4.4.2 Maren Ottesdatter Bang – En nordmannsslekt i Vadsø og Ekkerøy fra 1650-tallet og fremover

Gå til INNHOLD

MJ/Juni 2016

Maren Ottesdatter Bang var datter av den kjente handelsmann og utreder, underfogd og kirkeverge Otte Knudsen Bang, som levde i Vadsø på siste halvdel av 1600-tallet (Vadsøs historie, Bind 1, av Einar Niemi, Utgiver Vadsø kommune 1983, side 259, 264).

Underfogd og Handelsmann. Han overtok handelen ved giftermål i 1677, da hans hustru var hun enke. Hun skyldte da Jakob Andersen i Bergen 2300 rdl. Otto Bang handlet med 19 nordmenn og 25 finner foruten finnedrenger, finnekoner og finnetøser som han gjorde avregning med hver høst i 2 lagrettemenss nærvær. Han hadde i 1684 tilgode 6384 vog fisk. Siden siste høst hadde han levert fiskerne varer til en verdi av 1074 vog fisk og fått igjen fisk og tran til en verdi av 805 vog fisk. Han beklaget seg over at fiskerne la seg så meget etter å holde fe at de forsømte sitt fiskeri. Han hadde sist sommer solgt 1 pd. mel for 5 vog fisk. (Ref.: Beronka: Vadsø bys historie.)

Utdrag fra protokoll fra tingets møte: (Lindenows undersøkelser på tingene.) Underfogd Otte Bang har fått handelen med sin hustru som var enke «af salig Niels Qest:». Da han 1677 overtok handlen skyldte hans kone Jacob Andersen i Bergen 2300 rdl. I 1685 er gjelden vokset til 3030 rdl. Han hadde dette året fått varer for 545 rdl og sendt tilbake 670 vog fisk.

Han skal være født ca. 1645 og død ca.1691 (Skifte etter Otte Bang den 19.mars 1691, Skiftemateriale, Finnmark sorenskriveri, Skifteprotokoller, Prot.nr. 58 1686-1696, Folio 180b). Han var gift med Kirsten Hansdatter, født ca. 1645 og død ca. 1687 (Skifte etter Kjersti (Kirsten) Hansdatter den 25.juni 1687, Skiftemateriale, Finnmark sorenskriveri, Skifteprotokoller, Prot.nr. 58 1686-1696, Folio 14). De hadde barna:

 • Jens Ottesen
 • Nils Ottesen
 • Karen Ottesdatter
 • Maren Ottesdatter
 • Cathrine Elisabet Ottesdatter

Maren Ottesdatter Bang ble født i Vadsø ca. 1683 og døde ca. 1764. Det skal være et skiftebrev etter Maren Ottesdatter Bang den 22.januar 1765. Hun var gift to ganger. Første gang med Lars Davidsen. Fra dette ekteskapet er hun 6.tipp-oldemor til Tove Jervidalo født på Kirkenes 1952 gjennom slektslinjene:

 • Maren Ottesdatter Bang – Otte Larsen Bang – Lars Ottesen – Hans Larsen – Karina Hansdatter – Nikolai Nilsen – Anton Nilsen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo
 • Maren Ottesdatter Bang – Otte Larsen Bang – Lars Ottesen – Ole Larsen – Andreas Olsen – Johanna Andreasdatter – Anton Nilsen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo

Som vi ser, er oldeforeldrene til Tove Jervidalo, Nikolai Nilsen og hans kone Johanna Andreasdatter, tremenninger etter Lars Ottesen.

Hun var gift andre gang med Ole Olsen Olbeck. Fra dette ekteskapet er hun 6.tip-oldemor til Tove Jervidalo gjennom slektslinjen:

 • Maren Ottesdatter Bang – Ole Olsen Olbek – Karen Olsdatter Olbek – Marta Hansdatter – Karina Hansdatter – Nikolai Nilsen – Anton Nilsen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo

Som vi ser her, var tipptipp-oldeforedlrene til Tove Jervidalo, Hans Larsen og hans kone Marta Hansdatter, tremenninger etter Maren Ottesdatter Bang.

Innhold:

 1. Maren Ottesdatter Bang og Lars Davidsen på Ekkerøy omkring 1716
 2. Otte Laursen Bang (Otte Larsen)
 3. Fisker Lars Ottesen og Malene Mikkelsdatter i Vadsø omkring 1786
 4. Hans Larsen og Marta Hansdatter
 5. Ole Larsen 1795 og Marie Amundsdatter
 6. Maren Ottesdatter Bang og soldat og fiskerbonde Ole Olsen Olbæch på Ekkerøy
 7. Lensmann Ole Olsen (Olbeck) og Ingeborg Jetmundsdatter
 8. Karen Olsdatter (Olbek) og Hans Larsen

1. Maren Ottesdatter Bang og Lars Davidsen på Ekkerøy omkring 1716

Maren Ottesdatter Bang giftet seg første gang med Lars Davidsen.

