4.2.1 Oluf Jervidalo (1849-1916) og Kaisa Marie Liimatta (1857-1942)

Gå til INNHOLD

Solide representanter for det finske innvandrermiljøet i Vadsø på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet

Oluf Jervidalo og Kaisa Marie Liimatta er oldeforeldre til Tove Jervidalo født 1952 i Kirkenes gjennom slektslinjen Oluf Jervidalo – Konrad Jervidalo – Einar Jervidalo – Tove Jervidalo.

I boken Finnmarkens folk av Samuli Paulaharju, som er utgitt på svensk på Raben og Sjögren i 1973, er Olli Järvitalo omtalt flere steder. I boken er det også en fotnote på side 296, hvor det står at det var fem brødre Järvitalo i Vadsø: Iisakki (Isak), Olli (Oluf), Heikki (Henrik), Samppa (Samuli, Samuel) og Jussi (Johan).

Finnmarkens folk er oversatt fra den finske originalutgaven Ruijan suomalaisa, som ble utgitt i 1928. Samuli Paulaharju var en finsk etnograf, som på 1920-tallet gjorde flere reiser i Troms og Finnmark for å samle finsk tradisjonmateriale. Finnmarkens folk er et absolutt standardverk for alle som er opptatt av finsk innvandring til Troms og Finnmark og til Øst-Finnmark spesielt og av forståelse av det finsknorske miljø i Varanger.

De senere år har vi endelig fått to bygdebøker, som på en svært oversiktlig og systematisk måte viser, hvem som bodde hvor og når i Vadsø by og Nord-Varanger herred fra omkring 1835 og frem til omkring 1920-tallet. Det er Vadsø bys eiendomshistorie, En oversikt over hvem som bygde, eide og bodde i Vadsø by i gamle dager fra 1838-1945, av Trond Ballo, utgitt av Trond Ballo 2013, og Nord-Varanger eiendomshistorie gjennom 120 år, En oversikt over hvem som eide, bygde og bodde i Nord-Varanger kommune fra 1830 til 1950, av Trond Ballo, utgitt av Trond Ballo 2016. Disse to bøkene er til uvurderlig hjelp for slektsforskere og andre, som er opptatt av befolkning og befolkningsutvikling i Varanger i den perioden, da grunnlaget for nåtidens samfunn i Øst-Finnmark ble lagt gjennom den store innvandring fra Finland og Sør-Norge.

Det var antakelig rundt skiftet mellom 1870-tallet og 1880-tallet at alle fem brødre Järvitalo var i Vadsø. Ut fra teksten i Finnmarkens folk kan det tyde på at Iisakki var i Vadsø i 1883. Og Henrik var fadder, da Olufs førstefødte datter ble døpt i 1882. Det var dog til slutt kun Oluf og Samuel som ble igjen i Vadsø. De stiftet begge familier og har en betydelig etterslekt i Varanger og andre deler av Norge og i Sverige og Danmark.

De øvrige barna fra søskenflokken Järvitalo fra Rantsila syd for Oulo har en stor etterslekt i Finland og USA.

Eija Kaarina Kontio (f.1952) fra Jyväskylä, som er oldebarn til en av brødrene til Oluf, har i mai 2007 sendt en e-post med opplysninger om forfedrene til Oluf.

Oluf drev nok delvis med handel. Ut fra utsagn i Finnmarkens folk, kan det tyde på at han i alle fall i de første år etter at han kom til Vadsø, jevnlig dro på handelstur til Kemi med varer fra Varanger. Han har antakelig også reist til ”Varangermarkedet” i Karlebotn i Nesseby i månedsskiftet november/desember med ”kiste” (kuffert med småvarer for salg), som urmaker har han antakelig først og fremst hatt med seg klokker. I folketellingene i Vadsø er han oppført som urmaker og fisker. Det er også nevnt at han var en dyktig snekker.

I Finnmarkens folk er det også flere andre hentydninger til Oluf Jervidalo:

Side 153: I gamle tiders store kvenskare fantes en del kyndige folk.  Kanniston Matti var smed, Olli Järvitalo var snekker og forstod seg på klokker, …… 

Side 216: Antti Jumisko minnes at han kom til Finnmarkskysten det gode fangståret, som var 1881, og det var samtidig som Maria Liimatta giftet seg med Järvitalon Olli, og den våren var det en virkelig vill fangst med urimelig mye fisk. 

Side 319: Til slutt samledes de predikanter, som var utelukket fra bønnehuset, seg med sine tilhengere på Järvitalos vind (andre etasje i Jervidalo-gården) og bestemte seg der for å bygge et nytt bønnehus. (Dette var våren 1897 eller 98).

Side 335: Forsøk av Israel Bergstrøm å etablere en ren finskspråklig skole i Vadsø. Skolen skulle åpnes på Jarvitalos vind, der en mellomvegg var blitt revet. Det kom imidlertid ingen elever, Järvitalon Antreas og et par andre barn ble brakt dit med vold den første dagen.

Kaisa Maria kom til Vadsø litt senere enn Oluf. Skal man tro boken Finnmarkens folk, side 152, skjedde det slik:

Olli Järvitalo åkte varje vinter ända til Kemi, förde valrossremmer och havsfisk till Sammu-Antti och tog finska varor med sig tilbaka. Engång kom han hem med Liimatta-Maria, som han hade sett som bodflicka i Sammus handelsbod, och gifte sig med henne. Först hade Maria nog sagt till honom: «Dej slår jag tran över och rör om med käpp», men sen följde hon med i alla fall.

Da Kaisa Maria kom til Vadsø, begynte hun som tjenestejente hos handelsmann Esbensen.

Broren til Kaisa Maria, kvæn ungkar Johan Erik Johansen Liimatta født 29.juni 1853 er i 1884 registrert innflyttet fra Kemi til Vadsø i 1883 for at «bosette seg», attest fra Tudén datert 24.august 1884 (Ministerialbok, Vadsø, Inn- og utflyttede, 1873-1884, side 300, nr. 6).  Han ble dog ikke lenge. Han dro tilbake til Kemi, hvor han stiftet familie og fikk etterslekt.

Slektsboken Tervolan Liimatat, av Toivo Arnberg, Utgitt av Toivo Arnberg, Espoo, Helsinki 1994, omfatter slekten Liimatta, som var bønder i Tervola, men måtte gå fra gården og ble torpare og inderster forskjellige steder i det store Kemi landsokn.

Signe Bergstrøm (Signe Vilhelmine Jervidalo) utga 50 år gammel romanen En jente fra Nord-Norge, utgitt av A/S Lunde & Co’s forlag, Bergen 1938. En fotokopiert kopi finnes på Universitetsbiblioteket i Tromsø. Boken er på 137 sider. Den er skrevet i et enkelt språk og en litt naiv skolejente stil. Den har et åpenbart selvbiografisk utgangspunkt i hennes egen familie og egne opplevelser under oppveksten i Vadsø på 1890-tallet. Men den er fullstendig anonymisert og svært ”norsk”. Det finnes ingen hentydninger til det utpregete finsknorske miljø, som hun og hennes familie var en del av. Og det finnes ingen hentydninger til fiske, som var selve grunnlaget for livet i Vadsø. Som sin mann var nok Signe en sterkt troende og aktiv kristen. Man kan vel si at boka har et preg av å være til eksempel og oppbyggelse for unge jenter.

Innhold

1. Oluf Andersen Jervidalo (Olli Antinpoika Järvitalo)

2. Kaisa Maria Johansdatter Liimatta (Caisa Maria Juhontytär Liimatta)

3. Familien Oluf Jervidalo og Kaisa Marie Liimatta i Vadsø

4. Familien Samuel Jervidalo og Marie Gustava Kuivala i Vadsø

1. Oluf Andersen Jervidalo (Olli Antinpoika Järvitalo)

Oluf ble født den 13/2 1849 i Paavola sokn i Oulo. Familien flyttet kort tid etterpå til gården Järvitalo i Rantsila (på svensk Frantsila) forsamling og herred omkring 60-70 km syd for Oulu (Uleåborg). Hans forfedre var fra soknene rundt Oulu. (Mikrofilmede kirkebøker i Uleåborg landsarkiv).

Født den 19.februar 1849, døpt den 22.februar, Olof, foreldre bonden Anders Kangas ich hustru Beata; faddere bonden ? Kangas hustru Greta, bonden Hennie Sacko, bonden Jan Jacob Heilala, bondedatteren Ana Maria Kangas (Paavola, Syntyneet 1841-1872, side 79)

Foreldrene til Oluf Jervidalo

Anders Olofsson Pelkonen (Antti Ollinpoika Pelkonen),

ble født den 25.august 1825 i Ylikiiminki sokn og herred og døpt den 28.august samme år.

Han døde den 25.april 1893 i Rantsila.

Beata Maria Simonsdtr. Heilala,

ble født den 22.november 1826 i Paavola sokn og herred.

