Nils Kjelsen Høyem (1805-1874) – Fra Byneset via Vardøhus til Ekkerøy

Gå til INNHOLD

En familie fra nordmannsfiskeværet Ekkerøy i Varangerfjorden – med aner fra Trøndelag og fra den norske befolkning i Varanger på 1600 og 1700-tallet

Nils Kjelsen er tipp-oldefar til Tove Jervidalo født 1952 i Kirkenes gjennom slektslinjen Nils Kjelsen – Nikolai Nilsen – Anton Nilsen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo

Nils Kjelsen var husmannssønn fra Byneset ved Trondheim. Han kom som soldat til Vardøhus festning i 1829. Han ble fiskerbonde på Ekkerøy.

Karine Hansdatter kan både på far og mor siden føre slekten tilbake til den kjente handelsmann og utreder underfogd og kirkeverge i Vadsø Otte Laursen Bang på siste halvdel av 1650-tallet.  Begge hennes foreldre var etterkommere etter Maren Bang i 3.ledd. Etterkommerne var fiskere i Vadsø og Ekkerøy.

Om Karine Hansdtr. har Tor Hauge sitert fra Østfinmarkens Folkeblad d.05.03.1919: ”Mor til Nikolai Nilsen var i sin tid tjenestepike hos kjøpmand Andreas Esbensen i Vadsø (stamfar til den nuværende Esbensenslægt her). Og der bestod altid et fortrolig vennskapsforhold mellom gamle Andreas Esbensens barn og Nikolai Nilsen i Ekkerøy. Betegnende er i så henseende er et brev som nu avdøde Rasmus Esbensen sendte Nikolai Nilsen til dennes 70 – års fødselsdag i 1912. Det gir et billede av en troverdig og staut skikkelse, som vel forekommer sjeldnere nu til dags.”

Foreldrene til Nikolai Nilsen ble utgangspunkt for et ”dynasti” av driftige folk i fiskeværet Ekkerøy. Etterkommere etablerte fiskemottak og fiskeindustri. Kjeldsen-brygga på Ekkerøy, som i dag er museum og severdighet, er av denne virksomhet.

Johanna og Nikolai var tremenninger. Johannas far og Nikolais mor var søskenbarn. Johanna stammer på den måten på farssiden også fra Otte Laursen Bang.

Moren til Johanna var av Absalon-familien på Vardø, hennes far var Hans Absalonsen. Da sønnen til Absalon Hansen, Hans Absalonsen, ble døpt i Vardø i 1786, ble Absalon Hansen innført i kirkeboken som konstabel. Det betyr at han var soldat ved Vardøhus. Ved folketellingen i Vardø i 1801 er han innført som klokker og skolemester, ernærer seg ved fiskeri. Ifølge Odd Villy Ovesen var klokker Absalon Hansen forlover ved minst halvparten av vielsene i Vardø i perioden 1805-1825.

Roger Skotnes skriver i artikkelen ”Glimt fra Vardø skolehistorie” i Varanger årbok 1999: I 1795 blir så soldat Absalon Hansen Andenes ansatt som klokker og skoleholder. Han hadde tjenestegjort på festninga i 18 år, og nå fortsetter han som klokker og skoleholder i Vardø i 34 år. Noen utdanning hadde han ikke. Han var nok flink til å lese, men skrive kunne han neppe. Hans lønnskvitteringer er alle med påholden penn, men til hans forsvar kan man si at skriving var ennå ikke kommet med i fagkretsen.

Fiskerbonde Nikolai Nilsen ble født i fiskeværet Ekkerøy i Vadsø i Varanger i Øst-Finnmark den 7.juni 1842. Han døde på Ekkerøy den 11.januar 1929 86 år gammel. Han var fiskerbonde og dampskipsekspeditør på Ekkerøy.

Da Nikolai fylte 85 år, sto det følgende gratulasjonshilsen i Finnmark Folkeblad d. 2.juni 1927:

”Nikolai Nilsen, Ekkerøy, fyller 85 år den 7.juni fk. Nikolai Nilsen tilhører den gamle gode rakryggede garde. Hans ætt er fra Trøndelagen, men han har selv bygget og slått rot på Ekkerøy i Nord-Varanger.

85 år er i vår rastløse tid et tidsrom som favner mangt og meget. Gamlingen har sett meget både av ondt og godt. I sine ungdoms- og manndomsår og langt ut over det var han en kraftkar både på land og sjø.

Han har deltatt meget i det politiske og kommunale liv og innehatt de fleste tillitsverv som en bygd kan tilby sine beste menn. Men det har han også fortjent. Når mann hører at hans sambygdinger allerede for 50 år siden sendte ham på distriktsvalgtinget for å utkåre stortingsmann for Finnmark, skjønner man hva slags malm det har vært i karen. Det var ikke fullt så lett å komme i så høyt betrodde stillinger den gang som nu.

