4.1.1 De finske forfedre til Tove Jervidalo

Oluf Jervidalo (Olli Järvitalo) og Kaisa Marie Liimatta

Slektslinjen: Oluf Jervidalo og Kaisa Marie Liimatta – Konrad Jervidalo – Einar Jervidalo – Tove Jervidalo.

På farsiden til Tove kom slektsnavnet Jervidalo, på finsk Järvitalo, til Varanger da farfaren og farmoren til faren til Tove – oldeforeldre til Tove – kom vandrende til Vadsø mot slutten av den store migrasjonsbølgen fra Finland til Varangerområdet på 1860- og 1870-tallet.

Oluf kom fra gården Järvitalo i Rantsila, en tidligere kommune litt sydøst for Oulo.

Kaisa Marie kom fra Kemi, som ligger der hvor Kemijoki (Kemi elv) renner ut i Bottenviken. Hennes forfedre var bønder i Tervola, som ligger ved Kemijoki mellom Kemi og Rovaniemi.

Oluf og Kaisa Maria giftet seg i Vadsø i 1882 og har en stor etterslekt.

Gå til INNHOLD

Tidligere hadde det også kommet 3 andre finlendere til Varanger, som inngår blant forfedre til Tove:

Ole Olsen Olbeck

Slektslinjen: Ole Olsen Olbek – Karen Olsdatter Olbek – Marta Hansdatter – Karina Hansdatter – Nikolai Nilsen – Anton Nilsen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo.

Ole Olsen Olbæch var født omkring 1675 i Viborg i Finland. Den gang var Finland en del av Sverige. I dag ligger Viborg (Vyborg) i Russland ved Bottenviken nær den finske grense.

Ole Olsen Olbæch kom til Varanger omkring 1721. Han hadde vært svensk soldat og deltatt i Den Store Nordiske Krig, som foregikk i Nord- og Øst-Europa i årene 1700 til 1721. Dette vet vi fra Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller (1742-1745): Ole Olsen Olbæk var vitne da Schnitler den 14.desember 1744 foretok ”Examen” over grenseskillet til Russland. Sitat: ”…. 9de Vidne Ole Olsen Olbæk, på Stor-Ekkerøe, Norsk Waranger Boemand. Født i Wiborg i Storfinnland af Bønder Foreldre. Været Soldat i Sverrig i den langvarige Krig, Ao 1720. Hid til Finmarken overkommet, og har Næret seg af Søen. Gift, har 1 Søn. Ved Mickelsmess været til Gudz bord i denne Wadsøe kirke, ….”.

Ole Olsen Olbeck giftet seg omkring 1725 i Vadsø med Maren Ottesdatter Bang. Hun var født i Vadsø ca. 1683. Foreldrene var utreder (handelsmann) Otte Knudsen Bang og Kirsten Hansdatter.

Ole Olsen Olbeck var fisker og familien bodde formodentlig på Ekkerøy. Som vi ser, fikk de en «norsk» etterkommerlinje på Ekkerøy og i Vadsø.

Elsa Greta Salomonsdatter Lejon

Slektslinjen: Margareta Larsdotter Jarcko f.1737 – Greta Lisa Johansdotter Lassila f.1780 – Elsa Greta Salomonsdatter Lejon f.1814 – Ane Sophie Kofod f.1839 – Josefine Fransisca Svenning f.1863 – Andrea Georgine Ovesen f.1886 – Johanna Josefine Nilsen f.1926 – Tove Jervidalo f.1952.

Som vi ser, er dette en direkte kvinnelige (kognatisk) «forfedre»linje til Tove.

Elsa Greta (Margarete) Salomonsdatter Lejon ble født den 22.mai 1814 i Kyrckoby i Kemi landsokn. Hun vokste opp i Hirmula og Liedacka (Liedakka) i Kemi landsokn ikke langt fra dagens Kemi og Tornio. Foreldrene var soldat, bakstugsitter/inhysing (husmann uten jord/inderst) Salomon Lejon og hans kone Greta Lisa. Hun kom altså fra små kår, det laveste sjikt i bondesamfunnet i Lappland.

Elsa Greta utvandret på siste del 1830-tallet, noen og 20 år gammel, til Varanger. Jeg tror at hun kom til Vadsø og der traff Nils Mortensen Kofod, før de flyttet til Nesseby. Hun giftet seg i 1839 i Nesseby med den danske innflytter, bøkker og senere fiskerbonde Nils Mortensen Kofod, som var født i København i 1816. Deres eldste datter Ane Sophie ble døpt samme dag som de giftet seg.

De bodde på Mortensnes hele livet. Elsa Greta og Nils er foreldre til Ane Sophie Kofod født 1839 på Mortensnes, besteforeldre til Josefine Fransisca Svenning født 1863 på Mortensnes, oldeforeldre til Andrea Georgine Ovesen født 1886 på Mortensnes, tipp-oldeforeldre til Johanna Josefine Nilsen født 1926 på Ekkerøy og tipptipp-oldeforeldre til Tove Jervidalo født 1952 på Kirkenes.

Lisa Greta Mattisdatter Jauhola / Roska

Slektslinjen: Lisa Greta Mattisdatter Jauhola/Roska – Ane Sophie Trane – Anton Kristian Ovesen – Andrea Georgine Ovesen – Johanna Josefine Nilsen – Tove Jervidalo.

1832/33 kom en familie fra Sodankylä til Vadsø/Nesseby. Det var torpare (småbruker) Matts (Mattis) Jauhola, hans kone Valborg og 5 av deres barn i alderen 11 til 1 år, som hadde tatt reisen fra den finske lappmark til ishavskysten i Varanger. I Nesseby begynte familien å bruke etternavnet Roska, i stedet for Jauhola.

Deres nesteldste barn Lisa Greta Mattisdatter Jauhola, som var født i Sodankylä i 1818, ble igjen i Sodankylä. Hun kom etter til Varanger 10 år senere, i 1842. Hun ble også etter hvert skrevet med etternavnet Roska.

Den 9.juli 1843 giftet Lisa Greta seg med nordmann ungkarl Andreas Olsen Trane, 34 år, født i Sparboen ved Trondheim, oppholder seg i Vadsø. Andreas og Lisa Greta stiftet familie i Vadsø/Nesseby, hvor de ble boende resten av livet.

Deres datter Ane Sophie Trane fikk i 1863 en uekte sønn med fisker Ove Gunerius Andreasen. Dette var fisker Anton Kristian Ovesen, som i 1885 giftet seg i Nesseby med Josefine Fransisca Svenning. Deres datter Andrea Georgine Ovesen giftet seg i 1926 med fiskerbonde Anton Nilsen fra Ekkerøy.

Gå til INNHOLD