Moren til Oluf Jervidalo: Født 22.november 1826, døpt 22.november, Beata, foreldre bondesonen Simon Heilala och hustru Brita (Paavola, Syntyneet 1808-1840, side 249)

Besteforeldrene til Oluf Jervidalo

Foreldrene til Anders

xxxxxx

Foreldrene til Beata

(Paavola, Rippikirja 1827-1833, side 33) Lappi by, Nr. 2 Heilanen

 • (Bonde?) Gabriel Simonsson, født 12.mars 1765, død 1831?
 • Hustru Beata Henriksdotter, født 23.mars 1765
  • Son Simon, født 23.mars 1804
  • Hustru Brita Jonsdotter, født 5.desember 1804
  • Dotter Beata Simonsdotter, født 22.november 1826 (Moren til Oluf Jervidalo)
  • Son Jacob, født 28.august 1829
  • Dotter Maria, født 5.juli 1833

(Paavola, Rippikirja 1834-1840, side 57) Lappi by, Nr. 2 Heilanen

 • (Bonde?) Simon Gabrielsson, født 23.mars 1804
 • Hustru Brita Jonsdotter, født 5.desember 1804
 • Dotter Beata, født 22.november 1826
 • Son Jacob, født 28.august 1829
 • Dotter Maria, født 5.juli 1833, død 5.mai 1834
Anders og Beata giftet seg i Paavola den 7.april 1848.

Gift den 7.april 1848, bondesonen  och ungkarlen Anders Olai Kangas och bondedotteren Beata Jonsdotter Heilala (Paavola, Vihityt 1808-1872, side 68)

Deres barn var:

 1. Oluf (Olli) Järvitalo, født 19/2 1849. Gift med Kaisa Maria Liimatta, bosatt i Vadsø.
 2. Caisa Gretha Järvitalo, født 30/10 1850
 3. Anders (Antti) Järvitalo, født 19/4 1853
 4. Samuel (Samuli) Järvitalo, født 14/2 1855. Gift med Maria Gustava Kuivala, bosatt i Vadsø.
 5. Johan (Juho) Järvitalo, født 8/5 1857
 6. Anders (Antti) Järvitalo, født 15/6 1859
 7. Henrik (Heikki) Järvitalo, født 24/4 1861. Gift med Maria Gustava Juntunen.
 8. Isak (Iisakki) Järvitalo, født 16/5 1863
 9. Brita Salome Järvitalo, født 12/10 1865
 10. Petter Reinhold Järvitalo, født 1/8 1868
 11. Abraham Joel Järvitalo, født 28/2 1871

Det er en stor og vidt spredt etterslekt etter denne barneflokken i Finland, Norge, Sverige, Danmark og USA.

 

(Paavola, Rippikirja 1848-1844, side 12) Luohula by, Nr. 8, Kangas, Jussila

 • (Bonde/Åbo?)Olof Samuelsson, født 16.april 1796, kommen ifrån H? Pudas 1845
 • Hustru Caisa Henr. dotter, født 11.juli 1794, kommen ifrån H? Pudas 1845
 • Son Anders, født 25.august 1825, kommen från H? Pudas 1845, avgått til Frantsila 1852
 • Hustru Beata Simonsdotter, født 22.november 1826, Paavola, avgått til Frantsila 1852
  • Son Olof Andersson, født 19.februar 1849, avgått til Frantsila 1852
  • Dotter Caisa Greta Andersdotter, født 30.oktober 1850
 • Dotter Ana Maria Olai, født 1.januar 1828, kommen från H? Pudas 1845, avgått til side 14
 • Dotter Greta Olai, født 4.mai 1834, kommen från H? Pudas 1845, avgått til side 260
 • Son Olof Olai, født 11.januar 1838, kommen från H? Pudas 1845, avgått til Frantsila 1854

Innflyttade personen til Frantsila församling 1852 (Rantsila, Muuttaneet 1847-1880, side 147, nr. 9)

 • Bonden Anders Kangas, født 1825, attest fra Paavola 2.august 1852
 • Hustru Beata Simonsdotter, født 1826
 • Son Olof Andersson, født 1849
 • Dotter Caisa Greta, født 1850

Utflyttade fra Rantsila  (Rantsila, Muuttaneet 1847-1880)

 • Nr. 11 (164), side 224, den 11.april 1877, Kaisa Greta Järvitalo, til T?
 • Nr. 34 (164), side 232, den 3.november 1879, bondesonen Johan Andersson Järvitalo, til Uleåborg
 • Nr. 5 (164), side 234, den 26.februar 1880, T?poika Isak Antinpoika Järvitalo, til Ouluun

I klokkerbok for Vadsø bysokn 1875-1884 side 293 nr. 8 er kvæn ungkarl Oluf Andersen Järvitalo, f.12.02.1849, notert som innflyttet 1877 fra Frantsila til Vadsø «for at bosette seg». Han er registrert i 1878, han oppga at han kom i 1877. Medbrakt attest fra Anders Richard datert 26.oktober 1879. Han var 28 år da han kom til Norge.

2. Kaisa Maria Johansdatter Liimatta (Caisa Maria Juhontytär Liimatta)

I slektsboken Tervolan Liimatat, Av Toivo Arnberg, Utgitt Espoo1994 leser vi

Tervolan Liimatat, side 113: Fra slutten av 1700-tallet ble Liimatta-slekten delt i to grener; etter 1. Lassi Liimatta og 2. Antti Liimatta. I 1794 delte deres barn Pekka og Kaisa gården Liimatta. Helt i begynnelsen av 1800-tallet solgte Pekka sin del av gården.

Den andre halvdelen ble drevet av Carin (Kaisa) og hennes mann Matti Öhman. Som husbond tok han navnet Liimatta. Matti egnet seg ikke som bonde. Av en eller annen grunn pådro han seg stor gjeld. Til slutt måtte han selge Liimatta. Carin og han ble kårfolk på gården. Så kom gården på fremmede hender. Etter dette har de «ekte» Liimatta til hørt den fattige, jordløse landsbybefolkning. De nye eiere av gården begynte å bruke gårdsnavnet Liimatta som etternavn. Men dette er altså en ny og annen Liimatta-slekt, som ikke har noen slektsmessig forbindelse med våre Liimatta.

2-3 generasjoner etter at Matti Öhman/Liimatta og Kaisa Liimatta måtte selge gården, omkring midten av 1800-tallet, flyttet deres etterkommere bort fra Tervola. Mange flyttet først til hovedsoknet Kemi, så til Neder-Torneå, til Sverige, til Finnmark og til Amerika. Som vi vet ble vår Kaisa Maria Liimatta født i Kemi og flyttet, da hun var omkring xx gammel, til Vadsø.

1. Matts Öhman,

født 4.november 1764 i Lapinniemen – Matts Öhman døde 3.januar 1841 i Tervola

Carin Andersdotter Liimatta

født 8.august 1778 i Tervola – Carin Andersdotter Liimatta døde 18.oktober 1833

(Tervola, Rippikirja, 1787-1799, side 32), Rungaus by, Nr. 2 Liimatta (1787-1792)

 • ? Anders, født 22.februar 1748
 • Hustru Walborg, født 1736
  • Dotter Carin, født 7.august 1778
Den 11.april xx giftet Carin Liimatta seg med Matts Öhman,

de bodde på Liimatta sammen med foreldrene til Carin.

(Tervola, Rippikirja, 1800-1813, side 29), Karpela gingerlag, Nr. 2 Limatta (1800-1806)

 • ? Anders, født 22.februar 1748, død 5.juni 1808
 • Hustru Walborg, født 1736, død 10.mars 1802
 • Måg Matts, født 4.november 1764
 • Hustru Carin, født 8.august 1778
  • Son Johan, født 7.februar 1795
  • Son Anders, født 24.september 1796
  • Son Matts, født 27.oktober 1799, død 1803
  • Dotter Brita Caisa, født 20.juni 1805
  • Dotter Maria Matlena, født 18.september 1806

Foreldrene til Carin, Anders Liimatta og Walborg, døde i 1808 og 1802. Matts Öhman, som nå skrives som Matts Liimatta, overtok gården. Den eldste sønnen til Matts og Carin, Johan Liimatta, hadde giftet seg med Brita Vähäkari den 9.november 1817, og de bodde på gården sammen med foreldrene.

(Tervola, Rippikirja, 1814-1827, side 24) Karpela gingerlag, Nr. 2 Limatta (1814-1818)

 • ? Matts, født 4.november 1764
 • Hustru Carin, født 8.august 1778
  • Dottera Brita Caisa, født 20.juni 1805
  • Dotter Maria Madl., født 18.september 1806
  • Son Matts, født 8.juli 1810
  • Dotter Lisa Greta, født 6.januar 1813
  • Son Anders, født 1.februar 1818
 • Son Johan, født 7.februar 1795
 • Hustru Brita, født 9.august 1794
  • Son Matts, født 28.august 1818, død 18.januar 1820

Tervolan Liimatat, side 113: Caisa (Kaisa) Liimatta hadde overtok den en halvdelen av gården og hennes mann Matti Öhman. Som husbond tok han navnet Liimatta. Matti egnet seg ikke som bonde. Av en eller annen grunn pådro han seg stor gjeld. Til slutt måtte han selge Liimatta. Caisa og han ble kårfolk på gården. Så kom gården på fremmede hender. Etter dette har de «ekte» Liimatta til hørt den fattige, jordløse landsbybefolkning. De nye eiere av gården begynte å bruke gårdsnavnet Liimatta som etternavn. Men dette er altså en ny og annen Liimatta-slekt, som ikke har noen slektsmessig forbindelse med våre Liimatta.