Han var født ca. 1670 og døde ca. 1725 (Skifte etter Lars Davidsen den 22.august 1725, Skiftemateriale, Finnmark sorenskriveri, Skifteprotokoller, Prot.nr. 65 1723-1733, Folio 51b). De hadde barna:

 • Otte Larsen (Laursen) Bang, født ca. 1716
 • Catrine Larsdatter

Det er uklart om familien bodde i Vadsø eller på Ekkerøy.

2. Otte Laursen Bang (Otte Larsen)

Otte Larsen Bang ble født ca. 1716. Han giftet seg omkring 1750 med Malene Gjermundsdatter. Hun var født ca. 1724, muligvis på Ekkerøy. De fikk barna:

 1. Gunhild Ottesdatter, født ca. 1754
 2. Anna Abigal Ottesdatter, født ca. 1755
 3. Gjermund Ottesen, født ca. 1757
 4. Lars Ottesen, født ca. 1758
 5. Ole Ottesen, født ca. 1761

Ottho Larsen Bang døde på Ekkerøy den 8.mai 1780 (Ministerialbok Vadsø 1764-1821).

Malene Gjermundsdatter døde xxx.

3. Fisker Lars Ottesen og Malene Mikkelsdatter i Vadsø omkring 1786

Lars Ottesen og Malene Mikkelsdatter er tipptipptipp-oldeforeldre til Tove Jervidalo født på Kirkenes 1952 i slektslinjer gjennom begge deres sønner.

Lars Ottesen ble 16 år gammel (f.ca. 1758) konfirmert i Vadsø i 1774, far Otte Larsen (Mini Vadsø 1764-1821).

Malena Michelsdatter ble 17 år gammel (f.ca. 1758) konfirmert i Vadsø i 1775, far Michel Stephansen (Mini Vadsø 1764-1821).

Ungkar Lars Ottossen og pike Mallena Michelsdatter giftet seg i Vadsø i februar 1786 (Mini Vadsø 1764-1821).

De fikk barna:

 1. Hans Larsen, født den 26.mai 1786 i Vadsø (Ministerialbok Vadsø 1764-1821). Han giftet seg i 1808 med Marta Hansdatter.
 1. Ole Larsen, født den 12.februar 1795 i Vadsø (Ministerialbok Vadsø 1764-1821). Han giftet seg med i 1816 med Marie Amundsdatter.

Ved folketellingen i 1801 i Vadsø prestegjeld, Vadsø by, finner vi Lars Ottesen 45 år (f.ca. 1756) som lever av fiskeriet. Han bor sammen med sin kone Malena Mikelsdatter 46 år (f.ca. 1755) og deres barn

 • Hans Larssen 15 år (f.ca. 1786)
 • Ole Larsen 6 år (f.ca. 1795).

Lars Ottesen, 57 år, ble gravlagt i Vadsø den 12.februar 1812 (Ministerialbok Vadsø 1764-1821). Når Malene Mikkelsdatter døde, har jeg ennå ikke funnet.

4. Hans Larsen og Marta Hansdatter

Hans Larsen var født i Vadsø den 26.mai 1786 i Vadsø (Ministerialbok Vadsø 1764-1821). Han var storebroren til Ole Larsen som er beskrevet nedenfor. Hans Larsen var fisker fra Vadsø. Det er uklart om Hans og Marta bodde i Vadsø eller på Ekkerøy.

Marta Hansdatter var født i Vadsø 1.desember 1787. xxxx

Fiskerbonde Hans Larsen og Marta Hansdatter giftet seg i Vadsø den 10.januar 1808. xxxx. De var tremenninger etter Maren Ottesdatter Bang som ble født i Vadsø omkring 1683 og levde i Vadsø og på Ekkerøy utover på 1700-tallet.

Hans og Marta fikk datteren:

 1. Karine Hansdatter, født den 21.desember 1810 i Vadsø. Karine giftet seg med Nils Kjelsen.

Hans Larsen døde xxx. Marta Hansdatter døde xxxx

5. Ole Larsen 1795 og Marie Amundsdatter

Ole Larsen var født i Vadsø den 12.februar 1795 (Ministerialbok Vadsø 1764-1821). Ole var fisker fra Vadsø. Han var lillebroren til Hans Larsen.