Ved siden av de offentlige verv har han vært en mønstergyldig familiefar og sammen med sin for lengst avdøde hustru, hvis billede vi ovenfor bringer, har han oppdratt en rekke staute barn.

Det er somme som fødes til førere og høvdinger. En av dem har Nikolai Nilsen vært. Og snakker en med gamlingen den dag i dag, merker man straks at man står overfor en personlighet av de sjeldne.

Vi sender den gamle hedersmann vår beste gratulasjon og ønsker ham en fortsatt fredsæl alderdom.”

Johanna ble født på Ekkerøy den 8.juni 1844. Hun døde på Ekkerøy den 18.juni 1908 64 år gammel.

Nikolai og Johanna giftet seg i 1864. De ble boende på Ekkerøy hele livet og fikk en stor familie, 2 sønner og 7 jenter, med mange etterkommere.

Noen få etterkommere skal nevnes:

  • Barnebarnet etter Nikolai og Johanna, Karl Anaton Strand f.1916, var predikant i Indremisjonen. Han giftet seg med Ella Dallavare som var barnebarn etter Oluf Jervidalo og Kaisa Maria Liimatta.
  • Barnebarnet etter Nikolai og Johanna, Johanna Josefine Nilsen f.1926, giftet seg med Einar Jervidalo som også var barnebarn etter Oluf Jervidalo og Kaisa Maria Liimatta.
  • Barnebarnet etter Nikolai og Johanna, Arne Olsen f.1916, drev Kjeldsenbruket på Ekkerøy frem til 1969. Arne Olsen har gitt undertegnede mye informasjon om slekta til Nikolai og Johanna.
  • Oldebarnet etter Nikolai og Johanna, Harald Overvaag f.1940, var universitetsdirektør for Universitetet i Tromsø i perioden 1978-2001.
Nils Kjelsen og Karine Hansdatter

Nils Kjelsen ble døpt i Byneset utenfor Trondheim 24.mars 1805 (MINI Byneset/Byneset 1803-1816 side 139).  Han ble konfirmert i Byneset d.30.juni 1822 (MINI Byneset/Byneset 1816-1828 side 252 nr.10).

Han døde på Ekkerøy d.17.september 1874 69 ½ år gammel. I kirkeboken er han da innført som fisker Nils Kjelsen Højem og det er anmerket at han døde av alderdomssvakhet.

Faren til Nils var inderst i Byneset utenfor Trondheim. Familien bodde på et sted under garden Høyem. Nils kom som soldat til Vardøhus festning. Da han dimitterte derfra ble han fiskerbonde, og muligvis snekker, på Ekkerøy i Vadsø kommune.

Ifølge arkiver for Vardøhus festning finner vi at Niels Kielsen kom til Vardøhus garnisonskompani som konstabel 11.april 1829, han ble ansatt ved kompaniet 15.05.1829. Han var 24 3/4 år gammel, var 68 1/2 tomme høy (ca. 1,70 meter, annet sted er oppgitt at han var 66 1/2 tomme), hadde blå øyne og sort hår. Han hadde ingen «profession» men var «føer» (dugelig) «Af Skuldre og Been». Han hadde vært to år ved en militær avdeling i Trondheim og hadde avlagt troskapseden der. (En konstabel var i militær sammenheng betegnelse på en menig soldat i artilleriet som betjente skytset, hierarkisk ordnet som over- og underkonstabel.  En handlanger brakte kuler og krutt til konstablene). I en oversikt over syke ved Vardøhus festnings garnison i september 1831 ser vi at konstabel Niels Kjeldsen meldte seg forkjølet den 18. i måneden og frisk igjen den 30. Han ble dimittert fra Vardøhus den 13.06.1835. Det er da anmerket at han var gift og bosatt på Ekkerøy.

I «Vadsø Bys Historie«, med spredte bidrag til Varangers historie, av Johan Beronka, utgitt av Vadsø kommune 1933, side 104: Nils Kjelsen kom ca. 1830 som konstabel til Vardøhus, slo seg senere ned på Ekkerøy, født 1805 på Byneset, gift 1835 i Vadsø.

Karine Hansdatter var født i Vadsø by d.21.desember 1810.  Hun døde av lungebetennelse på Ekkerøy d.11.april 1874 63 år gammel.

I kirkebok for Vadsø er Nils Kjelsen og Karine Hansdtr. innført som gift d.15.november 1835. Nils var 31 år og Karine 24 år gamle. Som det fremkommer ovenfor, må Nils ha vært soldat på Vardøhus, da han møtte Karine. Hun var fra Vadsø. De bosatte seg på Ekkerøy, og har en stor etterslekt. Nils og Katrine fikk barna:

  1. Hans Olaus Nilsen, f.15.juni 1836 på Ekkerøy. Han var fiskerbonde på Ekkerøy og giftet seg med Anna Sophie Myhre. Ft.1900 Fisker Hans O. Nilsen og hans kone Anna S. Olesdatter bor sammen med sønnen fisker Henning Asidor og hans familie i Ekkerøy.