Salget må ha skjedd før 1826. Fra dette året finner vi familien som inhysninger på Liimatta.

(Tervola, Rippikirja, 1826-1837, side 24) Rungaus by, Korpala gingerlag, Nr. 2 Liimatta (1829-1837)

 • Innhysesperson Matts, født 4.november 1764
 • Hustru Carin, født 8.august 1778, død 18.oktober 1833
  • Lisa Greta Mattsdotter, født 6.januar 1813
  • Anders Mattsson, født 1.februar 1816
  • Susanna Sophia Mattsdotter, født 29.februar 1820

Til slutt ser vi enkemannen Matts alene som inhysning på Liimatta, der han døde den 3.januar 1841 76 år gammel. De siste barna var flyttet ut før 1838.

(Tervola, Rippikirja, 1838-1851, side 45) Rungaus by, Korpela gingerlag, Nr.2 Liimatta (1838-1843)

 • Inhysningen Matts, født 4.november 1764, død 3.januar 1841

1.1 Johan Mattsson Liimatta

født 7.februar 1795 i Tervola

Johan Mattsson Liimatta gift 9.november 1817

med Brita Vähäkari født 9.august 1794, død 8.desember 1833

Den eldste sønnen til Matts Öhman/Liimatta og Walborg, Johan Liimatta og konen Brita, bodde som nygifte sammen med foreldrene på gården Liimatta. Det var før foreldrene måtte selge gården.

Familien går fra å være bønder til å bli torpare

Fra 1828 finnen vi igjen Johan Liimatta med familien i oversikten over «Løse personer» i Tervola.

(Tervola, Rippikirja, 1828-1837, side 132) Løse personer, Liimatta

 • Torpare Johan Mattsson, født 7.februar 1795
 • Hustru Brita, født den 9.mars 1794
  • Son Johan Johansson, født 8.august 1820 (faren til Kaisa Marie)
  • Son Matts Johansson, født 8.desember 1823
  • Dotter Caisa Matlena, født 4.august 1825
  • Dotter Maria Sophia, født 10.november 1829

På våren 1846 flytter Johan Johansson Liimatta, faren til Kaisa Maria Liimatta, fra Tervola til Kemi og gifter seg med Susanna Hansdotter Kukko.

(Kemi msrk, Muuttaneet, 1806-1851, side 113, nr. 19) Innflyttet til Kemi

 • Registrert innflyttet 3.mai 1849, drengen Johan Johansson Liimatta, født 8.august 1820 i Tervola
1.1.1 Johan Johansson Liimatta, faren til Kaisa Marie

født 8.august 1820 i Tervola, død 26.april 1858 i Kemi, gift i Kemi xxx med Susanna Fredrika Hansdatter Kukko, født 6.oktober 1829, død i Kemi 27.mars 1891

Før hun giftet seg i xxx med Johan Liimatta, finner vi moren til Kaisa Maria Liimatta,

Susanna Hansdotter Kukko,

hos sin familie i Ilmola i Kemi, faren torpare Hans Kukko og moren Susanna.

(Kemi msrk, Rippikirja, 1848-1854, side 178) Ilmola gingerlag, Torpare, backstugohjon och inhysninger

 • Hans Kucko, født 1.oktober 1786, (død før 1865)
 • Hustru Susanna, født 26.november 1890, død 18.november 1866 i Kemi
 • Dotter Susanna Fredrika Hansdotter, født 6.oktober 1829 (moren til Kaisa Marie)
 • Son Johan Erik Hansson, født xx 1833

(Kemi msrk, Vihityt, 1826-1880, side 195, nr. 18)

Gift den 31.oktober 1854 (eller 1852?),

drengen och ungkarlen Johan Johansson Liimatta mitt pigan Susanna Fredrica Hansdotter Kukko.

1.1.1.1 Johan Erik Johansson Liimatta,

født 29.juni 1853 i Kemi – død 14.april 1899 i Kemi, gift 24.oktober 1886 i Kolarissa med Eva Maria Jaako født 26.juni 1857 i Kolarissa – død 12.september 1901 i Kolarissa

(Kemi msrk, Syntyneet, 1853-1877, side 10)

Født den 29.juni 1853 i ?by, drengen Johan Liimatta och dets hustru Susanna Fredrika’s, Johan Erik

(Kemi msrk, Rippilapset, 1852-1890, bilde 69) Konfirmerte i Kemi Moderkyrko församling

Konfirmert 1871, side 399 i kyrkoboken (Rippikirka) Liimatta Johan Erik Johansson, født 1853

(Kemi msrk, Rippikirja, 1855-1864, side 279) Ilmola gingerlag, Torpare, backstugohjon och inhysninger. Kukko

 • Hans, født 1.oktober 1786, død 1.april 1863
 • Hustru Susanna, født 26.november 1790, blind
1.1.1.2 Kaisa Maria Johansdotter Liimatta,

født 25.februar 1857 i Kemi – død xxx, gift i Vadsø xxx med Oluf Jervidalo

Født den 25.februar 1857, inhyseskarlen Johan Liimatta’s och hustru Susanna Fredrika’s barn, Caisa Maria (Kemi msrk, Syntyneet, 1853-1877, side 87)

Johan Johansson Liimatta døde

i Kemi den 26.april 1858 37 ½ år gammel.

(Kemi msrk, Rippilapset, 1852-1890, bilde 78) Konfirmerte i Kemi Moderkyrko församling

Konfirmert oktober 1873, side i kirkebok 399 (Rippikirja), Liimatta Caisa Maria Johansdotter, født 1857

(Kemi msrk, Rippikirja, 1865-1874, side 399) Liste over soknets handsverkare, torpare, inhysningar, Litt. Li, Liimatta

 • Enken Susanna Fredrika Hansdotter, født 6.oktober 1820, enke 26.april 1858
 • Son Johan Erik Johansson, født 29.juni 1853
 • Dotter Caisa Maria Johansdotter, født 25.februar 1857
 • Uekte son Petter Wilhelm Fredriksson, født 12.mai 1863
 • Uekte dotter Sofia Elisabet Fredriksson, født 28.februar 1868

(Kemi msrk, Rippikirja, 1875-1880, side 400) Liste over soknets handsverkare, torpare, inhysningar, Litt. Li, Liimatta

 • Enken Susanna Fredrika Handotter Liimatta, født 6.oktober 1829
 • Son Johan Erik Johansson, født 29.juni 1853
 • Dotter Caisa Maria Johansdotter, født 25.februar 1857
 • Uekte son Petter Wilhelm Fredriksson, født 12.mai 1863
 • Uekte dotter Sofia Elisabet Fredriksson, født 28.februar 1868

Caisa Maria Johansdotter Liimatta utvandret omkring 1881 til Vadsø.

Susanna Fredrika Hansdotter Kukko døde

den 27.mars 1891 i Kemi 62 år gammel. Da hadde hun vært enke i knapt 33 år.

 

Kaisa Marie var fra Kemi. Hennes far Johan Mattsson Liimatta hadde flyttet fra Tervola til Kemi, hvor han var arbeidsmann. Hans far var bondesønn, men fikk ikke gård og ble inhysing (inderst) i Tervola. Tervolan Liimatat av Toivo Arnberg, Espoo 1994, er en slektsbok for slekten Liimatta, som har sitt utspring i gården Liimatta i Runaus by i Korpela gingerlag (husförhörskrets) i Tervola församling og herred. Tervola ligger 45 km nord for Kemi og 75 km syd for Rovaniemi.