Opprinnelsen til Marie Amundsdatter er uklar. Da hun 16 år gammel blir konfirmert i Vadsø i 1812, blir det oppgitt at hun er født i Fåbergs prestegjeld, Lillehammer, Oppland. Da hun ved gravleggelsen er innført i kirkeboken, er det oppgitt at hun var født d.26.desember 1796. Finner henne imidlertid ikke noen steder, før hun dukker opp i som konfirmant i kirkeboken for Vadsø og ved ekteskapsinngåelsen med Ole Larsen i Vadsø i 1816.

Finner ingen Marie Amundsdatter eller Aamundsdatter i folketellingen for Vadsø 1801. Da må hun antakelig ha kommet til Vadsø etter 1801.

Marie Amundsdatter (eller Aamundsdatter?) fra Vadsø, 16 år (født ca. 1796) ble konfirmert i Vadsø kirke 2.juledag 1812 (Ministerialbok Vadsø 1764-1821).

Tor Hauge skrev i xxx til Mads Jensen: ”Marie: Konfirmert 02.07.1812 i Vadsø, oppgitt fødested på Fåberg, men kan ikke finne henne. Foreslått på Lillehammer at hun kan være født under reise, og at oppgitt fødested har vært foreldrenes siste bosted.  Arthur Kristoffersen i Vadsø har «jaktet» på henne, men har ikke funnet noe svar.”

Ungkarl Ole Larsen og pige Marie Amundsdatter giftet seg i Vadsø den 25.august 1816 (Ministerialbok Vadsø 1764-1821). Det ser ut til at de flyttet til Ekkerøy, hvor de ble boende. Barna til Ole Larsen og Marie Amundsdtr. var:

 1. Andreas Olsen, født 1816. Andreas giftet seg med Agnete Hansdtr.  
 2. Hanna Olsdatter, født 1819
 3. Ane Olsdatter, født 1822.
 4. Malene Olsdatter, født 1826 – død 1826.
 5. Magdalene Olsdatter, født 1828 – død 1828
 6. Fredrikke Marie Olsdatter, født 1830. Utvandret til USA.
 7. Lovise Olsdatter, født 1832. Utvandret til USA.
 8. Elisabeth Olsdatter, født 1835. Utvandret til USA, kom senere tilbake til Norge.
 9. Pauline Olsdatter, født 1838 – død 1838.

Ole Larsen er død før 1865.  xxxx

Ved folketellingen for Nord-Varanger i 1865 er Marie Amundsdatter enke og bor med sin sønn Andreas Olsen og hans familie på Store Ekkerø. Marie døde på Ekkerøy d.5.august 1874 77 år gammel. xxxxx

6. Maren Ottesdatter Bang og soldat og fiskerbonde Ole Olsen Olbæch på Ekkerøy

Maren Ottesdatter Bang giftet seg som enke andre gang

omkring 1725 i Vadsø med Ole Olsen Olbeck.

Maren Ottesdatter Bang var født i Vadsø ca. 1683. Foreldrene var Otte Knudsen Bang og Kirsten Hansdatter.

Ole Olsen Olbæch var født omkring 1675 i Viborg i Finland.

Den gang var Finland en del av Sverige, i dag ligger Viborg i Russland. Han kom til Varanger omkring 1721.

Han hadde vært svensk soldat og deltatt i Den Store Nordiske Krig, som foregikk i Nord- og Øst-Europa i årene 1700 til 1721. Dette vet vi fra Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller (1742-1745): Ole Olsen Olbæk var vitne da Schnitler den 14.desember 1744 foretok ”Examen” over grenseskillet til Russland. Sitat: ”…. 9de Vidne Ole Olsen Olbæk, på Stor-Ekkerøe, Norsk Waranger Boemand. Født i Wiborg i Storfinnland af Bønder Foreldre. Været Soldat i Sverrig i den langvarige Krig, Ao 1720. Hid til Finmarken overkommet, og har Næret seg af Søen. Gift, har 1 Søn. Ved Mickelsmess været til Gudz bord i denne Wadsøe kirke, ….”.

Ole Olsen Olbeck og Maren Ottesdatter Bang fikk barna:

 1. Maren Olsdatter Olbeck
 2. Elen Olsdatter Olbeck, født ca. 1752
 3. Ole Olsen Olbeck, født ca. 1753 i Vadsø, død den 30.september 1790 i Vadsø
Maren Ottesdatter Bang døde ca. 1764 i Vadsø.

Ole Olbec døde 96 år gammel (f.ca. 1675) på Ekkerøy den 20.november 1771 (Mini Vadsø 1764-1821).

7. Lensmann Ole Olsen (Olbeck) og Ingeborg Jetmundsdatter  

Ole Olsen Olbeck og Maren Ottesdatter Bang fik ca. 1723 sønnen Ole Olsen (Olbeck) på Ekkerøy.

