2. EN NORDISK FAMILIE

Gå til INNHOLD

MJ/Oktober 2016

Mads vokste opp i København og Bergen og har danske og norske forfedre. Tove vokste opp i Kirkenes og har norske og finske forfedre. Vi giftet oss i Trondheim, og har nå i mange år bodd i Elverum i Hedmark. Og for å gjøre bildet komplett hører det med å nevne at vi har en svigersønn fra Skåne og en svigersønn fra Blekinge

Forfedrene til Mads Anders Rongen Jensen

Forfedrene til Mads Anders Rongen Jensen kom på farsiden fra soknene på begge sider av Roskilde fjord i Nord-Sjælland i Danmark – med en avstikker til Værløse sokn utenfor København og en til Damsholte sokn på Møn. På østsiden av Roskilde fjord er kjerneområdet Ølstykke sokn og herred med Udlejre og Ølstykke stasjonsby, men også soknene Snostrup og Jørlunde hører med. På vestsiden av fjorden, i Hornsherred, er det soknene Skibby med landsbyen Bonderup, Gerlev med landsbyene Tørslev og Lyngerup samt Dråby sokn. Alle soknene i Nord-Sjælland ligger i det tidligere Frederiksborg amt, siden 2007 Region Hovedstaden.

På morsiden til Mads kom de fra Voss, Nordhordland og Hardanger, alle områder i Hordaland fylke på Vestlandet i Norge. Det ene kjerneområdet er Vassvøre, det tidligere Evanger herred, som i 1964 ble delt mellom kommunene Voss og Vaksdal. Vassvøre – eller Vatsvern åttung – er landskapet mellom innlandsbygden Voss og fjordlandskapet i Nordhordland. Men også den gamle Vossebygden spiller en rolle. Det andre kjerneområdet er Bruvik sokn i Vaksdal med Dalegården og industristedet Dale og med viktige linjer til Gjerstad sokn på Osterøy, til nåværende Lindås kommune samt til Stord og Kvinnherad i Hardanger.

Forfedrene til Tove Jervidalo

Forfedrene til Tove Jervidalo samledes gjennom 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet i Varanger, områdene rundt Varangerfjorden, i Øst-Finnmark i Norge. Kjerneområdene er gruvebyen Kirkenes i Sør-Varanger kommune, fiskeværet Ekkerøy i tidligere Nord-Varanger herred nåværende Vadsø kommune, Vadsø by, Vardø by og bygdene Mortensnes og Klubbvik i Unjárga/Nesseby kommune.

På farsiden kom de til Vadsø fra områdene øst og syd for Oulo og fra områdene nord for Kemi i Finland – og fra Sunndalen i Møre og Romsdal, fra Dovre i Oppland og fra Trondenes i Troms via Tromsø og Bodø til Kirkenes.

På morsiden til Tove er det delvis linjer tilbake til den fåtallige etnisk norske bosettingen i Vadsø og Vardø på 1600-tallet og 1700-tallet – og delvis linjer fra en broket skare av unge mennesker av husmanns- og småkårsfolk, som fra begynnelsen av 1800-tallet søkte til Varangerområdet. Tre av karene kom som soldater til Vardøhus festning; den ene fra Nordfjord i Sogn og Fjordane, den andre fra Rissa nord for Trondheimsfjorden og den tredje fra Byneset ved Trondheim. Et par av jentene kom fra henholdsvis Sodankylä og fra Kemi-området i Finland. En av mennene kom fra Steinkjer i Nord-Trøndelag, en annen fra Tromsø. Og en kar fra København ble bøkker og fiskerbonde i Nesseby.

Gå til INNHOLD