Foreldrene til Caisa Maria Liimatta – Johan Johansson Liimatta og Susanna Fredrika Hansdotter Kucko
Gift den 31.oktober 1852 drengen och ungkarlen Johan Johansson Liimatta

och pigen Susanna Fredrika Hansdotter Kukko (Kemi msrk maaseurakunta, Vihityt, side 195, nr. 18))

Født i Runkaus by i Tervola prestegjeld den 26.november 1820, døpt den 27.november, Johannes, foreldre bonde sonen Johan Liimatta och hustru Brita (Tervola, Syntyneet, 1815-1829, bilde 33)

(Tervola, Rippikirja 1828-1837, side 132) Lösa personen, Liimatta

 • ? Johan Mattsson, født 7.februar 1795
 • Hustru Brita, Heiko ? dotter, født 20.mars 1794
 • Son Johan Johansson, født 8.august? 1820 (Faren til Caisa Maria Liimatta)
 • Son Matts Johansson, født 3.desember 1823
 • Dotter Caisa Magdalen?, født 1825
 • Dotter Maria Sophia, født 1829
Død i Runkaus, Tervola, den 24.april 1854, inhysing, gift, Johan Liimatta,

59 år, nervefeber (Tervola, Kuoleet 1844-1877, bilde 8)

Født i Ilmola i Kemi prestegjeld den 6.oktober 1829, døpt den 11.oktober, Susanna Fredrika, foreldre inhyses. Hans Kucko och hustru Susanna Heikosdotter (Kemi msrk maaseurakunta, Syntyneet 1825-1852, side 57)

(Kemi msrk maaseurakunta, Rippikirja 1848-1854, side 178) Ilmola gingerlag

 • Torpare/inhysingar Hans Kucko, født 1.oktober 1786
 • Hustru Susanna, født 20.november 1790
 • Dotter Susanna Fredrika Hansdotter, født 6.oktober 1829 (Moren til Caisa Maria Liimatta)
 • Son Johan ? ?, ? 1833

Johan og Susanna fikk to barn:

 1. Johan Erik Liimatta (Juho Erkki Liimatta), født 29/6 1853. Gift med Eeva Maria Jaako.
 2. Caisa Maria Liimatta, født 25/2 1857. Gift med Oluf Jervidalo, bosatt i Vadsø.
Johan Johansson Liimatta døde i Kemi i 1858 38 år gammel.

Vi finner enken Susanna Fredrika sammen med barna i husförhöslengden for Kemi landsförsamling (Kemi msrk maaseurakunta, Rippikirja 1865-1874, side 339) Lii La

 • Enken Susanna Fredrika Hansdt. Liimatta, født 6.oktober 1829, enke 26.april 1858
 • Son Johan Erik Johansson, født 29.juni 1852, blifvit admitterad 1872
 • Dotter Caisa Maria Johansdotter, født 25.februar 1857, blifvit admitterad 1874
 • oä son Petter Wilhelm Susanna Fredrikasson, født 12.mai 1863
 • oä dotter Sofia Elisabet Susanna Fredrikasson, født 28.februar 1868

Konfirmert i oktober 1873 Kaisa Marie Johansdotter Liimatta, født 1857 (Kemi msrk maaseurakunta, Rippilapset 1852-1890, bilde 78, nr 399)

Vi finner den samme familien i husförhörslängden for Kemi (Rippikija 1875-1880, side 400). Her fremkommer det at Caisa Maria «Begått H.H. Natvard»  (29/9?) i 1880. I mars 1882 giftet hun seg i Vadsø. Da må hun altså ha reist til Vadsø høsten 1880 eller i løpet av 1881.

Susanna Fredrika Hansdotter Kukko døde i Kemi i 1891 62 år gammel.

3. Familien Oluf Jervidalo og Kaisa Marie Liimatta i Vadsø

Oluf Andersen Jervidalo (Olli Antinpoika Järvitalo),

ble født den 13/2 1849 i Paavola sokn i Oulo. Familien flyttet kort tid etterpå til gården Järvitalo i Rantsila (på svensk Frantsila) forsamling og herred omkring 60-70 km syd for Oulu (Uleåborg). Hans forfedre var fra soknene rundt Oulu. Foreldrene flyttet til Rantsila og Järvitalo kort tid etter de giftet seg. (Mikrofilmede kirkebøker i Uleåborg landsarkiv).

Innflyttet 1877 for at bosette seg, oppholder seg i Vadsø, registrert 1880,  kvæn ungkarl Oluf Andersen Järvitalo født 12.februar 1849 i Frantsilla, attest fra Andr. Richard 26.oktober 1879 (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1873-1884, side 293, nr. 8)

I klokkerbok for Vadsø bysokn 1875-1884 er kvæn ungkarl Oluf Andersen Järvitalo, f.12.02.1849, notert som innflyttet 1877 til Vadsø «for at bosette seg». Han er registrert i 1878, han oppga at han kom i 1877. Medbrakt attest fra Anders Richard. Han var 28 år da han kom til Norge.

Kaisa Marie Johansdatter Liimatta

ble født d.25.februar 1857 i Kemi i Lappi (Lappland) län.

Kaisa Marie Liimatta er ikke registrert som innflyttet i kirkeboken. Men hun har formodentlig kommet til Vadsø på slutten av 1880 eller begynnelsen av 1881. Vi ser at de fikk sitt første barn 2 måneder etter at de giftet seg.

Gift den den 12.mars 1882 kvæn ungkarl dreng Oluf Järvitalo,

født 13.februar 1849 i Rautila, far Anders Järvi eller Järvitalo, oppholdssted Vadsø, og kvæn pige Kaisa Marie Johansdatter Liimatta, født den 25.februar 1857 i Kemi, far Johan Liimatta, oppholdssted Vadsø, forlovere Mathis Persen, Ytre Kvenby, og August Leion (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1873-1884, side 211, nr. 4)

Om August Leion, se artikkelen Johan August Lejon og Anna Pauline Leth

Vi kan følge Oluf og familien gjennom kirkebøkene i Vadsø på Digitalarkivet under Riksarkivet, folketellingene i Folketellinger på digitalarkivet.no og Vadsø bys eiendomshistorie, En oversikt over hvem som bygde, eide og bodde i Vadsø by i gamle dager fra 1838-1945, Av Trond Ballo, Utgitt av Trond Ballo 2013 side 178, 537, 609, 610, 611

Oluf og Kaisa Marie i Oscarsgate xxx, naboene xxx

Oluf og Kaisa Marie fikk først 4 jenter, deretter 4 gutter og til slutt 1 jente. En av guttene døde av tuberkulose 14 ½ år gammel og den sist fødte jenta døde knapt 10 år gammel, også av tuberkulose. De 7 andre barna vokste alle opp i Vadsø:

1. Olea Kathrina Jervidalo,

født 14.mai 1882, døpt 17.september, foreldre kvæn fisker Oluf Andersen Järvitalo og Kaisa Maria Johansdatter Liimatta, Indre Kvenby, faddere August Leion og kone, Henrik Järvitalo, Sofie ? (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1873-1884, side 87, nr. 86)

(Folketelling 1900 i Lebesby herred) bosted Stenbakken i Kjøllefjord hos fisker og hotellvert Johannes Johansen

 • Tjenestepike Olea Katrine Jervidali, født 1878 i Vadsø

(Folketelling 1910 i Tønsberg kjøpstad) bosted Storgate 47 i Tønsberg hos familien til kjøpmann Alf Haralsen

 • Tjenestepike Olea Katrina Jervidalo, født 14.mai 1882 i Vadsø

Ved morens død i 1942 er hun i dødsannonsen skrevet for Olea Olsen. Har ennå ikke funnet hennes ekteskap eller annen informasjon.

Død 1960, begravet 31.mars 1960, Olea Kathrine Olsen, født 15.mai 1882 (Slekt og Data, Gravminner, gravplass Tønsberg gamle)

2. Marie Salome Jervidalo,

født 21.desember 1883, døpt 10.august 1884, foreldre kvæn fisker Oluf Järvitalo og Kaisa Marie Liimatta, Vadsø, faddere Mathias Persen og kone, Esaias ? og kone, Johan Erik Liimatta, Kaisa Maria ? (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1873-1884, side 108, nr. 73)

(Folketelling 1900 i Vadsø kjøpstad) bosted Oscarsgate matrikkel 413, i husstanden til handelsmann i Finbukten på Murmanskysten Oskar Knudtzon. Oskar Knudtson med familie er leieboer hos bygningssnekker Håkon Georg Overvaag, som er gift med Agnethe Nilsen fra ekkerøy, datter av Nikolai Nilsen og søster til Anton Nilsen. Det er to leiligheter i huset, som ligger nært huset der foreldrene til Marie bor.

 • Kjøkkenpike Marie Jærvidalo, født 1884 i Vadsø

Vadsø bys eiendomshistorie, side 783: Ballo har denne anmerkningen Oskar Knudsen kom (i 1864) som 15 år gammel gutt til Vadsø for å lære handelsfaget, hans far hadde kontakt med Herman R. K. Dahl. Ett par år senere dro han over til Russland for å lære språket, der han i 1870 etablerte egen virksomhet i Finbukten, et par kilometer øst av Grense Jakobselv. Om sommeren drev han stort i fiske og handelsvirksomhet, mens han i de kalde vintermåneder bodde i Vadsø. I 1890 etablerte han et handelssted i Zelentsy, øst for Kolafjorden. Her oppførte han våningshus, pakkhus, trandamperi og brygge samt at han fikk bygget en tremasters bark i Onega som ble kalt for Vesta. I 1900 avviklet han virksomheten i Zelentsy og flyttet virksomheten til Boris Gleb. Han hadde her et stort varetilfang, solgte tollfritt til nordmenn og handlet i stor grad med de samiske samfunnene i innlandet. Oskar giftet seg med Emma Sofie Christiane Jentoft.