Han giftet seg før 1764 med Ingeborg Jetmundsdatter. Ole Olesen og Ingeborg Jetmundsdatter fikk datteren:

 1. Karen Olesdatter født den 10.april 1766 i Vadsø (Mini Vadsø 1764-1821).

Ole Olsen Olbek ble begravet i Vadsø den 10.november 1780 (Ministerialbok Vadsø 1764-1821). Ingeborg Gietmundsdatter, 73 år, ble i 1792 begravet i Vadsø. Det er anmerket Ole Olbech? (Ministerialbok Vadsø 1764-1821).

Skifte i Vadsø den 24.desember 1791 etter lensmann Ole Olsen Olbech, hustru  Ingebor Gietmundsdatter.(Skiftemateriale, Finnmark sorenskriveri, Skifteprotokoller, Prot.nr. 68 1783-1793, Folio 352). Det er registrert barna:

 1. Ole Olsen Olbech, ugift
 2. Maren Olsdatter, gift med Claus Torstensen
 3. Elen Olsdatter, gift med Peder Pedersen
 4. Johanne Olesdatter, gift med Ole Johanssen
 5. Stine Olsdatter, gift med Rasmus Henriksen
 6. Karen Olsdatter, gift med Hans Larsen
 7. Olia Olsdatter, umyndig

Ved folketellingen 1801 i Vadsø by finner vi igjen alle barna med deres familier:

 • Fisker Claus Torstensen, 45 år, gift 1.gang, og hans kone Maria Olsdatter, 53 år, gift 2.gang, med 3 barn.
 • Forlig kommissær medhjelper, kirkeværge, tømmermann, snedker, fisker Peder Pedersen, 57 år, og hans kone Elen Olsdatter, 49 år, med 4 barn.
 • Tømmermann og fisker Ole Johannissen, 51 år, og hans kone Johanna Maria Olsdatter, 46 år, med 4 barn.
 • Fisker Rasmus Hendriksen, 50 år, og hans kone Kirstine Olsdatter, 44 år, med 3 barn.
 • Medhjelper, kirkeværge, tømmermann, snedker og fisker Ole Olsen Olbek, 48 år, og hans kone Elen Eriksdatter, 42 år, med 5 barn.
 • Fisker, enkemann etter 1.ekteskap Hans Larsen, 40 år, med 5 barn. (Hans kone Karen Olsdatter, som i 1801 ville vært 35 år, døde i 1800).
 • Lensmann, tømmermann og fisker Peder Olsen Eyde, 51 år, og hans kone Olia Olsdatter, 28 år, med 2 barn.

8. Karen Olsdatter (Olbek) og Hans Larsen

Karen Olsdatter er tipptipptipp-oldemor til Tove Jervidalo født i Kirkenes i 1952 gjennom slektslinjen: Karen Olsdatter – Martha Hansdatter – Karina Hansdatter – Nikolai Nilsen – Anton Nilsen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo

Karen Olesdatter ble født den 10.april 1766 i Vadsø (Mini Vadsø 1764-1821). Hennes foreldre var Ole Olsen Olbek og Ingeborg Jetmundsdatter.

Karen Olesdatter, som tjener hos kjøpmann Arthur Buck, ble 15 år gammel konfirmert i Vadsø i 1781 (Mini Vadsø 1764-1821).

Hans Larsen, 17 år (født ca. 1761), ble konfirmert i Vadsø i 1778. Oppgitt far: Lars Larssen i Vadsø (Ministerialbok Vadsø 1764-1821).

Den 7.oktober 1786 giftet Hans Larsen og Karen Olesdatter seg i Vadsø (Ministerialbok Vadsø 1764-1821). De fikk barna:

xxxxx

Karen Olsdatter, 33 år, Hans Larsens kone, ble begravet i Vadsø den 23.september 1800 (Ministerialbok Vadsø 1764-1821).

Ved folketellingen 1801 i Vadsø finner vi i Vadsø by fisker, enkemann Hans Larsen, 40 år (født ca. 1761) med barna:

 1. Martha Hansdatter, 14 år (født ca. 1787)
 2. Lars Hansen, 10 år
 3. Ole Olbech Hansen, 7 år
 4. Elisabeth Katrine Hansen, 5 år
 5. Thore Hansen, 2 år

Martha Hansdatter giftet seg med Ole Larsen, sønn av Lars Ottesen og Malene Mikkelsdatter. De fikk datteren Karina Hansdatter født i 1810. Hun giftet seg Nils Kjelsen Høyem. De bodde på Ekkerøy og var foreldrene til Nikolai Nilsen.

Gå til INNHOLD