. Det fremgår bl.a. av kirkebøkene for Vardø at han var mye brukt som fadder, forlover og til hjemmedåp.

Klokker Absalon Hansen døde i Vardø den 7.juni 1829

71 år gammel (Mini Vardø 1805-1842). Ut fra oppgitt alder i kirkeboken, må han ha vært født omkring 1758.

Enke etter klokker Absalon Hansen, Mette Marie Hansdatter,

døde i Vardø den 17.oktober 1834 79 år gammel (Mini Vardø 1805-1842). Ut fra oppgitt alder må hun ha vært født omkring 1755.

5. Lensmann og fisker Hans Nilsen og Dorthe Arnesdatter i Vardø omkring 1762

Konen til Absalon Hansen Andenæs, Mette Marie Hansdatter,

var født og oppvokst i Vardø. Foreldrene til Mette Marie, Hans Nilsen og Dorthe Arnesdatter, giftet seg i Vardø i november 1762 (Mini Mini Vadsø Vardø 1747-1768). De fikk iallfall barna:

 1. Den 2.september 1763 ble deres førstefødte barn Isack Hansen født i Vardø (Mini Vadsø Vardø 1747-1768).
 2. Mette Marie Hansdatter, ble døpt i Vardø i 1765, far Hans Nielsen og mor Dorthea Arnesdatter (Mini Vadsø Vardø 1747-1768).

Den 6.mai 1781 ble lensmann Hans Nilsens sønn Isaak Hansen, 17 år (født ca. 1764), konfirmert i Vardø kirke (Ministerialbok Vardø 1769-1804).

Den 13.oktober 1782 ble lensmann Hans Nilsens datter Mette Marie, 17 år gammel (f.ca. 1765). konfirmert i Vardø kirke (Ministerialbok Vardø 1769-1804).

Hvor og når Hans Nilsen var født vites ikke. Men hans kone Dorthea Arensdatter, 16 år (f.ca. 1740), ble konfirmert i Vardø i 1756 (Mini Vadsø Vardø 1747-1768).

Enke Dorthea Arentsdatter døde i Vardø den 27.mai 1798 58 år gammel (født ca. 1740) (Mini Vardø 1769-1804).

Hans Nilsen er ikke med i folketellingen i Vardø i 1801. Det kan tyde på at han er død innen århundreskiftet. Men jeg har ennå ikke funnet ham som begravet i kirkebøkene for Vardø.

Ved folketellingen i Vardø prestegjeld Vardø by 1801 finner vi at lensmann, som ernærer seg ved fiskeri, Isach Hansen 37 år (født ca. 1763) med sin familie er registrert direkte i tilknytning til familien til svogeren klokker Absalon Hansen Andenæs. Det har nok vært en sterk familier allianse mellom klokkeren og lensmannen i det lille samfunnet i Vardø rundt århundreskiftet og på begynnelse av 1800-tallet.

Gå til INNHOLD