Marie Jervidalo fikk i 1907 en datter med fisker Leo Rautio. Han var født 23.november 1879 i Vadsø.  Han døde 26.mars 1907. I kirkeboken, da deres datter ble innført som døpt, er det anmerket at faren omkom på sjøen før ekteskapet kom i stand. Da han er innført som død, er anmerket at han omkom under storm på reise utover fra Vardø til fiske. I båten var det to andre som også omkom.

Barnet var Lempi Margit Rautio, født 13.desember 1907 i Vadsø. Hun døde 4.november 1908. I kirkeboken er dødsårsaken skrevet som hjernebetennelse.

Ved folketellingen i 1910 bodde Marie hjemme hos foreldrene.

Gift den 19.februar 1911, fisker Elis Albert Dallavara, født 1881 i Store Salttjern, far fisker Jakob Dallavara, hans 1.kone død 24.september 1909, og tjenestepike Marie Salome Jærvidalo, født 1883 i Vadsø, far fisker og urmaker Oluf Jærvidalo (Ministerialbok, Vads bysokn, 1896-1916, side 204, nr. 1)

Elis Albert og Marie Salome fikk barna:

2.1 Astrid Mathilde Dallavara, født 27.september 1911 i Store Salttjern

2.2 Randi Sofie Dallavara, født 17.april 1913 i Store Salttjern

2.3 Mary Dallavara, født 26.mars 1914 i Store Salttjern – død samme år.

2.4 Elis Andreas Dallavara, født 13.april 1915 i Store Salttjern

2.5 Gudrun Dallavara, født 17.juli 1916 i Store Salttjern. Hun døde den 13.september 1941, 25 år gammel, da hun reiste med hurtigruten DS Richard With, som ble torpedert og gikk ned 135 mennesker om bord. Hun ble opgitt å være sykepleierelev. (Se Finnmarken 10.01.1995, 08.05.1995 og 02.03.2013) Hurtigruteskipet Richard With var på nordtur, men fikk ordre om å snu i Honningsvåg den 13.september 1941. Ved Rolfsøy ble skipet rammet av en torpedo fra en ubåt. Skipet gikk ned på 50 sekunder. Det var 135 mennesker ombord, 103 omkom – herav 75 passasjerer (Den lille byen og krigen. Vadsø 1940-1945. Av Harald Riesto. Utgitt av Harald Riesto 2000)

2.6 Ella Dallavara, født i 1918 i Store Salttjern. Hun giftet seg i 1944 med Karl Anaton Strand. Han var sønn til Marta Nilsen, datter av Nikolai Nilsen på Ekkerøy og dermed søskenbarn til Johanna Josefine Nilsen. Ella og Anaton er foreldrene til Arne Strand i Bergen.Fra Varanger Årbok 1995: Om indremisjonsvirksomheten. Anaton Strand fra Ekkerøy ved Vadsø var også forkynner i indremisjonen. Han startet som forkynner i 1940 i Sør Varanger, etter han var uteksaminert fra bibelskolen i Bergen. De troende ville prøve læren til en ny predikant, og derfor henvendte man seg til lederen for den læstadianske forsamling.  …. se videre i årboken. Anaton spilte fiolin, men han var svært forsiktig med å bruke fiolinen under indremisjonsmøtene. Høsten 1943 hadde Anaton Strand en møteserie i Bugøyfjorden, og her brøt det ut vekkelse. Årboken viser til litteratur: Bjarne Stoveland: Anaton. Skisser fra et emisærliv. Bergen 1989.

2.7 Lise Dallavara, født 26.april 1920

2.8 Mimi Dallavara, født 1922

Død 22.desember 1944, Marie S. Dallavara f. Jervitalo, født 21.desember 1883 (Slekt og Data, Gravminner, gravsted Vadsø)

Oluf og Kaisa Marie i 1885

(Folketelling 1885 i Vadsø kjøpstad) bosted Vestregade 21 – Havnegata matrikkel 21 (37), utleiegård som eies av H.F. Esbensen, det bor tre finske familier i huset

 • Fisker Oluf Jervitalaa (Oluf Jervidalo), kvænsk, født 1849 i Rantsila, innflyttet 1877
 • Hustru Kaisa Marie Jervitalaa (Liimatta), kvænsk, født 1856 i Kemi, innflyttet 1881
 • Datter Olia Katarine Jervitalaa, kvænsk, født 1882 i Vadsø
 • Datter Marie Salome Jervitalaa, Kvænsk, født 1883 i Vadsø

Vadsø bys eiendomshistorie, side 178: Ballo har denne anmerkningen Oluf innvandret til Vadsø 1877 og Kaisa Marie ankom til Vadsø i 1883.

3. Sofie Elise Jervidalo,

født 2.mars 1886, dåpen stadfestet 10.oktober, foreldre kvæn fisker Oluf Järvitalo og Kaisa Marie Liimatta, Vadsø, faddere Johan Abr. Tornberg og kone, Valborg ?, Johan Kentamaa (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1885-1895, side 15, nr. 35)

Gift den 12.april 1907 handelsbetjent Sigvald Karolius Aandstad, født 18.april 1873 i Vadsø, far kjøpmann Hans Aandstad, og butikkjomfru Sofie Elise Jærvidalo, født 2.mars 1886, far fisker og urmaker Oluf Jærvidalo (Ministerialbok, Vads bysokn, 1896-1916, side 198, nr. 2)

Sofie og Sigvald fikk barna:

3.1 Andreas Ånstad, født 17.juli 1907 i Vadsø, gift med Tora Løge

3.2 Solveig Ånstad, født 21.november 1908 i Vadsø

3.3 Finn Erling Ånstad, født 18.januar 1910 i Vadsø

3,4 Ivar Odd Ånstad, født 8.oktober 1911 i Vadsø

3.5 Ella Elise Ånstad, født 19.november 1912 i Vadsø

3.6 Reidar Bjørn Ånstad, født 4.mai 1914 i Vadsø

3.7 Alf Ånstad, født 30.november 1915 i Vadsø

3.8 Kåre Ånstad, født ….

3.9 Dagrunn Ånstad, født 22.desember 1918 i Vadsø, død av tuberkulose 24.oktober 1922 på Nyborg pleiehjem.

3.10 Sigvald Ånstad, født ….

3.11 Kirsten Ånstad, født 11.februar 1922 i Vadsø, død av tuberkulose 24.november 1922

(Folketelling 1910 i Vadsø kjøpstad) bosted Oscarsgate matrikkel 263, eier Sigvald Karolius Ånstad som kjøpte eiendommen i 1910, alminnelig enetasjes våningshus

 • Arbeider Sigvald Karolius Ånstad, norsk, født 18.april 1873 i Vadsø. språk norsk
 • Hustru Sofie Elise Ånstad f. Jervitalo, finsk, født 22.mars 1886 i Vadsø, språk norsk
 • Sønn Andreas Ånstad, norsk/finsk, født 17.juli 1907 i Vadsø, språk norsk
 • Datter Solveig Ånstad, norsk/finsk, født 21.november 1908 i Vadsø, språk norsk
 • Sønn Finn Erling Ånstad, norsk/finsk, født 18.januar 1909 i Vadsø, språk norsk

Vadsø bys eiendomshistorie, side 584: Ballo har denne anmerkningen Sigvald Karolius var i mange år bryggeformann hos Knut Evanger. I desember 1932 omkom han i en ulykke, da han falt utenfor en av Evanger kaiene og slo seg i hjel. I 1940 skjøter arvingene etter Sigvald og Sofie Ånstad, Finn, Ivar og Reidar eiendommen over til sin bror Andreas og hustru Tora Løge Ånstad.

Død 20.november 1922, bryggeformanns hustru Sofie Aanstad, født 33.mars 1888, mann Sigvald Aanstad, bosted Nyborg pleiehjem, Vadsø, dødsårsak tub. pulm. (tuberkulose) (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1912-1930, side 82, nr. 13). Hun var 35 ½ år gammel. Hennes to yngste døtre døde også av tuberkulose i 1922.

Finnmarkens Amtstidende, Vadsø 1932

Sigvald Aanstad døde den 1.desember 1932.