1.1 Nicolai Nilsen, f.1862

1.2 Oluf Peder Nilsen, f.1864

1.3 Henning Asidor Hansen, f.1866

1.4 Grete Caroline Nilsen, f.1871

1.5 Hansine Theodora Lorentse Nilsen, f.1873

  1. Kjeld Nilsen, f.22.oktober 1838 på Ekkerøy – d.ca.1840
  1. Nikolai Nilsen,7.juni 1842 på Ekkerøy, d.ca.1928. Han var fiskerbonde på Ekkerøy og giftet seg med Johanna Andreasdtr. Se videre nedenfor.

3.1 Nina Caroline Nilsen, f.1864

3.2 Anton Nilsen, f.1866

3.3 Hans Martin Nilsen, f.1869

3.4 Anette Nilsen, f.1871

3.5 Julianne M. Nilsen, f.1873

3.5.1 Edvin Martin Amundsen, f.12.september 1898 på Ekkerøy, d.5.juni 1972 i Vadsø. Han var handelsmann på Ekkerøy pg startet fiskebruket Amundsenbruket på Ekkerøy.

I tidligere tider leverte fiskerne sin fangst til de to væreierne på stedet, nærmere bestemt på Kjeldsen-bruket eller på Amundsen-bruket. Her ble fisken tatt imot, bearbeidet og så kjørt ut til fiskehjellene for tørking. Man kan ennå se noen fiskehjeller som står igjen fra den tiden.

Nå er Kjeldsenbruket med kai, egnebuer, trandamperi og butikk gjort om til museum. Og i Amundsenbruket er det nå rorbuer for overnattingsgjester og ute på kaia ligger sommerrestauranten Havhesten !

3.6 Petra Lovise Nilsen, f.1876

3.7 Marta Nilsen, f.1878

3.8 Emilie Frederikke Nilsen, f.1881

3.9 Laura Johanne Nilsen, f. ….

  1. Kjeld Nilsen, f.21.mars 1845 på Ekkerøy. Han var fiskerbonde på Ekkerøy og giftet seg den 16.august 1868 seg med Dorthea Marie Andreasdtr. Klementsen. Ft.1910 Fiskerbonde Kjeld Nilsen og hans kone Marie født 23.oktober 1843 i Andersby bor i Ekkerøy.

4.1 Arnt Nicolai Kjeldsen, f.26.november 1871 i Ekkerøy, d.22.januar 1880.

4.2 Kjeld (Kjel) Martin Kjeldsen, f.3.januar 1874 i Ekkerøy, d.24.juni 1952 i Vadsø.

Han var kjøpmann i Vadsø, han begynte som betjent hos R. G. Esbensen, opprettet siden egen forretning. Han etablerte fiskebruket Kjeldsenbruket og han er opphavet til navnet ”Kjeldsen-brygga” på Ekkerøy.

Han giftet seg med Grethe Sofie Persen (Pedersen). Hun var f.1876 i Syd-Varanger. Ft.1910 Kjøpmann K.M. Kjeldsen og hans kone Sofie bor i eget hus i Kirkegate 69 i Vadsø.

4.3 Regine Karoline Kjeldsdtr., f.12.september 1876 i Ekkerøy, d.1.juli 1877.

4.4 Rudolf Kasper Kjeldsen, f.7.april 1878 i Ekkerøy.

  1. Ole Nilsen, f.27.april 1847 på Ekkerøy, d.10.februar 1924 i Vadsø.

Han var landhandler og bonde på Ekkerøy og giftet seg med Marie Mathilde Henriksdtr.  De hadde ingen barn. Ft.1910 Poståpner og landhandelsmann, gardbruker Ole Nilsen og hans kone Matilde bor i Ekkerøy. Hun er født 9.desember 1857 i Kemi i Finland.

  1. Rikke Marie Nilsdtr., f.23.desember 1851 på Ekkerøy, d.6.oktober 1880 på Ekkerøy.

Hun giftet seg med fisker Hans Olaus Andreasen.  Han var broren til kona til Rikke Marie’s bror Nikolai Nilsen.  Var de i USA?  Det ser ut til at de fikk barna:

6.1 Nina Karoline Hansdtr., f. ….

6.2 Anton Hansen, f. ….

Ved folketellingen i 1865 bor på Store Ekkerø i Nord-Varanger selveier fisker Niels Kjelsen 51 år født Bynæsset Trondhj. og hans kone Karine Hansdtr. f.1809 Vado?? By sammen med deres barn Kjel Nielsen, Ole Nielsen og Rikke Marie Nielsdtr. samt tjenestekarl Nikodemus Torbersen.

Gå til INNHOLD