 

 

 

 

 

 

 

4. Signe Vilhelmine Jervidalo,

født 18.august 1888, døpt den 14.oktober, foreldre kvæn fisker Olof Järvitallo og Kaisa Marie Limatta, Vadsø, faddere Samuel Järvitallo og kone, Vadsø, Aleksandersen Mikkelsen, Vadsø, Kristine Pedersen, Vadsø (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1885-1895, side 30, nr. 42)

Om livet til Signe Vilhelmine se artikkelen Svend Bergstrøm (1888-1972) og Signe Wilhelmine Jervidalo (1888-1876)

(Folketelling 1910 i Nord-Varanger herred) bosted Ekkerø, Nygaard, losjerende hos fisker Ottar Kristoffersen

 • Lærerinne ved folkeskole Signe Jærvidalo, født 18.aygust 1888 i Vadsø

Gift den 5.desember 1915 lærer i Tromvik Svein Bergstrøm, født 1888 på Ekkerøy i Nordvaranger, far handelsmann russisk undersaat Ludvig Bergstrøm, og lærerinne i Vadsø Signe Vilhelmine Jærvidalo, født 1888 i Vadsø, far urmaker Oluf Jærvidalo (Ministerialbok, Tromsøysund prgj., Tromsøysund sokn, 1914-1922, side 275, nr. 75)

Signe og Svein var barnløse men tok til seg to pleiesønner (de to yngste sønnene til hennes søster Sofie i Vadsø). De bodde i Tromsø, senere i Nesna. Signe Bergstrøm utga en roman: En jente fra Nord-Norge, utgitt av A/S Lunde & Co’s forlag, Bergen 1938.

Død den 19.mai 1979 Signe Wilhelmine Bergstrøm, født 18.august 1888 (Slekt og Data, Gravminner, gravplass Nesna, Nordland)

Oluf og Kaisa Marie i 1891

(Folketelling 1891 i Vadsø kjøpstad) bosted, tellingsliste 2, husliste 14, Hovedbyen (Midtbyen), Sætre gade (Oscarsgate) matrikkel 50 (3), stor utleiegård som eies av Daniel Sundelin

 • Arbeider, fisker og urmaker Oluf Anderssen Jervidalla, finsk (kvænsk), født 1849 i Fransilla Finland
 • Hustru Kaisa Maria Jervidalla f. Limatta, finsk (kvænsk), født 1857 i Kemi
 • Datter Olia Katarina Jervidalla, finsk (kvænsk), født 1882 i Vadsø
 • Datter Marie Salome Jervidallo, finsk (kvænsk), født 1883 i Vadsø
 • Datter Sofia Elisa Jervidallo, finsk (kvænsk), født 1886 i Vadsø
 • Datter Signe Wilhelminna Jervidallo, finsk (kvænsk), født 1888 i Vadsø
5. Oluf Konrad Jervidalo,

født 10.mai 1891 i Vadsø, dåpen stadfestet 16.august, foreldre kvæn fisker Oluf Järvitallo og Kaisa Marie Liimatta, Vadsø, faddere Paul Sørensen og hustru, Kiby, Isak Vilhelm Harrila ibid, Sofie Lejon ibid (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1885-1895, side 49, nr. 19)

(Folketelling 1910 i Sør-Varanger herred) bosted midlertidig i Kirkenes, bostedsnr. 31, deler bosted med en maler og en anleggsarbeider

 • Oppslager Konrad Jervidalo, født 10.mai 1891 i Vadsø

Gift 29.oktober 1916 mekaniker, montør i Vadsø Oluf Konrad Jærvidalo, født 1891 i Vadsø, far urmaker Oluf Jærvidalo, og hjemmeværende datter i Kirkenes Aagot Lundli, født 1895 i Bodø, far skredder Hans Eriksen Lundli, forlovere Andreas Jærvidalo og Kristian Vara, Vadsø (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1912-1930, side 11, nr. 15)

Einar Jervidalo fortalte: Konrad kom til Kirkenes første gang da han skulle begynne i jobb hos handelsmann Esbensen, men han begynte isteden på mekanisk verksted på AS Sydvaranger, fordi lønnen var bedre. Kanskje han traff Ågot mens han var på Kirkenes.  Dro tilbake til Vadsø. Konrad var mekaniker, hadde eget verksted i Vadsø med 10 ansatte, men gikk konkurs.  Flyttet til Kirkenes i 1923 og fikk jobb som maskinist på sagbruket. Han reiste til USA i 1929, kom tilbake i 1930.  Fikk i 1930 jobb som maskinist på Dampsentralen. Konrads hobby var radioreparasjoner.

Konrad og Ågot fikk barna:

5.1 Gerd Jervidalo, f.1917 i Vadsø

5.2 Mary Jervidalo, f.07.05.1919 i Vadsø

5.3 Georg Jervidalo, f.16.02.1922 i Vadsø

5.4 Einar Johannes Jervidalo, 16.02.1922 i Vadsø

Om livet og familien til Konrad se artikkelen Konrad Jervidalo (1891-1940)

Vadsø bys eiendomshistorie, side 611: Oscarsgate 370, Ballo har denne anmerkningen I 1916 har sønnen Oluf Konrad Jærvitalo overtatt gården etter sine foreldre. Han innredet et mekanisk verksted i nordenden av huset. I 1925 er det byingeniør Sigurd Dahler, som har overtatt gården.

Verkstedet til Konrad gikk konkurs. I 1923 flyttet han med familien til Jakobsnes ved Kirkenes.

Konrad døde den 28.juli 1940 49 år gammel, da han syklet mellom Melkefoss og Svanvik etter å ha vært og reparert en radio.

6. Andreas Adolf Jervidalo,

født 17.august 1893, dåpen stadfestet 27.mai 1894, foreldre fisker Olof Järvitalo og Kaisa Maria Liimatta, Vadsø, faddere styrmann Laurits Olsen og hustru, Vadsø, Bernhard Bjerk, Betsy Johanna Hansen, Vadsø, Georg Andersen, Gamvik (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1885-1895, side 67, nr. 13)

Det er ikke kjent hvor Andreas bodde, hva han drev med eller om han var gift.

Andreas døde i Oslo den 10.juni 1926 knapt 33 år gammel.

7. Johannes Joel Jervidalo,

født 5.oktober 1896, dåpen stadfestet 28.november 1897, foreldre fisker, urmaker Oluf Jærvidalo og Kaisa Maria f. Limatta, Vadsø, faddere Kåre Johan Dervo og hustru, Vadsø, Oskar Lahanpera, ugift ibid, Ida Johanne Belgonen, ugift ibid, Olea Jærvidalo, ugift ibid (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1896-1916, side 9, nr. 23)

Død 12.mars 1911, middelskoleelev, far urmaker Oluf Jervidalo, født og bosatt i Vadsø, dødsårsak tuberkulosemeningitis (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1896-1916, side 243, nr. 6)

8. Artur Henrik Jervidalo,

27.mars 1898, dåpen stadfestet 9.juli, foreldre fisker Oluf Jærvidalo og Kaisa Marie f. Limatta, Vadsø, faddere Peter Juoperi og kone, Vadsø, Andreas ? Lejon, ugift ibid, Hilma Marie Ryvynen, ugift ibid, Josefine Bergola, ugift ibid (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1896-1916, side 19, nr. 19)

Artur var ugift. Han bodde på Kirkenes jobbet på AS Sydvaranger.

Artur døde den 24.oktober 1962 i Kirkenes.

Oluf og Kaisa Marie i 1900

(Folketelling 1900 i Vadsø kjøpstad) bosted Oscarsgate matrikkel 370, gården eies av Oluf Jærvitalo, to etasjes våningshus med et alminnelig uthus, salen i andre etasje benyttes til G.T samlinger, i tillegg til Oluf med familie bor det 6 andre familier i huset

 • Urmaker for egen regning Oluf Jærvidalo, finsk, født 1849 i Finland
 • Hustru Kaisa Jærvidalo, finsk, født 1857 i Finland
 • Datter, husgjerning, Olea Jærvidalo, finsk, født 1882 i Vadsø, antatt oppholdssted Kjøllefjord
 • Datter, skolelev, Sofie Jærvidalo, finsk, født 1886 i Vadsø
 • Datter Signe Jærvidalo, finsk, født 1888 i Vadsø
 • Sønn Konrad Jærvidalo, finsk, født 1891 i Vadsø
 • Sønn Andreas Jærvidalo, finsk, født 1893 i Vadsø
 • Sønn Johannes Jærvidalo, finsk, født 1896 i Vadsø
 • Sønn Henrik Jærvidalo, født 27.mars 1900 i Vadsø

Anmerket: Børnene seg imellom taler norsk, men med foreldrene finsk.

9. Fanny Borghild Jervidalo,

født 31.oktober 1902, dåpen stadfestet den 1.januar 1903, foreldre fisker Oluf Jærvidalo og Kaisa Marie f. Limatta, Vadsø, faddere Gustav Lysilæ og hustru, Henrik E. Koltto og hustru, Sofie Belgosen, Leo Raudio (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1896-1916, side 42, nr. 2)

Død 12.september 1912, far fisker Oluf Jervidalo, født 1902, født og bosatt i Vadsø, dødsårsak tuberkulose (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1912-1930, side 52, nr. 13)

Oluf og Kaisa Marie i 1910

(Folketelling 1910 i Vadsø kjøpstad) bosted Oscarsgate matrikkel 370

 • Urmakerarbeid, fisker Oluf Jervitalo, finsk, født 12.februar 1849 i Uleåborg län, språk finsk og norsk
 • Hustru Kaisa Marie Jervitalo f. Limatta, finsk, født 24.februar 1857 i Uleåborg län
 • Datter, tjenestepike ved Vadsø Samlag, Marie Salome Jervitalo, finsk, født 22.desember 1883 i Vadsø, språk finsk og norsk
 • Sønn, arbeider ved brusfabrikk Andreas Adolf Jervitalo, finsk, født 18.august 1894 i Vadsø, språk finsk og norsk
 • Sønn Johannes Joel Jervitalo, finsk, født 5.oktober 1896 i Vadsø, språk finsk og norsk
 • Sønn Arthur Henrik Jervitalo, finsk, født 27.mars 1899 i Vadsø, språk finsk og norsk
 • Datter Fanny Borghild Jervitalo, finsk, født 31.oktober 1902 i Vadsø, språk finsk og norsk
Oluf Jervidalo døde i Vadsø den 11.januar 1916

66 år gammel. Han ble gravlagt den 16.januar. I kirkeboken er det oppgitt at han var urmaker og at han døde av influensa, hjertelammelse.  (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1912-1930, side 62, nr. 1)

 

 

 

 

 

Vadsø bys eiendomshistorie, side 611: Oscarsgate 370, Ballo har denne anmerkningen I 1916 har sønnen Oluf Konrad Jærvitalo overtatt gården etter sine foreldre. Han innredet et mekanisk verksted i nordenden av huset. I 1925 er det byingeniør Sigurd Dahler, som har overtatt gården.

Verkstedet til Konrad gikk konkurs. I 1923 flyttet han med familien til Jakobsnes ved Kirkenes.

Kaisa Marie Liimatta døde i Store Saltjern den 11.august 1942

85 år gammel. Hun hadde vært enke i 26 år, og bodde på sine eldre dager i Store Salttjern sammen med datteren Marie, som var gift med Albert Dallavare.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Familien Samuel Jervidalo og Marie Gustava Kuivala i Vadsø

Samuel Andersen Jervidalo,

født 14.februar 1855 i Siikajoki. Han vokste opp på gården Järvitalo i Rantsila (på svensk Frantsila) sokn sydøst for Oulo. Hans far var Anders Pelkonen/Järvitalo.

Marie Gustava Kuivala,

født 22.april 1864 i Uleåborg (Oulo). Hennes far var Jacob Kuivala.

Gift den 7.september 1884 kvæn ungkarl fisker Samuel Järvitalo,

født 1856 i Siikajoki, konfirmert i Frantsila, far Anders Järvitalo, og kvæn pige Marie Gustava Kuivala, født 1864 i Uleåborg, konfirmert i Salla, far Jakob Kuivala, forlovere Oluf Järvitalo, Indre Kvenby, og Kaspar ?, Ytre Kvenby (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1873-1874, side 222, nr. 21)

Straks etter at Samuel og Marie Gustava giftet seg i Vadsø, har de flyttet til Saltjern, hvor deres første barn ble født. Men de ble ikke lenge der, for i 1888 ser vi at deres neste barn blir født i Vadsø.

Vi kan følge Samuel og familien gjennom kirkebøkene i Vadsø på Digitalarkivet under Riksarkivet, i Folketellinger på digitalarkivet.no og i Nord-Varanger eiendomshistorie, En oversikt over hvem som eide, bygde og bodde i Nord-Varanger kommune fra 1830 til 1950, Av Trond Ballo, Utgitt av Trond Ballo 2016, side 454, og Vadsø bys eiendomshistorie, En oversikt over hvem som bygde, eide og bodde i Vadsø by i gamle dager fra 1838-1945, Av Trond Ballo, Utgitt av Trond Ballo 2013, side 54, 88, 538, 385, 380, 611

Samuel og Marie Gustava fikk barna:

1. Johan Jakob Järvitalo,

født 21.april 1885, dåp stadfestet 28.juni, foreldre kvæn fisker Samuel Järvitalo født 1856 og kone Marie Gustava Kuivala født 1864, bosted Salttjern, faddere Erik Ma? og kone Kaisa Kuivala, Johan Erik Liimatta, Johanna Joki, Kristian Joki, Oluf Järvitalo (Ministerialbok, Vadsø landsokn, 1885-1917, side 21, nr. 14)

Han giftet seg 1.gang i Vadsø 2.september 1905 med Mathilde Andersdtr. Rova, født 20.februar 1884 i Bugøynes. Hun døde 25.november 1911 i Vadsø. Som årsak er oppgitt lungetæring.

1.1 Klara Eline (Elise) Jervidalo, født 13.januar 1907 i Vadsø. Hun døde 13.februar 1911, dødsårsak tuberkuløs miningitis.

(Folketellingen 1910 i Vadsø kjøpstad) bosted Hvistendalsgate matrikkel 343 (43), leieboer hos Oluf Kristian Vikki

 • Fisker Johan Jakob Jervitalo, finsk, født 21.april 1885 i Vardø herred (Saltjern?), språk finsk
 • Hustru Mathilde Jervitalo f. Rova, finsk, født 20.februar 1884 i Sydvaranger (Bugøynes?), språk finsk
 • Datter Klara Eline Jervitalo, finsk, født 13.januar 1907 i Vadsø, språk finsk
 • Fisker, bror av Mathilde, finsk, Johan Andersen Rova, født 21.desember 1876 i Sydvaranger (Bugøynes), språk finsk, sedvanlig bosted Bugønes Sydvaranger

Vadsø bys eiendomshistorie, side 380: Ballo har denne anmerkningen Johan Jærvitalos kone Mathilde dør i 1911 og han gifter seg på nytt i 1915 med Ida Laura Hansen fra Loppa i Finnmark.

Gift 6.november 1915 fisker Johan Jakob Jærvidalo, født 1885 i Vadsø, far fisker Samuel Jærvidalo, brudgommens 1.kone død 1914, og husholderske i Vadsø Ida Laura Ragnhild Hansen, født 1890 i Loppen, far fisker Hans Ernst Jakobsen (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1912-1930, side 9, nr. 11). Ida døde i 1977 i Bø i Nordland.

Samuel og Marie i 1885

(Folketelling 1885 i Nord-Varanger) bosted Store Saltjern matrikkel 42 (13/21), eiendommen eies av Johan Joki, som også bor der med sin familie

 • Fisker Samuel Jærvitalo, født 1856 i Siikajoki
 • Hustru Marie Gustava Kuivola, født 1866 i Uleåborg len
 • Sønn Johan Jakob Jærvitalo, født 1885 i Store Saltjern

Nord-Varanger eiendomshistorie, side 454: Ballo har denne anmerkningen Samuel kom til området i 1880 og hustruen i 1883. De giftet seg i Vadsø by i 1884.

2. Grethe Johanna Jervidalo,

født 19.februar1888, dåpen stadfestet 10.februar 1889, foreldre kvæn fisker Samuel Järvitalo født 1855 og Marie Gustava født 1864, bosted Indre Kvænby, faddere Johan Johnsen og kone, Prestelv, Nils A. Lejon, Vadsø, Lisa Johanne Kantälä, ibid. (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1885-1895, side 33, nr. 4)

Finner ikke Grete Johanna i folketellingen 1910. Da var hun 22 år. Så hvor hun oppholdt seg da vites ikke.

Hun fikk en (uekte?) datter med snekker Martinus Olai Antonsen Dybvik, født 1865 i Vardø, død 15.juni 1911 på Vardø sykehus etter et fall.

2.2 Edel Adeleide Antonsen, født 14.mars 1911 i Vadsø

Gretha giftet seg 17.mars 1912 i Vadsø med Jørgen Emil Hansen.  Han var fisker i Vadsø, født 3.august 1883 i Skjervøy, Troms, død 26.juni 1961 i Kirkenes.

2.3 Ragna Marie Hansen, født 28.juni 1912 i Vadsø, død 2.august 1983 i Kirkenes.

2.4 Torborg Magnhild Hansen, født 2.juni 1914 i Vadsø

Død den 28.februar 1963 Grete Johanne Hansen f. Jervidalo, født 19.februar 1888. Hun er gravlagt sammen med sin mann Jørgen Emil Hansen 1883-1961 (Slekt og Data, Gravminner, gravsted Kirkenes)

3. Nanna Katrine Jervidalo,

født 22.april 1890, dåpen stadfestet 12.oktober, foreldre kvæn fisker Samuel Järvitallo født 1857 og hustru Maria Gustava Kuivalla født 1865, bosted Vadsø, faddere Nils Lahenpera og hustru, Vadsø, Edvard Persen og hustru, ibid, Aleksander Mikkelsen, ibid, Valborg Ker? (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1885-1895, side 44, nr. 26)

(Folketellingen 1900 i Vadsø kjøpstad) bosted Oscarsgate matrikkel 50 (3), leieboer hos Isak Sundelin

 • Løsarbeiderske Kaisa Koivala, finsk, født 1849 i Finland
 • Pleiedatter Nanna Jærvitallo, finsk, født 1890 i Vadsø

Vadsø bys eiendomshistorie, side 538: Ballo har denne anmerkningen Nanna er mest sannsynlig i slekt med Kaisa, da Nannas mor har pikenavnet Koivola. Kaisa kan være grandtante til Nanna.

(Folketellingen 1910 i Vadsø kjøpstad) bosted Oscarsgate matrikkel 370, gården eies av Oluf Jervidalo, som bor der med familien, Oluf er onkel til Nanna Katrine, som leier et værelse i 2.etasje

 • Løsarbeid Johan Anton Johansen, finsk, født 13.juli 1885 i Kistrand, språk finsk
 • Hustru Nanna Katrine Johansen f. Jervitalo, finsk, født 12.juni 1890 i Vadsø, språk finsk
Samuel og Marie i 1891

(Folketelling 1891 i Vadsø kjøpstad) bosted, tellingsliste 2, husliste 37, Hovedbyen (Midtbyen), Setre Bakkegade  (Amtmannsgata) matrikkel 378 (7), leieboer hos fisker og tømmermann Nils Lahenperæ

 • Fisker og stenbryder Samuel Andersen Jervidallo, finsk (kvænsk), født 1856 i Sigajokki
 • Hustru Marie Gustava Jervidallo, finsk (kvænsk), født 1866 i Uleåborg
 • Sønn Johan Jacob Jervidallo, finsk (kvænsk), født 1885 i Saltjern
 • Datter Greta Johanna Jervidallo, finsk (kvænsk) født 1888 i Vadsø
 • Datter Nanna Kristina Jervidallo, finsk (kvænsk) født 1890 i Vadsø
4. Frantz Oskar Alfred Jervidalo,

født 11.oktober 1892, dåpen stadfestet 17.september 1893, foreldre kvæn fisker Samuel Järvitalo født 1857 og Maria Gustava født 1863, bosted Vadsø, faddere Isak Björkö og hustru, Johan Lauri og hustru, Hilda Marie Pedersen, Nils Oskar Lahenperä, alle av Vadsø (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1885-1895, side 62, nr. 23)

Frantz døde i Vadsø 12.mars 1893.

5. Marie Lydia Jervidalo,

født 5.mai 1895, dåpen stadfestet 26.desember, foreldre kvæn fisker Samuel Jervidalo født 1856 og Maria Gustava f. Goivala født 1864, bosted Vadsø, faddere Johan Vara og kone, Vadsø, Andreas Næppæ og kone ibid, Kaisa Joivala ibid (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1885-1895, side 77, nr. 31)

Marie død3 15.mars 1950 i Vadsø.

6. Anna Sofie Jervidalo,

født 27.september 1897, dåpen stadfestet 17.oktober 1898, foreldre fisker Samuel Jærvidalo født 1856 og hustru Marie Gustava f. Goivala født 1864, bosted Vadsø, faddere Isak Lomakka og kone, Vadsø, Kåre Makelä og kone ibid, Olea Jærvidalo ibid (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1896-1916, side 15, nr. 32)

7. Frants Oskar Alfred Jervidalo,

født 29.januar 1900, dåp stadfestet 13.januar 1901, foreldre fisker Samuel Jærvidalo født 1856 og Marie Gustava f. Goivala født 1864, bosted Vadsø, faddere Ananias Radigainen og kone, Karl Bjedilæ og kone, Liv Randio, Marie Jærvidalo (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1896-1916, side 32, nr. 2)

Alfred fikk en datter utenfor ekteskap med Helga Juliane Vartiainen (Bartjøinen?) født den 14.september 1904 i Neiden.

7.1 Asveig Jervidalo (Arvola?), født den 5.februar 1923, far ugift arbeider Alfred Jærvitalo født 1897, og ugift pike Helga Julianne Vartiainen født 1904, bosted Kirkenes (Fødselsregister, Sør-Varanger sokn, 1915-1925, side 148, nr. 8). Asveig vokste opp Neiden.

Gift den 24.mars 1923 ?arbeider i Kirkenes Frans Oskar Alfred Jærvidalo, født 1900 i Vadsø, far fisker Samuel Jærvidalo, og tjenestepike i Kirkenes Agnes Vilhelmine Enbusk, født 1903 i Neiden, far gaardbruker August Enbusk (Ministerialbok, Sør-Varanger sokn, 1919-1927, side 212, nr. 10)

7.2 Lilly Lise Jervidalo, født 3.august 1923 i Kirkenes, død av tuberkulose den 20.februar 1930 i Kirkenes (Ministerialbok, Sør-Varanger, 1927-1937, side 250, nr. 5)

7.3 Walter Oskar Jervidalo, født 1928 (finner han ikke i kirkebok for Sør-Varanger 1927-1929), død 1986 (i Frederikshavn?). Walter giftet seg med Mary Johanne Olsen født 1930 i Frederikshavn. De bodde i Frederikshavn i Danmark.

Samuel og Marie i 1900

(Folketellingen 1900 i Vadsø kjøpstad) bosted Finnegata matrikkel 220 (Prost Beronkas gate 5), Samuel Jærvitalo står som eier av gården

 • Fisker og skomaker Samuel Jærvitalo, finsk, født 1856 i Finland
 • Hustru Marie Gustava Jærvitalo, finsk, født 1866 i Oulo
 • Sønn Johan Jakob Jærvitalo, finsk, født 1885 i Vadsø
 • Datter Grete Jærvitalo, finsk, født 1888 i Vadsø
 • Datter Nanna Jærvitalo, finsk, født 1890 i Vadsø
 • Datter Marie Jærvitalo, finsk, født 1895 i Vadsø
 • Datter Anna Jærvitalo, finsk, født 1897 i Vadsø
 • Sønn Alfred Jærvitalo, finsk, født 1900 i Vadsø
8. Rudolf Reinholdt Jervidalo,

født 29.august 1902, dåpen stadfestet 26.desember 1903, foreldre fisker Samuel Jærvidalo født 1856 og Marie Gustava f. Goivala født 1864, bosted Vadsø, faddere xxxx (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1896-1916, side 46, nr. 36)

Gift med Signy Johanne (1894-1981). Rudolf døde 14.aug 1973 i Honningsvåg i Nordkapp.

9. Emil Kristian Jervidalo,

født 7.mai 1905, dåpen stadfestet 26.desember, foreldre fisker Samuel Jærvidalo født 1856 og Mare Gustava f. Kuivala født 1864, bosted Vadsø, faddere xxxx (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1896-1916, side 54, nr. 33)

Død 22.juli 1908, dødsårsak tæring og meslinger (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1896-1916, side 237, nr. 14)

10. Evald Imanuel Jervidalo,

født 21.oktober 1906 i Vadsø

Død 9.mai 1930 i Kirkenes, gravlagt 25.juli, ugift arbeider Evald Emanuel Jervidalo, anmerket: druknet (i Førstevann?) selvmord?, forsvant 9.mai 1930, funnet 22.juli (Ministerialbok, Sør-Varanger sokn, 1927-1937, side 253, nr. 19)

Samuel og Marie i 1910

(Folketellingen 1910 i Vadsø kjøpstad) bosted Hvistendalsgate matrikkel 344 (47), utleiegård som eies av Johan P. Halonen

 • Fisker, skomakerarbeid Samuel Jervitalo, finsk, født 14.februar 1856 i Finland, språk finsk
 • Hustru Marie Gustava Jervitalo f. Koivala, finsk, født 22.april 1866 i Finland, språk finsk
 • Datter Marie Lydia Jervidalo, finsk, født 5.mai 1895 i Vardø herred, språk finsk
 • Datter Anna Sofie Jervitalo, finsk, født 27.september 1897 i Vadsø, språk finsk
 • Sønn Frants Oskar Alfred Jervitalo, finsk, født 29.januar 1900 i Vadsø, språk finsk
 • Sønn Rudolf Reinholdt Jervitalo, finsk, født 28.august 1902 i Vadsø, språk finsk
 • Sønn Evald Imanuel Jervitalo, finsk, 21.oktober født 1906 i Vadsø, språk finsk

Vadsø bys eiendomshistorie, side 385: Ballo har denne anmerkningen Både Samuel og Marie har ankommet Vadsø i begynnelsen av 1880-årene, de ble gift i Vadsø i 1884. De fikk 11 barn, og kun to av dem døde som små. Samuel leier i første etasje.

Død den 16.januar 1915 kone Marie Gustava Jærvidalo,

født 1865 i Finland, mann fisker Samuel Jærvidalo, dødsårsak apoplepssia c?eari (Ministerialbok, Vadsø bysokn, 1912-1930, side 59, nr. 1)

Etter at konen døde i Vadsø i 1915, har Samuel åpenbart flyttet til Kirkenes, hvor han døde i 1930.

Død den 8.februar 1930 enkemann arbeider Samuel Jervitalo,

født 14.februar 1856 i Finland, bopæl Kirkenes, dødsårsak kreft (Ministerialbok, Sør-Varanger sokn, 1927-1937, side 250, nr. 5)

 

Gå til INNHOLD